Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Educatia permanenta

Legislatie
Educatia permanenta

CAPITOL I - Dispozitii generale

Art. 137 Intelesul educatiei permanente

Educatia permanenta include totalitatea activitatilor de invatare realizate de-a lungul vietii, de la educatia timpurie, p 141c28b ana la educatia dupa pensionare, in scopul dobandirii de cunostinte, abilitati si competente seminficative dintr-o multipla perspectiva: personala, civica, sociala si ocupationala.
Educatia permanenta se realizeaza prin activitati care se subsumeaza urmatoarelor directii de actiune:

a)      dezvoltarea si actualizarea competentelor cheie;

b)      cresterea investitiilor in dezvoltarea capitalului uman;

c)      inovarea metodelor de predare si invatare;

d)      valorizarea rezultatelor invatarii;

e)      cresterea rolului consilierii si orientarii in cariera;

f)        facilitarea accesului la contexte de invatare.

Educatia permanenta se realizeaza in contexte formale, informale si non-formale, dupa cum urmeaza:

a)      Invatarea realizata in contexte formale are la baza obiective educationale si curriculum oficiale, explicit formulate, are caracter intentional, se deruleaza in institutii specializate, presupune inmatricularea cursantilor, evaluarea si certificarea rezultatelor invatarii reglementate prin documente oficiale;

b)      Invatarea realizata in contexte non-formale se refera la acele cunostinte, abilitati si competente complementare celor dobandite in contexte formale, integrate in contextul unor activitati planificate, se deruleaza in institutii specializate, dar fara ca obiectivele educationale si curriculumul sa aiba un inalt grad de formalizare;

c)      Invatarea in context informala se refera la acele cunostinte, abilitati si competente dobandite in contextul activitatilor cotidiene, neinstitutionalizate, legate de munca, mediul social sau de timpul liber, dobandite fara obiective educationale sau un curriculum formal.

Accesul la educatie permanenta este asigurat prin educatia de baza (dobandirea de competente cheie), prin programe de educatie si formare profesionala initiala, prin programe de formare continua, prin programe educationale tip "a doua sansa", prin validarea si recunoasterea rezultatelor invatarii informale si non formale.

Art. 138 Dezvoltarea si actualizarea competentelor cheie

Dobandirea competentelor cheie se realizeaza in principal prin educatia de baza realizata pe durata invatamantului obligatoriu.

Dobandirea competentelor cheie se poate realiza si prin programe educationale de tip "a doua sansa".

Actualizarea competentelor cheie se realizeaza prin:

a)      integrarea in curriculumul national a competentelor cheie orientate pe cele 8 domenii de competente cheie la nivel european;

b)      prin implicarea activa a partenerilor sociali in educatie in definirea competentelor cheie;

c)      monitorizarea schimbarilor din societate si economie in vederea identificarii nevoii de noi competente cheie;

d)      Valorizarea competentelor cheie dobandite in contexte de invatare nonformale si informale prin validarea si recunoasterea acestora.

Art. 139 Investitia in capital uman

Investitiile in dezvoltarea capitalului uman se realizeaza prin:

a)      crearea de oportunitati de invatare prin educatia timpurie anteprescolara pentru copii cu varste cuprinse intre 0-3 ani;

b)      dotarea unitatilor de invatamant cu calculatoare si conectarea la internet a retelelor de calculatoare ale acestora;

c)      dezvoltarea schemelor de ucenicie la locul de munca;

d)      dezvoltarea de programe de reconversie profesionala si de recalificare pentru someri;

e)      dezvoltarea de programe pentru dobandirea de abilitati antreprenoriale;

f)        scheme de finantare pentru formarea profesionala continua a personalului angajat din intreprinderi.

Art. 140 Inovarea metodelor de predare si invatare

Inovarea metdodelor de predare si invatare se realizeaza prin:

a)      programe de formare continua a personalului didactic si a altor categorii de formatori pentru utilizarea de metode de invatare centrate pe elev/student/cursant;b)      dezvoltarea competentelor personalului didactic pentru exercitarea de noi roluri educationale: consiliere si orientare profesionala, facilitarea invatarii, elaborare de auxiliare curriculare si de materiale de invatare

c)      introducerea TIC in metodele de predare-invatare utilizate;

d)      introducerea formelor de invatare online in complementaritate cu invatarea fata in fata;

Sprijinirea personalului didactic si a altor categorii de formatori pentru inovarea metodelor de predare si invatare este realizata prin scheme de finantare pentru programe de formare initiala si continua.

Art. 141 Valorizarea rezultatelor invatarii

Valorizarea rezultatelor invatarii este realizata prin:

a)      transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii la trecerea de la o ruta de pregatire la alta, de la un nivel educational la altul sau de la un program de formare la altul;

b)      capitalizarea si portabilitatea rezultatelor invatarii pentru dezvoltarea in cariera prin utilizarea sistemului de credite transferabile pentru educatie si formare profesionala (ECVET) si pentru invatamantul superior (ECTS);

c)      certificarea rezultatelor invatarii dobandite in domeniul TIC prin acordarea certificatului ECDL;

d)      certificarea competentelor de comunicare in limba straina;

e)      validarea si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale.

Validarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale produce aceleasi efecte ca si celelalte modalitati de evaluare si certificare a cunostintelor si competentelor.

Validarea, recunoasterea si transferul rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale se realizeaza pe baza unei metodologii comune elaborate de Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii si Ministerul Muncii Familiei si Protecttiei Sociale.

Modalitatile de certificare si calificarile pentru care se poate realiza validarea si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale in vederea accesului la programele de educatie si formare initiala se stabilesc de catre Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii.

In vederea validarii si recunoasterii pot fi luate in considerare competentele cheie si ansamblul competentelor profesionale dobandite prin exercitarea de activitati de munca remunerate sau nu, activitati benevole sau de voluntariat desfasurate in domenii legate direct de continutul calificarii vizate. Durata minima a activitatii desfasurate, necesara pentru validare, nu poate fi mai mica de 3 ani.

Validarea se realizeaza prin evaluarea unui dosar personal realizat de candidat sau prin punerea candidatului intr-o situatie reala de munca in conformitate cu specificul calificarii vizate. In functie de calificarea vizata, procesul de validare poate cuprinde si o testare in scris.

Validarea poate fi partiala sau totala. In cazul validarii partiale se stabilesc care sunt cunostintele si/sau competentele necesar a fi dobandite pentru validarea totala.

Rezultatele invatarii nonformale si informale validate sunt recunoscute si transferate in vederea accesului la programele de formare profesionala initiala si continua organizate de furnizorii de educatie si formare acreditati sau in vederea ocuparii unui loc de munca.

Pentru valorizarea rezultatelor invatarii atat in sistemul de educatie cat si pentru piata muncii, unitatile si institutiile de invatamant, furnizorii de formare continua pot stabili parteneriate cu reprezentanti ai angajatorilor si ai societatii civile in vederea desfasurarii de programe si proiecte specifice.Art. 142 Cresterea rolului consilierii si orientarii in cariera

Consilierea si orientarea in cariera se realizeaza prin:

a)      informarea privind oportunitatile de invatare si de dezvoltare personala;

b)      informarea cu privire la dezvoltarea in cariera prin centrele de documentare din unitatile si institutiile de invatamant;

c)      dezvoltarea si implementarea metodologiilor si instrumentelor de consiliere si orientare.

Sprijinirea dezvoltarii competentelor persoanelor implicate in procesul de orientare si consiliere este realizata prin acces la scheme de finantare pentru programe de formare specifice.

Art. 143 Facilitarea accesului la contexte de invatare

Facilitarea accesului la diferitele contexte de invatare se realizeaza prin:

a)      introducerea activitatilor de e-learning in unitatile si institutiile de invatamant;

b)      crearea de centre comunitare de invatare permamenta;

c)      dezvoltarea de retele intre unitatile si institutiile de invatamant  si alti furnizori de educatie si formare profesionala pentru a oferi programe de educatie in zonele dezavantajate;

d)      dotarea unitatilor de invatamant din zonele dezavantajate cu echipamente didactice;

e)      dezvoltarea de parteneriate intre unitatile si institutiile de invatamant cu comunitatea locala pentru derularea de programe educationale in sprijinul comunitatii.

Sprijinirea activitatilor care vizeaza facilitarea accesului la contexte de invatare multiple se realizeza prin acces la scheme de finantare specifice.

Art. 144 Centre comunitare de invatare permanenta

Unitatile si institutiile de invatamant, in parteneriat cu autoritatile locale si cu alte institutii si organisme publice si private, pot crea centre comunitare de invatare permanenta.

Centrele Comunitare de Invatare Permanenta (CCIP) furnizeaza servicii de educatie si formare pentru membrii comunitatii locale, pe baza analizei de nevoi realizate la nivel local.

Centrele Comunitare de Invatare Permanenta desfasoara urmatoarele tipuri de programe si activitati:

a)      programe de tip remedial pentru dobandirea competentelor cheie;

b)      progame in vederea completarii cunostintelor si competentelor in vederea validarii rezultatelor invatarii non formale si informale;

c)      activitati de informare si consiliere privind accesul la programe de educatie si formare profesionala;

d)      activitati de consiliere in vederea validarii rezultatelor invatarii non formale si informale;

e)      realizarea de studii si analize privind nevoile de formare la nivelul comunitatii;

f)        programe de formare pentru reconversie profesionala;

g)      programe de educatie antreprenoriala.

Finantarea CCIP se poate face din fonduri publice si private, prin accesarea de fonduri nerambursabile, prin participarea la proiecte nationale sau internationale.

Acreditarea programelor educationale desfasurate de centrele comunitare se realizeaza conform prevederilor si reglementarilor privind evaluarea si asigurarea calitatii in educatie.


Document Info


Accesari: 10771
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )