Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ALEGEREA FORMEI JURIDICE DE DESFASURARE A ACTIVITATII

economie


Daca viitorul întreprinzator s-a decis sa initieze o afacere, atunci el trebuie sa aleaga cea mai potrivita forma de societate comerciala. Fiecare dintre aceste forme are atât avantaje cât si dezavantaje. Întreprinzatorul trebuie sa se bazeze în alegerea sa pe o analiza atenta a tuturor aspectelor pro si contra ale fiecarei forme juridice.


14.1. Criterii de alegere a formei juridice de desfasurare a ativitatii antreprenoriale


Pentru a determina forma juridica cea mai adecvata conditiilor sale specifice, întreprinzatorul trebuie sa aiba în vedere urmatoarele criterii de alegere:

- suma de bani necesara initierii afacerii si a modului ei de obtinere;

- calificarea speciala si competenta pe care o are si care îl vor ajuta în derularea cu succes a afacerii;

- experienta pe care o are în sfera de activitate a afacerii;

- perspectiva de dezvoltare a afacerii si talentul managerial al întreprinzatorului;

- cota-parte din capitalul social care doreste sa o detina si, implicit participarea la luarea deciziilor si împartirea profiturilor;

- taxele necesare initierii afacerii si procedurii de constituire si impozitele ce trebuie platite;

- protejarea bunurilor personale de creditorii afacerii;

- responsabilitatea pe care întelege sa si-o asume în caz de faliment;

- masura în care doreste ca afacerea sa continue în caz de incapacitate sau chiar de moarte;

- dorinta de a fi unic întreprinzator sau asocierea cu alte persoane;

- daca îl satisface obtinerea de profit din banii investiti, fara a participa la luarea deciziilor;

- rabdarea si dispozitia pe care o are pentru elaborarea unei documentatii birocratice necesare initierii si derularii unei afaceri de o relativ mai mare anvergura.

Grafic, procesul de alegere a celei mai corespunzatoare forme se societate comerciala se prezinta în fig. 14.1.

Întreprinzatorul potential trebuie sa evalueze care dintre acesti factori sunt cei mai importanti în luarea deciziei sale. Daca nu poate exista o forma ideala de forma juridica, poate exista totusi o forma juridica cea mai potrivita pentru fiecare împrejurare specifica. De aceea, nu trebuie pur si simplu copiat exemplul unui întreprinzator precedent, chiar din acelasi domeniu, ci trebuie analizate toate aspectele mentionate si a alege forma cea mai potrivita potentialului întreprinzator.

În fig. 14.2 este prezentata importanta relativa a fiecarei forme de societate comerciala, în România.

- cota-parte de participare la capitalul social; Forme juridice S.C.A.

Caracteristicile - existenta surselor suplimentare de venit; S.R.L.

afacerii - responsabilitatea asumata în caz de faliment;

14.2. Forme juridice de defasurare activitatii antreprenoriale


Activitatea antreprenoriala se poate desfasura sub doua forme: persoane fizice si asociatii familiale; societati comerciale.


14.2.1 Persoane fizice si asociatii familiale

Cea mai simpla forma de manifestare a initiativei particulare în economie o constituie desfasurarea activitatii ca persoane fizice sau în cadrul asociatiei familiale.

Persoanele fizice pot fi cetateni care au domiciliul în România sau în spatiul european. Ei pot fi autorizati sa desfasoare o activitate independenta în baza Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitatea în mod independent,de catre primarie, cu înregistrare ulterioara la Oficiul registrului comertului, prin Biroul Unic. Nu au personalitate juridica.

Asociatiile familiale se pot înfiinta la initiativa unei persoane fizice si se constituie din membrii de familie ai acesteia (sotul, sotia si copii acestora care au împlinit vârsta de 16 anil la data autorizasociatiei familiale, precum si rudele acestora pâna la gradul al patrulea). Nu au personalitate juridica.

Taxele de autorizare sunt mai putine si mai reduse. Filiera de autorizare fiind mai scurta si taxele aferente sunt mai reduse.

Modalitatea de impozitare este diferita. Impozitul pe venituri este mai mic decât la societatile comerciale, în special pentru venituile mici, impozitul aplicat pe venit oferind avantajul conducerii afacerii de comerciantul însusi.

Dezavantajele desfasurarii activitatii sub forma întreprinzatorilor individuali si a a sociatiilor familiale sunt:

Nu se pot angaja persoane cu contract individual de munca. La asociatiile familiale pot lucra numai membrii familiei cu gospodarie comuna.

Posibilitati mai reduse de finantare/creditare. Investitorii si creditorii nu se implica prea usor în activitati cu aceste categorii, datorita posibilitatilor lor financiare reduse.

Posibilitati mai reduse de dezvoltare a activitatii. Datorita puterii lor financiare reduse si dezvoltarea este mult îngreunata.

Primariile stabilesc categoriile de activitati care nu pot fi autorizate în apartamente la bloc (cele producatoare de zgomot, noxe etc.).

Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica ce se înfiinteaza într-una din formele de societate enumerate mai sus. Filialele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.

a. Societatea în nume colectiv. Societatea în nume colectiv este forma de asociere în care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Alegerea partenerilor se face în primul rând în functie de calitatile si interesele personale ale asociatilor, de regula, putini la numar. Fiind o societate de persoane în care calitatile personale ale asociatilor sunt factori hotarâtori pentru a se constitui si functiona, societatea în nume colectiv realizeaza o concentrare redusa de capitaluri.

Societatea în nume colectiv are atât avantaje cât si dezavantaje.

societatii în nume colectiv sunt urmatoarele:

Nu este stabilit prin legislatie un capital minim obligatoriu. Societatea în nume colectiv nu are nici o restrictie legala privind nivelul capitalului necesar.

Flexibilitate în organizare si conducere. Datorita simplitatii ei si numarului redus de persoane, societatea în nume colectiv poate suferi usor modificari în sistemul de organizare si conducere.

Falimentul afacerii este de fapt si falimentul întreprinzatorilor.

Accesibilitatea limitata de capital. Cresterea sau expasiunea societatii necesita resurse financiare suplimentare. Totusi, multi întreprinzatori care aleg societatea în nume colectiv ca forma de societate comerciala îsi folosesc, de regula, aproape toti banii în constituirea firmei si adesea îsi pun drept garantii bunurile personale. În aceste conditii, întreprinzatorii care constituie o societate în nume colectiv vor reusi sa-si dezvolte afacerea numai daca au suficienti bani, întrucât din împrumuturi exista putine sanse sa-i obtina.

În aceste conditii, adesea va intra în încurcatura si daca mai este si orgolios si nu cere sau accepta sfaturi, falimentul este iminent.

b. Societatea în comandita simpla. Societatea în comandita simpla reprezinta forma de asociere în care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; comanditarii raspund numai pâna la concurenta aportului lor.

societatii în comandita simpla sunt aceleasi ca si cele ale societatii în nume colectiv, cu mentiunea ca pentru a se constitui cea dintâi trebuie sa aiba cel putin doi asociati: comanditatii care raspund solidar si nemarginit si comanditarii care au raspundere limitata la aportul social subscris. Aportul comanditarilor poate fi constituit în numerar, în natura sau în industrie (aportul pe care un asociat îl aduce prin sarcinile, munca si cunostintele sale profesionale), în timp ce aportul comanditarilor poate fi numai în numerar sau natura.Având o responsabilitate limitata, comanditarii participa la beneficii, nu si la conducerea societatii.

esential al acestei forme de societate comerciala este acela ca asociatul comanditar nu are dreptul de a interveni direct în actele întreprinderii, pentru promovarea si bunul mers al afacerilor, el fiind un simplu consilier al administratorului.

c. Societatea pe actiuni. Societatea pe actiuni reprezinta forma de asociere în care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii fiind obligati numai la plata actiunilor lor. Aceasta forma de societate comerciala este cea mai complexa dintre toate formele de societati comerciale. Ea reprezinta o entitate distincta de proprietarii acesteia si poate angaja afaceri, încheia contracte, sa stea în judecata si sa plateasca taxe. Datorita acestei distinctii, proprietarii societatii, denumiti actionari, pot sa-si vânda actiunile lor fara a afecta derularea afacerilor.

Societatea pe actiuni are urmatoarele avantaje:

Actionarii sai au o raspundere limitata, fiind obligati doar la plata actiunilor lor. În acest fel, creditorii societatii nu pot ataca activele personale ale asociatilor pentru a-si acoperi datoriile societatii la care sunt actionari. Aceasta protectie legala este de o mare importanta pentru investitorii potentiali.

Posibilitatea de a atrage capitaluri mari. Bazându-se pe protectia raspunderii limitate, societatile pe actiuni s-au dovedit a fi cele mai eficiente forme de asociere în acumularea unor mari capitaluri. Limitând doar numarul (sau ponderea) actiunilor pe care sa le detina un actionar, societatea pe actiuni poate lesne obtine bani fie pentru constituire, fie pentru expasiune.

Durata potentiala de viata mai ridicata. Daca nu este stabilita prin actele de înfiintare durata, societatile pe actiuni au o durata potentiala de viata mai mare decât orice alta forma de societate comerciala. Existenta societatii pe actiuni nu depinde de soarta unei singure persoane sau a unui numar redus oameni. Ea are o viata mai lunga decât a celor care au înfiintat-o. Aceasta trasatura îi confera un alt avantaj major - tansferabilitatea proprietatii.

În timpul acestor tranzactii afacerea se deruleaza normal.

Posibilitati superioare de valorificare a talentului, cunostintelor si deprinderilor. Societatea pe actiuni poate beneficia de cunostintele, deprinderile si capacitatea unui numar mare de functionari superiori si a consiliului de administratie. Chiar si micile întreprinderi pot atrage în consiliul lor de administratie persoane ale caror cunostinte si experienta le vor folosi în restructurarea directiei firmei. În multe cazuri functionarii superiori actioneaza ca sfatuitori ai actionarilor, având avantajul multor ani de activitate în aceeasi societate.

Obiect nelimitat de activitate. Societatile pe actiuni se pot înfiinta în orice domeniu de activitate, desigur sub rezerva dreptului national al fiecarei tari.

Societatile pe actiuni au si unele dezavantaje.

Formalitati multiple la înfiintare care cer mult timp si bani. Societatile pe actiuni pot fi constituite numai daca se îndeplinesc urmatoarele formalitati: întrunirea a cel putin cinci membrii fondatori care trebuie sa redacteze un proiect de statut; subscrierea publica a capitalului social si consemnarea lui în anumite proportii; întrunirea adunarii generale constitutive si adoptarea statutului etc. Aceste formalitati cer o îndelungata activitate, ceea ce înseamna importante cheltuieli pe care trebuie sa le avanseze membrii fondatori.

Plafon ridicat al capitalului minim. Societatile pe actiuni se pot constitui legal numai daca au un capital minim de 25 milioane lei. Unele afaceri, precum comertul cu amanuntul, nu au nevoie de un capital prea mare, însa daca se constituie în societati pe actiuni vor imobiliza fonduri care pot fi realizate si pe alte cai, printre care obtinerea de credite pe termen, mediu sau lung.

Numarul mare al membrilor fondatori. Un inconvenient important al societatilor pe actiuni îl constituie dificultatea reunirii a cinci parteneri cu interese comune pentru a se înfiinta. În situatia când un partener are pareri deosebite fata de ceilalti, acesta este pus net în dificultate decizionala.

Negociabilitatea actiunilor. Desi transferabilitatea actiunilor este un avantaj esential al societatilor pe actiuni, totusi negociabilitatea actiunilor permite achizitionarea de actiuni care în foarte dese cazuri, nu sunt folosite pentru interesul pe care îl prezinta obiectul societatii, ci pentru a fi speculate, în continuare, la bursa. De asemenea, achizitionarea unui anumit pachet de actiuni este determinata de interesul manifestat de un anumit grup financiar de a interveni în conducerea societatii, cu scopul de a o orienta într-o directie care sa corespunda intereselor proprii.

Posibilitati mai reduse de manifestare a talentului managerial. Atunci când membrii fondatori realizeaza ca ei nu obtin toate avantajele din talentul lor antreprenorial pot avea resentimente fata de detinatorii de actiuni. Ei vor avea impresia ca cei care nu au investit "decât" bani au obtinut niste avantaje gratuit, datorita ingeniozitatii si muncii depuse de fondatori. Adesea ei nu mai sunt stimulati sa contribuie la bunul mers al afacerii. Desi nu este neaparat logic, acest lucru se poate întâmpla totusi datorita faptului ca fiecare om vede aportul sau ca fiind esential în bunul mers al afacerii.

în comandita pe actiuni. Societatea în comandita pe actiuni reprezinta forma de asociere în care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati, asociatii comanditari fiind obligati numai la plata actiunilor lor. Ea cuprinde elemente atât din cadrul societatilor în comandita simpla referitoare la situatia si activitatea comanditatilor, cât si din cadrul societatii pe actiuni care se refera la situatia comanditarilor. Modul de constituire si functionare al societatilor în comandita pe actiuni este mai apropiat de cel al societatii pe actiuni decât de cel al societatii în comandita simpla.

e. Societatea cu raspundere limitata. Societatea cu raspundere limitata reprezinta forma de asociere în care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii, în numar limitat, raspund numai cu partile lor sociale.

Formalitati simple la înfiintare. Pentru constituirea societatii cu raspundere limitata este suficient sa se redacteze statutul societatii si sa se elaboreze contractul de societate.

Capital minim acceptabil. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui daca aportul la capitalul social este de cel putin 2.000.000 lei, împartit în parti sociale de cel putin 5000 lei. Acest fapt permite investirea unui volum relativ mic, capitalul nejucând primul loc, ci creditul obtinut de la partenerii comerciali sau de la organele bancare specializate.

Limitarea superioara a numarului de asociati. Nu exista o limita inferioara de asociati pentru constituirea societatii cu raspundere limitata. Aceasta se poate înfiinta chiar si daca exista un asociat unic. În schimb, exista o limita superioara care în România este de 50 asociati, ce nu permite penetrarea în sânul societatii a unor persoane neagreate. În acest fel, partile se cunosc, trateaza avantajele, calitatile si garantiile pe care le prezinta, dupa care se ia decizia finala.

Controlul asupra mersului afacerilor si asupra gestiunii se poate realiza direct de asociati pe parcursul anului financiar si constituiti la sfârsitul anului în adunare ordinara.

Este singura forma de societate comerciala care poate avea un asociat unic. Toate celelalte forme de societate coerciala necesita cel putin doi asociati.

Un asociat poate sa înfiinteze si/sau sa participe la oricâte S.R.L.-uri doreste, fapt care nu se poate întâmpla în cazul celorlalte societati comerciale.

Societatea cu raspundere limitata are si unele dezavantaje.

Obiect limitat de activitate. Obiectul de activitate al societatilor cu raspundere limitata este limitat (nu se pot constitui societati cu raspundere limitata care sa aiba ca obiect operatiuni de asigurare, de depuneri si economii, operatiuni bancare, profesia de agent de schimb, societati de investitii).

O persoana poate fi asociat unic al unei singure S.R.L. O persoana poate participa la mai multe S.R.L.-uri care au doar mai multi asociati.

Lipsa de continuitate a afacerii. Acest dezavantaj se înregistreaza doar când exista un singur întreprinzator. În caz de boala, afacerea poate avea de suferit, iar în caz de deces firma se dizolva, daca întreprinzatorul nu si-a luat masuri de a-si pregati un succesor.

Daca se încalca aceste restrictii, societatea va fi dizolvata.

Nu exista reglementari exprese

Un administrator sau mai multi administratori numiti prin actul constitutiv sau alesi, ulterior, de adunarea asociatilor

-Unic administrator sau consiliu de administratie

- Controlul este asigurat de cel putin trei cenzori, care au tot atât supleanti

- Un administrator sau mai multi administratori, numiti prin actul constitutiv sau alesi ulterior, de adunarea asociatilor

- Controlul este exercitat de asociati sau, facultativ de un cenzor (daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie)

Care sunt avantajele pe cale le au întreprinzatorii individuali si asociatiile familiale? Dar dezavantajele.

Ce elemente stau la baza evaluarii societatii în nume colectiv?

De ce societatea în comandita pe actiuni nu este foarte preferata de întreprinzatori?

Argumentati de ce societatea cu raspundere limitata este cea mai preferata de întreprinzatori.

Cum afecteaza conflictele personale parteneriatul în afaceri?

Forma ideala de societate comerciala este:

a.           Societatea în nume colectiv

b.          Societatea cu raspundere limitata

c.           Societate pe actiuni

d.          Nu exista o forma ideala de societate comerciala

Societatea în nume colectiv are urmatorul avantaj:

a.           Raspunderea limitata a asociatilor

b.          Flexibilitate în organizare si conducere

c.           Posibilitatea de a atrage capitaluri mari

d.          Capital minim acceptabil

3. Forma de societate comerciala care poate avea asociat unic este:

a.           Societatea în nume colectiv

b.          Societatea cu raspundere limitata

c.           Societatea în comandita simpla

d.          Orice societate comerciala trebuie sa aiba cel putin doi asociati

4. Societatea în nume colectiv este o societate de:

a.       Capital

b.      Persoane

c.       Mixta

d.      Nici un raspuns nu este corect

5. Societatea pe actiuni este o societate de:

a.       Capital

b.      Persoane

c.       Mixta

d.      Nici un raspuns nu este corectDocument Info


Accesari: 12361
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )