Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Asigurarile de accidente - persoane


ASIGURARILE DE ACCIDENTE - PERSOANE


Asigurarile de accidente constituie o alta forma a asigurarilor facultative de persoane. Ele urmaresc protejarea persoanelor fizice de consecinte nefaste ale unor evenimente neprevazute care pot afecta sanatatea, integritatea corporala, capacitatea de munca sau viata lor, pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare.

Persoanele accidentate primesc cu titlu de indemnizatie fie o suma forfetara, fie mai multe plati fractionate pentru acoperirea cheltuielilor de ingrijire medicala, refacerea sanatatii si compensarea pierderii de venit. In caz de invaliditate permanenta, societatea de asigurari plateste asiguratului intreaga suma asigurata sau o parte din aceasta, in functie de gradul de invaliditate stabilit de comisia de expertiza medicala.Asigurarile de accidente acopera diverse riscuri de accident, se incheie de obicei pe un an, dar si pe perioade mai scurte, sumele asigurate se platesc asiguratului proportional cu gravitatea bolii sau cu gradul de invaliditate si sunt mai simple decat asigurarile de viata.

Daca evenimentul asigurat nu se produce in cadrul perioadei pentru care s-a contractat asigurarea, asiguratul nu are dreptul sa incaseze suma asigurata la expirarea acestei perioade asa cum se procedeaza la asigurarile de viata.

Rezulta ca asigurarile de accidente constituie doar o masura de prevedere nu si una de economisire, ceea ce inseamna ca asiguratii au dreptul sa incaseze suma asigurata numai in masura in care se produce evenimentul asigurat in perioada de valabilitate a asigurarii.

Asigurarea de accidente poate fi incheiata de catre persoane in varsta de la 16 la 70 de ani. In anumite conditii si persoanele juridice pot contracta asigurari facultative de accidente pentru angajatii lor.

Asigurarile de accidente pot fi combinate, sub diferite forme, cu asigurarile de viata.

In asigurarile de accidente sunt cuprinse mai multe evenimente subite, care intervin independent de vointa asiguratului, cum sunt: alunecarea, lovirea, arsura, actiunea curentului electric, trasnetul, cutremurul de pamant, prabusirea de teren, inecul, accidentele de circulatie, accidentele din practicarea sporturilor, accidente provocate de functionarea masinilor, aparatelor, uneltelor, instalatiilor, degerari pe care asiguratul nu le-a putut evita datorita accidentului, asfixierea sau emanatie de gaze sau vapori, explozii, fulger, curentare, intepare, cadere, taiere, atac efectuat de o alta persoana sau de un animal, accidente ca urmare a actiunii armelor etc.

Sunt excluse din asigurare riscurile care se produc datorita unei stari sau comportari anormale, ilegale sau in afara normelor de morala publica a asiguratului care faciliteaza producerea lor.

Prin asigurarile de accidente sunt compensate urmarile imediate ale efortului fizic excesiv, reclamat de cauze de forta majora, in timpul pregatirii programului de productie (invaliditate permanenta partiala sau totala, deces).

Primele de asigurare sunt stabilite in functie de suma asigurata, de varsta asiguratului si se platesc periodic.

In cazul unei invaliditati permanente totale, din accident, societatea de asigurari plateste asiguratului intreaga suma asigurata; in cazul unei invaliditati permanente partiale, asiguratul primeste numai o parte din suma asigurata, stabilita in functie de gradul de invaliditate.

Principalele forme ale asigurarilor facultative de accidente, privind persoanele, sunt:


a) Asigurarea facultativa a calatorilor pentru cazuri de accidente

Acest gen de asigurare facultativa se incheie pe baze contractuale intre o societate de transport a calatorilor (in care scop semneaza o declaratie de asigurare) si o societate de asigurari.

Societatea de asigurari asigura facultativ calatorii (inclusiv copiii care calatoresc gratuit, conform tarifelor de calatorie) in timpul transportului organizat de societatea de transport, cu mijloace de transport la care sunt admisi calatori si circula pe drumurile publice, pe cai ferate sau pe apa, precum si in transporturile aeriene publice, utilitare sau de serviciu, pentru:

cazurile de accidente corporale;

cheltuielile medicale necesare tratarii invaliditatii permanente sau temporare;

pierderea, avarierea sau distrugerea bagajelor inregistrate si a bunurilor aflate asupra calatorilor.

Asigurarea poate fi incheiata si numai pentru cazurile de accidente corporale.

Calatorii se asigura pentru cazurile de invaliditate partiala sau totala si deces, ca urmare a unui accident produs in timpul calatoriei si in legatura cu acesta, daca invaliditatea sau decesul s-au ivit in decurs de un an de la data accidentului.

Asigurarea intra in vigoare numai dupa data incheierii contractului, dar drepturile de asigurare nu se pot plati decat dupa incasarea, de catre societatea de asigurari, a celei dintai rate de prima de asigurare.

Nu sunt cuprinse in asigurare bunuri ale calatorilor cum ar fi: banii, hartiile de valoare, documentele, registrele sau titlurile, actele, manuscrisele, pietrele pretioase, obiectele de platina, argint sau aur, marcile postale etc. De asemenea, nu este cuprins in asigurare personalul mijlocului de transport, cand calatoreste in aceasta calitate.

Daca asigurarea a fost contractata si pentru pierderea, avarierea ori distrugerea bagajelor sau bunurilor, raspunderea asiguratorului incepe din momentul incarcarii acestora in mijlocul de transport.

Asigurarea este valabila atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acestuia, in transportul rutier si pentru calatoriile cu punct de plecare si punct de destinatie pe teritoriul Romaniei, in transporturile pe caile ferate, pe apa si cele aeriene, pe toata durata calatoriei pentru care s-a eliberat legitimatia de calatorie sau documentul care da dreptul la calatorie, inclusiv in timpul cat calatorul se afla in incinta statiei, autogarii sau alte asemenea incinte, inainte cu o ora de momentul plecarii mijlocului de transport si inceteaza la o ora dupa sosirea la destinatie, precum si in timpul transbordarilor de la un mijloc de transport la altul, pentru continuarea calatoriei sau cand astfel de transbordari sunt determinate de cauze fortuite[1].

Pentru stabilirea primelor de asigurare cuvenite societatii de asigurari, totalul incasarilor realizate de societatea de transport (in care sunt incluse si primele de asigurare) se inmulteste cu o cota stabilita in tarifele de prime. In caz de nefolosire a legitimatiei de calatorie, primele de asigurare nu se restituie.

Accidentele cuprinse in asigurare sunt cele care se produc in timpul calatoriei si in legatura cu aceasta.

Invaliditatea permanenta cuprinsa in asigurare se refera la reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala, constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari.

Totalul sumelor platite pentru cazurile de invaliditate permanenta nu pot sa depaseasca suma asigurata. Daca, dupa plata sumei asigurate cuvenite pentru invaliditate permanenta partiala, asiguratul decedeaza ca urmare a aceluiasi accident, societatea de asigurari plateste diferenta pana la intreaga suma asigurata.

Gradul de invaliditate permanenta din accidente se stabileste de catre asigurator pe baza examinarii medicale. Daca, datorita neprezentarii la examinarile medicale, asiguratului nu i s-a putut stabili gradul de invaliditate permanenta din accident, societatea de asigurari are dreptul sa refuze plata sumei asigurate.

Daca pe baza examinarii medicale nu se poate stabili gradul definitiv de invaliditate permanenta, se poate plati o parte din suma asigurata. Aceasta suma corespunde gradului minim de invaliditate permanenta existent si stabilit de societatea de asigurari.

Gradul definitiv de invaliditate permanenta in asemenea cazuri se stabileste dupa a doua examinare medicala, insa nu mai tarziu de un an de la data accidentului.

Sumele destinate acoperirii cheltuielilor medicale (cand asigurarea a fost incheiata si pentru acest risc) ocazionate de tratarea invaliditatii permanente (spitalizare, medicamente, materiale de uz sanitar si alte asemenea) se platesc de societatea de asigurari in baza documentelor medicale prezentate de catre asigurat (retete, chitante, note de plata etc.) din care sa rezulte ca acestea s-au datorat in exclusivitate producerii riscului asigurat.

In caz de pierdere, avariere sau distrugere a bagajelor si bunurilor aflate asupra calatorilor (cand asigurarea a fost incheiata si pentru acest risc) societatea de asigurari plateste despagubiri, pana la o limita maxima stabilita.

Societatea de asigurari face evaluarea pagubelor in baza documentelor care constata producerea accidentului si a adeverintelor eliberate de societatea de transport.

In caz de invaliditate permanenta, respectiv pierdere, avariere sau distrugere a bagajelor si a bunurilor aflate asupra calatorilor (cand asigurarea a fost contractata si pentru acest risc), suma cuvenita se plateste asiguratului, iar in caz de deces al acestuia, mostenitorilor sai, in calitate de beneficiari.

Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca aceasta suma.

Sumele asigurate si despagubirile se platesc numai in Romania si numai in lei.

Societatea de asigurari nu plateste suma asigurata, daca accidentul ori paguba au fost prilejuite cu intentie ori din culpa calatorului asigurat sau a beneficiarului asigurarii; de comiterea sau incercarea de comitere cu intentie de catre asigurat ori beneficiar a unor fapte penale de o deosebita gravitate; de operatiuni militare in timp de razboi (declarat sau nu), de razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, actiunea puterilor militare ori uzurpatoare, rascoala ori tulburari civile; de explozie, de actiunea unor substante explozive, toxice, radioactive, corozive, nucleare, poluante ori de contaminare; de urmarile actiunilor psihice ale persoanei asigurate.

Cand decesul sau invaliditatea permanenta s-au produs in conditii deosebite sau au determinat situatii exceptionale, societatea de asigurari plateste un avans de pana la 30% din suma asigurata inainte de perfectarea formelor cerute.

Dovada calitatii de asigurat se face cu legitimatia de calatorie sau cu documentul de transport, ori cu adrese sau dovezi eliberate de societatea care a organizat transportul, precum si prin orice mijloace de proba, din care sa rezulte ca si bagajul respectiv a fost inregistrat, inclusiv, in lipsa altor probe, cu declaratii ale martorilor autentificate sau date in fata organelor societatii de asigurari. Actele in legatura cu constatarea producerii accidentului, stabilirea si plata sumelor asigurate depuse si inregistrate la unitatea societatii de asigurari nu pot fi incredintate asiguratilor sau altor persoane.

Societatea de asigurari plateste sumele asigurate numai cu conditia ca primele de asigurare datorate sa fi fost platite integral si la termenele stabilite.

In cadrul acestei asigurari, societatea de transport are urmatoarele obligatii: sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea efectelor accidentelor produse; sa comunice societatii de asigurari, in scris, orice accident, in termen de 48 de ore, cel mai tarziu in prima zi lucratoare, daca termenul de 48 de ore expira intr-o zi declarata nelucratoare, pentru cele intamplate in tara si in timpul cel mai scurt posibil, pentru cele intamplate in strainatate (in transportul rutier); sa indrume la unitatea societatii de asigurari pe asiguratii accidentati, in vederea stabilirii drepturilor ce decurg din asigurare; sa comunice, la cererea unitatii asiguratorului, toate datele necesare stabilirii calitatii de asigurat a persoanelor accidentate, data, locul si imprejurarile producerii accidentului, precum si orice alte informatii necesare pentru justa stabilire a drepturilor de asigurare; sa calculeze si sa vireze lunar primele de asigurare in contul societatii de asigurari, pana la data de 15 a lunii urmatoare; sa puna la dispozitia lucratorilor desemnati de unitatea societatii de asigurari datele si evidentele necesare verificarii justei calculari si platii primelor de asigurare, care fac obiectul contractului si sa faca regularizarea oricarei neconcordante, in termen de 10 zile de la data constatarii diferentelor.

Contractul de asigurare se incheie pe durata de un an si se reinnoieste, de drept, daca nu a fost denuntat de una din parti, cu un preaviz de 30 de zile inainte de sfarsitul fiecarui an.

Persoanele care obtin sau incearca sa obtina pe nedrept, prin orice mijloace, sume asigurate sau inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc pe cale penala, ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni.

Persoanele nemultumite de modul cum li se calculeaza si li se platesc sumele asigurate pot face contestatii, in mod ierarhic pana la consiliul de administratie al societatii de asigurari si apoi se pot adresa instantei judecatoresti competente.


b) Asigurarea de accidente a persoanelor care participa la excursii organizate de oficiile de turism

Aceasta asigurare de accidente este o forma de asigurare facultativa care are la baza conventia intre Ministerul Turismului si societatea de asigurari. In asigurare sunt cuprinsi atat turistii care participa la excursii interne si internationale, cat si insotitorii acestora si conducatorii auto- vehiculelor cu care sunt transportati turistii, apartinand oficiilor de turism.

Suma asigurata este stabilita pentru fiecare persoana care participa la excursie, iar prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea unor cote procentuale asupra sumelor reprezentand costul excursiei. Marimea acestei cote difera in functie de felul excursiei: interna sau internationala.


c) Asigurarea de accidente a persoanelor transportate cu autovehiculele organizatiilor de stat fara plata transportului sau numai cu plata carburantilor

Aceasta asigurare poate fi incheiata cu aprobarea organului ierarhic superior al organizatiilor de stat respective.

Prin aceasta asigurare poate fi asigurat personalul organizatilor de stat transportati in interes de serviciu, cu autovehiculele proprii, in baza obligatiilor contractuale de munca.

Suma asigurata pentru fiecare persoana transportata este stabilita anterior. Aceasta suma se plateste integral numai in cazul producerii decesului sau a invaliditatii permanente totale, ca urmare a unui accident care a avut loc in timpul transportului si in legatura cu acesta.

Prima de asigurare este calculata pentru fiecare persoana si pentru fiecare transport efectuat. Primele de asigurare cuvenite societatii de asigurari se calculeaza, se achita si se suporta de catre organizatia de stat care a incheiat contractul de asigurare.


d) Asigurarea de accidente a personalului din organizatiile de stat

Aceasta este o asigurare facultativa de accidente ce poate fi incheiata cu aprobarea ministerelor sau a organelor ierarhic superioare ce apartin unitatilor care contracteaza asigurarea.

In aceasta asigurare este cuprins personalul din unitatile de stat care se deplaseaza in strainatate in interes de serviciu, pe toata perioada deplasarii (sau numai pentru o parte a acesteia), inclusiv pe timpul transportului la ducere si la inapoiere. De asemenea, poate fi asigurat personalul care participa la lucrari efectuate in strainatate, la cererea si in contul unor firme straine (este vorba de lucrari cum sunt: constructii si amenajari de expozitii, salvari de nave etc).

Spre deosebire de alte asigurari de accidente, la aceasta asigurare in caz de deces al asiguratului - produs in timpul valabilitatii contractului de asigurare din alte cauze decat accident - se plateste o suma egala cu 30% din suma asigurata, care se acorda pentru cazul de deces din accident.

Suma asigurata se plateste in toate cazurile numai in Romania si numai in lei.


e) Asigurarea de accidente a personalului profesionist, a personalului navigant angajat, a elevilor din aeronautica civila si a sportivilor din cadrul aeronauticii sportive

Aceasta asigurare este facultativa si se realizeaza pe baza conventiilor incheiate de societatea de asigurari cu unitatile de aeronautica civila si sportiva.

Prin aceasta asigurare se acopera riscurile de deces sau de invaliditate permanenta, produse ca urmare a accidentelor de zbor.

Sumele asigurate sunt diferentiate pe categorii de personal navigant, iar primele de asigurare - pe care le platesc si le suporta unitatile de aeronautica civila si sportiva - se determina fie in functie de numarul de persoane asigurate, fie in functie de numarul de zboruri efectuate de personalul navigant.


f) Asigurarea de accidente si raspundere civila a vanatorilor sportivi

Este o forma combinata a asigurarilor facultative de persoane si a celor de raspundere civila.

Specific acestei asigurari este faptul ca prin acelasi contract de asigurare se acopera atat riscurile de deces sau invaliditate permanenta pe care le poate suferi asiguratul ca urmare a unui accident de vanatoare, cat si raspunderea civila a acestuia fata de terti, pentru prejudicii create printr-un eveniment in legatura si ca urmare a activitatii de vanatoare.


g)Asigurarea de sanatate pentru calatorii in strainatate

Aceasta asigurare este o forma a asigurarilor facultative de persoane pentru calatorii in strainatate. Prin aceasta sunt acoperite cheltuielile medicale, efectuate ca urmare a imbolnavirii sau producerii unui accident peste hotare, in perioada de valabilitate a asigurarii.

Asigurarea se incheie pe o perioada de minimum 2 zile si maximum un an, inaintea plecarii in calatorie; asigurarea incheiata dupa inceperea calatoriei este nula. Asigurarea intra in vigoare la data indicata in polita de asigurare, insa nu inainte de plata integrala a primei de asigurare.

Prima de asigurare este diferentiata in functie de durata calatoriei, de numarul de tari in care va avea loc calatoria.

Asigurarea nu este valabila in Romania si in tarile in care asiguratul are domiciliul stabil sau al caror cetatean este.

Societatea de asigurari despagubeste pe perioada calatoriei in strainatate cheltuielile efectuate in cazuri de urgenta pentru: tratament medical ambulatoriu; medicamente si materiale auxiliare prescrise de medic; materiale medicale ajutatoare pentru fixarea unor parti ale corpului in baza recomandarilor medicale (in cazul fracturilor, ranilor etc.); diagnosticarea radiografica; tratamentul efectuat in conditii de spitalizare sub supravegherea directa a unui medic, transportul efectuat de servicii de urgenta de specialitate, pana la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic; transferul la o clinica de specialitate daca este recomandat de medic; tratamentul dentar (pentru indepartarea durerilor acute si cele datorate unor accidente) in limita sumei de 150 USD; interventii chirurgicale.

Societatea de asigurari despagubeste in limita sumei de 25.000 USD:

*      cheltuielile suplimentare de transport al asiguratului (necesar si prescris de medic) din strainatate, in localitatea de domiciliu sau la spitalul cel mai apropiat de domiciliul asiguratului, cu mijlocul de transport stabilit de medic;

*      in caz de deces, cheltuielile suplimentare de transport al corpului neinsufletit in localitatea de domiciliu, inclusiv cheltuielile suplimentare pentru sicriul special;

*      evacuarea in cazuri de urgenta din ordinul oricarei autoritati.

*      societatea de asigurari compenseaza costul unui bilet de tren clasa I sau de avion clasa economic, dus-intors, pentru un membru al familiei asiguratului pentru a-l asista pe acesta daca este imperios necesar, in caz de deces sau repatriere medicala ca urmare a unei perioade de spitalizare de minimum 10 zile;

*      costul unui bilet de tren clasa I sau de avion clasa economic, pentru revenirea anticipata in tara in cazul decesului unei rude de gradul I;

*      repatrierea anticipata a minorilor in cazul unei spitalizari pentru o perioada mai mare de 10 zile a asiguratului, insotitor al acestora;

*      cheltuielile convorbirilor telefonice, faxurilor efectuate pentru transmiterea informatiilor legate de producerea evenimentului asigurat in limita maxima de 100 USD.

Limita maxima de despagubire este cea mentionata in polita de asigurare pentru o singura persoana si o singura calatorie, sau pentru o singura persoana, o perioada asigurata si mai multe calatorii. Asigurarea se poate incheia cu includerea unei fransize deductibile, cu acordul asiguratului, caz in care, la producerea evenimentului asigurat, din valoarea despagubirii se scade fransiza, care cade in sarcina asiguratului.

Societatea de asigurari nu acorda despagubiri pentru:

*      asistenta medicala in cazul bolilor cronice sau incurabile (inclusiv consecinte ale acestora) sau urmarile accidentelor care au fost sau nu tratate in ultimele sase luni si despre a caror existenta asiguratul avea cunostinta in momentul incheierii asigurarii. Nu este exclusa, totusi, asistenta medicala acordata in strainatate care implica masuri de urgenta, neprevazute, pentru salvarea vietii asiguratului sau pentru calmarea durerilor acute; cu o fransiza obligatorie de 100 USD per eveniment. Asistenta medicala in astfel de cazuri se despagubeste cu conditia ca efectuarea calatoriei sa nu fi fost facuta contrar indicatiilor unui medic;

*      tratarea bolilor si accidentelor cauzate de razboi (declarat sau nu) si evenimente similare, greve, revolte etc.

*      in calitate de combatant activ;

*      asistenta medicala sau decesul asiguratului daca acesta este angajatul oricarei forte militare;

*      decesul sau imbolnavirea asiguratului datorita energiei atomice si/sau fisiunii nucleare;

*      imbolnavirea/ accidentarea produsa ca urmare a participarii asiguratului in orice tip de curse;

*      sinuciderea, tentativa de sinucidere, vatamari si imbolnaviri produse din actiunea proprie a asiguratului;

*      decesul sau asistenta medicala ca urmare a unor accidente de aviatie, cu exceptia cazurilor cand asiguratul era pasagerul unei curse aeriene recunoscute;

*      decesul sau asistenta medicala acordata asiguratului pentru accidentele suferite ca urmare a participarii la actiuni subacvatice;

*      asistenta medicala acordata in cazul imbolnavirilor si accidentelor ca urmare a consumului de alcool, droguri, medicamente;

*      cheltuieli legate de indepartarea efectelor fizice (tratamente cosmetice, operatii estetice etc.) si a anomaliilor congenitale;

*      asistenta medicala acordata in cazul imbolnavirilor si accidentelor ca urmare a comiterii de catre asigurat a unor infractiuni;

*      tratament psihiatric sau psihoterapeutic;

*      orice cheltuieli legate de cure de odihna sau recuperare in sanatorii, institutii de convalescenta sau alte institutii similare;

*      asistenta medicala a nasterilor, a intreruperilor de sarcina, si consecinta acestora, examinarea si tratamentul impotriva sterilitatii, precum si fecundarea artificiala. Se despagubesc cheltuielile medicale de urgenta in scopul salvarii vietii, mamei si/sau copilului, daca gravida nu a depasit 38 de ani si a 30- saptamana de sarcina;

*      tratarea bolilor care se transmit pe cale sexuala (inclusiv HIV, SIDA);

*      asistenta medicala acordata de rudele asiguratului;

*      asistenta medicala acordata de homeopati, medici naturisti;

*      transplantul de organe;

*      tratamente fizio-terapeutice, achizitionarea de aparatura ajutatoare;

*      ochelari, lentile de contact, proteze auditive, dentare, proteze ale membrelor, scaune carucioare pentru invalizi; tratamentul efectuat in cazul bolilor

Plata despagubirilor se face numai dupa ce asiguratul: probeaza legitimitatea sa de a obtine plata despagubirilor; declara daca si ce asigurari a incheiat pentru acelasi risc, preda societatii de asigurari toata documentatia, in original, ceruta de aceasta si care devine proprietatea societatii de asigurari.

Documentele emise intr-o limba straina vor fi insotite de traducere, costul traducerii fiind suportat de asigurat. Notele de plata/chitantele pentru tratamentul medical trebuie sa cuprinda numele persoanei tratate, felul bolii, detalii asupra tratamentului medical administrat si data cand s-a aplicat aceasta, semnatura si stampila persoanei care 1-a tratat. Retetele trebuie sa contina medicamentele prescrise, pretul acestora, chitantele anexate si stampila farmaciei. In cazul spitalizarii se va prezenta si fila de externare alaturi de notele de plata pentru tratamentul administrat. In caz de accident se va prezenta si procesul verbal incheiat de organele competente. Daca a fost necesar tratament dentar, notele de plata/chitantele trebuie sa contina informatii privind dintii tratati si tratamentul aplicat.

In cazul transportului corpului neinsufletit, cheltuielile se vor justifica pe baza chitantelor si a certificatului de deces, cu indicarea de catre medic a cauzelor decesului. Daca este necesar transportul la domiciliul stabil, cheltuielile vor fi justificate pe baza chitantelor (biletelor), precum si a declaratiei medicului, cu precizarea bolii si a necesitatii, din punct de vedere medical, a efectuarii transportului.

In aceasta asigurare, asiguratul are urmatoarele obligatii:

*     sa raspunda corect si complet la cererea-chestionar privind circumstantele riscului;

*     sa furnizeze societatii de asigurari toate datele si documentele necesare stabilirii despagubirii in termen de maxim 30 de zile de la data incetarii tratamentului sau sosirii la domiciliul stabil sau la data decesului;

*     sa dovedeasca in mod expres si data reala a inceperii calatoriei;

*     sa imputerniceasca, la cererea societatii de asigurari, pe medicii curanti care sa furnizeze toate datele medicale privind boala si tratamentul aplicat, dezlegandu-i de secretul profesional. Asiguratul, rudele sale, reprezentantii legali, trebuie sa consimta la vizita medicilor agreati de societatea de asigurari.

Daca nu sunt respectate obligatiile de mai sus, societatea de asigurari poate sa refuze plata despagubirii.

Contractul de asigurare inceteaza prin ajungerea la termen, precum si o data cu trecerea frontierei in Romania (la terminarea calatoriei in strainatate, transportul la domiciliu)[2].


Societatea are obligatia ca, in cazul rezilierii contractului de catre asigurat, inainte de intrarea in vigoare, sa restituie asiguratului prima de asigurare, mai putin un comision de 7% prin care sunt acoperite cheltuielile de contractare a asigurarii. Acest lucru este posibil doar cu cel mult 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a contractului de asigurare. Eventualele litigii care apar intre parti vor fi rezolvate pe cale amiabila, sau de catre instantele de judecata competente din Romania.
[1] Gh. Bistriceanu Asigurari si reasigurari in Romania, Ed. Universitara, 2006

[2] Gh. Bistriceanu Asigurari si reasigurari in Romania, Ed. Universitara, 2006


Document Info


Accesari: 126
Apreciat: hand icon

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )