Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
RISCURI SI BENEFICII - PENSII

Asigurari
RISCURI SI BENEFICII - PENSII

In sistemul public prestatiile de asigurari sociale = venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, decesului, denumite riscuri asigurate.Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de :

Pensii

Indemnizatii

Ajutoare

Alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.

PENSII

In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii:

- pensia pentru limita de varsta

- pensia anticipata

- pensia anticipata partial

- pensia de invaliditate

- pensia de urmas

I. Pensia pentru limita de varsta -beneficiaza

asiguratii care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim sau complet de cotizare realizat in sistemul public de pensii

drepturile de pensie se acorda se acorda si se platesc :

de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 90 zile de la aceasta data

de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror ce 21521h77v rere a fost depusa peste termenul de 90 zile

In situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune incetarea raporturilor de munca ,de serviciu sau a calitatii de membru cooperator dupa caz in vederea pensionarii,decit dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare

Exemplu: D-l Escu nascut la data de 01.01.1944 solicita pensie pentru limita de varsta la data de 01.01.2007, conf. Anexei 9 din L.19/2000 stagiul complet de cotizare de 31 de ani, dansul avand un stagiu de cotizare realizat de 38 de ani.

Salariul avut in anul 1964 este de 1500 lei, iar salariul mediu brut de 1000 lei.

Nr. puncte pt. anul 1964= 1500x12 =1.5 puncte

1000x12
Nr. puncte pt.anul 1995= x12 = 1.5 puncte

Presupunem ca in fiecare an realizeaza un nr. de 1.5 puncte, astfel :

Nr.total de puncte =1.5+1.5+. ( din 38 de ani) = 57 puncte

Punnctajul mediu anual =  57 (puncte) =1.83871

31(stagiul complet)

Cuantumul pensiei = 1.83871 x 396.2 (valoare punctului de pensie la data de 01.01.2007 )= 729 lei

II. Pensia anticipata - beneficiaza

asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani

solicitarea acestui tip de pensie se poate realiza cu cel mult 5 ani inaintea implinirii virstei standard de pensionare

drepturile de pensie se acorda si se platesc :

de la data indeplinirii conditiilor daca cererea a fost depusa in termenul de 90 zile

de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror ce 21521h77v rere a fost depusa in termenul de 90 zile dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat,

de la data indeplinirii conditiilor de pensionare ,daca cererea a fost depusa in termenul de 90 de zile,

de la data depunerii cererii,dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat ,in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata si anticipata partial si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 90 zile

Exemplu: D-na Ionescu nascuta la data de 01.07.1953 solicita pensie anticipata incepand cu data de 01.01.2008 si a realizat un stagiu de cotizare de 37 de ani, din care 3 ani reprezinta stagiul asimilat.In medie realizeaza un nr. de 1.5 puncte.

Stagiul asimilat (facultate) nu intra in calcul pensiei anticipate.

Nr.total de puncte =1.5+1.5+. ( din 34 de ani) = 51puncte

Punnctajul mediu anual =  51(puncte) = 1.75862

29(stagiul complet)

Procentul de diminuare (penalizare) se caluculeaza in functie de:

a)     nr de ani cu care este depasit stagiul complet necesar , adica:

34 ani ( fara stagiul asimilat) - 29 ( stagiul complet) = 5 ani.

Conf. Tabelului nr. 2 din L.19/2000 corespunde un procent de diminuare

pentru fiecare luna de anticipare de 0.25%.

b)    nr. de luni pana la implinirea varstei standard de pensionare, astfel

nascuta fiind la data de 01.07.1953 varsta standard este de 59 de ani si 6 luni adica in 01.01.2013 solicita pensie anticipata la data de 01.01.2008 rezulta un nr. de 60 de luni,

procentul de penalizare = 60 luni x 0.25% = 15%

Cuantumul pensiei nediminuate = x1.75862 x581.3 (valoare punctului de pensie la data de 01.01.2008 )= 1023 lei

Cuantumul pensiei dinimuate = 1023- (1023x 15%) ( penalizarea)=

1023 - 154 = 869 lei

III. Pensia anticipata partial - beneficiaza

asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu pina la 10 ani

solicitarea acestui tip de pensie se poate realiza cu cel mult 5 ani inaintea implinirii virstei standard de pensionare

cuantumul pensiei se diminueaza in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus virsta de pensionare

drepturile de pensie se acorda si se platesc :

de la data indeplinirii conditiilor daca cererea a fost depusa in termenul de 90 zile

de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror ce 21521h77v rere a fost depusa in termenul de 90 zile dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat,de la data indeplinirii conditiilor de pensionare ,daca cererea a fost depusa in termenul de 90 de zile ,

de la data depunerii cererii,dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat ,in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata si anticipata partial si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 90 zile

ACTE NECESARE PENTRU PENSIE INTOCMIREA DOSARULUI DE PENSIE DE LIMITA DE VIRSTA, PENSIE ANTICIPATA SI PENSIE ANTICIPATA PARTIAL

Cerere tip

Carnet de munca, carte de identitate sau pasaport - original si xerocopie

Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de munca - original

Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent- original

Carte de identitate - xerocopie

Certificat de nastere - xerocopie

Certificat de casatorie - xerocopie

Livret militar - original si xerocopie

IV. Pensia de invaliditate - beneficiaza

asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

accidentelor de munca conform legii - se acorda indiferent de stagiul de cotizare

bolilor profesionale si tuberculozei - se acorda indiferent de stagiul de cotizare

bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca - se acorda doar in conditiile realizarii unui anumit stagiu de cotizare in raport cu virsta

drepturile de pensie se acorda :

de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost depusa in termen de 60 zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate

de la data depunerii cererii, in situatia in care s-a depasit termenul de 60 zile sau in cazul in care persoana care solicita pensionarea nu mai are calitatea de asigurat

de la data depunerii cererii dar nu inainte de incetarea calitatii de asigurat pentru persoanele asigurate pe baza de contract si care au depasit termenul de 60 de zile dela emiterea deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate;

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, in functie de afectiune, la intervale de 6-12 luni, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.

ACTE NECESARE PENTRU PENSIE INTOCMIREA DOSARULUI DE PENSIE DE INVALIDITATE

Cerere tip

Carnet de munca - original si xerocopie

Decizia medicala de expertizare si incadrare in grad de invaliditate

Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de munca - original

Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent- original

Carte de identitate sau pasaport - xerocopie

Certificat de nastere - xerocopie

Certificat de casatorie - xerocopie

Livret militar - original si xerocopie

Exemplu: a)D-l Popescu nascut la data de 01.01.1953 solicita pensie de invaliditate gradul II la data de 01.03.2008. Are un stagiu de cotizare realizat de 30 ani, conf. anexei 9 stagiul complet de cotizare este de 35 ani. Cunoastem faptul ca in medie realizeaza un 1 punct.

Nr. de puncte pt. stagiul potential = [35(st. complet) - 30(st. realizat)] x 0.60 (puncte conf. art.78 din L.19/2000 ) = 3 puncte

Nr. total de puncte = 1+1+. (din total stagiul de cotizare 30 )+ 3(punctele pt. stagiul potential ) = 33 puncte

Punctajul mediu anual = 33 =0.94286

35

Cuantumul pensie = 0.94286 x 581.3( valoare punctului de pensie la data de 01.03.2008) =549 leib)In situatia in care solicita pensie de invaliditate gradul I , va beneficia si de indemnizatie de insotitor care este echivalenta salariului minim pe economie.

Nr. de puncte pt. stagiul potential = [35(st. complet) - 30(st. realizat)] x 0.75 (puncte conf. art.78 din L.19/2000 ) = 3.75 puncte

Nr. total de puncte = 1+1+. (din total stagiul de cotizare 30 )+ 3.75(punctele pt. stagiul potential ) = 33.75 puncte

Punctajul mediu anual = 33.75 =0.96429

35

Cuantumul pensie = 0.96429 x 581.3( valoare punctului de pensie la data de 01.03.2008) =561 lei

Indemnizatia de insotitor de 500 lei

c)In situatia in care solicita pensie de invaliditate gradul III.

Nr. de puncte pt. stagiul potential = [35(st. complet) - 30(st. realizat)] x 0.40 (puncte conf. art.78 din L.19/2000 ) = 2 puncte

Nr. total de puncte = 1+1+. (din total stagiul de cotizare 30 )+ 2(punctele pt. stagiul potential ) = 32 puncte

Punctajul mediu anual = 32 =0.91429

35

Cuantumul pensie = 0.91429 x 581.3( valoare punctului de pensie la data de 01.03.2008) =532 lei

V. Pensia de urmas -beneficiaza

copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii

Copiii beneficiaza de pensie de urmas daca se situeaza intr-unul din cazurile :

pina la virsta de 16 ani

in cazul continuarii studiilor intr-o forma de invatamint universitar ,pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 26 de ani

Observatie

in cazul in care copilul se incadreaza intr-un grad de invaliditate - beneficiaza de aceasta pensie pe toata durata invaliditatii ,daca aceasta s-a ivit inainte de 16,respectiv 26 de ani

Sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de urmas pe tot timpul vietii

la implinirea virstelor standard de pensionare, daca durata casatoriei este de cel putin 15 ani.

In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas se diminueaza cu

* 0,5% pentru fiecare luna de casatorie in minus

* 6% pentru fiecare an de casatorie in minus

indiferent de virsta

daca durata casatoriei a fost de cel putin un an si sotul supravietuitor, este invalid de gradul I sau II - acesta beneficiaza de pensie de urmas pe perioada invaliditatii

indiferent de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca ,a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri dintr-o activitate proifesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie

drepturile de pensie - in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere :

incepand cu luna urmatoare decesului, in cazul in care sustinatorul decedat era pensionar, daca cererea a fost depusa in termen de 90 zile de la data decesului

de la data decesului sustinatorului, in cazul in care sustinatorul decedat nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa in termen de 90 zile de la aceasta data.

de la data depunerii cererii, in situatiile in care s-au depasit termenele prevazute

drepturile de pensie - in cazul in care urmasul indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data indeplinirii conditiilor

in cazul in care s-a depasit termenul de 90 zile, drepturile se acorda de la data depunerii cererii

Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de acesta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE PENSIE DE URMAS daca sustinatorul decedat nu a fost pensionar

Cerere tip

Certificat deces - xerocopie

Carnet de munca - original si xerocopie

Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de munca - original

Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent - dupa 01.04.1992 - original

Carte de identitate - xerocopie - solicitant

Certificat de nastere - xerocopie - pentru:

o       solicitant - daca este cazul

o       urmasi

o       adeverinte de scolarizare pentru urmasii care au implinit 16 ani

Certificat de casatorie - xerocopie

Livret militar- original si xerocopie

Exemplu:

I. D-na Popescu solicita pensie de urmas dupa sotul decedat din activitate care era nascut la data de 01.01.1950 si avea un stagiu realizat de 29 ani din care un an stagiul militar. In medie relizeaza un punct in fiecare an de cotizare iar pt.stagiul asimilat (armata) se calculeza raportul dintre : salar minim / salar mediu din anul in care a satisfacut stagiul militar, ex. 1000/2000 =0.5 puncte.

Pensia de urmas in acest caz se calculeaza in functie de cuantumul pensiei de invaliditate gr.I la care ar fi avut dreptul decedatul.

Nr. de puncte pt. stagiul potential = [35(st. complet) - 29(st. realizat)] x 0.75(puncte conf. art.78 din L.19/2000 ) = 4.5 puncte

Nr. total de puncte = 1+1+. (din stagiul de cotizare 28 )+ 0.5 ( puncte pt. stagiul asimilat)+ 4.5(punctele pt. stagiul potential ) = 33puncte

Punctajul mediu anual = 33 =0.94286

35

Pensia de urmas se calculeaza ca procent din punctajul sustinatorului decedat, 50% pt. un urmas, 75% pt. doi urmasi si 100% pentru trei sau ami multi urmasi .a)Punctajul pt.un urmas =0.94286 x 50% = 0.47143 puncte

Cuantumul pensiei =0.471743 x 581.3(val. punctului de pensie)= 275 lei

b)Punctajul pt.doi urmasi =0.94286 x 75% = 0.70715 puncte

Cuantumul pensiei =0.70715 x 581.3(val. punctului de pensie)= 412 lei

c)Punctajul pt.trei urmasi =0.94286 x 100 % = 0.94286 puncte

Cuantumul pensiei =0.94286 x 581.3(val. punctului de pensie) = 549 lei

II. D-na Popescu solicita pensie de urmas dupa sotul decedat care la data decesului era pensionar de limita de varsta si avea in plata 1.25000 puncte. Calculul pensiei de urmas se face prin aplicarea procentelor sus mentionate in functie de nr. urmasilor la punctajul in plata .

a)Punctajul pt.un urmas =1.25000 x 50% = 0.62500 puncte

Cuantumul pensiei =0.62500 x 581.3( val. punctului de pensie)= 364 lei

b)Punctajul pt.doi urmasi =1.25000 x 75% = 0.93750 puncte

Cuantumul pensiei =0.93750 x 581.3(val. punctului de pensie)= 545 lei

c)Punctajul pt.trei urmasi =1.25000 x 100 % =1.25000 puncte

Cuantumul pensiei =1.25000 x 581.3(val. punctului de pensie) = 727 lei

Exemplu: D-l Ionescu pensionar limita de varsta din 01.01 1992 solicita recalcularea pensiei cu stagiul de doi ani realizat dupa pensionare. In plata are un numar de 1.35550 puncte adica 788 lei, iar in cei doi ani realizeaza 4 puncte.

Conform art.78 alin.(8) beneficiaza de majorarea punctajului astfel:

Punctajul suplimentar : x 4 = 0.28800 puncte

Punctajul adaugat=4(puncte realizate) +0.288800(pct.suplimentar) =0.14296

30 ( stagiul complet de cotizare)

Cuantumul pensiei = x 581.3 (val punct pensie ) = 872 lei

Virsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 ani pentru barbati.

aceasta, se va atinge intr-un interval de 13 ani de la data intrarii in vigoare a legii (L19/2000),

pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si 62 de ani pentru barbati.

De reducerea virstei standard de pensionare beneficiaza asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare in conditiile prevazute de lege, astfel:

asiguratii care au lucrat in conditii deosebite beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard. Virstele reduse nu pot fi mai mici de 50 ani pentru femei si 55 ani pentru barbati

cei care au lucrat in conditii speciale beneficiaza de pensie de limita de virsta de la 45 de ani

asiguratii care au lucrat in grupa I de munca, conform legislatiei anterioare, beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard de pensionare

persoanele asigurate care au realizat stagii de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard de pensionare

Stagiul minim de cotizare, in conditiile legii, este de 15 ani

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si 35 de ani pentru barbati

acesta se va realiza intr-un interval de 13 ani, de la aplicarea legii ,pornindu-se de la

10 ani stagiu minim si 25 ani stagiu complet de cotizare pentru femei

10 ani stagiu minim si 30 ani stagiu complet de cotizare pentru barbati.

In sistemul public de pensii ,stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat,sau dupa caz ,s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti de prezenta lege.

Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care o persoana

-a beneficiat de prevederile D.L.118/1990

-a realizat timp util la pensie in sectorul agricol ,reglementat prin L.80/1992

-a desfasurat activitati incadrate in grupele unu si doi de munca in baza legislatiei anterioare,sporul acordat utilizindu-se la deschiderea dreptului de pensie

-a realizat vechime in munca sau dupa caz vechime in serviciu in celelalte sisteme neintegrate in sistemul public de pensii pina la intrarea in vigoare a L.19/2000,vechime utilizata doar la deschiderea dreptului de pensie de limita de virsta ,invaliditate si urmas- art.193, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de lege

Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive in care asiguratul

a beneficiat de drepturi de asigurari sociale(indemnizatie pentru incapacitate de munca ,indemnizatie pentru maternitate ,indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav),sau pensie de invaliditate

a urmat cursurile de zi ale invatamintului universitar ,cu conditia absolvirii acestora

dovada duratei normale a studiilor se face cu diploma de absolvire fisa matricola sau cu adeverinta eliberata de Min. Educatiei si Cercetarii

a satisfacut stagiul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus ,pe durata legal stabilita

a fost concentrat ,mobilizat sau in prizonierat

dovada incadrarii in aceste situatii se face cu livretul militar sau cu adeverinte sau certificate eliberate de institutiile militare competente,in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective.

Observatie

Perioadele asimilate, se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas

Punctajul mediu anual realizat de asigurat īn perioada de cotizare se determina prin īmpartirea numarului de puncte rezultat din īnsumarea punctajelor anuale realizate de asigurat īn perioada de cotizare la numarul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare.

La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numarului de puncte realizat īn fiecare luna se utilizeaza cinci zecimale.

Punctajul anual al asiguratului se determina prin īmpartirea la 12 a punctajului rezultat īn anul respectiv din īnsumarea numarului de puncte realizat īn fiecare luna. Numarul de puncte realizat īn fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Pentru perioadele īn care Institutul National de Statistica si Studii Economice a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determina ca raport īntre media lunara din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor īn drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;

b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;

c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

Īn cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate si care īn aceeasi perioada obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau īn considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

Document Info


Accesari: 10375
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )