Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

Contabilitate


CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

Provizioanele pentru deprecierea valorii creantelor sunt contabilizate prin conturile rectificative din grupa49 "Provizioane pentru de 828f51i precierea creantelor".

Tipurile de înregistrari contabile determinate de constituirea si reluarea provizioanleor sunt urmatoarele:

a) constituirea provizioanelor pentru deprecierea creantelor:

Cheltuielile cu amortizarile, provizioanele si

ajustarea la inflatie

Provizioane pentru de 828f51i precierea creantelor

Din structura conturilor de cheltuieli privind provizioanele pentru deprecierea creantelor se folosesc, dupa

caz:

6814 "Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante", pentru

deprecierea creantelor comerciale neîncasate, clienti dubiosI, rau platnici sau aflati în litigiu, precum si alte creante de

natura economica.

6864 "Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante", pentru

deprecierile creantelor de natura financiara, cum sunt cele determinate de decontarile în cadrul grupului si cu

asociatii, creantelor din titlurile de valoare cedate si din cesiuni de imobilizari financiare.

b)diminuarea si anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor:

Provizioane pentru de 828f51i precierea creantelor Venituri din provizioane si ajustarea la

inflatie

Criteriul pentru alegerea conturilor de venituri din provizioane 7814 "Venituri din provizioane pentru

deprecierea activelor circulante", 7864 "Venituri financiare din provizioane pentru deprecierea activelor

circulante" este similar cu cel prezentat în cazul cheltuielilor, de natura economica si comerciala, financiara si

extraordinara.

Pentru exemplificare se presupune situatia în care o creanta înscrisa în contul 4118 "Clienti incerti sau în

litigiu" a fost provizionata în exercitiul "N" prin articolele contabile:

5 950 000 lei 4118 = 4111 5 950 000 lei

Clienti incerti sau în litigiu Clienti

si pentru provizion:

3 000 000 lei 6814 = 491 3 000 000 lei

Cheltuieli de exploatare

privind provizioanele pentru

deprecierea activelor

circulante

Provizioane pentru

deprecierea creantelor

clienti

pierdere a creantei

creantei Probabilitatea de

exclusiv TVA Valoarea

Provizionul

Provizionul = 5.000.000 lei = 3.000.000 lei

În exercitiul "N+1", întreprinderea vânzatoare are certitudinea ca întreprinderea cumparatoare nu va plati

niciodata suma pe care o datoreaza. Înregistrarile care intervin în aceasta situatie sunt:

a) înregistrarea pierderii din creante:

5 000 000 lei 654 = 4118 5 950 000 lei

Pierderi din creante si

debitori diversi

Clienti incerti sau în

litigiu

950 000 lei 4427

TVA - colectata

b) anularea provizionului:

3 000 000 lei 491 = 7814 3 000 000 lei

Provizioane

pentru

deprecierea

creantelor clienti

Venituri din

provizioane

pentru

deprecierea

activelor

circulante

Din structura provizioanelor privind deprecierea se delimiteaza ca un caz particular cele privind clientii

neîncasati, care au un regim deductibil fiscal.

Provizioanele pentru clientii neîncasati se constituie în cazul declararii falimentului acestora, pe baza

hotarârii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie. Ca marime, suma constituita nu poate fi mai mare decât

limita creantei neacoperite prin avansurile încasate si garantiile detinute de agentul economic asupra clientilor

respectivi, precum si orice alte elemente asiguratorii.

La constituirea provizioanelor, în contabilitate se face înregistrarea:

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

pentru deprecierea activelor circulante

Provizioane pentru de 828f51i precierea

creantelor - clienti

si concomitent:Clienti - incerti sau în litigiu Clienti

Se precizeaza ca marimea provizionului constituit este egala cu valoarea creantei incerte, diminuata cu TVA

aferenta.

Relatia de calcul este de forma:

Provizionul constituit = Valoarea creantei

Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora la venituri în cazul încasarii

creantei, înregistrarea fiind:

Provizioane pentru de 828f51i precierea creantelor -

clienti

Venituri din provizioane pentru

deprecierea activelor circulante

Totodata se face si înregistrarea de încasare a creantei:

Conturi curente la banci Clienti - incerti sau în litigiu

Daca exista o hotarâre judecatoreasca definitiva care atesta imposibilitatea încasarii creantei, înregistrarile

care se fac sunt:

înregistrarea pierderii constatate din anularea creantei:

Pierderi din creante si debitori diversi Clienti - incerti sau în litigiu

TVA de recuperat

Pentru urmarirea creantei pâna la prescriere se mai debiteaza si contul 8034 "Debitori scosi din activ

urmariti în continuare"

anularea provizionului:

Provizioane pentru de 828f51i precierea creantelor -

clienti

Venituri din provizioane pentru

deprecierea activelor circulante

REZUMAT

Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane, cu

termen de decontare pe termen scurt. De asemenea, sunt incluse si decontarile între exercitiile financiare determinate

de valorile de regularizare de la un exercitiu la altul.

Datoriile comerciale create în cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri

materiale, lucrari si servicii se delimiteaza patrimonial sub forma furnizorilor, efectelor de platit si avansurilor

acordate furnizorilor.

Toti debitorii unitatii sub forma creantelor comerciale legate de vânzarea de bunuri, lucrari sau servicii

proprii ciclului de exploatare al întreprinderii sunt delimitati prin structura de "Clienti si valori asimilate". În cadrul

acestora, clientii reprezinta creantele fata de terti determinate de vânzarea pe credit a bunurilor materiale, lucrarilor si

serviciilor care fac obiectul activitatii întreprinderii. În cadrul acestei forme de vânzare decontarea dintre

întreprindere si client intervine ulterior.

În contabilitate sunt delimitate si evidentiate, ca o structura distincta, toate creantele sub forma clientilor

incerti si în litigii. Clientii devin incerti în cazul în care creantele nu s-au încasat la termenul fixat si exista conditii

care determina lipsa de încredere în solvabilitatea acestor parteneri comerciali (se afla în situatia de lichidare,

succesiune etc.). Clientii sunt litigiosi în situatia în care s-a deschis o actiune juridica pentru decontarea creantelor. De

asemenea, se mai utilizeaza si notiunea de creante dubioase în cazul clientilor incerti care pot deveni irecuperabili.

Din categoria creantelor asupra clientilor fac parte si cele determinate de produsele, lucrarile si serviciile

vândute, dar nefacturate.

Efectele comerciale reprezinta titluri de valoare, negociabile pe termen scurt sau imediat, care atesta, dupa

caz, datorii - creante în cadrul relatiilor comerciale cu furnizorii si clientii. Ele circula sub diferite denumiri generice

cum ar fi: înscrisuri, polite, cambii, instrumente de plata si de credit.

Decontarile cu personalul au ca obiect calculul, înregistrarea la cheltuieli si decontarea salariilor cuvenite

angajatilor.

În sfera decontarilor cu asigurarile si protectia sociala se includ contributiile întreprinderii la asigurari

sociale, contributia personalului la pensia suplimentara, contributia întreprinderii si a personalului la fondul de somaj.

Decotarile cu bugetul de statsunt operatii determinate de impozitele si taxele datorate bugetului de stat,

precum si creantele asupra bugetului

TVA reprezinta un impozit indirect întemeiat pe criteriul deductibilitatii, care se stabileste asupra operatiilor

privind transferul proprietatii bunurilor, precum si asupra celor privind prestarile de servicii.

Prin structura de activ privind debitorii diversi sunt delimitate creantele curente privind debitele provenite

din pagubele materiale, amenzile si penalitatile pretinse, stabilite în baza unor hotarâri ale instantelor judecatoresti,

precum si alte creante care prin natura lor nu sunt delimitate prin conturi de creante comerciale , salariale, sociale,

fiscale sau în cadrul grupului si cu asociatii. Potrivit acestui criteriu nu se înregistreaza în aceste conturi debitele din

avansuri spre decontare acordate salariatilor si din distribuiri de uniforme si echipament de lucru.

În categoria creditorilor diversi se includ datoriile fata de terti pe baza de titluri executorii si cele privind

redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, cele privind achizitionarea valorilor mobiliare de plasament apelate

(nominalizate), precum si diferentele favorabile si nefavorabile de curs valutar evidentiate cu ocazia lichidarii

creditorilor.

Decontarile între exercitiile financiare au ca obiect, dupa caz, structuri de activ sau pasiv create prin"activarea" cheltuielilor si "pasivizarea" veniturilor. În aceasta situatie se afla cheltuielile si veniturile constatate în

avans (înregistrate în prealabil) în cursul exercitiului financiar, dupa care se raporteaza direct la rezultatul exercitiului

urmator, precum si cheltuielile efectuate în cadrul exercitiului financiar, dar de repartizat sistematic pe mai multe

exercitii ulterioare.

Provizioanele pentru clientii neîncasati se constituie în cazul declararii falimentului acestora, pe baza

hotarârii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie.

CUVINTE CHEIE

datorii comerciale

taxa de scont

clienti

clienti incerti sau în litigiu

valoare externa CIF

valoare externa FOB

tragator

tras

andosari

efecte remise la scontare

salariul brut de baza

salariul brut impozabil

salariul net de plata

contributia la asigurarile sociale

contributia personalului pentru asigurarile sociale, respectiv pentru pensia suplimentara

contributia la fondul de somaj

profit impozabil

fonduri speciale

prorata TVA

TVA de dedus

debitori diversi

creditori diversi

cheltuieli constatate în avans

venituri înregistrate în avans

participatie

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ

1. Belverd E. Needles Jr, Henry R. Anderson, James C. Caldwell, Principiile de baza ale contabilitatii,

Editia a cincea, Editura Arc, 2000.

2.Dutescu A, Ghid pentru întelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, Editat de

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, Bucuresti 2001.

3.Feleaga, N., Ionascu, I., Tratat de contabilitate, vol I, Editura Economica, Bucuresti, 1998 si vol II,

Editura Economica, Bucuresti, 1999.

4.IASC, Standardele Internationale de Contabilitate, traducere din limba engleza, Editura Economica,

Bucuresti 2001.

5.Ministerul Finantelor; Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate, Partea I,

Editura Economica, Bucuresti 2001.

6.Ristea M, Contabilitatea rezultatului întreprinderii, Editor Tribuna economica, Bucuresti, 1997.

7.Ristea M, Contabilitatea între fiscal si gestionar, Editura Tribuna Economica, Bucuresti 1998

8.Ristea M, Metode si politici contabile de întreprindere, Editura tribuna Economica, Bucuresti 2000.

9.Ristea M, Optiuni si metode contabile de întreprindere, Editor Tribuna Economica, Bucuresti 2001.

10.Ristea M, Contabilitatea întreprinderii, vol I reeditat, editura Margaritar, Bucuresti, 2001.

11.Ristea M, Normalizarea contabilitatii - baza si alternativ - Editura Tribuna Economica, Bucuresi 2002

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Ce operatii se includ în categoria decontarilor cu tertii ?

2. Ce reprezinta datoriile pe termen scurt? Dar creantele pe termen scurt ?

3. Ce reprezinta datoriile comerciale ?

4. Ce reprezinta creantele comerciale ?

5. Ce sunt efectele comerciale ?

6. Cum pot fi tratate din punct de vedere financiar efectele comerciale ?

7. Ce este tragatorul ? Dar trasul ?

8. Cum circula efectele comerciale ?

9. Ce operatii intervin în contabilitate în cazul reînnoirii efectelor comerciale ?

10. Cum se calculeaza salariul brut impozabil ? Dar cel net de plata ?

11. Ce reprezinta Contributia pentru asigurarile sociale, Contributia personalului pentru asigurarile sociale,

respectiv pentru pensia suplimentara, Contributia la fondul de somaj,

12. Când se efectueaza decontarea impozitului pe profit ?

13. Care sunt fondurile speciale ?

14. Ce reprezinta TVA ?

15. Ce categorii de operatii reprezinta obiect al impozitarii TVA ?

16. Care sunt documentele justificative si de evidenta a TVA ?

17. Ce este prorata TVA ?

18. Ce reprezinta TVA de dedus ?

19. Ce operatii includ decontarile între exercitiile financiare ?

20. Când se constituie provizioanele pentru clientii neîncasati ?

Document Info


Accesari: 16128
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )