Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadLISTA DOCUMENTELOR NECESARE ACORDARII CREDITELOR DE CONSUM/ CARD DE CREDIT

Finante
ALTE DOCUMENTE

Platile internationale prin acreditiv
Intalnirea informativa
Constituirea sucursalelor bancii straine
Emiterea autorizatiei de functionare a societatii bancare
ASPECTE JURIDICE SI FINANCIARE LEGATE DE I.M.M.
Aspecte financiare si organizationale - Leon Waisbein
EFICIENTA ECONOMICA nivel greu
Auditul Financiar
STANDARDE DE AUDIT
CATEGORII DE VENITURI, COEFICIENTI DE AJUSTARE SI CHELTUIELI DE SUBZISTENTA in vederea determinarii VENITULUI NET LUNAR DISPONIBIL

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE ACORDARII

CREDITELOR DE CONSUM/ CARD DE CREDITOriginal Copie

Solicitant Co-debitor Garant

1. Cererea de credit

16316d321q 16316d321q 16316d321q

2. Declaratia acord

16316d321q 16316d321q 16316d321q

3. Date personale

a) Carte de identitate/Buletin de identitate

16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) Certificat de casatorie sau BI/CI sot/sotie

16316d321q 16316d321q 16316d321q

4. Cea mai recenta factura de utilitati*

(telefon fix / electricitate/ gaze, etc)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

5. Documente solicitate in cazul veniturilor din salarii

a) **Adeverinta de venit

16316d321q 16316d321q 16316d321q

b )*** Cartea de munca (primele si ultimele 2 pagini ) /Contractul de munca si ultimul Act aditional (cu viza Inspectoratului Teritorial de Munca) 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q

6. Stimulente - pentru functionarii publici

a) Documente privind incasarea stimulentelor (Adeverinta de venit/ultimele 6 luni)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

7. Documente solicitate in cazul veniturilor din activitati independente

a) Autorizatia speciala emisa de organele competente pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizatie speciala

16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) Declaratia speciala privind veniturile realizate si decizia de impunere definitiva pe anul anterior incheierii contractului de credit

16316d321q 16316d321q 16316d321q

c) Certificatul de inregistrare fiscala sau adeverinta de la Adm. Fin. din care sa reiasa ca nu exista debite restante la plata impozitelor

16316d321q 16316d321q 16316d321q

d) Dovada achitarii impozitelor aferente veniturilor realizate - nu este necesara in cazul prezentarii doc. de la pct. c)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

e) Jurnalul de incasari si plati, pe ultimii doi ani (daca este cazul)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

f) Decizia de impunere anticipata pe anul in curs

16316d321q 16316d321q 16316d321q

g) Contracte de colaborare (daca este cazul)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

8. Documente solicitate in cazul veniturilor din dividende

a) Actul constitutiv al companiei

16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) Extras de la Registrul Comertului, nu mai vechi de 2 saptamani

16316d321q 16316d321q 16316d321q

c) Bilantul si Contul de Profit si Pierderi inregistrate la Adm. Fin. pe perioade relevante

16316d321q 16316d321q 16316d321q

d) Balanta de verificare la 31 Decembrie pentru ultimul an fiscal incheiat, semnata si stampilata insotita de bilantul si Contul de Profit si Pierderi inregistrate la Adm. Financiara

e)Ultima Balanta de verificare incheiata in anul curent

16316d321q 16316d321q 16316d321q

f) Deciziile asociatilor/actionarilor companiei de a distribui profitul specificand clar sumele platite ca dividende fiecarui actionar/asociat

16316d321q 16316d321q 16316d321qOriginal Copie

Solicitant Co-debitor Garant

9. Documente solicitate in cazul veniturilor pt.ofiteri maritimi

- Contractul individual de munca sau cartea de munca (primele si ultimele 2 pagini)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

- Carnetul de marinar

16316d321q 16316d321q 16316d321q

- Brevet/Certificat de competenta (pt. functia actuala)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q - Contract de imbarcare (ultimul)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q - Contractele de imbarcare pe ultimii 3 ani

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q - Viza medicala

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q - Adeverinta/foaie matricola emisa de Autoritatea

16316d321q Navala Romana

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q - Adeverinta de venit emisa de angajator cu salariile 16316d321q 16316d321q incasate in ultimele 3 luni ( daca este cazul)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q - Fluturasii de salarii/ extrase de cont pe ultimele 12 luni (dupa caz)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

10. Documente solicitate in cazul veniturilor din diurnele personalului diplomatic, aviatic, soferi pe curse internationale

16316d321q 16316d321q - adeverinta de venit detaliata pe ultimele 6 luni

11. Documente solicitate in cazul veniturilor din chirii

a) Contractul de inchiriere inregistrat la Adm. Fin.

16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) Dovada achitarii impozitelor daca s-au realizat venituri din chirii si in anii precedenti

16316d321q 16316d321q 16316d321q

c) Titlul de proprietate al imobilului inchiriat

16316d321q 16316d321q 16316d321q

d) Declaratia speciala privind veniturile realizate pt. anul anterior si/sau decizia de impunere finala pe anul anterior (daca este cazul) si decizia de impunere provizorie pe anul in curs.

16316d321q 16316d321q 16316d321q

12. Documente solicitate in cazul veniturilor din rente viagere

Contractul de renta viagera sau sentinta care stabileste renta viagera din care sa reiasa ca nu exista conditionari

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

13. Documente solicitate in cazul veniturilor din pensii

a) Decizia de pensionare

16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) Ultimul talon de pensii/ultimele 2extrase de cont

16316d321q 16316d321q 16316d321q

14. Documente solicitate in cazul veniturilor din prime/bonusuri

a) Documente privind incasarea bonusurilor/primelor (adeverinta de venit si fluturasi/stat de plata)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) Contractul de munca incheiat cu angajatorul care se specifica aceste prime/bonusuri

16316d321q 16316d321q 16316d321q

15. Documente solicitate in cazul veniturilor din drepturi de autor

a) Contractul de drepturi de autor

16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) declaratia speciala privind veniturile realizate si/sau decizia de impunere pe anul precedent incheierii contractului de credit/extras de cont pe ultimele 6 luni

16316d321q 16316d321q 16316d321q

c) Adeverinta de venit din partea companiei cu care a semnat contractul de drepturi de autor care sa cuprinda veniturile incasate in ultimele 6 luni

16316d321q 16316d321q 16316d321q

Original Copie

Solicitant Co-debitor Garant
16. Documente solicitate in cazul veniturilor din comisioane

a) Cartea de munca (primele si ultimile 2 pagini)/Contractul de munca si ultimul act aditional cu viza Inspectoratului Teritorial de Munca

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) Adeverinta de salariu pe ultimele 6 luni din care sa reiasa atat veniturile din salarii cat si comisionele incasate in ultimele 6 luni

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

Pentru agentii care au statutul de persoana fizica autorizata

a) Certificatul de inregistrare fiscala sau Declaratia de inregistrare fiscala sau adeverinta de la Adm. Fin. Din care sa reiasa ca nu exista debite restante la plata impozitelor

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) Contractul de mandat sau de agent incheiat cu compania pe care o reprezinta pe perioada neteterminata

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

c) Declaratia speciala privind veniturile realizate si decizia de impunere pe anul precedent incheierii contractului de credit

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

d) Adeverinta de venit din partea companiei cu care a semnat contractul de agent/mandat care sa cuprinda veniturile incasate in ultimele 6 luni

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

17. Documente solicitate in cazul veniturilor din contracte de administrare/management

a) Extras constatator de la Registrul Comertului din care sa rezulte calitatea de administrator

16316d321q 16316d321q

16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) contractul de administrare/management

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

c) Adeverinta de venit/3luni

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

d) Actul constitutiv/actul aditional prin care s-a hotarat numirea in calitate de administrator inclusiv certificatul de inregistrare mentiuni emis de Registrul Comertului

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

e) Cartea de munca (primele si ultimele 2 pagini, dupa caz)

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q

f) Declaratia de asigurare (pe ultimele 3 luni cu viza Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale)

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

18. Documente necesare in cazul refinantarii

a) Contractul de credit incheiat de solicitant cu banca finantatoare initiala

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

b) Contratul de garantie reala imobiliara

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

c) Documente care sa ateste soldul creditului

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

19. Alte documente

Fluturasii de salariu (in cazul sporurilor cu caracter de permanenta, care nu sunt mentionate in Cartea de munca si sunt trecute pe Adeverinta de venit)

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

20. Documente necesare in cazul ipotecii asupra unui imobil

a) Actele de proprietate pentru imobilul asupra caruia se constituie ipoteca

16316d321q b) Dosarul de cadastru;

16316d321q c) Incheiere de intabulare (inscriere) in Cartea Funciara a imobilului.

16316d321q d) Raportul de avaluare al imobilului

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

16316d321q 16316d321q 16316d321q 16316d321q

Note:

* Necesara in cazul creditelor Alpha 4ALL.

** Cuprinde: ultimele 3 venituri nete lunare (salarii si tichete/bonurile de masa/norma de hrana), iar in cazul primelor, orelor suplimentare, normei de hrana, diurne sau altor stimulente cu caracter permanent pe ultimele 6 luni;

*** Pentru creditele Alpha 4ALL ≤ 5.000 EUR sau echivalent (inclusiv Alpha Card Visa Credit) nu se solicita;

         Banca poate solicita si orice alte documente considerate utile si necesare in aprecierea solvabilitatii si bonitatii solicitantului;

         In cazul acceptarii creditului, documentele vor ramane la dosar dupa caz, fie in original, fie in copie certificata de banca pentru conformitate cu originalul.
Document Info


Accesari: 1599
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )