Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CONTABILITATEA VENITURILOR

Contabilitate
CONTABILITATEA VENITURILORDefinire si clasificare

Veniturile reprezinta sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse. Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta.

Veniturile constituie cresteri ale beneficilor economice, inregistrate pe parcursul exercitiului contabil sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Venitul este fluxul brut de beneficii economice primite de o societate in cursul activitatilor obisnuite ale acesteia, atunci cand acest flux se materializeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cresterile datorate contributiilor din partea participantilor la acest capital propriu.

Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau la care poate fi decontata o datorie de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. Venitul include doar fluxurile brute de beneficii economice primite sau primit de catre societate in nume propriu. Sunt excluse din venituri 636j95g sumele colectate in numele unor terte parti, cum ar fi taxele pentru bunuri si servicii, TVA, care nu sunt beneficii economice de primit de catre intreprindere si nu au ca rezu1tat cresteri ale capitalului propriu.

Veniturile trebuie evaluate la valoarea justa a mijlocului de .plata primit sau de primit. Suma veniturilor dintr-o tranzactie este determinata de obicei printr-un acord intre societate si cumparatorul sau utilizatorul activului. Ea se evalueaza la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit, tinand cont de suma oricaror reduceri comerciale si a oricaror rabaturi cantitative acordate de societate.

Mijlocul de plata este de regula numerarul sau echivalent de numerar, iar suma veniturilor este data de suma numerarului sau echivalentului de numerar primit sau de primit.

In cazul in care intrarea de numerar sau echivalent de numerar este amanata, valoarea justa a mijlocului de plata poate fi mai mica decat suma nominala a numerarului primit sau de primit. In vederea eliminarii acestui fapt, pe baza de acorduri intre vanzator si cumparator (cu caracter de tranzactie financiara), valoarea justa a mijlocului de plata va fi determinata prin actualizarea tuturor sumelor de primit in viitor, utilizand in acest scop rata dobanzii aferente perioadei respective. Diferenta dintre valoarea justa la data recunoasterii venitului si suma nominala a mijlocului de plata este

recunoscuta ca venit din dobanzi (venit financiar).

Veniturile nelegate de vanzari, cum sunt cele financiare si, in unele cazuri, cele exceptionale, sunt considerate realizate in momentul constatarii sau incasarii, dupa caz.

Veniturile sunt recunoscute in contul de rezultate (contul de profit si pierdere) atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil.

Criteriile de recunoastere a veniturilor sunt aplicate de obicei separate pentru fiecare tranzactie, pentru a putea reflecta realitatea economica. De exemplu cand pretul de vanzare al unui produs include o suma identificabila pentru servicii succesive, aceasta suma este inregistrata in avans si recunoscuta ca venit pe parcursul perioadei in care s-a efectuat service-ul.

Veniturile din vanzarea bunurilor trebuie sa fie recunoscute in momentul in care sunt satisfacute urmatoarele conditii:

a) intreprinderea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor;

b) intreprinderea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o in mod normal in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;

c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod rezonabil;

d) este probabil sa fie generate catre intreprindere beneficii economice asociate tranzactiei;

e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod rezonabil.

Veniturile din prestarea serviciilor. Atunci cand rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea de servicii poate fi estimat in mod rezonabil, venitul asociat tranzactiei trebuie sa fie recunoscut in functie de stadiul de executie a contractului la data inchiderii bilantului. Rezultatul unei tranzactii poate fi estimat in mod rezonabil atunci cand sunt satisfacute urmatoarele conditii:

a) suma veniturilor poate fi estimata in mod rezonabil;

b) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre societate;

c) stadiul de executie a contractului la data de inchidere a bilantului poate fi evaluat in mod rezonabil;

d) costurile aparute pe parcursul contractului si costurile de finalizare a contractului pot fi evaluate in mod rezonabil.

Veniturile nu pot fi recunoscute atunci cand cheltuielile aferente tranzactiilor respective nu pot fi evaluate in mod rezonabil; in asemenea cazuri, orice mijloc de plata deja primit este recunoscut ca datorie.

Recunoasterea veniturilor pe masura executiei contractului, este denumita in mod curent ,,metoda procentului de executie". Potrivit acestei metode, veniturile sunt recunoscute in perioadele contabile in care sunt prestate serviciile.

Veniturile din dobanzi trebuie recunoscute periodic, in mod proportional pe baza randamentului efectiv al activului. Randamentul efectiv al unui activ este rata dobanzii necesara pentru actualizarea fluxurilor viitoarelor intrari de numerar, asteptate pe durata de viata a activului pentru a egala valoarea contabila initiala a acestuia.

Redeventele trebuie recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente, conform realitatii economice a contractului.

Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, comisioane, dobanzi, dividende.

Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, astfel:A)  venituri de exploatare, care cuprind:

- venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate;

- venituri din variatia stocurilor;

veniturile din productia de imobilizari;

venituri din subventii de exploatare;

alte venituri din exploatare;

B) venituri financiare, care cuprind:

venituri din imobilizari financiare (investitii pe termen lung);

venituri din investitii financiare pe termen scurt;

venituri din diferente de curs valutar;

- venituri din creante imobilizate;

- venituri din investitii financiare cedate;

- venituri din dobanzi;

- venituri din sconturi obtinute;

- alte venituri financiare.

C) venituri extraordinare

3.2. Contabilitatea veniturilor din exploatare

In modelul continental de contabilitate, implicit in cel din tara noastra, criteriul de delimitare si inregistrare a veniturilor din activitatea de exploatare este cel incepand cu obtinerea productiei si se continua cu vanzarea aceleiasi productii sau a marfurilor cumparate. Totodata, se considera venituri realizate, in functie de care se determina rezultatul, numai cele din stadiul de vanzare, adica din faza unde are loc transferarea dreptului de proprietate.

a) Veniturile din vanzarea de produse finite, semifabricate, produse reziduale, executarea de lucrari, prestari servicii, studii si cercetari, venituri din redevente, venituri din vanzarea marfurilor, locatii de gestiune si chirii, venituri din activitati diverse Productia vanduta este evaluata la pret de vanzare. Exemplu (Anexa nr. 14)

Vanzarile de marfuri apar indeosebi la intreprinderile comerciale si se constituie pe seama vanzarii marfurilor achizitionate.

Vanzarile sunt adesea supuse unor reduceri cu caracter comercial si cu caracter financiar. Reducerile cu caracter comercial constau din: rabaturi (acordate, de obicei, pentru deficiente calitative); remize (acordate pentru importanta vanzarii si relatia cu clientul) si risturnuri (acordate in contul vanzarilor catre un client pe o perioada de timp: semestru, an). Reducerile cu caracter financiar se prezinta sub forma sconturilor de decontare ce se acorda clientilor pentru achitarea inainte de scadenta.

Insumarea vanzarilor de marfuri si a productiei vandute nete (mai putin reducerile comerciale), conduce la obtinerea cifrei de afaceri ca unul din indicatorii ce caracterizeaza marimea intreprinderii si a situatiei economico-financiare a acesteia.

b) Veniturile din variatia stocurilor (productia stocata) reprezinta variatia in plus (stocaj) sau in minus (destocaj) intre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productia in curs de executie la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs de executie. Variatiile productiei stocate se determina atat pentru fiecare forma de produse stocate (semifabricate, produse finite, produse reziduale etc.), cat si pentru animale si pasari obtinute din productie proprie.

Exemplu (Anexa nr. 15 )

c) Venituri din productia de imobilizari se constituie din productia de imobilizari necorporale si corporale efectuata in scopuri proprii. Exemplu (Anexa nr. 16 )

d) Venituri din subventii de exploatare reprezinta subventiile primite de unitate pentru acoperirea pierderilor pentru diferente de pret la produse subventionate, precum si alte subventii din partea statului sau din partea altor organisme.

e) Alte venituri din exploatare cuprind veniturile din creantele reactivate si debitori diversi, veniturile din despagubiri, amenzi, penalitati, venituri din donatii si subventii primite, venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital, venituri din subventii pentru investitii, alte venituri, altele decat cele prezentate anterior. Exemplu (Anexa nr. 17)
Contabilitatea veniturilor financiare

In categoria veniturilor financiare sunt incluse veniturile din: participatii, titluri de plasament, imobilizarile financiare cedate, creantele imobilizate, titlurile de plasament cedate, diferentele favorabile de curs valutar, dobanzile cuvenite, sconturile obtinute si alte venituri financiare.

a) Veniturile din imobilizari financiare (investitii pe termen lung) includ dividendele incasate pentru participatiile la capitalul altor societati, pretul de

vanzare aferent imobilizarilor financiare cedate si dobanzile aferente creantelor imobilizate. Exemplu (Anexa nr. 18)

b) Veniturile din investitii financiare pe termen scurt se constituie din diferentele favorabile intre pretul de vanzare (cesiune) al investitiilor financiare pe termen scurt si pretul lor de inregistrare. Exemplu (Anexa nr. 19 )

c) Veniturile din diferente de curs valutar reprezinta veniturile obtinute din

diferentele rezultate in urma lichidarii creantelor si datoriilor in valuta ale

intreprinderii, diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize, numerarului in casierie in devize si existentului in conturile de acreditive in devize. Exemplu (Anexa nr. 20)

d) Veniturile din creante imobilizate cuprind dobanzile de incasat sau incasate, dupa caz, precum creantele imobilizate.

e) Veniturile din investitii financiare cedate reprezinta veniturile din titluri de plasament cedate, pentru diferente intre pretul de cesiune si cel de cumparare.

f) Veniturile din dobanzi cuprind veniturile financiare din dobanzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare si din creditele comerciale. Exemplu (Anexa nr. 21)

g) Veniturile din sconturi obtinute contin veniturile obtinute din sconturile de decontare la furnizori si alti creditori. Exemplu (Anexa nr. 22)

Contabilitatea veniturilor extraordinare

Veniturile extraordinare provin din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare. Veniturile extraordinare pot aparea ca urmare a subventiilor primite pentru eliminarea efectelor calamitatilor, pentru reamplasarea activitatilor productive in zone defavorizate sau pentru descongestionarea zonelor urbane aglomerate dar si din despagubirile care insotesc exproprierea unor active pentru cauza de utilitate publica. Exemplu (Anexa nr. 23)

Contabilitatea veniturilor din provizioane

Veniturile din provizioane sunt venituri calculate, determinate de reluarea prin diminuare a provizioanelor pentru deprecieri. Toate veniturile din provizioane se contabilizeaza, de regula, la inchiderea exercitiului financiar, in cazul iesirii activelor pentru care s-au constituit provizioane pentru deprecieri si in situatia anularii partiale sau totale a unor provizioane ramase fara obiect.

Veniturile din provizioane reprezinta venituri obtinute din reluarea (prin diminuare sau anulare) a provizioanelor constituite pentru activitatea financiara (provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare, pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt etc.).

Exemplu (Anexa nr. 24)

Document Info


Accesari: 23416
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )