Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
INSTRUMENTE DE PLATA INTERNATIONALE

Business


INSTRUMENTE DE PLATA INTERNATIONALE

CAMBIACambia (trata - bill of exchange) reprezinta un inscris care contine ordinul neconditionat dat de o persoana (tragatorul) altei persoane (trasul), de a plati o anumita suma, unei a treia persoane (beneficiarul), la un anumit termen (scadenta) si intr-un anumit loc.

Elementele cambiei apar pe documentul ce reprezinta acest instrument de plata si de credit si ele sunt:

  obligatorii

·   &nb 626h79g sp;    denumirea de cambie

·   &nb 626h79g sp;    ordinul neconditionat de plata

·   &nb 626h79g sp;    numele trasului

·   &nb 626h79g sp;    scadenta

·   &nb 626h79g sp;    locul platii

·   &nb 626h79g sp;    beneficiarul

·   &nb 626h79g sp;    data si locul emiterii

·   &nb 626h79g sp;    semnatura tragatorului

  facultative

·   &nb 626h79g sp;    dobânda

·   &nb 626h79g sp;    domicilierea

·   &nb 626h79g sp;    mentiunea "nu la ordin"

Cambia îndeplineste în circuitul comercial mai multe functii: de plata, de creditare, de garantare.

Functia de plata - cambia poate fi folosita pentru plata datoriei pe care tragatorul o are la beneficiar; în loc ca trasul sa plateasca tragatorului si acesta sa achite datoria sa fata de beneficiar, tragatorul da ordin trasului sa plateasca direct beneficiarului.

Deoarece trata la ordin poate fi transmisa prin gir, aceasta poate servi la acoperirea obligatiilor de plata între participantii la lantul andosarii. Astfel, beneficiarul unei trate, care are o datorie fata de un tert, poate plati cu trata, andosând-o în favoarea creditorului sau, care devine noul beneficiar al cambiei; acesta poate sa o utilizeze în acelasi fel pentru plata propriilor datorii.

Functia de garantare - trasul este obligat sa accepte cambia la prezentare (altfel se recurge la protestul de neacceptare), iar în momentul acceptarii, trasul devine debitorul principal al obligatiei de plata.

Cambia poate fi avalizata, un tert (avalistul) asumându-si obligatia de a plati în locul debitorului, daca acesta nu efectueaza plata.

Datorita sigurantei, trata poate fi utilizata ca un instrument de garantare în cadrul unor tehnici de plata nesigure (de ex. incasso) sau ca mijloc de garantare a îndeplinirii unor obligatii contractuale.

Functia de creditare - între momentul nasterii obligatiei de plata a debitorului (importatorul) si momentul încasarii contravalorii creantei sale de catre creditor (exportator) se scurge un anumit interval de timp, luând astfel nastere o relatie de creditare. Ca atare, în valoarea cambiei trebuie sa se reflecte si costul creditarii, tinând seama de valoarea creantei, dobânda pietei si numarul de zile pâna la scadenta. Scadenta poate fi :

·   &nb 626h79g sp;    la vedere

·   &nb 626h79g sp;    la un anumit termen de la prezentare

·   &nb 626h79g sp;    la un anumit termen de la data emiterii

·   &nb 626h79g sp;    la o data fixa.

Cambia este mai ales un mijloc de creditare pe termen scurt, scadenta acesteia nedepasind, în general, 1 an, cel mai frecvent fiind de 90 zile.

Beneficiarul unei cambii sau al unui bilet la ordin poate sa transforme creanta pe care o are asupra unui tert într-o suma lichida, fara sa mai astepte scadenta, prin scontare. La primirea instrumentului andosat în favoarea ei, banca de scont va plati beneficiarului o suma calculata astfel:

S = V - (V*Ts*N)/360*100,

unde: V = valoarea nominala a cambiei în momentul scadentei, inclusiv dobânda(daca este cazul);

Ts = taxa de scont exprimata în procente pe an;

N = numarul de zile ramase pâna la scadenta.

Ca în cazul oricarui girat, banca are drept de regres împotriva vânzatorului cambiei, daca trasul nu plateste la scadenta.

BILETUL LA ORDIN

Biletul la ordin (promissory note) este un inscris prin care o persoana fizica sau juridica denumita emitent se obliga sa plateasca o suma de bani, la un anumit termen (scadenta) sau la prezentare (la vedere), unei alte persoane denumita beneficiar. Emanând de la debitorul platii, biletul la ordin este o recunoastere directa a unei datorii fata de beneficiar.

Biletul la ordin implica numai 2 parti:

-   &nb 626h79g sp;   &nb 626h79g sp; emitentul, care cumuleaza functiile tragatorului si trasului si este debitorul obligatiei de plata;

-   &nb 626h79g sp;   &nb 626h79g sp; beneficiarul, creditorul platii.

Cambia si biletul la ordin au aceeasi esenta, ele fiind menite sa faciliteze derularea operatiunilor comerciale (de aici denumirea de efecte de comert). Dispozitiile legale referitoare la trata sunt aplicabile si biletului la ordin, iar mecanismele lor de utilizare sunt similare.

CECUL

Cecul este un inscris, prin care o persoana (tragator,emitent) da ordin unei banci (tras), sa plateasca o suma de bani unei terte persoane (beneficiar). Cecul este un document platibil in toate cazurile la vedere.

Ordonatorul foloseste un formular tipizat, pus la dispozitie de catre banci pentru titularii de conturi de cecuri.

Functia principala a cecului este cea de mijloc de plata. Debitorul unei plati trage un cec în favoarea creditorului, acesta din urma putând încasa contravaloarea cecului de la banca emitentului.

Cecul poate fi:

-   &nb 626h79g sp;   &nb 626h79g sp; nominativ - se indica numele beneficiarului si se face mentiunea "nu la ordin", caz în care va fi platit numai persoanei indicate pe cec;

-   &nb 626h79g sp;   &nb 626h79g sp; la ordin - se transmite prin andosare (gir) si este platit ultimului beneficiar indicat pe cec;

-   &nb 626h79g sp;   &nb 626h79g sp; la purtator - nu se indica numele beneficiarului, cel care îl detine putându-l încasa.

Cecul poate fi utilizat si pentru obtinerea de numerar de la banci, atunci când emitentul trage un cec pe numele sau, ca si pentru amânarea platii (credit pe termen scurt din momentul nasterii obligatiei de plata pâna când cecul este încasat efectiv).

Circuitul cecului implica: ordonatorul, beneficiarul si banca sau bancile care deruleaza operatiunile de plata.

Un cec nu poate fi tras (emis) decât daca ordonatorul are disponibil în cont pentru a acoperi plata, respectiv daca are un provizion.

Cecul prezinta ca avantaje utilizarea simpla si operativitate, dar presupune si riscuri, el putând fi fara acoperire sau faptul ca el nu ofera garantii împotriva riscurilor comerciale (risc de neexecutare si riscul de insolvabilitate).

Pentru cresterea sigurantei platii prin cec, se pot avea în vedere:

Solicitarea platii în avans - solicitarea unui cec înainte de expedierea marfii este cea mai frecvent utilizata, mai ales de catre exportatorii din Extremul Orient si SUA;

-   &nb 626h79g sp;   &nb 626h79g sp; Cecul certificat - creditorul poate solicita clientului sau sa emita un cec garantat de banca sa. Prin înscrierea mentiunii "certificat" pe cec, banca garanteaza existenta provizionului în contul ordonatorului;

-   &nb 626h79g sp;   &nb 626h79g sp; Cecul bancar - prezinta cele mai mari garantii privind plata, deoarece este emis de banca importatorului pe contul sau.

-   &nb 626h79g sp;   &nb 626h79g sp; Cecul barat - prezinta 2 bare paralele pe fata formularului de cec. Este decontat între banci numai prin virament; el nu poate fi platit în numerar si nu poate fi andosat (spre deosebire de cecul nebarat). Daca între cele 2 bare se precizeaza numele unei banci (barare speciala), cecul nu poate fi platit decât la acea banca, în contul curent al beneficiarului.

Alte forme ale cecului utilizate pe plan international sunt cecurile de calatorie si eurocecurile(cecurile cu legitimatie de garantie).

2. MODALITATI DE PLATA INTERNATIONALE

Modalitatile de plata internationale cuprind totalitatea operatiunilor si a tehnicilor de plata, controlul bancar, circuitul documentelor prin intermediul carora creditorul incaseaza de la un debitor creanta rezultata din schimburile economice externe.

ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Reprezinta angajamanetul asumat de catre o banca pe baza ordinului cumparatorului, de a vira o anumita suma vanzatorului (beneficiarului), intr-un interval de timp, contra remiterii documentelor care dovedesc ca o marfa a fost expediata.

Prin folosirea acreditivului documentar ca modalitate de plata, vanzatorul urmareste sa obtina garantia ca va incasa contravaloarea marfii, iar cumparatorul, ca prin plata documentelor va receptiona marfa.

Acreditivul documentar este un angajament prin care o banca (emitenta, coordonatoare), actionand la cererea si in conformitate cu instructiunile clientului sau (ordonatorul acreditivului, cumparatorul), se obliga sa efectueze o plata catre o terta persoana (beneficiarul acreditivului, vanzatorul), sau sa plateasca, ori sa accepte, ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului, cambii care au fost trase de catre beneficiar, sau sa autorizeze o alta banca sa efectueze o plata catre beneficiar, sa accepte sau sa negocieze cambii.

Pentru vanzator (exportator), acreditivul documentar apare ca o promisiune de plata irevocabila din partea unei banci, conditionata de catre el de prezentarea intr-un anumit termen a setului de documente care atesta expeditia marfii.

Pentru cumparator (importator), consta dintr-o dispozitie de plata irevocabila in favoarea vanzatorului.

La deschiderea acreditivului documentar, cumparatorul da ordin bancii sale sa deschida un acreditiv in favoarea vanzatorului si sa-l analizeze prin intermediul unei banci corespondente, de regula banca vanzatorului. Deschiderea ununi acreditiv presupune interventia a cel putin doua banci care se afla in doua tari diferite (banca ordonatoare si banca beneficiarului). Toate operatiunile legate de deschiderea unui acreditiv documentar au menirea de a asigura atat pe vanzator cat si pe cumparator ca tranzactia se poate infaptui din punct de vedere al efectuarii platii internationale.

Deschiderea acreditivului nu implica o operatie de plata din partea cumparatorului, ci creaza doar premisa acesteia, cu conditia ca vanzatorul sa depuna documentele in termen la banca sa si sa respecte conditiile pe care le cuprinde acreditivul ce i-a fost deschis.

Formele acreditivului:

1.Revocabil - poate fi anulat sau modificat in orice moment, fara notificarea prealabila a beneficiarului. Aceasta forma este foarte rar utilizata intrucat nu ofera beneficiarului siguranta incasarii sumelor cuvenite.

2. Irevocabil - nu poate fi anulat sau modificat fara acordul expres al tuturor partilor din acord. Astfel, beneficiarul se asigura ca plata se va face conform prevederilor, in termenii si conditiile prevazute.

3. Irevocabil, neconfirmat de banca corespondenta - banca emitenta poate da dispozitii bancii corespondente sa informeze beneficiarul de deschiderea acreditivului documentar, fara sa adauge propria confirmare.

4. Irevocabil, confirmat de banca corespondenta - din punctul de vedere al beneficiarului, aceasta este cea mai sigura forma de acreditiv documentar, deoarece include angajamentul irevocabil al bancii corespondente de a onora documentele prezentate, bineinteles, daca aceste documente indeplinesc termenii si conditiile stabilite.

Termenii de plata

·   &nb 626h79g sp;    Plata la vedere - este facuta de banca confirmatoare la prezentarea documentelor de confirmare. Pot include si bilete la ordin

·   &nb 626h79g sp;    Amanarea la plata - este facuta la o anumita data in viitor (specificata), de exemplu 30 de zile dupa prezentarea documentelor sau dupa data conosamentului

·   &nb 626h79g sp;    Acceptarea - politele emise dupa cum s-a stipulat in acreditivul documentar sunt acceptate de banca confirmatoare si returnate beneficiarului (de exemplu, polita este scadenta la 60 de zile de la data conosamentului)

·   &nb 626h79g sp;    Negocierea - creditul este platit de catre banca emitenta la primirea documentelor. Beneficiarul va prezenta documentele bancii corespondente stipulate in acreditivul documentar. Aceasta banca va inainta la randul documentele bancii emitente solicitand plata si va plati beneficiarului la primirea platii din partea bancii emitente. O banca intermediara (negociatoare) va negocia documentele, platind beneficiarului valoarea acestora minus un comision, iar apoi va astepta plata din partea bancii emitente.

In derularea acreditivului documentar sunt implicate urmatoarele parti:

- ordonatorul ( importatorul ) - cel care solicita bancii sale deschiderea unui acreditiv

- banca emitenta ( a importatorului ) - cea care la solicitarea ordonatorului isi asuma un

angajament de plata

- beneficiarul acreditivului ( exportatorul ) - cel in favoarea caruia a fost deschis

acreditivul si care are obligatia sa prezinte setul de documente in vederea incasarii

contravalorii marfii

- banca exportatorului ( banca avizatoare; notificatoare; platitoare sau banca negociatoare )

cea care il deserveste pe beneficiarul acredtitivului.

Efectuarea platii prin acreditivul documentar presupune mai multe etape:

1.   &nb 626h79g sp;    importatorul da dispozitie de deschidere a acreditivului

2.   &nb 626h79g sp;    banca importatorului (emitenta acreditivului) notifica bancii exportatorului deschiderea acreditivului in favoarea acestuia sau transfera acreditivul la banca exportatorului;

3.   &nb 626h79g sp;    banca exportatorului il anunta pe acesta de deschiderea acreditivului, cerandu-i sa confirme valabilitatea clauzelor acestuia si invitandu-l sa se prezinte cu documentele de expeditie in vederea efectuarii platii;

4.   &nb 626h79g sp;    exportatorul livreaza marfa, obtine documentele cerute prin acreditiv si le depune la banca sa;

5.   &nb 626h79g sp;    banca verifica conformitatea documentelor in functie de prevederile acreditivului si dispune anumite masuri specifice in cazul in care documentele nu sunt corespunzatoare (le poate restitui spre corectare, solicita beneficiarului amendamente la conditiile acreditivului, negociaza sub rezerva, sau refuza efectuarea platii in cazul in care documentele au ajuns cu intarziere sau incomplete);

6.   &nb 626h79g sp;    banca importatorului remite documentele catre importator, care, pe baza lor, va intra in posesia marfii, iar banca opereaza in contul acestuia;

7.   &nb 626h79g sp;    banca exportatorului crediteaza contul acestuia cu suma incasata din livrarea marfii, si daca este cazul, debiteaza contul bancii importatorului cu suma respectiva;

8.   &nb 626h79g sp;    se solicita confirmarea acreditivului apelandu-se la o terta banca, care se angajeaza ferm la garantarea platii, preluand astfel riscurile de neplata sau de intarziere la plata.

Elementele acreditivului documentar
Datele importante care vor trebui neaparat cuprinse in document sunt:

·   &nb 626h79g sp;    numele si adresa solicitantului

·   &nb 626h79g sp;    numele si adresa beneficiarului

·   &nb 626h79g sp;    tipul creditului: irevocabil, transferabil...

·   &nb 626h79g sp;    numele si adresa bancii corespondente (solicitantul va contacta banca emitenta pentru consultanta referitoare la acest aspect)

·   &nb 626h79g sp;    daca acreditivul urmeaza a fi confirmat de catre banca beneficiarului

·   &nb 626h79g sp;    valoarea acreditivului

·   &nb 626h79g sp;    data la care expira acreditivul

·   &nb 626h79g sp;    conditiile in care se va expedia marfa

·   &nb 626h79g sp;    locul in care va fi disponibil creditul

·   &nb 626h79g sp;    cum va fi disponibil acreditivul (la vedere...)

·   &nb 626h79g sp;    lista completa a documentelor cerute, cu precizarea exacta a naturii fiecaruia

·   &nb 626h79g sp;    descrierea bunurilor care vor expediate

·   &nb 626h79g sp;    portul sau locul de incarcare a bunurilor

·   &nb 626h79g sp;    ultima data de expediere daca este necesar

·   &nb 626h79g sp;    portul sau locul de descarcare a marfurilor

·   &nb 626h79g sp;    daca sunt posibile livrari partiale

·   &nb 626h79g sp;    daca sunt posibile transbordari de marfuri

Clasificarea acreditivelor

a. dupa natura lor

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar revocabil

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar irevocabil

b. dupa locul unde se va face plata

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar domiciliat in tara cumparatorului

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar domiciliat in tara vanzatorului

c. in functie de clauzele aferente modului lor de executare sau de livrare a marfurilor

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar transferabil

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar netransferabil

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar divizibil

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar indivizibil

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar utilizabil total

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar partial sau platibil in transe

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar revolving

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar utilizabil prin cambii

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar cu clauza rosie

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar subsidiar

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar "back to back"

Ř   &nb 626h79g sp; acreditivul documentar de rambursare

Forme ale acreditivului

- Acreditivul transferabil: beneficiarul poate solicita ca banca corespondenta sa transfere acreditivul, in intregime sau partial, catre o terta parte (numita al doilea beneficiar) in concordanta cu prevederile continute in UCP. Beneficiarul poate solicita, dar nu impune, ca un acreditiv sa fie transferat, decizia ramanand la latitudinea bancii

- Scrisoare de credit stand-by: prevede o perioada mai extinsa pentru efectuarea platii. Conform intelegerii, banca importatorului se obliga sa onoreze plata daca exportatorul poate dovedi ca firma importatoare nu si-a indeplinit obligatiile.

- Acreditivul cu clauza rosie si clauza verde: efectuarea platii partiale in avans daca se respecta anumite conditii

- Acreditivul subsidiar (back to back): implica doua scrisori de credit separate. Prima este in favoarea societatii exportatoare, care da dispozitie bancii sale sa emita o a doua scrisoare de credit in favoarea unui furnizor al exportatorului (care furnizeaza materiile prime necesare producerii bunurilor)

In relatiile ordonator-beneficiar cu bancile, trebuie sa se ia in consideratie urmatoarele elemente:

a. acreditivul documentar este un contract autonom, independent de contractul comercial

b. in toate etapele derularii acreditivului, toate partile implicate iau in considerare toate

documentele, nu si marfurile

c. bancile nu isi asuma nici o raspundere cu privire la forma, autenticitatea si legalitatea

documentelor

d. bancile examineaza documentele cu o grija rezonabila, pentru a se asigura ca marfurile sunt

conforme cu termenii si conditiile din acreditiv

e. bancile nu isi asuma responsabilitatea pt. consecintele care apar din:

- intirzierea transmiterii mesajelor sau discutiilor

- pierderea unor documente

- deteriorarea sau aparitia unor erori in timpul transportului marfurilor

- traducerea incorecta a unor termeni sau interpretarea lor gresita

- intreruperea activitatii bancare ca urmare a fortei majore, interval in care nu se va

plati acreditivul, care este posibil sa expire in acea perioada

f. bancile care utilizeaza serviciile altor banci o fac numai pe contul si riscul ordonatorului.

SCRISOAREA DE CREDIT COMERCIALĂ

Reprezinta o modalitate de plata prin care banca emitenta se angajeaza, in mod irevocabil fata de exportator, sa efectueze plata, cu respectarea conditiilor cuprinse in textul scrisorii.

Acest document este emis de catre banca importatorului, la ordinul acestuia si este adresat direct exportatorului, pe care il autorizeaza sa traga cambii la vedere sau la termen. Banca emitenta se angajeaza sa onoreze cambiile prin plata (daca acestea sunt la vedere), sau prin acceptare (daca sunt la termen), cu conditia ca odata cu cambiile sa fie prezentate si documentele mentionate in scrisoarea de garantie care sa ateste expedierea marfii.

Spre deosebire de acreditiv, scrisoarea de credit este domiciliata intotdeauna in strainatate, la sediul bancii emitente din tara importatorului sau dintr-o terta tara.

Plata prin scrisoare de credit comercial reprezinta siguranta atat pentru exportator, care are angajamentul irevocabil al bancii emitente, cat si pentru importator, deoarece onorarea cambiilor se face numai cu dovedirea prin documente a indeplinirii obligatiilor vanzatorului.

INCASSO-UL DOCUMENTAR.

Aceasta modalitate de plata consta in faptul ca importatorul (cumparatorul) accepta plata documentelor remise de catre exportator (vanzator), remitere care se realizeaza prin bancile celor doi parteneri: banca exportatorului la care acesta depune documentele de expeditie si cea a importatorului care tine contul acestuia.

Partile implicate in derularea platii prin incasso sunt

- ordonatorul ( exportatorul ) - acel client care instructioneaza operatiunea de incasso bancii

sale

- banca emitenta - banca careia ordonatorul i-a incredintat operatiunea de incasso

- banca insarcinata cu incasarea - orice banca, alta decât cea emitenta, ce intervine in

incasarea prin incasso

- banca prezentatoare - cea insarcinata cu prezentarea documentelor platitorului si uneori

cu incasarea lor

- trasul ( importatorul ) - acela caruia i se vor prezenta documentele insotite de ordinul de

incasare.

Particularitati ale mecanismului platii prin incasso:

Operatiunea este o simpla vehiculare de documente, obligatia bancii rezumindu-se doar la prestarea unor servicii in anumite conditii, derivate din instructiunile primite de la exportator si din uzantele internationale.

Documentele vehiculate de banci sint de 2 feluri:

- documente comerciale: factura, documentul de transport, documentul de proprietate

- documente financiare: cambii, bilete la ordin, chitante sau recipise ( warrant ), etc.

In functie de documentele vehiculate, exista 2 feluri de incasso:

- incasso simplu - platile se fac contra documente financiare, neinsotite de documente

comerciale

- incasso documentar - platile se fac contra documente comerciale, insotite sau nu de

documente financiare

Scopul operatiunii de plata este transmiterea documentelor de la beneficiarul platii la platitor contra plata, contra acceptare sau in alte conditii.

Indiferent daca incasso-ul este simplu sau documentar, plata are un caracter documentar, in sensul ca prin vehicularea de catre banci a documentelor , in final plata se va face tot contra documente. Se urmareste astfel ca destinatarul marfii sa nu intre in principiu in posesia documentelor, pina cind executa obligatia de plata sau o alta obligatie similara.

In cazul incasso-ului documentar, acest caracter documentar este mai pronuntat intrucit plata nu se va face contra marfuri, ci doar contra documente care atesta livrarea. Cu toate acestea, incasso-ul nu prezinta o garantie solida pt. exportator, ca importatorul va achita neconditionat la primirea documentelor. Singura obligatie de plata a importatorului este cea asumata prin contractul comercial, riscurile din neincasare revenindu-i exportatorului, ca in cazul oricarei plati negarantate.

Avantajele de derulare sint prioritar in favoarea importatorului, spezele si comisioanele bancare fiind suportate de exportator.

Orientarea in planul activitatii de comert exterior asupra directiei acestei modalitati de plata, o recomanda in urmatoarele conditii:

- cind relatiile cu parteneri traditionali sint de mare incredere

- cind reglementarile sau uzantele din tara importatorului recomanda sau impune exclusiv

aceasta modalitate de plata

- cind exportatorul detine o pozitie concurentiala mai scazuta.

Derularea operatiunilor prin incasso documentar presupune urmatoarele etape:

  exportatorul obtine documentele care atesta indeplinirea obligatiilor din contractul de vanzare-cumparare internationala (cambii, bilete la ordin, chitante, facturi, documente de transport);

  exportatorul depune documentele la banca sa insotite de un ordin de incasare;

  banca exportatorului verifica documentele si daca acestea sunt corecte le trimite bancii importatorului;

  banca importatorului, actionand corespunzator cu instructiunile din ordinul de incasso remite documentele contra plata, in moneda specificata;

  banca importatorului debiteaza contul acestuia si crediteaza contul bancii exportatorului pe baza avizului de efectuare a platii;

  importatorul primeste de la banca sa documentele trimise de exportator si cu ajutorul acestora intra in posesia marfii;

  banca exportatorului crediteaza contul acestuia cu suma reprezentand valoarea marfurilor livrate.

Aceasta metoda de plata este mai putin sigura pentru exportator decat acreditivul documentar, deoarece marfa este livrata pe adresa expeditorului fara nici o garantie de plata. In practica, acest neajuns poate fi inlaturat sau diminuat prin solicitarea inainte de efectuarea tranzactiei a unei garantii bancare, prin utilizarea tratelor (trase asupra cumparatorului), intocmirea documentelor de asigurare a marfii, prin solictarea unor sume in avans, prin expedierea marfii pe adresa unei banci agreate de exportator, sau a unui depozit de marfuri din statia de destinatie, facandu-se totodata mentiunea ca marfurile sa fie eliberate numai pe baza unor dovezi de efectuare a platii (aceasta practica poarta denumirea de vinculatie).

Banca insarcinata cu incasarea si banca prezentatoare pot fi una singura daca documentele sint trimise direct institutiei financiare care il deserveste pe tras, sau separate, atunci cind banca emitenta apeleaza la serviciile altei institutii bancare din tara trasului, pt. a se adresa bancii care il deserveste pe tras.

Ordonatorul este acela care initiaza operatiunea si care, dupa expedierea marfii intr-un interval optim de timp dispune la banca sa setul complet de documente care atesta expedierea marfii. Fiind initiatorul operatiunii, exportatorul va stabili conditiile concrete de derulare a acesteia, considerindu-se ca intreaga operatiune se desfasoara din ordinul sau, pe riscul si raspunderea sa. Ca atare, documentele de incasare vor trebui sa fie insotite de instructiunile aferente pe care ordonatorul trebuie sa le conceapa clar, concis si corect.

Principala obligatie a bancilor, ca prestatoare de servicii este de a transmite documentele si de a incasa contravaloarea lor, conform instructiunilor date de ordonator. Conform acestor obligatii, bancile sint datoare cu privire la:

- controlul documentelor

- executarea instructiunilor date de ordonator de a transmite documentele in termenele

prevazute de uzantele bancare

- sa prezinte documentele platitorului si sa obtina plata.

Singura obligatie ferma a bancii este ca in cazul neacceptarii dispozitiei de plata sau al neplatii, sa il anunte in cel mai scurt timp pe ordonator si sa ii puna la dispozitie documentele.

Bancile nu au nici un fel de raspundere in ceea ce priveste documentele neprevazute si in legatura cu riscurile ce apar in derularea incasarii. Nu au responsabilitate in caz de neacceptare sau de neplata si nu au obligatia de a urmari incasarea, decit in limitele instructarii exprese de catre ordonator. Desi bancile au un rol limitat, in Romania, in calitatea lor de banci remitente, odata cu prezentarea documentelor de catre exportator, trebuie sa efectueze un control minutios atit asupra ansamblului conditiilor de derulare a operatiunii, cit si separat, cu privire la fiecare document, pt. a vedea daca nu a fost intocmit gresit sau daca este conform cu cerintele contractuale.

Incassoul se recomanda a fi folosit cu prudenta si numai atunci cand partenerii comerciali sunt foarte bine cunoscuti, prezinta incredere, sau in scopuri promotionale pe pietele acelor tari ale caror legislatii comerciale contin restrictii in ceea ce priveste alte modalitati de plata.

ORDINUL DE PLATA.

Acest document reprezinta dispozitia data de o persoana (ordonator) unei banci de a plati osuma determinata in favoarea unei alte persoane (beneficiar), in vederea stingerii unor obligatii banesti provenind dintr-o relatie directaexistenta intre ordonator si beneficiar.

Ordinul de plata - reprezinta cea mai simpla modalitate de efectuare sau incasare a unei plati. Ca modalitate de decontare, se apropie cel mai mult de ceea ce se numeste plata, deoarece esenta sa consta in transmiterea unei sume de bani catre o persoana titulara a unei creante.

Caracteristici ale operatiunii ca modalitate de plata:

Relatia de plata este declansata ca urmare a unei obligatiuni asumate sau a unei datorii preexistente unei datorii care urmeaza sa se stinga odata cu onorarea ordinului de plata

Operatiunea porneste la initiativa platitorului, el fiind cel care stabileste regulile dupa care se desfasoara aceasta

Ordinul de plata este definit prin revocabilitate, ordonatorul putind sa-si retraga sau sa modifice instructiunile de plata oricind pina la executarea platii; revocarea ordinului de plata nu atrage dupa sine nici un fel de consecinte pt. partile implicate

In cazul ordinului de plata, depozitul sau provizionul bancar este obligatoriu; aceasta presupune obligatia ordonatorului ca odata cu emiterea ordinului de plata, sa ceeze la banca si fondurile necesare, fie prin blocarea sumei respective din contul sau bancar, fie prin depunerea ei in vederea executarii platii, fie prin obtinerea unui credit de la banca.

Din punct de vedere al modalitatii de incasare, ordinul de plata poate fi:

- simplu - incasarea nu este conditionata de prezenta unui document sau de explicatia

cu privire la scopul platii

- determinat - presupune obligatia beneficiarului platii de a prezenta anumite

documente indicate de ordonator in continutul ordinului de plata.

Partile implicate in derularea ordinului de plata sint:

a. ordonatorul ( initiatorul operatiunii ) - cel care plateste, care costituie depozitul bancar si care stabileste conditiile platii

b. beneficiarul - cel care in favoarea caruia se face plata si care trebuie sa se conformeze cerintelor prevazute in ordinul de plata si cel care pina in momentul incasarii definitive nu are certitudinea incasarii sumei

c.   bancile - care intervin in derularea actiunii ca simpli prestatori de servicii.

Bancile implicate sint

- banca ordonatoare - cea la care se creaza provizionul

- banca platitoare - cea la ghiseele careia se executa efectiv plata si care solicita, fie

anticipat, fie ulterior, de la banca ordonatoare, suma de plata

- alte banci.

In schimburile comerciale externe ale Romaniei, ordinul de plata este folosit atit in relatiile comerciale, cit si in cele necomerciale, pt. primele fiind mai rar intilnit, ca urmare a riscurilor de revocare pe care le prezinta.

In relatiile de export sau de import, se va folosi ordinul de plata combinat cu alte modalitati asiguratorii sau atunci cind revocarea lui nu poate prejudicia partea romana.

In comertul international ordinul de plata este utilizat foarte rar (si atunci mai ales pentru plata unor avansuri sau rate scadente), datorita riscului de revocare pe care il prezinta. Prin natura sa, ordinul de plata poate fi revocat de catre ordonator inainte de a fi incasat de catre beneficiar, deoarece pana in momentul platii, sumele se afla la dispozitia ordonatorului. Din aceste motive se recomanda folosirea ordinului de plata impreuna cu alte modalitati de plata, deoarece revocarea sa poate genera prejudicii importante beneficiarului. Ordinul de plata se utilizeaza in comertul exterior mai ales in operatii auxiliare actului comercial propriu-zis: taxe vamale, comisioane, cheltuieli de transport, sau in activitati necomerciale cum ar fi achizitionarea de hartii de valoare etc. Cel mai frecvent, ordinul de plata se foloseste pt. platile necomerciale:

- prestarea diferitelor servicii

- plata navlului

- plata primelor de asigurare

- intretinerea personalului ambasadelor.

SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA.

Reprezinta un inscris prin care o societate bancara denumita garanta, se angajeaza in mod irevocabil ca, in cazul in care o anumita persoana fizica sau juridica (debitorul principal) nu va plati la un anumit termen o suma determinata si indicata expres in scrisoare, sa plateasca suma neachitata in favoarea unei alte persoane fizice sau juridice (beneficiarul).

Prin scrisorile de garantie bancara, bancile nu garanteaza fapte ci preiau intotdeauna obligatia de plata pentru situatia cand cel garantat nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.

Scrisorile de garantie bancara pot fi:

simple, cand banca garanta poate cere beneficiarului sa-l urmareasca mai intai pe debitorul principal, si numai daca acesta nu efectueaza plata, banca sa achite suma datorata beneficiarului;

solidare, in care beneficiarul poate cere executarea platii de catre banca, fara ca in prealabil sa-l urmareasca pe debitorul principal garantat si fara ca banca garanta sa poata obiecta, respectiv sa poata opune beneficiile de discutiune sau de diviziune.

Avand in vedere obiectivul garantat, scrisorile de garantie bancara pot acoperi urmatoarele situatii:

- se garanteaza ca pana la o data stabilita, un platitor (importator) va deschide un acreditiv documentar in favoarea unui furnizor (exportator);

- o banca se angajeaza sa plateasca documentele primite la plata prin incasso documentar

- o banca garanteaza executarea de catre un furnizor a unui contract, in bune conditiuni;

- se garanteaza cumparatorului strain restituirea avansului acordat furnizorului, daca acest nu livreaza marfurile din culpa lui;

- in cazul participarii la licitatii internationale se garanteaza ca firma care a castigat licitatia, va incheia contractul.

In emiterea si in utilizarea scrisorilor de garantie bancara, nu exista uzante internationale, astfel incat fiecare banca, la emiterea scrisorilor de garantie, trebuie sa-si ia masurile necesare pentru ca debitorul principal sa-si achite obligatiile cuvenite, si numai intr-o situatie extrema, banca sa achite sumele respective.


Document Info


Accesari: 9833
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )