Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




REFERAT LA AUDIT FISCAL - IMPOZITUL PE SALARII

Finante





RESURSELE UMANE

Factorul munca reprezinta un element determinant in procesul de creare a bogatiei. Prezentarea in documente contabile trebuie sa reflecte rolul personalului in intreprindere.

Costul factorului munca sau cheltuielile de personal include ansamblul remuneratilor brute acordate personalului cat si cheltuielile cu caracter social suportate de intreprindere (cum sunt cotizatiile patronale la asigurarile sociale, la fondul de somajla un regim complementar de pensii acordate personalului). Deoarece cheltuielile sociale suportate de patronat sunt destinate sa finanteze actiuni sociale in favoarea personalului cum sunt indemnizatiile de boala, indemnizatiile de somaj etc.,acestea pot fi considerate o "forma indirecta de salarii".

Informatiile privind cheltuielile de personal sunt furnizate de contul de profit si pierdere sub forma sumelor privind cheltuielile cu remuneratiilor brute acordate personalului si cheltuielile cu asigurarile si protectie sociala suportate de intreprindere, fara nici o delimitare a lor pe categorii de personal. Anexa, in varianta romaneasca , nu impune furnizarea de informatii detaliate privind personalul intreprinderii. Astfel apare in practica contabila necesitatea intocmirii unui bilant social.

Costul factorului munca nu se limiteaza doar la cheltuielile de personal angajate de intreprindere. Gestiunea personalului angajeaza si diverse alte cheltuieli cum sunt cheltuielile cu transportul personalului suportat de intreprindere, cheltuieli cu formarea personalului, cheltuieli cu premii etc., contabilizate drept cheltuielidupa natura lor si nu se regasesc in cheltuielile de personal.

Intreprinderea utilizeaza persoane angajate pe baza de contract de munca sau colaboratori pe baza contactului sau conventiei civile.

DREPTURILE CUVENITE SALARIATILOR

Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite salariatilor pentru munca prestata sau in urma calitatii de salariat.

Fiecare unitate patrimoniala isi stabileste prin contract colectiv sau individual de munca propriul sistem de salarizare ce include: sistemul tarifar, sistemul de sporuri, formele de salarizare, formele de premiere, alte alemente ale sistemului de salarizare.

Unitatile patrimoniale angajatoare nu pot negocia si stabili salariul tarifar prin contractul inividual de munca sub salariul tarifar orar minim pe tara (salariul de baza minim brut pentru salariati, pe luna, caruia ii corespunde un anumit nivel al salariului tarifar orar minim pe tara, este de 1400000 pana la data de 1 martie 2002 ;pentru perioada 1 martie 2002 -1 martie 2003 este de 1750000 lei lunar,conform HG NR. 1.037 / 18 OCT 2001 ). Salariile tarifare orare sau zilnice se stabilesc de consiliile de adminisratie pe baza tarifelor lunare si a regimului de lucru.

Remuneratia salariala este datorata lunar. Formele de salarizare practicate de angajatori pot fi: acordul direct, acordul progresiv, acordul indirect, salarizare pe baza de tarife sau cote procentuale din venituri realizate, salarizare in regie sau dupa timp, alte forme.

Forma de salarizare practicate de angajatori este cea prevazuta in contractul individual sau/si colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei uni 15115r172p tati.

Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile si adaosurile la acestea.

Sistemul de sporuri la salariul de baza este format din:

-sporuri pentru conditii deosebite de munca: sporuri pentru conditii grele, periculoase, nocive sau penibile de munca;

-sporuri pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si lucrul in zilele libere si sarbatori legale;

-spor pentru vechime in munca;

-spor pentru lucru in timpul noptii;

-spor de santier;

-spor pentru exercitarea unei functii suplimentare;

alte sporuri in functie de conditiile concrete de munca (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi straine -daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului etc. ).

Prin contractul colectiv de munca se poate preciza si acordarea "sporului de fidelitate fata de intreprindere", in functie de vechimea in aceeeasi unitate si rezultatele obtinute in munca.

In contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca, in lipsa primului, se nominalizeaza fiecare spor si se mentioneaza daca poate face parte sau nu din salariul de baza. In cazul in care la stabilirea salariilor de baza s-au avut in vedere conditiile de munca, timpul lucrat suplimentar, exercitarea unei functii suplimentare si alte cauze care pot genera un spor la salariu, se renunta la acordarea distincta a unor sporuri de aceeasi natura cu cele avute in vedere la stabilirea salariilor de baza.

Reprezinta adaosuri la salariul de baza:

-adaosul de acord;

-premiile acordate din fondul de premiere, constituit pe baza fondului de salarii;

-cota parte din profitul net (pana la 10 %)-premiu anual,ce se impoziteaza separat de alte drepturi acordate in luna in care se plateste premiul;

-premii speciale cu ocazia unor sarbatori religioase;

-premi acordate in raport cu rezultatele obtinute in munca (performante, calitatea produselor, reducerea costurilor de fabricatie, organizarea activitatii );

-prima de vacanta, acordata ca un supliment la indemnizatia de concediu de odihnasi se plateste inainte de plecarea in vacanta;

-premiul anual pentru salariatii bugetaride pana la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata, valoarea acestuia ramine la atitudinea conducerii institutiei publice;

-alte adaosuri.

Criteriile de acordare a premiilor si adaosurilor sunt stabilite prin contractul colectiv de munca.

Fiecare societate comerciala isi stabileste sistemul propriu de norme de munca si normative de personal. Normele de munca sunt initializate si reglementate prin contractul colectiv de munca (pot fi norme de timp, norme de productie, sfera de atributii, alte forme corespunzatoare activitatii ).

Prin contractul colectiv sau individual de munca sunt stabilite si drepturile cuvenite salariatiilor sub forma de plata in natura sau avantaje in natura (plata in natura nu poate depasi 30 % din salariu).

Alte drepturi de personal acordate in bara normelor legale si contractul colectiv de munca sunt:

-indemnizatii pentru concediul de odihna;

-indemnizatii pentru concediul pentru evenimente familiare deosebite;

-stimulente si orice premi platite din fondul de salarii;

-indemnizatii de asigurari sociale suportate de unitate din fondul de salarii sau din bugetul asigurarilor sociale;

-alte drepturi de personal.

3. CONTABILITATEA SALARIILOR DATORATE PERSONALULUI

Salariul reprezinta dreptul cuvenit personalului ca plata a muncii. Salariile acordate personalului constituie pentru titularul de patrimoniu care efectueaza plata o cheltuiala de exploatare, la nivelul salariilor brute impozabile (fond de salarii brut).

Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri de acest fel, compensarile si indexarile primite ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor, avantaje in natura ( salariul in natura ),diminuate cu contributia personalului pentru diverse fonduri..

Indexarea reprezinta suma rezultata din aplicarea unui procent la salariul de baza; compensarea reprezinta o suma fixa cese acorda indiferent de marimea salariului.

Avantajele in natura (salariul in natura) reprezinta reprezinta o parte a remuneratiei care nu este varsata sub forma baneasca , ci sub forma de bunuri si servicii (exemplu, acordare de locuinte de serviciu, acordare de sevicii de transport, primirea unor parti din salariu sub forma unor produse , bonuri de masa etc. ).

DREPTURI DE PERSONAL

Pentru timpul efectiv lucrat:

-salariul

Alte drepturi de personal:

-indemnizatii pentru concediul de odihna;

-indemnizatii pentru concediul pentru evenimente familiare deosebite;

-stimulente si orice premi platite din fondul de salarii;

-indemnizatii de asigurari sociale suportate de unitate din fondul de salarii sau din bugetul asigurarilor sociale;

-alte drepturi de personal.

Evaluarea avantajelor in natura se face la pretul de vanzare al unitatii pentru produsele din productie proprie si la pretul de aprovizionare, pentru produsele achizitionate, iar pentru servicii, in functie de tariful acestora. Preturile si tarifele sunt cele practicate la data efectuarii platii in natura.

Salariul net de plata reprezinta salariul brut impozabil micsorat cu retinerile din salariu.

Principalele retineri din salariu sunt:

-impozitul pe salariu;

-contributia personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj;

-contributia personalului la asigurarile sociale;

-avansurile banesti si avansuri in natura acordate salariatilor;

-retineri din salarii datorate tertilor sub forma de chirii, popriri, cumparari in rate etc. (pe baza de contracte si titluri executorii );

-alte retineri din salariu.

SALARIUL BRUT DE BAZA

+sporuri, indemnizatii si alte adaosuri

+compensari si indenxari

+avantaje in natura

=SALARIUL BRUT

- contributia personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj

-contributia personalului la asigurarile sociale

- contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate

-suma neimpozabila

=SALARIUL BRUT NEIMPOZABIL

-impozit pe salariu

-avansurile banesti

-retineri din salarii datorate tertilor

-alte retineri din salariu

=SALARIUL NET DE PLATA (REST DE PLATA )

Reflectarea drepturilor de personal pentru salarile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 "personal - remuneratii datorate", care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondurilor brute si se debiteaza cu retinerile din salarii, salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal.

Plata salariilor se face lunar, in luna urmatoarecelei la care se refera, la datele stabilite prin contractul de munca incheiat la nivel de unitate, cu posibilitatea acordarii unui avans chenzinal. Drepturile de personal neridicate in termen de trei zile lucratoare se inregistreaza intr-un cont distinct 426 "drepturi de personal neridicate ", dezvoltat pe persoane.

421 "personal - remuneratii  = 426 "drepturi de personal

datorate" neridicate "

In caz de faliment (lichidare juridica), salariatii au calitatea de creditori privilegiati, urmand sa fie platiti integral, inainte de asi revendica cota-parte ceilalti creditori.

4. CONTABILITATEA ALTOR DREPTURI DE PERSONAL

In categoria alte drepturi de personal se includ alte drepturi materiale cuvenite salariatilor, altele decat cele cuvenite pentru munca efectiv prestata (salarii).

Contabilitatea altor drepturi de personal se face diferit dupa cum acestea sunt suportate de intreprindere, din fondul de salarii sau sunt suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Conform legislatiei in vigoare, indemnizatiile de boala, pentru prevenirea inbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii,si cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale se suporta atat din fondul de salarii al persoanei juridice sau fizice care foloseste personal salariat cat si din bugetul asigurarilor sociale.

Indemnizatiile pentru plata concediilor medicale in caz de boala, prevenirea inbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii se suporta pentru primele 10 zile lucratoare,din fondul de salarii al persoanei juridice sau fizice care foloseste personal salariat, iar incepand cu a 11-a zi lucratoare, din bugetul asigurarilor sociale. Acelasi regim il au si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca provocata de un accident survenit in timpul deplasarii la si de la locul de munca, in perioada si pe traseul normal al deplasarii.

Calculul acestor drepturi reprezentand indemnizatii de asigurari sociale suportate din fondul de salarii al intreprinderii se face dupa aceeasi metodologie ca pentru indemnizatiile care se suporta din fondurile de asigurari sociale de stat.

Indemnizatiile pentru boli profesionale si accidente de munca, cu exceptia accidentelor survenite in timpul deplasariila si de la locul de munca, se suporta pe intreaga perioada din fondul de salarii al persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea.

Indemnizatiile acordate in caz de sarcina si lehuzie, pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la trei ani, pentru ingrijirea copilului pana la impinirea varstei de doi ani si altele sunt suportate de integral din bugetul asigurarilor sociale.

Contabilizarea decontarii sumelor reprezentand indemnizatiile pentru concediul de odihna, stabilite prin contractul individual de munca, stimulente si premii de orice fel platite din fondul de salarii, indemnizatiile de asigurari sociale suportate din fondul de salarii si alte drepturi de personal suportate de intreprindere se face ca si in cazul drepturilor reprezentand salarii, prin intermediul contului 421 "personal - remuneratii datorate ".

DATORII FISCALE sI SOCIALE PRIVIND REMUNERAREA FACTORULUI FORŢĂ DE MUNCĂ

Remunerarea factorului de muncă generează o serie de obligatii fiscale: asigurări sociale, asigurări de sănătate, contributii la fondul de somaj, impozitele pe veniturile din salarii, fondurile speciale. Toate impozitele, contributiile si fondurile speciale cu privire la forta de muncă au ca bază de calcul salariul brut realizat sau salariul tarifar.

Pentru societătile comerciale care utilizează fortă de muncă pe o durată determinată sau nedeterminată, unitatea este obligată să depună pentru toate persoanele angajate conventia civilă de prestări servicii în termen de 30 zile de la data angajării. De asemenea, societătile comerciale sunt obligate să înregistreze contractele individuale de muncă la directiile de muncă si protectie socială a persoanelor fizice.

a)    ASIGURĂRILE SOCIALE (CAS)

Sunt suportate de unitătile care utilizează forta de muncă pe baza contractului de muncă si a celui colectiv, precum si pe baza conventiei de prestări servicii si care nu au carte de muncă.

Baza de calcul este formată din salariul efectiv realizat lunar de către asigurati cu carte muncă si suportată de angajatori.

In situatia in care o persoana detine un salariu mai mare decat valoarea a 3 salarii medii brute pe economie, contributia sa asigurarile sociale se va calcula la echivalentul a 3 salarii medii brute pe economie (legea 119/2000, art.23, alin.3).

Cotele de contributie pentru asigurari sociale ale unitatilor economice nu mai au valoare fixa, ci sunt prevazute anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si se diferentiaza in functie de conditiile de munca, dupa cum este vorba deconditii normale de munca , deosebite sau speciale.

Noile cote sunt:

a) Conditii normale de munca: 35%;

b) Conditii deosebite de munca: 40%;

c) Conditii speciale de munca: 45%;

C.A.S. va fi suportat atat de angajator cat si de angajat. Astfel va fi o cata fixa pentru angajati de 11,67% indiferent de conditiile de munca, iar pentru angajator cotele vor fi: 23,33% pentru conditii normale, 28,33% pentru cele speciale si 33,33% pentru cele speciale

CAS datorată de angajatori reprezintă o cheltuială deductibilă fiscal la calculul profitului impozabil (legea 19/2000, art.21, alin.6). Baza de calcul este formată din salariul brut efectiv realizat. Termenul de plată pentru asigurarea socială îl reprezintă data lichidării salariilor din luna precedentă, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare.

Legislatia acordă facilităti fiscale contribuabililor în conditiile următoare:

- plata se face la termenul scadent sau cel putin în 3 zile lucrătoare de la data acestuia, angajatorul beneficiază de reducere cu 7% aplicată asupra datoriei sociale privind asigurările. Această reducere conduce la diminuarea contributiei de la 30%, cota normală, la 27,9%. Regula fiscală impune ca reducerea acordată să fie transferată asupra veniturilor din exploatarea care se impozitează la calculul profitului impozitabil, astfel avantajul social este diminuat.

- agentiile economice crează noi locuri de muncă si încadrează salariatii cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Reducerea este de 4% pentru încadrarea unui număr de până la 10 salariati, 5% pentru încadrarea unui număr de salariati între 11 si 50, 6% pentru încadrarea unui număr de peste 50 salariati.

Lunar, agentii economici sunt obligati să depună "Declaratia privind asigurările sociale, la care se atasează si copii de pe ordinele de plată.

Persoanele care desfăsuară activităti exclusiv pe baza de conventii civile de prestări servicii suportă o treime din cota de contributie de asigurări sociale, stabilită anual pentru conditii normale de muncă; si de la 01 aprilie 2001, asiguratii au fost obligati să declare angajatorului, pe propria răspundere dacă sunt încadrati cu contract individual de muncă la alt angajator.

Contabil, se produce:

"personal - remuneratii =4312 "contributia personalului

datorate" la asigurari sociale"

Cu suma de 11,67 % din salariul brut.In situatia in care o persoana detine un salariu mai mare decat valoarea a 3 salarii medii brute pe economie, contributia sa asigurarile sociale se va calcula la echivalentul a 3 salarii medii brute pe economie (legea 119/2000, art.23, alin.3). 

"Cheltuieli privind =4311 "contributia unitătii la

contributia la asigurările  asigurările sociale".

sociale" analitic CAS

Virarea la termenul legal a contributiei la asigurările sociale, permite legal reducerea contributiei cu cota de 7% aplicată asupra datoriei sociale.

4311 "contributia unitătii la = 758 " alte venituri din

asigurările sociale" exploatare"

analitic CAS

b)    FONDUL INIŢIAL AL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE (FIASS)

Contributia angajatului la FIASS este datorată lunar de către toate persoanele juridice ce utilizează forta de muncă pe baza contractului individual de muncă. Baza de calcul este formată din salariul efectiv realizat de salariatii angajati cu carte de muncă. Contributia se calculează aplicând 7% asupra bazei de calcul. Este o cheltuială deductibilă fiscal la calculul profitului impozabil si se suportă pe rentabilitatea firmei. Plata se face lunar odată cu lichidarea drepturilor salariale, dar nu mai târziu de 20 a lunii următoare. Contabil, contributia angajatorului la FIASS, generează ecuatia: 

6451 "Cheltuieli privind asigurarea =4311"Contributia unitătii la socială" analitic FIASS asigurarea socială".analitic

FIASS

Contributia angajatului la FIASS este datorată de toti salariatii angajati potrivit legii cu contract de muncă individual sau contract de prestări servicii. Este achitată lunar de către angajatori si suportată de personalul angajat. Baza de calcul este formată de salariul efectiv realizat. Se aplică cota procentuală de 7% la baza de calcul. Termenul de plată este ziua lichidării drepturilor salariale aferente lunii precedente. Odată cu plata contributie de către angajatori, acestia au obligatia să înlocuiască si să depună, functie de domiciliul societătii "Declaratia privind obligatiile de plată pe luna . la Fondul initial al asigurărilor sociale de sănătate" si "Lista nominală a persoanelor asigurate pentru care se plăteste contributia de asigurare socială de sănătate" ce cuprinde: numărul curent, numele si prenumele, codul numeric personal si  de asigurat.

Pe baza statului de salarii, în contabilitate se realizează formulele contabile:

641 "Cheltuieli privind remuneratii = 421 "personal,

personale" remuneratii datorat

621 "Cheltuieli privind colaboratorii" = 401 "Furnizori" analitic colaboratori

6451 "Cheltuieli privind contributia unitătii la asigurări sociale FIASS"

421 "Personal, remuneratii datorate"

401 "Furnizori, analitic colaboratori"

= 4311 "Contributia unitătii, la asigurările sociale FIASS

= 4311 "Contributia asiguratilor la FIASS"

= 4311 "Contributia asiguratiilor la asigurările socialeFIASS"

La lichidarea salariilor, unitatea pe baza ordinului de plată si confirmat prin extrasul de cont, stinge obligatia socială:

% = 5121 "Conturi la bănci în lei"

4311.unitate

4311.asigurati salariati

431.asigurati colaboratori

c)     AJUTOR DE sOMAJ

Este suportat atât de salariat cât si de unitate în cote procentuale diferite.

Contributia unitătii la fondul de somaj este achitată lunar de unitate odată cu lichidarea drepturilor salariale din luna precedentă. Baza de calcul este formată din salariul efectiv realizat lunar. Cota de impozit de 5% este aplicată la bază. Este o cheltuială suportată pe rentabilitatea firmei si este deductibilă fiscal la calculul profitului impozabil.

6452 "Cheltuielile privind contributia = 4371 "Contributia unitătii

unitătii pentru ajutor de somaj" la fondul de somaj"

Contributia personalului la fondul de somaj este suportată de salariat si achitată de unitate unde îsi desfăsurară activitatea angajatul. Se aplică 1% la salariul tarifar. Este achitată prin ordin de plată sau depunere cash, până cel mai târziu la data de 15 ale lunii următoare lichidării drepturilor salariale din luna precedentă. Fiind suportată de salariatii permanenti, această contributie determină un raport neutru în functie de rentabilitatea firmei.

421 "personal, = 4372 "Contributia personalului

remuneratii datorate la fondul de somaj

Plata celor 2 contributii se achită prin ordin de plată odată cu achitarea datoriilor salariale:

% = 5121 "Conturi la

4371 "Contributia unitătii la fondul banci în lei"

de somaj"

4372 "Contributia personalului la

fondul de somaj"

Sumele plătite în plus la asigurările sociale sunt evidentiate distinct în contabilitate, iar regularizarea se efectuează prin debitul conturilor 43, "Asigurări sociale, rezultate ca urmare a regularizărilor, sunt reflectate în

contabilitate prin creditul conturilor 43, "Asigurări sociale, protectie socială" si debitul contului 4381. "Alte datorii sociale"

d)    IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII

(OG, numărul 73/1999, privind impozitul pe venit, MO numărul 419/31 august 1999)

Impozitul pe salarii, ca impozit direct, a reprezentat cel mai important venit la bugetul statului în primii 6 ani după revolutie, deoarece era un impozit sigur, dificil de practicat evaziune fiscală, dacă s-ar fi încheiat legal raporturile de muncă dintre salariati si angajatori.

OU numărul 85/1997 aplicată cu data de 1 ianuarie 1998 a făcut să scadă impozitul pe salarii fata de 1996. OG a repetat o stimulare a initiativei, încurajare a fortei de muncă, o dezvoltare a cifrei de afaceri în raport cu costurile pentru realizarea venitului.

Se simte nevoia unui sistem just si mai echitabil de impunere a venitului persoanelor fizice, care să răspundă si normelor internationale. Începând cu 1 ianuarie 2000 apare impunerea globală a venitului persoanelor fizice.

În România:

Venitul anual global impozitabil = venituri nete realizate din activităti independente + venituri din cedarea folosintei bunurilor din tară si străinătate - pierderi fiscale raportate - deduceri personale.

Impunerea anuală se face atât pe salariu din România cât si cele din străinătate, acordându-se credit fiscal extern (se scade din impozitul total, partea plătită în străinătate recunoscută în România). Creditul fiscal extern nu poate fi mai mare decât impozitul datorat în România pentru veniturile obtinute în străinătate.

Venitul ce reprezintă baza de calcul pentru impozitul pe salarii se determină ca diferenta între venitul net si deducerile suplimentare si cea personală de bază. Venitul net se obtine prin diminuarea venitului brut cu contributia personalului la pensia suplimentară, la fondul de somaj, la asigurarea socială de sănătate si cu cheltuielile profesionale cu o cotă de 15% din deducerea personală de bază la acelasi loc de muncă.

Deducerea personală este o sumă fixă corelată cu inflatia semestrial; a fost 800.000 pentru primul semestru 2000, al doilea semestru 926.000 lei, iar acum 1.300.000.

Deducerile suplimentare se acordă în functie de persoanele aflate în întretinere, pe baza declaratiei pe propria răspundere a salariatului, însotită de documente justificative (certificatul de nastere al copilului, certificatul medical pentru copiii cu handicap etc). calculul deducerilor suplimentare se face prin înmultirea deducerilor personale cu un coeficient stabilit conform legii.

Deducerile personale si cheltuielile profesionale se acordă numai de primul angajator, dacă în cursul unei luni angajatul îsi schimbă locul de muncă, în limita veniturilor realizate pentru acea lună.

Persoana aflată în întretinere (situatie proprie)

K

a. Sotia/sotul aflată/aflat în întretinere

b. Pentru fiecare din primii doi copii

c. Pentru fiecare din următorii copii aflati în întretinere

d. Pentru fiecare alt membru de familie aflat în întretinere

e. Pentru invalizi de gradul I si persoane cu handicap grav

f. Pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap

Total a + b + c + d + e + f

Impozit lunar = Venit net bază de calcul X cotă 1% progresivă (c)

18% < C <40%

Baremul lunar pentru impunerea venitului din salarii prevăzute de lege:

Venitul lunar impozabil (v) lei

Impozit lunar (lei)

Până la 1.500.000

1.500.001≤ v ≤3.800.000

270.000 + 23% pentru ceea ce depăseste suma de 1.500.000 lei

3.800.001≤ v ≤6.000.000

799.000 + 28% pentru ceea ce depăseste suma de 3.800.000 lei

6.000.001≤ v ≤8.400.000

1.415.000 + 34% pentru ceea ce depăseste suma de 6.000.000

Peste8.400.000

2.231.000 + 40% pentru ceea ce depăseste suma de 8.400.000

Pentru plătile intermediare (premii, stimulente de orice fel, sume acordate pentru concedii de odihnă neefectuate) impozitul se calculează la fiecare plată prin aplicarea baremului lunar asupra plătilor intermediare cumulate până la data ultimei plăti pentru care se face calculul. La lichidarea drepturilor salariale aferente unei luni, impozitul se calculează asupra veniturilor totale obtinute prin cumularea drepturilor respective cu plătile intermediare. Impozitul de retinut la lichidarea se calculează ca diferentă între impozitul calculat asupra veniturilor totale si suma impozitelor retinute la plătile intermediare.

Drepturile salariale acordate în natură si a avantajelor se evaluează în momentul acordării si se impozitează în luna care se acordă. Calculul contravalorii venitului si avantajelor în natură, trebuie probate prin documente anexate la statul de salarii.

Salariile în valută, realizate în România potrivit legii, se transformă în lei, la cursul de schimb comunicat la "Banca Natională a României" pentru ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi. Dacă veniturile se plătesc în cursul lunii sau în cazul încetării activitătii angajatului, se utilizează cursul de schimb valutar al BNR din ziua precedentă celei în care se face plata.

Pentru colaboratori venitul net lunar (bază de impozitare calcul) se obtine prin diferenta dintre venitul brut lunar si contributia la asigurarea socială de sănătate.

Documentele fiscale ce constituie principala sursă informativă pentru impozitarea si regularizarea globală a venitului sunt FF1 pentru salariul cu bază fixă si FF2, pentru colaboratori cu dreptul de prestări servicii (în 2 exemplare). Lunar, impozitul pe venit din salarii se transmite la organul fiscal, pe baza teritorială unde plătitorul îsi are sediul sau domiciliul, prin "Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", care se depune până la data de 25 ale lunii următoare, pentru care s-au lichidat drepturile bănesti.

Persoanele fizice române cu salariu în străinătate trebuie să depună lunar o declaratie de activitate în România. La organul fiscal de pe raza domiciliului.

Documentul justificator de înregistrare în evidenta contabilă a remunerării factorului fortă de muncă este statul de salarii, întocmit în 2 exemplare, lunar, pe sectii, servicii etc, de compartimentul financiar contabil.

Documentele care stau la baza întocmirii statului de salarii sunt: fisele de evidentă a timpului efectiv lucrat, documentele de centralizare a salariilor individuale, pentru personalul salarizat în acord etc, documentele privind retinerile legale: contracte comerciale pentru plătile în rate, retineri în contul bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale, al institutiei de stat, retineri conform listelor de avans chenzinal si concedii de odihnă, certificate medicale, proprii pe baza sentintelor judecătoresti etc.

statul de salarii trebuie să contină, pentru cei cu functie de bază: venitul brut, contributia pentru protectia socială a somerilor, contributia pentru asigurarea socială de sănătate, cheltuielile profesionale, venitul net, deducerea personală de bază, deducerile personale suplimentare, venitul impozabil, impozitul calculat si retinut, informatiile necesare completării FF1. Pentru FF2, informatiile cuprinse în statul de salarii sunt: venitul brut, contributiile pentru asigurarea socială de sănătate, venitul impozabil, impozitul calculat si retinut.

După întocmirea statului de salarii sumate si vizate de cei în drept, urmează instrumentarea tehnică contabilă, prin nota contabilă, privind salariile personalului si colaboratorilor pe luna respectivă.

Pe baza notei contabile se întocmesc ordine de plată, în 3 exemplare, cu explicatii pe verso a fiecărei plăti.

e)     FONDURI SPECIALE

Cuprind vărsăminte efectuate către alte organisme publice, cum sunt: fondul special pentru protejarea asiguratilor, fondul national pentru solidaritate, fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, fondul special de sustinere a învătământului de stat etc.

Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

este datorat de agentiile economice care utilizează forta de muncă. Se explică o cotă procentuală de 3% veniturilor brute în bani si natură realizate de toti salariatii, cu carte de muncă si fără carte de muncă, rezultatul obtinut lunar reprezintă suma de virat în contul Inspectoratului de stat pentru handicapati. Fondul se constituie pe baza cheltuielilor de exploatare, sunt deductibile fiscal si determină un raport integrat asupra rentabilitătii firmei. Fiscal toate fondurile trebuie evidentiate contabil, prin crearea obligatiei, virarea acestora, deoarece una din anexele la bilant solicită suma datorată pe anul curent, suma virată până la 31 decembrie anul curent, sume rămase de virat după 31 decembrie, sume virate în plus. De aceea, fondurile sunt evidentiate pe sintetice de gradul II, pe feluri de fonduri.

635 "cheltuieli cu alte impozite, = 448.0 "fonduri speciale,

taxe si vărsăminte asimilate" fonduri pentru handicapati

Pe 15 ale luni se achită salariile aferente lunii anterioare si se achită la fondul special pentru handicapati prin ordin de plată.

447.0 "Fond special, = 5121 "Conturi la bănci în lei"

fond pentru handicapati

Comisionul la "Camera de muncă" este datorat de toti agentii economici ce utilizează forta de munca cu contract individual, pentru păstrarea si completarea cărtilor de muncă ale salariatilor. Comisionul este perceput de "directiile generale de muncă si protectie socială" în următoarele cote:

0.75% aplicat fondului de salarii, angajatorilor cărora le păstrează si le completează carnetele de muncă ale propriilor salariati.

0.25% aplicat fondului de salarii, pentru verificarea si certificarea legalitătii înregistrate efectuate de către angajatori în carnetele de muncă.

Înregistrarea contabilă de creare a obligatiilor si de virare a comisionului la lichidarea drepturilor salariale sunt:

622 "Cheltuieli cu = 446.0 "alte impozite, taxe, varsaminte

comisioane comision la Camera de Muncă"

La 15 ale luni, când se lichidează salariile aferente lunii precedente, prin ordin de plată se achită comisionul.

446.0 "alte impozite, taxe, vărsăminte = 5121 "Conturi la bănci în

comision la Camera de Muncă" lei"

IN ALTE TARI:

În Franta, impozitul pe venitul global este unic determinat pe venitul realizat anual si depinde de domiciliul fiscal si sursa de venit a persoanelor fizice (ansamblul beneficiilor si veniturilor membrilor domiciliul fiscal)

Cotele veniturilor impozabile în Franta pe număr de parte.

Venitul impozabil pentru o parte în FF

Cota procentuală

Venituri(v) mai mici de 25.890

25.891≤ v ≤55.180

55.181≤ v ≤89.650

89.651≤ v ≤145.160

145.161≤ v ≤236.190

236.191≤ v ≤291.270

v≥291.271

Cota este aplicată la venitul net pe fiecare parte, venitul stabilit pe categorii de surse, corelat cu deficitul anterior, se deduc taxele deja plătite în cursul anului.

În SUA, fiecare subiect este impozitat pe cote diferite în functie de statutul social (căsătorit, soti supravietuitori, necăsătorit, contribuabil individual, etc) prezentat în declaratia pentru venitul impozitabil si a impozitului aferent. La totalul venitului anual se scade jumătate din orice impozit care nu are legătură cu afacerile sau veniturile obtinute, ci asupra angajării propriei persoane la care este obligat contribuabilul (venit brut ajustat), se scad deduceri standard si suplimentare (în functie de situatia familială si handicap). Deducerile se corelează la inflatie. Se mai scade si o sumă fixă stabilită de legea bugetară (scutire personală). Ratele de impozitare se stabilesc în favoarea cuplurilor căsătorite, fată de persoane individuale.


Document Info


Accesari: 17719
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )