Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE

management
DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE


1.1 Documentarea preliminara


1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei
o        Sistemele de management utlizate in mica masura, in formule metodologice simplificate : managementul prin obiective, este regasit sub forma unor liste de obiective, managementul prin bugete, este utilizat numai la elaborarea, realizarea si urmarirea bugetului de venituri si cheltuieli si mai putin in restul actiunilor in care acesta ar trebui sa apara.

o        Metodele si tehnicile de management:


Sedinta : metoda raspandita, nu numai la nivelul celor doua oraganisme participative, ci si la alte nivele organizatorice, desfasurate fie periodic, fie ad-hoc

Tabloul de bord reprezentat de situatii informationale de sinteza ce sunt valorificate de managerii de nivel mediu si superior

Diagnosticarea regasita sub forma unor analize periodice in folosul managerilor de nivel superior sau sub forma raportului de gestiune al Consiliului de administratie

Delegarea -metoda ce presupune rezolvarea unor probleme de catre subordonati

Metode de control

Metode de calculatie a costurilor

Analiza valorii


Subsistemul decizionalAdopta bilantul contabil si raportul de gestiune al administratorilor aferent anului 1999;

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001,eventual si programul de activitate pe exercitiul urmator;

Aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, tehnololgizare, modernizare, restructurare economico-financiara pentru perioada 2001-2004;

Aproba retehnologizarea;

Stabileste nivelul salariilor si al indemnizatiilor lunare;

Hotaraste contractarea unui imprumut bancar pe termen lung;

Aproba structura orgnizatorica pentru 2000

Aproba numarul si structura personalului;


Incadrarea tipologica a deciziilor administratorilor este realizata in tabelul 2.

Semnificatia prescurtarilor din acest tabel este urmatoarea:


C1 - natura variabilelor implicate;

C2 - orizontul de timp si influenta asupra firmei;

C3 - numarul de criterii decizionale;

C4 - amploarea competentelor decidentilor

C - certa

I - incerta

R - risc

S - strategica

T - tactica

Cr - curenta

U - unicriteriala

M - multcriteriala

Un - unica

A - aleatoare

P - periodica

Av - avizata

In - integralaTabelul 2 - Incadrarea tipologica a deciziilor


Decizia

C1

C2

C3

C4

C5

C

I

R

S

T

CR

U

M.

UN

A

P

AV

IN


Decizia 1Decizia 2Decizia 3Decizia 4

Decizia 5Decizia 6Decizia 7Decizia 8Decizia 9Decizia10
Total (%)
Se constata cresterea primilor 4 indicatori si scaderea ratei profitului. Acestea s-au produs datorita dezvoltarii accentuate a societatii si investitiilor foarte mari facute in echipamente de producere.

Rc=Profit brut/Costuri de productie*100

Rv= Profit brut/Cifra de afaceri*100

Ra= Profit brut/Active totale*100

Re= Profit brut/Capital permanent*100


Din analiza tabelului anterior se vede ca Societatea AXA QY PROXIM SRL    a obtinut profit atat in 1999 cat si in 2000.


1.2.1.5.Analiza patrimoniala

Analiza patrimoniului societatii comerciale necesita atat analiza structurii acestuia cat si analiza functionala a situatiei financiar-patrimoniale.

Anliza functionala a situatiei financiar-patrimoniala, se axeaza pe fondul de rulment si pe necesarul de fond de rulment.

Fondul de rulment = Capital permanent - Active imobilizate

Nevoia de fond de rulment = Nevoile de finanatare - Resursele generate de operatiunile ciclice.

In tabelul urmator sunt prezentate informatii pentru analiza fondului de rulment si a necesarului de fond de rulment.


Indicatori privind fondul de rulment

Nr.crt

Indicatori
Cpital permanent
Fond de rulment
Nevoia de fond de rulment
Trezoreria neta


1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale

1.2.2.1.Analiza subsistemului metodologic

La nivelul Societatii AXA QY PROXIM SRL si al unor componente structurale ale acesteia se utilizeaza partial unele metode si tehinici manageriale, care usureaza exercitarea proceselor de management in conditii normale.

Analiza instrtumentarului de management folosit si a elementelor metodologice releva urmatoarele aspecte:

cheltuieli directe-ce se refera la cheltuielile cu materii prime, materiale directe si cheltuieli cu manopera directa

cheltuieli indirecte, ce cuprind cheltuieli comune sectiilor si cheltuieli generale ale intreprinderii

b)      nici una din metodele sau tehnicile utilizate nu respecta un scenariu metodologic propus de stiinta managementului, structurat in etape si faze. Acest lucru diminueaza sensibil efectele pe care le genereaza operationalizarea instrumentarului managerial la care s-a facut referire.

cauze cu caracter obiectiv, de natura contextuala, exogene firmei, concretizate in intensitatea mediului ambiant, lipsa unei strategii clare in domeniu, presiunile la care au fost supusi managerii , criza economica, financiara si manageriala care se manifesta in economie

Cauze de natura subiectiva, ce tin de intreprindere si subsistemele sale, de manageri de executanti. Printre acestea se numara tendinta de a pasa, pe verticala sistemului de conducere, rezolvarea unei probleme, metntalitate conforma careia, rezolvarea unei probleme necesita apelarea unui conducator de nivel superior, insuficienta utilizare a instrumentarului managerial evoluat, lipsa unei ordini de prioritati in abordarea decizionala si actionala a celor mai importatnte probleme cu care se confrunta Societatea AXA QY PROXIM SRL .
1.2.2.2.Consideratii privind subsistemul decizional

Componenta a managementului firmei, subsistemul decizional cuprinde atat deciziile microeconomice, cat si mecanismele de adoptare a acestora.

Analiza va surprinde cateva disfuctionalitati si atu-uri, abordate in stransa legatura cu celelalte componente manageriale.

Se remarca orientarea decizionala a conducerii Societatii AXA QY PROXIM SRL spre o mai buna pozitionare a intreprinderii in mediul concurential specific.

Din punct de vedere tipologic se remarca existenta unei ponderi ridicate a deciziilor:

tactice, cu intervale de timp ce nu depasesc decat ocazional un an, dar cu influente directe asupra unor    componente procesuale si structurale de mare importanta in economia firmei;

certe (50%),cu variabile controlabile si anticipare cat mai exacta a rezultatelor;

partial certe (50%) cu unele variabile necontrolabile, in special cele ce fac referire la piata;

in exclusivitate multicriteriale

periodice si aleatorii, (80% aleatorii, 20% periodice)

de grup - pentru toate deciziile prezentate

a)      Fundamentarea stiintifica. Deciziile ce au fost supuse analizei la inceputul lucrarii satisfac partial un astfel de parametru calitativa in sensul ca valorifica informatiile relevante, transmise operativ si in cantitatea solicitata de decident.

b)      "Imputernicirea" deciziei, respectiv adoptarea acesteia de catre persoana sau grupul de persoane carora le este circumscrisa commpetenta necesara.

c)      integritatea deciziei in ansamblul deciziilor microeconomice-necesita stabilirea unui sau unor obiective decizionale care sa faca parte din sistemul de obiective al firmei

d)      Oportunitatea deciziei- care cere ca orice decizie sa fie adoptata si aplicata intr-un interval de timp considerat optim. Pentru Societatea AXA QY PROXIM SRL    situtia este favorabila pentru ca adoptarea respectivelor decizii a fost dictata de ratiuni economice si manageriale, de aparitia unor probleme majore, complexe, nerezolvate in trecut; este nefavorabila deoarece aplicarea, operationalizarea acestor decizii nu se urmareste intotdeauna cu acuratete, ceea ce face ca rezultatele preconizate de decident sa nu se inregistreze sau sa se produca in afara valorilor dorite;

e)      Formularea corespunzatoare a deciziei are ca cerinta de baza posedarea unor parametrii care s-o faca comprehensibila. In felul acesta se creeaza premise favorabile pentru aplicarea deciziei. In privinta deciziilor esalonului superior aceasta cerinta nu este respectata, niciuna dintre decizii neavand precizate, direct sau indirect:

obiectivul decizional

modalitatea de realizare a acestuia

decidentul

data adoptarii

data aplicarii

locul aplicarii

responsabilul aplicarea deciziei


Cu privire la procesele decizionale strategico-tactice se remarca faptul ca acestea trebuie sa fie structurate in mai multe etape dupa cum urmeaza:

definirea problemei decizionale

stabilirea obiectivelor si criteriilor decizionale

stabilirea variantelor decizionale

alegerea variantei optime (deciderea)

aplicarea deciziei

evaluarea rezultatelor aplicarii deciziei


Respectarea acestor etape asigura posedarea parametrilor calitativi la care s-a facut referire si, implicit, un nivel calitativ adecvat sistemului decizional.

Deciziile adoptate de etajul superior de management nu sunt rezultatul unor astfel de procese decizionale, chiar daca unele din etapele prezentate se regasesc in intesitati reduse.

Stabilirea variantelor decizionale presupune precizarea mai multor variante de realizare a obiectivelor decizionale si a criteriilor decizionale ce-i influenteaza comportamentul si a consecintelor decizionale, ce-i influenteaza comportamentul si a consecitelor decizionale.

Determinarea variantelor decizionale este un demers complex ce cere creativitatea de grup si promovarea unor metode si tehnici specifice de stimularea a acesteia. Societatea AXA QY PROXIM SRL are minusuri importante mai ales in ceea ce priveste precizarea clara a consecintelor decizionale aferente variantelor decizionale.Etapa cea mai importanta a procesului decizional strategico-tactic o constituie alegerea variantei optime de dorit de o maniera stiintifica si nu una empirica.

Aplicarea deciziei si evaluarea eficicacitatii acesteia reprezinta ultimele etape ale unui proces decizional strategico-tactic in cadrul Societatii AXA QY PROXIM SRL prezinta uele minusuri mai ales in privinta urmaririi operationalizarii sale prin actiuni corespunzatoare.

      fluxurile si circuitele informationale. Drumul parcurs de informatiile din diverse documente, de la emitatori la beneficiari, este reflectata de fluxurile si circuitele informationale. Acestea nu sunt conturate pe compartimente functionale si operationale, ci la nivel de document. Legaturile informationale dintre compartimente si activitatea informationala a fiecarui compartiment in parte ar trebui sa fie reflectata intr-un regulament de ordine interioara, lucru care in cadrul Societatii AXA QY PROXIM SRL nu se respecta. Nu se fac nici referiri la fluxurile si circuitele informationale. Astfel accesul la informatie este mai greu, iar unele dintre ele ajung sa nu mai fie folosite corespunzator, atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere cantitativ.

b)      Informatiile vehiculate in sistem. Totalitatea informatiilor care circula, prin fluxurile si circuitele informationale sunt foarte variate, lucru care solicita o multitudine de documente informationale. Nu toate informatiile cuprinse de acestea sunt valorificate in procesele decizionale. Excesul acestora complica sistemul informational si genereaza deficiente majore, cum ar fi redundanta sau supraincarcarea circuitelor informationale.

c)      Procedurile informationale. Sunt precizate in situatiile informationale sub forma unor algoritmi de calcul.

d)      Mijloacele de tratare a informatiilor. In mare parte sunt manule, lucru ce duce la intarzierea transmiterii catre decidenti sau executanti in timp util. Introducerea unor aplicatii informatice a permis orientarea catre informatizarea atat a proceselor de management cat si a celor de executie.

e)      Analiza prin prisma unor principii de concepere si functionare a sistemului informational.
Principiul flexibilitatii sistemului informational

Adaptarea parametrilor sistemului informational la conditiile externe si interne firmei, modificarea caracteristicilor sistemului informational in conformitate cu necesitatile

In ciuda efectuarii unor cheltuieli pentru procurarea unor produse informatice, sistemul informational nu reflecta modificarile survenite.

Continutul, circuitul si modalitatea de tratare a informatiilor a ramas aceeasi ca si cu multi ani in urma.


Prinicipiul unitatii metodologice a tratarii informatiilor

In vederea asigurarii compatibilitatii intre componentele informationale si integrarea deplina a informatiilor pe verticala sistemului managerial este necesara abordarea unitara a culegerii, inregistrarii, transmiterii si prelucrarii informatiilor din punct de vedere metodologic

In marea majoritate a situatiilor sistemul informational functioneaza inertial, fara a lua in considerare cerintele sistemelor metodologic si decizional.Principiul concentrarii asupra abaterilor esentiale

Transmiterea selectiva a informatiilor pe verticala sistemului de management, respectiv a informatiilor ce reprezinta abateri importante de la obiective, criterii, mijloace

Utilizarea ca instrument managerial a bugetului duce la respectarea partiala a acestui principiu. Insa nu exista o agregare suficienta a informatiilor pe verticala sistemului de management-tabloul de bord aflandu-se intr-o stare incipienta.


Principiul asigurarii cu maximum de informatii finale din fondul de informatii primare

Valorificarea la maximum a informatiilor primare prin folosirea unor proceduri informationale mai rafinate, selectate in functie de cerintele proceselor de management.

Nerespectarea cerintelor precedentelor principii, genereaza vehicularea unei mari cantitati de informatii.

Lipsa unor elemente metodologice, generale si specifice, mareste aceste neajunsuri.
frecventa intocmirii documentelor difera de la caz la caz, dar majoritatea se intocmesc de mai multe ori pe zi in cazul in care apare necesitatea lor;

majoritatea documentelor si situatiilor informationale se realizeaza pe formulare tipizate, lucru datorat conducerii Societatii AXA QY PROXIM SRL pentru reducerea volumului de munca a celor care intocmesc aceste documente;

analiza prin prisma posibilitatilor de realizare a obiectivelor fundamentale si derivate;

analiza prin prisma principiilor de concepere si functionare a structurii organizatorice;

analiza incadrarii cu personal;

analiza unor documente de formalizare a structurii organizatorice;

analiza conceperii si functionarii unor componente primare ale structurii organizatorice;

Metodologia are ca repere importante cerintele managementului stiintific si tendintele manifestate in organizarea procesuala si structurala a intreprinderii.Nr.crt

Activitatea

Situatia in actuala structura organizatorica


Previzionarea (elaborarea de strategii si politici globale)

Aceasta se exercita in cadrul Societatii AXA QY PROXIM SRL intr-un compartimente mixt.


Organizare manageriala

Se realizeaza in cadrul compartimentului de Management si Resurse umane. Se concretizeza in atributii referitoare la elaborarea de fise de post, organigrame, sau la asigurarea de conditii adecvate de organizare a productiei si muncii.


Acivitatea de marketing

Se realizeaza in cadrul compartimentului de marketing.


Bugetare

In cadrul Societatii AXA QY PROXIM SRL aceasta activitate nu exista din punct de vedere organizatoric, ea fiind preluata de compartimentul Financiar,fara sa aiba o extensie la nivel de subdiviziuni organizatorice (centre de gestiune)


Financiara

Aceasta se regaseste in actuala structura organizatorica a Societatii AXA QY PROXIM SRL in cadrul compartimentului Financiar. Continutul acestei activitati are un caracter post operativ si uneori administrativ.


Contabila

In cadrul acestui compartiment se resimte implicarea mangeriala ampla si astfel aceasta activitate este bine dimensionata si delimitata organizatoric si uman. Aceasta activitate se deruleaza conform metodologiilor contabile in vigoare


Control financiar de gestiune

Aceasta activitate se desfasoara in cadrul compartimentului financiar si este realizata de patru persoane


Selectia si incadrarea personalului

Aceste activitati se regasesc organizatoric in caadrul compartimentului Management-Resurse Umane


Evaluarea si motivarea personalului

Se face tot in cadrul compartimentului Management-Resurse Umane. Motivarea materiala a salariatilor are la baza sistemul de salarizare si contractul colectiv de munca.


Formarea si perfectionarea personalului

Se realiazeaza in acelasi compartiment ca si precedenta activitate. Societatea AXA QY PROXIM SRL asigurand angajatilor sai stadii de pregatire atat in tara cat si in strainatate.


Protectia salariatilor

Atat protectia muncii cat si protectia sociala se desfasoara in cadrul compartimentului Management Resurse Umane.


Informatica

Exista din punct de vedere organizatoric in compartimentul "Oficiul de calcul"


Tinand cont ca firma activeaza intr-un mediu concurential turbulent, este necesara o revigorare procesuala si structurala ale unor componente majore-functiuni, activitati, compartimente-ca premisa a amplificarii viabilitatii economice si manageriale a Societatii AXA QY PROXIM SRL . Acest lucru este posibil in conditiile remodelarii de ansamblu a sistemului de management si a componenetei organizatorice a acestuia.
Analiza prin prisma unor principii de concepere si functionare a structurii organizatorice


Nr.crt

Principiul

Cerintele principiului

Deficiente datorate nerespectarii principiului


Mod de manifestare

Localizare in structura organizatoricaPrincipiul suprematiei obiecivelor

Conceperea si functionarea structurii organizatorice trebuie orientate spre realizarea obiectivelor fundamentale si derivate ale firmei

Actuala structura organizatorica a Societatii AXA QY PROXIM SRL nu asigura decat partial conditiile necesare realizarii obiectivelor fundamentale si derivate si uneori se ajunge la insuccese. Acest lucru este explicat pe de o parte de insuficienta dimensionare a unor activitati importante si pe de alta insuficienta pregatire a personalului la nivelul anumitor compartimente

Structura organizatorica de ansamblu a firmei


Principiului managementului participativ

Constituirea si functionarea de organisme participative de management si crearea de conditii organizatorice necesare implicarii salariatilor in desfasurarea proceselor manageriale

Prin infiintarea CA si AGA s-au constituit organismele ce rezolva decizional problemele strategico-tactice.

Structura organizatorica de ansamblu a firmei


Principiul apropierii conducerii de executie

Necesitatea proiectarii unui numar cat mai redus de niveluri care sa asigure suplete structurii organizatorice


Structura organizatorica a Societatii AXA QY PROXIM SRL dispune de un numar de 7 niveluri ierarhice

Structura organizatorica de ansamblu a firmei


Principiul reprezentarii structurii organizatorice

Formalizarea structurii organizatorice in documente specifice cum ar fi ROF, organigrama, fise de post

Aceste documente sunt intocmite si in cadrul Societatii AXA QY PROXIM SRL dar acestea nu sunt intocmite in conformitate cu cerintele unui management stiintific

Structura organizatorica de ansamblu a firmei


Principiul concordantei dintre natura postului si caracteristicile titularului de post

Corelarea continutului, a cerintelor posturilor de management si executie cu o serie de particularitati, de caracteristici profesionale si manageriale ale ocupantilor acestora

Structura socio-profesionala nu este corelata cu cerintele posturilor ocupate

Compartimente functionale si operationale


Principiul flexibilitatii structurii organizatorice

Nevoia adaptarii permanente a structurii organizatorice la modificarile ce intervin in variabilele exogene ce influenteaza firma si managementul acesteia

Principiu ce nu se respecta si datorita instabilitatii din cadrul Societatii AXA QY PROXIM SRL si a numeroaselor schimbari ce se realizeaza la nivelul managementului de varf; fiecare echipa de conducere venind cu noi viziuni

Structura organizatorica de ansamblu a firmei


Principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor

Existenta unor interdependente inter posturi is functiuni

Nu exista descrieri ale functiilor. Fisele de post nu delimiteaza foarte bine sarcinile si competentele

Structura organizatorica de ansamblu a firmei


Principiul crearii unor colective intercompartimentale

Crearea si functionarea unor colective de specialisti recrutati din diverse compartimente pentru rezolvarea unor probleme complexe cu caracter inovational

Lucrul acesta se intampla destul de des, mai ales atunci cand se lanseaza un nou sortiment de mobila. Acest nu poate fi generalizat pentru a putea vorbi de o structura organizatorica de tip matriceal ce se regaseste in managementul prin proiecte

Structra de ansamblu a firmei


Principiul alegerii variantei optime

Alegerea celei mai bune variante de structura organizatorica din mai multe variante posibile

Pentru alegerea actualei structuri organizatorice conducerea Societatii AXA QY PROXIM SRL a fost pusa in situatia de a alege din mai multe variante, lucru incheiat cu alegerea prezentei variante organizatorice

Structura de management


Principiul permanentei conducerii

Existenta unui inlocuitor al managerului in lipsa acestuia

In genere acest principiu este respectat la toate nivelele organizatorice

Structura de management


Principiul eficientei structurii organizatorice

Compararea eforturilor reclamate de functionarea structurii organizatorice cu efectele generate de aceasta si obtinerea de eficienta

Structura organizatorica adoptata este una foarte buna.

Structura de ansamblu a firmei
1.3 Puncte forte economice si managerialeNr.

Puncte forte

Termen de comparatie

Cauze

Implcatii


Folosirea metodelor si tehnicilor de management cum ar fi managementul prin bugete,diagnosticarea, delegarea, managementul prin obiective

Cerintele managementului stiintific

-disfunctionalitati inregistrate de activitatile firmei

-intensificarea concurentei pe piata mobilei

-cresterea gradului de fundamentare a deciziilor strategice si tactice

-utilizarea mai buna a timpului de munca al managerilor


Folosirea unui numar ridicat de metode si tehnici manageriale: managementul prin bugetele, diagnosticarea, delegarea, managementul prin obiective

Solicitarile managementului stiintific

-Intensificarea si chiar agresivitatea concurentei in domeniul productiei si comercializarii de mobila

-Disfunctionalitati inregistrate in activitatile firmei

-Cresterea gradului de fundamentare a deciziilor strategice si tactice


Situatie economico financiara de ansamblu buna. Firma a inregistrat profit

Nivelul realizat in 1999

- accentul pus pe dezvoltare si cresterea productivitatii si a calitatii produselor

-Cresterea prestigiului si marirea cotei de piata

1.4. Puncte slabe economice si managerialeNr.cr

Puncte slabe

Termen de comparatie

Cauze

Implicatii


Inexistenta strategiilor politicilor realiste, centrate pe studii de piata, studii de diagnosticare si previziune macroeconomica

Cerintele managementului strategic

-Neacordarea atentiei pentru efectuarea unor studii de piata

-Lipsa unor prioritati in abordarea decizional si actionala a problemelor cu care se confrunta

-Dificultati in adaptarea firemei la mediul concurential in care-si desfasoara activitatea

-Utilizarea ineficienta a potentialului uman si material


Deficiente metodologice in conceperea si functionarea sistemului de management si a componentelor sale

Metodologia de reproiectare a managementului firmei

-Delimitarea insuficienta a unor componente structurale a firmei

-Motivarea ineficienta a salariatilor

-Cunoasterea superficiala a aspectelor metodologice de catre persoanele implicate in derularea demersurilor

-Adaptarea cu greu la cerintele si exigentele pietei


Delimitarea insuficienta intre componentele sistemului de management precum si neprecizarea conexiunile dintre acestea

Cerintele managementului stiintific

-Cunoasterea diferita a sistemului de management de catre personal

-Informatizarea redusa a proceselor de management

-Insuficienta descentralizare manageriala si economica

-Dificultati in patrunderea firmei pe piata

-Neincluderea managementului in categoria factorilor de amplificare a viabilitatii economica a firmei


Nerespectarea principiilor specifice de rationalizare si functionare

Cerintele si exigentele managementului stiintific

-Dificultati in selectia unor specialisti necesari anumitor compartimente

-Inexistenta sistemului de obiective

-Neinformatizarea sistemului de management
-Existenta unei duble subordonari

-Diminuarea responsabilitatilor
Grad redus de informatizare a firmei

Cerintele managementului stiintific

-Insuficienta implicare a managerilor in rezolvarea problemelor specifice firmei

-Dotarea tehnica in domeniu deficitara

Neinformarea la timp a managerilor

-Fundamentarea cu greu a deciziilor strategice si tacticeFolosirea accidentala(si nu generalizata) a instrumentelor manageriale moderne cum sunt managementul prin obiective, managementul prin proiecte

Cerintele managementului stiintific

-Existenta altor prioritati ale managerilor firmei

-Reticenta la nou a majoritatii angajatilor


-Greutati in fundamentarea deciziilor adoptate

-Dificultati in adaptarea firmei la cerintele si exigentele din ce in ce mai accentuate a peietei mobilei


Lipsa unor documente organizatorice

Principiul reprezentarii structurii organizatorice

-Desele schimbari in statutul firmei

-Confuzii in exercitarea atributiilor compartimentelor functionale si operationale

-Paralelism in exercitarea unor componente procesuale


Lipsa unui sistem de obiective in care sa fie implicate toate componentele procesuale

Cerintele managementului stiintfic

-Existenta unor politici motivationale care nu iau in considerare obiectivele si gradul de realizare a acestora in acordarea recompenselor banesti individuale

-Reticenta unei parti a salariatilor la nou

-Atitudinea necorelata a managerilor cu realitatile firmei

-Amplificarea caracterului empiric al managementului

-Nestabilirea unor prioritati in abordarea decizionala si operationala a problemelor cu care se confrunta managerii de la toate nivelele ierarhice


Folosirea metodei pe comenzi doar ca metoda de calculatie a costurilor

Cerintele managementului stiintific

-Conservatorismul personalului

-Insuficienta conditiilor materiale, manageriale si umane

-Implicarea insuficienta a managerilor in derularea proceselor de management pe o baza informational reala

-Greutati in promovarea unor politici motivationale diferentiate

-Dificultati in urmarirea abaterilor de la cheltuielile normate


Stocarea timp indelungat a mobilei in depozite


-Necontractarea intregii productii dinainte

-Cresterea cheltuielilor

-Imobilizari de fonduri


Depasirea numerelor de ore de stationare a utilajelor

Valorile inregistrate in 1999

-reducerea numarului de personal direct productiv

-invechirea utilajelor

-Cresterea cheltuielilorNerealizarea reviziilor anuale conform programului de reparatii

Valorile inregistrate in 1999

-defectari nenumarate ale utilajelor


-cresterea cheltuielilor

-calitate inferioara a produselor


Cresterea numarului de ore de stationare a utilajelor

Valorile inregistrate inainte de 1999

-reducerea numarului de muncitori

-diminuarea cererii si implicit a productiei

-cresterea cheltuielilor
Document Info


Accesari: 5475
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )