Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTRACTUL DE ASIGURARE

Asigurari


CONTRACTUL DE ASIGURARE

1. DefinitieConform art.9 al Legii 136/1995, prin contractul de asigurare, asiguratorul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea unui anume risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, in limitele si termenele cuvenite.

2. Caractere juridice

Contractul de asigurare are urmatoarele caractere juridice :

contract consensual

Art.10 al Legii 136/1995 solicita forma scrisa ad probationem, deci contractul este valabil incheiat prin simplul acord de vointa.

Lipsa formei atrage imposibilitatea dovedirii lui cu martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa (art.10, alin.1).

contract sinalagmatic

Partile contractante au urmatoarele obligatii reciproce: asiguratul sa plateasca prima, iar asiguratul sa suporte riscul si sa plateasca indemnizatia.

contract de adeziune

Contratul de asigurare este redactat de regula de societatea comerciala de asigurare, asiguratul putand doar adera la el prin acceptarea clauzelor.

Libertatea contractuala se rezuma la:

a avea dreptul de a te asigura sau nu;

a alege societatea de asigurare.

4. contract cu executare succesiva

Asiguratului ii revine obligatia sa plateasca primele, iar asiguratorului sa-l protejeze contra riscului plata indemnizatiei.

5. contract aleatoriu

La incheierea contractului nu se cunoaste intinderea obligatiilor, efectele acestuia depinzand de un eveniment viitor si incert.

Conditiile de valabilitate ale contractul 434f59e ui

Capacitatea de a contracta

Persoanele juridice (societațile de asigurari) au capacitatea de a incheia contracte de asigurari direct, prin conducatori sau indirect, prin reprezentanti.

Asiguratul trebuie sa aiba capacitatea de a contracta. Capacitatea juridica restransa a persoanei fizice de a incheia acte juridice se dobandeste la varsta de 14 ani si inceteaza la varsta de 18 ani, cand devine majora si are capacitate deplina de exercitiu. In perioada in care minorul are capacitate de exercitiu restransa el va putea incheia actele prin care dispune de sumele de bani numai cu acordul parintilor sau tutorelui.

Consimtamantul si cauza sunt guvernate de regulile de drept comun.

Obiectul contractului de asigurare il formeaza prestatiile pe care partile si le datoreaza: plata primei si suportarea riscului prin plata indemnizatiei.

Forma contractului este, conform art.10 din Legea 136/1995, cea scrisa.

4. Incheierea contractului

4.1. Cererea de asigurare

Potrivit articolului 13 al Legii 136/1995, persoana care incheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc.

Declaratia de asigurare se completeaza anterior incheierii contractului in cazul: asigurarilor de persoane (uneori al celor de bunuri) si al asigurarilor externe. In cazul celorlalte tipuri de asigurare cererea de asigurare se redacteaza odata cu incheierea actului.

Rolul cererii sau declaratiei de asigurare este acela de a evalua riscul. De aceea, conform alin.2 al art.13 al Legii nr. 136/1995, asiguratului ii revine obligatia ca si in timpul derularii contractului sa comunice asiguratorului modificarile esentiale cu privire la risc.

4.2. Evaluarea riscului si reguli generale referitoare la acesta

Evaluarea nivelului de risc se face prin coroborarea informatiilor din declaratia de asigurare cu cele obtinute dupa inspectia de risc efectuata de asigurator.

Prin evaluare de risc se vor stabili: nivelul de risc si limitele intre care se situeaza acesta, coeficientii in baza carora se calculeaza prima si masurile pe care trebuie sa le ia asiguratorul pentru diminuarea riscurilor.

Riscul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi asigurabil:

a) sa fie determinat cu precizie in contract (art.10).

Desi asiguratului ii revine obligatia de a declara toate imprejurarile legate de risc si eventual modificarile acestora, legea nu prevede nici o sanctiune. Se apreciaza totusi ca asiguratorul are posibilitatea:

sa ceara rezilierea contractul inainte de producerea cazului asigurat sau cu acordul asiguratorului sa procedeze la modificarea lui;

sa refuze plata indemnizatiei in caz de producerea cazului asigurat, daca dovedeste ca in conditiile reale nu ar fi incheiat contractul. Poate fi obligat, conform art.21 al legii, la plata primelor incasate.

b) riscul trebuie sa fie un eveniment viitor, probabil, dar incert

Contractul se considera reziliat de drept conf. art.14: riscul s-a produs sau a devenit imposibila producerea lui inainte de 'inceperea obligatiei'. Asiguratorul nu suporta riscurile inainte de plata cel putin a primei rate de prima, formula intalnita in contracte fiind : 'nu exista risc fara plata anticipata a primei'.

c) producerea riscului nu trebuie sa depinda de intentia asiguratului sau a altei persoane

In consecinta, asiguratorul nu datoreaza indemnizatia atunci cand dovedeste ca evenimentul a fost produs cu intentie de catre asigurat sau beneficiar, ori de alte persoane prevazute in art.20 al Legii 136/1995.

Faptele culpabile ale asiguratului sau ale persoanelor prevazute in contract nu-l indreptatesc pe asigurator sa refuze plata indemnizatiei.

4. Momentul incheierii contractului

Contractul este incheiat in momentul realizarii acordului de vointa. Forma scrisa, dupa cum s-a mentionat, este necesara ad probationem.

Inscrisul pe care partile il intocmesc se numeste:

polita de asigurare (la asigurarile de persoane);

contract de asigurare (in cazul bunurilor).

5. Principii pe care se bazeaza incheierea si derularea contractului

5.1. Interesul asigurabil

Asiguratul are intotdeauna o relatie particulara in legatura cu obiectul asigurat, aceasta fiind vitala: proprietatea sau raspunderea.

Diferenta intre obiectul asigurarii si obiectul contractului de asigurare este urmatoarea: daca obiectul asigurarii il reprezinta ceea ce s-a asigurat (bun, proprietate etc.), obiectul contractului il reprezinta prestatiile la care partile se obliga.

Interesul asigurabil ca principiu al incheierii contractului a fost definit in 1883 in cazul Castellain vs. Preston cand s-a raspuns la intrebarea daca intr-o polita de incendiu se asigura materialele de constructie sau interesul asiguratului.

Interesul asigurabil a fost definit ca dreptul legal de a asigura ceea ce rezulta dintr-o relatie financiara, acceptata de lege, intre asigurat si obiectul asigurarii.

Interesul asigurabil se prezinta diferit, in functie de tipul asigurarii:

valoarea prejudiciului la asigurarea de bunuri;

protejarea patrimoniului asiguratului, in cazul asigurarii de raspundere civila;

masura de protectie si economisire in cazul asigurarii de viata.

5.2. Principiul maximei bunei credinte

Majoritatea contractelor comerciale presupun o pozitie de egalitate a partilor. Din modul de incheiere a contractului de adeziune, rezulta ca asiguratul este pe o pozitie nefavorabila putand doar accepta conditiile generale si tipul contractului. Cu toate acestea si asiguratorul este dezavantajat, neputand cunoaste si analiza toate aspectele legate de capacitatea de plata, riscul asigurat etc.

Principiul maximei bune credinte (Uberrimae fidei sau Utmost good faith) presupune datoria asiguratului de a informa voluntar, precis si complet asupra tuturor faptelor materiale privind riscul asigurat, chiar daca asiguratorul intreaba sau nu.

Astfel de imprejurari sunt: fapte care dovedesc ca riscul propus este mai mare datorita unor factori individuali, fapte ce ar determina o pierdere mai mare decat cea estimata sau respingerea asigurarilor similare de catre alti asigurati.

Principiul cauzei proxime

Cauza proxima este cauza efectiva care declanseaza un flux de evenimente care determina o pierdere, nefiind nici prima, nici ultima, ci aceea dominanta.

Atunci cand evenimentul produs se datoreaza unei cauze proxime ce nu a fost prevazuta printre riscuri, asiguratorului nu-i revine nici o obligatie.

Ex.: 1918 Leyland Shipping pierdea nava ca urmare a scufundarii. Instanta a stabilit ca nava a fost scufundata in timpul unei furtuni dupa ce fusese anterior avariata de o torpila.

5.4.Principiul despagubirii

Conform acestui principiu, asiguratul este repus in situatia financiara pe care a avut-o inainte de producerea pierderii.

5.5. Principiul subrogarii:

Asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurarii, contra celor raspunzatori de producerea pagubei in limita despagubirii platite. Prin subrogare, asiguratorul exercita actiunea in nume propriu, cu toate avantajele ce decurg din aceasta.

6. Efectele contractului de asigurare

6.1. Drepturile si obligatiile asiguratului

Pana la producerea evenimentului asigurat:

a.       Drepturile asiguratului sunt:

- dreptul de a incheia asigurari suplimentare (de ex. in asigurarea de bunuri si de raspundere)

- dreptul de rascumparare (la asigurarile de viata cu rezerve de prima);

- dreptul de a modifica contractul (in unele cazuri - de ex. inlocuirea beneficiarului in asigurarile de viata).

b.      Obligatiile asiguratului:

Principala obligatie a asiguratului este de plata a primei de asigurare.

Cuantumul primei de asigurare depinde de cota prima tarifara si de marimea sumei asigurate. Suma asigurata este valoarea pentru care asiguratorul isi asuma obligatia de a suporta riscul. Rezulta obligatia de a informa asiguratorul despre modificarile circumstantelor care agraveaza riscul si obligatia de intretinere a bunurilor. Suma asigurata este stabilita prin conventie, iar in cazul asigurarii de raspundere civila obligatorie prin hotarare a Guvernului.

Supraasigurarea nu este permisa, deoarece poate tenta asiguratul sa contribuie la producerea cazului asigurat, subasigurarea fiind insa permisa. In cazul asigurarii de persoane, neexistand posibilitatea de evaluare, notiunile de subasigurare si supraasigurare sunt inaplicabile.

Categoriile de prime sunt:

1. Prima pura denumita si prima de risc sau prima tehnica ce are rolul de a constitui fondul de asigurare. Ea se calculeaza inmultind frecventa sinistrelor cu costul lor mediu.

Ex.: evaluand 10 case rezulta un cost mediu 3oooo lei una.

Conform statisticilor o casa din 10 arde anual

Frecventa este de = 0,1 = .

Suma asigurata este de 30000 lei;

Prima pura x 30000 = 3000 lei

Daca o casa costa mai putin, de ex. 2oooo lei, prima va fi:

0,1 x 2oooo lei = 2000.

2. Prima neta este egala cu prima pura la care se adauga cheltuielile necesare pentru incheierea si gestionarea contractelor de asigurare plus profitul asiguratorului.

Prima totala este cea platita de asigurat si consta in adunarea la prima neta a cheltuielilor accesorii si a taxelor si impozitelor legale.

Prima se plateste la scadenta organelor de incasare, la casierie sau prin virament. Daca se produce cazul asigurat si nu s-a platit prima scadenta, poate fi invocata de catre asigurator exceptia de neexecutare.

Prima de asigurare este guvernata de urmatoarele reguli

a) Prima se plateste la termenele stabilite in contract. In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul are dreptul sa o plateasca in cadrul termenului de pasuire.

Daca in contract nu e prevazut un astfel de termen, contractul se reziliaza in cazul in care sumele datorate de asigurat, cu titlu de prima, nu sunt platite in termenul prevazut in contract (art.17).

b) Plata primelor este portabila, facandu-se deci, la sediul asiguratorului sau al imputernicitilor, daca nu s-a prevazut altfel in contract (art.15).

c) Conform art.16 al Legii 136/1995, dovada platii primelor revine asiguratului, inscrisul fiind contractul sau polita, chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii (art.16).

Legea prevede si posibilitatea ca asiguratorul sa compenseze primele ce i se mai datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare cu indemnizatia cuvenita asiguratului sau tertului beneficiar.

2. Dupa producerea evenimentului asigurat, principalul drept al asiguratului este incasarea indemnizatiei care e un drept corelativ obligatiei de plata a acesteia de catrea asigurator.

Obligatiile sunt:

- combaterea elementelor ce ar agrava paguba;

- avizarea asiguratorului in termenele prevazute de conditiile de asigurare;

- furnizarea de acte si date referitoare la evenimentul asigurat.

6.2. Drepturile si obligatiile asiguratorului

1. Pana la producerea evenimentului asigurat drepturile asiguratorului sunt: de a verifica existenta bunului si a modului de intretinere si de a aplica sanctiunile legale atunci cand asiguratul a incalcat obligatiile privind intretinerea si paza bunului, iar obligatiile: de a elibera la cerere duplicatul documentului de asigurare sau a unui certificat de confirmare a asigurarii.

2. Dupa producerea evenimentului asigurat principala obligatie este de plata a indemnizatiei de asigurare. Aceasta a fost definita ca suma de bani pe care asiguratorul o plateste asiguratului la producerea cazului asigurat.

La asigurarile de daune, indemnizatia este numita despagubire si se plateste in limita sumei de asigurare pana la concurenta cu valoarea daunei si nu poate depasi valoarea bunului de la momentul producerii cazului asigurat (art.27 si 41 ale Legii 136/1995).

La asigurarile de persoane indemnizatia este numita suma asigurata si deoarece nu are caracter de despagubire se plateste fie suma asigurata, fie un procent proportional cu gradul de invaliditate.

In caz de moarte sau invaliditate permanenta totala se plateste intreaga suma asigurata. Daca evenimentul se realizeaza partial, in sensul producerii unei invaliditati, calculul nu depinde si nu se face in functie de cuantificarea daunei (care nu exista), ci in functie de gradul invaliditatii.

6. Sisteme de acoperire a daunei

La asigurarile de daune, respectiv asigurarea de bunuri si cea de raspundere civila, se pune problema nivelului despagubirii, deci a raportului dintre dauna si despagubire. Modul in care se face aceasta apreciere poarta numele de sistem de acoperire in asigurare.

a) Sistemul acoperirii proportionale

Articolul 28 al Legii 136/1995 prevede ca atunci cand contractul s-a incheiat pentru o suma asigurata, inferioara valorii bunului, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in contract si valoarea bunului, daca nu s-a convenit altfel prin contract.

In esenta, aceasta inseamna ca indemnizatia de asigurare reprezinta acceasi parte de dauna pe care o reprezinta suma asigurata fata de valoarea de asigurare.

Ex.: Valoarea bunului 2000 lei.

Suma asigurata 1500 lei (proportie 75%).

Bunul piere partial 50%, deci valoarea pagubei este de 1000 lei.

Indemnizatia de asigurare va fi de 75% din paguba.

75 % din 1000 lei = 750 lei.

In materia asigurarii de raspundere civila, desi este o asigurare de daune, sistemul acoperirii proportionale nu poate fi aplicat deoarece de regula nu exista o valoare asigurabila anterioara realizarii riscului. Se aplica de regula sistemul primului risc.

b) Sistemul primului risc

Asiguratorul suporta, in cadrul acestui sistem dauna in intregime in limitele sumei asigurate.

Ex.: Valoarea bunului 2000 lei.

Suma asigurata 1500 lei (75%).

Paguba este de 1000 lei.

Indemnizatia = 1000 lei.

Daca paguba este de 1700 lei, indemnizatia = 1700 lei.

Sistemul primului risc influenteaza si nivelul primelor, fiind mai avantajos pentru asigurati.

c) Sistemul acoperirii limitate

Legea 136/1995 in articolul 27 alin.3 stabileste ca in contractul de asigurare poate fi stabila o clauza in baza careia asiguratul ramane propriul sau asigurator pentru o fransiza sau o suma determinata care nu se despagubeste de catre asigurator.

In cadrul acestui sistem asiguratul suporta paguba numai peste o anumita limita numita fransiza (franchir - a trece peste). Aceasta poate fi:

- deductibila (absoluta) care se deduce din orice paguba ( Ex.: in asigurarile CASCO asiguratul acopera o suma fixa sau procentuala din paguba)

- nedeductibila (simpla) care nu se deduce din paguba daca cuantumul ei depaseste valoarea fransizei.

Ex.: In asigurarea obligatorie de raspundere civila, fransiza prevazuta de lege era stabilita la o valoare X lei, nedeductibila. Daca paguba tertului este pana in X lei, asiguratorul nu plateste despagubirea. Daca paguba este mai mare, despagubirea va fi integrala, in limita sumei asigurate.

Sistemul acoperirii limitate poate fi combinat atat cu sistemul acoperirii proportionale, cat si cu sistemul primului risc.

7. Incetarea contractului de asigurare

a.       Contractul de asigurare incheiat pe o durata determinata inceteaza la expirarea termenului.

b.      La asigurarile de viata si de accidente contractul inceteaza la producerea cazului asigurat.

La asigurarile de bunuri, contractul isi produce efecte si dupa producerea cazului asigurat, cu conditia ca bunul sa nu fi pierit in totalitate, dar pentru o suma asigurata redusa.

La asigurarile de raspundere civila, asiguratorul va suporta riscul si dupa producerea cazului asigurat, pana la concurenta sumei asigurate contractate.

c.       Denuntarea

Asiguratorul poate denunta contractul

cand asiguratul nu a comunicat modificarile survenite in cursul derularii contractului, modificari ce exclud posibilitatea mentinerii contractului;

cand asiguratul nu intretine corespunzator bunul sau nu respecta masurile de prevenire impuse de lege.

d.      Rezilierea contractului intervine atunci cand partile nu-si indeplinesc obligatiile, de regula asiguratul prin neplata primelor.

Cum rezilierea produce efecte pentru viitor, primele nu se restituie.

Potrivit articolului 14 al Legii 136/1995, daca subzista raspunderea asiguratorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care, dupa inceperea obligatiei asiguratului procedura riscului asigurat a devenit imposibila, contractul se reziliaza de drept.


Document Info


Accesari: 5085
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )