Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CULTURA PLANTELOR HORTICOLE Clasele a XI-a - a XII-a

agricultura


CULTURA PLANTELOR HORTICOLE

Clasele a XI-a - a XII-aPrograma scolara de Cultura plantelor horticole

a fost aprobata prin Ordin al ministrului educatiei nationale

nr. 4923/18.10.2000

Specializari: Agricol si Agromontan

NOTA DE PREZENTARE

Curriculum-ul scolar pentru disciplina "Cultura plantelor horticole" se studiaza la liceul tehnologic pentru profilul "Resurse naturale si protectia mediului" la specializarile "Agricol" si "Agromontan".

Introducerea disciplinei în planul de învatamânt în clasele a XI-a si a XII-a, considerate ciclu de aprofundare si specializare, are ca scop realizarea la elevi a unor abilitati, cunostinte si deprinderi pentru a desfasura activitati de productie privind cultivarea plantelor horticole.

Pentru clasa a XI-a, norma de timp alocata prin planul cadru este de o ora / saptamâna atât la specializarea "Agricol" cat si la "Agromontan" si se vor studia notiuni generale de legumicultura si floricultura.

La clasa a XII-a, disciplina se studiaza în doua ore / saptamâna la specializarea agricol si o ora / saptamâna la specializarea agromontan. Din acest motiv, la clasa a XII-a, a fost construita o programa de curriculum nucleu[1] si curriculum nucleu aprofundat . Programa cuprinde urmatoarele elemente:

competente generale; 757i81h

competente specifice;

unitati de continut corelate competentelor;

valorile si atitudinile comune profilului Resurse de la clasa a X-a la XII-a;

sugestii metodologice în sprijinul aplicarii programei la clasa.

Parcurgerea disciplinei în 2 ani a determinat stabilirea unui numar de 3 competente generale, din care au fost deduse competentele specifice pentru fiecare an de studiu.

Pentru realizarea competentelor generale si specifice propuse la clasa a XI-a, disciplina detaliaza aspecte privind plantele legumicole si floricole, iar la clasa a XII-a aspecte privind pomicultura si viticultura.

COMPETENŢE GENERALE

1. Corelarea factorilor de mediu cu cerintele plantelor horticole

2. Proiectarea proceselor tehnologice de producere a materialului saditor horticol de înfiintare si îngrijire a culturilor horticole

3. Corelarea recoltarii produselor horticole cu modalitatile de valorificare a acestora

Clasa a XI-a

COMPETENŢE SPECIFICE sI CONŢINUTURI

1. Corelarea factorilor de mediu cu cerintele plantelor horticole

Competente specifice

Continuturi

1.1. Corelarea particularitatilor morfologice si biologice ale plantelor legumicole si floricole cu factorii de mediu, în scopul zonarii acestora.

Particularitati morfologice ale plantelor legumicole si floricole privind:

radacina,

tulpina,

frunza,

floarea, inflorescenta,

fructul

Particularitati biologice ale plantelor legumicole si floricole (ciclul de viata).

plante anuale,

plante bienale,

plante trienale,

plante perene.

Metode de înmultire a plantelor legumicole si floricole:

înmultire sexuata,

înmultire vegetativa.

Particularitati de ordin ecologic ale plantelor legumicole si floricole:

regimul de lumina,

regimul de apa din sol si aer;

regimul de temperatura din sol si aer,

regimul de aer,

regimul de nutritie.

1.2 Stabilirea sistemului de dirijare a elementelor de organografie pe perioada de vegetatie a culturilor legumicole si floricole.

Dirijarea cresterii si fructificarii plantelor legumicole cultivate în spatii protejate.

Dirijarea cresterii si dezvoltarii plantelor floricole în functie de modul de utilizare.

2. Proiectarea proceselor tehnologice de producere a materialului saditor horticol, de înfiintare si îngrijire a culturilor horticole

Competente specifice

Continuturi

2.1. Elaborarea schemelor tehnologice pentru obtinerea materialului saditor legumicol si floricol.

Calcularea normei de samânta, a necesarului de material saditor si de plantat (rasaduri, bulbi, tuberculi) pe baza indicilor de calitate.

Producerea rasadurilor de plante legumicole si floricole

Constructii folosite în legumicultura

2.2. Aprecierea calitatii materialului saditor legumicol si floricol în vederea stabilirii unor masuri pentru reducerea pierderilor.

Indici de calitate ai rasadurilor, bulbilor, tuberculilor:

vârsta,

dimensiuni,

greutate.

2.3. Alegerea sistemului de amenajare si pregatire a terenului si înfiintarea culturilor legumicole si floricole.

Asolamentul culturilor legumicole si floricole,

culturi legumicole asociate,

culturi legumicole succesive. Cultura legumelor si florilor în câmp,

cultura protejata si fortata a legumelor si florilor.

Semanat,

plantat (rasaduri, bulbi, tuberculi)

distantele de semanat si plantat corelate cu densitatea plantelor legumicole si floricole la unitatea de suprafata.

2.4. Aprecierea starii de vegetatie a culturilor legumicole si floricole si elaborarea schemelor tehnologice de îngrijire a acestora.

Îngrijirea culturilor de legume si flori:

lucrari aplicate solului,

lucrari cu caracter general aplicate plantelor,

lucrari speciale aplicate plantelor,

lucrari specifice culturilor fortate si protejate.

2.5. Verificarea calitatii lucrarilor de înfiintare si îngrijire a culturilor legumicole si floricole.

Parametri ai lucrarilor:

adâncimea de plantat sau semanat,

densitatea la unitatea de suprafata,

gradul de afânare a solului,

gradul de îmburuienare a culturilor,

starea fitosanitara a culturilor.

3. Corelarea recoltarii produselor horticole cu modalitatile de valorificare a acestora

Competente specifice

Continuturi

3.1. Stabilirea conditiilor necesare pentru valorificarea productiei culturilor legumicole si floricole.

Calcularea necesarului de mijloace de transport, ambalaje, forta de munca, etc.

3.2. Alegerea momentului optim de recoltare si a metodelor de recoltare a produselor legumicole si floricole

Momentul începerii recoltarii în functie de specie, epoca de maturare, etc.

Graficul de desfasurare a recoltarii pe zile, saptamâni, în functie de directia de valorificare

Metode de recoltare a legumelor:

manuale,

mecanizate,

semimecanizate

Recoltarea manuala a florilor.

Conditionarea legumelor si florilor.

3.3. Stabilirea sistemelor de ambalare a produselor legumicole si floricole.

Sisteme de ambalare a produselor legumicole pentru valorificare:

stare proaspata

prelucrare,

pastrare.

Sisteme de ambalare a florilor pentru valorificare.

Clasa a XII-a

COMPETENŢE SPECIFICE sI CONŢINUTURI[3]

Corelarea factorilor de mediu cu cerintele plantelor horticole

Competente specifice

Continuturi

1.1. Stabilirea sistemului de dirijare a elementelor de organografie pe perioada de vegetatie în functie de particularitatile morfologice, biologice si cerintele fata de factorii de mediu

Sistemul radicular al pomilor si arbustilor fructiferi *si al vitei de vie.

Sistemul aerian al pomilor si arbustilor fructiferi *si al vitei de vie.

Perioadele de vârsta ale pomilor si arbustilor fructiferi.

Ciclul anual al pomilor si arbustilor fructiferi.

*Ciclul ontogenetic al vitei de vie.

*Ciclul anual al vitei de vie.

Influenta factorilor de mediu asupra cresterii si dezvoltarii pomilor si arbustilor fructiferi *si vitei de vie.

Tipuri de coroane la pomii fructiferi si posibilitati de realizare.

Sisteme de taiere, forme de conducere la arbustii fructiferi.

*Sisteme de taiere, forme de conducere la vita de vie si posibilitati de realizare.

1.2. Selectarea sortimentelor de specii si soiuri de plante horticole în functie de zona pedoclimatica.

Pretabilitatea zonei la conditiile pedoclimatice,

compatibilitatea la fecundare,

directii de valorificare.

Sortimentul de specii si soiuri de arbusti fructiferi.

*Soiuri de vita de vie.

Proiectarea proceselor tehnologice de producere a materialului saditor horticol de înfiintare si îngrijire a culturilor horticole

Competente specifice

Continuturi

2.1. Producerea materialului saditor horticol în functie de soiuri si destinatie.

distante de plantare,

structura soiurilor pe unitati de suprafata

Pepiniera pomicola:

sectoare componente,

portaltoii speciilor pomicole,

obtinerea portaltoilor generativi si vegetativi ai speciilor pomicole,

producerea pomilor altoiti

Obtinerea materialului saditor pentru arbustii fructiferi:

butasi înradacinati

drajoni

stoloni

*Pepiniera viticola:

portaltoii vitei de vie,

înfiintarea si întretinerea plantatiilor de portaltoi,

producerea coardelor altoi si portaltoi de vita de vie,

producerea vitelor altoite,

producerea vitelor nealtoite.

2.2. Evaluarea calitatii materialului saditor obtinut.

Indicii de calitate ai materialului saditor pomicol, *viticol si de arbusti fructiferi:

dimensiunile sistemului radicular si aerian,

numarul de radacini sau ramuri,

diametrul.

Tehnici moderne de producere a materialului saditor pomicol si *viticol.

2.3. Proiectarea sistemului de amenajare, pregatire a terenului si înfiintare a plantatiilor pomicole, viticole si de arbusti fructiferi.

Sisteme de cultura a pomilor si arbustilor fructiferi si a *vitei de vie.

Organizarea terenului.

Amenajarea antierozionala.

Lucrari de pregatire a terenului :

defrisarea vegetatiei,

desfundatul,

fertilizarea de baza,

corectarea reactiei solului,

dezinfectia solului.

Pichetarea terenului pentru plantatiile pomicole, de arbusti fructiferi si *viticole.

Înfiintarea plantatiilor pomicole, de arbusti fructiferi si *viticole:

epoca de plantare,

executarea gropilor de plantare

pregatirea materialului saditor pomicol, de arbusti fructiferi si *viticol în vederea plantarii,

plantarea propriu-zisa.

2.4. Proiectarea schemelor tehnologice de îngrijire a plantatiilor.

Întretinerea plantatiilor tinere de pomi, arbusti fructiferi si *vita de vie:

proiectarea si formarea coroanei pomilor fructiferi,

Agrotehnica plantatiilor tinere de pomi si arbusti fructiferi si vita de vie:

lucrarile solului,

fertilizarea plantatiilor,

protectia fitosanitara,

irigarea plantatiilor,

operatii în verde la pomi fructiferi si *vita de vie.

Întretinerea plantatiilor roditoare de pomi si arbusti fructiferi si *vita de vie.

tehnica taierilor de fructificare si întretinere a coroanei pomilor fructiferi.

sisteme de taiere, forme de conducere la arbustii fructiferi.

sisteme de taiere si forme de conducere la *vita de vie.

Agrotehnica plantatiilor roditoare de pomi si arbusti fructiferi si *vita de vie:

lucrarile solului,

fertilizarea plantatiilor,

protectia fitosanitara si împotriva accidentelor climatice,

irigarea plantatiilor.

2.5. Evaluarea calitatii lucrarilor de înfiintare si îngrijire a plantatiilor

Verificarea urmatorilor parametri ai lucrarilor:

adâncimea de plantare,

alinierea rândurilor,

prinderea la plantare,

starea fitosanitara a plantatiilor pomicole, de arbusti fructiferi si *viticole tinere si pe rod,

gradul de afânare al solului si de îmburuienare a plantatiilor pomicole, de arbusti fructiferi si *viticole.

Corelarea recoltarii produselor horticole cu modalitatile de valorificare ale acestora

Competente specifice

Continuturi

3.1. Evaluarea productiei plantatiilor în vederea stabilirii conditiilor necesare pentru valorificarea productiei.

Preevaluarea si evaluarea productiei de fructe si *struguri.

Calcularea necesarului de ambalaje, mijloace de transport, forta de munca etc.

3.2. Proiectarea sistemului de recoltare si ambalare a produselor horticole.

Momentul începerii recoltarii în functie de

specie, soi, epoca de coacere etc.

Graficul de desfasurare a recoltarii pe zile,

saptamâni, în functie de directia de

valorificare.

Metode de recoltare:

- manuale,

- mecanizate,

- semimecanizate.

Repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor

pe echipe de lucru privind executarea recoltarii fructelor si *strugurilor.

Conditionarea fructelor si *strugurilor.

Sisteme de ambalare a fructelor si

*strugurilor pentru valorificare:

stare proaspata,

prelucrare,

pastrare.

VALORI sI ATITUDINI

Promovarea unui mediu natural propice vietii

Constientizarea consecintelor pe care le poate avea exploatarea neadecvata a resurselor naturale

Respectarea normelor de protectia si igiena muncii si de PSI în viata cotidiana si la viitorul loc de munca

Stimularea curiozitatii pentru utilizarea resurselor neconventionale în diferite procese tehnologice

SUGESTII METODOLOGICE

În viziunea noii proiectari curriculare, profesorul are libertatea de a alege metodele si tehnicile didactice si de a propune noi activitati de învatare, menite sa asigure formarea la elevi a competentelor specifice propuse. În acest sens de o importanta deosebita este promovarea metodelor didactice activ-participative, bazate pe conditii materiale de instruire multiple si pe forme de organizare dinamica a clasei, prioritate având activitatea pe grupe. Enumeram câteva din metodele de lucru cu eficacitatea maxima în procesul de învatare: expunerea interactiva, descoperirea, problematizarea, observarea, algoritmizarea, studiul de caz.

Resursele materiale trebuie corelate cu competentele generale si specifice propuse si sa asigure elevilor o instruire de calitate pentru domeniul în care se pregatesc.

În urma parcurgerii acestor continuturi, elevii se formeaza profesional, capata deprinderi de munca, capacitati de organizare a unei activitati, a unui loc de munca, a unei echipe, posibilitatea de a se asocia cu alti parteneri, de a porni activitati de productie pe cont propriu, de a valorifica productia obtinuta, de a capata abilitati de studiu al pietei privind valorificarea produselor horticole.

Pentru evaluarea continua propunem folosirea urmatoarelor forme de verificari curente: lucrari scrise, fise de evaluare, de autocontrol, teste. Ca metode alternative de evaluare propunem realizarea de portofolii, referate, proiecte, care pot pune în evidenta competente sociale.

Se recomanda urmatoarele activitati practice:

Clasa a XI-a:

pentru competenta 2.1: Determinarea indicilor de calitate ai semintelor; Semanatul, repicatul si îngrijirea rasadurilor de legume si flori.

pentru competenta 2.4: Lucrari de îngrijire speciale si specifice culturilor de legume fortate si protejate.

Clasa a XII-a:

pentru competenta 1.1: Recunoasterea ramurilor de rod ale pomilor fructiferi si a elementelor butucului vitei de vie.

pentru competenta 2.1: Altoirea pomilor fructiferi.

pentru competenta 2.1: *Altoirea vitei de vie

pentru competenta 2.3: Plantatul pomilor, arbustilor fructiferi *si al vitei de vie. Taieri de formare a coroanei pomilor fructiferi. *Taieri în uscat la vita de vie. Taieri de fructificare la pomii fructiferi *si taieri în uscat la vita de vie. *Lucrari si operatii în verde la vita de vie.

Nota: Aplicatiile marcate cu asterisc se parcurg la specializarea agricol.

BIBLIOGRAFIE

Bobes I.

Atlas de fitopatologie si protectia ecosistemelor, Ed. Ceres, Bucuresti, 1983;

Ceausescu I. si colab.

Legumicultura generala si speciala, Ed. didactica si pedagogica, Bucuresti, 1984;

Ghitulescu I.

Tehnologia pastrarii legumelor si fructelor, Ed. didactica si pedagogica, Bucuresti, 1977;

Ignat C.,Popescu Elena Magdalena

Metodica predarii horticulturii Ed. Ceres, Bucuresti, 1993;

Popa A., Ogrutan, Ghiuta

Floricultura si dendrologie, Ed. Agrosilvica Bucuresti, 1992;

Popescu V. si colab.

Legumicultura, manual, Ed. Tehnica Agricola, Bucuresti, 1992;

Patrascu N. si colab.

Masini si inst. horticole si viticole, manual, Ed. Tehnica Agricola, Bucuresti, 1992;

Memorator Horti-Viticol, Bucuresti, 1997;

Hortinform, Colectia I -VI editata de Patronatul Horticultorilor din RomâniaCurriculum-ul nucleu reprezinta competentele generale si specifice corelate unitatilor de continut nemarcate (care se parcurg obligatoriu indiferent de specializare).

Curriculum-ul nucleu aprofundat reprezinta adaugarea de continuturi noi marcate cu asterisc, prin parcurgerea carora se aprofundeaza competentele de curriculum nucleu.

Continuturile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii pentru elevii care studiaza la specializarea: Agricol cu 2 ore pe saptamâna.


Document Info


Accesari: 12799
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )