Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




Contabilitatea trezoreriei

Contabilitate


Contabilitatea trezoreriei

introducere

In acesta sesiune, vor fi prezentate principalele elemente care se reflecta in bilantul agentilor economici in legatura cu operatiunile de trezorerie.

Prin functiile sale, trezoreria unei intreprinderi asigura echilibrul intre necesarul de disponibilitati banesti si eventualele surplusuri.



obiectivele procesului de studiu

Dupa ce veti termina aceasta sesiune, veti putea:

sa descrieti structura valorilor de trezorerie ale unei intreprinderi;

sa descrieti principalele operatiuni care au loc in cazul trezoreriei: disponibilitati banesti, acreditive, titluri de plasament;

sa identificati utilitatea constituirii provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament.

structura elementelor de trezorerie

Principalele categorii de decizii in cazul operatiunilor de trezorerie sunt cele legate de atragerea disponibilitatilor banesti (resurse de finantare) si cele legate de plasarea eventualelor surplusuri banesti.

MOMENT DE REFLECtIE

Dati cateva exemple de forme de finantare pe termen scurt.

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

Dintre formele de finantare pe termen scurt pot fi amintite:

finantarea obtinuta prin mobilizarea creantelor comerciale: scontare, credit de mobilizare a creantelor comerciale;

finantarea obtinuta prin credite de trezorerie specializate: agricole, de stocaj, pentru export;

finantarea obtinuta prin credite de trezorerie nespecializate: descoperiri de cont.

MOMENT DE REFLECtIE

Dati cateva exemple de forme de plasament.

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

Plasamentele se pot efectua in:

bonuri de tezaur;

bonuri de depozit;

forme colective de plasament;

bilete de trezorerie.

Elementele, care prin natura lor se regasesc in contabilitatea trezoreriei, sunt reprezentate de disponibilitati in conturi la banci, in lei si/sau in devize, credite bancare pe termen scurt, titluri de plasament, alte valori de trezorerie (timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie, acreditive, avansuri de trezorerie, viramente interne).

In gestiunea trezoreriei din intreprinderile romanesti, predomina analizele legate de alegerea modalitatilor de finantare pe termen scurt. Sunt mai putin luate in considerare formele de plasament care 727c24h sa tina seama de influenta inflatiei sau a evolutiei ratei dobanzii.

Contabilitatea actiunilor proprii

In cazul actiunilor proprii, o operatiune des intalnita este cea de rascumparare.

MOMENT DE REFLECtIE

Care sunt mobilurile rascumpararii propriilor actiuni?

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

Rascumpararea in vederea revanzarii actiunilor proprii are ca scop inregistrarea unor speculatii financiare.

Anularea actiunilor proprii are ca finalitate mentinerea capitalului social in limite care sa permita atat finantarea nevoilor activitatii, precum si obtinerea unor dividende corespunzatoare pentru actionari.

Contul 502 “Actiuni proprii” se debiteaza cu costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate si se crediteaza cu valoarea actiunilor distribuite (angajatilor sau tertilor) sau anulate.

Inregistrarea contabila a operatiunii de rascumparare se efectueaza atunci cand exista o plata efectiva, urmata de o plata ulterioara a valorii actiunilor rascumparate astfel:

Actiuni proprii

Casa in lei

Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt

In cazul vanzarilor actiunilor proprii catre terti, inregistrarea contabila este:

Debitori diversi

Actiuni proprii

Venituri din investitii financiare cedate

In cazul anularii actiunilor proprii rascumparate se reduce capitalul social:

Capital subscris varsat

Actiuni proprii

Venituri din investitii financiare cedate

In cazul vanzarii actiunilor proprii catre salariatii societatii la un cost inferior costului de achizitie, diferenta se suporta pe cheltuieli:

Actiuni proprii

Casa in lei

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

contabilitatea INVESTITIILOR FINANCIARE PE TERMEN SCURT

In cazul actiunilor emise de alte societati si achizitionate pentru a fi revandute in vederea obtinerii unor venituri financiare pe termen scurt (se pot petrece si exceptii: anticipatiile nu se verifica si societatea care a achizitionat titluri sa inregistreze pierderi prin revanzare), se utilizeaza contul 503 “Actiuni”. In debitul acestui cont se reflecta valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate, in credit valoarea actiunilor cedate.

Portofoliul dintr-un anumit titlu este supus periodic evaluarii (de regula, la sfarsitul lunii). Rezultatele cedarii titlurilor se regasesc in majoritatea cazurilor in venituri din operatiuni cu titluri sau in cheltuieli de aceeasi natura cu veniturile amintite mai inainte.

Printr-o aplicatie, care va fi prezentata in continuare, se va demonstra ca rezultatele inregistrarii contabile ale veniturilor/cheltuielilor din operatiunile cu titluri sunt identice ca suma cu rezultatele obtinute in urma evaluarii periodice a portofoliului de titluri. Ca atare, se poate utiliza exclusiv, fie metoda de inregistrare contabila doar a diferentelor de curs (se ignora rezultatele din operatiunile de cedare), fie inregistrarea veniturilor/cheltuielilor din operatiunile de cedare, caz in care se face abstractie de rezultatele evaluarilor periodice (fata de cursul actiunilor la bursa).

Datele legate de un portofoliu de titluri sunt prezentate in continuare:

Data

Operatiune

Cantitate

Pret unitar

Valoare

Inaintea evaluarii

Dupa evaluare

Rezultatul evaluarii

Rezul-tatul ceda-rii

(buc.)

(lei)

Achizitionare titluri

Evaluarea titlurilor la cursul de la sfarsitul lunii

Cedarea titlurilor

Evaluare portofoliu

Achizitionare

Evaluare portofoliu

Cedare titluri

Evaluare titluri

TOTAL

In cazul operatiunii din data de 05.11, vanzarea actiunilor s-a facut la un curs superior costului de achizitie, inregistrandu-se venituri din titluri de plasament cedate.

La achizitionarea titlurilor operatiunea contabila a fost:

1.250.000 lei

Actiuni

Casa in lei

La cedarea titlurilor din 05.11, inregistrarea este:

lei

Casa in lei

750.000 lei

Actiuni

18.000 lei

Venituri din investitii financiare cedate

Venitul din data de 26.01 se calculeaza astfel:

400 x (1400 – 1250) + 1200 x (1400 – 1260) = 228.000 lei

Operatiunile prezentate la actiuni sunt valabile si in cazul unui portofoliu de obligatiuni, caz in care se reflecta si drepturile de creanta in legatura cu dobanzile aferente obligatiunilor intr-un exercitiu financiar incheiat.

contabilitatea decontarilor prin conturile de la banci (decontari fara numerar)

In aceasta categorie, se regasesc urmatoarele elemente:

valori de incasat (cecuri si efecte comerciale);

disponibilitati in numerar: lei/devize la banci;

credite bancare pe termen scurt si dobanzile aferente.

MOMENT DE REFLECtIE

Ce functie (activ sau pasiv) poate avea contul 5121 “Conturi la banci in lei”?

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

Contul 5121, “Conturi la banci in lei” este un cont bifunctional atunci cand se reflecta prin intermediul lui si creditele acordate pe termen scurt. Cand prezinta sold final debitor, contul reflecta disponibilitatile in contul curent, cand prezinta sold final creditor, reflecta sumele primite sub forma creditelor.

Creditele bancare pe termen scurt se evidentiaza, de regula, in contul 519 “Credite bancare pe termen scurt”.

Se inregistreaza primirea creditului pe termen scurt:

Conturi la banci in lei

Credite bancare pe termen scurt

Se inregistreaza cheltuiala cu dobanda la creditul primit:

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

Se inregistreaza rambursarea creditului si a dobanzii aferente:

Conturi la banci in lei

Credite bancare pe termen scurt

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

Contabilitatea decontarilor in numerar

Operatiunile de decontare in numerar au o pondere destul de redusa in ansamblul decontarilor unei societati comerciale. Ele se efectueaza fie in lei, fie in devize.

Miscarile in casieria societatii (intrari/iesiri) se reflecta cu ajutorul documentului de inregistrare zilnica “Registrul de casa”. Pentru reflectarea oricarei operatii, este necesara anexarea unor documente justificative (dispozitie de plata, de incasare, foaie de varsamant, cec de numerar, state de salarii etc.)

Reflectarea miscarilor de numerar din casieria societatii catre banca si de la banca catre casieria societatii, se face cu ajutorul contului 581 “Viramente interne”.

Inregistrarea depunerii sumei de bani la banca:

Viramente interne

Casa

Inregistrarea sumei consemnate in extrasul de cont:

Conturi la banci in lei

Viramente interne

In cazul decontarilor in valuta se utilizeaza contul 5314 “Casa in valuta”.

Conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii, cursul la care se evidentiaza operatiunile in valuta poate fi cursul zilei sau un curs fix. Evaluarea disponibilitatilor in devize, la inchiderea exercitiului financiar (la cursul din acel moment) conduce la inregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile, dupa caz.

Acreditive si avansuri in lei

Acreditivul reprezinta o suma virata din disponibilitatile unui agent economic, intr-un cont distinct, la dispozitia unui tert. Suma din contul respectiv se lichideaza pe masura platilor in contrapartida livrarilor de marfuri sau/si executarilor de lucrari, prestari servicii.

Se inregistreaza alimentarea acreditivului:

Acreditive

Conturi la banci in lei

Se inregistreaza plata furnizorului din acreditiv:

Furnizori

Acreditive

Se inregistreaza suma neutilizata din acreditiv, prin retragerea ei in contul curent:

Conturi la banci in lei

Acreditive

Sumele ridicate din casieria unitatii pentru efectuarea unor plati, care vor fi decontate ulterior, se reflecta cu ajutorul contului 542 “Avansuri de trezorerie”.

Se inregistreaza ridicarea unui avans din casieria unitatii:

Avansuri de trezorerie

Casa in lei

Se efectueaza diverse plati:

Furnizori

Avansuri de trezorerie

Se restituie in casierie, pe baza de documente justificative, suma neconsumata:

Casa in lei

Avansuri de trezorerie

provizioanele pentru deprecierea INVESTITIILOR FINANCIARE PE TERMEN SCURT

MOMENT DE REFLECtIE

Pe parcursul sesiunilor anterioare ati intalnit notiunea de “provizion pentru depreciere”. Cum interpretati semnificatia acestui concept in cazul deprecierii constatate, la inchiderea unui exercitiu financiar, la investitiile financiare pe termen scurt?

Scrieti raspunsul dvs. in spatiul de mai jos, inainte de a citi mai departe.

Deprecierea constatata la inchiderea exercitiului financiar se va reflecta in creditul contului (cu marimea provizionului) 593 “Provizioane pentru deprecierea actiunilor”, cont rectificativ a valorii titlurilor de plasament.

Se debiteaza contul 593 “Provizioane pentru deprecierea actiunilor” cu sumele corespunzatoare diminuarii provizioanelor anterior constituite.

Soldul final creditor reprezinta cuantumul provizioanelor corespunzatoare deprecierii titlurilor de plasament.

Aceasta situatie este valabila pentru un portofoliu de titluri care are drept de conventie de inregistrare contabila, principiul costului istoric (respectiv titlul de achizitie al titlurilor).

Pentru portofoliile supuse evaluarii lunare, asa cum s-a aratat in paragrafele precedente, se utilizeaza fie contul 764 “Venituri din investitii financiare cedate”, fie contul 664 “Cheltuieli privind investitii financiare cedate”.

ELEMENTE ESENTIALE PENTRU STUDIU

actiuni proprii: definire, scopurile revanzarii;

actiuni ale altor societati: definire, modalitati de evaluare a portofoliilor;

decontari fara numerar: tipuri de operatiuni;

decontari in numerar: pondere in totalul operatiunilor de decontare, reflectarea viramentelor interne;

particularitati ale reflectarii disponibilitatilor in devize (evaluarea acestora): la cursul zilei sau un curs fix;

acreditive si avansuri in lei: definire si principale modificari patrimoniale;

provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt: scopul constituirii lor.

INTREBARI SI EXERCITII DE AUTOEVALUARE

Intrebarile care urmeaza va dau posibilitatea sa verificati intelegerea materialului din aceasta sesiune. Dupa ce ati raspuns la toate intrebarile, comparati raspunsurile dvs. cu raspunsurile model de la sfarsitul sesiunii. Daca aveti neclaritati, revedeti materialul relevant din aceasta sesiune sau cereti ajutorul tutorului/indrumatorului dvs.

Se contracteaza un imprumut in data de 15 ianuarie 200N, in valoare de 15.000.000 mii lei, cu o rata a dobanzii de 27%. Imprumutul va fi rambursat in intregime in 15 aprilie, impreuna cu dobanzile aferente.

Se cere sa se inregistreze contabil dobanzile datorate in perioada ianuarie – aprilie, precum si rambursarea imprumutului si a dobanzilor aferente.

Se contracteaza un imprumut pe termen scurt, in valoare de 6.000.000 mii lei, pe o perioada de 3 ani. Rata dobanzii este de 25%. Presupunem contractarea imprumutului la inceputul anului (1.01.200N).

Imprumutul si dobanda aferenta se vor imparti in 3 transe (anuitati) egale, platibile la sfarsitul fiecarui an.

Sa se inregistreze anuitatea platita in primul si ultimul an.

In luna decembrie, se inregistreaza urmatoarele miscari in contul de disponibilitati in devize:

Sold existent

4000 USD

(1 USD = 32.700 lei)

Incasare

2000 USD

(1 USD = 32.800 lei)

Plata

600 USD

(1 USD = 32.850 lei)

(1 USD = 33.000 lei)

Sa se inregistreze contabil diferenta de curs corespunzatoare soldului existent la 31 decembrie.

RECAPITULARE

Dupa ce ati terminat de studiat aceasta sesiune, reflectati cateva momente asupra obiectivelor procesului de studiu.

Raspunsul la intrebarile de autoevaluare ar trebui sa va arate cat ati reusit sa invatati. Daca nu sunteti siguri ca ati realizat obiectivele procesului de studiu, este util sa recititi partile relevante din aceasta sesiune, inainte de a studia mai departe.

Dupa ce ati revazut obiectivele procesului de studiu si considerati ca vi le-ati insusit, ar trebui sa acordati cateva minute recitirii materialului, pentru a aprofunda intelegerea lui. De asemenea, ar fi util sa revizuiti adnotarile si raspunsurile pentru momentele de reflectie, activitatile si intrebarile de autoevaluare. Aceasta va va ajuta la pregatirea lucrarii de verificare notate si, de asemenea, la recapitularea pentru examen.

Acum cand ati terminat aceasta sesiune, puteti cunoaste:

sa descrieti structura valorilor de trezorerie ale unei intreprinderi;

sa descrieti principalele operatiuni care au loc in cazul trezoreriei: disponibilitati banesti, acreditive, titluri de plasament;

sa identificati utilitatea constituirii provizioanelor pentru deprecierea fluxurilor de plasament.

rAspunsuri model la intrebArile de autoevaluare
(sesiunea 12)

Inregistrarea primirii creditului:

 

15.000.000 mii lei

 

Conturi la banci in lei

Credite bancare pe termen scurt

 

Calculul dobanzii datorate in luna ianuarie:

x = 191.250 mii lei

 

Inregistrarea dobanzii datorate in luna ianuarie:

 

191.250 mii lei

 

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

 

Calculul dobanzii datorate in luna februarie:

= 315.000 mii lei

 

Inregistrarea dobanzii datorate in luna februarie:

 

315.000 mii lei

 

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

 

Calculul dobanzii datorate in luna martie:

= 348.750 mii lei

 

Inregistrarea dobanzii datorate in luna martie:

 

348.750 mii lei

 

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

 

Calculul dobanzii datorate in luna aprilie:

= 157.500 mii lei

 

Inregistrarea dobanzii datorate in luna aprilie:

 

157.500 mii lei

 

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

 

Inregistrarea rambursarii imprumutului si a dobanzilor aferente (in data de 15 aprilie):

Dobanzi datorateian – aprilie = 191.250 + 315.000 + 348.750 + 157.500 = 1.012.500 mii lei

16.012.500 mii lei

 

Conturi la banci in lei

15.000.000 mii lei

 

Credite bancare pe termen scurt

 

1.012.500 mii lei

 

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

Imprumut (perioada)

Luna

 

An I – Dobanda 25%

 

Suma rambursata

 

Sold la inceputul celui de-al doilea an

 

An II – Dobanda 25%

 

Suma rambursata

 

Sold la inceputul celui de-al treilea an

 

An III – Dobanda 25%

 

Suma rambursata

 

Calculul anuitatii egale se face cu ajutorul formulei:

A =

Unde:

A = marimea anuitatii

K = marimea capitalului imprumutat

r = rata dobanzii

n = 1,2,3 (anii de rambursare)

A = = = 3.073.770,5

 

Inregistrarea rambursarii anuitatii in primul an:

3.073.770,5 lei

Conturi la banci in lei

1.573.770,5 lei

Credite bancare pe termen scurt

1.500.000 lei

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

Inregistrarea rambursarii anuitatii in al treilea an:

3.073.770,5 lei

Conturi la banci in lei

2.459.016,4 lei

Credite bancare pe termen scurt

614.754,1 lei

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

Situatia in contul 5124 “Conturi la banci in valuta” se prezinta astfel:

D

5124 “Conturi la banci in valuta” C

S.I. (sold initial)

4000 USD x 32.700 lei/USD = 130.800.000 lei

(-) 600 USD x 32.850 lei/USD = 19.710.000 lei

(+) 2.000 USD x 32.800 lei/USD = 65.600.000 lei

SOLD (15.12) = 6000 USD = 196.400.000 lei

SOLD = 5400 USD = 176.690.000 lei

5400 USD x 33.000 lei = 178.200.000 lei

 

In data de 31.12 se inregistreaza o diferenta favorabila de curs valutar, corespunzator disponibilitatilor in devize.

Diferenta este : 178.200.000 lei – 176.690.000 lei = 1.510.000 lei

Inregistrarea contabila este:

 

1.510.000 lei

 

Conturi la banci in devize

Venituri din diferente de curs valutar


Document Info


Accesari: 5611
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )