Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Contabilitatea Stocurilor

Contabilitate


Contabilitatea Stocurilor

3.1. Definitii.Incluse in cadrul activelor circulante, stocurile sunt:

detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

in curs de productie in vederea vanzarii in aceleasi conditii ca mai sus;

sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

In cadrul stocurilor se cuprind:

marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii;

materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata;

materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit;

materialele de natura obiectelor de inventar

produsele, respectiv:

a)     semifabricatele, prin care se inteleg produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;

b)     produsele finite, adica produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor;

c)     rebuturile, materialele recuperabile sau deseurile;

animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji si altele) crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele pentru productie - lana, lapte si blana;

ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte;

productia in curs de executie, care reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime; in cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate.

In cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.

Potrivit Legii Contabilitatii detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale fara sa fie inregistrate in contabilitate, este interzisa. In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure:

a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in unitate si inregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune; in contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;

b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii, se procedeaza astfel:

bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;

bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune;

c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din unitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate in conturi in afara bilantului;

bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;

d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.

3.2. Evaluarea stocurilor

Costul stocurilor reprezinta suma tuturor costurilor aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate de intreprindere pentru a aduce stocurile in forma si locul in care se gasesc in prezent. Costul stocurilor este utilizat pentru evaluarea stocurilor la intrare, la iesire si la inchiderea exercitiului financiar.

Evaluarea stocurilor se face in urmatoarele momente:

evaluare la intrare;

evaluare la iesire;

evaluare la inventar;

evaluare la bilant.

3.2.1. Evaluarea stocurilor la intrare

La intrarea in gestiune, stocurile se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare de inregistrare sau cost istoric. Costul istoric, in functie de modul de intrare a stocurilor in patrimoniu, poate fi dupa caz:

Costul de achizitie - in cazul achizitiei;

Costul de productie - in cazul productiei in regie proprie;

Valoarea de aport - in cazul aportului la capital;

Valoarea de utilitate - in cazul donatiilor cu titlu gratuit;

3.2.1.1. Evaluarea stocurilor la cost de achizitie

Se aplica in cazul cumpararii stocurilor. Anumite cheltuieli generate de achizitie sunt adaugate la cost, altele sunt scazute din cost, in timp ce altele sunt ignorate. Astfel avem:

Cheltuieli care, de regula, se introduc in costul de productie

Cheltuieli care, de regula, nu se introduc in costul de productiei

Specificatie

Sens modificare

Specificatie

Pretul de cumparare;

TVA (numai daca firma este platitoare de TVA, in caz contrar se include in cost);

Taxe de import si alte taxe de cumparare;

Diferente de curs valutar.

Costuri de transport si de manipulare;

Alte costuri ;

Reducerile comerciale, rabaturile, alte elemente similare.

3.2.1.2. Evaluarea stocurilor la cost de productie

Se aplica in cazul stocurilor fabricate: produse finite, semifabricate, productie in curs de executie si alte stocuri produse de intreprindere. In mod similar cu achizitia si in cazul productiei, anumite cheltuieli sunt adaugate la cost, altele sunt scazute din cost, in timp ce altele sunt ignorate. Astfel avem:

Cheltuieli care, de regula, se introduc in costul de productie

Cheltuieli care, de regula nu se introduc in costul de productie

Specificatie

Sens modificare

Specificatie

Costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile;

Cheltuieli generale de administratie;

Alte cheltuieli directe de productie;

Cheltuieli de desfacere;

Cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia bunurilor;

Cheltuieli financiare.

Costul indatorarii (dobanzi si diferente de curs aferente dobanzilor privind imprumuturile);

3.2.1.3. Evaluarea stocurilor la valoarea de aport

Valoarea de aport se aplica in cazul stocurilor reprezentand aport la capitalul social. Ea se stabileste in urma evaluarii potrivit legii, in functie de pretul pietei, starea si amplasarea stocurilor.

3.2.1.4. Evaluarea stocurilor la valoarea de utilitate

Valoarea de utilitate se aplica 858b14i in cazul stocurilor obtinute prin donatie cu titlu gratuit. Ea se stabileste in mod similar cu valoarea de aport.

3.2.1.5. Alte costuri ocazionate de stocuri intrate

Se includ in costul stocurilor numai in masura in care reprezinta costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care sunt necesare intreprinderii (proiectarea produselor destinate anumitor clienti, regii generale, etc.).

Cheltuielile excesive generate de ineficenta productiei, precum si cheltuielile posterioare constituirii stocurilor sunt excluse din costul lor, fiind tratate drept cheltuieli ale perioadelor in care au intervenit. Fac parte din aceasta categorie cheltuieli cum sunt: pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie peste limitele normal admise.

Cheltuielile indirecte de productie se impart in: fixe si variabile.

Cheltuielile fixe de productie includ costurile indirecte care raman relativ constante, indiferent de volumul productiei, cum sunt : salariile personalului care nu este implicat in productie, amortizarea, cheltuielile cu intretinerea sectiilor si utilajelor, etc.

Costurile variabile includ costurile indirecte de productie care variaza direct proportional cu volumul productiei : cheltuieli indirecte cu materialele si forta de munca direct implicata in procesul de productie.

Alocarea costurilor fixe asupra costurilor de productie se face pe baza capacitatii normale de productie. In cazul unei productii scazute sub capacitatea normala, valoarea costurilor fixe pe unitatea de produs nu se majoreaza. Partea nealocata este contabilizata ca o cheltuiala a perioadei. In cazul unei productii peste capacitatea normala valoarea costurilor fixe pe unitatea de produs este diminuata. Alocarea costurilor variabile asupra costului de productie se face pe baza folosirii reale a capacitatii de productie.

CFPN = CF * (1 - productia reala/capacitatea normala de productie)

CFPN = costuri fixe de productie neincorporabile ;

CF = costuri fixe

CFPI = CF * productia reala/productia normala

CFPI = costuri fixe de productie incorporabile ;

CFPN + CFPI = CF

Ex. SC Alfa SRL a fabricat in exercitiul N cantitatea de 600 buc. din produsul A (productie reala) pentru care s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: Cheltuieli directe: 2.220.000 lei ; Cheltuieli indirecte: 700.000 lei, din care: cheltuieli fixe: 400.000 lei si cheltuieli variabile: 300.000 lei; Cheltuieli generale : 600.000 lei ; Cheltuieli de desfacere : 100.000 lei. Capacitatea normala de productie este de 1000 buc pentru produsul A. Determinati costul de productie si costul unitar.

CFPI = 400.000 * 600 / 1000 = 240.000 lei (din chelt. Fixe 400.000 - intra la costul de productie) ;

CFPN = 400.000 * (1 - 600 / 1000) = 160.000 lei

Cost productie = 2.220.000 + 240.000 + 300.000 = 2.760.000 lei.

Cost unitar = 4.600 lei / buc.

3.2.2. Evaluarea stocurilor la iesire

La iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile, acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din metodele mentionate mai jos:

Metoda primul intrat-primul iesit - FIFO;

Metoda costului mediu ponderat - CMP;

Metoda ultimul intrat-primul iesit - LIFO.

Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor si a activelor fungibile de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:

motivul schimbarii metodei;

efectele sale asupra rezultatului.

O persoana juridica trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizarea similare. Pentru stocurile cu natura sau utilizarea diferita, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificata.

3.2.2.1. Metoda costului mediu ponderat (CMP)

Presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic (lunar) sau dupa fiecare receptie.

Ex. Se considera urmatoarele date pentru stocul X in luna Februarie anul N:

stoc initial : 500 buc. x 20 lei ;

intrari: - in 03.02.N 100 buc. x 22 lei = 2.200 lei;

- in 18.02.N 200 buc. x 24 lei = 4.800 lei;

iesiri: - in 10.02.N: 300 buc.

- in 28.02.N: 400 buc.

Var. 1 (lunar):

CMP = 10.000 + 7000 / 500 + 300 = 17.000 / 800 = 21,25 lei

Var. 2 (dupa fiecare op de intrare):

CMP (03.02) = 10.000 + 2.200 / 500 + 100 = 20,33 lei;

CMP (18.02) = 10.000 + 7000 / 500 + 300 = 21,25 lei.

Var. 1

Data

Intrari

Iesiri

Stoc

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Total

Var. 2

Data

Intrari

Iesiri

Stoc

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Total

3.2.2.2. Metoda primul intrat - primul iesit (FIFO)

Bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului urmator, in ordine cronologica.

Ex.

Data

Intrari

Iesiri

Stoc

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

ValoareEvaluarea iesirilor in cota FIFO la cele mai vechi, adica cele mai mici costuri, conduce la o majorare a rezultatului exercitiului (profitul) si a impozitului pe profit. Ca urmare, in perioada de crestere sustinuta, metoda FIFO produce cea mai mare valoare a profitului, iar costul stocurilor iesite este apropiat de nivelul costului din momentul in care aceste stocuri au intrat in gestiune. In perioada de descrestere efectele sunt inverse.

3.2.2.3. Metoda ultimul intrat - primul iesit (LIFO)

Bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului anterior, in ordine cronologica.

Ex.

Data

Intrari

Iesiri

Stoc

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Total

Ex. 2

Data

Intrari

Iesiri

Stoc

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Evaluarea iesirilor in metoda LIFO la cele mai recente, adica la cele mai mari costuri, micsoreaza rezultatul exercitiului (profitul) si implicit impozitul pe profit.

Efectele sunt accentuate in perioada de inflatie, cand metoda LIFO produce cea mai mica valoare posibila a rezultatelor iar costul stocurilor iesite este apropiat de nivelul costului celor mai recente stocuri intrate in gestiune.

Functionalitatea si rentabilitatea sunt principalii factori care conditioneaza adaptarea unei metode sau a alteia, deoarece evaluarea cantitatii de stocuri la sfarsitul perioadei este cheia care conduce la supra sau subevaluarea profitului.

Relatiile de calcul pentru judecatile de valoare :

a) pentru stocurile cumparate si vandute :

Rezultatul = vanzari - costuri bunuri vandute.

Costul bunuri vandute = costuri bunuri disponibile pentru vanzare - costuri bunuri in stoc la sfarsitul perioadei.

Costul bunuri disponibile pt vanzare = cost bunuri in stoc la inceputul perioadei + cost bunuri cumparate in cursul perioadei.

b) pentru stocurile fabricate:

Rezultatul = vanzarea - cost bunuri vandute

Costul bunuri vandute = cost bunuri disponibile pt vanzare - cost bunuri in stoc la sfarsitul perioadei

Cost bunuri disponibile pentru vanzare = cost achizitie al stocurilor consumate + cheltuieli directe de productie + cota de cheltuieli indirecte de productie repartizata.

Costul de achizitie al stocurilor consumate = cost de achizitie al stocurilor disponibile - costul de achizitie al bunurilor ramase in stoc la sfarsitul perioadei.

Cost de achizitie al stocurilor disponibile = costul de achizitie al bunurilor aflate in stoc la inceputul perioadei + cost achizitie al bunurilor cumparate in cursul perioadei

Ex. Recapitulare Stocuri - cap. 4 Contabilitatea stocurilor

Pentru SC A SRL se inregistreaza urmatoarele operatii privind stocurile:

01.01.N stoc: 15 buc. x 100 lei = 1.500

02.01.N intrare: 20 buc x 110 lei = 2.200

03.01.N intrare: 25 buc x 120 lei = 3.000

04.01.N iesire: 40 buc.

05.01.N iesire: 20 buc.

Sa se intocmeasca tabelul CMP, FIFO si LIFO.

CMP = 1.500 + 2.200 / 15 + 20 = 105,7142

CMP = 1.500 + 3.000 / 15 + 25 = 112,5

Data

Intrari

Iesiri

Stoc

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

FIFO

Data

Intrari

Iesiri

Stoc

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

LIFO

Data

Intrari

Iesiri

Stoc

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare

Cantit.

p. unitar

Valoare3.2.3. Evaluarea stocurilor la inventar

La inventar, stocurile se evalueaza la valoarea lor actuala (de inventar), denumita valoare realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si a costurilor necesare vanzarii (cheltuieli de transport, comisioane privind vanzarile, costul garantiei acordate, etc.).

Ex. Daca pretul de vanzare este 200.000 lei, costul cu evaluarea bunului (cf. raportului de evaluare) este 4.000 lei si costul cu vanzarea efectiva a bunului este de 1.000 lei Valoarea Realizabila Neta va fi 195.000 lei.

Problema principala care se pune in legatura cu valoarea realizabila neta (VRN) este cea a determinarii ei. In acest sens un prim aspect care se degaja se refera la modul de individualizare a stocurilor in evaluare. De regula, VRN se determina separat pentru fiecare element de stocuri. Uneori insa este mai adecvat sa se grupeze elementele similare sau conexe. Este cazul unor elemente de stoc care apartin aceleiasi game de produse, au scopuri sau utilizari similare, sunt produse si comercializate in aceeasi zona geografica si care nu pot fi evaluate distinct fata de alte elemente din aceeasi gama de produse. Al doilea aspect priveste modul de determinare a VRN.

Estimarea se face in functie de o serie de factori :

luarea in considerare a scopului sau a destinatiei pentru care sunt detinute stocurile. De exemplu pentru stocurile care urmeaza sa fie livrate in baza unor contracte ferme, VRN este pretul stabilit contractual ; pentru cantitati excedentare contractelor de vanzare VRN se determina pornind de la preturile generate de vanzare practicate pe piata ;

deprecierea stocurilor care au suferit deteriorari sau care au fost uzate moral integral sau partial, carora li s-a diminuat pretul de vanzare sau celor la care au crescut costurile estimate pentru finalizare sau vanzare ; in aceste cazuri VRN se determina prin diminuarea costului stocului.

utilizarea celor mai credibile dovezi in momentul in care are loc estimarea valorii care se asteapta a fi realizata. Estimarile in cauza iau in considerare fluctuatiile de pret si de cost care sunt direct legate de evenimente ce au intervenit dupa inchiderea exercitiului in masura in care astfel de evenimente confirma conditiile existente la sfarsitul exercitiului. Astfel de situatii conduc la determinarea unei VRN mai mare sau mai mica decat costul stocurilor. In cazul materialelor si consumabilelor folosite in productie nu se diminueaza valoarea sub cost daca se estimeaza ca produsele finite rezultate vor fi vandute la un pret mai mare sau egal cu costul lor. In schimb daca se estimeaza ca produsele rezultate vor avea un cost mai mare decat VRN atunci costul materialelor aferente se diminueaza pana la VRN. De aici rezulta ca VRN poate fi egala, mai mare sau mai mica decat costul stocurilor.

3.2.4. Evaluarea stocurilor la bilant

Pentru a fi inscrise in situatiile financiare (bilant), stocurile se evalueaza la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Daca costul stocurilor este mai mare decat valoarea realizabila neta, costul stocurilor se diminueaza pana la nivelul valorii realizabile nete. Valoarea cu care se diminueaza costurile este recunoscuta ca o cheltuiala pentru depreciere.

Ex. se achizitioneaza o marfa pentru care se inregistreaza urmatoarele elemente de cheltuieli :

Pret achizitie = 2.000.000 ; taxe vamale = 400.000 ; TVA = 380.000 ; cheltuieli de transport = 100.000 ; cheltuieli cu manipularea = 20.000 ; reducere comerciala = 10.000 ; diferente de curs valutar = 5.000. La sfarsitul exercitiului financiar se constata o VRN de 2.400.000. Care este costul de achizitie si ce valoare se va inscrie in bilant ?

3.3. Organizarea documentatiei primare in contabilitatea stocurilor

In cadrul intreprinderii, activele circulante materiale (stocurile) ocazioneaza numeroase operatii care pot fi grupate in operatii de aprovizionare, eliberare din depozite si inventariere.

Aceste operatii sunt consemnate in diferite documente si evidente operative specifice.

Aprovizionarea se face din afara, adica de la alte intreprinderi, iar unele materiale si produse se obtin prin productie proprie. In vederea indeplinirii obiectivelor prevazute in programul de aprovizionare, unitatile patrimoniale emit catre furnizori comenzi, iar pe baza acestora incheie contracte economice. In anumite conditii contractele economice sunt inlocuite prin confirmare de comanda. Pentru urmarirea modului in care sunt realizate contractele de aprovizionare, serviciul de aprovizionare organizeaza o evidenta operativa care cuprinde : registru de comenzi si fisa de urmarire a executarii comenzilor. In aceste evidente se inscriu comenzile emise catre furnizori precum si termenele de livrare stabilite de comun acord cu acestia prin contractele economice (sau confirmare de comanda), data la care a fost executata comanda si se fac mentiuni privind revenirile pentru urgentarea executarii comenzii, penalizarile datorate pentru neexecutarea conditiilor contractuale, etc. In cazul executarii comenzii si a contractului de aprovizionare intreprinderea cumparatoare primeste de la furnizor avizul de insotire si/sau factura.

Avizul de insotire se emite pe masura livrarii de compartimentul vanzari si serveste ca document pentru eliberarea si scaderea depozitului, a produselor, marfurilor sau altor valori destinate vanzarii, trimise pentru prelucrare la terti, in custodie sau pentru pastrare. Avizul de insotire se mai foloseste si ca document pentru insotirea unor bunuri pe timpul transportului, document pentru intocmirea facturii sau document de primire in gestiunea cumparatorului. Circula de la furnizor la cumparator. In gestiunea furnizorului, exemplarul 1 este preluat de delegatul unitatii care face transportul sau delegatul clientului pentru a insoti bunurile pe durata transportului, iar exemplarul 2 merge la compartimentul vanzari pentru inregistrarea cantitatii in evidenta privind executarea contractelor si apoi este trimis la compartimentul financiar - contabil pentru a fi atasat la factura si inregistrat. In gestiunea cumparatorului, exemplarul 1 sta la baza receptiei bunurilor aprovizionate de catre comisia de receptie dupa care este trimis compartimentului aprovizionare pentru inregistrarea cantitatilor intrate in registrul de evidenta al aprovizionarilor si certificarea efectuarii platii catre furnizor. In cele din urma se inregistreaza in contabilitate atasat la factura. Intreprinderile care pot intocmi factura in momentul livrarii bunurilor nu vor mai emite avizul de insotire decat pentru bunurile trimise pentru prelucrare la terti sau in custodie. Operatia de luare in primire a valorilor bunurilor aprovizionate se numeste receptie. Daca la receptia valorilor materiale se constata deteriorarea sau lipsa coletelor, nepotriviri calitative fata de documentele insotitoare, aceste lucruri se vor specifica in nota de receptie. Prin acest document, materialele necorespunzatoare calitativ sau in neconcordanta cu comanda sunt respinse la receptie, preluate in custodie si tinute la dispozitia furnizorului. De asemenea nota de receptie se intocmeste si in cazurile in care materialele se primesc in transe sau sosesc inainte de primirea facturii de la furnizor. In cazul in care factura soseste odata cu materialele si nu sunt constatate neconcordante NU este necesara intocmirea notei de receptie.

Bonul de predare - transfer - restituire este folosit pentru predarea la magazie a produselor, semifabricatelor si a materialelor obtinute din productia proprie, pentru tranzitarea materialelor de la un loc de depozitare la altul in cadrul aceleiasi intreprinderi, precum si pentru restituirea celor neutilizate la sfarsitul perioadei.

Documentele folosite la eliberarea stocurilor pentru consum sunt : bonul de consum si fisa limita de consum.

Valorile materiale trimise spre prelucrare la terti se elibereaza pe baza dispozitiei de livrare si avizului de insotire a marfii, pe care se va face mentiunea : ''pentru prelucrare la terti''. La inapoierea materialelor prelucrate se controleaza daca s-a primit cantitatea prelucrata corespunzator, iar pe documentele de receptie se face mentiunea : '' din prelucrare''.

Livrarea marfurilor si produselor finite catre terti (vanzarea) se face pe baza facturii.

Fisa de magazie este un document de evidenta operativa a magaziei si se intocmeste separat pentru fiecare fel, calitate sau sortiment de stocuri materiale. Documentele referitoare la valorile materiale intrate in unitatea patrimoniala (factura, avizul de insotire, nota de receptie, etc.) dupa inregistrare in fisele de magazie se predau serviciului de aprovizionare. Dupa verificare, avizare si inregistrare in evidenta tehnico - operativa a aprovizionarii, aceste documente se transmit la compartimentul de contabilitate in termenele stabilite de conducatorul compartimentului financiar - contabil. Documentele primare de iesire a stocurilor din depozite se predau direct la compartimentul contabilitate.

3.4. Sistemul de conturi

Contabilitatea stocurilor se tine cu ajutorul conturilor din Clasa 3 "Conturi de stocuri si productie in curs de executie". Sunt conturi de bilant care furnizeaza informatii de reflectare si control privind situatia si miscarea stocurilor si productiei in curs de executie. Din clasa 3 "Conturi de stocuri si productie in curs de executie" fac parte urmatoarele grupe de conturi:

30 "Stocuri de materii si materiale";

33 "Productia in curs de executie";

34 "Produse";

35 "Stocuri aflate la terti";

36 "Animale";

37 "Marfuri";

38 "Ambalaje".

3.4.1. GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII SI MATERIALE"

Din grupa 30 "Stocuri de materii si materiale" fac parte:

Contul 301 "Materii prime"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime. Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ.

In situatia aplicarii inventarului permanent:

In debitul contului 301 "Materii prime" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate (401, 408, 542, 446);

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aduse de la terti (351, 401);

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aport in natura, al actionarilor si asociatilor (456);

valoarea materiilor prime constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (601, 758);

valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materie prima in aceeasi unitate (341, 345);

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).

In creditul contului 301 "Materii prime" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (601);

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare (371);

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau la subunitati (451, 452, 481, 482);

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie si pierderile din calamitati (658, 671);

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).

Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.

Contul 302 "Materiale consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile). Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ.

In situatia aplicarii inventarului permanent:

In debitul contului 302 "Materiale consumabile" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate (401, 408, 542, 446);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aduse de la terti (351, 401);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile reprezentand aport in natura, al actionarilor si asociatilor (456);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (602, 758);

valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materiale in aceeasi unitate (341, 345);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).

In creditul contului 302 "Materiale consumabile" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile, incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (602);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare (371);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile donate si pierderile din calamitati (658, 671);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc.

Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei, miscarii si uzurii materialelor de natura obiectelor de inventar. Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ.

In debitul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (401, 408, 446, 542);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terti (351, 401);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentand aport in natura la capitalul social (456);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (603, 758);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie (345).

In creditul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta (603, 471);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (603);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare (371);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti (351);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar donate si pierderile din calamitati (658, 671);

valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar retrase din aportul la capitalul social (456).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.

Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus) intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.

Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.

In debitul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:

diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune (401, 542);

diferentele de pret in minus aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603).

In creditul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:

diferentele de pret in minus, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (301, 302, 303);

diferentele de pret in plus aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603).

Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.

In situatia aplicarii inventarului intermitent:

Stocurile existente la inceputul exercitiului financiar precum si intrarile in cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar se inregistreaza direct in debitul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" si 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar".

Conturile 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile" si 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debiteaza numai la sfarsitul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente in stoc, stabilita pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar".

3.4.2. GRUPA 33 "PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE"

Din grupa 33 "Productia in curs de executie" fac parte:

Contul 331 "Produse in curs de executie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei. Contul 331 "Produse in curs de executie" este un cont de activ.

In debitul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza:

valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar (711).

In creditul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza:

scaderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).

Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.

Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie existente la sfarsitul perioadei. Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" este un cont de activ.

In debitul contului 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se inregistreaza:

valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei (711).

In creditul contului 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se inregistreaza:

scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).

Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei.

3.4.3. GRUPA 34 "PRODUSE"

Din grupa 34 "Produse" fac parte:

Contul 341 "Semifabricate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta, existentei si miscarii stocurilor de semifabricate. Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ.

In debitul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare sau pret de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie si plusurile constatate la inventariere (711);

valoarea semifabricatelor aduse de la terti (354, 401);

valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).

In creditul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si lipsurile constatate la inventariere (711);

valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate (301, 302);

valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti (354).

valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate societatilor din grup, altor unitati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);

valoarea pierderilor din calamitati (671).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 345 "Produse finite"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite. Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ.

In debitul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite intrate in gestiune si plusurile de inventar (711);

valoarea la pret de inregistrare a produselor finite aduse de la terti (354, 401).

In creditul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite vandute si lipsurile de inventar (711);

valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor, ca plata in natura, potrivit legii (421);

valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite actionarilor, asociatilor sau unitatilor prestatoare, ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale (462, 401);

valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii (371);

valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute si consumate in aceeasi unitate (301, 302, 303);

valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti (354);

valoarea donatiilor de produse finite si pierderilor din calamitati (658, 671).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 346 "Produse reziduale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri). Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ.

In debitul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale intrate in gestiune din productie proprie (711);

valoarea produselor reziduale aduse de la terti (354, 401).

In creditul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale iesite din gestiune (711);

valoarea produselor reziduale trimise la terti (354).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 348 "Diferente de pret la produse"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor intre pretul standard (prestabilit) si costul de productie la produse. Contul 348 "Diferente de pret la produse" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a produselor.

In debitul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:

diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);

diferentele de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711).

In creditul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:

diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);

diferentele de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711).

Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc.

3.4.4. GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERTI"

Din grupa 35 "Stocuri aflate la terti" fac parte:

Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti. Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" este un cont de activ.

In debitul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti (301, 302, 303, 401).

In creditul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:

valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune (301, 302, 303);

scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti, constatate lipsa la inventar, distruse de calamitati (601, 602, 603, 671).

Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti.

Contul 354 "Produse aflate la terti"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti. Contul 354 "Produse aflate la terti" este un cont de activ.

In debitul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza:

- valoarea la pret de inregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la terti (341, 345, 346).

In creditul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza:

- valoarea produselor intrate in gestiune, aduse de la terti (341, 345, 346, 401).

- scaderea din gestiune a produselor aflate la terti pentru care s-au intocmit documente de livrare (607).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti.

Continutul si functiunea conturilor 356 "Animale la terti", 357 "Marfuri in custodie sau in consignatie la terti" si 358 "Ambalaje aflate la terti" sunt similare cu cele ale conturilor prezentate in aceasta grupa.

3.4.5. GRUPA 36 "Animale"

Din grupa 36 "Animale" fac parte:

Contul 361 "Animale si pasari"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari de natura stocurilor, respectiv animalele nascute si celor tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji etc.), in vederea cresterii si folosirii lor pentru munca si reproductie; animalelor si pasarilor la ingrasat pentru valorificare; coloniilor de albine, precum si a animalelor pentru productie (lana, lapte si blana). Contul 361 "Animale si pasari" este un cont de activ.

In debitul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate (401, 408, 542);

valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse de la terti (356, 401);

valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a animalelor si pasarilor aduse ca aport in natura de catre actionari si asociati (456);

valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate si plusurile de inventar (711);

valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);

valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit (758).

In creditul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute, incluse pe cheltuieli, constatate minus de inventar si cele trimise la terti (356, 371, 606, 711);

valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate la unitate sau subunitati (481, 482)

valoarea pierderilor din calamitati (671).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, respectiv costul de productie. Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a animalelor si pasarilor.

In debitul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:

diferentele de pret in plus aferente animalelor si pasarilor achizitionate (401, 542);

diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (606);

diferentele de pret in plus aferente animalelor din productie proprie (711);

diferentele de pret in minus repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor iesite din gestiune (711).

In creditul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:

diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor achizitionate (361, 542);

diferentele de pret in plus aferente animalelor incluse pe cheltuielile exercitiului (606);

diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor din productie proprie (711);

diferentele de pret in plus repartizate asupra valorii animalelor din productie proprie iesite din gestiune (711)

Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor existente in stoc.

3.4.6. GRUPA 37 "MARFURI"

Din grupa 37 "Marfuri" fac parte:

Contul 371 "Marfuri"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri. Contul 371 "Marfuri" este un cont de activ.

In debitul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate (401, 408, 446, 542);

valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentand aportul in natura al actionarilor si asociatilor (456);

valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor, vandute ca atare (301, 302, 303, 361);

valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere (345);

valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);

valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (607, 758);

valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428).

In creditul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare si lipsurile de inventar (607);

valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti (357);

valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor iesite din gestiune (378, 4428);

valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);

valoarea donatiilor si pierderilor din calamitati (658, 671).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 378 "Diferente de pret la marfuri"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciantului) aferent marfurilor din unitatile comerciale. Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.

In creditul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza:

valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune (371).

In debitul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza:

valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din gestiune (371).

Soldul contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferent marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

3.4.7. GRUPA 38 "AMBALAJE"

Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:

Contul 381 "Ambalaje"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje. Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.

In debitul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate (401, 408, 542);

valoarea ambalajelor reprezentand aportul in natura al actionarilor si asociatilor (456);

valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401);

valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la societatile din grup alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);

valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (608, 758);

valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (345).

In creditul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:

valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare (371);

valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute si lipsurile constatate la inventar (608);

valoarea ambalajelor trimise la terti (358);

valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);

valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati (658, 671).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor in minus sau in plus intre pretul standard si costul de achizitie, aferente ambalajelor. Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a ambalajelor.

In debitul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:

diferentele de pret in plus (costul de achizitie mai mare decat pretul standard) aferente ambalajelor intrate in gestiune (401, 542);

diferentele de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).

In creditul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:

diferentele de pret in minus aferente ambalajelor achizitionate (381, 542);

diferentele de pret in plus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).

Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

3.5. Metode de organizare a contabilitatii stocurilor

La organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor poate fi adoptata una din cele 2 metode:

Metoda inventarului permanent. Aceasta consta in inregistrarea tuturor operatiilor de intrare si iesire in conturile sintetice de stocuri, asigurandu-se cunoasterea in orice moment a stocurilor cantitative si valorice.

Sold final = Sold initial + Intrari - iesiri

In metoda inventarului permanent conturile de stocuri si productie in curs de executie se debiteaza cu intrarile de valori materiale si se crediteaza cu iesirile de valori materiale pe masura efectuarii operatiilor. Aceasta metoda presupune un volum mai mare de munca si se aplica de regula la intreprinderile mai mari.

Metoda inventarului intermitent. Consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul exercitiului (al perioadei). Potrivit acestei metode, iesirile se determina periodic sau doar la finele exercitiului ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale + valoarea intrarilor si valoarea stocurilor finale pe de alta parte, determinata pe baza inventarierii :

e = Stoc initial + intrari - Stoc final

In aceasta varianta conturile de stocuri se debiteaza in cursul lunii cu intrarile, pe masura efectuarii operatiilor. Creditarea conturilor se face insa numai la sfarsitul lunii, dupa efectuarea inventarierii, a evaluarii costului stocurilor finale si determinarea pe aceasta baza a costului stocurilor iesite prin vanzare sau consum.

Metoda inventarului intermitent poate fi aplicata in unitatile patrimoniale de natura celor mici si mijlocii, intrucat este mai simpla si antreneaza cheltuieli mai mici.

Ex. Se achizitioneaza materii prime in valoare de 10.000.000 lei. Taxe vamale : 950.000 lei, cheltuieli transport : 500.000 lei, reducere comerciala este de 5% din valoarea achizitiei (10.000.000), diferentele nefavorabile de curs valutar : 50.000 lei, TVA 19% neinclusa in valoare. Sa se inregistreze intrarile de materii prime.

9.500.000 (10.000.000 - 5%)

+ 950.000 = 10.450.000

+ 500.000 = 10.950.000

- 50.000 = 10.900.000 (nu se includ diferente de curs valutar)

+ 2.080.500 TVA = 13.030.500 (401)

3.6. Contabilitatea ciclurilor de operatii privind stocurile

3.6.1. Contabilitatea operatiilor privind stocurile cumparate

In cursul exercitiului, toate operatiile privind cumpararile de materiale si marfuri de la furnizori se inregistreaza la costul de achizitie in debitul conturilor de stocuri, in corespondenta cu conturile de furnizori, indiferent daca aprovizionarea se face pe baza de credit comercial sau plata imediata.

Cumpararile de stocuri implica anumite cheltuieli accesorii : cheltuieli de transport, asigurarea transportului, onorarii intermediarilor, etc. Aceste cheltuieli trebuie adaugate la pretul de achizitie si contabilizate in debitul conturilor de stocuri.

Ex. SC Alfa SRL cumpara pe credit comercial materii prime in valoare de 100.000 lei. Cheltuielile de transport sunt inscrise in factura ca fiind de 10.000 lei, TVA este de 19% neinclusa in pret.

% = 401 130.900

301

20.900 4426

3.6.2. Operatii privind iesirea stocurilor

Consumul privind iesirea de materiale si materii prime se inregistreaza pe baza bonurilor de consum sau a fisei limita de consum cu costul calculat potrivit metodelor de evaluare la iesire in debitul conturilor de cheltuieli (grupa 6.0) si in creditul conturilor de stocuri. Similar se inregistreaza si iesirile pe calea vanzarilor.

Ex. Pe parcursul lunii X s-au efectuat urmatoarele consumuri de materii prime:

30.000 lei

40.000 lei

10.000 lei

Determinati formulele contabile.

30.000

40.000

10.000

3.6.3. Contabilitatea operatiilor privind stocurile fabricate

a) prin metoda inventarului permanent: Inregistrarile contabile proprii metodei inventarului permanent privesc obtinerea si iesirea produselor, constatarea productiei in curs de executiei la sfarsitul perioadei si reluarea acesteia la inceputul perioadei urmatoare. Produsele obtinute in cursul perioadei de gestiune se inregistreaza pe baza bonului de predare - transfer - restituire.

Intrare : 34x = 711 

Iesire din gestiune : 711 = 34x

b) prin metoda inventarului intermitent : in acesta metoda, similar stocurilor cumparate in conturile de produse se inregistreaza doar stocurile finale constatate si cele initiale anulate, ambele pe seama veniturilor din productia stocata (711). 411 = %

Intrare (bon p. - t. - r.) : 34x = 711 711

Iesire (lista inventariere) : 711 = 34x 4427

Lector: Monografii rezolvate stocuri

CAP. 4 Contabilitatea stocurilor - Monografie contabila

La data de 16.04.N, firma ALFA SRL primeste o comanda de la un client pentru 5 calculatoare cu echipare minima.

Pentru onorarea comenzii, conform facturii din data de 17.04.N, firma achizitioneaza urmatoarele componente care vor fi introduse in ciclul de productie:

Placa de baza   5 buc x 2.500.000 lei/buc

Microprocesor   5 buc x 3.500.000 lei/buc

Memorie  5 buc x 2.100.000 lei/buc

Hard disc  5 buc x 2.997.000 lei/buc

Carcase  5 buc x 925.000 lei/buc

Tastatura  5 buc x 500.000 lei/buc

Mouse   5 buc x 60.000 lei/buc

Preturile nu contin TVA si plata se va face ulterior.

In data 18.04.N, conform bonului de consum, componentele sunt date in consum intrand in ciclul de productie.

Tot in data de 18.04.N conform facturii, se achizitioneaza 9 monitoare de la furnizori la pretul de 3.800.000 lei bucata care vor fi vandute cu amanuntul la pretul de 6.000.000 lei bucata fara sa mai sufere vreo transformare. Cheltuielile de transport pentru monitoare sunt in suma de 1.500.000 lei. Preturile nu contin TVA.

La sfarsitul lunii sunt finalizate doar trei calculatoare care intra in gestiune conform bonului de predare la un cost de productie de 12.582.000 lei/buc. Productia neterminata este in valoare de 18.000.000 lei.

In 12.05.N sistemele sunt finalizate si, conform bonului de predare se inregistreaza intrarea in gestiune a produselor finite la un cost de productie de 12.582.000 lei/buc.

In data de 15.05.N calculatoarele se vand clienului care a lansat comanda pe factura aparand urmatoarele elemente:

Sistem calcul  5 buc x 18.000.000 lei (fara TVA)

Monitor  5 buc x 6.000.000 lei (inclusiv TVA)

In data de 16.05.N clientul plateste suma datorata integral prin ordin de plata in contul bancar. Tot in aceeasi data firma plateste integral datoriile catre furnizori prin ordin de plata in contul bancar al furnizorului.

SE CERE :

Identificarea conturilor care urmeaza a fi utilizate;

Inregistrarea operatiilor in contabilitatea cronologica;

Inregistrarea operatiilor in contabilitatea sistematica;

Rezolvare

Data

Explicatie

Document

C. debit

C. credit

Suma

Achizitie componente

FacturaDare in consum

Bon de consum

Achizitie monitoare (inreg. Marfa cu amanuntul)

Factura

Inreg.TVA deductibil

Factura

Inreg. Produse finite

BPTR

Inreg. Productie neterminata

NC

Reluare productie in curs

NC

Inreg. Produse finite

BPTR

Vanzare catre clienti produse finite

Factura

Vanzare catre clienti marfuri

Factura

Descarcare gestiune produse finite

Dispozitie de livrare, Factura

Descarcare gestiune marfuri

Dispozitie de livrare, Factura

Incasare clienti

OP,EC

Plata furnizori

OP,EC

Calcule

Intrare materii prime

Placa de baza   5 buc x 2.500.000 lei/buc = 12.500.000

Microprocesor   5 buc x 3.500.000 lei/buc = 17.500.000

Memorie  5 buc x 2.100.000 lei/buc = 10.500.000

Hard disc  5 buc x 2.997.000 lei/buc = 14.985.000

Carcase  5 buc x 925.000 lei/buc = 4.625.000

Tastatura  5 buc x 500.000 lei/buc = 2.500.000

Mouse   5 buc x 60.000 lei/buc = 300.000

TOTAL  62.910.000

TVA  11.952.000

TOTAL FACTURA 74.862.900

Intrare marfuri - determinare adaos comercial si TVA neexigibil

pa   9x3.800.000=34.200.000+1.500.000= 35.700.000 (TVA 6.783.000)

a  9x6.000.000=54.000.000-35.700.000= 18.300.000

pa+a  35.700.000+18.300.000= 54.000.000

TVA 19/100x54.000.000= 10.260.000

pa+a+TVA   54.000.000+10.260.000= 64.260.000

Descarcarea de gestiune - determinarea Rc378

K=(Si378+Rc378)/(Si371+Rd371)=(0+18.300.000)/(0+64.260.000)=0,2847

Rd378=Rc371xK=30.000.000x0,2847=8.541.000

RECAPITULARE

CAP. 4 Contabilitatea stocurilor - Monografie contabila

Firma ALFA SRL, specializata in productia si distribuirea de calculatoare achizitioneaza conform facturilor de la furnizori urmatoarele componente :

In data de 10.04.N

o        Placa de baza 2 buc x 2.500.000 lei/buc

o        Microprocesor 2 buc x 3.500.000 lei/buc

o        Memorie 3 buc x 2.100.000 lei/buc

o        Hard disc 4 buc x 2.997.000 lei/buc

o        Carcasa 10 buc x 925.000 lei/buc

o        Tastatura 10 buc x 500.000 lei/buc

o        Mouse 10 buc x 60.000 lei/buc

In data de 15.04.N

o        Placa de baza 4 buc x 2.700.000 lei/buc

o        Microprocesor 4 buc x 3.800.000 lei/buc

o        Memorie 4 buc x 2.200.000 lei/buc

o        Hard disc 2 buc x 3.100.000 lei/buc

Preturile nu contin TVA si plata se va face ulterior.

Tot in data de 15.04.N conform facturii, se achizitioneaza 9 monitoare de la furnizori la pretul de 3.800.000 lei bucata care vor fi inregistrate la pretul de vanzare cu amanuntul de 7.000.000 lei bucata (inclusiv TVA) fara sa mai sufere vreo transformare. Cheltuielile de transport pentru monitoare sunt in suma de 1.000.000 lei fara TVA. Plata se va face ulterior.

La data de 17.04.N, firma ALFA SRL primeste o comanda de la un client pentru 5 calculatoare cu echipare minima. (Documentele cum sunt comanda nu sunt inregistrate in contabilitate).

In data 18.04.N, conform bonului de consum, sunt date in consum prin metoda FIFO, intrand in ciclul de productie urmatoarele componente:

Placa de baza 5 buc

Microprocesor 5 buc

Memorie 5 buc

Hard disc 5 buc

Carcase 5 buc

Tastatura 5 buc

Mouse 5 buc

La sfarsitul lunii sunt finalizate doar trei calculatoare care intra in gestiune conform bonului de predare la un cost de productie de 14.000.000 lei/buc. Productia neterminata este in valoare de 20.000.000 lei.

In 12.05.N sistemele sunt finalizate si, conform bonului de predare se inregistreaza intrarea in gestiune a produselor finite la un cost de productie de 14.000.000 lei/buc.

In data de 15.05.N calculatoarele se vand clienului care a lansat comanda pe factura aparand urmatoarele elemente:

Sistem calcul 5 buc x 20.000.000 lei fara TVA

Monitor 5 buc x 7.000.000 lei inclusiv TVA

In data de 16.05.N clientul plateste suma datorata integral prin ordin de plata in contul bancar. Tot in aceeasi data firma plateste integral datoriile catre furnizori prin ordin de plata in contul bancar al furnizorului.

SE CERE :

  1. Identificarea conturilor care urmeaza a fi utilizate;
  2. Inregistrarea operatiilor in contabilitatea cronologica;
  3. Inregistrarea operatiilor in contabilitatea sistematica

Rezolvare

Data

Explicatie

Document

C. debit

C. credit

Suma

Achizitie materii prime (componente)

Factura

Achizitie materii prime (componente)

Factura

Achizitie monitoare

Factura

Inreg. TVA deductibil

Factura

Dare in consum

Bon Consum

Inreg. Produse finite

BPTR

Inreg. Productie neterminata

NC

Reluare productie neterminata

NC

Inreg. Produse finite

BPTR

Vanzare produse finite la clienti

Factura

Vanzare marfuri la clienti

Factura

Descarcare gestiune produse finite

Disp. Livrare, Factura

Descarcare gestiune marfuri

Disp. Livrare, Factura

Incasare creante clienti

OP,EC

Plata datorii furnizori

OP,EC

Calcule:

Intrare materii prime

In data de 10.04.N

o        Placa de baza   2 buc x 2.500.000 lei/buc = 5.000.000

o        Microprocesor   2 buc x 3.500.000 lei/buc = 7.000.000

o        Memorie  3 buc x 2.100.000 lei/buc = 6.300.000

o        Hard disc  4 buc x 2.997.000 lei/buc = 11.988.000

o        Carcase  10 buc x 925.000 lei/buc = 9.250.000

o        Tastatura  10 buc x 500.000 lei/buc = 5.000.000

o        Mouse   10 buc x 60.000 lei/buc = 600.000

TOTAL 45.138.000

TVA 8.576.220

TOTAL FACTURA 53.714.220

In data de 15.04.N

o        Placa de baza   4 buc x 2.700.000 lei/buc = 10.800.000

o        Microprocesor   4 buc x 3.800.000 lei/buc = 15.200.000

o        Memorie  4 buc x 2.200.000 lei/buc = 8.800.000

o        Hard disc  2 buc x 3.100.000 lei/buc = 6.200.000

TOTAL 41.000.000

TVA 7.790.000

TOTAL FACTURA 48.790.000

Intrare marfuri - determinare adaos comercial si TVA neexigibila

pa   9x3.800.000=34.200.000+1.000.000= 35.200.000

a  9x7.000.000=63.000.000x100/119=

17.741.176

pa+a  35.200.000+17.741.176= 52.941.176

TVA 52.941.176x19/100= 10.058.824

pa+a+TVA   52.941.176+10.058.824= 63.000.000

Dare in consum FIFO

Placa de baza: 5 buc

2 x 2.500.000  5.000.000

3 x 2.700.000  8.100.000

Microprocesor: 5 buc

2 x 3.500.000  7.000.000

3 x 3.800.000  11.400.000

Memorie: 5 buc

3 x 2.100.000  6.300.000

2 x 2.200.000  4.400.000

HDD: 5 buc

4 x 2.997.000  11.988.000

1 x 3.100.000  3.100.000

Carcase: 5 buc

5 x 925.000 4.625.000

Tastatura: 5 buc

5 x 500.000 2.500.000

Mouse: 5 buc

5 x 60.000 300.000

TOTAL 64.713.000

Descarcarea de gestiune - determinarea Rc378

K=(Si378+Rc378)/(Si371+Rd371)=(0+17.741.176)/(0+63.000.000)=0,2816

Rd378=Rc371xK=35.000.000x0,2816=9.856.000

Document Info


Accesari: 8591
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )