Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Manual StocEXPERT4

comert


Manual StocEXPERT4

Prezentarea ferestrelor

Fereastra principala

Fereastra principala (MDI window) este împartita în trei portiuni (arii) principale: meniu, bara de butoane si aria de informatii. Meniul contine intrari pentru toate ferestrele existente în program, bara de butoane contine scurtaturi (shortcut-uri) catre ferestrele uzuale cele mai des folosite în program. Aria de informatii afiseaza informatii despre Statusul sistemului (Gata de Lucru sau ocupat), fisierul curent deschis, firma continuta în fisierul curent, valuta de referinta si cursul ei, numele operatorului precum si data si ora curenta. În dreptul textului Data si Ora se gaseste înscris numarul de secunde cât a durat ultima operatiune.Meniul


- se compune din cinci intrari principale de meniu, fiecare dintre ele având submeniuri care duc la ferestrele de operatii.


Deschidere fisier

Prin aceasta intrare de meniu se ajunge la dialogul de deschidere de fisier. Acest dialog este împartit în trei arii principale: prima arie este rezervata cautarii si selectarii fisierelor dorite (fisiere de date cu extensia *.sxf). Aceasta prima arie este compus dintr-un combolist (drivelistbox) pentru selectarea drive-ului pe care se afla fisierul, o lista de directoare (directorylist) pentru a selecta directorul în care este continut fisierul dorit si o lista cu fisiere (filelist) în care se vad doar fisierele care au extensia corespunzatoare (în cazul de fata extensia este .sxf), dintr-un textbox în care se poate vedea calea completa catre fisierul de date selectat (*.sxf). Tot în aceasta arie se gaseste si butonul: Import SRV care este folosit pentru a importa un fisier de date din versiunea Expert 3.6 (fisier cu extensia *.srv). Prin apelerea acestui buton se va ajunge la un dialog de cautare si selectie a fisierului .srv ce se doreste a fi convertit la versiunea Expert 4. A doua arie este o arie ce cuprinde informatii despre fisierul selectat: dimensiune în biti, numele firmei continute în fisierul selectat si prin apasarea butonului Detalii . se afiseaza informatii despre numarul de înregistrari si intervalul pe care sunt facute aceste înregistrari. Ultima parte a acestei arii este formata dintr-un textbox care contine descrierea fisierului de configurare. A treia si ultima arie a acestui dialog este formata din trei butoane Deschide, Fisier Nou, Iesire. Butonul Deschide se va apasa dupa ce a fost selectat fisierul de date dorit pentru a-l deschide. Fisier Nou este folosit pentru apelarea unui dialog de creare de fisier nou (gol) iar butonul Iesire este folosit pentru abandonarea dialogului fara a opera nici o schimbare asupra fisierelor deschise curent.

Administrare acces

Fereastra este formata din trei griduri si o lista combo. Primul grid Toate Gestiunile contine o lista cu toate gestiunile existente în fisierul curent indiferent de natura lor. Al doilea grid contine toate gestiunile la care are acces utilizatorul selectat în lista combo. Pentru a da sau a lua accesul utilizatorului la (de la) o gestiune e 353i811d ste suficient ca acea gestiune sa apara sau sa dispara din gridul Gestiuni Disponibile. Aceasta operatie se face cu ajutorul celor patru butoane situate între cele doua griduri: >> > < si <<. Apasarea primului buton are ca efect trecerea tuturor gestiunilor din primul grid în cel de-al doilea (se da acces la toate gestiunile existente în firma în bloc), al doilea buton va trece (va da acces) numai la gestiunea care se afla pe rândul selectat în primul grid. Al treilea buton are ca efect scoaterea (luarea accesului) din al doilea grid a gestiunii selectate iar ultimul buton va liua accesul la toate gestiunile. Dupa ce a fost configurat accesul la gestiuni se va da sau nu acces la anumite operatii. Accesul la operatii se va da prin completarea celui de al treilea grid. Al treilea grid este format din doua coloane dintre care cea de-a doua are o lista ascunsa. În momentul în care una din celulele coloanei a doua primeste focus în ea va apare un buton prin apasarea caruia va fi activata o lista combo ascunsa din care se va alege operatia la care va avea acces persoana selectata.

Nota Orice operatie noua creata cu ajutorul programului DesignExpert4 va trebui înregistrata în acest loc altfel nici unul dintre utilizatori nu va avea acces la ea.

Pentru a adauga un utilizator nou este suficient sa se apese butonul Adaugare Utilizator în Inputbox-ul care apare se va introduce numele noului utilizator, si se va apasa butonul Select dupa care se va opera în modul descris anterior.

Configurare Gestiuni

În aceasta fereastra se va configura structura de gestiuni a societatii. Prima parte a ferestrei este rezervata unor explicatii, ea fiind urmata de un grid în care se vor trece toate cotele de TVA folosite de firma în format zecimal (pentru cota de 19% se va trece 0.19 pentru 0% , 0 etc.). Configurarea propriuzisa a gestiunilor se va face în gridul Configurarea Gestiunilor. În acest grid se vor completa câmpurile GrupGest, NumeGest, cont, TipEvStoc, TipEvMarf. Câmpul IDGest este unul de tip counter el nu poate fi modificat si nici nu poate fi sters. În câmpul NumeGest se va trece numele prin care se doreste apelarea gestiunii el fiind de maxim 50 de caractere incluzând spatiile, la cont se va scrie contul care va fi asignat gestiunii, cu analitic daca e cazul, la TipEvStoc se va trece "f" pentru FIFO si "l" pentru LIFO, iar la TipEvMarf se va trece "ca" pentru cost de achizitie, "vr" pentru vânzare cu ridicata si "va" pentru vânzare cu amanuntul. În gridul Grupe Articole se vor trece toate grupele de articole folosite de firma (se recomanda cel putin trecerea articolelor pentru care se platesc taxe suplimentare ex. Taxa pentru tarani la articolele alimentare), iar în gridul UMs se vor trece toate unitatile de masura folosite în firma.

În gridurile Configurarea Gestiunilor si Grupe Articole stergerea rândurilor se face prin selectarea rândului care se doreste a fi sters si apasarea tastei Delete, programul va afisa o fereastra de validare urmând ca apoi în functie de raspunsul dat sa stearga sau nu rândurile selectate. În gridurile Cote TVA si UMs stergerea rândurilor se face prin stergerea continutului lor, urmând ca programul sa stearga automat la închiderea ferestrei rândurile cu continut vid.

În cazul în care s-a completat o linie (în oricare din gridurile mai sus enumerate), salvarea rândului respectiv se face prin apasarea tastei sau a tastei ; iar daca se doreste parasirea ferestrei se va apasa butonul Iesire.

Nota: Daca s-a creat o noua gestiune, se va intra, numai cu utilizatorul " Admin ", în "Administrare acces" si se va da gestiunii noi create acces, la cel putin unul dintre utilizatori . În caz contrar, gestiunea nou creata nu va apare, în fereastra "Configurare gestiuni", la o noua accesare a ferestrei.

Configurare Centre de profit

În aceasta fereastra se vor configura centrele de profit. Se va introduce în primul rând lista cu centrele de profit, denumire si raportul între cheltuielile indirecte si cele directe (în format zecimal, acest raport are ca si semnificatie câti lei de cheltuiala

indirecta se repartizeaza la un leu cheltuiala directa) în gridul Lista Centre de profit. Centrele de profit sunt o alta grupare a gestiunilor care nu tine seama de gruparea lor în grupe de gestiuni (ex. dintr-un centru de profit pot face parte gestiuni din grupe de gestiuni diferite si invers dintr-o grupa de gestiuni pot face parte gestiuni din centre de profit diferite).

Dupa ce a fost introdusa lista de centre de profit împreuna cu raportul de cheltuieli a fiecareia se poate proceda la repartizarea gestiunilor pe centrele de profit introduse. Alocarea gestiunilor pe centre de profit se va face în gridul Centre de profit pe gestiuni. Se va completa coloana Centru de profit (apelându-se lista combo ascunsa prin apasarea butonului care apare în celula în momentul în care celula primeste focus fara a se parasi rândul care se editeaza se va alege gestiunea din coloana Gest, moment în care se va completa automat tot rândul în editare, urmând ca rândul sa fie salvat prin parasirea lui. Atentie! Pentru productia tehnologica (cf. retete tehnologice) este necesar ca gestiunea de produse finite sa figureze pe un centru de profit, pt. ca altfel nu se vor genera rezultatele procesului de productie pe gestiunea respectiva.

Configurare Documente

În aceasta fereastra se vor introduce documentele care vor fi folosite în program. Introducerea documentelor se face în gridul Configurare Documente. În acest grid se va introduce denumirea documentului în coloana DenDoc, tipul documentului daca este un document de intrare se va trece "in" iar daca este un document de iesire se va trece "out" în coloana InOut, în coloana Cod se va trece codul documentului (ex.fac pentru factura, rec pentru receptie etc.), în coloanele Prefix si Sufix se vor trece prefixele si sufixele seriei documentelor (ex. factura ACA 4563328 BH), în coloana LimInf se va trece numarul de la care porneste documentul (primul numar din top) iar în LimSup numarul la care ajunge documentul (utimul numar din top). Coloana NrCrt afiseaza numarul curent la care a ajuns documentul si porneste de la 0.

Coloana ReportFile se foloseste pentru a înscrie fisierul macheta de raport (fisiere cu extensia *.rpt) care va fi folosit la listarea documentelor de acest tip butonul care apare este folosit pentru apelarea utilitarului CRW.EXE. (Crystal Reports) în cazul în care acest utilitar se afla în path.

TipOper este o coloana în care se specifica daca documentul este unul de vânzare sau cumparare: daca documentul este unul de cumparare se va trece în coloana TipOper un "c" iar daca este de vânzare se va trece un "v". În coloana DocLegat se va trece codul documentului cu care este legat documentul în editare (ex. dispozitia de livrare a unui transfer cu receptia acelui transfer), daca este un document care nu este legat se va lasa necompletata coloana. Ultima coloana, ContGest este folosita pentru a seta gestiunile care suporta documentul (factura este suportata de toate gestiunile de marfa produse finite si semifabricate (371*, 345*, 341*) dar nu este suportata de gestiunile de materii prime (300*))

Configurare Tipuri de pret

Aceasta fereastra se foloseste pentru a configura tipurile de pret tipuri care pot fi folosite de exemplu la facturare sau la alta operatie la care se face Cerere de Scadere din Stoc (în fereastra OPERAŢII). Aceste preturi se pot forma pornind de la pretul de achizitie (PA), sau cel de vânzare (PV), cu ajutorul acestora se pot construi formule de calcul a diverse preturi (ex. PA*1.2 reprezinta un pret care pornind de la cel de achizitie îi adauga un adaos comercial de 20%). Pentru a crea un nou pret se va trece denumirea pretului în coloana Nume Pret iar în coloana Expresie Pret se va trece expresia matematica prin care se calculeaza noul pret introdus. Expresia poate sa fie de fapt orice expresie valida SQL , chiar daca este mai complexa (poate contine subquery) si char daca nu contine câmpurile PA sau PV.

Configurare Registre Contabile

Programul StocExpert 4 poate trimite note contabile în format cxf (fisier ContExpert4), mai mult decât atât el poate trimite

note contabile în mai multe fisiere cxf simultan. Aceasta utilitate este folositoare mai ales daca se tine o evidenta contabila multipla (contabilitate financiara, contabilitate de gestiune, contabilitate în sistem anglo-saxon, german, italian etc.). În acest caz StocExpert 4 va fi configurat sa trimita note contabile în mai multe fisiere cxf fiecare din ele fiind configurat în mod diferit în functie de tipul contabilitatii care este tinuta în el. În gridul Registre contabile (Books) se va completa coloana Book cu denumirea sistemului contabil sau o alta denumire sugestiva iar în coloana BookFile se va trece fisierul în care se face contabilitatea cu path complet.

Nota: Apelarea acestei ferestre se face numai daca sunteti intrat în program cu utilizatorul "Admin".

Configurare Tehnologii

Premergator activitatii de productie, se vor configura tehnologiile (sau retetele) de producere a produselor finite. Astfel, se va apela din meniul principal urmatoarea cale: " Configurare\ Tehnologii"; se va deschide o fereastra ca în figura de mai jos, unde se vor configura tehnologiile de productie. În sistemul StocExpert 4 o reteta tehnologica este compusa din: denumire, lista de materiale consumate cu proprietatile lor si lista de rezultate tehnologice, produse finite si/sau produse reziduale. În aceasta fereastra veti gasi câteva tehnologii predefinite de programatori. Pentru a va genera propriile tehnologii se va selecta una dintre tehnologiile deja existente, prin apasarea butonului aflat în dreapta casutei "Numele Tehnologiei", dupa care se va apasa butonul "Duplicare" si va apare o fereastra în care veti introduce numele tehnologiei pe care vreti sa o creati, prin tastarea numelui în casuta din fereastra alocata duplicarii (ca în figura alaturata). Dupa apasarea butonului "OK", se va cauta în lista tehnologiilor, reteta nou creata, si se va selecta. Astfel, în cele doua griduri ale ferestrei se va regasi informatie identica cu ce se gasea în tehnologia pe care ati duplicat-o. În gridul superior se vor sterge datele tehnologiei vechi si se vor introduce cele noi, astfel: în gridul superior se vor introduce materiile prime necesare obtinerii materialului finit, iar în cel de-al doilea se va completa numele tehnologiei, gestiunea destinatie (unde va fi receptionat produsul finit), gestiune sursa (gestiunea de pe care au fost luate materiile prime), denumirea produsului, cod, cod bare, unitatea de masura si cantitatea (semnificatia coloanelor este aceeasi pentru gridul superior) .

Operare - Comenzi

În aceasta fereastra se vor introduce comenzile. Calea pentru deschiderea acestei ferestre este urmatoarea: "Operare\ Comenzi" sau prin apasarea butonului "Comenzi" din bara superioara de butoane. Prin comenzi se întelege, în sistemul StocExpert 4, atât comenzile externe primite de la clienti cât si comenzile interne primite de departamentul de productie pe cale ierarhica. În sistemul StocExpert 4 toate activitatile de productie au la baza comenzi, nu exista posibilitatea de a produce fara sa existe la baza procesului de productie o comanda. Fereatra este compusa din doua griduri în primul se regasesc datele de identificare a comenzilor, ID este un numar de identificare intern al comenzii (comanda este denumita în StocExpert 4 ORDER) acest numar este unic si nu este modificabil de utilizator, OrderName este numele comenzii, numele prin care se poate identifica comanda sau se specifica niste proprietati optionale ale ei, Partener este o coloana în care se va trece partenerul care a facut comanda sau un string (un numar întreg) prin care se specifica provenienta interna a comenzii (ex. dep. comercial nr. 45), Stadiu este un câmp optional în care se specifica stadiul de executie în care a ajuns comanda.

În al doilea grid se vor trece tehnologiile selectate pentru comanda (ORDER-UL) curent. Prima coloana TehnoSel care are o lista combo ascunsa contine numele tehnologiilor selectate pentru comanda , se va mai completa câmpul cTVA cu cota TVA aferenta rezultatului retetei (în format zecimal 0.22, 0.11 sau 0) iar la TehnoCant se va trece cantitatea tehnologica ce se doreste a fi obtinuta. Celelalte coloane sunt informationale si dau informatii despre cantitatile care au ramas de aprovizionat sau de lansat. În cazul în care tehnologiile selectate pe comanda sunt bazate pe subansamble (productie tehnologica pe etape cu subansamble si tehnologii organizate ierarhic) prin apasarea butonului Generare SubComenzi se vor crea subcomenzi pentru obtinerea subansamblelor necesare pentru tehnologiile selectate. În cazul în care partenerul care a dat comanda este unul nou pentru a-l introduce este suficient sa se apese butonul Partener Nou, va apare fereastra de introducere parteneri în care se vor introduce datele de identificare ale partenerului: nume, cod fiscal etc.

Operare - Documente : Operatii cu Stocuri

Toate operatiile care influenteaza stocul se executa prin apasarea butonului "Operatii documente". Fereastra obtinuta este compusa din doua combo list-uri permanent vizibile Activitate si Operatie. În momentul în care se deschide fereatra se va alege activitatea care se doreste a fi efectuata din lista combo Activitate, urmând ca apoi sa se aleaga operatia ce se doreste din lista combo Operatie. Programul va afisa în gridul alaturat pasii care se executa la operatia aleasa si se va pozitiona automat pe primul pas. Pentru a trece la urmatorul pas se va apasa butonul

Pasul Urmator. În cadrul fiecarui pas se executa operatii specifice, lucru cu grid, cu mesaje etc.

De exemplu pentru a opera documentul NIR (nota interna de receptie, cu care se consfinteste intrarea în gestiune a unor marfuri, materii prime etc. trecute în factura primita de la un furnizor) se acceseaza din lista de activitati. Gridul din imaginea alaturata este precedat de alte ferestre, care stabilesc furnizorul, numarul facturii de la furnizor, numarul receptiei si data facturii. În acest grid se introduc produsele receptionate, astfel: se selecteaza gestiunea pe care se face receptia, grupa din care face parte produsul, denumirea (daca este un produs pe care l-ati mai receptionat, se cauta produsul respectiv în nomenclatorul alocat câmpului "Denumire" sau "Cod" si se selecteaza cu tasta "Enter" care dupa doua apasari succesive, are ca efect preluarea automata a informatiilor aferente câmpurilor: "NumeGestiune", "Grupa", "SubGrupa", "Cod", "UM", "cTVA"); în caz contrar produsul se introduce prin tastarea lui în cimpul "Denumire", codul produsului(Cod), daca este cazul, se introduce/ selecteaza ca si denumirea, cota de TVA si se tasteaza cantitatea livrata, cantitatea primita, pretul de achizitie, etc.

Modul de operare utilizat la operatia "Receptie(NIR)", este identic si la urmatoarele operatii: "Initializare Stoc", "Bon Predare", "Receptie(DVI)".

Pentru a opera o "Factura" (care consfinteste iesirea din gestiune a unor marfuri, produse finite etc.) se acceseaza din combo list-ul "Activitate", "IEsIRI" si se alege tipul de facturare dorit ("FACTURĂ AUTOMATĂ", "FACTURĂ MANUALĂ", etc.) . În cazul facturarii automate numarul de factura este dat automat de program, conform cu seriile introduse de dvs. în meniul Configurare, la Documente, spre deosebire de facturarea manuala în care numarul de factura este dat de utilizator, factura fiind anterior emisa dintr-un facturier.Gridul din imaginea alaturata este precedat de alte ferestre, care stabilesc clientul, numarul facturii (în cazul facturarii manuale), data facturii, scadenta facturii. În acest grid se selecteaza direct denumirile produselor care se doresc, din nomenclatorul alocat câmpului "Denumire". Dupa ce s-a selectat produsul se va tasta "Enter" si toate caracteristicile produsului ("NumeGestiune", "Grupa", "Subgrupa", "Cod", "Unitate de masura", "cota de TVA") vor fi preluate în linia alocata produsului. Se va introduce doar "Cantitatea"(Cant) si "Pretul de vânzare"(Pret), dupa care se va tasta " " sau "

Modul de operare utilizat la operatia "FACTURĂ", este identic si la urmatoarele operatii:   "Aviz de însotire marfa", "Bon Consum", "Factura retur la furnizor", "Factura retur de la client cu factura initiala", "Transfer automat/manual".

În cazul returului la furnizor si a celui de la client cu factura initiala (prin factura initiala se întelege ca factura emisa pentru clientul respectiv a fost editata din StocExpert4.0), dupa selectarea clientului/furnizorului se va alege carei facturi i se va face retur (în cazul în care spre acel client au fost emise mai multe facturi) într-o fereastra în care va sunt enumerate toate facturile emise(primite) catre(de la) clientul(furnizorul) respectiv. În gridul de lucru va fi adusa în întregime factura, dar cu cantitatile negative. Se poate face retur pe întreaga factura, apasând butonul "Pasul Urmator", sau numai pe anumite pozitii din factura, prin stergerea liniilor alocate produselor pentru care nu se face retur, urmata de apasarea butonului "Pasul Urmator". Daca returul de la client nu se face pe întreaga cantitate, atunci veti modifica în câmpul "Cant" aferent fiecarui produs, cantitatile initiale preluate cu minus, introducând cantitatile returnate (ex: la sortimentul "C. ILUM 250W" de pe factura emisa clientului, cantitatea initiala a fost 8 buc, aceasta se va regâsi cu minus pe factura de retur, dar presupunând ca se returneaza doar 2 buc, veti modifica pe câmpul "Cant" nr. de bucati de la -8 la -2).

În cazul returului de la client fara factura initiala, operatia este compusa din doua etape: una de receptionare (fictiva), în care se vor trece datele necesare: gestiunea pe care se face receptia , grupa din care face parte, denumirea, cantitatea (care se trece pozitiva) si celelalte caracteristici ale produselor, dupa care urmeaza etapa de stornare în care datele sunt preluate din prima etapa, dar în care se vor modifica doar cantitatile, care se vor scrie negativ (cu minus în fata cifrelor).

În cazul transferului dintr-o gestiune în alta procedeul este compus din doi pasi: unul în care se vor selecta produsele ce urmeaza a fi transferate si unul în care se vor genera cele doua documente - "TDsl" (Transfer-Dispozitie de livrare) si "TRec" (Transfer-Receptie). Gridul alocat celui de-al doilea pas va arata ca în figura alaturata.  

Nota: De preferat este sa nu se mai faca adaugari în acest grid, iar în cazul în care ele au loc, este de retinut ca informatia din gridul superior trebuie sa fie identica cu cea din gridul inferior.

Editare Loturi

În aceasta fereastra se pot schimba datele despre loturi. Se poate modifica orice element de identificare al lotului (denumire, cod, gestiune, cantitatea livrata si/sau primita, unitate de masura etc.). Sistemul fiind relational, modificând aici datele despre un lot, modificarea va avea efect asupra tuturor documentelor care contin lotul respectiv: se va modifica pozitia de articol pe documentul de intrare si pe toate documentele de iesire care contin lotul respectiv. Tot aici se vor modifica si preturile de lista (PV) pt. articolele din depozitul de marfa la cost de achizitie.

Miscari Stocuri

În aceasta fereastra se vor urmari toate miscarile stocurilor. Datorita faptului ca sistemul permite stabilirea unui identificator mobil, fereastra se poate folosi atât pentru a se crea si consulta fisa de magazie a unui produs cât si pentru balanta stocurilor, balanta loturilor precum si orice alt fel de situatie care urmareste rulajul stocurlor în cadrul firmei. Diferitele tipuri de situatii pot fi obtinute prin schimbarea identificatorului pe baza caruia se face sortarea sortimentelor. Prin identificator se întelege o concatenare a proprietatilor unui lot (denumire, gestiune, cod, pret achizitie, unitate de masura, descriere, grupa, subgrupa etc.) rezultând un sir de caractere care identifica loturi ca facând parte dintr-o categorie de produs. În acest fel programul va sti, de ex., ca toate loturile care au, identice, prorietatile:gestiune, denumire, cod, UM, grupa, subgrupa sunt de fapt loturi ale unui articol din stoc. În gridul "Balanta Stocuri" apar loturile din stoc grupate pe identificatorul selectat la care se ataseaza sumarul miscarilor cantitative si valorice; cu alte cuvinte, la toate loturile care au miscare sau stoc initial pe intervalul selectat se ataseaza sub forma de câmp calculat identificatorul care rezulta pentru fiecare lot prin concatenarea proprietatilor din formula identificatorului si aceste loturi se grupeaza pe acest câmp (Identificator) astfel încât fiecare identificator apare o singura data pe o gestiune iar cantitatile si valorile se însumeaza pentru toate loturile care au acelasi identificator. Prin dubluclick sau Enter pe o pozitie din acest tabel se construieste în tabelul de jos o lista cu toate miscarile de loturi care au identificatorul egal cu cel selectat din tabelul de sus.

Operatia de filtrare

Aplicatia StocExpert are implementate în ferestrele sale mai multe filtre de cautare, a unuia sau a mai multor înregistrari (documente, produse, etc). Aceste filtre se gasesc în ferestrele umatoare: "Arhiva de documente", "Modificari documente", "Miscari stocuri", "Stoc actual", "Analiza vânzari", "Editare loturi", "Date parteneri", "Stocuri limita". Aceste filtre micsoreaza intervalul de cautare prin stabilirea unor conditii de cautare. De exemplu, daca în arhiva de documente se doreste vizualizarea tuturor receptiilor facute pe o anumita gestiune, se va apela filtrul prin apasarea butonului "Filtru" si se vor introduce urmatoarele conditii de cautare:

în câmpul "TipDoc" se va introduce "Rec" (nu are importanta daca conditia de cautare este scrisa cu litere mici sau mari);

în câmpul "NumeGest" se va introduce "Marfuri" (sau alta gestiune dorita).

Dupa introducerea conditiilor se apasa butonul "Aplica Filtru", urmat de butonul "Iesire", iar în gridul de lucru se va apasa butonul "Selectie". În final, se vor obtine informatiile dorite, care se pot lista, alegând unul din rapoartele puse la dispozitie în fereastra curenta de lucru..

De retinut: Datele din raport vor fi doar datele obtinute prin filtrarea cu conditiile puse; în cazul în care se doreste revenirea la arhiva completa de date se va apasa butonul "Filtru" urmat de apasarea butoanelor "Iesire" si "Selectie", fara a se introduce conditii de cautare.

Rapoarte

O alta facilitate a aplicatiei StocExpert o reprezinta rapoartele, care ofera posibilitatea utilizatorului de a vizualiza o succesiune de date pe ecran cât si sub forma de listing. În functie de fereastra curenta de lucru, rapoartele difera atât ca numar, cât si ca mod de exprimare a datelor. De exemplu, în fereastra alocata arhivei de documente, se gasesc urmatoarele tipuri de raport:

"Documente Legate"

"Foaie de Calculatie DVI"

"Index Documente"

"Nota de Consum"

"Raport Iesiri"

"Raport Intrari"

"Raport Intrari pe Grupe".

Selectarea lor se face ca în figura alaturata, prin apasarea sagetii din dreapta combo list-ului si parcurgerii listei cu ajutorul mouse-ului sau a sagetilor. Se observa, alaturi, un buton numit "Raport". Dupa ce s-a selectat raportul dorit se va apasa acest buton, care va genera raportul dorit de utilizator (asemanator cu cel din figura alaturata). În partea de jos a

raportului se gaseste o bara cu butoane de control al rapotului. Aceste butoane reprezinta:

defilare de la o pagina la , înainte sau înapoi, efectuata cu ajutorul sagetilor care nu au o linie verticala la capete, si salt la prima, respectiv ultima pagina, cu ajutorul sagetilor care au la vârf o linie verticala;

are ca efect anularea unei actiuni;

mareste (micsoreaza) pagina;

ambele butoane au un efect asemanator;

exportarea raportului într-un fisier de tip "Word", "Excel", etc;

are ca efect iesirea din raportul curent.

Identificatorul Global

Reprezinta modul de identificare al unui produs pe stoc. Se prezinta sub forma unui sir cu sintaxa sql si este de fapt o formula de câmp calculat de select statement. Acest câmp calculat este concatenarea campurilor care identifica un produs pe stoc (ex.: "gest & denumire & cod & UM").

Programul considera ca toate loturile care au acelasi identificator global reprezinta acelasi produs (articol); în acest fel aveti , de ex. stocul cumulat pe articole pornind de la stocul pe loturi.

Identifiatorul global se gaseste în lista de identificatori articole, alaturi de alti identificatori "de lucru"; acesti identificatori se folosesc pentru consultarea de situatii privind miscarile de stocuri, la fereastra "Miscari Stocuri" în StocEXPERT4. În lista de identificatori, identificatorul global este acel identificator care are numele "(Global)", nume rezervat.

Valoarea identificatorului global o gasiti în lista de stoc si în alte situatii în câmpul care se numeste "IDENT". De asemenea, daca o cerere de scadere din stoc nu a fost efectuata în totalitate cu succes, pentru ca nu este suficient stoc pentru un articol, articolele la care s-a cerut o cantitate prea mare vor apare descrise cu ajutorul identificatorului global.

Rolul Identificatorului Global

Identificatorul global este un element de baza în functionarea programului StocEXPERT si este folosit ca element de identificare al articolelor în urmatoarele situatii:

La cererea de scadere din stoc: se cauta acele loturi care au identificatorul identic cu cel al articolului din cererea de scadere din stoc.

La determinarea stocului cumulat pe articol, indiferent de lot

La determinarea necesarului de aprovizionare

Situatii de analiza obtinute în fereastra "Miscari Stocuri"

În general, daca doriti sa obtineti o analiza, aveti de parcurs urmatorii pasi:

Alegeti intervalul de timp pentru analiza

Apasati "Pregatire"

Alegeti identificatorul care determina tipul de situatie

Apasati "Calcul"

Consultati informatia din tabele

Consultati rapoarte: alegeti un raport din lista si apasati "Raport".

Daca doriti sa consultati mai multe tipuri de situatii ( mai multe tipuri de identificatori) pe acelasi interval de timp, este suficient sa apasati "Pregatire" o singura data, la început, apoi sa consultati informatia schimbând identificatorul si apasând "Calcul", "Filtru" sau "Raport". Aceasta facilitate este introdusa pentru a economisi timpul necesar efectuarii operatiei "Pregatire".

Fereastra "Loturi Articole"

Dupa ce apasati "Calcul" va apare o fereastra mica (AlwaysOnTop) care va arata care articole de pe stoc corespund identificatorului articolului din rândul curent din Gridul de Balanta Stocuri. Cu alte cuvinte, va arata în ce gestiuni se gasesc si ce proprietati au articolele grupate sub identificatorul selectat.

Daca nu doriti sa vedeti aceasta fereastra trebuie sa o minimizati apasând butonul "minimize" al ferestrei (butonul din mijloc din control box - coltul dreapta sus al ferestrei); daca închideti fereastra, aceasta va reapare automat. Fereatra fiind AlwaysOnTop (TotTimpulDeasupra) , ea va ramâne vizibila deasupra tuturor ferestrelor chiar daca între timp lucrati în "Balanta Stocuri".

Situatie

Identificator articol

Raport

Mod de obtinere

Balanta Loturi

"Loturi"

"Balanta Stocuri"

Selectati identificatorul, apasati "Calcul", alegeti raportul, apasati "Raport"

Balanta Stocuri

"Denumire"

"Balanta Stocuri"

Fisa de Magazie

"Fisa de Magazie"

"Fisa Magazie Cantitativ Valorica"


Document Info


Accesari: 2913
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )