Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE

management
ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE


NECESARUL DE MAsINI, UTILAJE sI ECHIPAMENTEPentru determinarea necesarului de utilaje utilizam relatia:


, în care:


Qi - cantitatea de produs prelucrat pe utilajul i;

nti - norma tehnica de timp pentru prelucrarea unei unitati de produs pe utilajul (i);

- timp maxim disponibil (ore-masina/an) pentru utilajul i.Tabelul nr. 5.1. Calculul necesarului de masini si locuri de munca manuale


Produse, subansamble, repere

Operatii

Cantitatea

planificata

Nt

(ore/buc)

Timp disponibil

(ore)

Necesarul de masini si locuri de munca

Cod

Numar

R1

I mec
"f"


R2

I mec
"e"


R3

I mec
"d"


S1

Montaj


S2

Montaj


C

I
"SA1"


II
"SA3"


Montaj


D

IV mec
"f"


V mec
"m"


VI mec
"SA3"


Prelucrari

manualeTabelul nr. 5.3. Excedentul si deficitul de utilaje si locuri de munca


Sectia

Utilajul sau locul de munca

Existent

an t

Necesar

an t+1

Excedent

Deficit

Sectia I

"d"

"e"

"f"

Banda transportoare pentru S1

Banda transportoare pentru S2

Sectia

a II-a

"f"

"m"

"SA1"

"SA2"

"SA3"

Banda transportoare pentru D


Tabelul nr. 5.4. Evaluarea cladirilor, utilajelor si echipamentelor

Sectia I


Denumire mijloc fix

Vi

gu

Vra   

Dur

Cladire

Utilaje d

Utilaje e

Utilaje f

Alte mijloace- valoare totala


Sectia a II - a


Denumire mijloc fix

Vi

gu

Vra   

Dur

Cladire

Utilaje f

Utilaje SA1

Utilaje SA2

Utilaje SA3

Alte mijloace- valoare totala

Atelier mecano-energetic


Denumire mijloc fix

Vi

gu

Vra   

Dur

Cladire

Utilaje - valoare totala


Administratie generala


Denumire mijloc fix

Vi

gu

Vra   

Dur

Cladire

Microcalculatoare

Autoturisme

Autocamioane

Alte mijloace fixe


Legenda:

k - coeficient de reevaluare; Vi - valoarea de înlocuire;

Vicont - valoarea de înregistrare în contabilitate; gu - gradul de uzura;

Dur - durata de utilizare ramasa; Vra - valoarea ramasa actualizata.1.3. Investitii


Tabelul nr.5.5. Disponibilizari de masini si utilaje


Nr.

Crt.

Mijloace propuse pentru vânzare

Numar

Valoare unitara

lei/buc.)

Valoare totala

( lei)

Categorii

de mijloace

Denumire
Utilaje

"d"
"e"
"f"
"SA1"
"SA2"
"SA3"

Alte

mijloace

tehnice

Sectia I
Sectia a II-a
Atelier mecanic
Administratie generala

Total


Valoarea unitara, respectiv pretul de oferta se poate calcula în doua moduri:

pret cel putin egal cu valoarea ramasa de amortizat, în cazul în care utilajele au fost reevaluate recent sau când inflatia este scazuta;

pret cel putin egal cu valoarea reevaluata a utilajelor.


Principalele obiective ce vor fi incluse în planul de investitii decurg din strategia privind înnoirea si modernizarea productiei si din unele masuri tehnice si organizatorice pentru cresterea productivitatii muncii.

Societatea comerciala nu-si propune în acest an investitii social-culturale.


Tabelul nr. 5.6. Planul de investitii


Nr.

crt.

Mijloace ce vor fi achizitionate

Numar

Valoare unitara

lei/buc.

Valoare totala

lei

Categorii de mijloace

Denumire


Utilaje

"d"
"e"
"f"
"g"
"m"
"SA1"
"SA2"
"SA3"

Autoturisme

Autocamioane

Dispozitive "P1" pentru masinile "d"

Modernizarea masinilor SA1

Benzi transportoare pentru S1

Benzi transportoare pentru S2

Benzi transportoare pentru D

Utilaje si dotari în atelierul de reparatii

Elemente de tehnica de calcul

Alte mijloace fixe*


sectia I
sectia a II-a

Investitii în modernizarea instalatiilorAlte mijloace tehnice

Total

* Se aloca anual fonduri pentru modernizari sau alte achizitii de mijloace fixe în cuantum de circa 10 % din valoarea mijloacelor existente la sfârsitul anului.

Pentru a dispune de utilajele necesare la începutul anului societatea trebuie sa obtina un credit comercial de o luna de zile din partea furnizorului si sa-si asigure finantarea preponderent din surse împrumutate.

2. NECESARUL DE RESURSE UMANE
1.1. Calculul necesarului de personal si a fondului de salariiNecesarul de muncitori direct productivi


Pentru a stabili necesarul de muncitori pentru realizarea productiei aferente strategiei se utilizeaza metoda sintetica sau metoda analitica.

Metoda analitica tine seama de timpul de lucru disponibil, productia planificata si normele de timp pe produse.


Qi - cantitatea planificata din produsul (reperul, subansamblul) i;

nti - norma de timp aferenta produsului (reperului, subansamblului) i;

Td - timpul disponibil pe un muncitor (ore/an).Tabelul nr. 5.7. Balanta timpului de munca pe o persoana

Nr.

crt.

Indicatorii timpului de munca

Prevederi - zile


Numar de zile calendaristiceZile nelucratoarea) concedii de odihna


b) sarbatori legale si repaus saptamânalTimp maxim disponibilTimp neutilizat - total, din care:a) întreruperi de o zi întreaga sau în cadrul schimbului


b) concedii maternitate si program redus maternitate


c) concedii de boala si program redus pe motive de boala


d) învoiri si concedii fara plata de o zi si în cadrul schimbului


e) absente nemotivate de o zi întreaga si în cadrul schimbului


f) alt timp nelucratTimp efectiv de lucruDurata medie a zilei de lucru (ore)Numar anual de ore de lucruTabelul nr.5.8. Necesarul de muncitori direct productivii si fondul de salarii aferent


Produse, repere, subansamble

Norma

de timp

(ore/buc)

Timp total

(ore)

Salariul mediu orar

(lei/ora)

Fond salarii

( lei)

Necesar

muncitori

Denumire

Cantitate

planificata

(buc)
Sectia I

R1R2R3S1- montajS2 - montajTotal sectia I

Sectia a II-a

CDTotal sectia a II-a

Total societate comercialaNecesarul de muncitori indirect productivi


În cazul muncitorilor care desfasoara activitati în sectii legate de activitatea de baza necesarul se calculeaza tinând seama de muncitorii direct productivi si de relatia de dependenta dintre cele doua categorii de personal, stabilita statistic:Nind1 - necesar de muncitori indirect productivi în sectia i în anul de plan;

Nind0 - numarul de muncitori indirect productivi în sectia i, în anul de baza;

D Nd - modificarea numarului de muncitori direct productivi fata de anul de baza;

kd - coeficient de dependenta dintre muncitorii direct si indirect productivi din sectii.
- sectia I:- sectia a II-a:


Necesarul de personal în atelierul mecano-energetic (atelierul de reparatii) se calculeaza pe baza planului de reparatii, tinând seama de numarul orelor masina pentru efectuarea reparatiilor.

Se poate calcula pe baza unei relatii de dependenta determinata statistic în functie de numarul orelor-masina din sectii. Se are în vedere faptul ca ponderea principala în activitatea atelierului o detin activitatile de reparare a utilajelor din sectii si, totodata, faptul ca planificarea unei reparatii la un utilaj (ciclul de reparatii) tine seama de numarul orelor de functionare.

Daca utilajele din sectii sunt asemanatoare sub aspectul complexitatii si gradului de uzura se poate avea în vedere si o modificare proportionala a numarului de muncitori din anul anterior cu numarul utilajelor si, eventual, cu gradul mediu de uzura.

Prin ultima metoda necesarul de muncitori în atelierul de reparatii va fi:


y = persoaneNecesarul de personal de conducere, de specialitate, administrativ si auxiliar


Pentru aceasta categorie, numarul se stabileste pe baza organigramei aprobate de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.Tabelul nr. 5.9. Necesarul de muncitori indirect productivi si fondul de salarii aferent


Locul de munca

Numar de muncitori indirect productivi

Salarii tarifare lunare (lei)

Fond salarii anual (lei)

Sectia I

Sectia a II-a

Atelierul mecano-energetic

Compartimentele functionale

Tabelul nr. 5.10. Structura personalului de conducere, executie de specialitate si auxiliar


Compartimentul, functia

A

B

C

D

E

F

Total

1. Director si directori pe functii
2. Strategie si planificare economica
3. Resurse umane
4. Programarea productiei
5. Organizarea productiei si a muncii
6. Aprovizionare
7. Marketing
8. Vânzari, import-export
9. Transporturi
10. Depozite
11. Financiar
12. Contabilitate
13. Relatii cu publicul
14. Administratie, paza, P.S.I.
15. Birou informatizare
16. Oficiul juridic
17. Managementul calitatii
18. Atelier cercetare-proiectare
19. Sectia I
20. Sectia a II-a
21. Atelier mecano-energetic
Total din care:
- sefi servicii, birou, sectii, ateliere
LEGENDĂ

A - ingineri; D - tehnicieni;

B - economisti; E - personal administrativ si auxiliar;

C - alte categorii cu studii superioare; F - muncitori.
Tabelul nr. 5.11. Fondul anual de salarii

pentru personalul de conducere, executie de specialitate, administrativ ;i auxiliar

Nr.

crt.

Categoria de

personal

Locul de munca

Nr.

Salariul

mediu lunar

(lei/pers)

Fond salarii

anual (lei)
Maistri:


Sectia I - 1 la 40 muncitori
Sectia II - 1 la 40 muncitori


Atelier reparatii - 1 la 30 muncitori
C.T.C - 1 maistru


Personal cu studii superioare

Sectia I
Sectia a II-a
Atelier reparatii
Compartimente functionale

Tehnicieni

Atelier reparatii
Compartimente functionalePersonal

administrativ si

auxiliar

Sectia I
Sectia a II-a
Atelier reparatii
Compartimente functionalePersonal de

Conducere

Sectia I
Sectia a II-a
Atelier reparatii
Compartimente functionale
Directori
Manager general

Total

Sectia I
Sectia a II-a
Atelier reparatii
Compartimente functionale

Total generalTabelul nr. 5.12. Centralizatorul necesarului de personal si a fondului de salariiSpecificatie

Numar

Salarii

CO

Sporuri

Fond salarii

- lei -

Cheltuieli indirecte cu salariile

Sectia I

Muncitori direct productiviMuncitori indirect productiviPersonal TESATotal sectia ISectia a II-a

Muncitori direct productiviMuncitori indirect productiviPersonal TESATotal sectia a II-aAtelier reparatii

MuncitoriPersonal TESATotal atelier reparatiiAdministratie generala

MuncitoriPersonal TESATotal administratie generalaTotal societate comerciala

Câstigurile medii lunare sectia I:

previzionate: sectia a II-a:

atelier reparatii:

compartimente functionale:

total societate comerciala:
Concediile de odihna pentru muncitorii direct productivi se calculeaza cu relatia:


, în care:


Nm - numarul de muncitori direct productivi;

Zc - zile concediu de odihna pe un muncitor;

sh - salariul mediu orar.

Sporuri la salariile tarifare de încadrare se calculeaza la fel ca în anul anterior.

Angajarile de personal se vor face dupa redistribuirea personalului rezultat ca surplus în urma reorganizarii si perfectionarii activitatii. Redistribuirea se va face tinând seama de compatibilitatea posturilor si de optiunile persoanelor vizate.


Tabelul nr.5.13. Fluctuatia personalului


Nr.

crt

Categorii de personal

Angajari

Disponibilizari

Numar

Cheltuieli

unitare

lei/persoana

Cheltuieli totale

- lei-

Numar

Cheltuieli

unitare

lei persoana

Cheltuieli

totale

- lei-


Muncitori direct productivi
Muncitori indirect productivi
Personal cu studii superioare
Tehnicieni
Maistri
Personal administrativ si auxiliar
Pentru angajarea de personal, întreprinderea trebuie sa suporte anumite cheltuieli (de instalare, de instruire etc.), care se estimeaza la :

1000 lei pentru un muncitor direct productiv;

850 lei pentru un muncitor indirect productiv;

1200 lei pentru o persoana de specialitate;

800 lei pentru o persoana din alte categorii.

În cazul disponibilizarii întreprinderea va acorda fiecarei persoane un numar de trei salarii, la nivelul salariului mediu pe economie (prevedere din contractul colectiv de munca).

Aceste cheltuieli vor fi suportate direct din rezultatele obtinute si vor fi înscrise în anexa corespunzatoare a bugetului previzional de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pentru anul de plan.
3. NECESARUL DE RESURSE MATERIALE   


Necesarul de aprovizionat din fiecare resursa în parte se determina tinând seama de necesarul pentru productie (Npl), stocurile existente la sfârsitul anului de baza (Si), factorii care influenteaza necesarul (pentru consumurile indirecte), normele de consum (pentru consumurile directe).


Luând în considerare consumurile din anul precedent, evolutia preturilor, prognozele privind productia fizica, se estimeaza urmatoarele consumuri si costuri generale:


a)  Consumul de combustibil gospodaresc urmeaza sa se diminueze cu 15% prin modernizarea si mai buna utilizare a instalatiilor. În acest scop va fi realizat un proiect de investitii în valoare totala de 300.000 lei.


b)  Consumul de energie electrica pentru iluminat si alte necesitati de administratie generala se pastreaza la nivelul anului anterior.


c)  Consumul de energie electrica pentru forta motrice în atelierul de reparatii se modifica proportional cu numarul de utilaje din sectii.


d)  Cheltuielile cu uzura S.D.V.- urilor si a altor obiecte de inventar vor fi:


o       sectia I: 90 lei pe loc de munca;

o       sectia a II-a: 120 lei pe loc de munca

o       atelierul de reparatii: 100 lei pe loc de munca;

o       personalul la nivel de societate comerciala: 50 lei/persoana.


e)  Cheltuielile cu materialele auxiliare în sectii se modifica proportional cu productia fizica echivalenta (echivalare pe baza manoperei directe pe produse), iar în atelierul de reparatii si la nivel de întreprindere proportional cu cifra de afaceri totala.


f)  Cheltuielile cu materialele de protectie se modifica proportional cu numarul de muncitori.


g)  Cheltuielile cu piesele de schimb:


o       în sectia I: 100 lei/utilaj

o       în sectia a II-a: 125 lei/utilaj;

o       în atelierul de reparatii: cu 15% mai mult decât în anul anterior;

o       în compartimentele functionale:    cu 20% mai mult decât în anul anterior;Tabelul nr. 5.14. Necesarul de combustibil gospodaresc


Locul de consum


Cheltuieli cu combustibilul în anul de plan (lei)

Sectia I


Sectia II


Atelierul mecano-energetic


Administratie generala


TotalTabelul nr. 5.15. Necesarul de materiale auxiliareCifra de afaceri


Materiale auxiliare (lei)

 

Anul t

Anul t

Anul t

Anul t+1

Sectia I


 

Sectia a II-a


 

Atelier reparatii


 

Administratie generala


 

TotalTabelul nr.5 .16. Cheltuieli cu uzura materialelor de protectie


Locul de consum

Numar muncitori

Materiale de protectie lei)

An t

An t


An baza

An plan

Sectia I


Sectia a II-a


Atelier reparatii


Administratie generala


Total


Nota:

Valoarea calculata se înmulteste cu indicele mediu de crestere a preturilor materialelor de rpotectie.

Tabelul nr. 5.17. S.D.V.-uri si alte obiecte de inventar
Nr.

crt.

Locul de utilizare si consum

Numarlocuri de

munca

Cheltuieli planificate ( lei)


Unitare

Totale


Sectia I

Sectia a II-a

Atelier mecano-energetic

Compartimente functionale

Total

Tabelul nr.5.18. Necesarul de piese de schimb

Nr. crt.

Locul de consum

Baza de calcul

Valoarea consum

piese de schimb ( lei)

U.M.

Valoare

Indicator

consum

(lei/u.m.)
Sectia I

Numar utilaje

Sectia a II-a

Numar utilaje

Atelier reparatii

Necesar an baza

Administratie generala

Necesar an baza
Tabelul nr.5.19. Calculul necesarului de materii prime


Materii prime

Produsul, reperul

Necesar pentru productia planificata

Denumire

Pret unitar

Cod

Cantitate

Consum specific

Cantitate (kg)

Valoare

lei)

m5


R1

m4


S1


S2

m2


R2

m3


R3

Total sectia I


m4


C


D

m6


D

Total sectia II


Nota:

Preturile unitare ale materiilor prime sunt cele negociate cu furnizorii si la unele sortimente, difera de cele previzionate initial.


Tabelul nr. 5.20. Determinarea necesarului de energie electricaProduse

Repere

Cantitatea

planificata

(buc)

Operatii

Utilaje

Necesar energie

Cod

Pi

(kw)

Nt   

Kw-ora

Valoare

R1


I

Mas. "f"

R2


I

Mas. "e"

R3


I

Mas. "d"

S1


Montaj
S2


Montaj
Total sectia IC


I

Mas. "SA1"

II

Mas. "SA3"

D


IV

Mas. "f"

V

Mas. "m"

VI

Mas. "SA3"

Montaj
Total Sectia a II-aAtelier reparatii (energie pentru forta motrice)Iluminat si alte consumuri generale

Sectia ISectia IIAtelier reparatiiCompartimente functionaleTotal consumuri

Sectia ISectia IIAtelier reparatiiCompartimente functionaleTOTAL GENERAL
Nt - norma tehnica de timp ore-masina/buc.)

Pi Puterea instalata (kw / utilaj

Pretul pe kwh este de .....


Tabelul nr. 5.22. Centralizatorul planului de aprovizionare


4. PREVIZIUNEA NEVOILOR DE FINANŢARE


4.1. Previziunea necesarului de resurse financiare pentru investitii


Valoarea totala a investitiilor se ridica la .......... ..... ...... lei.


4.2.Previziunea necesarului de resurse pentru fondul de rulment


Perioadele de stocare pentru fiecare element se calculeaza prin metode specifice (nu se detaliaza calculele în aceasta lucrare). În continuare vom lua în considerare:

15 zile pentru stocurile materiale;

10 zile pentru stocurile de produse finite;


Tabelul nr.5.23. Previziunea stocurilor prin metoda analitica


Nr. crt.

Elemente de calcul

Valoare (mii lei)

Zile

Stoc (lei)

Totala

Zilnica

Stocuri de materii prime,

materiale, obiecte de inventar, combustibil etc.

Productie    în curs de executie

Total productie în curs de executie


Produse

Repere

Subansamble

Produse finite

Total produse

Total stocuri


Ciclul de fabricatie are o durata medie de 5zile.

Pentru a previziona datoriile de exploatare se utilizeaza metoda globala si metoda analitica.

Metoda globala este utilizata pentru a previziona o parte din pasive, numite si pasive stabile-2 (Ps2), alcatuite din datoriile fata de furnizorii de resurse materiale si cele pentru constituirea de rezerve, provizioane, garantii etc.

, în care:

t - durata medie a decalajelor dintre plati;

Na - necesarul total de aprovizionat;

Metoda analitica este utilizata pentru determinarea pasivelor generate de datorii cu termene fixe de plata care se reînnoiesc permanent: datoriile cu salariile, impozitele, C.A.S.-ul, energia s.a.

Numarul mediu de zile dintr-o luna în care soldul mediu al pasivelor zilnice se afla la dispozitia întreprinderii este de 6 zile la salarii si CAS întrucât se fac plati de doua ori pe luna, de 6 zile la energie, ca urmare a faptului ca se plateste 40% în avans si de 12 zile la impozitul pe profit si TVA.

Tabelul nr. 5.24. Previziunea datoriilor de exploatare prin metoda analitica simplificata


Nr. crt.

Elemente de calcul

Valoare (mii lei)

Numar zile

Valoare pasive ( lei)

Totala

Zilnica


Salarii


CAS


Energie electrica


Impozit pe profit


T.V.A

Total


Tabelul nr. 5.25. Previziunea creantelor


Categorii de creante

Valoare

anul t

Valoare

anul t

Valoare anul t

1. Creante comerciale
2. Cifra de afaceri
3. Durata medie a creditului client (zile)
4. Alte creante
TOTAL

Pentru a previziona necesarul total de fond de rulment (NFR), trebuie sa luam în considerare atât stocurile cât si creantele si datoriile de exploatare.


NFR = NFRim + creante - datorii de exploatare


Document Info


Accesari: 6247
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )