Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ANALIZA PROCESULUI DE INITIERE SI DEZVOLTARE A UNEI AFACERI

Business


ANALIZA PROCESULUI DE INIŢIERE sI DEZVOLTARE A UNEI AFACERI

1. Descrierea afacerii

Ideea afacerii consta în deschiderea unui atelier de vulcanizare si echilibrareroti pe lânga o baza de mecanizare agricola, la care serviciul prestat este

rapid. Rapiditatea executarii operatiilor de vulcanizare si echilibrari roti se

realizeaza printr-o organizare eficienta a punctelor de lucru si prin utilarea

acestora cu dispozitive simple, cu ajutorul carora se poate scurta timpul de

stationare al utilajului în atelierul de întretinere si pregatire.

Pentru diversificarea serviciilor oferite, pe masura dezvoltarii afacerii, din

profitul realizat 20% se vor aloca pentru investitii. Achizitionarea unor auto

utilitare necesare functionarii unor echipe de interventie ce vor fi înfiintate si

vor asigura activitatile de vulcanizare si echilibrari roti unor baze de

mecanizare pâna la o distanta de pâna la 10 km. fata de locul de ampalsare al

atelierului. Pretul serviciilor în acest caz va fi suplimentat cu contravaloarea

numarului de km. parcursi dus-întors, precum si cota de urgenta.

Având în vedere posibilitatea de extindere a domeniului de activitate asupra

unor statii de taxi sau societati de transport cu care sa se încheie contracte pe

perioade de timp bine definite, echipele de interventie pot executa operatiuni

de vulcanizare si echilibrari roti direct pe locul de dispunere al parcurilor

respective.

2. Studiul pietei

Principalii clienti vor fi bazele de mecanizare a lucrarilor agricole pe o arie

de 10 Km. în jurul atelierului, iar daca amplasarea va permite, beneficiari ai

serviciilor oferite de catre atelierul nostru pot deveni firme al caror domeniu

de activitate este transportul de persoane si de marfuri în interiorul

localitatii, dar si posesorii de autoturisme si autoutilitare de mic tonaj, ale

caror anvelope sunt de dimensiuni mici.

Amplasarea atelierului s-a facut pe soseaua nationala Bucuresti -Alexandria,

care reprezinta un drum national cu circulatie intensa.

Din analiza traficului executat cu observatori, a rezultat un trafic de cca. 100

autovehicule pe ora în ambele sensuri, între orele 6.00 - 19.00 .

Anticipând, pe baza experientei proprii, volumul pietei ar reprezenta 4% din

numarul de vehicule ce tranziteaza zona pentru pentru serviciul de

vulcanizare si 1% pentru serviciul de echilibrari roti, adica:

-vulcanizare: 4%*150 av/ora*15 ore = 90 servicii/zi

-echilibrari roti : 1%*150 av/ora*15 ore = 22 servicii/zi,

iar pentru lucrarile la utilajele bazelor de mecanizare:

-vulcanizare: 4%*5 baze*10 ut/baza ora*15 ore = 30 servicii/zi

-echilibrari roti : 1%*5 baze*10 ut/baza ora*15 ore = 8 servicii/zi,

deci un total de:

-vulcanizare: 120 servicii/zi

-echilibrari roti : 30 servicii/zi,

Pentru determinarea partii de piata ce va fi acoperita de serviciile oferite de

firma noastra consideram ca o cota de 10% este justificata prin inexistenta în

apropere a altui atelier cu acest profil, dar si prin faptul ca suntem înca la

început, nu avem experienta necesara în domeniul afacerilor si nu

beneficiem de recunoasterea pietei.

Deci partea de piata va fi :

10% * 120 = 12 -servicii de vulcanizare / zi ----> 360 / luna

10% * 30 = 3 -servicii de echilibrari roti / zi ----> 90 / luna

3. Amplasarea atelierului si descrierea spatiului necesar desfasurarii

activitatii

Atelierul este amplasat pe soseaua nationala Bucuresti -Alexandria (km.10)

într-un spatiu de 80 mp., închiriat. La demararea afacerii atelierul va

functiona stationar, urmând ca ulterior sa-si desfasoare activitatea combinat:

stationar-itinerant. Prin amplasarea atelierului pe o sosea circulata, se

realizeaza o usurare a deplasarii clientilor si o reducere a cheltuielilor de

publicitate.

Puncte de lucru:

a.) punct de lucru pentru demontare -montare roti, precum si a

anvelopei de pe janta

b.) punct de lucru pentru localizarea defectiunii si vulcanizare

c.) punct de lucru pentru echilibrare roti

Personal necesar:

a.) 1 muncitor calificat -vulcanizator (1.000.000 lei / luna)

1 muncitor calificat -echilibrari roti (1.000.000 lei / luna)

2 muncitori necalificati (2 * 400.000 lei / luna)

Duratele de lucru:

-vulcanizare: 20 min. / serviciu ---> 360 servicii * 1/3 ore = 120 ore

-echilibrare roti:1/2 ore / serviciu---> 360 servicii * 1/2 ore = 45 ore

TOTAL : 165 ore / luna

b.) Pe masura dezvoltarii afacerii, daca profitul realizat va permite, se

preconizeaza angajarea de personal suplimentar:

1 muncitor calificat -vulcanizator (1.000.000 lei / luna)

1 muncitor calificat -echilibrari roti (1.000.000 lei / luna)

2 muncitori necalificati (2 * 400.000 lei / luna)

Acestea sunt salarii tarifare, urmand ca în functie de volumul de munca sa se

plateasca ore suplimentare. Cu acest personal firma noastra îsi va putea

desfasura activitatea cu program NON-STOP.

4. Asociatii

Pentru înfiintarea acestei firme s-a convenit asocierea a cinci persoane fizice,

dintre care unul (initiatorul afacerii) este inginer auto. Aportul în bani la

capitalul social al firmei s-a facut dupa cum urmeaza:

-asociat 1 (initiator al afacerii) . . . 5 500 000 lei

-asociat 2 .......... ..... ...... ........4 000 000 lei

-asociat 3 .......... ..... ...... ........4000 000 lei

-asociat 4 .......... ..... ...... ........4000 000 lei

-asociat 5 .......... ..... ...... ........4500 000 lei

Total capital social: ..............................22 000 000 lei

DATELE DE INTRARE

Pentru constituirea firmei s-a apelat la o firma de avocati, cheltuielile totale

(inclusiv onorariul avocatilor) ridicându-se la suma de 1 500 000 lei. În

plus s-a facut publicitate pentru cunosterea firmei în ziarul local, precum si

printr-un panou publicitar în curtea atelierului. Valoarea acestor cheltuieli cu

reclama initiala au fost de 500 000 lei. Deci total cheltuieli de constituire

firma: 2 000 000 lei.

Luna 0

Pentru amenajarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii firmei s-au

cheltuit 200 000 lei pentru compartimentari si alte utilitati. Spatiul închiriat

dispune de racordare la retelele de alimentare cu energie electrica si apa.

Chiria pentru acest spatiu este de 800 000 lei, iar cheltuielile cu energia

electrica si apa vor fi suportate de firma.

Echiparea cu utilaje si dispozitive

Pentru a nu recurge la credite bancare, ale caror dobânzi nu pot fi onorate în

primele luni de activitate, s-a apelat la un furnizor de utilaje si dispozitive

specializat în acest domeniu care, în schimbul unor servicii de publicitate

(panouri pe locul de dispunere al atelierului), a oferit un contract prin care

plata utilajelor achizitionate va fi facuta în termen de sase luni.

Valoarea totala a utilajelor si dispozitivelor achizitionate (mijloace fixe)

este: 11 500 000 lei, dupa cum urmeaza:

. cric hidraulic cu brat mobil .............1 550 000 lei

. aparat mobil echilibrare roti ...............1 800 000 lei

. dispozitiv pneumatic demontare-montare anvelope ......1 800 000 lei

. dispozitiv de vulcanizare cu 4 puncte de lucru .......1 350 000 lei

. compresor ......................5 000 000 lei

TVA deductibil aferent ..................... 2 070 000 lei

Calculul amortizarii utilajelor si echipamentelor

- Cric hidraulic cu brat mobil - poz.catalog : 3.16.4.4.2.

Dn = 12 ani

Aml = 1 550 000/12 * 12 = 10 764 lei/luna

- Complet aparat mobil echilibrare roti - poz. 3.22.2 -masini, utilaje

si instalatii pentru mentenanta mijloacelor de transport rutier - Dn =

12 ani

Aml = 1 800 000/12 * 12 = 12 500 lei/luna

-Dispozitiv pneumatic demontare-montare anvelope - poz. 3.22.7 -

masini, utilaje oi instalatii pentru mentenanta mijloacelor de transport rutier -

Dn = 12 ani

Aml = 1 800 000/12 * 12 = 12 500 lei/luna

-Dispozitiv de vulcanizare cu 4 puncte de lucru - poz. 3.22.2 -masini,

utilaje oi instalatii pentru mentenanta mijloacelor de transport rutier - Dn = 12

ani

Aml = 1 350 000/12 * 12 = 9 375 lei/luna

Compresor - poz. 3.16.4.1 -compresor cu aer - Dn = 15 ani

Aml =5 000 000/12 * 15 = 27 777 lei/luna

Total amortizari imobilizari corporale = 72 916 lei/luna

Pentru imobilizarile necorporale (stiind ca amortizarea poate fi facuta,

conform legii, într-o perioada de pâna la 5 ani) se considera ca amortizarea

se face într-o perioada de 1 an - deci :

Aml necorporale = 1 000 000 / 12 = 83 334 lei/ luna

Valoarea acestor amortizari va afecta profitul, fiind luate în considerare sub

forma cheltuielilor cu amortizarile.

Achizitii în luna 0

Conform facturilor furnizorilor:

servicii executate de terti (amenajare)....... 200 000 lei

chirie ...............  ... 370 000 lei

energie electrica si apa ............ 200 000 lei

TOTAL achizitii .........................770 000 lei

Deoarece chiria perceputa de proprietarul terenului este fara TVA, TVA

deductibil este aferent numai sumei de 400 000 lei:

TVA deductibil aferent ............. 72 000 lei

TOTAL furnizori servicii, energie, etc..................... 842 000 lei

Profitul/pierderea din luna 0

Profitul brut (contabil) = Venituri -Cheltuieli

Venituri = 0

Totalitatea achizitiilor din aceasta luna intra pe cheltuieli, deci:

Cheltuieli = 770 000

PROFITUL lunii 0 .......... ..... ...... ...... - 770 000 lei

Impozit pe profit.......... ..... ...... ......... 0

Inchiderea T.V.A.

TVA de plata = TVA colectat -TVA deductibil, daca este >0

TVA de recuperat = TVA deductibil -TVA colectat

În luna 0 nu avem venituri -----> TVA colectat=0

T.V.A. deductibil = 2 070 000 + 72 000 = 2 142 000 lei

TVA de recuperat= 2 142 000 lei

Analiza fluxului de numerar

Furnizorii de imobilizari (13 642 000 lei) vor fi platiti peste 6 luni, conform

contractului initial.

Disponibil de numerar la începutul perioadei ... 22 000 000

Intrari de numerar ............................. 0

Iesiri de numerar :

Furnizori materiale, servicii, energie, etc ........... .842 000

Disponibil de numerar (la sfârsitul perio.. ... 21 230 000

Stabilirea preturilor serviciilor oferite

Cheltuieli fixe

-chirie ............... 800 000 lei

-amortizare utilaje .............. 131 250 lei

-cheltuieli administrative ....... 500 000 lei

a.) Vulcanizare

Cheltuieli variabile vulcanizare 1 camera (1 petec cald)

-materiale ................. 400 lei

-energie electrica ............... 200 lei

-manopera ( 20 min.*2) *) ............ 2 000 lei

b.) Echilibrarea unui set de roti

Cheltuieli variabile cu echilibrarea a doua roti :

-materiale ................... .1 000 lei

-energie electrica ..................... 400 lei

-manopera (1 ore*2) *) ................7 000 lei

Preturile practicate în zona sunt:

. vulcanizare : 6-7 000 lei / vulcanizarea unei camere

-echilibrare roti: 15 - 20 000 lei / echilibrare 2 roti

25 - 30 000 lei / echilibrare 4 roti

Calculul pragului de rentabilitate se va face pentru fiecare tip de serviciu

oferit pietei în parte

Considerand preturile practicate curent pe piata,

veniturile obtinute ar fi:

Total 3 690 000

Deci volumul de venituri din servicii de vulcanizare : 63,4 %

echilibrari roti : 36,6%

Pentru determinarea pretului repartizarea cheltuielilor fixe se va face

utilizând o cheie. De regula aceasta cheie este ponderea salariilor directe în

realizarea produsului / serviciului. În cazul exemplului de fata ponderile

pentru cele doua tipuri de servici sunt egale: 50% (câte 1 muncitor specialist

+ 1 muncitor necalificat). Alta cheie de repartizare a cheltuielilor fixe este

ponderea volumului de venituri pentru fiecare tip de servicii. În acest

exemplu vom folosi cea de a doua cheie, care repartizeaza cheltuielile fixe în

proportia de 63,4%, respectiv 36,6% , asa cum s-a determinat mai sus.

a.) Servicii de vulcanizare

La pragul de rentabilitate:

p* = Cf / X+ cv

Cf = 1 431 250 * 63,4% =907 412

X = 360

cv = 2 600

p* = 2 872 + 2 600 = 5 472

b.) Servicii de echilibrari roti

La pragul de rentabilitate:

p* = Cf / X+ cv

Cf = 1 431 250 * 36,6% = 523 838

X = 90

cv = 8 400

p* = 5 820 + 8 400 = 14 220

Pentru a obtine si un profit este necesara practicarea unor preturi mai mari

decât 5 472 lei, respectiv 14 220

stiind ca pretul calculat în punctul corespunzator pragului de rentabilitate

asigura acoperirea cheltuielilor totale, pentru a realiza un profit de cca. 10%

din venituri (pentru început), se vor practica urmaroarele preturi (fara

T.V.A.):

-servicii de vulcanizare : 5 100 lei / serviciu vulcanizare

-servicii de echilibrari roti: 15 600 lei / serviciu echilibrare 2 roti

Aceste preturi, scazute în raport cu cele practicate pe piata, vor permite

penetrarea pietei si, împreuna cu caracteristica de a avea un serviciu rapid si

de calitate, vor asigura un numar din ce în ce mai mare de clienti !

Luna 1

Venituri (facturi emise) Începând cu luna 1 firma noastra realizeza venituri

si anume:

Deci : TOTAL venituri din servicii ....... 21 792 000

din care se încaseaza 21 000 000 lei (inclusiv pt. TVA colectat) > creante

clienti (21 792 000+3 922 560) -21 000 000=4 932 480 lei .

Venituri din dobânzi bancare .......... 120 000

TOTAL VENITURI .......... 21 912 000

Achizitii / Cheltuieli în luna 1

În cursul lunii 1 se achizitioneaza urmatoarele:

-petice calde (1920buc.*120%) .......... 921 600

-alte materiale ( 480 buc.*120%)......... 576 000

-obiecte de inventar ........... 3 000 000

-energie electrica si apa ........... 500 000

-chirie ................. 370 000

TOTAL .................. 5 367 600

TVA deductibil (fara chirii) = 0,22 * 4 997 600 = 899 568

Deci: TOTAL facturi furnizori ......... 6 267 168

care s-au achitat integral în timpul lunii curente.

Se dau în consum:

-materiale ............... 1 445 000

(deci ramân în stoc materiale în valoare de 52 600 lei)

-obiecte de inventar ........... 3 000 000

-energie electrica si apa ........... 500 000

-chirii .................. 370 000

TOTAL cheltuieli materiale .................5 315 000

Cheltuieli cu salariile:

-Fond de salarii ............... 2 800 000

din care :

-salarii .................... 2 077 160

-impozit pe salarii .................... 610 840

-ajutor somaj 1% ..................... 28 000

- pensie suplimentara 3% .................... 84 000

-taxe si imp aferente (25% CAS, 5% aj.somaj .......840 000

TOTAL cheltuieli cu salariile .............. 3 640 000

Cheltuieli cu amortizarile:

-cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale . 47 916

-cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor necorporale100 000

unde s-a acceptat o durata normala de amortizare pentru

imobilizarile necorporale de Dn = 20 luni (conform legii 15/1994

se poate stabili Dn într-un interval de timp de pâna la 5 ani)

Aml = 2 000 000/20 = 100 000 lei/luna

TOTAL cheltuieli cu amortizarile...................... 147 916

Cheltuieli cu dobânzile bancare ........... 20 000

TOTAL cheltuieli ............................ 9 122 916

Profitul/pierderea din luna 1:

Profitul brut (contabil) = Venituri -Cheltuieli

Venituri (facturi emise + dobânzi) = 21 912 000

Cheltuieli = 9 122 916

PROFITUL brut (contabil) luna 1 . .........................12 789 084

Profitul cumulat la începutul lunii ......................... - 770 000

Profitul cumulat de la începutul anului . .................12 019 084

Profitul fiscal ....................12 019 084

(nu avem cheltuieli deductibile sau nedeductibile)

Impozit pe profit .......... ..... ...... ...4 567 252

Profitul net (cumulat) ............................. 7 451 832

Inchiderea T.V.A.

TVA colectat = 3 922 560 lei (calculat la valoarea facturilor emise, nu

încasate).

T.V.A. deductibil = 899 568 lei

TVA de recuperat (din luna precedenta) = 2 142 000

T.V.A. de dedus = TVA deductibil + TVA de recuperat = 3 041 568

TVA colectat > TVA de dedus:

TVA de plata = TVA colectat -TVA de dedus = 880 992 lei

Analiza fluxului de numerar

Disponibil de numerar la începutul perioade... 21 230 000

Intrari de numerar

Incasari facturi emise ................. 21 000 000

Venituri din dobânzi bancare ................... 120 000

TOTAL intrari de numerar ....................... 21 120 000

Iesiri de numerar (plati) :

Furnizori materiale, servicii, energie, etc ............ 6 267 168

Plata dobânzi bancare ................. 20 000

Restituire partiala credite asociati ............ 1 000 000

TOTAL iesiri de numerar ..................... 7 287 168

Disponibil de numerar (la sfârsitul perioadei).......... 35 062 832

LUNILE 2 - 6

Pentru celelalte luni ale perioadei de gestiune a firmei se procedeaza în mod

similar. Se prezinta centralizat :

- datele de intrare

- contul de profit si pierderi

- bilantul

- indicatorii economico -financiari

- reprezentarea grafica a evolutiei indicatorilor economico financiari

pentru lunile 1 - 6.


Document Info


Accesari: 5080
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )