Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DISCIPLINA "ECONOMIE" TEST GRILA

economie


DISCIPLINA "ECONOMIE"
Alegeti varianta corecta:


A avea eficienta în activitatea economica înseamna:

a. a diversifica resursele pâna la nivelul maxim posibil;

b. a satisface nevoile umane sporind consumul de resurse;

c. a minimiza consumul de resurse, deoarece sunt limitate si, deci, epuizabile;

d. a produce si vinde cât mai multe bunuri economice;

e. a satisface nevoile umane în crestere si diversificare cu resursele

f. a obtine resurse cât mai multe.

Fundamentul liberei initiative este reprezentat de:

a. exercitarea dreptului de posesiune;

b. exercitarea dreptului de uzufruct;

c. exercitarea dreptului de utilizare;

d. exercitarea dreptului de dispozitie;

e. exercitarea numai a unuia din atributele proprietatii;

f. exercitarea deplina a atributelor proprietatii.

Uzura capitalului fix nu reprezinta o pierdere pentru întreprindere atunci când:

b. licentele cumparate si aplicate în productie sunt costisitoare;

c. capitalul fix nu se foloseste în activitatea economica;

d. capitalul fix se foloseste în activitatea economica;

e. intervine statul în organizarea si desfasurarea activitatii întreprinzatorului;

f. se instaureaza un climat favorabil muncii.

Prin notiunea de productivitate marginala a muncii se exprima:

a. eficienta utilizarii primei unitati de munca implicata în activitatea

b. eficienta utilizarii oricarei unitati de munca implicata în activitatea

c. eficienta utilizarii primei si a ultimei unitati de munca implicata în

d. eficienta utilizarii ultimei unitati de munca implicata în

e. eficienta utilizarii primelor persoane scolarizate si angajate în

f. eficienta utilizarii ultimelor persoane scolarizate si angajate în întreprindere.


Pretul de echilibru este:

a. cel mai mic pret de pe piata;

b. pretul la care se vând cele mai multe bunuri economice de un anumit fel;

c. pretul acceptat atât de cumparatori cât si de vânzatori în orice operatie pe piata;

d. pretul unic pentru un bun economic;

e. singurul pret la care se vinde orice bun economic;

f. un pret administrat.

Profitul bancii este egal cu:

a. câstigul bancii;

b. diferenta dintre câstigul bancii si dobânda încasata;

c. diferenta dintre câstigul bancii si cheltuielile de functionare ale bancii;

d. diferenta dintre dobânda încasata si cea platita de banca;

e. dobânda încasata de banca;

f. suma dintre câstigul bancii si dobânda încasata de banca.

În care din urmatoarele situatii, are loc o crestere a salariului real?:

a. când salariul nominal este constant, iar preturile cresc;

b. când salariul nominal si preturile sunt constante;

c. când salariul nominal scade, iar preturile sunt constante;

d. când salariul nominal creste, iar preturile pot sa ramâna constante;

e. când preturile scad mai încet decât scaderea salariului nominal;

f. când preturile cresc si salariul nominal scade.

Se afla în raport direct proportional:

a. rodnicia muncii si durata muncii;

b. costul si profitul;

c. profitul si pretul de vânzare;

d. rata dobânzii si cererea de credite;

e. costurile si rata profitului;

f. masa monetara si viteza de rotatie a banilor.

Amortizarea este:

a. inclusa în venitul national;

b. mai mare decât consumul de capital fix;

c. egala cu consumul de capital fix;

d. mai mica decât consumul de capital fix;

e. inclusa în produsul intern net;

f. inclusa în produsul national net.

Dintre elementele care caracterizeaza somajul mentionam:

a. rata somajului;

b. intensitatea somajului;

c. durata somajului;

d. structura somajului;

e. numarul somerilor;

f. toate raspunsurile de mai sus.

Factorul decisiv în depasirea depresiunii si reluarea cresterii economice este:

a. cresterea veniturilor populatiei care determina cresterea cererii agregate;

b. reducerea somajului care determina cresterea veniturilor si, deci, a cererii

c. sporirea cererii de bunuri de consum;

d. psihologia agentilor economici;

e. cresterea cererii de capital fix si circulant;

f. scaderea investitiilor.

Balanta comerciala este excedentara atunci când:

a. exportul este egal cu importul;

b. creste volumul creditelor externe contractate;

c. exportul depaseste importul;

d. în exportul unei tari creste ponderea unor produse de înalta calitate;

e. în importul unei tari creste ponderea unor produse de înalta calitate;

f. în exportul si importul unei tari, produsele complexe au ponderi egale.

Profitul difera de alte forme de venit deoarece:

1. poate fi negativ;

2. este cea mai importanta sursa de finantare a investitiilor nete;

3. este destinat investitiilor si consumului;

4. marimea lui depinde de volumul capitalului folosit;

5. la aceeasi suma investita se obtine acelasi profit;

a (1+2); b (1+2+3+4); c (2+5); d (1+2+3+4+5); e (2+3+3)¸ f (2+3+4).

Costurile materiale includ:

1. consumul de materii prime, combustibil si energie;

2. consumul de capital fix;

3. consumul de capital circulant;

4. consumul de capital tehnic;

5. amortizarea capitalului fix.

a (1+2+3+4+5); b (1+5); c (1+4); d (1+2+3+5); e (1+2+3+4); (3+4+5).

Investitiile nete sunt:

1. finantate din economii;

2. incluse în toti indicatorii macroeconomici;

3. finantate din amortizari;

4. finantate din profit;

5. partea din venit cheltuita pentru cresterea capitalului fix.

a (1+4+5); b (1+2+4+5); c (5); d (4); e (3+4+5); f (1+2+3+4).

Capitalul fix este 10 milioane lei care se amortizeaza în 10% pe an. Capitalul circulant reprezinta 1/3 din capitalul folosit, iar cheltuielile salariale sunt de 2 milioane lei, din care 75% sunt salariile lucratorilor din sectiile productive si se produc 10.000 de piese pe an. Daca productia creste cu 20%, capitalul circulant creste cu 20% iar cheltuielile salariale variabile cresc cu 30%, costul marginal este:

a. 225;

b. 425;

c. 625;

d. 725;

e. 925;

f. 1225.

Diferenta dintre un venit în T1 si un venit în T0 este 200 mii, iar suma acestor venituri este 800 mii. Daca în T0, consumul reprezinta 60% din venit, cât sunt economiile în T0?:

a. 180 mii;

b. 120 mii;

c. 300 mii;

d. 200 mii;

e. 150 mii;

f. 320 mii.

Banca A dispune de un capital de 200 miliarde u.m. din care 90%, a fost atras de la deponenti. Rata dobânzii încasata de la debitori este de 1,5 ori mai mare decât rata dobânzii platita deponentilor. Daca profitul bancii este de 10 miliarde lei, iar cheltuielile sale de functionare sunt de 2 miliarde lei, ce rate anuale ale dobânzii practica banca?

a. 10%; 15%;

b. 10%; 11,5%;

c. 12%; 18%;

d. 12%; 13,5%;

e. 11,5%; 16%;

f. 10%; 14%.

Eficienta economica scade când:

a. scade consumul specific;

b. creste productia;

c. scade durata de rotatie a capitalului;

d. cresc costurile unitare;

e. cresc productivitatile medii;

f. scad costurile unitare.

Suma dintre consumul privat, consumul guvernamental, formarea bruta de capital si exportul net reprezinta:

a. produsul national brut;

b. produsul national net;

c. produsul global brut;

d. produsul intern net;

e. produsul intern brut;

f. consumul intermediar.

Sunt caracteristice agentului economic producator si nonproprietar atributele:

a. titular al dreptului de proprietate;

b. posesor al capitalului folosit în activitatea economica;

c. titular atât al dreptului de administrare cât si al dreptului de dispozitie;

d. titular al dreptului de utilizare;

e. titular al dreptului de dispozitie;

f. titular atât al dreptului de proprietate cât si al dreptului de administrare.

Care din urmatoarele elemente exprima productivitatea muncii:

a. productia totala obtinuta cu un anumit numar de muncitori;

b. productia medie obtinuta pe unitatea de munca vie cheltuita;

c. productia medie obtinuta cu un anumit numar de muncitori;

d. productia medie obtinuta în urma cresterii numarului de lucratori;

e. productia medie obtinuta în urma cresterii numarului de utilaje;

f. productia obtinuta în plus prin variatia numarului de lucratori si de utilaje.

În cadrul masurilor anticiclice, compatibile cu faza de recesiune, se includ:

1. cresterea masei monetare;

2. sporirea fiscalitatii;

3. marirea cheltuielilor publice;

4. diminuarea ratei dobânzii;

5. cresterea ratei dobânzii.

a (1+2+3+4); b (1+3+4+5); c (1+4+5); d (3+4); e (1+3+4); f (4+5).

Exista un raport invers proportional între:

a. masa monetara si nivelul preturilor;

b. viteza de rotatie a banilor si volumul creditelor acordate;

c. rata dobânzii si oferta de moneda;

d. rata dobânzii si cererea de credite;

e. masa monetara si volumul bunurilor si serviciilor supuse vânzarii;

f. rata dobânzii si dobânda.

Viteza de rotatie a capitalului este:

a. cantitatea de bunuri si servicii produse într-o perioada data;

b. numarul de zile necesare pentru a obtine un produs finit;

c. numarul de comenzi executate în decursul unei perioade;

d. numarul de ani necesari amortizarii capitalului fix;

e. numarul de rotatii efectuate de capital într-un an;

f. toate variantele de mai sus.

Elasticitatea cererii în functie de pretul bunului Y este 2,5. Daca pretul creste cu 10%, atunci cantitatea ceruta:

a. scade cu 25%;

b. scade cu 2,5%;

c. scade de 2,5 ori;

d. creste cu 25%;

e. creste cu 2,5%;

f. creste de 2,5 ori.

Inclinatia marginala spre consum:

a. reprezinta sporul de venit înregistrat la cresterea cu o unitate a

b. arata cu cât se modifica economiile la cresterea consumului;

c. se calculeaza ca raport între variatia consumului si variatia economiilor;

d. arata cu cât creste consumul la cresterea cu o unitate a venitului;

e. este întotdeauna supraunitara;

f. se calculeaza ca raport între variatia venitului si variatia economiilor.

Multiplicarea si diversificarea nevoilor sunt conditionate esential de:

a. sistemul politic existent;

b. conditiile naturale;

c. dorintele pe care le au individul si familia sa;

d. nivelul de dezvoltare a individului si societatii;

e. descoperirea de noi resurse;

f. grija satisfacerii nevoilor primare.

Valoarea banilor se exprima prin:

a. rezervele de aur ale Bancii Centrale;

b. cantitatea si calitatea materialelor din care sunt confectionati;

c. cantitatea de bunuri si servicii care se poate procura cu o unitate

baneasca;

d. raportul în care se schimba cu alte monede;

e. marimea respectivei tari;

f. cantitatea în care acestia se gasesc în circulatie.

Cresterea indicelui general al preturilor exprima direct fenomenul inflationist numai atunci când:

a. preturile cresc la bunurile de o calitate deosebita;

b. preturile cresc la majoritatea bunurilor economice;

c. cresc preturile serviciilor;

d. preturile cresc numai la bunurile de folosinta îndelungata;

e. creste salariul nominal;

f. cresc preturile la energia si combustibilul folosit în productie.

O politica monetara moderata, echilibrata, are ca rezultat:

1. o inflatie slaba sau nula;

2. atragerea de capitaluri straine;

3. un curs de schimb defavorabil;

4. o balanta de plati echilibrata sau excedentara;

5. preturi instabile.

a (1+2+3+4+5); b (2+3+4); c (1+2+4); d (2+4+5); e (1+3+5); f (1+2+3+4).

Utilitatea totala este maxima când utilitatea marginala este:

a. egala cu zero;

b. maxima;

c. minima;

d. egala cu unu;

e. negativa;

f. pozitiva si creste.

Ce urmareste posesorul unui titlu de valoare care efectueaza operatiuni la termen?

a. sa creasca cursul titlului;

b. sa scada cursul titlului;

c. sa nu se modifice cursul titlului;

d. sa vânda titlul;

e. sa scada rata dobânzii;

f. sa creasca rata inflatiei.

Consumul de capital fix este inclus în:

1. costurile materiale;

2. costurile totale;

3. costurile fixe;

4. costurile variabile;

5. costul marginal.

a (1+2+3+4+5; b (1+2+3); c (1+2+3+5); d (2+3); e (2+3+4+5); f (1+2+4+5).

Productia creste cu 50%, iar numarul de lucratori cu 25%. Cresterea salariului nominal reprezinta 80% din cresterea productivitatii muncii. Daca în T0 salariul nominal a fost de 100000 u.m., cât este acesta în T1?

a. 116000 u.m.;

b. 112000 u.n.;

c. 100000 u.m.;

d. 115000 u.m.;

e. 99000 u.m.;

f. 130000 u.m.

Comportamentul economic al omului este determinat de:

a. dorinta de a agonisi o avere cât mai mare;

b. tendinta permanenta si normala de a-si acoperi nevoile;

c. întreaga societate umana.

Nu caracterizeaza economia de piata:

a. pluralismul formelor de proprietate;

b. preponderenta proprietatii publice;

c. concurenta dintre agentii economici.

În cazul dezvoltarii de tip intensiv, elementele extensive ale cresterii productiei:

a. sunt preponderente;

b. sunt eliminate total;

c. au o pondere mai redusa.

În raport cu costul mediu, consumul specific în expresie valorica este:

a. mai mare;

b. mai mic;

c. egal.

Productivitatea si salariile evolueaza:

a. în mod proportional;

b. în sens invers;

c. în acelasi sens.


Când utilitatea totala a unui bun economic este în scadere, utilitatea marginala este:

a. nula;

b. negativa;

c. în crestere.

Puterea cumparatorului de a controla pretul exista în situatia pietei cu concurenta:

a. perfecta;

b. monopolistica;

c. de monpson.

Obligatiunile nu pot fi emise de catre:

a. stat;

b. întreprinderile publice;

c. persoanele fizice.

Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la salariu este falsa:

a. este un pret al marfii forta de munca;

b. reprezinta o componenta a cheltuielilor totale ale firmei;

c. pe termen lung, salariul real ajunge întotdeauna la nivelul salariului

Amortizarea:

a. este mai mare decât consumul de capital fix;

b. este egala cu consumul de capital fix;

c. este mai mica decât consumul de capital fix.

Pot constitui restrictii pentru convertibilitatea banilor:

1. scopul schimbarii banilor;

2. calitatea agentilor economici care schimba banii;

3. suma de bani care se schimba;

4. durata tranzactiilor;

5. puterea de cumparare a banilor. Alegeti varianta corecta:

În economia de piata, veniturile factorilor de productie sunt:

1. renta;

2. economiile;

3. impozitele;

4. capitalul;

5. dobânda.

Alegeti varianta corecta:

a (1+2+5); b. (1+5); c (1+2+4+5).

Cresterea productivitatii muncii (cantitatea de munca este constanta), are ca efect:

1. cresterea costului global total;

2. cresterea salariului nominal;

3. cresterea diferentei dintre pret si costul unitar;

4. sporirea tensiunii dintre resurse si nevoi;

5. cresterea inflatiei.

Alegeti varianta corecta:

a (1+2+3); b (2+3+4); c (3+4+5).

Salariul real este influentat de:

1. salariul nominal;

2. nivelul preturilor bunurilor de consum;

3 nivelul chiriei pentru locuinta;

4. pretul materiilor prime;

5. amortizarea capitalului fix.

Alegeti varianta corecta:

a (1+2+5); b (1+4); c (1+2+3).

Cu cât trebuie marit salariul nominal pentru ca salariul real sa nu modifice în conditiile în care preturile sporesc cu 20%:

a) 15%;

b. 20%;

c. 18%.

stiind ca exportul net este de 400 miliarde u.m., PIB = 10.000 miliarde u.m. si importul este 100 miliarde u.m., care este ponderea expoertului în PIB?

a. 5%;

b. 50%;

c. 4%.

La o cifra de afaceri de 100 milioane u.m. si o rata a profitului de 10% (calculata la cifra de afaceri), pentru ca rata profitului sa devina 15% în conditiile pastrarii cifrei de afaceri, costurile de productie:

a. scad cu 10 milioane u.m.;

b. scad cu 20 milioane u.m.;

c. scad cu 5 milioane u.m.

Înclinatia marginala spre consum este 0,6 iar cresterea investitiilor nete este 400 milioane u.m. Sporul de venit national (în milioane u.m.), va fi:

a. 2400;

b. 1200;

c. 1000.

Suportul consumului îl constituie:

a. preferintele individuale;

b. banii;

c. resursele.

Costul de oportunitate:

a. reprezinta câstigul total obtinut dintr-o activitate economica;

b. se calculeaza numai la nivelul colectivitatii;

c. exprima valoarea alternativelor eliminate.

Substituirea factorilor de productie se bazeaza pe:

a. efectele concurentei cu firme din alte tari;

b. compatibilitatea caracteristicilor de utilitate si de adaptabilitate a partilor care se combina;

c. întelegerile intervenite între agentii economici.

Criteriile care stau la baza împartirii costurilor de productie în fixe si variabile se refera la:

a. dimensiunile activitatii economice;

b. modul de utilizare a capitalului fix;

c. modificarea lor în raport cu volumul productiei.

Obiectul cererii si ofertei pe piata monetara este reprezentat de:

a. titlurile financiare;

b. bani;

c. schimbul monedei nationale pe monede straine convertibile.

Piata fortei de munca este spatiul economic în care se întâlnesc, se confrunta si se negociaza:

a. exporturile si importurile de bunuri si servicii;

b. proprietatea publica si proprietatea privata;

c. cererea de forta de munca si oferta de forta de munca.

Identificati afirmatia falsa cu privire la salariu:

a. este un pret al marfii fortei de munca;

b. se formeaza în general, ca pretul oricarei marfi;

c. pe termen lung salariul real ajunge întotdeauna la nivelul salariului

Rata profitului calculata în functie de cost, comparativ cu rata profitului calculata în functie de cifra de afaceri este:

a. mai mare;

b. egala;

c. mai putin importanta.

Daca la cursurile existente ale dolarului si euro se vinde prea mult din ambele monede se va decide:

a. cresterea cursului dolarului;

b. cresterea cursului euro;

c. cresterea cursului pentru ambele monede.

Investitiile brute sunt egale cu:

a. formarea bruta de capital fix;

b. diferenta dintre investitiile nete si amortizare;

c. investitiile nete la care se adauga valoarea consumului de capital fix.

Ce înseamna ca resursele sunt limitate?

1. scad permanent;

2. sunt insuficiente în raport cu nevoile;

3. cresc mai încet decât nevoile;

4. sunt neregenerabile;

5. sunt partial recuperabile.

a (2+3); b. (3+5); c (1+2+4).

Scaderea nivelului productivitatii muncii afecteaza negativ economia deoarece:

1. scade durata muncii;

2. creste timpul liber;

3. scade puterea de cumparare a banilor;

4. scade consumul.

5. scade interesul lucratorilor pentru o pregatire superioara.

a (1+2+3); b (2+3+4); c (3+4).

Ce fenomene reflecta epuizarea potentialului de expansiune:

1. epuizarea posibilitatilor de combinare a factorilor de productie;

2. limitarea posibilitatilor de crestere a eficientei utilizarii factorilor de productie;

3. scaderea gradului de ocupare a fortei de munca;

4. scumpirea investitiilor;

5. cresterea incertitudinii plasamentelor în titluri de valoare.

a (2+3+5); b (1+3+5); c (1+2+3).

Presupunem ca utilitatea totala a 16 bunuri X este 225, ceea ce reprezinta o crestere cu 25% fata de utilitatea totala a 14 bunuri X. Utilitatea marginala în acest caz este:

a. 56,25;

b. 40,25;

c. 22,5.

Costurile fixe materiale = 10000 u.m.; costurile variabile = 6.000 u.m.; costurile variabile salariale = 2000 u.m.; salarii = 5000 u.m.; amortizari = 3.000 u.m. Costurile fixe totale, costurile materiale si costurile totale iau valorile:

a. 13000 u.m.; 14000 u.m.; 19000 u.m.;

b. 15000 u.m.; 17000 u.m.; 20000 u.m.;

c. 13000 u.m.; 14000 u.m.; 15000 u.m.

În T0 valoarea tranzactiilor = 20.000 u.m., din care 30% pe credit scadent peste un an. În T1 preturile cresc cu 100%, iar productia cu 50%. Din totalul tranzactiilor, 10% se deruleaza pe credit scadent peste 2 ani. Viteza de rotatie a banilor este 10, atât în T0 cât si în T1. Modificarea absoluta si relativa a masei monetare este:

a. 2450 mld; 228,5%;

b. 3000 mld; 285,7%;

c. 4600 mld; 328,5%.

Înclinatia marginala spre consum este 0,2. stiind ca consumul curent a crescut cu 20% fata de perioada anterioara, iar venitul cu 30%, rata consumului în aceeasi perioada este:

a. 0,61;

b. 0,27;

c. 0,36.

Economia de piata se caracterizeaza prin:

a. predominarea proprietatii private si a liberalismului economic în toate

b. dezvoltarea proprietatii private, în special în domeniul

c. pluralismul formelor de proprietate, cu predominarea proprietatii

d. consolidarea proprietatii publice în toate domeniile de activitate.

stiinta economica urmareste:

a. realizarea de bunuri cu calitati fizice deosebite;

b. cresterea si diversificarea trebuintelor;

c. gasirea de modalitati pentru folosirea mai eficienta a resurselor

Utilitatea economica a unui bun de consum este data de:

a. raportarea la o nevoie reala sau presupusa a persoanei care a produs si

b. satisfactia pe care o obtine un consumator prin folosirea unei cantitati

c. însusirile calitative ale bunurilor prevazute într-un certificat de garantie;

d. ritmul în care scade oferta din bunul respectiv.

Nu constituie atribute ale proprietatii:

a. dreptul de utilizare;

b. dreptul de uzufruct;

c. dreptul la opinie;

d. dreptul la dispozitie.

Rata consumului:

a. indica ponderea valorii consumului în totalul venitului;

b. indica sporul consumului la o crestere cu o unitate a venitului;

c. se calculeaza ca un raport între venit si consum;

d. se calculeaza ca raport între economii si consum;

Pentru combaterea inflatiei se recomanda:

a. reducerea bunurilor destinate vânzarii;

b. reducerea ratei dobânzii la creditele acordate de banci;

c. reducerea importurilor;

d. echilibrarea bugetului de stat si a balantei de plati.

Sunt rezultatul activitatii economice, satisfac trebuintele umane, dar nu sunt folosite pentru obtinerea altor bunuri:

a. bunurile libere;

b. bunurile de consum;

c. bunurile de productie;

d. bunurile intermediare.

Nu constituie premise pentru înfaptuirea convertibilitatii unei monede nationale:

a. tinerea sub control a inflatiei;

b. asigurarea rezervei interne de valute;

c. oferirea de bunuri economice competitive;

d. scaderea puterii de cumparare a monedei nationale.

Un singur element din cele ce urmeaza nu intra în categoria costurilor variabile:

a. cheltuielile cu materiile prime pentru productie;

b. amortizarea capitalului fix;

c. salariile lucratorilor din productie;

d. cheltuielile cu combustibilul folosit în productie.

Constituie venituri ale factorilor de productie:

a. veniturile bugetare;

b. impozitele;

c. dobânda:

d. taxele.

Daca pretul pietei este mai mare decât pretul de echilibru atunci piata se caracterizeaza prin:

a. existenta unui exces de oferta;

b. existenta unui exces de cerere;

c. omogenitatea bunurilor oferite;

d. diferentierea bunurilor oferite.

Este specifica economiei de piata:

a. dezvoltarea productiei pentru profit;

b. folosirea pretului;

c. existenta banilor;

d. institutia creditului.

Amortizarea sau CCF (consumul de capital fix;

a. se include în indicatorii macroeconomici neti;

b. nu se include în indicatorii macroeconomici bruti;

c. nu se include în indicatorii macroeconomici neti;

d. se include numai în PNB.

Prin operatiunile caracteristice pietei monetare are loc:

a. realizarea unor proportii constante între diferitele segmente ale populatiei ocupate;

b. reglarea cantitatii de moneda ceruta de activitatea economica;

c. reglarea raporturilor dintre rata dobânzii si rata profitului;

d. realizarea unui volum corespunzator de credite bancare.

Daca productia creste, într-o perioada de timp relativ scurta:

a. CF (costul fix) creste;

b. CV (costul variabil) scade;

c. CF (costul fix) scade;

d. CV (costul variabil) creste.

Trecerea la convertibilitatea unei monede nationale necesita:

a. sporirea capacitatii economiei nationale de a produce bunuri si servicii de calitate;

b. accentuarea interventiei statului în aceasta directie;

c. dezvoltarea proprietatii publice;

d. diminuarea rezervelor valutare ale tarii.

Pentru determinarea eficientei în comertul exterior, cursul de revenire la export si la import se raporteaza la:

a. produsul national brut pe locuitor;

b. datoria externa;

c. cursul de schimb valutar;

d. productivitatea factorilor de productie.

Dezechilibrul inflationist are drept consecinta:

a. scaderea masei monetare;

b. venituri bugetare mai mari decât cheltuielile;

c. echilibrarea puterii de cumparare a banilor;

d. deprecierea banilor.

În faza de recesiune economica se recomanda o politica bazata pe:

a. cresterea impozitelor si a taxelor;

b. cresterea ratei dobânzii;

c. reducerea zilei de munca;

d. reducerea impozitelor si taxelor.

Se exprima numai în expresie monetara:

a. consumul de materii prime;

b. productivitatea medie a muncii;

c. amortizarea capitalului fix (CCF);

d. productia întreprinderii.

Bursa de valori asigura:

a. îmbunatatirea cursului de schimb valutar;

b. mentinerea constanta a vitezei de circulatie a banilor;

c. cresterea nivelului de trai;

d. transferarea operativa a capitalului de la un proprietar la alt proprietar.

În cazul în care cursul de revenire brut la export scade, iar cursul de revenire brut la import creste:

a. eficienta comertului exterior ramâne constanta,

b. eficienta comertului exterior se îmbunatateste;

c. eficienta comertului exterior scade;

d. inflatia se amplifica.

În economia de piata, incitatia pentru investitii este puternica atunci când:

a. rata dobânzii este inferioara ratei profitului;

b. sporeste riscul economic;

c. importurile sunt egale cu exporturile;

d. se reduce înclinatia marginala spre consum.

Tendinta obiectiva de reducere a duratei muncii este determinata de:

a. actiunile revendicative ale sindicatelor;

b. sporirea resurselor folosite în activitatea economica;

c. cresterea productivitatii muncii;

d. eficienta comertului exterior.

Balanta comerciala a unei tari reflecta:

a. investitiile de capital din alte tari;

b. primirea si acordarea de credite externe;

c. transferul de valute în alte tari;

d. valoarea totala si pe grupe de marfuri a exportului si a importului.

În conditiile unei piete cu concurenta perfecta, care este relatia corecta ce se stabileste între pretul si costul de productie?

a. pretul include întotdeauna costul factorilor de productie;

b. costul include pretul factorilor de productie;

c. pretul este întotdeauna mai mare decât costul;

d. daca pretul creste costul scade.

Ce salariu nominal trebuie sa solicite salariatii unei firme în situatia în care pentru luna septembrie este prevazuta o crestere generala a preturilor la bunurile de consum cu 15% pentru a mentine la acelasi nivel salariul real? În luna august, salariul nominal a fost de 5.000.000 u.m.

a. 5.250.000 u.m.;

b. 5.500.000 u.m.;

c. 5.750.000 u.m.;

d. 5.850.000 u.m.

Cererea si pretul pentru un bun evolueaza astfel:

T0   50 buc. 12 u.m./buc.

T1   80 buc. 10 u.m/buc.

a. elastica;

b. inelastica (rigida);

c. de elasticitate unitara;

d. confuza.

Totalitatea bunurilor tranzactionate (vândute) într-un semestru s-a efectuat prin folosirea a 200 de miliarde de u.m., fiecare unitate monetara participând la trei operatiuni de schimb. Volumul tranzactiilor în semestrul respectiv a fost de:

a. 600 de miliarde u.m.;

b. 800 de miliarde u.m.;

c. 500 de miliarde u.m;

d. 700 de miliarde u.m.

Capitalul total anual utilizat de o întreprindere este de 5 miliarde de u.m., din care capitalul circulant reprezinta 30%. Amortizarea anuala (CCF anual) este de 20% din capitalul fix. La cât se ridica cheltuielile materiale pentru productia anuala a întreprinderii?

a. 2,4 miliarde u.m.

b. 2,6 miliarde u.m.

c. 2,0 miliarde u.m.

d. 2,2 miliarde u.m.

102. Daca rata dobânzii creste, cotatia (cursul) titlurilor sau al hârtiilor de

a. creste;

103. Este masura valorii banilor:

a. rata dobânzilor;

104. Identificati, în enumerarea urmatoare, acel element care nu are de a face cu

a. veniturile si puterea de cumparare a populatiei;

105. Legatura obiectiva dintre factorii de productie folositi si rezultatele

a. înclinatie marginala;

106. Resursele se clasifica, dupa provenienta, în:

a. primare si derivate;

107. Uzura fizica si cea morala afecteaza:

a. factorul de productie munca;

108. O firma se afla la nivelul zero al rentabilitatii atunci când:

a. rata profitului atinge un nivel egal cu cel al ratei dobânzii;

109. Elasticitatea cererii ia valori:

a. pozitive si negative;

110. Cererea de bunuri semnifica o cantitate dintr-un bun, pe care

a. doreste, dar nu poate sa o achizitioneze;

111. În economia de piata, raporturile dintre oameni în activitatea economica sunt

a. de subordonare administrativa;

112. Combaterea somajului poate avea loc prin cresterea:

a. dobânzilor;

113. În comportamentul unui salariat de firma cea mai mare importanta o are:

a. relatia negociata între patroni si salariati;

114. Activitatile realizate de administratiile publice furnizeaza:

a. bunuri si servicii pentru colectivitati;

115. Nu provoaca deficit extern cresterea:

a. importurilor;

116. Monopolul afecteaza bunastarea consumatorului:

a. indiferent de comportamentul sau intern si de obiectivele activitatii;

117. Se dau urmatoarele date privind activitatea unei întreprinderi:

Productie (unitati)

Cost total (u.m.)

În cazul productiei de 10 unitati, costul variabil al unei unittati va fi:

a. 4000 u.m.

118. Cresterea venitului national nu este inflationista atunci când se datoreaza

a. investitiilor;

119. Echilibrul cerere - oferta, pe piata:

a. arata pozitia fiecarui consumator vizavi de fiecare producator (ofertant) în

120. Productivitatea globala a factorilor de productie exprima:

a. productia obtinuta, ca urmare a folosirii celui mai important factor de

121. Nu este caracteristica concurentei "pure si perfecte":

a. departajarea profiturilor exclusiv pe criteriul productiei;

122. Costul marginal se determina prin raportul:

a. ΔCT/Q;

123. Munca feminina dintr-un oras fiind concentrata într-o singura fabrica textila,

a. oligopson;

124. La nivelul economiei nationale, care din urmatoarele relatii este corecta?

a. I = V + S;

125. Pretul de echilibru are un rol hotarâtor în orientarea cererii si ofertei pentru ca:

a. avantajeaza pe cumparator;

126. Care dintre elementele de mai jos este specific economiei de piata?

a. existenta banilor;

127. Consumul individual, plus consumul public (social), plus investitiile nete sunt

a. PIB;

128. Un întreprinzator intentioneaza sa amenajeze un loc de parcare pentru

Tarif (u.m./zi)

Numar autoturisme

ABCDCare este tariful pe care întreprinzatorul îl va practica si la ce capacitate de parcare se va opri?

129. Într-o întreprindere cheltuielile materiale pentru productia anuala sunt de trei ori

a. 80 milioane u.m.

130. Din datele prezentate în tabelul urmatorPerioada

Venit (V)

Consum (C)

ToT1deduceti înclinatia spre economii (s), în perioada T1, cunoscând ca sporul (cresterea) economiilor ΔS = ΔV - ΔC, iar înclinatia spre economii este

s = ΔS/ΔV.

a. 1/2;

131. Oferta si pretul unui bun evolueaza, pe piata, ca în tabelul urmator:


Perioada

Cantitatea (buc)

Pretul (u.m.)

ToT1Oferta bunului este:

a. elastica;

132. În economie, costul de optiune:

a. este determinat de risipa de resurse;

133. Agentii economici a caror functie principala este redistribuirea veniturilor si a

a. menaje;

134. În cadrul fluxurilor din economie:

a. întreprinderile furnizeaza menajelor munca;

135. Una din afirmatii nu este adevarata:

a. bunurile libere nu au utilitate;

136. Consumul capitalului tehnic circulant se reflecta:

a. numai în valoarea productiei;

137. Pe termen scurt, diagrama costului fix:

a. porneste din originea axelor;

138. Pe termen scurt, daca CFM scade, costul total:

a. scade;

139. Când salariul nominal creste mai intens decât creste salariul real, preturile de

a. scad;

140. Viteza de rotatie a capitalului folosit:

a. creste, când scade numarul de rotatii al capitalului;

141. Când cresterea cantitatii cerute este egala cu scaderea pretului, coeficientul de

a. zero;

142. La o cerere elastica fata de pret, daca pretul scade:

a. încasarile scad;

143. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. la o cerere inelastica fata de pret, reducerea pretului antreneaza scaderea

144. Daca productivitatea marginala a factorului substituit este mai mare decât

a. subunitara;

145. Este o relatie indirecta (negativa) între:

a. nivelul pretului unitar si al profitului unitar;

146. În cadrul operatiunilor bursiere la termen:

b. vânzatorul spera sa scada cursul titlurilor;

147. Când productia finala bruta a agentilor nationali ce îsi desfasoara activitatea în

a. PIB>PGB;

148. Daca investitia bruta este mai mare decât investitia de înlocuire:

a. nu exista surse de dezvoltare;

149. Ca modalitate de atenuare a socurilor ciclurilor economice, în perioade de

a. sporirea volumului de credite;

150. Asupra masei monetare se actioneaza pentru diminuare prin:

a. scaderea vitezei de rotatie a banilor;

151. Daca preturile de consum cresc mai intens decât creste salariul real, atunci

a. creste mai intens decât preturile;

152. Investitia neta se mai numeste si investitie pentru:

a. dezvoltare;

153. Care dintre afirmatii este adevarata?

a. actiunile sunt titluri cu venit fix;

154. Pe termen scurt, suma costurilor marginale este egala cu:

a. costurile fixe totale;

155. Comparativ cu rata profitului, calculata la cifra de afaceri, rata profitului,

a. mai mica;

156. Daca viteza de rotatie a banilor creste mai repede decât creste masa monetara,

a. scade;

157. O banca comerciala acorda credit unui agent economic pe un termen de 12 luni.

a. 15 la suta;

158. Într-o economie închisa (fara comert exterior), daca volumul cheltuielilor

a. 700 miliarde u.m.;

159. La un credit acordat pe doi ani de 10 milioane u.m., cu o rata anuala a dobânzii

a. 13,1 milioane u.m.;

160. Pe termen scurt, daca productia creste cu 100%, CFM:

a. creste cu 50%;

161. Pe piata unui bun, functia cererii este Qc = 30 - 5p, iar functia ofertei este

a. 3 si 10;

d. 3 si 15. 

 Document Info


Accesari: 5663
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )