Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ORGANIZAREA STRUCTURALA

tehnica mecanica
3.ORGANIZAREA STRUCTURALARealizarea importurilor si exporturilor in conformitate cu cerintele legale aplicabile.

Procesul de import:

- Identificarea, analiza si aprobarea necesitatilor de aprovizionare din import in SC RADOX SRL

- Identificarea, analiza si Elaborarea, analiza si transmiterea comenzii de transport

- Elaborarea si pregatirea actelor necesare operatiunilor de import

- Operatiunile vamale

- Receptionarea importului:

- receptie cantitativa si calitativa

Procesul de export :

- Lansarea in executie a comenzii externe primite si analizate

- Elaborarea, analiaza si transmiterea comenzii de incarcare

- Pregatirea produselor in vederea exportului

- Pregatirea actelor necesare operatiunilor de export

- Operatiuni vamale

DEPARTAMENTUL ECONOMIC:

Financiar:

- Incasari

- Urmarirea incasarilor marfii vindute:

- Recuperare creante

- Plati furnizori

- Declaratii, impozite, taxe si contributii speciale

- Creditare

·   &n 15115d315p bsp;    intocmire documentatie

·   &n 15115d315p bsp;    urmarire aprobare credit

·   &n 15115d315p bsp;    urmarire rambursare credit la termen

- Casierie

·   &n 15115d315p bsp;    incasari in numerar

·   &n 15115d315p bsp;    plati in numerar

Contabilitate:

Elaborarea balantei de verificare

·   &n 15115d315p bsp;    Prelucrare documente

·   &n 15115d315p bsp;    Verificare documente prelucrate

·   &n 15115d315p bsp;    Inregistrarea documentelor prelucrate

Elaborare documente contabile

Elaborarea bilantului contabil

·   &n 15115d315p bsp;    Prelucrare documente primare

·   &n 15115d315p bsp;    Verificare documente prelucrate

·   &n 15115d315p bsp;    Inregistrare documente prelucrate

Elaborare documente contabile

Elaborarea BVC-ului

·   &n 15115d315p bsp;    Bugetul de productie

·   &n 15115d315p bsp;    Bugetul activitatii generale

·   &n 15115d315p bsp;    Bugetul activitatii de trezorerie (incasari si plati)

·   &n 15115d315p bsp;    Rectificarea bugetului

Evidenta mijloacelor fixe

·   &n 15115d315p bsp;    Inregistrare

·   &n 15115d315p bsp;    Verificare

·   &n 15115d315p bsp;    Evidenta materiilor prime, coloranti, chimicale, materiale, piese de schimb.

Salarizare:

culege datele primare de la sectii/departamente.

Responsabilul salarizare tine certificatele medicale si Cerere tip drepturi de asigurari, cererea tip este completata de DRU/persoana.

-Responsabilul salarizare culege borderourile de concedii de odihna/lunar de la DRU date de sectii/departamente. Responsabilul salarizare culege cereri de diverse tipuri învoiri platite si neplatite de la sectii/departamente.

prelucreaza certificatele medicale si cererile tip pe suport magnetic WIZ, rezultînd un listing centralizator . Discheta si centralizatorul se trimit la CNAS, formularul cu certificatele medicale si cererile tip se îndosariaza

Eliberare documente salariati cuprinde: adeverinte de salarii, cerere eliberare carduri, viramente catre asigurari; acestea sunt extrase de catre directorul resurse umane si responsabilul salarizare.

Evidenta tichetelor de masa. Responsabilul salarizare întocmeste formularele. Sunt aprobate de catre Directorul Economic. Responsabilul salarizare comanda si distribuie tichetele de masa pe baza de Stat de plata tichete de masa.

Facturare:

- Facturarea la intern

- Facturare comenzi grupuri cash&carry

- Facturarea la extern

-Responsabilul facturare extern intocmeste pe baza informatiilor primite de la Asistentul productie, factura in valuta si factura fiscala.

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI (CMCM):

Comitetul MCM (Management al Calitatii si Mediului) este constituita din:

·   &n 15115d315p bsp;   Presedinte: Administrator;

·   &n 15115d315p bsp;   Membrii de drept pot fi dintre: Directori, Sefi sectii, Sefi compartimente;

·   &n 15115d315p bsp;   Secretar: Sef CMCM.

Obiectul de activitate al Comitetului MCM consta din:

·   &n 15115d315p bsp;   analiza efectuata de management (cu respectarea elementelor de intrare si a elementelor de iesire);

·   &n 15115d315p bsp;   avizeaza strategia referitoare la calitate si mediu la nivel de organizatie;

·   &n 15115d315p bsp;   analizeaza, evalueaza si propune masurile necesare dupa caz, cu privire la:§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   structura organizatorica;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   actualizarea Fiselor de post;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   structura si gradul de implementare a sistemului de management al calitatii si mediului;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   functionarea sistemului de management al calitatii si mediului;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   alocarea adecvata a personalului (propune Seful CMC, RCM, etc.) si a resurselor materiale si financiare;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   nivelul performantelor si al calitatii produselor si serviciilor, inclusiv pentru controale, comparativ cu cel mai bun existent pe piata si cu exigentele calitatii;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   nivelul performantei de mediu, în raport cu cerintele legale de mediu si modul de îndeplinire al obiectivelor de mediu si al actiunilor cuprinse în programul de management de mediu

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   rapoartele periodice prezentate de Seful CMCM;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   programele;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   eficacitatea aplicarii Programelor de actiuni corective si preventive;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   eficacitatea aplicarii Programului de imbunatatire

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   stabilirea, planificarea si monitorizarea actiunilor de imbunatatire;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   noi perfectionari legate de calitate si indicatori pentru masurarea obiectivelor propuse;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   pregatirea, motivarea si implicarea angajarilor;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   rezultatele auditurilor interne si externe;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   asigurarea directionarii si ghidarii acolo unde este necesar;

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp;   urmarirea progresului si luarea deciziilor cu privire la actiunile viitoare.

ADMINISTRATIV:

-Director Administrativ coordoneaza activitatea de curatenie, intretinere cladiri, spatii verzi, supravegherea lucrarilor de amenajare din incinta SC RADOX SRL , modul de utilizare a energiei electrice, termice, apa,etc.

-Directorul administrativ este reponsabil cu aprovizionarea cu produse necesare pentru curatenie si coordoneaza paza si securitatea societatii cu o firma specializata.

RESURSE UMANE:

-Pe linie de resurse umane in cadrul Departamentului Juridic Resurse Umane, se realizeaza urmatoarele activitati

§   &n 15115d315p bsp;    implicarea in procesul de angajare personal conform procedurii ;

§   &n 15115d315p bsp;    intocmirea si mentinerea evidentei Dosarelor de personal conform procedurii;

§   &n 15115d315p bsp;    completarea si evidenta cartilor de munca conform legislatiei in vigoare

§   &n 15115d315p bsp;    inchiderile cartilor de munca, care se fac in baza unei decizii in urma unui referat sau a unei cereri de demisie aprobate de SS/SC si de Conducerea Societatii;

§   &n 15115d315p bsp;    eliberarea unor adeverinte in baza buletinului de identitate, mentinerea evidentei efectuarii concediilor de odihna (care se realizeaza in baza unei programari individuale stabilite de angajator cu consultarea salariatului. Prin programare se stabileste data efectuarii concediului si perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul) si pe baza Cererii de concediu.

§   &n 15115d315p bsp;    implicarea in realizarea procesului de instruire a angajatilor conform procedurii;

§   &n 15115d315p bsp;    implicarea in urmarirea evaluarii instruirii angajatilor procedurii ;

§   &n 15115d315p bsp;    centralizarea datelor personale ale salariatilor: adrese, nr. de telefon, buletine de identitate, salarii brute, functii, vechime in munca; acestea sunt centralizate in calculator in ordinea numerelor de marca. Fiecare salariat are un dosar cu un numar de marca, in ordinea angajarii;

§   &n 15115d315p bsp;    asigurarea depunerii tuturor raportarilor lunare, trimestriale si anuale, prevazute de lege precum si obtinerea certificatelor constatatoare lunare de la aceste institutii;

TEHNOLOGIA INFORMATIEI:

-Intretinerea si imbunatatirea continua a performantei infrastructurii informatice si de comunicatii, pentru a putea asigura suportul necesar indeplinirii obiectivelor RADOX si de a crea un avantaj tehnologic competitiv

Definirea arhitecturii TIInstalarea, punerea in functiune si predarea echipamentelor ITAdministrarea investitiilor in TIIntretinere/interventie si monitorizare echipamente TI

Imbunatatire sistemului TI

TRANSPORTURI APROVIZIONARE:

-Aprovizionarea cu produse si servicii conforme si compatibile cu mediul

- aprovizionare cu consumabile (birotica-papetarie) in SC RADOX SRL se realizeaza planificat (trimestrial)

Necesarul de aprovizionare cu consumabile, unelte, materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii de productie in sectiile de productie RADOX

- Aprovizionarea de la furnizorii externi cu marfa

- Necesarul de aprovizionare cu consumabile, unelte pentru compartimentul constructii

Necesarul de aprovizionare cu consumabile, unelte, materii prime, pentru departamentele instalatii-montaj, electrice, tubulatura


CONSTRUCTII:

-Responsabilitatile pentru procesul de prestare servicii constructii

1.Contractarea serviciilor de constructii

Inginerii din departamentul constructii primesc o cerere de oferta din partea unui potential client pentru prestari servicii pe care o analizeaza prin intocmirea unui deviz preliminar (studiu de fezabilitate)/final pe care il prezinta ADM societatii RADOX. Daca acest deviz este aprobat de ADM, se intocmeste oferta de pret si se transmite clientului. Daca oferta este acceptata se intocmeste un Contract de prestari servicii, incheiat conform procedurii. Inceperea lucrarilor se face in functie de data inscrisa in contract.

2. Realizarea si urmarirea lucrarilor de constructii

Inginerii din departamentul constructii elaboreaza Planul si graficul de executie pe etape. Aprovizionare cu materiale, unelte necesare pentru realizarea lucrarilor se realizeaza conform procedurii. Daca lucrarea este complexa si necesita autorizatii, se intocmeste un proiect de catre proiectantul clientului.

Se realizeaza lucrarea de construí conform Planului si graficului de executie, acesta fiind urmarit pe parcursul derularii lucrarilor de Responsabilul de executie. In cazul nerespectarii graficului initial, se intocmeste un alt grafic care sa permita finalizarea lucarilor la termenul stabilit prin contract.

Daca pe parcursul executarii lucrarii de construí se identifica eventuale neconformitati, acestea se sting conform procedurii .

3. Receptia lucrarilor

In cazul unor lucrari complexe, inainte de finalizarea lucrarii responsabilii de lucrare, fac o receptie partiala impreuna cu clientul

Pentru lucrarile de mica anvergura si la incheierea lucrarilor complexe se face receptia finala, prin completarea unui Proces verbal receptie finala de catre inginerii constructii in doua exemplare, semnate si de client, caruia ii este lasat un exemplar. Toate documentele referitoare la lucrare se mentin in dosarul lucrarii de constructie. La final se intocmeste devizul final.

SERVICE :


Pricipalele procese care furnizeaza elemente de intrare
Procese catre care sunt transmise elementele de iesire ale procesului

Procesul de analiza a cererii de oferta, ofertei, comenzii si contractului

Procesul de productie si furnizare de servicii
Procesul de acordare service


Procesul de tratare a reclamatiilor

Procesul de tratare a neconformitatilor

Procesul de stabilire si implementare a actiunilor corective si preventive

Procesul de analiza efectuata de management


ELECTRIC:

Intretinerea echipamentelor

Ele trebuiesc curatate cel putin o data pe saptamana (cele mai vechi) si o data la doua luni (cele modernizate).

Echipamentele de tip motoare electrice, compresoare trebuiesc verificate pentru buna lor functionare cel putin o data pe saptamana.

TUBULATURA :

Realizarea de tubulaturi de ventilatie de calitate in conformitate cu cerintele.

MONTAJ:

Realizarea serviciilor de montaj de calitate in conformitate cu cerintele.

CTC:

- Controlul tehnic de calitate a materiilor prime, prin receptia calitativa

- Controlul tehnic de calitate a proceselor pe flux, prin sondaj

- Controlul tehnic de calitate a produsului finit, prin receptia calitativa

- Monitorizarea procesului tehnic de calitate la nivelul activitatii de productie

- gestionarea rapoartelor emise

- rezolvarea reclamatiilor de calitate la produsele achizitionate

- rezolvarea reclamatiilor de calitate la produsele livrate

- actiuni corective si preventive  

JURIDIC

-Principalele responsabilitati ale Juristului sunt urmatoarele: consultanta si asistenta juridica; analiza contracte si alte acte juridice; recuperarea legala a debitelor; reprezentare in raporturile cu Autoritatile Publice; relatii publice, cand este cazul.

-Juristul asigura consultanta legala pentru toate sectiile/compartimentele firmei.-Printre atributiile Juristului se regaseste si aceea privind analizarea contractelor cu naturi juridice specifice. Epuizate fiind caile de conciliere si stingere a datoriilor intre parti, Juristului ii revine sarcina de a actiona in Instanta Comerciala competenta debitorii firmei.

PROTECTIA MUNCII:


Instructaje de protectia muncii§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp; Inventarierea locurilor de munca cu pericol deosebit

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp; Planificarea controlului medical periodic in conditiile expunerii la factori nocivi profesionaliPlanuri de masuri de protectia muncii

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp; Program de masuri tehnic organizatorice privind normalizarea conditiilor de munca

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp; Program anual de imbunatatire a    conditiilor de muncaRaportari I.T.M.

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp; Centralizarea fondurilor planificate si a cheltuielilor realizate pentru protectia muncii

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp; Centralizarea situatiei imbolnavirilor profesionale

§   &n 15115d315p bsp;   &n 15115d315p bsp; Centralizarea accdentelor de munca pentru care s-a terminat incapacitatea temporara de munca


PSI:

Reglementarile si responsabilitatile din procedura se deruleaza dupa cum urmeaza:

·   &n 15115d315p bsp;    Instructaje de prevenire si stingerea incendiilor

·   &n 15115d315p bsp;    Instructajul general

·   &n 15115d315p bsp;    Instructajul la locul de munca

Instructajul periodic

Document Info


Accesari: 3196
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )