Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
EVOLUTIA CREDITELOR LA BANCA COMERCIALA ROMANA

Finante


EVOLUTIA CREDITELOR LA BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ

1. CREDITUL sI SISTEMUL BANCAR ÎN ECONOMIACONTEMPORANĂ :

1.1. Continutul si necesitatea creditului:

Creditul bancar apare ca un sistem de relatii între întreprinderi si banci, în cadrul caruia mijloacele banesti ale întreprinderii devenite temporar disponibile în conturile bancare ale acestor întreprinderi, ca si cele ale sistemului financiar care se elibereaza, de asemenea temporar, în cursul operatiilor acestui sistem devin, în urma mobilizarii lor de catre banci, resurse ale sistemului de credit si sunt folosite prin redistribuire la acordarea de credite economiei.

Pe lânga functia distributiva creditul îndeplineste si functia de emisiune, de injectare a unui volum suplimentar de bani în economie, alcatuind de fapt principalul volum de mijloace de plata din circuitele economice. Functia de emisiune a creditului e indispensabila într-o economie dinamica în care activitatea de productie si circulatie are nevoie de un volum sporit si, în acelasi timp, elastic de instrumente banesti.

Foarte importanta pentru activitatea bancara este analiza si clasificarea portofoliului de credite pentru a putea gestiona riscul transformarii creditelor in neperformante.

Aceasta activitate se realizeaza conform reglementarilor B.N.R. pe baza a doua caracteristici:

- performantele financiare ale imprumutatilor

- serviciul datoriei acestora.

Stabilirea performantelor financiare ale imprumutatilor se realizeaza pe baza unui set de indicatori economico-financiari, specifici pentru fiecare banca. Cel mai frecvent folositi sunt:gradul de lichiditate, gradul de solvabilitate, rata profitului si gradul de indatorare. De obicei apar doua probleme:luarea in considerare a unui numar prea mic de indicatori determina o crestere a riscului unei posibile evaluari sumare a performantei financiare a clientului, pe cand stabilirea unui numar prea mare de indicatori determina o crestere a timpului de fundamentare a deciziei de creditare. Cu alte cuvinte, se impune determinarea unui set de indicatori care sa aiba o importanta reala in determinarea bonitatii clientului.

Stabilirea performantelor financiare ale imprumutatilor presupune clasificarea creditelor bancare in anumite categorii, stabilite si impuse de B.N.R.

Rolul creditului este concretizat în rezultatele obtinute în economie prin manifestarea relatiilor de credit sau în contributia creditului la realizarea anumitor obiective de politica economica.

1.2. Rolul creditelor:

Obiectivele unei politici monetare sunt, în esenta, pe de o parte, apararea monedei - mentinerea paritatii de schimb - iar, pe de alta parte lupta împotriva inflatiei. Solutia clasica, utilizata în majoritatea tarilor consta într-o actiune prin dobânzi ; o crestere a acestora atrage capitalul strain - apararea monedei - si, marind costul creditului, limiteaza dezvoltarea masei monetare - efect antiinflationist - deoarece "creditele fac depunerile". Dar cresterea dobânzilor actioneaza si contrar obiectivului sau, întrucât contribuie la cresterea costurilor si, deci, a preturilor - inflatia prin costuri.

2. REZULTATELE FINANCIARE ALE BCR

2.1 Rezultatele financiare ale BCR in anul 2003

Banca Comercial Româna si-a desfasurat activitatea în cursul anului 2003 subordonata obiectivului de crestere a valorii adĺugate pentru actionari si clienti, prin valorificarea eficienta a oportunit& 24124h717y #259;tilor de afaceri oferite de piata, încurajarea inovatiei financiare si asigurarea calitatii adecvate a tuturor proceselor realizate.

Bilanˇul consolidat, la 31 decembrie 2003, însuma 194.135 miliarde lei (peste 4,7 miliarde echivalent euro), în crestere în termeni reali cu 8,7% faˇĺ de anul precedent.

Cresterea a fost generata, în principal, de majorarea volumului de credite acordate (+41,7%), ponderea acestora în structura activului câstigând astfel 10 puncte procentuale

fata de 2002 (de la 33% la 43%). Plasamentele la banci si în certificate de trezorerie s-au redus odata cu scaderea randamentelor la aceste instrumente. Totusi, indicatorii de lichiditate s-au mentinut la un nivel bun, corespunzator cerintelor de management prudent al riscurilor.

Resursele atrase de pe piata interna sub forma depozitelor de la clienti au crescut mai modest decât creditele (+7,5%), ceea ce a facut necesara utilizarea într-o mai mare masura a liniilor de finantare externa contractate de la bancile corespondent sau institutiile financiare internationale.

Un aspect important al activitatii desfasurate la nivelul Grupului BCR în cursul anului trecut îl reprezinta cresterea veniturilor care nu provin din dobânzi, atât ca volum (+13,5%), cât si ca pondere în structura veniturilor din exploatare (37,2% în 2003, fata de 33,7% în 2002). Cele mai dinamice evolutii le-au înregistrat veniturile din comisioane (+15,0%), veniturile din operatiuni valutare (de 2,9 ori mai mari decât în 2002) si veniturile din prime de asigurare (de 2,8 ori).

Pe piata bancara, Grupul si-a consolidat pozitia de lider, cu o cota de 29,5% din activele sistemului, de 27,2% din total credite si de 32% din depozitele atrase de la clienti.

Majoritatea creditelor si avansurilor sunt acordate întreprinderilor înregistrate în România. Ratele dobânzilor la creditele żi avansurile în lei în anul 2003 au variat între 20% si 39% (2002: între 27% si 40%), rata medie ponderata fiind de 23 % (2002: 35%). Ratele dobânzilor la creditele în valuta au variat între 6% si 13% (2002: între 8% la 11%), rata medie ponderata fiind de 7,68% (2002: 8,5%).

2.2 Rezultatele financiare ale BCR în anul 2004

Rezultatele noastre au depasit tintele stabilite de actionari pe cele mai importante categorii financiare si s-au concretizat în obtinerea unei cresteri reale spectaculoase a profitului net la nivel consolidat (+112,0%) pâna la 161 milioane euro si în dublarea dividendelor pe actiune platite investitorilor. Rentabilitatea capitalului (ROE) a ajuns la 17%, depasind tinta de 16% si mai mult decât atât dublându-se fata de rezultatul anului anterior de 8,3%.

Creditele au crescut în termini reali cu 18%, comparativ cu tinta de 15%, în timp ce creditele acordate clientilor retail au ajuns la 30,2% din total credite, ceea ce este dublu fata de tinta stabilita. Am asigurat o îmbunatatire substantiala a calitatii portofoliului de credite, iar creditele neperformante în total credite au scazut la 5,2%, comparativ cu 11,7% în anul anterior, în timp ce creditele totale au atins un nivel de 45,1% în total active

2.3. Rezultatele financiare ale BCR în anul 2005

Profitul net a crescut la 178 milioane EUR, conform IFRS (+10% comparativ cu 2004), nu numai depăsind previziunile, dar si reprezentând 35% din profitul net al întregului sistem bancar românesc.

Creditele brute au crescut în termeni reali cu 37,2%, aproape dublul tintei propuse, în timp ce creditele retail au ajuns la 37,9% din total credite, pe fondul unui comportament de creditare prudent, dar fără restrictii, si al îmbunătătirii calitătii portofoliului, marcat de o rată diminuată a creditelor neperformante fată de anii anteriori.

2.4. Analiza creditelor pe sectoare economice

Concentrarea portofoliului de credite acordate clientilor în functie de sectorul economic la data de 31 decembrie 2005, 2004 si 2003 se prezinta astfel:

In mii RON

Grupul

Banca

31 decembrie 2005

31 decembrie 2004

31 decembrie 2003

31 decembrie 2005

31 decembrie 2004

31 decembrie 2003

Persoane fizice

6.408.831

3.445.616

2.456.938

6.313.631

3.398.119

2.446.303

Comert

2.014.457

1.609.062

1.333.703

1.710.375

1.262.198

102.219

Agricultura si industrie alimentara

1.546.928

1.151.151

1.051.093

1.432.760

1.076.765

944.143

Leasing

719.346

213.249

192.602

1.032.102

518.156

477.469

Industria lemnului

226.434

452.862

373.052

194.730

423.108

362.867

Metalurgie

380.165

352.158

370.521

301.045

352.074

337.134

Industria textile si pielarie

393.456

375.413

350.909

359.976

351.810

334.643

Turism

190.677

122.553

288.566

180.015

120.345

283.990

Industria prelucatoare de produse metalice

413.399

318.349

236.790

405.551

316.424

234.998

Industria constructoare de masini

484.733

455.637

232.753

478.314

455.270

231.676

Industria miniera

31.191

25.551

230.846

22.556

25.425

230.846

Materiale de constructii

533.351

282.986

242.137

479.530

273.496

225.863

Transport

464.566

238.083

149.246

410.444

218.351

141.995

Industria de masini si echipamente

256.170

144.792

126.927

236.678

142.682

114.592

Institutii publice

1.170.460

763.413

64.769

1.170.441

763.165

64.769

Altele

858.991

656.228

318.936

652.766

454.438

119.574

Total credite si avansuri acordate clientilor inainte de provizioane

16.093.155

10.607.103

8.019.788

15.380.914

10.151.826

6.450.081

Provizioane pentru deprecierea valorii creditelor

576.653

582.877

487.341

553.500

543.058

418.245

Total credite si avansuri acordate clientilor, net de provizioane

15.516.502

10.024.226

7.532.447

14.827.414

9.608.768

6.031.836

3. CORPORATE BANKING

Linia functionala Corporate Banking include toate activitatile legate de clientii corporate: creditarea, dezvoltarea produselor, finantarea activitatilor de comert exterior, precum si activitati suport cum ar fi studii sectoriale sau aspecte legate de protectia mediului.

În anul 2003 creditele pentru IMM-uri au reprezentat 46,25% din totalul creditelor corporate în sold, adica o crestere cu 28,5% comparativ cu anul 2002.

Structura portofoliului de credite reflecta preocuparea Grupului de a dispersa riscul asupra tuturor sectoarelor, cu scopul de a avea o distributie echilibrata a riscului, punând accentul pe sustinerea sectoarelor industriale ce demonstreaza un potential ridicat de crestere si au contributii însemnate la export.

De-a lungul anului 2003, exporturile decontate prin BCR au totalizat 4,6 miliarde USD, în timp ce importurile au însumat 4,2 miliarde USD.

La finele anului 2003, BCR deservea mai mult de 3,7 milioane clienti, în crestere cu 31% fata de sfârsitul anului 2002. Pentru acesti clienti BCR a administrat aproape

6 milioane conturi.

Anul 2004 a fost anul consolidarii relatiilor deja traditionale cu clientii blue chips si

IMM-uri si de dezvoltare a sprijinului oferit municipalitatilor. Preocuparea permanenta a BCR de a raspunde deplin la cerintele IMM-urilor, noile produse si servicii oferite acestui important segment au convins 60 % dintre acestia sa-si deruleze activitatea prin BCR. Din punct de vedere al dimensiunii, se remarca faptul ca întreprinderile mijlocii au ales sa-si deruleze tranzactiile prin BCR (73 %) comparativ cu întreprinderile mici si microîntreprinderile (54% si, respectiv, 55%).

Din punct de vedere al dimensiunii, se remarca faptul ca întreprinderile mijlocii au ales sa-si deruleze tranzactiile prin BCR (73 %) comparativ cu întreprinderile mici si microîntreprinderile (54% si, respectiv, 55%).

In anul 2005 creditul corporate a crescut cu 34% comparativ cu 2004, motorul acestei cresteri fiind creditele pentru IMM-uri care au avansat cu 43%. Liniile de credit reprezintă 40% din totalul creditelor corporate, creditele de investitii fiind cele mai dinamice, cu o crestere de 49% în 2005.

Cel mai important proiect desfăsurat în 2005 a fost Proiectul de Optimizare Corporate, cu consecinte semnificative asupra optimizării activitătii de acordare a creditelor, activitătii de administrare a creditelor corporate si asupra zonei de tranzactii corporate.

Preocuparea permanentă pentru satisfactia clientului si excelenta în fiecare actiune pe care o întreprinde au fost elementele centrale ale strategiei, permitând Grupului să creeze o valoare superioară pentru client comparativ cu competitia si să administreze un portofoliu important de 347.031 clienti corporate.

4. RETAIL BANKING

Linia functionala Retail Banking coordoneaza toate activitatile asociate clientilor retail, si anume, creditarea, emiterea cardurilor, dezvoltarea de produse si activitatile suport, ca administrarea retelei si marketing si

vânzari.

La începutul anului 2003, BCR a fost prima banca din România care a lansat creditul ipotecar, disponibil atât pentru persoane fizice cât si pentru firme.

Un obiectiv important în 2003 a fost dezvoltarea creditului de consum destinat persoanelor fizice. Noi produse au fost oferite: linii de credit în lei pentru persoane fizice pentru o perioada de un an si credite pentru achizitionarea de autoturisme rulate.

În 2004, BCR a întreprins o serie de actiuni cum ar fi introducerea Proiectului de Optimizare Retail. Proiectul îi permite Bancii sa se concentreze într-o si mai mare masura

asupra îmbunatatirii calitatii serviciilor si conceperii unor produse tot mai complexe.

Urmarea introducerii Proiectului de Optimizare Retail, produsele si serviciile nou lansate, îmbunatatirea celor existente au condus la cresterea numarului de clienti retail cu peste 500.000, un rezultat exceptional având în vedere batalia apriga de pe segmentul retail.

În 2005, BCR le-a oferit clientilor valoare, servicii excelente si comoditate cu scopul de a întări loialitatea lor si de a stimula cresterea în beneficial tuturor celor implicati.

În 2005 atentia bancii s-a mutat de la concentrarea exclusiv asupra extinderii retelei către "câstigarea" de valoare ridicată/clienti cu un potential ridicat si crearea unui parteneriat bazat pe încredere, sprijinit de cea mai bună ofertă de pe piata românească.

PRINCIPII SI REGULI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE

CREDITARE:

Prudenta bancara si spiritual de raspundere sunt principiile fundamentale ce caracterizeaza activitatea bancii in vederea acoperirii corespunzatoare a riscurilor conform procedurilor specifice de risc.

Activitatea de creditare de desfasoara pe baza Planului de credite neguvenamentale in lei si valuta. In cadrul Procedurii privind planificarea creditelor neguvernamentale in lei si valuta sunt prezentate detaliile de elaborare trimestriala si anuala a planului de credite.

Analiza veniturilor clientilor se efectueaza pentru identificarea si evaluarea capacitatii de plata, respectiv de a genera venituri si lichiditati ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobânzii.

La analiza documentatiilor de credite se va tine seama de influenta asupra mediului inconjurator, a proiectelor solicitate a fi finantate. În acest sens, se vor respecta reglementarile interne specifice in domeniul mediului.

La acordarea produselor tip credit, banca urmareste ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. În functie de tipul creditului acestea se garanteaza conform regulilor de prudenta bancara.

Produsele tip credit aprobate se consemneaza in documente contractuale încheiate între banca si client. Contractele de credit, cele asimilate, precum si contractele accesorii încheiate în scopul garantarii creditului constituie titluri executorii.

Destinatia creditelor stabilita prin documentele contractuale încheiate este obligatorie pentru clienti-împrumutati. Schimbarea destinatiei creditului aprobat se face numai cu acordul scris al bancii.

În functie de capacitatea de rambursare a fiecarui client, se pot stabili în cadrul termenelor maxime de creditare stabilite prin reglementarile interne ale bancii, termene intermediare de creditare.

CATEGORII DE PRODUSE TIP CREDIT.

6.1. Credite:

6.1.1. Categorii de credite acordate persoanelor fizice:

 • Credite cu destinatie multipla:

credite acordate prin intermediul cardurilor;

linii de credit;

credite nenominalizate.

 • Credite pentru nevoi personale:

tratamente medicale;

studii;

conferinte si simpozioane;

sejururi.

 • Credite pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii

bunuri pentru uz casnic si personal;

vehicule (autoturisme, motociclete, motorete, barci cu motor, avioane, tractoare, etc.) noi rulate.

 • Credite pentru imobile:

credite punte;

credite imobiliare;

credite ipotecare.

 • Toate categoriile de credite pot fi acordate si în baza parteneriatelor încheiate cu intermediarii de credite, portivit fisei de produs specifica, ca unic produs sau prin pachete de produse si/sau servicii bancare/ financiare.

Creditele garantate numai cu polita de risc financiar de neplata, depozite colaterale/ certificate ori depozit constituite la BCR sau titluri de stat, precum si cele fara garantii (exemplu: credit card) sunt considerate credite simple.

Creditele garantate si cu alte tipuri de garantii decât cele specifice creditelor simple sunt considerate credite complexe. Produsele de tip credit destinate persoanelor fizice autorizate sunt considerate credite complexe.

6.1.2. Categorii de credite acordate PFA:

 • Credite pe obiect pentru capital de lucru (achizitionarea de materii prime, materiale si marfuri necesare desfasurarii activitatilor de productie, prestari servicii, comert, alte activitati economice, inclusiv pentru participarea la cursuri de specializare, simpozioane, etc.
 • Linii de credit pentru activitatea curenta
 • Credite pentru investitii:

echipamente de lucru (birouri, tehinca de calcul, tehnica medicala, etc.);

vehicule noi sau rulate;

inventar agricol mecanic (tractoare, combine, utilaje agricole auxiliare, mijloace de transport-autocamioane, remorci, etc.);

alte investitii (animale de productie si reproductie, plantatii pomicole si viticole, inclusiv terenul aferent, etc.).

 • Credite pentru imobile cu destinatie de sediu/spatiu de productie:

reparatii, modernizari, consolidari si extinderi de imobile si/sau viabilizare (retele de alimentare cu apa curenta si canalizare, retele de gaze, electrice, telefonice, termoficare);

cumparare de terenuri;

cumparare si/sau construire de imobile.

6.2. Garantii bancare date clientilor:

 • Scrisoare de garantie/ contragarantie bancara;
 • Aval acordat PFA.

6.3. Alte tipuri de scrisori: scrisori de bonitate/ referinta

BENEFICIARII PRODUSELOR TIP CREDIT.

7.1. Categorii de beneficiari:

- Persoane fizice rezidente sau nerezidente(conform regulamentului valutar), în vârsta de cel putin 18 ani;

- Persoane fizice autorizate, respectiv:

- persoane fizice si asociatii familale care exercita fapte de comert în baza unor autorizatii inclusiv producatori agricoli ce lucreaza suprafete de teren agricole aflate în proprietate sau arendate pe baza de contract/ conventie si crescatori de animale, individuali sau asociati în diferite forme, fara personalitate juridica;

- persoane fizice care exercita profesii liberale în baza unor legi speciale(arhitecti, auditori, financiari, avocati, consultanti fiscali, executori judecatoresti, experti contabili, farmacisti, medici, medici veterinari, notari publici, traducatori autorizati, etc.).

7.2. Conditii generale de eligibilitate atât pentru persoane fizice cât si pentru persoane fizice autorizate:

Urmatoarele conditii sunt obligatorii atât pentru PF cât si pentru PFA:

a)      au avut un comportament corespunzator în relatia cu banca/alte institutii de credit/ terti (au beneficiat de credite pentru a caror rambursare nu a fost necesara executarea garantiilor sau pentru care societatile de asigurare împotriva riscului financiar de neplata nu au acordat o despagubire etc.);

b)      nu figureaza cu documente/declaratii/ informatii cu inadvertente si nu au savârsit fraude în legatura cu un produs tip credit;

c)      nu sunt înscrise în baza de date a BC cu grad de risc foarte mare/maxim. În acest scop se au în vedere documentele si declaratiile pe proprie raspundere, extrasele de cont de banci, declaratii de impunere certificate de administratiile financiare, situatia privind riscul global analitic si istoricul analitic al clientului, înregistrata în baza de date a CRB, Raportul de Credit furnizat de BC, rezultatul consultarii bazelor de date ale bancii care ofera date despre împrumutati, etc.

d)      prezinta garantii, reale si/sau personale acceptate de banca, cel putin la nivelul creditelor solicitate si a dobânzilor aferente, sau la nivelul stabilit prin reglementari interne;

e)      fac dovada existentei avansului( aportului propriu minim solicitat de banca, dupa caz, conform fisei de produs) care, de regula, trebuie utilizat înainte de punerea creditului la dispozitia clientului. Avansul poate fi constituit prin asigurarea de disponibil în cont curent, depozit, certificate de depozit cu discount si alte instrumente de economisire la BCR (cu exceptia certificatelor de depozit cu parola), depunere ori numerar/ virament sau prin plata partiala a contravalorii obiectului creditului.

7.2.1. Conditii de eligibilitate pentru persoane fizice:

Persoana fizica trebuie sa aiba una din urmatoarele calitati din care sa realizeze veniturile certe, cu caracter permanent:

a)      angajat cu contract de munca;

b)      pensionar;

c)      persoana fizica autorizata care realizeaza venituri din orice activitate independenta;

d)      persoana fizica care realizeaza venituri dovedite cu documente justificative, conform legii.

În cazul în care solicitantul nu realizeaza venituri, membrii familiei trebuie sa realizeze venituri dovedite cu documente justificative, conform legii.

7.2.2. Conditii de eligibilitate pentru persoane fizice autorizate:

PFA trebuie sa:

- fie autorizate si înregistrate la organele fiscale teritoriale conform reglementarilor legale în vigoare;

- desfasoare activitati legale potrivit autorizatiei;

- deschida sau sa aiba cont curent la BCR.

COSTURILE PRODUSELOR TIP CREDIT.

8.1. Dobânzi în lei si/sau valuta:

Dobânda curenta se determina pornind de la dobânda de baza (fixa sau variabila) la care se adauga marja de risc client (MRC), stabilita pentru fiecare client de catre unitatea bancara teritoriala.

Dobânda amânata se utilizeaza în cazul creditelor pentru investitii si finantarea lucrarilor agricole. Aceasta dobânda se calculeaza zilnic la soldul creditului tras si se încaseaza la termenele convenite si înscrise în documentele contractuale.

Pe parcursul derularii creditului, nivelul dobânzii curente se poate modifica în functie de evolutia serviciului unic al datoriei clientului fata de banca.

La ratele de credit restante se aplica dobânzi majorate determinate în functie de durata serviciului datoriei. Nivelul dobânzilor majorate se stabileste prin reglementari specifice.

Nivelul dobânzilor active practicate se comunica prin reglementari specifice.

8.2. Comisioane percepute pentru credite:

Pentru credite se aplica urmatoarele tipuri de comisioane:

Comisionul de analiza se percepe în suma fixa la înregistrarea documentatiei de credit. Comisionul de analiza se percepe si pentru orice modificare ulterioara a unui credit la solicitarea împrumutatilor, cu exceptia celor care conduc la schimbarea graficului de rambursare (modificarea nivelului dobânzii, rambursarea anticipata, etc.).

Comisionul de gestiune ( comisionul de gestionare a resurselor necesare acordate creditului) se calculeaza flat la valoarea creditului din contract si se încaseaza o singura data, la prima tragere din credit. Comisionul de gestiune se percepe si pentru: prelungirea liniei de credit pe noi perioade, preluarea unui credit de la alta societate bancara, suplimentarea creditului (pentru partea majorata), transformarea unei scrisori de garantie bancara/ aval în credit, reactivarea unui credit. În cazul în care banca finanteaza si comisioanele aferente creditului, comisionul de gestiune se aplica la valoarea creditului diminuat cu costurile incluse în credit.

Comisionul de neutilizare se calculeaza începând cu data punerii la dispozitie, la valoarea creditului neutilizat, în functie de numarul de zile de neutilizare si se încaseaza potrivit prevederilor contractuale. În cazul creditelor care se utilizeaza (trag ) esalonat, în transe, suma neutilizata se determina în functie de nivelul transei (nu al plafonului total) si angajamentele efective.

Comisionul de rambursare anticipata se calculeaza flat la suma din credit care urmeaza a se rambursa anticipat. În cazul liniilor de credit, se calculeaza flat la suma din plafon la care se renunta.

8.3. Comisioane percepute la acordurile de garantare/ avalizare- contract de credit:

Comisionul de analiza se percepe identic la credite.

Comisionul de garantare se percepe de banca la încheierea acordului de garantare/avalizare - contract de credit si se determina prin aplicarea unui procent per an - la valoarea acordului si în funtie de numarul de zile calculat de la data încheierii acordului si pâna la termenul de expirare a scrisorilor de garantie/ contragarantie emise/avalurilor acordate. Procentul se stabileste în functie de tipul garantiilor acceptate si constituite.

Comisionul de eliberare/ avalizare pentru scrisori de garantie/ avaluri se calculeaza la valoarea acestora si în functie de perioada de valabilitate. Procentul se stabileste în functie de tipul garantiei.

Comisionul de modificare se percepe în cazul modificarii valorii scrisorilor de garantie/ contragarantie/ efecte de comert avalizate, modificarii termenului de valabilitate a scrisorii de garantie bancara/ contragarantie sau a plafonului acordului si se stabileste la nivelul comisionului de garantare sau eliberare/ avalizare, dupa caz. Comisionul de modificare se percepe în suma fixa pentru orice modificare consemnata prin actul aditional la acordul de garantare/ avalizare/ contract de credit sau modificarii unor clauze cuprinse în SGB, cu exceptia modificarii privind prelungirea termenului de valabilitate a SGB/ termenului de expirare prevazut în acord, ori de suplimentare a valorii SGB/ acordului, caz în care modul de calcul al comisionului de identificare este identic cu comisionul de garantare sau eliberare/ avalizare, dupa caz.

CAP. II

CREDITUL PENTRU INVESTITII

Creditul pentru investitii se acorda pentru finantarea activitatii de investitii, in completarea surselor proprii ale clientilor, pe total activitate de investitii sau pe obiective (proiecte) de investitii pentru realizarea de noi capacitati de productie, dezvoltarea/retehnologizarea capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor, instalatiilor, cladirilor existente etc.

AVANTAJELE CREDITULUI PENTRU INVESTIŢII:

Sustinerea financiara a procesului investitional al solicitantilor (minim 80% din valoarea investitiei)

Efort financiar mai redus din momentul demararii obiectivului finantat, in functie de perioada de gratie acordata

Flexibilitate prin negocierea dobanzilor 

Consultanta specializata din partea reprezentantilor BCR la intocmirea documentatiei de credite

Volumul optim al creditului, in functie de necesitatile de finantare ale clientului si posibilitatile acestuia de rambursare.

2. CARACTERISTICI:

Creditul pentru investitii este destinat pentru finantarea activitatii de investitii, in completarea surselor proprii ale clientilor, pe total activitate de investitii sau pe obiective (proiecte) de investitii, pentru:

realizarea de noi capacitati de productie,

dezvoltarea/mentinerea capacitatilor de productie existente,

modernizarea/retehnologizarea capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor, instalatiilor, cladirilor existente etc.

Este disponibil in lei si/sau valuta pe termen scurt, mediu si lung. Pentru plata avansului la bunurile cumparate in leasing, termenul de creditare se incadreaza in valabilitatea contractului de leasing

Se poate acorda o perioada de gratie pentru plata ratelor de credit de pana la  3 ani. In cazul investitiilor care produc imediat dupa data punerii in functiune, cum sunt utilajele, masinile si instalatiile, perioada de gratie nu va putea depasi 12 luni 

Plafonul maxim al creditului este:

85% din valoarea totala a investitiei

80% din valoarea avansului ce se plateste pentru bunurile achizitionate in leasing

100% din valoarea totala a investitiei pentru unitatile administratiei publice locale si pentru valoarea reziduala a bunurilor achizitionate in leasing.

Aportul propriu al solicitantului consta fie in lichiditati inregistrate in contul curent, fie in realizarea efectiva a unei parti din investitia respectiva probata cu documente justificative si de regula utilizat inainte de punerea la dispozitie a creditului sau proportional cu efectuarea tragerilor.

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI:

Trebuiesc analizate urmatoarele:

examinarea declaratiei de impozit pe venitul global/ declaratie privind veniturile realizate pe anul expirat/ declaratie de venit estimat pe anul în curs;

analiza creantelor, datoriilor si obligatiilor fata de terti;

analiza registrului jurnal de încasari si plati, precum si a registrului de contracte (unde este cazul);

analiza rezultatelor activitatii;

din analiza fluxurilor de lichiditati (cash-flow) rezulta ca exista posibilitati de rambursare la scadenta a ratelor din credit si de plata a dobânzilor aferente;

înregistreaza un rating de credite de 1, 2 sau 3.

4. LIMITA MAXIMĂ DE CREDITARE:

a)      Determinarea capacitatii de rambursare a creditului si dobânzilor aferente se face pe baza analizei afacerii creditate, a veniturilor nete rezultate din declaratiile/ dispozitiile de impunere/ adeverinte de venit/ certificatele fiscale eliberate de primarie/ administratia financiara, precum si a veniturilor estimate a fi realizate din utilizarea bunurilor pentru care s-a solicitat creditul (numai în cazul creditelor acordate pentru cumparare echipament de lucru);

b)      La acordarea unui credit unei peroane fizice autorizate se are în vedere ca rata lunara de platit (credit+dobânda) sa reprezinte cel mult 75% din veniturile totale lunare medii nete realizate de client în anul precedent, preum si a veniturilor estimate.

c)      In cazul PFA înfiintati în cursului anului de analiza, precum si în cazul celorlalte PFA , rata lunara de platit (credit+dobânda) va reprezenta cel mult 75% din veniturile estimate de client prin declaratia de venit estimat, confirmata de administratia financiara. Aceste venituri se vor corela cu cele rezultate din cash-flow.

d)      La acordarea creditelor pentru investitii, se vor avea în vedere urmatoarele: creditele se acorda pentru finantarea a cel mult 85% din valoarea totala a proiectului, iar o diferenta de cel putin 15% o reprezinta aportul propriu al împrumutatului, care, de regula, trebuie cheltuit înainte de punerea la dispozitie a creditului; pentru lucrarile executate de firme de constructii autorizate se admite decontarea din contul de credit pe baza de "Situatii de lucrari", sau în regie proprie pe baza de borderou avizat de dirigintele de santier.

e)      PFA întocmesc cash-flow-uri platilor si încasarilor, trimestrial pentru primul an si anual pentru perioada ramasa pâna la rambursarea creditului.

f)        Pentru creditele mai mari de 1 milion RON, PFA prezinta si un plan de afaceri din care sa rezulte obiectivele propuse, piata, proiectii financiare.

g)      La întocmirea dosarului de credit pentru PFA, specialistul credite retail completeaza fisa clientului care ofera o imagine de ansamblu asupra împrumutatului (activitatea desfasurata, strategia de dezvoltare în perspectiva, referintele bancare, etc.).

h)      In cazul creditelor pentru investitii sau pentru finantarea lucrarilor agricole, unitatile bancare teritoriale pot înscrie în documentele contractuale clauza ca dobânzile sa se calculeze lunar, dar sa se încaseze la intervale mai mari de timp. Cu aceasta ocazie, se majoreaza nivelul dobânzii curente la aceste credite.

i)        La primirea cererilor de credit, se solicita PFA situatia datoriilor fata de bugete, astfel: creditorul bugetar, suma creantei bugetare, daca creanta bugetara este înscrisa la AEGRM si data înscrierii acesteia. Daca creanta bugetara nu este înscrisa la AEGRM, se va face mentiunea speciala despre aceasta în referatul de credit.

5. APROBAREA, CONTRACTAREA sI TRAGEREA CREDITELOR:

Concluziile rezultate din analiza situatiei economico-financiare, evaluarii riscului creditului, aspectelor nefinanciare, precum si cele privitoare la garantii, se sistematizeaza în:

fisa tip scoring- pentru creditele simple;

referatul de credit standard- pentru creditele complexe. Referatul de credit va fi avizat/ aprobat conform limitelor de autoritate stabilite.

În cazul aprobarii de credite, prelungirii unor credite pe noi perioade de timp, rescadentarii, reesalonarii, reactivarii sau efectuarii oricarei operatiuni care necesita inscriptionarea garantiilor se va verifica în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, existenta dreptului de prioritate al bancii asupra garantiilor reale mobiliare pe perioada derularii creditelor, aliberarii scrisorilor de garantie bancara sau acordarii avalurilor.

Tragerea creditelor se efectueaza numai dupa încheierea documentelor contractuale semnate de ambele parti.

Angajamentul bancii se înregistreaza în conturi în afara bilantului dupa îndeplinirea de catre împrumutati a conditiilor de tragere din documentele contractuale.

Pentru urmarirea respectarii destinatiei creditelor, la rubrica "reprezentând" de pe ordinul de plata se va mentiona în mod obligatoriu obiectul platii, mai putin pentru creditele nenominalizate si cele acordate pe carduri.

6. .SCADENŢAREA sI RAMBURSAREA CREDITELOR

Scadenta unei obligatii reprezinta data la care aceasta devine exigibila prin împlinirea termenului stabilit prin documentul contractual, iar creditorul aare dreptul de a cere executarea ei si debitorul are obligatia de a plati. Scadentele creditelor se stabilesc de comun acord cu împrumutatii.

Scadentele creditelor pot fi intermediare si finale si se înscriu, în mod obligatoriu, în graficele de rambursare anexe la contractele de credit. Scadenta intermediara reprezinta termenul la care o parte din credit devine exigibila si trebuie rambursat. Scadenta finala este termenul la care ultima parte din credit devine exigibila si trebuie rambursat.

La cererea scrisa a clientilor, se pot utiliza disponibilitatile existente pentru rambursarea cu anticipatie a creditelor.

Creditele nerambursate la scadenta devin restante. Pentru creditele restante, banca percepe dobânzi majorate diferentiate în functie de serviciul datoriei, dobânzi care se comunica periodic prin reglementari specifice.

De regula, ordinea încasarii creantelor bilantiere cuvenite bancii este:

comisioane si/sau prime de asigurare;

dobânzi în ordinea vechimii;

credite în ordinea vechimii.

7. RESCADENŢAREA, REEsALONAREA sI REACTIVAREA CREDITELOR

Rescandentarea reprezinta operatiunea de modificare a scadentelor la o data viitoare fata de aprobarea initiala precum si a cuantumului ratelor. Modificarea cuantumului ratelor ca urmare a rambursarii anticipate a unei parti din soldul total de rambursat nu se considera rescadentare. Solicitarile persoanelor fizice de modificare ulterioara a scadentelor, din diferite motive, nu sunt considerate rscadentari.

În cazuri justificate, creditele se rescadenteaza o singura data pe an, prin una din urmatoarele modalitati:

amânarea termenului de rambursare a uneia sau a mai multor rate intermediare în interiorul termenului initial aprobat al creditului;

amânarea termenelor si/sau modoficarea cuantumului ratelor de rambursare cu încadrarea în termenul initial aprobat al creditului;

prelungirea termenului de rambursare a scadentei finale a unui credit, daca se încadreaza în termenul de creditare stabilit pentru categoria respectiva de credit.

Reesalonarea este operatiunea prin care, în cadrul soldului total ramas de rambursat,

se prelungesc sau amânaoate scadentele ratelor intermediare si finale sau se modifica cuantumul acestora, cu depasirea termenului initial aprobat, fara a se putea depasi termenul maxim de creditare prevazut pentru respectivul tip de credit.

La reesalonarea unui credit se au în vedere situatii deosebite, justificate economic, când din analiza rezulta ca împrumutatul se confrunta cu greutati majore în rambursarea ratelor de credit si achitarea dobânzilor aferente.Reesalonarea creditelor se face în conditii mai stricte decât cele convenite la acordarea acestora.

Este admisa o singura reesalonare a aceluiasi credit în cadrul unui an calendaristic. Dupa reesalonarea creditului nu se admit rescadentari.

Reactivarea este operatiunea prin care creantele restante si/sau curente, evidentiate în activul bilantului se transforma în credite curente. Reactivarea se efectueaza la solicitarea clientilor care se confrunta cu greutati în rambursarea datoriilor fata de banca si la care exista perspective de redresare a activitatii si de obtinere a unor rezultate pozitive.

Pentru creditele reesalonate si reactivate, banca percepe o dobânda majorata peste dobânda de baza curenta practicata la categoriile respective de credite, comunicata prin reglementarile specifice, începând cu data încheierii documentelor contractuale.

8. Documentatia necesara creditului pentru investitii:

Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea; chestionarul anexat cererii se completeaza la prima solicitare de credit si ulterior cel putin o data pe an, sau ori de catre ori intervin modificari .

Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de profit si pierdere, balanta de verificare incheiata pe ultima luna). Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare .

Fluxul de lichiditati (cash flow) aferent perioadei pentru care se solicita creditul si bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii generale.

Actele de proprietate a bunurilor propuse in garantie. 

Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare.

Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si de cate ori este necesar).

Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare imprumutului.

Studiu de fezabilitate, în cazul proiectelor de investitii complexe* a caror valoare depaseste 1.000.000 EUR, in cazul investitiilor complexe cu valoare cuprinsa intre 500.000 - 1.000.000 EUR, reprezentand cel putin 50% din CA realizata de firma in ultimul an intreg incheiat si in cazul in care clientul isi incepe activitatea cu o investitie; ceilalti solicitanti vor prezenta planul de afaceri cu exceptia cazurilor in care se finanteaza investitii in mijloace fixe sau imobilizari neproductive (activitati care nu au legatura directa cu activitatea de baza a societatii) a caror valoare totala nu depaseste echivalentul a 100.000 EUR, caz in care se poate prezenta memoriul tehnic justificativ;

Autorizatia de constructie, avizul de mediu si proiectul tehnic stampilat spre neschimbare care fac parte din aceasta; pentru analiza dosarului de credit, daca beneficiarul nu a obtinut inca autorizatia de construire va prezenta cel putin certificatul de urbanism, avizul de mediu si proiectul tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire, urmand ca tragerile din credit sa se efectueze numai dupa prezentarea autorizatiei de construire si a anexelor acesteia;

Pentru lucrarile de constructii-montaj se va solicita si devizul de realizare din contractul cu antreprenorul sau devizele estimative determinate in baza planurilor stampilate spre neschimbare care sunt parte componenta a proiectului tehnic mentionat mai sus; 

Listele de utilaje si alte dotari si documente incheiate cu furnizorii de imobilizari (contracte/precontracte/ oferte), dupa caz;

Lista cheltuielilor de capital pentru investitia aprobata (se solicita in cazul proiectelor de investitii a caror acoperire financiara se Asigura partial de la buget sau din fondurile speciale extrabugetare);

Actele justificative privind situatia juridica a terenului si/sau a constructiilor, dupa caz;

Alte documente prevazute de legislatia in vigoare.

9. GARANŢII ACCEPTATE DE BANCĂ

Garantii reale imobiliare:

Privilegiul;

ipoteca.

Garantii reale mobiliare:

depozit bancar (cash colateral), certificate de depozit, certificate de depozit cu discount;

titlurile la ordin si titlurile nominative;

actiunile;

cesiunea de creanta;

echipamente, instalatii etc.;

planul de afaceri;

fondul de comert;

asigurare de risc financiar de neplata.

Garantii personale:

scrisori de garantie bancara;

avalizarea titlurilor de credit;

garantii de companie/firma;

garantii emise de fonduri de garantare;

fidejusiunea/cautiunea;

garantii emise de statul roman si de autoritatile administratiei publice locale.

Alte garantii

10. COSTURILE CREDITULUI PENTRU INVESTIŢII:

10.1 Dobânda: variabila, negociabila, pornind de la urmatoarele niveluri maximes

RON: 22,5%/ an (TS), 23,5%/ an (TML);

USD: 15,25%/ an (TS/, 16,25%/an (TML);

EUR: 13 %/an (TML), 15%/an (TML).

10.2. Comisioane:

Tip comision

Credite în lei

Credite în valuta

- comision pentru întocmirea si analiza documentatiei de credit

credite pe termen scurt: 100 lei

credite pe termen mediu si lung: 150 lei

-comision de gestiune la acordarea creditelor

credite pe termen scurt: 1% flat

credite pe termen mediu: 1,25% flat

credite pe termen lung: 1,5% flat

-comision de neutilizare a creditelor aprobate

2,5% / an

1,5% / an

-comision de administrare lunar

0,09% / luna

-

-comision de rambursare anticipata (se aplica la suma rambursata în avans):

în primii 5 ani de creditare

5-10 ani

peste 10 ani

2% flat

1,5% flat

1% flat

-comision de înscriere a avizelor de garantie în Arhiva electronica de garantii reale, mobiliare:

pentru un obiect

pentru fiecare obiect în plus

40 lei + TVA

0,4 lei + TVA


Document Info


Accesari: 7867
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )