Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DOCUMNETE CONTABILE

Contabilitate


DOCUMNETE CONTABILE 

1) Nota de receptie si constatare diferentaUnitatea NOTĂ DE RECEPŢIE sI CONSTATARE 22222l112w DIFERENŢĂ

Numar

document

Data

Cod furnizor

Cod

primitor

Contract

nr

Comanda

Factura

nr

Aviz de însotire

Cont

creditor

zi

luna

an

 


Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de din cu vagonul / auto nr documente însotioare constatându se urmatoarele

Nr.

crt.

Denumirea materialelor ambalajelor si materialelor refolosibile din dezasamblare

Cont debitor

COD

UM

Cantitate conform documente

RECEPŢIONAT

ADAOS

cantitate

pret

unitar

valoare

valoare

Comisia de receptie

Primit în gestiune

Numele si prenumele

Semnatura

Numele si prenumele

Semnatura

Data

Semnatura

Nota de receptie si constatare diferenta serveste ca

- document pentru receptia valorilor materiale, utilajelor si instalatiilor pentru investitii care necesita montaj, aprovizionate, precum si a materialelor refolosibile din dezamblare, rezultate la receptie.

- document justificativ pentru încarcare de gestiune.

- act de proba în litigiu cu carausii si furnizorii pentru diferentele constatate la receptii.

document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor)

2) Dispozitie de livrare:

Furnizor________

DISPOZIŢIE DE LIVRARE

Nr

(data, luna, anul

Veti elibera produsele de mai jos catre prin delegatul cu delegatia nr. buletin de identitate seria numarul emis de

Nr.crt.

DENUMIREA PRODUSELOR

U/M

Cantitatea

Pret unitar

Dispus lucrarea

Gestionar

Primitor

 


ANEXA 3 (3/16)

Dispozitia de livrare serveste ca document:

- pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau altor valori materiale destinate vânzarii.

- justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare.

- de baza pentru întocmirea avizului de însotire a marfii sau a facturii dupa caz.

Bon de predare, transfer, restituire:

UNITATEA

Nr. document

Data

Cod predator

Cod primitor

Nr. comanda

BON DE PREDARE TRANSFER RESTITUIRE

zi

luna

an

Cod produs

Nr.

crt.

Denumirea valorii materiale, inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)

Cant.

Cod

UM

Cant.

efectiva

Pret

unitar

Valoare

debitor

creditor

Data si semnatura

Viza CTC (propus miscare

Predator

Primitor

Bonul de predare, transfer, restituire serveste la

a) În cazul utilizarii ca bon de predare a produselor finite la depozit

- document de predare la magazie a produselor finite rezultate din sectiile principale de fabricatie si auxiliare.

- document justificativ pentru încasarea în gestiune.

- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în contabilitate.

- sursa de date pentru urmarirea realizarii productiei si pentru raportare.

- sursa de date pentru calculul si plata salariilor.

b În cazul utilizarii ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie

- document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din sectiile principale de fabricatie si auxiliare.

- document justificativ pentru încarcarea în gestiune.

- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în contabilitate.

c) În cazul utilizarii ca bon de transfer între doua gestiuni aflate în incinta unitatii

- dispozitie de transfer a valorilor materiale, de la o gestiune la alta în incinta unitatii.

- document justificativ pentru scaderea din gestiune predatorului si de încarcare în gestiunea primitorului.

d În cazul utilizarii ca bon de restituire

- dispozitia de restituire la magazie a valorilor materialelor nefolosite (materilae si semifabricate) de sectiile principale de fabricatie si auxiliare.

- document justificativ de încarcare în gestiunea primitorului.

- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în contabilitate.

) Bon de primire (consignatie):

LOCALITATEA_____________

BON DE PRIMIRE (CONSIGNAŢIE) NR.___________

RAIONUL________

Nr.

crt

Denumirea obiectului

Pret deponent

Pret vânzare

Comision (exclusiv TVA)

TVA

Descrierea obiectelor ___________________si caracteristicile lor______________ pret evaluat la primire.

Semnatura deponentului

Am primit spre vânzare în consignatie obiectele mentionate de la ______________ din________________str._______________nr.____________.

Buletin de indentitate seria________________nr.________________ emis de politia_____ _______ ______ ________ în conditiile mentioante pe pagina a 2-a a prezentului bon.

Semnatura pretuitorului

Rectificat pretul la lei_____ _______ ______ __________(litere)___________________ conform declaratiei nr._______________din______________.

Restituit obiectul__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______.

Data____________________

Semnatura deponentului

 


Bonul de primire (consignatie) serveste la:

- dovada de primire / predare a obiectului spre vânzarea în consignatie.

- act de plata catre deponent.

- document de înregistrare în contabilitate.

) Bon de consum (colectiv):

Unitatea

Produs, lucrarea

BON DE CONSUM (COLECTIV)

U

OP. P.A.D.

Numar document

Data

Cod predator

Cod primitor

Numar comanda

Numar pozitie

Ziua

Luna

Anul

Nr.crt.

Denumirea materialelor (sort, marca, profil, dimensiune

Cont

Cant. necesara

Cod

UM

Cant. eliberata

Pret unitar

Valoarea

Lei

Debitor

Creditor

Întregi

Z

Lei

Data si semnaturile:

sef de compartiment,

Gestionar,

Primitor,

Bonul de consum (colectiv) serveste:

- ca document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material respectiv a mai multor materiale.

- ca document justificativ de scadere din gestiune.

- ca documnet justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în contabilitate.

) Fisa de evidenta a obiectelor de inventar în folosinta

Sectia

(la locul de folosinta

FIsĂ DE EVIDENŢĂ A OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ

Numele si prenumele

Marca

Meseria

Denumirea obiectelor incluisv seria, dimensiunea etc

Termenul de folosire

Cod

P/U

U/M

PRIMIRE

RESTITUIRE

doc.

doc.

data

felul si nr.

cantitate

semnatura

data

felul si nr.

cantitate

semnatura

Fisa de evidenta a obiectelor de inventar în folosinta serveste

- ca document de evidenta a obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata, a echipamentelor si materialelor de protectie date în folosinta personalului, pâna la scoaterea din uz.

7) Borderoul de predare al documentelor:

Magazia

BORDEROU DE PREDARE A DOCUMENTELOR Nr

privind materialele intrate / iesite din ziua de

Felul si nr. document

Anexe

Valoare

Felul si nr. document

Anexe

Valoare

Data

Predator

Primitor

Semnatura

Borderoul de predare al documentelor serveste:

- ca document de predare la contabilitate de catre gestionar a documentelor justificative privind miscarea valorilor materiale.

- ca document de predare a documentelor justificative între compartimentele unitatii.

- ca document de control al sumelor înregistrate în contabilitatea sintetica prin confruntarea acestora cu tabloul borderolului.

Fisa de magazie

Unitatea FIsĂ DE MAGAZIE

Magazia

Stoc normat

Stoc de siguranta

Pag.

Materialul (produsul), sort, calitate, marca, profil, dimensiune

Cod

U/M

Pret unitar

LEI

B.

Document

Intrari

Iesiri

Stoc

Numar de control

Data si semnatura de control

Data

Numar

Felul

9) Aviz de însotire a marfii:


Avizul de însotire a marfii serveste:

- ca document de însotire pe timpul transportului.

- pentru întocmirea facturii.

- dispozitie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta dispersate teritorial apartinând aceleiasi unitati.

- document de primire îm gestiunea cumparatorului sau gestiunea primitoare din cadrul aceleiasi unitati în cazul transferului.

10a) Factura fiscala


10b) Factura fiscala externa:


Factura fiscala serveste:

- ca document pe baza caruia se întocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate.

- ca document de însotire pe timpul transportului.

- ca document de încarcare în gestiune a primitorului.

- ca document justificativ de înregistrare în contabiliatea furnizorului si cumparatorului.

11) Lista de inventariere:

Lista de inventariere serveste:

- ca document de baza pentru stabilirea lipsurilor si a plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri) a altor valori (elemente de trezorerie) constatate cu prilejul inventarierii prin preluare din listele de inventariere.

- ca document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) si în contabilitate a plusurilor si a minusurilor constatate.

- ca document pentru întocmirea registrului inventar.

- ca document pentru stabilirea provizioanelor pentru depreciere.

- ca document centralizator al operatiilor de inventariere.

Registrul stocurilor:

Registrul stocurilor serveste

- ca document de evaluare a stocurilor de valori materiale si verificare a concordantei înregistrarilor efectuate în fisele de magazie si în contabilitate.

13) Fisa de evidenta a materialelor si a obiectelor de inventar pe locuri de folosinta

Fisa de evidenta a materialelor si a obiectelor de inevntar pe locuri de folosinta serveste:

- ca document de evidenta (cantitativa si calitativa) a materialelor ce se elibereaza unor compartimente (laboratoare) sau subunitatilor fara contabilitate proprie, precum si de evidenta cantitativa pe fiecare loc de consum.

document de evidenta (cantitativa si valorica) a obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata în folosinta precum si de evidenta cantitativa pe fiecare loc de folosinta.

ca documnet de evidenta (cantitativa a intrarilor, iesirilor si a stocurilor de obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata pe locuri de folosinta.

ca sursa de informatii pentru cunoasterea si controlul operativ curent si contabil al stocurilor.

11) Lista de inventariere.

Unitatea

LISTA DE INVENTARIERE

data

Gestiunea

Pagina

Magazin

Loc de depozitare

Nr.

crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numarul de inventar

U/M

Cantitati

Pret

unitar

VALOAREA CONTABILĂ

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

Faptice

Scriptice

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Numele si prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Semnatura

Nr.

crt

Materialul (produsul), sort, calitate, marca, profil, dimensiune

COD

U/M

Pret unitar

IANUARIE

FEBRUAIRE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

cantitiate

valoare

Intocmit Verificat

12) Registrul stocurilor

DEPOZITUL

Fisa de evidenta a materialelor si a obiectelor de inevntar pe locuri de folosinta

Denumirea materialului (obiectului de inventar)

COD

U/M

Pret unitar

Simbol cont

Data

Felul si nr. documentului

Valoarea

CANTITĂŢI

Debit

Credit

Sold

TOTALE

din care pe locuri de folosinta

INTR ĂRI

IEsIRI

STOC

INTR ĂRI

IEsIRI

STOC

INTR ĂRI

IEsIRI

STOC

INTR ĂRI

IEsIRI

STOC

INTR ĂRI

IEsIRI

STOC

INTR ĂRI

IEsIRI

STOC

INTR ĂRI

IEsIRI

STOC

INTR ĂRI

IEsIRI

STOC

13) Fisa de evidenta a materialelor si a obiectelor de inevntar


Document Info


Accesari: 7282
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )