Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
PARTICULARITATI PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR FINANCIARE

Contabilitate
PARTICULARITĂŢI PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

În contabilitatea imobilizarilor financiare se disting doua categorii de operatii: operatii privind titlurile de
valoare imobilizate (denumite si titluri financiare) si operatii privind creantele imobilizate.

Contabilizarea titlurilor imobilizate genereaza urmatoarele tipuri de înregistrari:

1. Titluri de participare achizitionate

Titluri de participare

(pretul de cumparare)

Conturi curente la b 313c24d 59;nci

(pentru valoarea eliberata achitata imediat)

sau 404

Furnizori de imobilizari

(pentru partea eliberata neachitata imediat)

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari

financiare

(pentru partea neeliberata ce urmeaza sa fie

platita în transe în favoarea emitentului)

2. Efectuarea varsamintelor pentru titlurile achizitionate

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare Conturi curente la b 313c24d 59;nci

3.Pentru imobilizarile corporale care fac obiectul participarii în

natura la capitalul social al unei societati nou înfiintate

a) pentru valoarea contabila:

Amortizari privind imobilizarile corporale Imobilizari corporale

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

b)pentru valoarea titlurilor de participare:

Titluri de participare Venituri din imobilizari financiare cedate

O asemenea solutie poate fi acceptata daca capitalizarea este tratata ca un tip de vânzare. si totusi, pentru

rezolvarea problemei este mai indicata varianta unei capitalizari de tip finantare directa. Aceasta presupune

înregistrarea mijloacelor fixe care fac obiectul participarii în natura la capitalul social al unei societati ocolind

conturile de cheltuieli si venituri. Înregistrarea realizata este de forma:

Amortizari privind imobilizarile corporale

(valoarea amortizata)

Imobilizari corporale

(valoarea contabila bruta)

Titluri de participare

(cu valoarea titlurilor de participare obtinute)

Alte rezerve

(rezervele disponibile create ca diferenta între

valoarea titlurilor dobândite si valoarea

neamortizata

4.Pentru imobilizarile corporale care fac obiectul participarii în natura a unei societati comerciale la capitalul

social al altei societati comerciale

a) înregistrarea valorii titlurilor primite:

Amortizari privind imobilizarile corporale

(cu valoarea amortizarii calculate)

Imobilizari corporale

(cu valoarea de înregistrare în contabilitate)

Titluri de participare

(valoarea neamortizata a mijloacelor fixe)

Sau pentru valoarea corespunzatoare titlurilor cedate:

Titluri de participare

si pentru diferenta dintre valoarea titlurilor dobândite si valoarea neamortizata a activelor imobilizate,

respectiv valoarea terenurilor:

Titluri de participare Alte rezerve

b) vânzarea titlurilor de participare cu valoarea negociata a titlurilor vândute:

Debitori diversi Venituri din imobilizari financiare cedate

c) scaderea din evidenta a titlurilor de participare vândute:

Alte rezerve

(cu diferenta dintre valoarea titlurilor dobândite si

valoarea neamortizata a activelor imobilizate,

respectiv valoarea terenurilor

Titluri de participare

(cu valoarea de înregistrare a titlurilor vândute)

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

(cu diferenta dintre valoarea de înregistrare a titlurilor

si valoarea înregistrata în contul 1068)

5.Primirea, vânzarea si scoaterea din evidenta a actiunilor dobândite ca urmare a majorarii capitalului social

prin reinvestirea dividendelor cuvenite din profitul net

a)primirea titlurilor ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net:

Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului Venituri din imobilizari financiare

Titluri de participare detinute la societati din afara grupului

Imobilizari financiare sub forma de interese de participare

b)vânzarea titlurilor la valoarea negociata:

Debitori diversi Venituri din imobilizari financiare cedate

c) scaderea din evidenta a titlurilor astfel dobândite:

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate Titluri de participare detinute la filiale din cadrul

grupului

Titluri de participare detinute la societati din

afara grupului

Imobilizari financiare sub forma de interese departicipare

6.Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare

Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru

deprecierea imobilizarilor financiare

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

financiare

7. Dividendele de încasat sau încasate pâna la închiderea exercitiului

Creante imobilizate

sau

Venituri din imobilizari financiare

Conturi curente la b 313c24d 59;nci

8.Cedarea titlurilor de participare

a) iesirea titlurilor din patrimoniu, la valoarea contabila de intrare:

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate Titluri de participare

b) anularea provizioanelor pentru depreciere:

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

financiare

Venituri din provizioane pentru deprecierea

imobilizarilor financiare

c) realizarea veniturilor din cedarea titlurilor, la pretul de cesiune (vânzare):

Debitori diversi Venituri din imobilizari financiare cedate

iar la încasare

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

(cheltuieli efectuate cu cedarea)

Debitori diversi

Conturi curente la b 313c24d 59;nci

(suma neta încasata)

Daca cesiunea se face prin intermediul bancii, în locul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele si

onorariile" se utilizeaza contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate".

La cesiunea titlurilor imobilizate întreprinderea se poate afla în situatia ca aceleasI titluri de valoare detinute

la aceeasi societate au preturi diferite de achizitie. În acest caz pentru determinarea valorii contabile de iesire se poate

folosi una din metodele: identificarii specifice, pretul mediu ponderat, primul intrat - primul iesit (FIFO) sau ultimul

intrat - primul iesit (LIFO) (vezi evaluarea stocurilor).

Similar titlurilor de participare se înregistreaza si celelalte titluri imobilizate, respectiv 265 "Alte titluri

imobilizate".

Exemplu.

a) Se achizitioneaza titluri imobilizate, 1 000 titluri 100 lei în valoare de 100 000 lei din care eliberate 25

, iar restul eliberate în 5 ani:

100 000 lei 265 = 512 25 000 lei

Alte titluri imobilizate Conturi curente la b 313c24d 59;nci

75 000 lei

Varsaminte de efectuat

pentru imobilizari financiare

b) Se cesioneaza titlurile imobilizate înainte de achitarea totala, pretul de cesiune al titlurilor este 105 lei (

30 lei + 75 lei).

pentru valoarea contabila:

100 000 lei 6641 = 265 100 000 lei

Cheltuieli privind

imobilizarile financiare

cedate

Alte titluri imobilizate

pentru pretul de cesiune:

30 000 lei 512 = 7641 105 000 lei

Conturi curente la b 313c24d 59;nci Venituri din imobilizari

financiare cedate

75 000 lei 269

Varsaminte de efectuat pentru

imobilizari financiare

Operatiile mai semnificative care intervin în contabilitatea creantelor imobilizate sunt:

a) sumele virate pe termen lung sau mediu societatilor comerciale în participatie sau asociate,

Creante imobilizate Conturi curente la b 313c24d 59;nci

b) Dobânzile anuale aferente creantelor legate de participatii:

Dobânzi aferente altor creante imobilizate Venituri din creante imobilizate

c) încasarea creantelor legate de participatii,

Conturi curente la b 313c24d 59;nci Creante imobilizate

d) încasarea dobânzilor aferente creantelor legate de participatii,

Conturi curente la b 313c24d 59;nci Dobânzi aferente altor creante imobilizate

Similar se înregistreaza si celelalte creante imobilizate, cum sunt: avansuri si aconturi varsate, garantii

depuse la furnizorii de energie, gaze, apa, canal, prestatii telefonice, împrumuturi acordate, precum si alte creante. În

aceste cazuri intra în rol conturile 2673 "Împrumuturi acordate pe termen lung" si 2678 "Alte creante

imobilizate"

Remarca. Fara ca Planul de Conturi General sa precizeze, înregistrarea datoriilor prin contul 269

"Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se face, dupa parerea noastra, numai în cazul în care

acestea nu sunt nominalizate sub aspectul termenului de decontare. Pe aceasta cale sunt delimitate în timp

varsamintele ce urmeaza sa fie efectuate în favoarea emitentului, în numele eliberarii integrale a actiunilor si altor

titluri imobilizate subscrise. Daca în momentul subscrierii sunt nominalizate spre a fi eliberate, se foloseste contul

404 "Furnizori de imobilizari"

REZUMAT

Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung, imobilizari sau bunuri imobile, cuprind

toate acele valori economice de investitie a caror perioada de utilitate si lichiditate este mai mare de un an.Imobilizarile necorporale, denumite si imobilizari nemateriale sau active intangibile, cuprind toate

acele valori economice de investitie care nu îmbraca fizic forma de bunuri materiale concrete. Ele sunt reprezentate

de cheltuielile de constituire, cheltuielile de cercetare aplicata si dezvoltare, concesiunile, brevetele, licentele, marcile

de fabrica si alte drepturi similare, fondul comercial si alte imobilizari necorporale.

Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile reprezinta bunurile

materiale de folosinta îndelungata în activitatea unei întreprinderi. Ele se gasesc sub forma de terenuri si mijloace

fixe

Imobilizarile financiare, denumite si investitii financiare sau de portofoliu cuprind valorile financiare

investite de întreprindere în patrimoniul altor societati sub forma titlurilor de participare, altor titluri financiare

imobilizate, creantelor atasate participatiilor, împrumuturilor acordate si altor imobilizari financiare.

Amortizarea reprezinta alocarea (repartitia) valorii amortizabile a unei imobilizari pe durata sa de utilizare

previzionata

Întreprinderile sunt obligate sa amortizeze imobliizarile corporale si necorporale potrivit Legii privind

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, utilizând unul din regimurile: amortizarea

liniara, amortizarea degresiva si amortizarea accelerata.

Conceptia si calculul amortizarii reprezinta o problema cu implicatii fiscale. Termenii în care este

rezolvata îsi gasesc expresie în duratele normale de utilizare, în regimurile de amortizare opozabile agentilor

economici, implicit în gradul de deductibilitate al amortizarii la determinarea profitului impozabil si valoarea luata în

calculul amortizarii.

Provizioanele pentru deprecieri privind imobilizarile intervin de regula în cazul structurilor

neamortizabile. Ele se delimiteaza ca echivalent al deprecierii valorii activelor imobilizate neamortizabile.

CUVINTE CHEIE

imobilizari necorporale

imobilizari corporale

imobilizari financiare

cost de achizitie

cost de productie

valore actuala

valoare de aport

amortizare

valoare amortizabila

durata de utilizare

valoarea residuala

amortizare liniara

amortizare degresiva

amortizare accelerata

provision pentru depreciere

valoare de inventar

valoare recuperabila a activului

pretul net de vânzare al unui activ

valoare de utilizare

pierdere din depreciere

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ

1. Belverd E. Needles Jr, Henry R. Anderson, James C. Caldwell, Principiile de baza ale contabilitatii,

Editia a cincea, Editura Arc, 2000.

2.Dutescu A, Ghid pentru întelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, Editat de

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, Bucuresti 2001.

3.Feleaga, N., Ionascu, I., Tratat de contabilitate, vol I, Editura Economica, Bucuresti, 1998 si vol II,

Editura Economica, Bucuresti, 1999.

4.IASC, Standardele Internationale de Contabilitate, traducere din limba engleza, Editura Economica,

Bucuresti 2001.

5.Ministerul Finantelor; Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate, Partea I,

Editura Economica, Bucuresti 2001.

6.Ristea M, Contabilitatea rezultatului întreprinderii, Editor Tribuna economica, Bucuresti, 1997.

7.Ristea M, Contabilitatea între fiscal si gestionar, Editura Tribuna Economica, Bucuresti 1998

8.Ristea M, Metode si politici contabile de întreprindere, Editura tribuna Economica, Bucuresti 2000.

9.Ristea M, Optiuni si metode contabile de întreprindere, Editor Tribuna Economica, Bucuresti 2001.

10.Ristea M, Contabilitatea întreprinderii, vol I reeditat, editura Margaritar, Bucuresti, 2001.

11.Ristea M, Normalizarea contabilitatii - baza si alternativ - Editura Tribuna Economica, Bucuresi 2002.

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Ce reprezinta activele imobilizate ?

2. Care este distinctia dintre imobilizari necorporale si cele corporale ?

3. Care este pretul de înregistrare al activelor imobilizate în conturi ?

4. Conform IAS 16 din cine este format costul unui element de natura terenurilor si mijloacelor fixe ?

5. Conform IAS 16 care sunt costurile direct atribuibile elementelor de natura terenurilor sI mijloacelor fixe

6. Pot fi cheltuielile administrative si celelelte cheltuieli de regie un component al costului terenurilor si

mijloacelor fixe? Argumentati raspunsul.

7. Conform IAS 16 în ce conditii cheltuielile ulterioare privind terenurile si mijloacele fixe sunt recunoscute

ca activ?

8. Care sunt documentele justificative în care sunt consemnate operatiile privind intrarile activelor

imobilizate?

9. Ce reprezinta amortizarea ?

10. Ce conceptii cu privire la amortizare cunoasteti ?

11. Cum se defineste durata de utilizare?

12. Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect al amortizarii?

13. Ce metode de amortizare cunoasteti?

14. Ce reprezinta prorata temporis a amortizarii?

15. Care sunt termenii în care este rezolvata problema fiscala a amortizarii?

16. Conform IAS 36 care sunt sursele de informatii pentru stabilirea prezentei indiciului potrivit caruia un

activ poate fi depreciat ?

17. Conform IAS 36 cum este definita valoarea recuperabila ?

18. Ce reprezinta pretul net de vânzare al unui activ ? Dar valoarea de utilizare ?

19. Care sunt pasii pe care îi presupune estimarea valorii de utilizare ?

20. Când este recunoscuta o pierdere din depreciere conform IAS 36 ?

21. Cum se calculeaza marimea provizioanelor pentru deprecierea activelor imobilizate în contabilitatea din

România?


Document Info


Accesari: 7091
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )