Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
EXPERTIZA CONTABILA

Contabilitate


EXPERTIZA CONTABILA

CAP.1 - Conceptul de expertiza contabila.

CAP.2 - Organizarea activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizatiCAP.3 - Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat.

(rezumat cursuri)

CAP. 1 - Conceptul de expertiza contabila

Expertiza in general este activitatea de cercetare efectuata de un specialist care are calitatea de expert, (persoana cunoscatoare, versata, care a probat, a incercat si are experienta), cu scopul de a stabili adevarul intr-o anumita situatie, problema sau litigiu. Expertiza ca mijloc de proba este definita in multiple variante care, in esenta au acelasi continut:

operatie facuta de unul sau mai multi experti cu scopul de a constata unele fapte, de a controla, de a examina, de a masura si de a evalua anumite lucruri;

o cercetare care consta din diferite operatiuni specifice fiecarei specialitati;

un mijloc de investigatie prin care se ajunge fie la obtinerea unei probe, fie la evaluarea exacta a unei probe existente;

operatia incredintata unor persoane pe baza cunostintelor lor speciale, asupra faptelor pe care judecatorii nu le-ar putea aprecia ei insesi;

un mijloc de dovada reglementat de codul de procedura civila, 11411g620l la care recurge instanta in cazul ca, pentru stabilirea adevarului obiectiv este nevoie de lamurirea unor imprejurari de fapte, pentru a caror rezolvare se cer cunostinte de specialitate in domeniul stiintei. Tehnicii, artei sau vreunei meserii, pe care judecatorul nu le poseda;

un mijloc de proba dispus sau cerut de organul juridic in materie civila sau penala, efectuat de un specialist in materia litigiului, care prin cunostintele si experienta ce o poseda trebuie sa aduca lamurirea diferitelor aspecte ce sunt necesare a fi cunoscute, in vederea solurionarii unor cauze;

Prin natura si continutul, faptei, imprejurarilor, situatiei, cauzei sau litigiului care se cerceteaza, expertiza poate fi: tehnica, merceologica, medicala, filatelica, grafologica, criminalistica, auto, contabila, etc.

Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente si in evidentele tehnico-operative si contabile, anumite fapte, imprejurari si situatii de natura economico-financiara. Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele contabile, conturile si actele justificative financiar-contabile ale unei entitati, fie in scopul de a furniza partilor interesate date pentru o regularizare echitabile a afacerilor comune, fie spre a procura justitiei informatiile necesare in scopul de a se pronunta, in cunostinta de cauza, asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost sesizata.

Sfera expertizei contabile cuprinde intreaga activitate economico-financiara a unei entitati. Are ca obiect de cercetare situatia economico-financiara si capacitatea acestuia de a genera profit sau venituri, asa cum rezulta din documentele primare si de evidenta contabila privind iesirea si intrarea legala a valorilor materiale si banesti, cu scopul de a stabili in mod stiintific, corectitudinea sau incorectitudunea administrarii unui patrimoniu.

Expertiza contabila are ca obiect totodata si analiza economico-financiara a activitatii unei entitati, cu scopul de a se determina comportamentul conducatorilor si al persoanelor din structurile functionale si de productie, in raport cu atributiile lor de servici. Ex: analizarea modului in care au fost incheiate raporturile contractuale si executate obligatiile asumate.

Dupa destinatie expertiza contabila poate fi:

expertiza contabila judiciara;

expertiza contabila extrajudiciara sau amiabila

Expertiza contabila judiciara..

Se solicita si se efectueaza la dispozitia organelor de ancheta sau judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in stare de ancheta, cercetare, sau de judecata. Expertiaza contabila judiciara este un mijloc de proba in justitie, ca forma de cercetare si lamurire a unor fapte de natura economico-financiara, indicate de organele beneficiare, in scopul lamuririi litigiilor dintre persoanele juridice, dintre acestea si persoanele fizice, precum si a proceselor penale privind infractiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului. Din punctul de vedere al continutul si perioadei, expertiza contabila judiciara se limiteaza la faptele si imprejurarile care au generat litigiile, ca de ex; neglijenta sau abuzul in serviciu legate de executarea contractelor, stabilirea intarzierilor pentru plata pretului si corectitudinea calcularii penalitatilor, stabilirea cantitatilor livrate, ce s-a achitat si ce a ramas de plata, etc.

Expertiza contabila judiciara cuprinde numai latura economico-financiara a faptelor, latura juridica fiind exclusiv de competenta organelor judiciare.

Obiectivele expertizei contabile se stabilesc (de regula prin incheiere de sedinta sau alte acte) de organul de urmarire penala sau de instanta , la solicitarea partilor sau din oficiu. In conditiile in care instanta sau organul de ancheta numeste un expert contabil din oficiu, partea nemultumita poate solicita inca un expert contabil. In astfel de situatii expertiza se efectueaza in comun iar raportul se semneaza de ambii experti. Daca concluziile nu coincid fiecare expert desemnat poate redacta raport propriu de expertiza contabila. Esential este faptul ca expertiza contabila se efectueaza numai de persoane care au calitatea de expert contabil, potrivit legii. Expertiza contabila judiciara poate fi administrata ca proba in materie comerciala cand este necesar a se cerceta calcule, inscrisuri si registre. Instanta poate numi unul sau mai multi experti care sa asculte partile, sa examineze calculele, inscrisurile si registrele, sa consemneze declaratiile si recunoasterile partilor, sa incerce sa le impace daca este posibil si sa raporteze instantei despre rezultat. Expertiza mai poate fi administrata in materie penala cand justitia are interesul de a controla gestiunea unor comercianti in stare de faliment sau a administratorilor de rea credinta. Instanta incredinteaza expertului numit actele si registrele ce urmeaza a fi cercetate si chestionarul la care expertul trebuie sa raspunda. Expertul poate chema pe inculpat numai cu aprobarea instantei.

Controlul financiar si expertiza contabila judiciara au trasaturi comuneca de ex: se efectueaza de specialisti in domeniul economico-financiar, cu reputatie nestirbita si buna pregatire profesionala; examineaza activitatea economico-financiara dupa aceleasi criterii care au la baza aceleasi prevederi legale si acelasi domeniu - contabilitatea; in principiu utilizeaza aceleasi metodologii de investigatii; etc.

O analiza comparativa a celor doua activitati ne arata faptul ca sunt si deosebiri:

-controlul financiar se manifesta ca o functie a conducerii iar expertiza contabila este un mijloc de proba in justitie care se administreaza numai cand organele judiciare o considera necesara;

- controlul este o activitate prin care conducerea cunoaste modul de indeplinire a sarcinilor economice si financiare, a pastrarii, gospodaririi si utilizarii patrimoniului, expertiza este activitatea prin care organele judiciare primesc lamuriri de natura economico-financiara, pentru stabilirea adevarului;

- controlul cuprinde pe o anumita perioada intreaga activitate economico-financiar sau anumite laturi ale acesteia, expertiza se limiteaza doar la cercetarea problemelor indicate de organul judiciar;

- controlul exemineaza intregul sistem de docuemente si evidenta pe perioada controlata, expertiza exemineaza numai documentele necesare lamuririi cauzei, de obicei indicate de instanta sau la solicitarea partilor;

- controlul constata pagubele, abaterile, deficientele, liprsurile, etc, expertiza confirma sau infirma constatarile controlului;

- pe baza constatarilor controlului financiar se actioneaza in justitie, expertiza intervine ca proba in vederea convingerii asupra realitatii si conditiilor aparitiei pagubelor, deficientelor, abaterilor;

controlul este o activitate cu caracter permanent, expertiza este o activitate ocazionala care se desfasoara numai la dispozitia organelor judiciare;

Ca activitate specializata expertiza contabila judiciara se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi specifice:

cerceteaza fapte si situatii de natura economico-financiara;

cuprinde activitatea economico-financiara unui agent economic numai pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar;

cerceteaza imprejurarile de fapt pe baza informatiilor evidentei economice si a suportilor ei materiali;

interpreteaza datele din evidenta si formuleaza concluzii si opinii care servesc ca proba pentru organul judiciar;

Judecatorul, pe baza legii, a convingerilor intime si propriei constiinte, este in masura sa aprecieze forta probatorie a expertizei contabile si sa aprobe sau sa respinga concluziile expertului, in functie de calitatea acestora si nivelul stiintific.

Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila).

Este solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau de judecata. Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) poate interveni in diverse situatii ce de ex:

mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale pentru agentii economici; de obicei agentii economici inainte de a se adresa instantelor arbitrale apeleaza la serviciile unui expert contabil, pantru a avea certitudinea si raspunderea ca documentele si evidentele pe care se bazeaza actiunea arbiytrala sunt legale, corecte, exacte, ca reflecta fidel situatia economico-financiara, gestionara, contractuala, etc.

in situatiile de contestare a deciziilor de imputare, pentru stabilirea raspunderii materiale, persoana fizica poate apela la serviciile unui expert contabil si utiliza expertiza contabila ca mijloc de fundamentare a contestatiei si de aparare in conditii de legalitate, daca se considera neindreptatita., pe cale administrativa. De multe ori se emit cu multa usurinta decizii de imputare si se stabilesc raspunderi materiale pe baza unor evidente contabile necorespunzatoare, cu erori, care contin date neconforme cu realitatea si normele legale.

In conditiile economiei de piata, a existentei si functionarii societatilor comerciale, problemele teoretice, legale si metodologice privind expertiza contabila, sunt utile diverselor categorii de specialisti din economie: tehnicienii din domeniul contabilitatii; actionari; creditori; administratori; cenzori; magistrati; avocati; fisc; oameni de afaceri in general, etc.

CAP. 2 - Organizarea activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati

Incepand cu anul 1994 activitatea de expertiza contabila este organizata in cadrul unei institutii profesionale, autonome, de utilitate publica - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR). Pana in 1989 activitatea de expertiza contabila era organizata in structura Ministerului Finantelor Publice, ceea ce crea expertilor contabili o relatie de subordonare fata de minister. Seful Biroului local de exeprtiza contabila avea competenta inclusiv de a superviza rapoartele de exeprtiza contabila, de a dispune masuri de corectare si de modificare, iar in situatiile in care expertul nu se subordona masurilor dispuse, rapoartele de expertiza se inaintau organelor beneficiare cu punctul de vedere al Biroului local. Prin legiferarea infiintarii CECCAR activitatea de expertiza contabila a devenit si s-a transformat intr-o activitate libera, desfasurata pe baza initiativelor proprii, in conditiile legii.

Principalele atributii ale CECCAR sunt:

organizarea exemanului, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de exeprt contabil si de contabil autorizat;

organizarea evidentei expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului;

elaborarea de norme profesionale de lucru si de conduita etica, obligatorii pentru membrii Corpului;

elaborarea, in colaborare cu institutiile statului si cu organizatii neguvernamentale, a standardelor in domeniu financiar-contabil;

sprijinirea formarii profesionale si perfectionarii membrilor corpului;

Activitatea CECCAR este organizata pe doua sectiuni:

sectiunea expertilor contabili;

sectiunea contabililor autorizati;

Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferinta Nationala, Consiliul Superior si Biroul permanent al Consiliului Superior.

In profil teritorial activitatea CECCAR este organizata in filiale, subunitati fara pesonalitate juridica.

Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se obtine prin parcurgerea a doua etape:

Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat.

Se face pe baza de examen de admitere, prin parcurgerea unui stagiu de 3 ani si prin sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. Examenul de admitere se organizeaza de obicei in centrele universitare sau la nivelul filialelor, de regula o data pe an. Pentru absolvirea examenului de admitere candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina de examen. Disciplinele de examen sunt: contabilitate; fiscalitate; drept; evaluare economico-financiara a intreprinderilor; control financiar si expertiza contabila.

Eaxmenul se organizeaza diferentiat pentru:

accesul la profesia de expert contabil;

accesul la profesia de contabil autorizat;

Pentru prezentarea la examenul de admitere la profesia de expert contabil candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)      are capacitatea de exercitiu deplina;

b)      are studii superioare economice cu diploma de licenta recunoscuta de lege;

c)      nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrarea asocietatilor comerciale;

La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii in economie si doctorii docenti, cu specialitatea finante-contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor de la lit. a si c de mai sus sidupa sustinerea unui interviu;

Pentru prezentarea la examenul de admitere la profesia de contabil autorizat, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)      are capacitatea de exercitiu deplina;

b)      are studii medii cu diploma recunoscuta de lege

c)      nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale;

2. Examenul de aptitudini la terminarea stagiului.

Candidatii care au promovat examenul de admintere la profesia de expert contabil sau de contabil autorizat sunt obligati sa desfasoare un stagiu de 3 ani pe langa un expert contabil persoana fizica sau o societate de expertiza contabila persoana juridica, membrii ai Corpului, denumiti "indrumatori de stagiu" sau in cadrul filialelor in "sistem colectiv de pregatire" sub indrumarea si coordonarea directorului execuiv al filialei. Pe parcursul stagiului, stagiarii trebuie sa-si conduca caietul de stagiu care vor cuprinde aspecte referitoare la problemele rezolvate si modul profesional de solutionare. Pentru fiecare an de stagiu fiecare stagiar trebuie sa efectueze minimum 2 zile de pregatire de doctrina profesionala si comportament deontologic si 4 zile de pregatire tehnica, precum si lucrari profesionale echivalentul a 400 de ore. La terminarea stagiului indrumatorul de stagiu respectiv directorul filialei intocmeste un referat asupra perioadei si formuleaza propuneri pentru acordarea calitatii de expert contabil(contabil autorizat) sau pentru prelungirea perioadei de stagiu. Calitatea de exeprt contabil sau de contabil autorizat, cu drepturi depline, se acorda in urma parcurgerii unui examen de admitere. Pe perioada stagiului, expertii contabili si contabilii autorizati nu au voie sa contracteze si sa efectueze lucrari, in nume propriu. Indrumatorii de stagiu se stabilesc de catre conducerea CECCAR la recomandarea conducerilor Filialelor CECCAR.

CAP. 3 - Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat.

Expertul contabil are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de averifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi. Epertul contabil poate de asemenea sa organizeze si sa conduca contabilitatea societatilor comerciale si sa analizeze, prin procedee specifice contabilitatii, situatia economica, financiara si fiscala a acestora. In esenta expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice sau juridice urmatoarele lucrari:

a) tine sau supravegheaza contabilitatea si īntocmeste sau verifica si semneaza situatiile financiare;

b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii;

c) efectueaza analize economico-financiare si evaluari patrimoniale;

d) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice īn conditiile prevazute de lege;

e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativa si informatica;

f) īndeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute īn mandatul de cenzor la societatile comerciale.

g) acorda asistenta de specialitate necesara pentru īnfiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;

h) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de contabilitate.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar si consultanta fiscala cu respectarea reglementarilor specifice acestor activitati.

Expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual sau se pot constitui īn societati comerciale potrivit legii.

Interdictii in exercitarea profesiei

Expertilor contabilii si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt īn raporturi contractuale sau se afla īn concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru agentii economici, īn cazul īn care sunt rude sau afini pāna la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot efectua pentru terti lucrarile prevazute de lege īn situatia īn care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

Activitatea de cenzor poate fi desfasurata, potrivit legii, de catre expertii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii si experienta īn activitatea financiar-contabila de cel putin 5 ani, precum si de catre societatile comerciale membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia. Expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii. Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societatilor comerciale de profil cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.

Raspunderile expertilor contabili si contabililor autorizati.

Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz, potrivit legii.

Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica membrilor CECCAR sunt:

a)      mustrare;

b)      avertisment scris;

c)      suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an;

d)      interzicerea dreptului de a exercita profesia;

Constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor disciplinare se fac de catre Comisiile de disciplina care functioneaza pe langa fiecare Filiala CECCAR, judeteana.

Codul privind conduita etica si profesionala

Principiile fundamentale care trebuie sa ghideze activitatea expertilui contabil si a contabilului autorizat se refera la:

a)      Integritate - sa fie sincer, cinstit, drept in executarea lucrarilor;

b)      Obiectivitate - sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice, astfel ca acestea sa-i afecteze obiectivitatea; sa aiba o comportare impartiala in executarea lucrarilor;

c)      Independenta - sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi avut in vedere, oricare ar fi realitatea, ca fiind incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa, cum ar fi:

implicarea financiara directa sau indirecta, in activitatile unui client(salarii, participatii la capitalul social, darea sau luarea cu imprumut de bunuri, serviciu sau bani, etc.);

implicarea in activitatile unui client, in calitatea de menbru al consiliului de administratie;

acte de comert sau slujbe angajate in acelasi timp cu exercitarea profesiei care pot sa-i stirbeasca independenta;

d)      Secretul profesional - sa respecte caracterul confidential al ainformatiilor obtinute cu ocazia efectuarii lucrarilor si sa nu divulge aceste informatii catre terti, cu exceptia cazurilor cand a fost autorizat sa o faca;

e)      Normele tehnice si profesionale - sa efectueze lucrarile numai in conformitate cu norrmele CECCAR;

f)        Competenta profesionala - sa-si intretina nivelul de competenta profesionala pe tot parcursul carierei; nu trebuie sa efectueze decat lucrarile pe care le poate realiza cu competenta profesionala;

g)      Comportare deontologica - sa se comporte intr-un mod compatibil cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice comportament care ar putea aduce atingere acestei reputatii;

Munca unui expert contabil se concretizeaza de cele mai multe ori in intocmirea Raportului de expertiza contabila. De regula Raportul de expertiza contabila are urmatoarea structura:

Capitolulu I - "Introducere". Contine urmatoarele date si informatii:

numele si prenumele expertului contabil;

numarul carnetului de expert contabil si pozitia dun Tabloul CECCAR;

organul care a dispus sau a solicitat efectuarea expertizei contabile;

actul de numire ca expert contabil;

cauza si natura litigiului pentru care se efectueaza expertiza contabila (penal sau civil);

partile implicate in litigiu;

prejudiciul sau suma in litigiu;

imprejurarile in care s-a stabilit prejudiciul si materialul probatoriu ori informativ pa care se bazeaza;

obiectivul expertizei si intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul;

data (perioada) la care a fost efectuata expertiza;

termenul de depunere a raportului de expertiza;

materialul documentar si legislativ pe baza caruia s-a efectuat expertiza si daca partile implicate au furnizat informatii si explicatii pe durata expertizei, cu indicarea persoanelor care au furnizat date si calitatea acestora;

daca in cazul respectiv s-au mai efectuat alte expertize contabile;

Capitolul II - "Desfasurarea expertizei contabile". Este capitolul de baza a expertizei contabile. In cuprinsul acestui capitol se descriu amanuntit operatiile de efectuare a expertizei, obiectile sau explicatiile partilor, analiza acestora prin prisma celor constatate de expert. Pentru fiecare constatare a expertului se mentioneaza materialul documentar, dispozitiile actelor normative in vigoare, cu indicarea textelor corespunzatoare (lege, articol, aliniat, etc.). In cazul in care expertiza foloseste ca meterial documentar un act al organelor de control financiar are obligatia de a motiva obiectiv si documentat deosebirile de opinii fata de organul de control. Actele dubioase, fictive sau suspecte nu se iau in considerare de expert la calcularea eventualului prejudiciu dar se mentioneaza in raport si chiar se evalueaza consecintele acestora. Constatarile mentionate in acest capitol trebuie redactate in asa fel incat, coroborate cu actele anterioare prin care s-a calculat prejudiciul, sa se obtina concluzii conforme cu situatia reala. Daca au aparut docuemnte noi care nu au fost avute in vedere de organul de control sau de epxertizele anterioare, dar care au fost luate in analiza de expert, se face mentiune obligatorie despre aceste documente.

Capitolul III - "Concluzii". In acest capitol se inscriu raspunsurile la obiectivele sau intrebarile puse, cauzele care au generat ori au favorizat aparitia fenomenelor si faptelor expertizate precum si cuantumul prejudiciului stabilit. Raspunsurile trebuie sa fie clare, concise, precise si sa nu dea nastere la alte interpretari neconforme cu realitatea. Este foarte important ca pentru fiecare raspuns sa existe in capitolul doi o descriere amanuntita a modului prin care expertul a ajuns la concluzia formularii raspunsului respectiv. Daca situatia impune, in sustinerea concluziilor se pot intocmi anexe care contin o prezentare mai detaliata a concluziilor. Anexele trebuie sa fie corelate cu aspectele si datele prezentate in raport.

De regula raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare. Pentru expertizele judiciare raportul se intocmeste in atatea exemplare, dispuse de organul beneficiar. Toate exemplarele raportului se semneaza de expert pe fiecare fila si se aplica sigiliul personal al expertului. In conditiile in care expertiza a fost efectuata de mai multi experti se poate proceda la redactarea unui singur raport de expertiza semnat si insusit de toti expertii care au efectuat expertiza. Daca acest lucru nu este posibil, fiecare expert poate elabora raportul propriu (sau expertul care nu este de acord cu opinia celorlalti) situatie in care in continutul raportului trebuie sa explice argumentele pe care isi bazeaza diferentele de opinii.

Raportul de expertiza contabila este insotit de "decontul de cheltuieli" prin care se justifica onorariul pretins atat din punctul de vedere al numarului de ore afectata expertizei cat si sub aspectul recuperarii unor cheltuieli ocazionate de fectuarea expertizei ( deplasari, cazari, consum de carburanti, dactilografiere, fotocopii, copii xerox, etc.). de regula in onorariul negociat sau cuvenit nu intra cheltuielile ocazionate de efctuarea expertizei. Onorariul se negociaza si se stabileste in functie de pregatirea profesionala, specializarea, pretentiile fiecarui expert contabil, tinand cont de complexitatea obiectivelor si intrebarilor la care urmeaza a raspunde expertul. Nu exista limite prestabilite ale onorariilor.


Document Info


Accesari: 8348
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )