Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...FUNDAMENTAREA TEORETICA A IMPOZITELOR

Finante
FUNDAMENTAREA TEORETICA A IMPOZITELOR

26-Jul-06
Clasificarea impozitelor este urmatoarea :26-Jul-06

dupa trasaturile de fond si forma

impozite directe

impozite reale

impozite personale : impozite pe venit si impozite pe avere ;

impozite indirecte

dupa obiectul impunerii :

impozite pe venit ;

impozite pe avere

impozite pe cheltuieli

dupa scopul urmarit :

impozite financiare

impozite de ordine

dupa frecventa cu care se realizeaza :

impozite permanente (ordinare)

impozite incidentale (extraordinare)

dupa institutia care le administreaza

impozite in state de tip federal : impozite federale , impozite ale statelor , provinciilor sau regiiunilor si impozite locale;

impozite in state de tip unitare : impozite ale administratiei centrale de stat si impozite locale.

Impozitele directe

Prin aceasta tema , ne propunem sa prezentam continutul impozitelor directe , reliefand distinctia dintre impozitele reale si personale , iar in cadrul acestora din urma , dintre impozitele pe venit si pe cele de avere. Dupa studierea acestei teme , studentul isi va insusi notiuni referitoare la tipurile de cote de impunere , distinctia dintre impunerea separata si cea globala si dubla impunere juridica intrenationala.

Impozitele directe sunt impozitele care se datoreaza pentrul venitul obtinut sau pentru averea detinuta.

Clasificarea impozitelor directe :

a)    impozite reale

b)    impozite personale:

-impozitele pe venit

-impozitele pe avere

Impozitele reale se aplica asupra pamantului , c 929u2014j ladirilor , activitatilor industriale , comerciale , profesiilor libere , capitalurilor banesti , la impunere lunadu-se in considerare produsul brut al obiectului impozabil si nu cel net.

Exemplu : impozitul real asupra exploatatiilor agricole , cand sarcina fiscala este stabilita in functie de crieteri ca : suprafata de terent , numarul animalelor , cantitatea de ingrasaminte folosita etc.

Impozitele personale sunt impozitele aplicate asupra venitului sau averii contribuabilului. Impozitele personale se diferentiaza in functie de marimea veniturilor , averii , si de situatia persoanala a fiecarui platitor.

Exemplu : impozitul asupra

inveniturilor din salarii , impozitul asupra venitului din cedarea folosintei bunurilor , impozitul asupra proprietatilor imobiliare , impozitul asupra succesiunilor.

Impozitul pe venit se aplica asupra veniturilor realizate de persoanele fizice sau juridice

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

-Modalitatilile de impozitare a veniturilor :

+sistemul impunerii separate , care poate fi practicat

*fie sub forma unui impozit unic pe venit , impunerea fiecarei categorii devenit facandu-se diferentiat , in functie de natura acestuia

*fie prin instituirea mai multor impozite , care vizeaza fiecare venit dintr-o anumita sursa.

+sistemul impunerii globale presupune cumularea tuturor veniturilor realizate de o persoana fizica , indiferent de sursa de provenienta si supunerea venitului cumulat unui singur impozit.

Din compararea celor doua sisteme de impunere rezulta ca in ceea ce priveste modul de asezare si nivelul cotelor de impozit , deoarece , acestea din urma , difera , in functie de sursa de provenieneta a veniturilor ( din salarii , afaceri , profesii libere) ;

*persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse , sunt avantajate , deoarece nu mai sunt afectate de consecintele progresivitatii impunerii care se fac simtite prin cumularea veniturilor in sistemul impunerii globale.

Impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice se poate realiza la nivel de persoana sau la nivel de gospodarie ( familie ) . Sistemul impozitarii familiale ( practicat , de regula , in cazul impozitarii globale , cumulate a veniturilor ) asigura o mai mare echitate in impozitare , daca echitatea fiscala este analizata la nivel de familie .

-Tipuri de cote de impunere :

*cote proportionale : o cota unica procentuala , care se aplica asupra venitului , indiferent de marimea acestuia .

*cote progresive : mai multe cote procentuale care cresc odata cu marimea venitului asupra caruia se aplica. Pot fi :

+cote progresive simple

+cote progresive compuse

-In Romania , veniturile persoanelor fizice se impoziteaza astfel :

impunere globala pentru veniturile din salarii , veniturile din activitati independente , venituri din cedarea folosintei bunurilor.Globalizarea veniturilor in vederea impunerii se realizeaza in anul urmator obtinerii lor ( an in care se determina si impozitul pe venitul global de plata sau de recuperat ) ele fiind impuse in cursul anului in care au fost realizate prin impozitare separata ( fiind datorat un impozit sub forma de plati anticipate in contul impozitului pe venit )

*impunere separata pentru celelalte venituri obtinute de persoanele fizice.

Impozitul pe veniturile persoanelor juridce

In unele tari se practica acelasi sistem de impozitare atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice (Belgia), iar in altele , impozitarea persoanelor juridice se face dupa un system propriu ( Marea Britanie , Italia , Germania , Franta , S.U.A ).

Modul in care se realizeaza impunerea veniturilor realizate de persoanele juridice este determinat de modul de organizarea a acestora , respectiv ca societati de persoane sau ca societati de capital.

in cazul societatilor de persoane , impunerea veniturilor societatii se face frecvent pe baza sistemului aplicat veniturilor persoanelor fizice , deoarece este dificil sa se faca distinctie intre averea fiecareia dintre persoanele asociate si patrimoniul societati respective.

La societatile de capital , exista o demarcatie neta intre averea personala a actionarilor si patrimoniului societatii ; actionarii raspund pentru actele si faptele societatii numai in limitele partii de capital pe care o detin.

Datorita faptului ca , din profitul societatilor de capital , o parte se repartizeaza actionarilor sub forma de dividende si restul ramane la dispozitia societatii , putem considera mai multe modalitati de impunere a veniturilor realizate de societatile de capital , si anume :

se impune mai intai profitul total obtinut de societatea de capital si apoi , se parat , profitul repartizat actionarilor sub forma de dividende. In cazul acestiu sistem , considerat clasic , partea din profit repartizata actionarilor este impusa de doua ori , respectiv o data la societate si , a doua oara ,la actionari sau asociat.

se impun dividendele , in timp ce partea din profit lasata la dispozitia societatii de capital este scutita de impozit. Practicarea unei astfel de impuneri este avantajoasa pentru societatilile de capital si viseaza stimularea acestora in plasarea profitului realizat in noi investitii.

se impune numai partea din profit care ramane la dispozitia societatii de capital , nu si dividendele repartizate actionarilor. In acest caz , se incalca principiul echitatii fiscale , deoarece se exonereaza de la impunere dividendele realizate de actionari.

Impunerea separata , mai intai , a dividendelor repartizate

actionarilor si apoi , a partii din profit ramasa la dispozitia

societatii de capital.

Profitul impozabil al agentilor economici se determina astfel :

Profit impozabil = Venituri totale - Cheltuieli totale + Cheltuieli nedeductibile - Venituri neimpozabile

In Romania , veniturile agentilor economici organizati ca persoane juridice , cu gestiune economica si autonomie financiara , se impoziteaza astfel :

agentii economici ce indeplinesc conditiile de a fi considerati microintreprindere , pot opta pentru impunerea venitului. Astfel , ei platesc un impozit in cota de 1.5 % aplicata asupra totalitatii veniturilor obtinute.Conditiile ce trebuie indeplinite , cumulativ , la sfarsitul anului precedent , pentru ca o societate comerciala sa fie considerata microintreprindere , sunt :

sa aiba ca obiect de activitate productia de bunuri materiale , prestarea de servicii si/sau comertul ;

sa aiba de la 1 pana la 9 salariati inclusiv ;

sa realizeze venituri reprezentand echivalentu in lei de pana la 100.000 de euro inclusiv;

sa aiba capital integral privat ;

+ ageentii economici care nu indeplinesc conditiile pentru a fi considerati microintreprindere , precum si cei care , desi indeplinesc aceste conditii nu vor sa opteze pentru impunerea ca microintreprindere , sunt supusi platii impozitului pe profit in cota de 25 % asupra profitului impozabil.

Impozitele pe avere au ca obiect impozabil averea detinuta de contribuabili.

Impozitele pe avere se clasifica astfel

a)    impozite asupra averii propriu-zise

-impozitele pe proprietati imobiliare

-impozitele asupra activului net

b)    impozitele pe circulati averii :

-impozitul pe succesiuni

-impozitul pe donatii

-impozitul pe actele de vanzare-cumparare a bunurilor mobile

-impozitul pe hartii de valoare

-impozitul pe circulatia capitalurilor si a efectelor comerciale

c)    impozitul pe sporul de avere

-impozitul pe plusu de avere imobiliara

-impozitul pe sporul de avere dobandit in timp de razboi

Dubla impunere juridica internationala

Dubla impunere economica reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile la nivelul a doi contribuabili diferiti

Exemplu : profitul obtinut de societatile comerciale este supus impozitului pe profit , iar suma din profitul net care se distribuie sub forma de dividende se mai impune o data , la nivelul actionarului , cu impozitul pe dividende.

Dubla impunere juridica internationala reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile , la nivelul aceluiasi contribuabil , in aceeiasi perioada de timp , de catre doua autoritati fiscale din tarii diferite.

Exemplu : Un cetatean rezident in Romania , obtine venituri din drepturi de autor aferente unei carti publicate la o editura din Germania .Venitul obtinut va fi impozitat si in Romania , ca stat de rezidenta a contribuabilului , si in Germania , ca stat , sursa a venitului.

Criteriile pe baza carora se face impunerea veniturilor sau averii sunt : criteriul rezidentei , criteriul nationalitatii si criteriul originii veniturilor.

Criteriul rezidentei presupune impunerea veniturilor sau averii de catre autoritatea fiscala al carui rezident este contribuabilul indiferent de locul unde sunt realizate veniturile sau este detinuta averea.

Criteriul nationalitatii presupune impunerea veniturilor sau averii de catre autoritatea fiscala al carui national este contribuabilul , indiferent de locul de realizare a venitului sau de detinere a averii.

Criteriul originii veniturilor presupune impunerea veniturilor sau averii de catre autoritatea fiscala pe al carui teritoriu se realizeaza venitul sau este detinuta averea , indiferent de calitatea contribuabilului

Conventiile pentru evitarea dublei impuneri internationale sunt intelegeri intre state , bilaterale sunt multilaterale , pe baza carora se incearca evitarea impozitarii aceleiasi materii impozabile de catre autoritati fiscale din state diferite.

Tara de origine a venitului este tara in care contribuabilul realizeaza venitul sau detine averea m fara sa fie rezident al acesteia.

Tara de rezidenta reprezinta tara in care contribuabilul este rezident.

Sub incidenta conventiilor pentru evitarea dublei impuneri juridice internationale intra persoanele ( fizice si juridice ) , rezidente ale unui stat contractant sau ale ambelor state contractante , care realizeaza venituri supuse impozitelor pe venit si/sau pe avere.

In aplicarea prevederilor unei conventii de evitare a dublei impuneri internationale , un element determinant este domiciliul fiscal al contribuabilului.

Domiciliul fiscal al unui contribuabil , persoana fizica , este situat in statul al carui rezident este.

Exceptii

in situatia in care un contribuabil este resident al ambelor state semnatare al unei conventii pentru evitarea dublei impuneri juridice internationale , domiciliul fiscal este considerat statul in care are o locuintza permanenta;

in situatia in care un contribuabileste resident al ambelor state semnatare ale unei conventii pentru evitarea dubeli impuneri juridice internationale si are si locuinta permanenta in ambele state , domiciliul fiscal este considerat statul unde era acele mai stranse legaturi personale si economice ( relatii familiale , sociale , activitate politica , economica etc.);

in situatia in care un contribuabil este resident al ambelor state semnatare ale unei conventii pentru evitarea dublei impuneri juridice internationale si nu locuieste in mod permanent in nici unul dintre ele , domiciliul fiscal este stability in statul al carui cetatean este;

in situatia in care un contribuabil este resident al ambelor state semnatare sle unei conventii pentru evitarea dublei impuneri juridice internationale , nu locuieste in mod permanent in nici unul dintre ele si , de asemenea , este cetatean al ambelor state sau al nici unuia dintre ele , domiciliul fiscal este stabilit prin intelegere intre statele semnatare.

Domiciliul fiscal al unei personae juridice este dat de locul unde se afla sediul conducerii sale effective.

Metodele de evitare a dublei impuneri juridice internationale reprezinta procedee tehnice prin intermediul carora are loc evitarea ( sau diminuarea ) dublei impuneri.

Metodele de evitare a dublei impuneri folosite pe plan mondial sunt scutirea (exonerarea) totala , scutirea (exonerarea) progresiva , creditarea ( imputarea ) ordinara si creditarea ( imputarea ) totala.

Scutirea (exenerarea) totala presupune impozitarea veniturilor doar in tara in care au fost realizate.

Scutirea ( exonerarea ) progresiva presupune impozitarea in tara de rezidenta a venitului realizat in acea tara , dar cota de impozitare folosita este cea aferenta tuturor veniturilor realizate , indiferent de locul de obtinere al acestora.

Creditarea ( imputarea ) ordinara consta in faptul ca impozitul platit in tara de origine a venitului se deduce din impozitul datorat pentru toate veniturile realizate ( indiferent de originea lor ) in tara de rezidenta , dar numai in limita impozitului din tara de rezidenta ce revine la un venit egal cu cel obtinut in tara de origine.

Creditarea ( imputarea ) totala presupune ca impozitul datorat in tara de origine sa fie dedus in totalitate din impozitul datorat in tara de rezidenta , impozit calculat la toate veniturile obtinute de contribuabil , indiferent de locul de obtinere al acestora .

Creditul fiscal reprezinta o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu o parte sau cu intreaga suma a impozitului achitat in strainatate , conform conventiilor de evitare a dublei impuneri juridice internationale.

Creditul fiscal mai este cunoscut sub denumirea de degrevare fiscala.Formule de calcul a degrevarii fiscale sunt :

degrevarea fiscala = impozitul total datorat de contribuabil in cazul inexistentei unei conventii pentru evitarea dublei impuneri internationale - impozitul total datorat de contribuabil in situatia in care exista o conventie pentru evitarea dublei impuneri juridice internation

degrevarea fiscala = impozitul datorat de contribuabil in statul de rezidenta in cazul inexistentei unei conventii pentru evitarea dublei impuneri juridice internationale - impozitul datorat de contribuabil in statul de rezidenta in cazul existentei unei conventii pentru evitarea dublei impuneri juridice internationale ;

degrevarea fiscala = venitul net al contribuabilului in cazul existentei unei conventii pentru evitarea dublei impuneri juridice unei conventii pentru evitarea dublei impuneri juridice internationale.

Impozite Indirecte

In cadrul aceste teme , se vor reliefa trasaturile principale ale impozitelor indirecte si vor fi prezentate cele mai intalnite tipuri de impozite indirecte : taxele de consumatie ( accizele si taxa pe valoarea adaugata ) , veniturile provenind de la monopolurile fiscale si taxele vamale.

Impozitele indirecte reprezinta impozitele percepute cu prilejul vanzarii unor bunuri , prestarii unor servicii , importurilor sau exporturilor.

Trasaturi ale impozitelor indirecte :

-comoditate si cost relativ redus de percepare ;

-nu tin cont de venitul sau averea personala a celor care le platesc ;

-caracter regresiv ( nivelul impozitelor directe fiind acelasi , indiferent de marimea venitului sau averii contribuabilului , pinderea impozitelor indirecte in total va fi mai mare in cazul uui contribuabil cu un venit redus decat in cazul unui contribuabil cu un venit ridicat) ;

-afecteaza veniturile reale , deci puterea de cumpararea.

Clasificarea impozitelor indirecte:

taxe de consumatie:

-taxe speciale de consumatie = accize;

-taxe generale pe vanzari = impozitul pe cifra de afaceri si taxa pe vaolarea adaugata.

b) venituri ale monopolurilor fiscale

c) taxe vamale.

Taxele de consumatie sunt impozite indirecte care se includ in pretul de vanzare al marfurilor fabricate sau importante si comercializate in interniorul tarii in care se percepe impozitul.

Acizele ( taxele speciale de consumatie ) reprezinta taxe de consumatie pe produs.
Acizele se instituie asupra unor produse cu pondere mare si constanta in consum si , de obicei , cu cerere inelastica. Sfera de aplicare a acizelor cuprinde produse ca : alcool si bauturi alcoolice , vinuri , produse din tutun , benzina , motorina , ceaiuri , cafea , autoturisme , blanuri , bijuterii , parfumuri etc.

In Romania , acizele se impart in :

-accize armonizate aplicate la produse care sunt supuse obligatori accizelor in tarile member ale U.E : berea , vinurile , bauturile fermentate altele decat berea si vinurile , produsele intermediare , alcoolil etilic , produsele din tutun , uleiurile minerale;

-celelalte accize aplicate altor produse decat cele de mai sus.

Taxele generale pe vanzari sunt impozitele care se aplica asupra volumului total al vanzarilor.

Caracteristici :

se observa tendinta generala de crestre a ponderii impozitelor generale in totalul impozitelor aferente bunurilor si serviciilor consumate ;

impozitele generale asupra consumului vizeaza totalitatea bunurilor si serviciilor care se produc in tara , se importa sau se comercializeaza ;

practica internationala a validat doua tipuri de asemenea impozite :

impozite care se percep intr-un singur stadiu al circuitului ;

impozite care se percep in toate stadiile circuitului parcurs de bunul considerat.

statele , care au optat pentru impozite intr-un singur stadiu , au avut de ales una din urmatoarele solutii :

a)    impozit asupra productiei , care se percepe atunci cand bunul trece de la producator la angrosist ;

b)    impozit asupra vanzarilor cu ridicata , care se percepe atunci cand angrosistul livreaza marfa detailistului ;

c)    impozit asupra vanzorilor cu amanuntul , care se percepe atunci cand detailistul desface marfa de catre consumatorul final ;

statele care au optat pentru impozite in toate stadiile au avut de ales una din solutiile :

a.     impunerea cumulativa sau in casacada a marfurilor ;

b.     impunerea marfurilor cand trec dintr-un stadiu in altul.

Din punctul de vedere al verigii la care se incaseaza, impozitul pe cifra de afaceri poate fi impozit cumulativ si impozit unic.

Impozitul cumulativ pe cifra de afaceri se calculeaza la toate ferigile prin care trece o marfa pana ajunge la consumatorul final , fiind calculat la pretul de vanzare care cuprinde si impozitul platit anterior.

Impozitul pe cifra de afaceri unic se calculeaza o singura data , indiferent de numarul verigilor prin care trece o marfa pana la producatorul final. Daca se calculeaza la nivelul comertului , se numeste taxa de productie , daca se calculeaza la nivelul comertului , se numeste impozit de circulatie sau impozit de vanzare.

Din punctul de vedere al bazei de calcul , impozitul pe cifra de afaceri poate fi impozit pe cifra de afaceri bruta si impozit pe cifra de afaceri neta.

Impozitul pe cifra de afaceri bruta se calculeaza la fiecare veriga a circuirului marfii la intreaga valoare a marfii vandute , aceasta incluzand si impozitele platite anterior.

Impozitul pe cifra de afaceri neta ( taxa pe valoarea adaugata ) se calculeaza la nivelul fiecarei verigi , doar asupra valorii adaugate.

Taxa pe valoarea adaugata reprezinta cel mai important impozit indirect pe plan european. La baza aplicarii TVA poate sta :

a) principiul originii : se impoziteaza valoarea care este adaugata tuturor produselor realizate intr-o tara indiferent de locul in care vor fi consumate ( in tara sau in strainatate). Ca urmare , conform principiului originii , se impoziteaza si exporturile , importurile fiind scutite;

b) principiul destinatiei : se impoziteaza intreaga valoare adaugata realizata atat in tara , cat si in strainatate , pentru toate bunurile consumate in tara respectiva.Ca urmare , conform principiului destinatiei , exporturile sunt scutite , iar importurile se impoziteaza.

In ceea ce priveste cotele de aplicare a TVA , se cunosc doua tipuri de cote :

c) cota standard , care se aplica la marea majoritate a produselor ;

d ) cota redusa , care se aplica numai unor categorii de produse esentiale pentru consum.

Modul de calcul :

e ) general

TVA = Cota x PrÍt de vanzare fara TVA

f)  specific :

TVA = cota recalculata x PrÍt de vanzare cu TVA

Cota recalculata = ____Cota standar_____

Cota de standard + 100

In Romania , taxa pe valoarea adaugata a fost introdusa la 1 ianuarie 1993 , iar in prezent este reglementata prin Legea nr. 571/2003 Codul fiscal , Titlul VI. Cotele TVA valabile in Romania in anul 2004 sunt :

g)  cota standard de 19%

h)  cota redusa de 9% aplicabila pentru :

-dreptul de intrare la castele , muzee , case memoriale , monumente istorice , monumente de arhitectura si arheologice , gradini zoologice si botanice , targuri , expoziti ;

-livrarea de manuale scolare , carti , ziare si reviste , cu exceptia celor destinate exclusiv publicitatii ;

-livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora , cu exceptia protezelor dentare ;

-livrarile de produse ortopedice ;

-medicamente de uz uman si veterniar ;

-cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara , inclusiv inchierierea terenurilor amenajate pentru camping.

Monopolurile fiscale reprezinta instituirea monopolului statului asupra producerii si/sau comercializarii unor marfuri.

Taxele vamale sunt impozite instituite de catre stat asupra marfurilor care sunt transferate dintr-o tara in alta.

Clasificarea taxelor vamale :

a)    de vedere al modului de percdin punct epere :

-taxe vamale ad valorem ;

-taxe vamale specifice ;

-taxe vamale mixte.

b)    dupa scopul impunerii:

-taxe vamale cu character fiscal;

-taxe vamale cu caracter protectionist.

c)    dupa obiectul impunerii :

-taxele vamale de import;

-taxele vamale de export

-taxele vamale de transit

d)    dupa modul de stabilire:

-taxele vamale autonome;

-taxele vamale conventionale;

-taxele vamale preferentialel

-taxe de retorsiune

Trasaturi :

*se percep asupra bunurilor si serviciilor din export , import (cele mai frecvente) , precum si asupra bunurilor in transit;

*taxele vamale nu sunt intodeauna aplicate , din considerente de ordin politic , ci sunt concepute ca instrumente de protejare a producatorilor nationali impotriva concurentei straine sau ca instrumente de franare a exporturilor de produse primare;

*reducerea taxelor vamale ca marime relativa in raport cu valoarea totala a importurilor a fost determinata de :

punerea in aplicare a tarifelor vamale convenite de tarile member GATT la negocierile la purtate in cadrul Rundei Tokyo;

extinderea treptata a preferintzelor vamale generalizate acordate de tarile dezvoltate;

acordarea reciproca de preferinte comerciale de catre tarile in curs de dezvoltare semnatare ale Acordului de la Belgrad;

organizarea rundei de la Uruguay , unde sau stabilit obiective importante , si anume :

reducerea si eliminarea protectiei tarifare si netarifare ;

aducerea sub principiile si regulile GATT a tuturor segmentelor comertului international cu marfuri;

insotirea liberalizarii tarifare si netarifare de reguli mai clare si mai stricte privind concurenta internationala;

asigurarea unei protectii sporite a drepturilor de propretate intelectuala ;

constituirea OMC etc.

Acordul garanteaza participantilor care se confrunta cu probleme economice grave , legate de balanta de plati , dreptul de a face appel la masuri restrictive de import :

a)    masurile tarifare : viseaza taxele vamale inscrise in tarifele vamale si care se percep la importul de marfuri;b)    masuri paratarifare : sunt taxele si comisioanele la frontiera , altele decat masurile tarifare asupra tranzactiilor de comert exterior ;

c)    masuri netarifare : reprezinte masurile , reglementarile sau practicile , altele decat cele tarifare sau paratarifare , avand drept efect resticionarea importurilor sau distorsionarea in mod semnificativ a comertului ;

d)    masuri comerciale directe : reprezinta contractele pe termene mijlocii sau lungi , care cuprind angajamente de import sau de livrari de anumite produse etc. ;

e)    acordurile sectoriale : sunt acorduri bilaterale si multilaterale, incheiate intre statele participante la Acord , prin care se urmareste eliminarea sau reducerea obstacolelor tarifare , paratarifare si netarifare prin acordarea de concesii etc..

Intervale de venit (lei)

Cotele progresive simple

Pana la 1.200 000

Peste 6.000 000

REZOLVARE :

Intervale de venit

Cotele de impunere

Impozit aferent intregii transe

Impozitul

aferent venitului lunar

Pana la 1.200 000

10% * venit impozabil

120.000 + 15% pentru ceea ce depaseste 1.200 000

300.000 + 20% pentru ceea ce depaseste 2.400 000

540.000 + 25% pentru ceea ce depaseste 3.600 000

840.000 + 30% pentru ceea ce depaseste 4.8000 000

Peste 6.000 000

1.200 000 + 35% pentru ceea ce depaseste 6.000 000

Se cunosc urmatoarele date privind veniturile bugetului de stat, conform  Legii bugetului de stat pe 2003:

impozit pe profit: 39.396,0

impozit pe venit: 59.154,0loading...


Document Info


Accesari: 4756
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )