Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Locul comertului cu ridicata in sistemul de aprovizionare cu marfuri a S.C. "TT" S.R.L.

comert


Locul comertului cu ridicata în sistemul de aprovizionare cu marfuri a S.C. "TT" S.R.L.

În cadrul activitatii comerciale, veriga comertului cu ridicata are, în esenta, ca puncte de referinta cele trei roluri de baza ale sale: a cumpara, a stoca si a revinde. Activitatea comerciala cu ridicata este exercitata, în special, de catre întreprinderi specializate, dar si de catre producatori sau anumite forme de comert integrat sau asociat (lanturi de magazine, grupuri de detailisti etc.).Cap 1. Continutul activitatii si rolul economic al comertului cu ridicata

Potrivit nomenclatorului activitatii economice uzitat în tarile UE (NACE), comertul de gros este definit astfel: "unitati angajate în exclusivitate sau în principal în revânzarea marfurilor, în nume propriu, detailistilor, altor grosisti, producatorilor si altor utilizatori în vederea unei prelucrari ulterioare, conditionarii, ambalarii sau dezambalarii". În general, rolul grosist -ului implica, pe de o parte depozitarea marfurilor si, pe de alta parte, titlul de proprietate sau dreptul de a dispune de marfurile respective.

Aceasta definitie reflecta rolul traditional al comertului de gros de a asigura depozitarea si serviciile de transport, cu accent special pe furnizarea în mari cantitati a bunurilor de consum catre sectorul industrial si agricol. Totusi, în prezent, a devenit tot mai dificila identificarea granitelor între comertul cu ridicata si alte activitati comerciale si, de asemenea, mai putin utila. În practica, definitia NACE ca si statisticile realizate în conformitate cu aceasta nu mai reflecta, în mod corespunzator, natura si amploarea activitatii comertului de gros.

Activitatea de gros trebuie privita prin prisma functiei pe care o îndeplineste în domeniul distributiei marfurilor. La nivelul fiecarei etape a canalului de distributie, firmele adauga valoare produsului, fara a îndeplini neap 818v2118i arat o "functie de productie", ci realizând "functii de servicii": informatii, sprijin tehnic, oferirea unei game largi de bunuri, servicii de livrare, instruire si întretinere etc..

Continutul activitatii de comert cu ridicata

Comertul cu ridicata reprezinta un stadiu al circulatiei marfurilor, în cadrul caruia au loc operatiuni de cumparare-vânzare a marfurilor, în scopul revânzarii lor ulterioare. În consecinta,. continutul activitatii de comert cu ridicata consta în achizitionarea de marfuri în partizi mari si desfacerea acestora în partizi mici, dar într-un sortiment comercial, catre comertul cu amanuntul si, în unele cazuri, catre unitati care cumpara diferitele produse în vederea prelucrarii lor ulterioare[1].

Pornind de la locul pe care îl ocupa comertul cu ridicata în circulatia marfurilor, activitatea comerciala care se desfasoara în cadrul acestei verigi comerciale prezinta câteva trasaturi specifice

actele de vânzare-cumparare au loc între întreprinderi economice. Aceasta înseamna ca atât cumparatorul cât si vânzatorul sunt întreprinderi sau diferite organizatii economice, sociale si din administratia publica;

în cadrul activitatii de comert cu ridicata cumpararile de marfuri se realizeaza în cantitati mari, în sortiment industrial, iar vânzarile în cantitati mici, în sortiment comercial;

activitatea de comert cu ridicata nu încheie circuitul economic al marfurilor asa cum face comertul cu amanuntul, ci mijloceste doar legatura dintre productie si veriga comerciala cu amanuntul.

Comertul cu ridicata aflându-se în drumul marfurilor de la producatori spre consumatori genereaza o serie de imobilizari de fonduri, cheltuieli banesti necesare întretinerii retelei de depozite, platii personalului etc.. De asemenea, trebuie precizat ca în aceasta veriga marfurile ramân o perioada de timp mai îndelungata în sfera circulatiei, având o viteza de circulatie mai lenta, ceea ce influenteaza atât relatiile economice din cadrul pietei bunurilor si serviciilor, cât si relatiile financiare de pe piata capitalurilor.

Întreprinderile de comert cu ridicata se caracterizeaza printr-o serie de trasaturi specifice distincte

Una dintre aceste caracteristici se refera la faptul ca aceste firme trebuie sa dispuna de o acoperire financiara mai mare deoarece aprovizionarea se face în cantitati mari care se stocheaza, iar livrarea se realizeaza în cantitati mici, în sortimentele comerciale solicitate de catre comerciantii cu amanuntul.

O a doua caracteristica se refera la faptul ca firmele care au ca principala activitate comertul cu ridicata trebuie sa-si specializeze activitatea pe familii de produse (familia, clasa de produse, linia de produse, tipul de produse, marca, articolul) deoarece este stiut faptul ca diferitele produse genereaza probleme specifice de stocare, depozitare si conservare a valorii lor de întrebuintare.

O alta caracteristica a firmelor specializate în activitati comerciale cu ridicata consta în interventia acestora atât în fluxul produselor realizate de producatorii indigeni, cât si de cei externi, aceasta deoarece, de multe ori, produsele de pe pietele externe au un raport calitate-pret mult mai bun decât produsele indigene.

Ultima caracteristica a întreprinderilor de comert cu ridicata se refera la faptul ca aceste firme ofera servicii comerciale bine puse la punct, fiind încadrate cu personal de înalta calificare în vederea satisfacerii nevoilor celor mai exigente ale clientilor lor.

Rolul comertului cu ridicata

Datorita complexitatii relatiilor generate de interventia comertului cu ridicata în fluxul produselor, rolul acestuia trebuie analizat pe ansamblul economiei, atât în raport cu producatorii, cât si cu comerciantii cu amanuntul, partenerii de piata între care se interpune în realizarea circuitului economic al marfurilor.

În raport cu producatorii, comertul cu ridicata ofera o serie de avantaje, care pe ansamblul pietei exercita influente multiple, asigurând continuitatea activitatii comerciale, o mobilitate corespunzatoare în ceea ce priveste orientarea marfurilor în raport cu cererea, precum si asigurarea unui pret de echilibru fara oscilatii puternice de la un sezon la altul, de la o zona la alta.

Datorita faptului ca lanseaza si plateste comenzi care se refera la cantitati mari de marfuri, comertul cu ridicata permite producatorilor continuarea fara întrerupere a activitatii lor prin alimentarea constanta a fluxurilor lor financiare de catre comertul cu ridicata care le preia loturile mari de marfuri.

Comertul cu ridicata asigurarea producatorilor multiple servicii logistice, eliberându-i de sarcinile depozitarii si pastrarii marfurilor, scutindu-i de importante cheltuieli materiale si financiare.

De asemenea, comertul cu ridicata îsi esaloneaza comenzile în timp catre producatori, aspect ce contribuie la regularizarea productiei, evitarea rupturilor de stoc etc.;

Ca mijloc de legatura a producatorilor cu piata de desfacere, respectiv cu comertul cu amanuntul, permite informarea producatorilor asupra modului în care le sunt primite produsele de catre comerciantii cu amanuntul, baza motivationala a pietei;

Pentru o buna informare a producatorilor, comerciantii cu ridicata vor desfasura activitati de prospectare a detailistilor, realizarea de cataloage, documentatii privind piata unor produse etc..

Având interes ca marfurile producatorilor cu care firmele de comert cu ridicata colaboreaza sa se vânda, participarea la campaniile de promovare a vânzarilor ale producatorilor este o cale de urmarirea acestui interes.

În raport cu comertul cu amanuntul, rolul comertului cu ridicata este dat, de asemenea, de o serie de avantaje.

În primul rând, comerciantii cu ridicata ofera informatii detailistilor, privind oferta de produse si servicii.

Grosistii, care se aprovizioneaza în cantitati mari fractioneaza cantitatile de marfuri pe care le livreaza comerciantilor cu amanuntul în cantitatile exacte pe care acestia le pot stoca sau le pot vinde într-o anumita unitate de timp. Aceasta înseamna ca firmele cu ridicata ofera detailistilor produse în cantitati mai mici si la preturi mai joase, decât daca s-ar aproviziona direct de la producatori.

Prin faptul ca se pot adresa unui singur comerciant cu ridicata si nu unei multimi de furnizori, comerciantii cu amanuntul au si avantajul simplificarii si usurarii muncii administrative a detailistilor, acestia adresându-se unei singure firme de comert cu ridicata, legate de întocmirea comenzilor, facturilor, receptiilor, corespondentei diverse etc, ceea ce înseamna o reducere a cheltuielilor comerciantilor cu amanuntul.

Specialistii evidentiaza faptul potrivit caruia firmele de comert cu ridicata constituie o veriga importanta în distributia marfurilor când reusesc sa fie eficiente în urmatoarele directii:

vânzarea si promovarea produselor;

asigurarea sortimentelor necesare comerciantilor cu amanuntul;

fragmentarea loturilor mari, atunci când loturile industriale impun ca o conditie obligatorie în procesul de comercializare;

depozitarea marfurilor, conservarea acestora;

finantarea unor tranzactii, comertul cu ridicata având posibilitatea oferirii comerciantilor cu amanuntul de marfuri pe credit, sau creditarii pe anumite termene;

informarea cu privire la conjunctura pietei;

servicii si consultanta de management.

Având în vedere cresterea complexitatii fenomenelor cu care se confrunta operatorii economici, specialistii apreciaza ca rolul comerciantilor cu ridicata se va amplifica, cunoscând o restructurare a functiilor sale, punându-se accent pe functia fizica, functia logistica, functia financiara si functia de informare. Comertul cu ridicata ofera mai multe servicii, mai multa siguranta în derularea activitatii comerciale si oportunitati pentru cresterea gradului de rentabilitate a activitatii partenerilor antrenati în afaceri.

Functiile comertului cu ridicata

În general, functia comertului cu ridicata consta în asigurarea legaturilor dintre producatori si comerciantii cu amanuntul, grosistii având fata de detailisti cam acelasi rol pe care detailistii îl au fata de consumatori.

Ţinând seama de locul comertului cu ridicata în cadrul circuitelor comerciale, rolul sau, comertului cu ridicata îi revin o serie de functii specifice:

a)       cumpararea unor partizi mari de produse si concentrarea unor fonduri de marfuri de la un numar mare si divers de producatori din cadrul pietei interne sau de pe diverse piete externe, în vederea aprovizionarii continue si în sortiment variat a comertului cu amanuntul;

b)       stocarea unor cantitati mari de marfuri în vederea asigurarii unei esalonari normale a fluxului de produse catre detailisti;

c)       transformarea sortimentului industrial, format din partizi mari de produse de un anumit fel, livrat de producatori, în sortiment comercial, corespunzator varietatii cererii populatiei;

d)       revânzarea marfurilor în cantitati mici catre comerciantii cu amanuntul;

e)       cercetarea permanenta a pietei si studierea îndeosebi a evolutiei cererii de marfuri a populatiei si a utilizatorilor industriali sau asimilati acestora, în vederea informarii producatorilor, orientarii fluxurilor de marfuri, îmbunatatirii distributiei, a mijloacelor de promovare, precum si pentru realizarea unor previziuni care sa stea la baza propriei activitati în perioadele viitoare.

În cadrul comertului cu ridicata, o notiune mai aparte o formeaza comertul industrial. Functiile grosistilor industriali, în principal, constau în:

asigurarea circuitului de distributie al produselor specifice;

realizarea logisticii comerciale specifice fiecarui produs.

Cap. 2. Locul si rolul comertului cu ridicata în distributia viitorului[3]

Stadiu al circulatiei marfurilor, comertul cu ridicata presupune achizitionarea de marfuri în partizi mari si desfacerea acestora în partizi mai mici catre comerciantii cu amanuntul sau în anumite cazuri direct consumatorilor. Din definitie se releva locul pe care îl ocupa în prezent comertul cu ridicata în distributia marfurilor, adica între producatori si comerciantii cu amanuntul, rareori, pentru anumite produse, între producatori si consumatori. Trecerea produselor prin cele doua forme ale circulatiei marfurilor: comertul cu ridicata si comertul cu amanuntul contribuie, de regula, la crestere preturilor produselor, preturi platite, în ultima instanta, de consumator. Este normal, mai ales în conditiile în care consumatorul începe a refuza platirea unor preturi prea mari pentru anumite produse, ca fiecare din partenerii de piata sa încerce sa micsoreze lungimea canalelor de distributie ale produselor prin eliminarea unora dintre acestia.

Ca urmare, în evolutia continua a distributiei moderne apare periodic întrebarea specialistilor privind eficacitatea fiecarei forme organizatorice existente pe piata, proiectându-se în acest sens scenarii legate de mutatiile ce se vor produce în perspectiva urmatorului mileniu. De exemplu, marile magazine, unitati operative ale comertului cu amanuntul, sunt într-o continua criza determinata de noile conditii ale mediului concurential aflat în plina dezvoltare si consolidare. În consecinta, comerciantii cu amanuntul vor cauta, acolo unde va fi posibil, eliminarea comerciantilor cu ridicata din lantul de distributie al anumitor produse prin integrarea functiilor comertului cu ridicata sau prin asocieri cu producatorii.

Ca raspuns la încercarile comertului cu amanuntul de eliminare sub o forma sau alta a comertului cu ridicata, acesta din urma va încerca sa profite de locul si rolul lui fata de producator.

Sectorul comercial este un angrenaj esential al economiei UE, reprezentând mai mult de 15% din VA, bazându-se pe 4,2 mil. de întreprinderi, în special IMM. Acest sector de activitate ocupa mai mult de 20 milioane de salariati în Europa Occidentala, ceea ce face din el al doilea sector utilizator al fortei de munca.

Comertul, sector de activitate precisa, este structurat în domenii multiple, dintre care, cele mai importante sunt domeniile comertului cu amanuntul si cele ale comertului cu ridicata.

În procesul circulatiei marfurilor de la producator la consumator sau utilizator final, comertul cu ridicata este o etapa foarte importanta, nu numai prin faptul ca el este indispensabil în cazul anumitor produse (agricole si industriale, în special), dar si pentru faptul ca, prin prezenta lui contribuie la regularizarea activitatii producatorilor.

Mutatiile profunde ale comertului mondial determina si modificari substantiale în ceea ce priveste rolul comertului de gros în cadrul distributiei marfurilor.

Liberalizarea schimburilor internationale si a activitatii comerciale a influentat în mod direct activitatea comertului cu ridicata, dar mai ales comportamentul consumatorului european. Astfel, consumatorului îi revine rolul suprem, hotarâtor, a aceluia care decide ceea ce trebuie produs si vândut. Pentru comerciantii de gros, consumatorul este astazi judecatorul suprem, el fiind mai dificil de captat si de fidelizat.

Consumatorul actioneaza sub impulsul unei analize profunde a resurselor sale potentiale, a nevoilor sale. Fiind mai putin sensibil la simboluri, acest tip de consumator care s-a nascut, nu poate sa constituie o mina de aur pentru comercianti.

Aparitia si dezvoltarea comertului electronic contribuie la scaderea mobilitatii consumatorilor si la sfârsitul cumparaturii de placere. În consecinta, ritmul si modul de cumparare al oamenilor va cunoaste modificari substantiale. Cum nevoia de mobilitate a oamenilor va continua sa creasca asa cum si dorinta pentru un nivel de trai mai bun va înregistra o curba ascendenta, oamenii (consumatorii) vor începe (au început deja) sa-si organizeze propriile retele de consumatori în care depozitul, ca unitate operationala a comertului cu ridicata, detine un rol important. Oamenii vor afecta din ce în ce mai putin timp cumparaturilor si vor dori sa plateasca din ce în ce mai putin fata de pretul producatorului. Astfel, cumparaturile vor deveni o necesitate si nu o placere.

În consecinta, comertul cu ridicata ocupa un rol important în aprovizionarea consumatorilor pe care îi intereseaza nu numai calitatea produselor achizitionate dar si pretul pe care îl platesc pentru aceste produse, inclusiv costul deplasarii si al timpului necesar achizitionarii respectivelor produse. Pentru acesti consumatori - multi la numar - , comerciantii cu ridicata pot realiza foarte multe. În primul rând, le pot oferi produse calitativ superioare la preturi ce sfideaza concurenta, datorita costurilor de distributie mai mici decât cele existente în comertul cu amanuntul si a legaturii strânse cu producatorii.

Mentinerea pozitiei si a rolului comertului cu ridicata fata de producatori si fata de comertul cu amanuntul va fi foarte dificil în conditiile în care consumatorul noului mileniu va fi într-o permanenta lipsa de timp.

Rolul comertului de gros fata de producatori nu se va schimba prea mult comparativ cu rolul pe care acesta îl are în prezent. Însa, rolul fata de comertul cu amanuntul se va diminua ca importanta, datorita faptului ca puterea de piata pe viitor o va detine consumatorul. În consecinta, comertul cu ridicata va cauta sa obtina o pozitie cât mai favorabila fata de consumatorul care va decide cât, când, unde si cum sa se produca.

De asemenea, mentinerea pozitiei si rolului pe care comertul cu ridicata îl detine în raport cu producatori va fi tot mai dificil de realizat, în conditiile în care, si acestia din urma, vor pune accentul pe dorintele consumatorilor, în desfasurarea propriilor activitati de productie.

În prezent, rolul comertului cu ridicata este important pentru producatori datorita urmatoarelor aspecte:

asigurarea continuitatii activitatii producatorilor;

mobilitatea corespunzatoare în ceea ce priveste orientarea marfurilor în raport cu cererea, prin datele primite din sfera comertului cu ridicata;

asigurarea echilibrului de la o zona la alta, de la un sezon la altul;

alimentarea fluxurilor financiare care permit o activitate neîntrerupta a producatorilor;

esalonarea în timp a comenzilor în functie de evolutiile si oscilatiile în timp ale consumurilor cunoscute prin intermediul informatiilor oferite de catre comertul cu ridicata;

asigurarea unor campanii de promovare a produselor în rândul consumatorilor realizate de catre comerciantii cu ridicata care vând respectivele produse.

Deci, comerciantii cu ridicata, pentru ca în viitor sa ocupe o pozitie importanta în circulatia marfurilor de la producatori la consumatori, va trebui sa tina seama de cel putin trei elemente caracteristice pietei viitorului, foarte importante:

puterea dintre vânzator si cumparator tinde sa apartina întotdeauna cumparatorului;

viitorul este al produselor pe care un numar restrâns de consumatori le doresc foarte mult;

pretul produselor sunt determinate prin jocul liber al concurentei foarte acerbe si influentate de puterea detinuta de consumator. Adica, desi preturile sunt rezultatul liber al mecanismului de piata, acestea rezulta si din luarea în calcul a intereselor colective si contrare ale participantilor. si cum puterea de piata este din ce în ce mai mult în mâna consumatorilor, este clar de ce preturile produselor vor fi influentate în mare parte de consumatori.

În vederea îmbunatatirii distributiei produselor (a celor agroalimentare) la nivelul verigii de gros, cu efecte favorabile privind aprovizionarea consumatorilor finali, constituirea pietelor de gros reprezinta un pas important. Pietele de gros de produse agroalimentare din tarile dezvoltate au devenit centre comerciale eficiente datorita faptului ca acestea faciliteaza concentrarea cererii si a ofertei într-o anumita maniera organizatorica functionala, asigurând în acest fel un mecanism simplu de stabilire a preturilor. Obiectul tranzactiilor care au loc în pietele de gros este reprezentat de marfurile perisabile (legume, fructe, produse din carne si avicole, produse lactate, produse piscicole, flori si plante). Alaturi de aceste marfuri, în perimetrul pietelor de gros sunt oferite si produse nealimentare, ca de exemplu: articole pentru gradinarit, carti pentru horticultura, îngrasaminte, insecticide, pesticide etc.

Distributia de gross reprezinta un serviciu de interes public. Cele trei trasaturi caracteristice pietelor de gross, prin care acestea se deosebesc de poligoanele comerciale cu ridicata si de alte organizatii comerciale private, sunt:

concurenta cumparatorilor si vânzatorilor din a caror activitate rezulta stabilirea libera a preturilor;

asigurarea publica a localurilor si mijloacelor tehnice, adecvate desfasurarii operatiunilor, cât si a receptiei, stationarii si expedierii produselor;

stabilirea unor reguli specifice care garanteaza comertul liber între operatori; transparenta operatiunilor si caracterul corespunzator din punt de vedere tehnic si sanitar al produselor.

Punerea la dispozitia pietelor de gros a unor informatii cât mai corelate va contribui la realizarea unor valente superioare acestui sistem de distributie, datorita faptului ca incertitudinile legate de productie si livrarea produselor au drept efect cresterea preturilor si luarea unor decizii neeconomicoase.

În sensul consolidarii pozitiei actuale si a rolului fata de producatori si pentru obtinerea unui loc important în aprovizionarea consumatorilor, comerciantii cu ridicata au la îndemâna câteva actiuni pe care le pot întreprinde:

aplicarea unor politici de reducere a preturilor în scopul atragerii de cât mai multi clienti;

asocierea cu producatori, respectiv cu comerciantii cu amanuntul pentru realizarea ;

integrarea functiilor comertului cu amanuntul, oferind astfel clientilor numeroase servicii (de consultanta, de transport etc), un mediu atractiv, personal profesionist si stilat etc;

modernizarea, transformarea si extinderea depozitelor;

asigurarea unui management eficient, care sa garanteze profitabilitatea investitiei si autofinantarea nevoilor de expansiune viitoare;

modificarea imaginii unitatilor operative ale comertului cu ridicata prin campanii publicitare în scopul eliminarii vechilor conceptii existente în rândul consumatorilor despre depozite;

adaptarea la modificarile structurale din cadrul industriei;

realizarea unor laboratoare proprii de cercetare în anumite domenii de activitate sau apelarea la institutii specializate care sa le asigure o permanenta înnoire sortimentala de calitate superioara;

adaptarea la costurile vietii din tara în care îsi desfasoara activitatea;

adoptarea inovatiilor din domeniul în care îsi desfasoara activitatea respectivul comerciant cu ridicata;

dezvoltarea unor produse cu propria marca de calitate;

utilizarea celor mai noi cuceriri în domeniul tehnicii si tehnologiei informatiei;

restructurarea firmelor care practica comertul cu ridicata.

În conditiile pe care le preconizeaza viitorul în distributia marfurilor, definitia comertului cu ridicata ar putea sa se schimbe în felul urmator: comertul cu ridicata presupune achizitionarea de marfuri în partizi mari si desfacerea acestora în partizi mai mici catre consumatori si, pentru anumite produse, catre magazine, unitati operative ale comerciantilor cu amanuntul.

Aceasta înseamna ca pe viitor comertului cu ridicata îi revine sarcina de a realiza si întretine o structura noua astfel încât sa fie capabila sa rentabilizeze întregul lant al distributiei marfurilor.

Cap. 3. Analiza sistemului de aprovizionare cu marfuri la S.C. "TT" S.R.L.

Prezentarea S.C. "TT" S.R.L.

Firma "TT" S.R.L. s-a înfiintat în anul 1993 si are forma juridica a unei societati cu raspundere limitata, constituita prin aportul de capital în calitate de unic asociat al d-lui X, cetatean italian, domiciliat în Italia, orasul Milano.

Societatea este o persoana juridica româna si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si prevederile statutului societatii.

Sediul social al firmei este în România, orasul Bucuresti, Bd. T, nr. y, sector 6.

Statutul societatii prevede ca firma va putea înfiinta agentii ,filiale, birouri, unitati de productie, unitati de comercializare, unitati de prestari de servicii si orice alte unitati necesare realizarii obiectului sau de activitate, în aceeasi localitate sau înalte localitati din tara sau din strainatate, cu respectarea prevederilor legii privind formalitatile de înregistrare si autorizare.

Durata societatii este nelimitata.

Conform statutului societatii S.C. "TT" S.R.L. are urmatorul obiect de activitate:

activitatea de productie în domeniul productiei industriale - electronica, electrotehnica, constructoare de masini, usoara, alimentara, morarit si panificatie, productie agricola si agroalimentara, industria lemnului, a materialelor de constructii, a bunurilor de folosinta îndelungata, a bunurilor de consum, cea de subansamble, a pieselor de schimb si accesorii în aceste domenii, alte produse industriale si neindustriale, alimentare si nealimentare;

activitatea de import-export si alte operatiuni de comert exterior - leasing, know-how, barter, switch, loans, brokeraj s.a. - cu produse industriale, ale industriei electronice, electrotehnice, constructoare de masini, autoturisme si alte mijloace de transport, industriei usoare, chimice si petrochimice, industriei lemnului, materialelor de constructii, a materialelor de constructii, a bunurilor de folosinta îndelungata, a bunurilor de consum, cea de subansamble, a pieselor de schimb si accesorii în aceste domenii, produse agricole si agroalimentare, masini agricole, materii prime si materiale pentru agricultura, zootehnie etc.;

activitatea de comercializare cu amanuntul, en-gros si în sistem de consignatie, a produselor proprii, importate, precum si a produselor de acelasi gen din productia interna, prin reteaua proprie de unitati comerciale - inclusiv din puncte volante sau stradale, în baza autorizatiilor comerciale, precum si prin reteaua de desfacere a unor terte societatii;

activitatea de alimentatie publica prin unitati proprii specializate, productii de alimentatie proprii, patiserie, cofetarie, carne si preparate din carne, lactate; organizarea de programe de agrement si divertisment si spectacole de orice gen, prin unitati proprii si închiriate;

activitatea de depozitare în depozitele proprii si închiriate pentru produsele importate si indigene;

activitatea de constructii-montaj si instalatii în domeniul constructiilor civile, industriale si cu alta destinatie, reparatii si întretinere constructii;

activitatea de transport de marfuri si persoane cu mijloace proprii si închiriate;

prestari de servicii - service si reparatii pentru produsele proprii si pentru produsele importate; asistenta tehnico-economica, comerciala, manageriala, administrativa, financiara, fiscala, bancara, de asigurari, informatica, intermediere, reprezentanta, comision, publicitate si reclama comerciala, servicii de secretariat, multiplicari acte, dactilografiere, alte prestari servicii legate de obiectul sau de activitate pentru persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate, cu respectarea legii române;

activitatea de tranzactii bancare, imobiliare.

Capitalul social era în 1993 de 2.000 $ USA, împartit în 130 de parti sociale în valoare de 110.000 lei fiecare, parti sociale detinute în întregime de catre unicul asociat al firmei. Majorarea capitalului social poate fi decisa de catre asociatul unic al firmei si se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natura ale asociatului sau prin atragerea de noi asociati.

Reducerea capitalului se face pe baza deciziei asociatului unic în conditiile legii.

Conducerea societatii este asigurata de catre asociatul uni care stabileste structura organizatorica a firmei, aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, decide asupra modului de utilizare a profitului net, hotaraste asupra modificarii formei juridice a societatii, a statutului, a eventualei fuzionari, a divizarii, dizolvarii si lichidarii ei, precum si asupra altor probleme privind organizarea si functionarea firmei.

Dizolvarea societatii poate avea loc în situatia imposibilitatii realizarii obiectului de activitate, a pierderii a cel putin ˝ din capitalul social, precum si în orice alta situatie considerata de catre asociatul unic.

Lichidarea societatii se face de catre asociatul unic sau de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de acesta, în conditiile si cu procedura stabilite de lege.

Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din România si se judeca potrivit legilor române cu exceptia situatiilor când prin clauze jurisdictionale din contracte s-a stabilit altfel.

Asociatul unic detine si functia de administrator al societatii. În aceasta calitate, asociatul unic poarta obligatiile si raspunderile prevazute de lege pentru administrator, reprezentând societatea fata de terti.

Controlul activitatii desfasurate de catre firma se realizeaza tot de catre asociatul unic al firmei. În acest sens, el poate numi unul sau mai multi cenzori, carora le stabileste competentele, remuneratia si modul de revocare.

Societatea are deschise conturi în lei si în valuta la B.C.R.

Personalul societatii este în numar de 10 si este compus din:

director economic

administrator

asistent manager

contabil;

lucratori comerciali în numar de 6.

Începând cu 4 iunie 1993 S.C. "TT" S.R.L. si-a mentinut o curba crescatoare a profitului, aflat, de altfel, într-o continua crestere.

În prezent, obiectul de activitate al firmei îl constituie cu precadere activitatea de import: piei tabacite de caprine, bovine, cu urmatorul sortimente: florantic, repar, box, napa, captuseala capra.

Activitatea de aprovizionare a S.C. "TT" S.R.L.

S.C. "TT" S.R.L. se aprovizioneaza direct de la producatorul din Italia, firma respectiva fiind GIANPEL. Aceasta are un prestigiu deosebit în Italia, fiind considerata una dintre cele mai importante firme producatoare de piele, precum si alte accesorii necesare fabricarii articolelor de încaltaminte ca talpi, tocuri etc..

Raportul calitate-pret fiind foarte bun pentru firma, aceasta si-a capatat clienti fideli si de încredere în toata tara:

în Timisoara, firma Miscuir, care este cea mai prestigioasa fabrica de încaltaminte din zona, toate produsele lor fiind fabricate exclusiv pentru export;

în Râmnicu Vâlcea, firma Percom;

în Constanta, firma Modarem;

în Baia Mare, firma Coryllus si în alte orase din tara.

În Bucuresti, S.C. "TT" S.R.L. îsi desfasoara activitatea în domeniul productiei si comercializarii de încaltaminte si se aprovizioneaza de la unele dintre cele mai reprezentative firme din tara, precum: Comart S.A., Danovi, Adilum, Condar etc..

S.C. "TT" S.R.L. este intermediar între firma GIANPEL, producator de piele din Italia si producatorii de încaltaminte din România, care, la rândul lor, îsi vând produsele finite societatilor comerciale de profil care le vând consumatorilor.

Aceasta înseamna ca firma "TT" S.R.L. se aprovizioneaza în cantitati mari din import si livreaza aceste cantitati în sortiment comercial catre alte întreprinderi producatoare. Deci, se poate afirma ca în aprovizionare S.C. "TT" S.R.L. comertul cu ridicata detine un loc important.

S.C. "TT" S.R.L. cumpara cantitati mari de materii prime necesare fabricarii încaltamintei si a produselor finite de la un numar mare si divers de producatori din cadrul pietei interne, respectiv de pe piata Italiei, în cazul materiilor prime, în vederea aprovizionarii continue si în sortiment variat a comertului cu amanuntul si a producatorilor români de încaltaminte.

Prin faptul ca îndeplineste rolul de intermediar între firma GIANPEL, producator de piele din Italia si producatorii de încaltaminte din România, S.C. "TT" S.R.L. stocheaza cantitati mari de marfuri în vederea asigurarii unei esalonari normale a fluxului de produse catre respectivii producatori.

De asemenea, S.C. "TT" S.R.L. aprovizioneaza comerciantii cu amanuntul cu produse de încaltaminte. În acest sens, firma realizeaza transformarea sortimentului industrial, format din partizi mari de produse de un anumit fel, livrat de producatori, în sortiment comercial, corespunzator varietatii cererii populatiei;

În vederea obtinerii de rezultate bune în activitatea desfasurata, S.C. "TT" S.R.L. realizeaza o cercetare permanenta a pietei si studierea îndeosebi a evolutiei cererii de marfuri a populatiei si a producatorilor industriali, în vederea informarii producatorilor, orientarii fluxurilor de marfuri, îmbunatatirii distributiei, a mijloacelor de promovare, precum si pentru realizarea unor previziuni care sa stea la baza propriei activitati în perioadele viitoare.

S.C. "TT" S.R.L. asigura producatorilor multiple servicii logistice, eliberându-i de sarcinile depozitarii si pastrarii marfurilor, scutindu-i de importante cheltuieli materiale si financiare.

În concluzie, firma analizata face oficiul unui comerciant cu ridicata, activând în comertul industrial prin faptul ca aprovizioneaza producatorii români de încaltaminte. În acelasi timp, îndeplineste si functiile comertului cu ridicata în procesul circulatiei produselor respective (încaltaminte).

Cap. 4. Perspectivele comertului cu ridicata în sistemul de aprovizionare a firmei "TT" S.R.L.

S.C. "TT" S.R.L. colaboreaza cu unele dintre cele mai prestigioase firme producatoare de încaltaminte din Bucuresti si din alte orase ale tarii, iar perspectiva dezvoltarii relatiilor si cu celelalte firme producatoare de încaltaminte este foarte importanta, datorita faptului ca standardele Comunitatii Europene din punct de vedere calitativ au crescut simtitor în ultimii ani, iar România s-a asociat la aceasta piata a calitatii.

În România, firmele producatoare de încaltaminte s-au adaptat fata de alte industrii si servicii foarte repede la cerintele standardelor internationale din punctul de vedere al protectiei consumatorilor. Aceasta înseamna ca, în sistemul de aprovizionare al firmei "TT" S.R.L. activitatea comerciala cu ridicata va fi din ce în ce mai importanta.

Daca în perioada 1990-1994 piata româneasca asimila orice produs importat (cel putin în domeniul încaltamintei), dupa anul 1994 întreprinderile românesti producatoare de încaltaminte au început sa fabrice produse apropiate celor fabricate de marile firme de încaltaminte din CCE. Drept urmare importurile de încaltaminte au scazut simtitor, atât din cauza taxelor vamale, curs valutar, cât si a calitatii produselor fabricate de întreprinderile private românesti.

Asadar, daca la începutul înfiintarii societatii activitatea firmei "TT" S.R.L. era bazata si pe importurile de încaltaminte având ca puncte de desfacere 5 magazine plus alte puncte de vânzare în tara, dupa anul 1994 firma si-a îmbunatatit importurile cu materii prime pentru încaltaminte.

Astfel ca volumul tranzactiilor efectuate de firma au crescut an de an, ajungând ca în anul 1999 sa se situeze printre primele firme cu acelasi profil din tara, iar profiturile au crescut tot mai mult.

Firma si-a redus activitatea de import încaltaminte si si-a dezvoltat-o pe cea de import de materii prime, dezvoltându-si totodata relatiile cu producatorii si comerciantii cu amanuntul.

Dezvoltarea relatiilor a condus la dezvoltarea firmei, dezvoltare care s-a concretizat în mari investitii în baza tehnico-materiala si în personal, investitii absolut necesare în vederea desfasurarii activitatii sustinute de comert cu ridicata.

Concluzii

În prezent, în conditiile globalizarii afacerilor, este necesar ca firmele din România sa înteleaga ca succesul unei firme este asigurat numai printr-un volum de munca enorm, devotament din partea angajatilor, seriozitate în relatiile cu partenerii de afaceri si investitii rentabile în cadrul firmei si, desigur, obtinerea unui avantaj competitiv fata de alte firme ce activeaza pe piata respectiva.

Un exemplu de astfel de firma este si cea care a fost analizata pe parcursul acestui proiect. Prin activitatea de comert cu ridicata desfasurata de catre firma aceasta si-a identificat avantajul competitiv, concurentii, avantajele si oportunitatile de pe pietele pe care actioneaza, reusind astfel sa devina din ce în ce mai competitiva.

Bibliografie

Patriche, D., Ionascu V., Popescu M., "Economia comertului", Editura Uranus, Bucuresti, 2002, p. 127;

Patriche, D. (coordonator), "Bazele comertului", Editura Economica, Bucuresti, 1999, pp. 59-60.Patriche, D., Ionascu V., Popescu M., "Economia comertului", Editura Uranus, Bucuresti, 2002, p. 127

Patriche, D. (coordonator), "Bazele comertului", Editura Economica, Bucuresti, 1999, pp. 59-60

Patriche, D., Ionascu V., Popescu M., "Economia comertului", Editura Uranus, Bucuresti, 2002, pp. 132-136


Document Info


Accesari: 9908
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )