Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...Analiza situatiei economico-financiare

Finante
Analiza situatiei economico-financiare

3.3.1. Analiza principalilor indicatori economico-financiari de rezultate
Realizarea unei analize economico-financiare necesita utilizarea mai multor indicatori care sa ajute la întelegerea relatiilor cauza-efect si la identificarea simptomelor semnificative ale activitatii firmei.

Pentru a permite evidentierea mai clara a dinamicii activitatii firmei si a surprinde modificarile de ordin structural intervenite, examinarea datelor si diferitelor informatii trebuie facuta pe un interval de timp suficient de concludent de minimum 3 ani. Pentru aprecierea corecta a situatiei economico-financiare a societatii prezentate trebuie tinut cont de una din principalele caracteristici ale economiei în tranzitie si anume inflatia. De aceea, este necesar ca datele din evidenta primara a societatii sa fie transformate din preturi curente în preturi comparabile.

Pentru aceasta se vor utiliza indicii medii generali ai preturilor de consum (IPC) si consideram an de baza anul 2003:

IPC 2004/2003 = 111,9 %

IPC 2005/2003 = 121,971 %

Transformarea preturilor curente în preturi comparabile se face astfel:

- datele corespunzatoare anului 2003 nu se modifica.

- datele corespunzatoare anului 2004 se împart la 1,119.

- datele corespunzatoare anului 2005 se împart la 1,21971.

Principalele rezultate economico - financiare ale firmei obtinute în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.1.

-mii lei preturi curente-

Nr. crt.

Denumire

Cifra de afaceri

Profit brut

Profit net

Venituri totale

Cheltuieli totale

Principalele rezultate economico - financiare ale firmei obtinute în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.2.

-mii lei preturi comparabile 2003-

Nr. crt.

Denumire

Cifra de afaceri

Profit brut

Profit net

Venituri totale

Cheltuieli totale

Dinamica rezultatelor economico-financiare ale firmei obtinute în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.3.

Nr. crt.

Indicatori

I 2004/2003

I 2005/2004

I 2005/2003

Cifra de afaceri

Profit brut

Profit net

Venituri totale

Cheltuieli totale

Cifra de afaceri a avut o evolutie oscilanta în perioada anal 555s186f izata, astfel:

în 2004 fata de 2003 a crescut cu 3 %;

în 2005 fata de 2004 a scazut cu 9 %;

în 2005 fata de 2003 a scazut cu 6 %.

Profitul brut a avut o evolutie descendenta în perioada anal 555s186f izata, astfel:

în 2004 fata de 2003 a scazut cu 85 %;

în 2005 fata de 2004 a scazut cu 72 %;

în 2005 fata de 2003 a scazut cu 96 %.

Profitul net a avut o evolutie descendenta în perioada anal 555s186f izata, astfel:

în 2004 fata de 2003 a scazut cu 89 %;

în 2005 fata de 2004 a scazut cu 73 %;

- în 2005 fata de 2003 a scazut cu 97 %.

Veniturile totale au avut o evolutie oscilanta în perioada anal 555s186f izata, astfel:

în 2004 fata de 2003 a crescut cu 3 %;

în 2005 fata de 2004 a scazut cu 9 %;

în 2005 fata de 2003 a scazut cu 3 %.

Cheltuielile totale au avut o evolutie oscilanta în perioada anal 555s186f izata, astfel:

în 2004 fata de 2003 a crescut cu 12 %;

în 2005 fata de 2004 a scazut cu 72 %;

în 2005 fata de 2003 a crescut cu 1 %.

3.3.2. Analiza veniturilor firmei

Eficienta economica a agentilor economici reprezinta ceea ce se obtine în plus fata de cât s-a cheltuit în activitatea economica, adica venitul net.

Evolutia veniturilor firmei în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.4.

-mii lei preturi curente-

Nr. crt.

Denumire

Total venituri

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

Evolutia veniturilor firmei în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.5.

-mii lei preturi comparabile-

Nr. crt.

Denumire

Total venituri

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

Dinamica veniturilor firmei obtinute în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.6.

Nr. crt.

Indicatori

I 2004/2003

I 2005/2004

I 2005/2003

Total venituri

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

Veniturile totale au avut o evolutie oscilanta în perioada 2003 - 2005, astfel:

- în 2004 fata de 2003 au crescut cu 7 %;

în 2005 fata de 2004 au scazut cu 10 %;

în 2005 fata de 2003 au scazut cu 3 %.

Veniturile din exploatare au avut o evolutie oscilanta în perioada anal 555s186f izata, astfel:

- în 2004 fata de 2003 au crescut cu 7 %;

în 2005 fata de 2004 au scazut cu 10 %;

în 2005 fata de 2003 au scazut cu 3 %.

Veniturile financiare au avut un trend crescator în perioada analizata, astfel:

- în 2004 fata de 2003 au crescut cu 10 %;

în 2005 fata de 2004 au scazut cu 44 %;

în 2005 fata de 2003 au scazut cu 58 %.

În perioada analizata, nu s-au înregistrat venituri extraordinare deci nu se poate face o analiza a acestora.

Structura veniturilor firmei în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.7.

Nr. crt.

Denumire

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

Venituri totale

ponderea veniturilor din exploatare a avut un trend descendent în perioada 2003 - 2005: 99,73% în anul 2003; 99,73% în anul 2004 si 99,57% în 2005. Veniturile din exploatare detin ponderea cea mai mare din veniturile totale.

ponderea veniturilor financiare a avut o evolutie ascendenta în perioada analizata: 0,27% în anul 2003; 0,27% în anul 2004 si 0.43% în 2005. Ponderea veniturilor financiare este nesemnificativa în totalul veniturilor.

în perioada analizata nu s-au înregistrat venituri extraordinare.

3.3.3. Analiza cheltuielilor firmei

Veniturile si cheltuielile unei firme reprezinta punctul de plecare în stabilirea rezultatelor financiare ale activitatii ei evidentiindu-se importanta strategiilor si politicilor financiare si necesitatea deciziilor si actiunilor ce urmaresc reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor.

Evolutia cheltuielilor firmei în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.8.

-mii lei preturi curente-

Nr. crt.

Denumire

Cheltuieli din exploatareCheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

Cheltuieli totale

Evolutia cheltuielilor firmei în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.9.

-mii lei preturi comparabile 2003-

Nr. crt.

Denumire

Cheltuieli din exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

Cheltuieli totale

Dinamica cheltuielilor firmei în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.10.

Indicatori

I 2004/2003

I 2005/2004

I 2005/2003

Cheltuieli din exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

Cheltuieli totale

Cheltuielile din exploatare au avut o evolutie oscilanta în perioada 2003 - 2005, astfel:

în 2004 fata de 2003 au crescut cu 9 %;

în 2005 fata de 2004 au scazut cu 10 %;

în 2005 fata de 2003 au scazut cu 3 %.

Cheltuielile financiare au avut un trend ascendent în perioada 2003 - 2005, astfel:

în 2004 fata de 2003 au crescut de 3,18 ori;

în 2005 fata de 2004 au crescut cu 8 %;

în 2005 fata de 2003 au crescut de 4,11 ori.

În perioada analizata, nu s-au înregistrat cheltuieli extraordinare deci nu se poate face o analiza a acestora.

Cheltuielile totale au avut o evolutie oscilanta în perioada 2003 - 2005, astfel:

în 2004 fata de 2003 au crescut cu 12 %;

în 2005 fata de 2004 au scazut cu 9 %;

în 2005 fata de 2003 au scazut cu 1 %.

Cheltuielile totale au avut o evolutie oscilanta datorita cheltuielilor din exploatare care au avut, de asemenea o evolutie oscilanta.

Structura cheltuielilor firmei în perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.11.

Denumire

Cheltuieli din exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

Cheltuieli totale

ponderea cheltuielilor din exploatare a avut un trend descendent în perioada 2003 -2005: 98,68% în anul 2003; 95,53% în anul 2004 si 94,66% în anul 2005. Cheltuielile din exploatare au detinut cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor.

ponderea cheltuielilor financiare a avut o evolutie ascendenta în perioada analizata si nesemnificativa din cheltuielile totale: 1,32% în anul 2003; 4,47% în anul 2004 si 5,34 în anul 2005.

în perioada analizata nu s-au înregistrat cheltuieli extraordinare.

3.4. Evolutia principalilor indicatori de standing financiar ai firmei

Pentru realizarea unui diagnostic financiar relevant este necesara analiza indicatorilor economico- financiari specifici de apreciere a performantelor si a viabilitatii firmei. Prin analiza acestor indicatori este posibila observarea evolutiei performantelor firmei în timp, cât si compararea performantelor firmei cu a celor din domeniul sau de activitate.

Datele utilizate pentru calcularea indicatorilor de standing financiar provin din bilanturile si conturile de profit si pierdere ale firmei analizate si sunt sintetizate în urmatorul tabel:

Datele utilizate pentru calculul indicatorilor de standing financiar

Tabel nr. 3.4.1.

-mii lei preturi curente-

Nr. crt.

Denumire

Active imobilizate

Imobilizari corporale

Active circulante

Stocuri

Creante

Disponibilitati

Capital propriu

Capital social

Capital atras

Cifra de afaceri

Datorii pe termen mediu si lung

Datorii pe termen scurt

Datorii totale

Profit brut

Profit net

Numar de personal

Total active

Total pasive

Venituri totale

Datele din bilanturile contabile si conturile de profit si pierdere utilizate pentru calcularea indicatorilor de standing financiar

Tabel nr. 3.4.1.

-mii lei preturi comparabile 2003-

Nr. crt.

Denumire

Active imobilizateImobilizari corporale

Active circulante

Stocuri

Creante

Disponibilitati

Capital propriu

Capital social

Capital atras

Cifra de afaceri

Datorii pe termen mediu si lung

Datorii pe termen scurt

Datorii totale

Profit brut

Profit net

Numar de personal

Total active

Total pasive

Venituri totale

3.4.1. Indicatori de profitabilitate

Profitabilitatea sau rentabilitatea este un criteriu esential de apreciere a eficientei economice a întreprinderii si reprezinta capacitatea firmei de a produce un surplus de venituri peste nivelul cheltuielilor efectuate. Rentabilitatea se masoara cu ajutorul beneficiului în suma absoluta si a ratei acestuia. Rata rentabilitatii este o marime relativa si se exprima în procente.

Principalii indicatori de profitabilitate corespondenti anilor 2003 - 2005

Tabel nr. 3.4.1.1.

Nr. crt.

Denumire

Formula de calcul

Rezerva de profit net

(Profit net/Cifra de afaceri)*100

Rata profitului

(Profit brut/ Cifra de afaceri)*100

Randamentul activelor totale

(Profit brut/Total active)*100

Rentabilitatea economica

(Profit net/Total active)*100

Rentabilitatea financiara a

capitalului propriu

(Profit net/Capital propriu)*100

Rata rentabilitatii capitalului

Social

(Profit net/Capital social)*100

Rentabilitatea veniturilor

(Profit brut/Venituri totale)*100

Din informatiile prezentate în tabelul de mai sus rezulta ca:

*  Rezerva de profit net a avut un trend descendent în perioada analizata: în 2004 fata de 2003 a scazut cu 4,27%, iar în 2005 fata de 2004 a avut o scadere de 0,37%. Aceste scaderi indica o înrautatire a eficientei economice a activitatii;

*  Rata profitului a avut, de asemenea, un trend descendent în perioada analizata: a scazut în 2004 fata de 2003 cu 4,36%, continuând în 2005 fata de 2004 cu o scadere de 0,50%;

*  Randamentul activelor totale a avut o evolutie descrescatoare în perioada 2003 - 2005, astfel: în 2004 fata de 2003 a scazut cu 12,06%,  iar în 2005 fata de 2004 a scazut cu 1,44% ca urmare a eficientei reduse cu care sunt utilizate mijloacele materiale si financiare alocate desfasurarii activitatii societatii;

*  Rentabilitatea economica a avut un trend descrescator în perioada 2003 - 2005: în 2004 fata de 2003 a scazut cu 11,96% iar în 2005 fata de 2004 a scazut cu 1,04% ceea ce denota o scadere a eficientei utilizarii activelor societatii;

*  Rentabilitatea financiara a capitalului propriu a avut o evolutie descrescatoare în perioada analizata astfel în 2004 fata de 2003 s-a înregistrat o scadere de 7,59% iar în 2005 fata de 2004 o scadere de 9,77%;

*  Rata rentabilitatii capitalului social a avut o evolutie descrescatoare iar în 2004 fata de 2003 a înregistrat o scadere dramatica de 152,46% iar în 2005 fata de 2004 a înregistrat o scadere de 15,61% ceea ce denota o descrestere a eficientei cu care a fost utilizat capitalul social;

*  Rentabilitatea veniturilor a avut o evolutie descrescatoare în perioada analizata astfel în 2004 fata de 2003 s-a înregistrat o scadere de 4,2% iar în 2005 fata de 2004 o scadere de 0,46%. Procentul de scadere din 2005 fata de 2004 este mai mic decât cel din 2004 fata de 2003 ceea ce indica o revigorare a situatiei veniturilor firmei.

3.4.2. Indicatori de lichiditate si solvabilitate

Ratele de lichiditate detin un loc însemnat în cadrul analizelor economico - financiare, aratând gradul în care firma poate face fata datoriilor pe termen scurt, respectiv de a-si onora platile la termenele scadente.

Principalii indicatori de lichiditate si solvabilitate realizati în perioada 2003-2005

Tabel nr. 3.4.2.1.

Nr. Crt.

Denumire

Formula de calcul

Rata lichiditatii generale

(Active circulante /

Datorii pe termen scurt)*100

Rata lichiditatii imediate

(Disponibilitati / datorii

pe termen scurt)*100

Rata solvabilitatii patrimoniale

(Capital propriu / Total pasive)*100

Rata autonomiei financiare

(Capital propriu / Capital atras)*100

Rata lichiditatii partiale

(Active circulante -stocuri) / Datorii pe termen scurt)*100

Asadar:

*  Rata lichiditatii generale a înregistrat o scadere în perioada analizata. În anul 2003 s-a înregistrat o valoare de 255,89% care este peste testul limita de situatie favorabila. În 2004 fata de 2003 a scazut cu 131,48% iar în 2005 fata de 2004 a scazut cu 21,24% ceea ce înseamna ca firma a avut o capacitate din ce în ce mai scazuta de a-si onora obligatiile pe termen scurt prin transformarea activelor circulante în lichiditati;

*  Rata lichiditatii imediate a înregistrat o scadere brusca în 2004 fata de 2003 cu 45,75% iar în 2005 fata de 2004 s-a înregistrat o crestere cu 1,77%. Nivelul considerat normal este de 30% iar firma a înregistrat o valoare mai mare ca aceasta doar în 2003. Totusi în 2005 se observa o îmbunatatire a capacitatii firmei de a-si onora datoriile pe termen scurt;

*  Rata solvabilitatii patrimoniale a avut o evolutie fluctuanta si doar în 2003 a înregistrat valoarea 64,30%, situata deasupra testului limita de situatie favorabila (50%). O valoare scazuta a acestui indicator semnifica capacitatea redusa de autofinantare a firmei, totusi în 2005 fata de 2004 a avut o usoara tendinta de crestere de 5,64%;

*  Rata lichiditatii partiale a avut un trend descrescator cu o diferenta în anul 2004 fata de 2003 de 67,48% iar în 2005 fata de 2004 de 31,25%.

3.4.3. Indicatori privind creantele si datoriile

Indicatorii privind creantele si datoriile ne dau o imagine clara asupra motivelor pentru care firma se confrunta sau nu cu blocaje financiare si sa întelegem mai bine natura relatiilor sale cu clientii.

Principalii indicatori privind creantele si datoriile corespondenti anilor 2003 - 2005

Tabel nr. 3.4.3.1.

Nr. Crt.

Denumire

Formula de calcul

Perioada de recuperarea creantelor (zile)

(Creante/ Cifra de afaceri)*365

Gradul de îndatorare (%)

(Datorii totale/Total Active)*100

Perioada de rambursare a

datoriilor pe termen scurt (%)

(Datorii totale / Cifra de afaceri)*100

Rata de îndatorare globala (%)

(Datorii totale /Tot pasive)*100

Rata de îndatorare la termen (%)

(Datorii pe termen mediu si lung/

Capital propriu)*100

Se constata ca:

*  Perioada de recuperare a creantelor a avut o evolutie oscilanta în perioada 2003-2005 astfel: 27,35% în 2003, 64,30% în 2004 si 18,78% în 2005. Valoarea înregistrata în anul 2004 nu se încadreaza în limitele normale (0-30 zile) dar în anul 2005 situatia este remediata;

*  Gradul de îndatorare si rata de îndatorare globala au avut o evolutie oscilanta în perioada anal 555s186f izata, astfel:  63,21% în 2003, 190,46% în 2004 si 188,57% în anul 2005. Valorile de peste 100% înregistrate în anii 2004 si 2005 indica gradul mare de îndatorare si capacitatea scazuta a firmei de a fi finantata si din alte surse. Totusi, scaderea indicatorului în anul 2005 sugereaza o posibilitatea de rezolvare a situatiei;

*  Perioada de rambursare a datoriilor pe termen scurt, care indica timpul necesar pentru plata furnizorilor firmei, a avut o evolutie oscilanta: 22,01 zile în 2003, 54,69 zile în 2004 si 38,49 zile în 2005.

3.4.4. Indicatori privind activitatea

Indicatorul "Productivitatea muncii" este foarte important pentru studiul urmarit în aceasta lucrare.

Principalii indicatori privind activitatea corespondenti anilor 2003-2005

Tabel nr. 3.4.4.1.

Nr. Crt.

Denumire

Formula de calcul

Productivitatea muncii

(mii lei/salariat)

Cifra de afaceri /Nr. total de salariati

Eficienta utilizarii activelor (%)

(Cifra de afaceri /Total Active)*100

Rotatia stocurilor (zile)

(Cifra de afaceri /

Stocuri-Facturi neîncasate)*365

*  Productivitatea muncii a avut o evolutie oscilanta înregistrând o scadere în anul 2004 fata de 2003. În anul 2005 fata de anul 2004 are loc o crestere usoara a acestui indicator ceea ce sugereaza o eficienta mai mare în utilizarea factorului uman;

*  Eficienta utilizarii activelor firmei a înregistrat o puternica crestere în perioada analizata de la 287,16% în anul 2003 la 348,25 în 2004 si la 489,92 în anul 2005;

*  Rotatia stocurilor a avut o evolutie oscilanta în perioada 2003-2005 înregistrând totusi, o scadere în 2005 fata de 2003. Mentinerea la un nivel ridicat al acestei rate ne indica faptul ca firma a reînoit stocurile de mai multe ori într-o perioada de timp si astfel banii nu au fost blocati în stocuri.

3.4.5. Indicatori privind imobilizarile de capital

Acesti indicatori sunt relevanti în special în ceea ce priveste structura patrimoniului economic si mai putin situatia financiara.

Principalii indicatori privind imobilizarile de capital realizati în perioada 2003-2005

Tabel nr. 3.4.5.1.

Nr. Crt.

Denumire

Formula de calcul

Rata activelor imobilizate

(Active imobilizate/

Total Active)*100

Rata imobilizarilor corporale

(Imobilizari corporale/

Total Active)*100

Rata activelor circulante

(Active circulante/

Total Active)*100

Rata stocurilor

(Stocuri/ Total Active)*100

Rata creantelor

(Creante/ Total Active)*100

Se constata ca:

* Rata activelor imobilizate reflecta gradul de înzestrare cu mijloace de productie si a înregistrat o crestere semnificativa în perioada analizata: 56,44% în 2003, 71,31% în 2004 si 102,05% în 2005;

* Rata imobilizarilor corporale a avut un trend crescator ceea ce indica un grad mare de investire a capitalului în cadrul firmei;

* Rata activelor circulante are conotatii asupra ritmului recuperarii capitalurilor investite si au avut o evolutie oscilanta în perioada 2003-2005;

* Rata creantelor a avut o evolutie oscilanta în perioada analizata, înregistrând 21,52% în 2003, 58,49% în 2004 si 25,21% în 2005. Cu toate ca valorile au fluctuat , rata creantelor îsi mentine un nivel satisfacator;

* Pentru rata stocurilor se calculeaza relatia de echilibru structural, unde indicele cifrei de afaceri trebuie sa fie mai mare decât indicele stocurilor.

Dinamica cifrei de afaceri si a stocurilor

Tabel nr. 3.4.5.2.

Indici

I 2004/2003

I 2005/2004

I 2005/2003

Indicele cifrei de afaceri

Indicele stocurilor

Din analiza rezulta ca echilibrul structural este respectat doar în anul 2005 comparativ cu anul 2004, indicele cifrei de afaceri fiind mai mare decât cel al stocurilor.

3.5. Identificarea simptomelor semnificative ale activitatii firmei

Pentru a oferi o imagine mai concludenta asupra activitatii si potentialului financiar intern al firmei, simptomele semnificative (pozitive sau negative) identificate prin intermediul analizei situatiei financiare si manageriale întreprinse se înscriu într-un tabel sinoptic.

Principalele simptome pozitive ale activitatii S.C. "IRAMEX" S.R.L

Tabel nr.3.5.1.

Nr.

crt.

Denumirea simptomului

Termen de comparatie

Observatii

Scaderea cheltuielilor totale

Anul 2005 fata de anul 2004

Tendinta observata pe parcursul întregii perioade de analiza, determinata de scaderea cheltuielilor de exploatare.

Cresterea ratei lichiditatii imediate

Testul limita de situatie favorabila (RLI > 30%)

Pune în evidenta faptul ca fima are capacitatea de a-si acoperi datoriile pe termen scurt din disponibilitatile banesti de care dispune. Cu toate ca rata este sub testul limita s-a înregistrat o îmbunatatire în anul 2005 fata de 2004.

Cresterea eficientei utilizarii activelor

Anul 2005 fata de anii anteriori

Cresterea acestui indicator indica o utilizare eficienta a activelor.

Nivel bun al perioadei de recuperare a creantelor

Anul 2005 fata de anii anteriori

În anul 2005 s-a încadrat în limitele considerate normale (0-30 zile), înregistrând cea mai buna valoare în perioada analizata, ceea ce semnifica o îmbunatatire a relatiilor de decontare cu clientii.

Cresterea productivitatii muncii

Anul 2005 fata de anul 2004

Tendinta observata pe parcursul anilor 2004 si 2005, determinata de reducerea numarului de salariati.

Cresterea ratei activelor imobilizate

Anul 2005 fata de anii anteriori

Tendinta observata în ultimii ani analizati. Reflecta o situatie favorabila din punct de vedere al gradului de investire a capitalului în cadrul firmei si al flexibilitatii acesteia, respectiv al capacitatii sale de adaptare la schimbare.

Cresterea ratei imobilizarilor corporale

Anul 2005 fata de anii anteriori

Tendinta observata în ultimii ani analizati. Reflecta o situatie favorabila din punct de vedere al gradului de investire a capitalului în cadrul firmei si al flexibilitatii acesteia, respectiv al capacitatii sale de adaptare la schimbare.

Scaderea ratei creantelor

Anul 2005 fata de anul 2004

Fenomen determinat de scaderea creantelor.

Principalele simptome negative ale activitatii S.C. "IRAMEX" S.R.L.

Tabel nr.3.5.2.

Nr.

crt.

Denumirea simptomului

Termen de comparatie

Observatii

Scaderea cifrei de afaceri

Anul 2005 fata de anul 2004

Aceasta tendinta este observata pe parcursul întregii perioade analizate

Scaderea profitului brut si profitului net

Anul 2005 fata de anii 2003 si 2004

Aceasta tendinta este observata observata pe parcursul întregii perioade analizate, datorita devansarii dinamicii veniturilor totale de catre cea a cheltuielilor totale.

Scaderea veniturilor totale

Anul 2005 fata de anul 2004

Tendinta observata doar în anul 2005, determinata, în principal, de scaderea veniturilor din exploatare.

Scaderea rezervei de profit net

Anul 2005 fata de anul 2004

În anul 2005 a înregistrat o scadere, fapt ce semnifica înrautatirea eficientei economice a firmei.

Scaderea ratei profitului

Anul 2005 fata de anul 2004

Scaderea înregistrata în anul 2005 ne arata ca firma nu a reusit sa-si asigure o structura corespunzatoare a portofoliului de activitati.

Scaderea randamentului activelor totale

Anul 2005 fata de anul 2004

Scaderea înregistrata spre sfârsitul perioadei analizate semnifica înrautatirea performantei economice globale a firmei, respectiv a eficientei cu care sunt utilizate mijloacele materiale si financiare alocate pentru desfasurarea activitatii.

Scaderea rentabilitatii economice

Anul 2005 fata de anul 2004 si 2003

Tendinta observata pe tot parcursul perioadei analizate, ceea ce reflecta îmbunatatirea utilizarii activelor firmei în anul 2005.

Scaderea ratei lichiditatii generale si partiale

Testul limita de situatie favorabila (200%<RLG<250%) si (80%<RLP<100%)

Aceasta scadere denota ca în acesti ani firma a avut o capacitate scazuta de a-si onora obligatiile exigibile pe termen scurt pe seama transformarii activelor circulante în lichiditati si ca firma nu are capacitatea de a-si onora obligatiile pe termen scurt din disponibilitati si creante, fara a apela la vânzarea stocurilor.

Cresterea gradului de îndatorare

Testul limita de situatie favorabila conform caruia valoarea acestor indicatori trebuie sa fie mai mica de 100%

Tendinta întâlnita pe tot parcursul perioadei analizate, determinate de ponderea redusa a datoriilor în patrimoniul firmei, ca urmare a finantarii activitatii firmei din fonduri proprii si apelul redus la împrumuturi.

Cresterea ratei de îndatorare globala si la termen

Testul limita de situatie favorabila conform caruia valoarea acestor indicatori trebuie sa fie mai mica de 100%

Tendinta întâlnita pe tot parcursul perioadei analizate, determinate de ponderea redusa a datoriilor în patrimoniul firmei, ca urmare a finantarii activitatii firmei din fonduri proprii si apelul redus la împrumuturi.

Nivel scazut al rotatiei stocurilor

Anul 2005 fata de anul 2004

Tendinta observata pe tot parcursul perioadei, determinate de cresterea semnificativa a stocurilor, a caror dinamica a devansat-o pe cea a activelor totale.loading...Document Info


Accesari: 18427
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )