Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Contabilitate
Contabilitatea cheltuielilor de exploatareActivitatea de exploatare este subordonata realizarii obiectului de activitate înscris în actul constitutiv al societatii.

>

Continut

 
Cheltuielile de exploatare, în majoritatea lor privesc exercitiul financiar în care sunt efectuate.

Cheltuielile de exploatare cuprind:

Ř cheltuieli privind stocurile

Ř cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

Ř cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Ř cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Ř cheltuieli cu personalul

Ř alte cheltuieli de exploatare

Ř cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere

Evidenta cheltuielilor de exploatare se tine cu conturile din urmatoarele grupe de conturi:

Ř "Cheltuieli privind stocurile";

Ř "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti";

Ř "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti";

Ř "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate";

Ř "Cheltuieli cu personalul";

Ř "Alte cheltuieli de exploatare".

Din categoria cheltuielilor de exploatare mai fac parte si conturile sintetice operationale de gradul al doilea ale contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere".

Particularitati

  2.1. Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile

Metoda

  Evidenta cheltuielilor privind stocurile prezinta o serie de particularitati legate de activitatea economica desfasurata de unitatea patrimoniala (comert, productie, prestari de servicii, executari de lucrari etc.) si locul pe care-l ocupa anumite consumuri în cadrul acestei activitati.

La înregistrarea cheltuielilor privind consumurile de stocuri trebuie sa se tina seama de metoda utilizata pentru contabilitatea sintetica a stocurilor si anume: inventarul permanent sau inventarul intermitent.

În cazul inventarului permanent, aprovizionarile de valori materiale se înregistreaza în conturile de stocuri, de unde, pe masura trecerii în consum, utilizând una din metodele de evaluare prevazute de lege se transfera asupra conturilor de cheltuieli.

Este metoda cea mai utilizata la unitatile economice din tara noastra, fapt pentru care consumurile de stocuri în cadrul acestui subcapitol vor fi tratate dupa metoda inventarului permanent.

Variante

  Inventarul intermitent presupune utilizarea a doua variante:

a) cu acumulare pe stocuri În aceasta situatie, în timpul perioad 424f57e ei de gestiune aprovizionarile sunt înregistrate numai prin majorarea stocurilor de materii prime si materiale. La finele lunii se face inventarierea stocurilor iar diferenta dintre stocul de la începutul perioadei majorat cu aprovizionarile si stocul final, se considera consumuri si se evidentiaza pe cheltuieli, prin formulele contabile:

"Cheltuieli cu materiile prime" = 301 "Materii prime"

si:

"Cheltuieli cu materialele = 302 "Materiale consumabile"

consumabile" (Subconturile 3021 - 3028)

(Subconturile 6021 - 6028)

b) cu acumulare pe cheltuieli. În aceasta situatie la începutul perioadei soldurile initiale ale conturilor de materii prime si materiale consumabile se transfera asupra cheltuielilor, conform formulelor contabile anterioare. Toate aprovizionarile din timpul perioadei se includ direct pe cheltuieli efectuându-se formula contabila:

% = 401 "Furnizori"

"Cheltuieli cu materiile prime"

"Cheltuieli cu materialele

consumabile"

(Subconturile 6021 - 6028)

"TVA deductibila"

La finele perioadei, pe baza de inventar se stabilesc stocurile neconsumate si cu valoarea acestora se diminueaza cheltuielile prin formulele contabile:

"Materii prime" = 601 "Cheltuieli cu materiile prime"

si:

"Materiale consumabile" = 602 "Cheltuieli cu materialele

(Subconturile 3021 - 3028) consumabile"

(Subconturile 6021 - 6028)

Pentru a nu denatura rulajul conturilor de cheltuieli, ultimele doua formule contabile se pot înregistra invers cu sumele în rosu sau se poate realiza reglarea de rulaj prin debitarea si creditarea contului de cheltuieli cu sumele în rosu.

Evidenta cheltuielilor cu stocurile ce apartin unitatii patrimoniale se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile".

>

Continut

 
În categoria materiilor prime se cuprind acele sortimente destinate consumului productiv care constituie substanta produselor finite.

1) Cheltuielile cu materiile prime sunt formate din:

ü pretul de înregistrare al materiilor prime date în consum;

ü pretul de înregistrare al materiilor prime constatate lipsa la inventariere;

ü diferentele de pret aferente materiilor prime date în consum sau constatate lipsa
la inventariere.

Evidenta sintetica a cheltuielilor cu materiile prime se realizeaza cu ajutorul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime".

Operatiile economice privind cheltuielile cu materiile prime au fost evidentiate la contabilitatea stocurilor de materii prime.

În categoria materialelor consumabile intra acele materiale care se utilizeaza în procesul de productie alaturi de materii prime si care, de regula, nu se regasesc în substanta produsului finit.

>

Continut

 
2) Cheltuielile cu materialele consumabile sunt formate din aceleasi componente mentionate la cheltuielile cu materiile prime.

Evidenta sintetica se realizeaza cu ajutorul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", care se detaliaza în urmatoarele conturi sintetice operationale de gradul al doilea:

Ř "Cheltuieli cu materialele auxiliare";

Ř "Cheltuieli privind combustibilul";

Ř "Cheltuieli privind materialele pentru ambalat";

Ř "Cheltuieli privind piesele de schimb";

Ř "Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat";

Ř "Cheltuieli privind furajele";

Ř "Cheltuieli privind alte materiale consumabile".

Înregistrarile contabile privind cheltuielile cu materialele consumabile sunt similare cu înregistrarile privind cheltuielile cu materiile prime, cu deosebirea ca în locul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se utilizeaza conturile sintetice operationale de gradul al doilea ale contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", iar în locul contului 301 "Materii prime" se folosesc sinteticele operationale de gradul al doilea ale contului 302 "Materiale consumabile".

>

Continut

 
3) Cheltuielile privind obiectele de inventar sunt reprezentate de valoarea acestora, determinata de darea lor în folosinta, lipsurile constatate la inventariere sau pierderile din deprecieri. Evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar, la darea în folosinta a acestora se realizeaza cu ajutorul contului 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar".

Operatiile economice referitoare la acest cont au fost reflectate la contabilitatea obiectelor de inventar.

Continut

  4) Materialele nestocate sunt acele materiale consumabile, nestocate de unitatea economica, ce nu trec printr-un cont de gestiune (de stocuri) si care se înregistreaza pe masura aprovizionarii lor direct în cheltuielile de exploatare (exemplu unele imprimate).

Contabilitatea sintetica privind cheltuielile cu materialele nestocate se realizeaza cu ajutorul contului 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate".

Operatiile economice referitoare le acest cont sunt urmatoarele:

reflectarea materialelor nestocate aprovizionate care se consuma integral:

% = 401 "Furnizori"

"Cheltuieli privind materialele

nestocate"

"TVA deductibila"

Ř sosirea materialelor nestocate aprovizionate, fara factura:

% = 408 "Furnizori - facturi nesosite"

"Cheltuieli privind materialele

nestocate"

"TVA neexigibila"

Ř evidentierea materialelor nestocate procurate dintr-un avans de trezorerie:

% = 542 "Avansuri de trezorerie"

"Cheltuieli privind materialele

nestocate"

"TVA deductibila"

Continut

 


5) Consumul de energie si apa indiferent de destinatie, pe masura livrarii de catre furnizori se înregistreaza ca o cheltuiala de exploatare. Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 605 "Cheltuieli privind energia si apa".

Operatiile economice referitoare la acest cont sunt urmatoarele:

Ř evidentierea consumului de energie si apa facturat de catre furnizori:

% = 401 "Furnizori"

"Cheltuieli privind energia si apa"

"TVA deductibila"

Ř reflectarea consumului de energie si apa nefacturat în luna curenta:

% = 408 "Furnizori - facturi nesosite"

"Cheltuieli privind energia si apa"

"TVA neexigibila"Ř repartizarea pe baza de scadentar a cheltuielilor privind consumul de energie si apa
evidentiate anticipat:

"Cheltuieli privind energia si apa" = 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

Continut

 

În categoria cheltuielilor cu animalele si pasarile se include valoarea animalelor si pasarilor achizitionate din afara unitatii, vândute sau constatate lipsa la inventariere. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu animalele si pasarile se realizeaza cu ajutorul contului 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile".

Operatiile economice referitoare la contul 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" au fost reflectate la contabilitatea animalelor si pasarilor.

>

Continut

 
7) Cheltuielile cu marfuri apar numai la unitatile care au ca obiect de activitate comertul cu ridicata sau cu amanuntul si sunt formate din pretul de cumparare al marfurilor vândute sau constatate lipsa la inventariere.

Evidenta cheltuielilor cu marfurile se efectueaza diferit, în functie de metoda utilizata pentru gestionarea lor, respectiv metoda inventarului permanent sau intermitent, cu ajutorul contului 607 "Cheltuieli privind marfurile".

>

Continut

 
Operatiile economice referitoare la contul 607 "Cheltuieli privind marfurile" au fost evidentiate la contabilitatea marfurilor.

În aceasta categorie de cheltuieli se includ:

ü ambalajele care circula în sistemul de vânzare-cumparare ce se vând ori apar ca
lipsuri la inventariere;

ü ambalajele care circula în sistem de restituire directa ce nu se pot restitui furnizorilor.
Evidenta cheltuielilor cu ambalajele se realizeaza cu ajutorul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele".

Operatiile economice au fost reflectate la contabilitatea ambalajelor.

2.2. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile executate de terti

>

Continut

 


În structura serviciilor executate de terti se cuprind acele lucrari si servicii care sunt nemijlocit ocazionate de desfasurarea activitatii de ansamblu a unui agent economic, cum sunt: întretineri si reparatii, redevente, locatii de gestiune si chirii, prime de asigurare, studii si cercetari. Asemenea cheltuieli sunt reflectate cu ajutorul conturilor ce fac parte din grupa 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti".

Evidenta cheltuielilor cu întretinerea si reparatiile efectuate de terti se realizeaza cu ajutorul contului 611 "Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile".

Operatiile economice referitoare la acest cont sunt:

Ř reflectarea cheltuielilor de întretinere si reparatii executate de terti ce au fost facturate:

% = 401 "Furnizori"

"Cheltuieli cu întretinerea si

reparatiile"

"TVA deductibila"

Ř reflectarea cheltuielilor de întretinere si reparatii executate de terti ce nu au fost
facturate:

% = 408 "Furnizori - facturi nesosite"

"Cheltuieli cu întretinerea si

reparatiile"

"TVA neexigibila"

În situatia în care cheltuielile cu reviziile tehnice si reparatiile curente se suporta în mai multe exercitii sau avem de-a face cu cheltuieli capitale neplanificate (neprevizibile), atunci în locul contului 611 "Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile" se utilizeaza contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans".

Ř în perioadele urmatoare se repartizeaza cheltuielile de întretinere si reparatii ce
afecteaza mai multe perioade pe baza de scadentar:

>

Definitie

 
"Cheltuieli cu întretinerea si = 471 "Cheltuieli înregistrate în

reparatiile" avans"

2) Redeventele reprezinta obligatii de plata ale unui agent economic ce a preluat în concesiune imobilizari pentru a le exploata în scopuri productive.

Definitii

  Locatiile de gestiune constituie o modalitate de preluare pentru exploatare de spatii productive pe o perioada limitata de timp, pe baza de contracte de locatie.

Unitatea care a preluat spatii productive în locatie de gestiune, numita locatar, datoreaza unitatii care a predat activele respective sub aceasta forma, numita locator, taxe lunare ce se considera cheltuieli de exploatare.

Chiriile reprezinta obligatii de plata datorate de o unitate economica pentru folosirea unor imobilizari ce sunt proprietatea altora si care sunt închiriate pe timp determinat pentru a putea fi exploatate în diferite scopuri.

Evidenta acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile".

Operatiile economice referitoare la acest cont sunt:

Ř reflectarea obligatiei de plata a redeventelor, locatiilor de gestiune sau a chiriilor
facturate de terti:

% = 401 "Furnizori"

"Cheltuieli cu redeventele,

locatiile de gestiune si chiriile"

"TVA deductibila"

Ř evidentierea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor pentru care nu s-au
primit facturi:

% = 408 "Furnizori - facturi nesosite"

"Cheltuieli cu redeventele,

locatiile de gestiune si chiriile"

"TVA neexigibila"

Ř reflectarea repartizarii acestor cheltuieli pe baza de scadentar, în cazul în care
anterior au fost considerate cheltuieli anticipate:

"Cheltuieli cu redeventele, = 471 "Cheltuieli înregistrate în

locatiile de gestiune si chiriile" avans"

Datoriile pentru bunurile luate în concesiune, locatie de gestiune sau cu chirie, precum si ratele lunare din contractul de leasing sunt reflectate pe baza contractelor în contul în afara bilantului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate", astfel:

Ř reflectarea obligatiei totale de plata cu ocazia înregistrarii contractelor:

D:8036 "Redevente, locatii de gestiune,

chirii si alte datorii asimilate"

Ř scaderea obligatiei în urma achitarii lunare de parti din datoria totala:

C:8036 "Redevente, locatii de gestiune,

chirii si alte datorii asimilate"

Consideratii

  3) Primele de asigurare se datoreaza diferitelor societati comerciale pentru asigurarea unor bunuri ale unitatii economice pe baza de contracte de asigurare. Acestea se considera cheltuieli si se înregistreaza cu ajutorul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare".

Operatiile economice referitoare la contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" sunt asemanatoare cu cele prezentate la contabilitatea cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.

Deosebirea consta în faptul ca în locul contului 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" se utilizeaza contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare", iar acesta din urma se debiteaza si în corespondenta cu creditul conturilor:

>

Continut

 
ü "Conturi la banci în lei";

ü "Casa în lei".

Sunt considerate cheltuieli cu studiile si cercetarile acele actiuni care se efectueaza pentru interesul general al productiei si marketingului productiei fabricate si comercializate. Cheltuielile care se refera la cercetarile aplicative ale unitatii patrimoniale sunt considerate imobilizari necorporale.

Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu studiile si cercetarile se realizeaza cu ajutorul contului 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile".

Operatiile economice sunt asemanatoare cu cele prezentate la contabilitatea cheltuielilor de întretinere si reparatii.

Deosebirea consta în aceea ca în locul contului 611 "Cheltuieli de întretinere si reparatii" se utilizeaza contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile".

si contractele privind obligatiile ce revin societatii comerciale pentru studiile si cercetarile comandate tertilor se evidentiaza în contul extrabilantier 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate", la care se deschid analitice distincte.

>

Continut

 
2.3. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti

În structura altor servicii prestate de terti se cuprind acele lucrari si servicii care sunt indirect legate de desfasurarea activitatii de ansamblu a unui agent economic.

>

Continut

 
Cheltuielile generate de asemenea lucrari si servicii sunt reflectate cu conturile ce apartin grupei 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti".

1) Cheltuielile cu colaboratorii sunt reprezentate de sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate în favoarea unitatii economice.

Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu colaboratorii externi se realizeaza cu ajutorul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".

Operatiile economice referitoare la acest cont sunt:

reflectarea prestatiei de interes general cu caracter indirect efectuata de furnizori:

% = 401 "Furnizori"

"Cheltuieli cu colaboratorii"

"TVA deductibila"

Ř evidentierea sumelor datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate,
sume trecute anterior în categoria cheltuielilor anticipate:

"Cheltuieli cu colaboratorii" = 471 "Cheltuieli înregistrate în

avans"

Ř înregistrarea sumelor datorate colaboratorilor externi, utilizati de catre agentii
economici pentru executarea unei lucrari de specialitate pe baza unui contract
individual de munca, pentru timp partial:

"Cheltuieli cu colaboratorii" = 401 "Furnizori"

- analitic distinct -

Evidenta cheltuielilor cu comisioanele si onorariile se realizeaza cu ajutorul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile".

Operatiile economice privind comisioanele si onorariile sunt asemanatoare cu cele referitoare la cheltuielile de întretinere si reparatii, cu deosebirea ca în locul contului 611 "Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile" se utilizeaza contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile".

Cheltuielile accesorii privind achizitionarea titlurilor de plasament si alte titluri imobilizate se înregistreaza direct în cheltuielile de exploatare ale exercitiului. Prin urmare, comisionul achitat bursei de valori se evidentiaza în debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" prin creditul conturilor care reflecta modalitatile de plata (5121, 5124, 5311, 5314, 542).

Contabilitatea sintetica a cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate se realizeaza cu ajutorul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate", care se dezvolta pe analitice în functie de felul cheltuielilor.

Operatiile economice referitoare la cheltuielile de protocol, reclama si publicitate sunt urmatoarele:

Ř se evidentiaza prestatiile tertilor de aceasta natura, înscrise în facturi:

% = 401 "Furnizori"

623 "Cheltuieli de protocol, reclama

si publicitate""TVA deductibila"

Ř reflectarea prestatiilor efectuate de terti pentru protocol, reclama si publicitate
pentru care nu s-au primit facturile:

% = 408 "Furnizori - facturi nesosite"

623 "Cheltuieli de protocol, reclama

si publicitate"

"TVA neexigibila"

Ř înregistrarea prestatiilor efectuate de terti pentru protocol, reclama si publicitate
achitate în exercitiul financiar precedent (în perioada anterioara), considerate
cheltuieli anticipate si care afecteaza cheltuielile exercitiului curent:

"Cheltuieli de protocol, reclama = 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

si publicitate"

Ř reflectarea sumelor achitate direct din contul de la banca pentru actiuni
de protocol, reclama si publicitate:

% = 5121 "Conturi la banci în lei"

"Cheltuieli de protocol, reclama

si publicitate"

"TVA deductibila"

Ř reflectarea sumelor achitate direct din casierie pentru actiuni de protocol, reclama
si publicitate:

% = 5311 "Casa în lei"

"Cheltuieli de protocol, reclama

si publicitate"

"TVA deductibila"

Ř justificarea unui avans de trezorerie cu documente privind cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate:

% = 542 "Avansuri de trezorerie"

"Cheltuieli de protocol, reclama

si publicitate"

"TVA deductibila"

În categoria cheltuielilor cu transportul de bunuri si personal se cuprind prestatiile efectuate de terti pentru:

ü transportul produselor fabricate;

ü transportul marfurilor vândute;

ü transportul altor bunuri;

ü transporturi colective de persoane la si de la locul de munca.

Cheltuielile privind cumpararea de materii prime si materiale nu se cuprind în aceasta categorie de cheltuieli facând parte din costul de achizitie.

Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal", ce se poate dezvolta în analitic pe feluri de cheltuieli.

Operatiile economice sunt asemanatoare cu cele tratate la contabilitatea cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate, cu deosebirea ca în locul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se utilizeaza contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal".

În plus, se efectueaza înregistrarea privind consumul tichetelor si biletelor de calatorie utilizate pentru transportul personalului, astfel:

"Cheltuieli cu transportul de = 5323 "Tichete si bilete de calatorie"

bunuri si personal"

>

Componenta

 
Din categoria cheltuielilor cu deplasarile, detasarile, transferarile fac parte:

ü deplasarile în interes de serviciu: diurna, cazare, transport;

ü detasarile pe perioade limitate de timp în interes de serviciu pentru care se platesc
diurne, cazare, transport;

ü drepturile cuvenite angajatilor si familiilor acestora transferati sau mutati împreuna
cu unitatea în alta localitate.

>

Continut

 
Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari", care se detaliaza în analitice pe feluri de cheltuieli. Operatiile economice sunt asemanatoare cu cele privind cheltuielile de protocol, reclama si publicitate, cu deosebirea ca în locul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se utilizeaza contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari".

Sunt considerate cheltuieli postale si de telecomunicatii, acele cheltuieli care se efectueaza în interesul general al unitatii, respectiv: cheltuieli de posta, telegraf, telefon, radio, televizor etc.

Ele se colecteza în contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" prin înregistrari contabile asemanatoare cu cele prezentate la contabilitatea cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate. Deosebirea consta în faptul ca în locul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se utilizeaza contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii".

În plus se înregistreaza consumul de timbre fiscale si postale, astfel:

"Cheltuieli postale si taxe de = 5321 "Timbre fiscale si postale"

telecomunicatii"

>

Continut

 

În categoria serviciilor bancare se cuprind acele servicii prestate de banci care nu au caracter de cheltuieli financiare, ce se concretizeaza în:

ü comisioane bancare pentru efectuarea operatiilor de decontare din conturile curente;
ü cheltuieli pentru procurarea de titluri prin intermediul bancilor;

ü comisioane si cheltuieli pentru emisiuni de împrumuturi;

ü cheltuieli pentru efecte de comert;

ü alte cheltuieli si comisioane pentru prestari de servicii.

Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate".

Operatiile economice referitoare la acest cont sunt urmatoarele:

decontarea din conturile bancare a contravalorii serviciilor bancare si asimilate:

"Cheltuieli cu serviciile bancare = %

si asimilate" 5121 "Conturi la banci în lei"

5124 "Conturi la banci în valuta"

Consideratii

  Cheltuielile care nu pot fi delimitate prin conturile din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" prezentate anterior, care sunt indirect legate de desfasurarea activitatii unei unitati patrimoniale fac obiectul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti".

Operatiile economice referitoare la acest cont sunt asemanatoare cu cele evidentiate la contabilitatea cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate, cu deosebirea ca în locul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se utilizeaza contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti".

2.4. Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Consideratii

  Evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice se realizeaza cu ajutorul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", din cadrul grupei de conturi 63, cu aceeasi denumire.

Sunt considerate cheltuieli, urmatoarele impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice, ce se reflecta astfel:

Ř prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila, devenita nedeductibila,
aferenta produselor, lucrarilor si serviciilor scutite de impozitare:

"Cheltuieli cu alte impozite, = 4426 "TVA deductibila"

taxe si varsaminte asimilate"

Ř taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta bunurilor si serviciilor folosite în scop
personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele
legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma
avantajelor în natura:

"Cheltuieli cu alte impozite, = 4427 "TVA colectata"

taxe si varsaminte asimilate"

Ř alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului, precum:
diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri,
impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat etc.:

"Cheltuieli cu alte impozite, = 446 "Alte impozite, taxe si

taxe si varsaminte asimilate" varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

datorii si varsaminte de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice:

"Cheltuieli cu alte impozite, = 447 "Fonduri speciale - taxe si

taxe si varsaminte asimilate" varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

În situatia în care cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate privesc mai multe perioade de gestiune, atunci ele se colecteaza în debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" urmând ca în perioadele urmatoare pe baza de scadentar sa afecteze cheltuielile curente.

2.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

>

Consideratii

 
Unitatile patrimoniale datoreaza personalului angajat pentru munca prestata, sume de bani sub forma de salarii, care se negociaza si se prevad în contractele de munca încheiate cu salariatii, precum si prime sau sporuri diverse.

Unitatile patrimoniale calculeaza si datoreaza statului si altor organisme sociale, diferite impozite si taxe, care au ca baza de calcul salariile, fapt pentru care sunt considerate cheltuieli patronale asupra salariilor.

Cheltuielile cu personalul fac obiectul grupei de conturi 64 "Cheltuieli cu personalul", în cadrul careia functioneaza conturi în care se înregistreaza salariile personalului, cheltuielile cu tichetele de masa acordate salariatilor, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala.

1) Cheltuielile cu remuneratiile personalului sunt evidentiate cu ajutorul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" conform formulei contabile:

"Cheltuieli cu salariile personalului" = 421 "Personal - salarii datorate"

Daca pentru drepturile de personal aferente exercitiului încheiat nu s-au întocmit state de plata, cheltuielile cu salariile se reflecta astfel:

"Cheltuieli cu salariile personalului" = 4281 "Alte datorii în legatura cu

personalul"

>

Consideratii

 

Sumele datorate personalului pentru participarea acestuia la realizarea profitului net:

"Cheltuieli cu salariile personalului" = 424 "Prime reprezentând participarea

personalului la profit"

>Consideratii

 

2) Cheltuielile cu tichetele de masa acordate salariatilor sunt evidentiate cu ajutorul contului 642 "Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor",  acordare ce genereaza formula contabila:

"Cheltuieli cu tichetele de masa = 5328 "Alte valori"

acordate salariatilor" -analitic: tichete de masa

>

Consideratii

 

3) Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala fac parte din categoria cheltuielilor asupra salariilor, pe care unitatile economice le calculeaza si le datoreaza statului sau altor organisme sociale.

Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala", care se detaliaza în urmatoarele conturi sintetice operationale de gradul al doilea:

Ř contul 6451 "Contributia unitatii la asigurarile sociale";

Ř contul 6452 "Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj";

Ř contul 6453 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate";

Ř contul 6458 "Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala".

Operatiile economice referitoare la contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" sunt urmatoarele:

Ř reflectarea contributiei unitatii la asigurarile sociale, calculata procentual asupra
salariilor brute acordate personalului încadrat cu contract de munca pe ramuri
de activitate, precum si a contributiei pentru constituirea fondului de risc pentru accidente de munca si boli profesionale (0,5% - 4%):

"Contributia unitatii la = 4311 "Contributia unitatii la

asigurarile sociale" asigurarile sociale"

- analitice distincte

Ř evidentierea contributiei unitatii în procent de 2,5% asupra salariilor brute pentru
constituirea fondului pentru ajutorul de somaj:

"Contributia unitatii pentru = 4371 "Contributia unitatii la fondul

fondul de somaj" de somaj"

Ř reflectarea contributiei unitatii pentru formarea fondului special de
asigurari sociale de sanatate, calculata prin aplicarea cotei de 7 % asupra salariilor
brute acordate personalului încadrat cu contract de munca, pentru timp integral sau partial,

precum si constituirea FNUASS în procent de 0,75%:

"Contributia angajatorului pentru = 4313 "Contributia angajatorului pentru

asigurarile sociale de sanatate" asigurarile sociale de sanatate"

- analitice distincte

Ř înregistrarea sumelor acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala,
altele decât cele suportate din contributia unitatii pentru asigurarile sociale:
----- ----- ------ * ----- ----- ------

"Alte cheltuieli privind = 423 "Personal - ajutoare materiale

asigurarile si protectia sociala" datorate"

2.6. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare

Continut

 


În categoria altor cheltuieli de exploatare sunt cuprinse pierderile din creante, suportate de unitate si alte cheltuieli de exploatare. Evidenta acestora se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare".

Creantele concretizate în clienti proveniti din operatii comerciale care devin incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati în litigiu se trec din contul 4111 "Clienti" în contul 4118 "Clienti incerti sau în litigiu".

Daca asemenea clienti devin insolvabili, se scot din evidenta astfel încât creanta ce nu se mai poate încasa devine o cheltuiala de exploatare si face obiectul contului 654 "Pierderi din creante si debitori diversi".

Sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau aflati în litigiu, inclusiv TVA colectata aferenta, se evidentiaza astfel:

% = 4118 "Clienti incerti sau în litigiu"

"Pierderi din creante si

debitori diversi"

"TVA colectata"

~ concomitent, creantele respective sunt reflectate în contul din
afara bilantului 8034, efectuându-se înregistrarea:

D:8034 "Debitori scosi din activ,

urmariti în continuare"

Ajustarile constituite anterior se anuleaza, odata cu trecerea pe pierderi a clientilor insolvabili. În mod asemanator se reflecta si creantele ce fac obiectul conturilor: 461 "Debitori diversi", 4511 "Decontari între entitatile afiliate" si 4531 "Decontari privind interesele de participare" în momentul trecerii pe pierderi datorita insolvabilitatii.

Activitatea de exploatare presupune si alte cheltuieli ce nu pot fi individualizate pe conturile de cheltuieli tratate anterior, dintre care amintim:

ü valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate sau platite tertilor sau
bugetului statului;

ü valoarea donatiilor si subventiilor acordate;

ü valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, cedate sau scoase
din activ;

ü valoarea cheltuielilor efectuate în avans aferente exercitiului în curs.

Evidenta sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare", ce se detaliaza pe feluri de cheltuieli în urmatoarele conturi sintetice operationale de gradul al doilea:

Ř contul 6581 "Despagubiri, amenzi si penalitati";

Ř contul 6582 "Donatii si subventii acordate";

Ř contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital";

Ř contul 6588 "Alte cheltuieli de exploatare".

Operatiile economice referitoare la contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare", sunt:

Ř reflectarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate sau platite din contul
de la banca în lei, fara angajarea de obligatii:

"Despagubiri, amenzi si = %

penalitati" 462 "Creditori diversi"

4481 "Alte datorii fata de bugetul

statului"

447 "Fonduri speciale - taxe si

varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

"Conturi la banci în lei"

Ř evidentierea donatiilor si subventiilor acordate:

"Donatii si subventii acordate" = %

301 "Materii prime"

3021 "Materiale auxiliare"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3028 "Alte materiale consumabile"

"Materiale de natura obiectelor

de inventar"

345 "Produse finite"

371 "Marfuri"

381 "Ambalaje"

5121 "Conturi la banci în lei"

5124 "Conturi la banci în valuta"

5311 "Casa în lei"

5314 "Casa în valuta"

~ concomitent, se înregistreaza taxa pe valoarea adaugata aferenta activelor
predate cu titlu gratuit:

"Cheltuieli cu alte impozite, = 4427 "TVA colectata"

taxe si varsaminte asimilate"

Valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, cedate sau scoase din activ se evidentiaza în debitul contului 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte cheltuieli de capital" si în creditul conturilor de active imobilizate.

Ř reflectarea cheltuielilor efectuate în perioadele anterioare, repartizate conform
scadentarului în perioada curenta:

"Alte cheltuieli de exploatare" = 471 "Cheltuieli înregistrate

în avans"

Cheltuielile înregistrate în contul 6582 "Donatii si subventii acordate" care depasesc limita admisibila legala sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil.

2.7. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare privind amortizarile,

provizioanele si ajustarile pentru depreciere

Cheltuielile de exploatare privind amortizarile si provizioanele sunt evidentiate în contabilitate cu ajutorul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere", care se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice operationale de gradul al doilea:

Ř "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor";

Ř "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru riscuri si cheltuieli";
Ř "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor";
Ř "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor
circulante".

Operatiile economice referitoare la cheltuielile de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustarile au fost efectuate anterior.

Timp estimativ: 20 minute

 

TEST DE AUTOEVALUARE NR. 1

Clasificati cheltuielile dupa natura lor. (1 punct)

Precizati ce sold prezinta conturile de cheltuieli si venituri la sfârsitul perioadei. (1 puncte)

Efectuati înregistrarile contabile privind cheltuielile cu materialele nestocate. (2 puncte)

Efectuati înregistrarile contabile privind cheltuielile cu întretinerea si reparatiile. (3 puncte)

Efectuati înregistrarile contabile privind cheltuielile de protocol, reclama si publicitate. (3 puncte)

https://www.stiucum.com/contabilitate/contabilitate-financiara/Contabilitatea-cheltuielilor-s14554.php

Document Info


Accesari: 26259
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )