Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ECONOMIE SI POLITICA AGRARA

agricultura


ECONOMIE sI POLITICĂ AGRARĂ

An III.     232x2312c      232x2312c      232x2312c      232x2312c     ESEU

II.     232x2312c      232x2312c      232x2312c      232x2312c LUCRARĂRI APLICATIVE

I.     232x2312c      232x2312c      232x2312c      232x2312c     ESEU

TEMATICA PROPUSĂ:

I.     232x2312c      232x2312c      232x2312c   Politica agrara cu privire la metodele economice si extraeconomice de translare (transmitere) a proprietatii funciare

Metodele extraeconomice

Reformele agrare din România:

Ř     232x2312c   Reforma agrara din 1991 - 2000; 2000 - prezent

Metodele economice

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Vânzare-cumparare

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Arendare

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Cooperare-asociere

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Concesionare

II.     232x2312c      232x2312c    Politica structurilor de exploatare din agricultura

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Structuri de exploatare în regie proprie (gospodariile taranesti, ferme de tip comercial)

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Structuri de exploatare în antrepriza (asociere, arendare, concesionare)

III.     232x2312c     Politica de sustinere a agriculturii de catre puterea publica

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Politica de preturi

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Politica de creditare

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Politica de subventionare

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Politica fiscala

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Politica de protectie sociala

IV.     232x2312c      232x2312c Politica comerciala în domeniul agroalimentar

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Politica comerciala a României

Ř     232x2312c      232x2312c      232x2312c Comertul cu produse agroalimentare a U.E.

V.     232x2312c      232x2312c     Politica Agricola Comuna în România

CERINŢE:

·     232x2312c      232x2312c O echipa de 2 sau 3 studenti va elabora un eseu la alegere din temele mentionate anterior;

·     232x2312c      232x2312c În elaborarea eseului se vor consulta si edita cel putin sapte titluri bibliografice;

·     232x2312c      232x2312c Ordinea prezentarii eseelor dupa ordinea temelor mentionate anterior ;

·     232x2312c      232x2312c Descriere pe scurt a modului de implicare a fiecarui student din echipa (postat pe prima pagina

a eseului);

·     232x2312c      232x2312c Eseul va fi structurat astfel:

-     232x2312c      232x2312c   Curente doctrinare

-     232x2312c      232x2312c   Sistem legislativ si institutional

-     232x2312c      232x2312c   Efecte în plan economic si social

-     232x2312c      232x2312c   Propuneri si recomandari

FORMATUL ESEULUI (TECHNIC):

Maxim 10 pagini.  

Cerinte

  • Format A4
  • Prima pagina: Header (Susul pagini) ASE-EAM/ -Titlul eseului: Times New Roman de 14 pt., bold, central/-Indrumator: Numele profesorului de curs, Times New Roman de 11 pt., bold, 5 linii distanta de titlu, alinere la stanga/ - Autori : Times New Roman de 11 pt., bold si italic, 6 linii distanta de titlu, alinere la dreapta
  • Textul lucrarii: Times New Roman de 12 pt., spatiere 1.5,   margini stanga de 2.5 cm, pentru celalalte margini de 2 cm
  • Bibliografie: La sfarsitul lucrarii, Times New Roman de 11 pt., in ordinea alfabetica a autorilor

II.     232x2312c      232x2312c     LUCRARĂRI APLICATIVE

Aproximativ 4 teme abordate:

Ř     232x2312c   Evaluarea economica a resurselor funciare agricole. (Evaluarea economica a terenurilor agricole reprezinta o conditie esentiala si obligatorie pentru organizarea si valorificarea superioara a pamântului în vederea realizarii obiectivului principal al politicii funciare actuale si anume realizarea unor structuri eficiente ale exploatatiilor agricole din România.).

Ř     232x2312c   Eficienta economica a culturii grâului. Scopul lucrarii aplicative îl reprezinta determinarea indicatorilor de eficienta economica pentru cultura grâului în sistem irigat si neirigat, însusirea metodologiei de calcul a acestora, compararea indicatorilor pe cele doua sisteme, evidentierea factorilor care au influentat obtinerea rezultatelor, si, de asemenea, identificarea unor modalitati de crestere a eficientei economice. În ceea ce priveste cresterea eficientei economice accentul va fi pus pe legatura ce se stabileste între productia medie obtinuta la hectar, nivelul cheltuielilor de productie si productivitatea muncii.

Ř     232x2312c   Utilizarea terenului agricol în românia. Modul de utilizare a terenului agricol este influentat atât de conditiile agropedoclimatice, cât si de conditii economice, financiare, demografice, tehnice si tehnologice, existente într-o tara la un moment dat. Scopul lucrarii aplicative îl reprezinta însusirea de catre studenti a sistemului de indicatori ce exprima gradul de utilizare a terenului agricol si posibilitatea de a realiza diferite comparatii între tari sau în cadrul aceleiasi tari în perioade diferite de dezvoltare.

Ř     232x2312c   Eficienta economica a irigatiilor in agricultura. Scopul lucrarii aplicative îl reprezinta determinarea indicatorilor de eficienta economica a productiei, compararea efectelor economice obtinute înainte de efectuarea lucrarilor de irigatii si dupa, cât si eficienta economica a investitiilor.

ESEU - REPERE pentru ELABORARE si BIBLIOGRAFIE (orientativ)

I.     232x2312c      232x2312c      232x2312c   Politica agrara cu privire la metodele economice si extraeconomice de translare (transmitere) a proprietatii funciare

a. Metodele extraeconomice

Reformele agrare din România: Reforma agrara din 1991 - 2000; 2000 - prezent

a.1) Repere în vederea elaborarii eseului:

Ř     232x2312c   reforma agrara va fi încadrata în contextul politic, economic si social în care a avut loc;

Ř     232x2312c   vor fi evidentiate criteriile economice si sociale sau politice care au stat la baza înfaptuirii ei; 

Ř     232x2312c   va fi enuntat si comentat cadrul legislativ de reformare a agriculturii, modul de aplicare al acestuia, precum si avantajele si disfunctionalitatile fiecarei legi;

Ř     232x2312c   se va urmari evolutia proprietatii funciare si a performantelor agriculturii dupa procesul de reformare.

a.2) Bibliografie(orientativ):

1. Axenciuc, Victor - Introducere în istoria economica a României. Epoca moderna, Ed. Fundatiei"România de mâine", Bucuresti, 1997

2. Constantinesc, N.N. (coord.) - Istoria economica a României, Ed. Economica, Bucuresti 1996

3. Gavrilescu, Dinu (coord.) - Economie agroalimentara, Ed. Expert, Bucuresti, 2000

4. Muresan, Maria(coord.)- Economia româneasca de la traditionalism la postmodernism. Studii, Ed. Economica, Bucuresti, 2004

5. Olaru, Corneliu - Istoria economiei. Prelegeri, Ed. ASE, Bucuresti, 1999

6. Otiman, Paun, Ion - Dezvoltarea rurala în România, Ed. Agroprint, Timisoara, 1997

7. Popescu, Gabriel - Probleme de politica agrara, Ed. ASE, Bucuresti, 2001

Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar

Legea nr. 169/1997, Legea pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Legea nr.1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si Legii nr. 169/1997

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/2001, privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit Legii nr. 18/1991 si ale Legii nr.169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991

O.U.G. nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa

H.G. 46/2000 privind atributiile si structura organizatorica a Agentiei Domeniilor Statului

HG 97/2000 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 198/1999

Legea 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor

b.) Metodele economice

Ř     232x2312c   Vânzare-cumparare

Ř     232x2312c   Arendare

Ř     232x2312c   Cooperare-asociere

Ř     232x2312c   Concesionare

b.1) Repere în vederea elaborarii eseului:

Ř     232x2312c   se va evidentia experienta anterioara referitoare la realizarea actiunilor de vânzare-cumparare, arendare, asociere-cooperare, concesionare;

Ř     232x2312c   va fi abordat cadrul legislativ actual care reglementeaza aplicarea fiecarei metode;

Ř     232x2312c   va fi identificat segmentul din piata funciara pe care îl ocupa fiecare metoda în prezent;

Ř     232x2312c   disfunctionalitatile pietei funciare în România si masurile de politica agrara ce trebuie promovate în vederea consolidarii pietei funciare.

b.2) Bibliografie (orientativ):

1. Bohartet, M.V. - Renta funciara. Fundamente tehnice si economice, Ed. "Terra Nostra", Iasi 1999

Lazar, Traian - Pretul pamântului în România - metodologii, estimari, date concrete, ASAS, Bucuresti, 1999

3. Pana, V., Pana, I.,Costescu, M. Pamântul si folosirea lui în agricultura, Ed. Ceres, Bucuresti, 1994

4. Popescu, Marin - Lectiile tranzitiei - Agricultura 1990 - 2000, Ed. Expert, Bucuresti, 2002

5. Zahiu, Letitia (coord.) - Structurile agrare si viitorul politicilor agricole, Ed. Economica, Bucuresti, 2003

Evaluarea politicilor agricole: România, O.C.D.E., 2000

Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar

Legea nr.1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si Legii nr. 169/1997

Legea 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Legea nr.54/1998, Legea privind circulatia juridica a terenurilor

Legea nr.7/1996, Legea cadastrului si publicitatii imobiliare

Legea nr.16/1994, Legea arendarii

Legea nr. 65/1998, Legea de modificare si completare a Legii arendarii, O.U.G. 157/2002, Legea nr.350/2003 pentru completarea Legii arendarii

Legea nr. 36/1991, Legea privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

Legea nr. 219/1998, Legea privind regimul concesiunilor

II.     232x2312c      232x2312c    Politica structurilor de exploatare din agricultura

a)     232x2312c      232x2312c      232x2312c      232x2312c   Structuri de exploatare în regie proprie (gospodariile taranesti, ferme de tip comercial)

b)     232x2312c      232x2312c      232x2312c      232x2312c   Structuri de exploatare în antrepriza (asociere, arendare, concesionare)

Repere în vederea elaborarii eseului:

-     232x2312c      232x2312c   aparitia si dezvoltarea gospodariilor taranesti si a celorlalte structuri de exploatare în agricultura României;

-     232x2312c      232x2312c   situatia gospodariilor taranesti în timpul regimului comunist;

-     232x2312c      232x2312c   principalele coordonate ale reformei funciare din 1991 în ceea ce priveste formarea si consolidarea noilor structuri de exploatare din agricultura;

-     232x2312c      232x2312c   dimensiuni fizice (numar, suprafata medie, numar mediu de animale) si dimensiuni economice (venituri, rentabilitate);

-     232x2312c      232x2312c   rezultate obtinute în productia agricola;

-     232x2312c      232x2312c   evolutia acestor structuri în perioada 2000-2007 - abordare comparativa.

Bibliografie (orientativ):

1. Bold, i., Craciun, A. - Exploatatia agricola, organizare, dezvoltare, exploatare, Ed. Mirton, Timisoara, 1995

2. Nastase, Mircea - Dimensiune optima a exploatatiilor agricole, Ed. Chrater B, Bucuresti,

3. Popescu, Gabriel - Probleme de politica agrara, Ed. ASE, Bucuresti, 2001

4 Radulescu .Carmen Valentina; Ioan, ldiko- Organizarea exploatatiilor agricole durabile, Ed. ASE, 2006

5.Vincze, Maria - Economie agroalimentara. Teorii si realitati, Ed. Risoprint, Cluj Napoca,

Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar

Legea nr.1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si Legii nr. 169/1997

Legea 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Legea nr.16/1994, Legea arendarii modificata si completata prin Legea nr.65/1998, O.U.G.157/2002, Legea nr.350/2003 pentru completarea Legii arendarii

Legea nr. 36/1991, Legea privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

Legea nr. 219/1998, Legea concesionarii

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 108/2001, privind exploatatiile agricole

Legea nr.166/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.108/2001 privind exploatatiile agricole

III.     232x2312c     Politica de sustinere a agriculturii de catre puterea publica

Repere în vederea elaborarii referatelor:

POLITICA DE PREŢURI

-     232x2312c      232x2312c   sistemul de preturi practicat în perioada totalitara;

-     232x2312c      232x2312c   rolul statului în sustinerea agriculturii prin preturi în perioada de tranzitie;

-     232x2312c      232x2312c   etapele liberalizarii preturilor

-     232x2312c      232x2312c   sistemul preturilor input-urilor, sistemul preturilor output-urilor si actiunea foarfecelui preturilor;

-     232x2312c      232x2312c   efectele sustinerii agriculturii prin preturi;

-     232x2312c      232x2312c   piata produselor agricole în România;

-     232x2312c      232x2312c   înfiintarea Organizatiilor Comune de Piata pentru principalele produse agricole si grupe de produse dupa modelul celor din cadrul Politicii Agricole Comune.

POLITICA DE CREDITARE

-     232x2312c      232x2312c   evolutia creditarii agriculturii pâna în 1990;

-     232x2312c      232x2312c   reforma sistemului financiar-bancar din România în primii ani ai tranzitiei;

-     232x2312c      232x2312c   necesitatea finantarii agriculturii românesti;

-     232x2312c      232x2312c   infrastructura de finantare;

-     232x2312c      232x2312c   tipologia creditelor pentru agricultura

-     232x2312c      232x2312c   cadrul legislativ

-     232x2312c      232x2312c   principalele etape în creditarea agriculturii si institutiile financiar-bancare implicate (1990-1997 si 1998-prezent);

-     232x2312c      232x2312c   efectele creditarii agriculturii în perioada de tranzitie;

-     232x2312c      232x2312c   perspectiva creditarii agriculturii.

POLITICA DE SUBVENŢIONARE

-     232x2312c      232x2312c   necesitatea subventionarii agriculturii românesti;

-     232x2312c      232x2312c   metode de subventionare (indirecte-asupra consumului si directe-asupra productiei);

-     232x2312c      232x2312c   cadrul legislativ

-     232x2312c      232x2312c   etape în subventionarea agriculturii românesti;

-     232x2312c      232x2312c   perspectivele subventionarii agriculturii în contextul integrarii României în Uniunea Europeana.

POLITICA FISCALĂ

-     232x2312c      232x2312c   regimul impozitelor (impozitul pe veniturile agricole, impozitul pe profit, impozitul pe salariu);

-     232x2312c      232x2312c   regimul taxelor (Taxa pe valoarea adaugata, taxe vamale, accize, taxe de consumatie).

Bibliografie(orientativ):

1)     232x2312c   Anghelache, Constantin - România 2000 - Starea economica, Ed. Economica, Bucuresti, 2000

2)     232x2312c   Barbulescu Ghe.; Doandes V.; Tudorache D. - Creditul agricol în România, Ed. Cripton Almit SRL, Satu Mare, 1992

3)     232x2312c   Gavrilescu, D. (coord) - Economie agroalimentara, Ed. Expert, Bucuresti, 2000

4)     232x2312c   Popescu, Gabriel - Probleme de politica agrara, Ed. ASE, Bucuresti, 2001

5)     232x2312c   Popescu, Marin - Lectiile tranzitiei - Agricultura 1990 - 2000, Ed. Expert, Bucuresti, 2002

6)     232x2312c   Vincze, Maria - Economie agroalimentara. Teorii si realitati, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2002

7)     232x2312c   Zahiu, Letitia, Dachin, Anca - Politici agroalimentare comparate, Ed. Economica, Bucuresti 2001

8)     232x2312c   Zahiu, Letitia (coord.) - Structurile agrare si viitorul politicilor agricole, Ed. Economica, Bucuresti, 2003

Evaluarea politicilor agricole: România, O.C.D.E., 2000

Legea nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli

Legea nr.165/1998 privind constituirea la dispozitia M.A.A.P. a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente, din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor în perioada 1998-2000

Ordonantei de Guvern nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli

Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România

Legea nr. 150/2003 privind creditul agricol pentru productie

IV.     232x2312c      232x2312c Politica comerciala în domeniul agroalimentar

Ř     232x2312c   Politica comerciala a României

Ř     232x2312c   Comertul cu produse agroalimentare a U.E.

Repere în vederea elaborarii referatelor:

-     232x2312c      232x2312c   comertul agroalimentar în perioada regimului totalitar;

-     232x2312c      232x2312c   politica comerciala protectionista practicata în perioada 1990-1996

-     232x2312c      232x2312c   evolutia comertului cu produse agricole 1991-2007;

-     232x2312c      232x2312c   liberalizarea comertului agricol dupa 1997

-     232x2312c      232x2312c politica comerciale a României in cadrul U.E., ca nou stat membru.

Bibliografie (orientativ):

1. Diaconescu, Mirela, Suta, Nicolae - Asocierea României la U.E.: implicatii economice si comerciale, Ed. Economica, Bucuresti, 2003

2. Suta, N (coord), Dragan, G, Muresan, M, Suta Sultana Selajan - Istoria comertului exterior românesc: o prezentare sintetica, Ed. Eficient, Bucuresti, 1996

3. Suta, N (coord), Miron,D, Suta Sultana Selajan - Comert international si politici comerciale contemporane, Ed. ALL, Bucuresti, 1997

4. Suta, N (coord) - Istoria comertului exterior si a politicii comerciale românesti, Ed. Economica, Bucuresti, 1998

5. Suta, N (coord) - Comert international si politici comerciale contemporane, Vol. I si Vol. II, Ed. Independenta Economica, Braila, 1999

6. Suta, N (coord) - Comertul exterior si politica comerciala a României în perioada tranzitiei la economia de piata: Strategii de dezvoltare, Ed. Economica, Bucuresti, 2002

7.Zahiu, Letitia (coord.) - Structurile agrare si viitorul politicilor agricole, Ed. Economica, Bucuresti, 2003

Evaluarea politicilor agricole: România, O.C.D.E., 2000

V.     232x2312c      232x2312c     Politica Agricola Comuna în România

Repere în vederea elaborarii referatelor:

-     232x2312c      232x2312c   rolul agriculturii si a politici agricole in Uniunea Europeana si Romania;

-     232x2312c      232x2312c   scurta prezentare a istoricului PAC- momente cheie- principalele momente in evolutia PAC- reformele PAC la nivelul Uniunii Europene ;

-     232x2312c      232x2312c   actori institutionali ai politici agricole comune la nivel UE;

-     232x2312c      232x2312c   descrierea situatiei actuale- construita in jurul a cei doi piloni- 1. Organizatiile commune de piata si 2. Dezvoltare rurala;

-     232x2312c      232x2312c   implementare PAC in Romania.

Bibliografie (orientativ):

Angelescu Coralia; . Ciucur, Dumitru Economia Romaniei si Uniunea Europeana volumul I si volumul 2, Bibloteca digitala ASE

2. Miron, Dumitru - Economia integrarii europene, Ed. ASE, Bucuresti, 2003

3. Miron, Dumitru - Impactul reformelor din Europa Centrala si Rasariteana asupra relatiilor lor economice externe, Teza de doctorat

4. Pascariu, Gabriela Carmen - Uniunea Europeana. Politici si piete agricole, Ed. Economica, Bucuresti, 1999

5. Popescu, Gabriel - Politici agricole. Acorduri europene, Ed. Economica, Bucuresti, 1999

6. Suta, Nicolae (coord.) - Integrarea economica europeana, Ed. Economica, Bucuresti, 1999

Agenda 2000

w.w.w.fao.com

w.w.w.infoeuropa.ro

w.w.w.europa.eu.int/comm/agriculture

www.oecd.org

www.mie.ro

www.fonduristructurale.info.ro

www.mapam.ro

www.ier.ro

regulamentul (CE) nr.1698/2005


Document Info


Accesari: 9408
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )