Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Management si Tehnici BANCARE

management
Management si Tehnici BANCARE

Sistemul Bancar

Rolul Bancilor in economie banca este importanta pentru ca:

ACTIV B de Af. PASIVUL

(UTILIZARILE)   (RESURSELE)BANII

Cump. Titluri de val.


ale intrepr. cotate pe

piata de cap. (BURSA)

BANI
Categoriile bancilor de Af. cuprinde : B. de investitii, Soc de portofoliu, B ipotecare, Soc de investitii, Fonduri mutuale, Cluburile de afaceri.

B. de investitii : au ca obiectiv implicarea in ec. reala in viata intreprind. atat prin op. de finantare cat si prin op. de restructurare ec.

B. de Investitii realiz. urmat. tipuri de cativitati :

- plasamentul si subscrierea de titluri de val. emise de intrepr. din ec. ;

- restructurarea intrepr. neviabile (este cump. o intreprind. care aduce pierdere, urmeaza un proces de restructurare, iar cand firma devine rentabila va fi vanduta pe o suma mult mai mare)  ;

- op. de privatizare ec. ;

- op. de achizitii si fuziuni de firme.

In op. desf. obiectivul principal al B de investitii este profitul. (Castigul ), intotdeauna se va cumpara ieftin, iar dupa o anumita perioada de timp se va vinde la un pret mult mai mare.

Soc. de portofoliu : Fac investitii ,cumpara numai actiuni la diverse intrepr. , adica altfel spus drepturi de proprietate. Prin urmare obiectivul acestor soc. este sa controleze activit. intrepr. la care au cumparat actiuni.

Soc. de portofolii stau la baza grup. de intrepr.(a structurilor de tip holding in care o intrepr. are participatii la diverse subdisiare).

B. ipotecare : acorda credite pt. cump. de terenuri si pt. realiz. constructiilor industriale , civile sau locative.

Numele de B. ipotecare vine pe de o parte de la titlurile de valoare pe care banca le vinde pe piata pt. a obtine resurse si care se numesc ,,bilete ipotecare'' sau ,,obligatiuni ipotecare'', iar pe de alta parte pt. ca creditele acordate de aceasta banca sunt garantate cu o garantie numita ipoteca.

Ipoteca se instituie asupra unor bunuri fixe, nedeplasabile, imobile, cum ar fi terenurile sau cladirile.

Soc. de investitii : acestea au aparut pt a da posibilitatea micului investitor sa faca plasamente pe piata de capital. Prin urmare titlurile proprii emise de aceste soc. (si care se numesc unit. de investitii, de portofoliu sau chiar actiuni) au valori mici.

Soc. de investitii au caracter deschis, adica investitorii pot investi in soc. cumparand titlurile emise de acesta in orice moment, dupa cum pot dezinvesti( pot solicita rascump. titlurilor anterior cumparate), orcand.

Ultimul aspect indica ca resursele soc. se pot modifica de la o zi la alta de unde si numele de soc. de investitii cu capital variabil pt. aceasta categ. de intrepr. SICAV.

Castigul investitorilor in SICAV este form din 2 componente :

diferenta de pret (dif. dintre pret. de rascumparare teoretic mai mare si pretul de cump. teoretic mai mic) ;

Dividendele si dobanda colectata.

Pt. ca aceste instit. Sunt deschise marelui public, statul intervine si le reglem. activit. stabilind anumite limite pt. plasamente, astfel SICAV nu poate plasa mai mult de 10% din resurse in titlurile emise de o singura intreprind. si este obligat ca o parte din plsamente sa le faca in titluri emise de stat(oblig. de stat, certif. de trezorerie, etc.)

Fondurile mutuale : se aseamama cu soc. de investitii cu doua mici deosebiri :

nu au personalit. juridica motiv pt. care trebuie gestionate, administrate de o alta firma numita soc. de administrare, respectiv trebuie pastrate, depozitate la o alta intrepr. numita soc. depozitara, care este intotdeauna o banca.

Castig. investitorilor in fonduri este format din componenta diferita de pret.

Cluburile de afaceri : sunt niste asociatii formate din 30-40 de pers. care convin ca periodic, de regula lunar sa contribuie la resursele Clubului cu o anumita suma de bani , sumele astfel colectate sunt plasate pe piata de capital.

CURSUL NR: 4 12. 03. 2008 SISTEMUL BANCAR ROMANESC

Structura sistemului bancar romanesc

Sistemul bancar romanesc este format din 2 categorii de entitati:

I.           B.N.R. II. Institutiile de credit.

B.N.R.

- este Banca Centrala a statului Roman ;

- este o institutie publica care raspunde doar in fata parlamentului ;

- intre guvern si B.N.R. sunt relatii de colaborare si nu de subordonare ;

- obiectivul BNR este stabilitatea monedei nationale (stabilitatea preturilor) ;

- atributii legale- stabileste si aplica politica monetara a statului

- autorizeaza, reglementeaza si supravegheaza activitatea institutiilor de credit ;

- detine monopolul emisiunii monetare ;

- pastreaza rezerva internationala a Romaniei si stabileste reglementarile valutare ;

- este casierul general al statului roman (tine in evidentele sale contul general al trezoreriei statului).

CONDUCEREA :- este condusa de un Consiliu de Administratie format din 9 membrii alesi de parlament pe un mandat de 5 ani, ce poate fi reinnoit. Gestiunea activitatii zilnice cade in sarcina guvernatorului BNR, care este si presedintele Consiliului de Administratie.

INSTITUTIILE DE CREDIT

Sunt acele institutii care desfasoara cu titlu de activitate profesia de atragere a resurselor disponibile din economie si plasarea lor pe piata.

Pentru a putea functiona ca institutii de credit, o intreprindere trebuie sa dispuna de o autorizatie de functionare eliberata de BNR. Autorizarea de functionare se elibereaza in urmatoarele conditii :

trebuie sa detina o anumita marime a capitalului social ;

sa aiba sediul social in Romania ;

organizarea juridica sa fie sub forma de S.A. ;

banca sa fie condusa de cel putin 2 persoane care sa aiba experienta in domeniu si reputatie deosebita ;

actionarii care detin participatii calificate (> 10% din capitalul bancii) trebuie sa fie aprobati de BNR ;

banca sa dispuna de un program de activitate din care sa rezulte ca operatiunile vor fi prudente si nu vor fi riscante pentru deponenti .

In Romania in categoria institutiilor de credit se includ : banci, banci ipotecare, b. de economisire-creditare, coop. de credit, institutii emitente de moneda electronica.

BANCILE

B. sunt acele institutii de credit care au vocatie universala ( au voie sa efect. Toate operatiunile bancare, fara restrictii).

Operatiuni pe care legea in Romania sunt :

- atragerea de depozite si alte fonduri cu character rambursabil;

- acordarea de credite : de consum, ipotecare, factoring, cu/fara regres, finantarea tranzactiilor comerciale inclusiv forfetare ;

- leasing financiar ;

- operatiuni de plati ;

- emiterea de mijloace de plata (CEC-ri de calatorie, carduri, moneda de plata) ;

- emiterea de garantii si asumarea de angajamente ;

- tranzactii pe cont propriu sau pe contul clientilor cu instrumente ale pietei monetare (cambi, bilete la ordin, CEC, certf. de depozit), valuta, instrumente care au la baza cursul de schimb si rata dobanzii, valori imobiliare ;

- participarea la emisiunea val. imobiliare prin subscrierea si plasamentul acestora ;

- consultanta economica ;

- administrarea de protofolii financiare ;

- custodia si administrarea de instrumente financiare ;

- intremadieri pe piata interbancara ;

- furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii ;

- operatiuni cu metale si pietre pretioase;

- inchirierea de casete de siguranta;

- dobandirea de participatii la capitalul altor intreprinderi ;

- alte servicii circumscrise sferei financiare.

B. IPOTECARE

finanteaza investitiile imobiliare ;

nu are voie sa atraga depozite, ea se finanteaza numai din emisiune de obligatiuni ipotecare ;

B. DE ECONOMISIRE- CREDITARE

finanteaza domeniul locativ ;

finantarile acordate de ea sunt conditionate de faptul ca persoana solicitata trebuie sa contribuie prin economisire la valoarea ceruta drept finantare( merge pana la din suma finantata).

COOPERATIVELE DE CREDIT

Sunt asociatii de min. 1000 persoane care se numesc voluntar pentru a-si satisface anumite nevoi financiare. Functioneaza in retea, o retea fiind formata din > 30 de cooperative.

O retea este condusa de o casa centrala care poate efectua aceleasi op. ca si o banca si in plus trebuie sa supravegheze coop. din retea.

INSTITUTIILE EMITENTE DE MONEDA ELECTRONICA

Sunt acele instit. de creditare care atrag numerar de la public si-l transforma in moneda electronica prin stocarea ei pe carduri, chip-uri si alte memorii externe.

1. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA INSTITUTIILOR DE CREDIT

CENTRALA

-funct. la nivel national ( de regula in capitala

-coordonarea intregii activitati a bancii (nu are activitate oparativa)

 

DIRECTII DE SPECIALITATE

-CREDITE, DECONTARI, ETC

 

DIRECTII FUNCTIONALE

-contabilitate, MK, R.U.

 
PUNCTELE DE LUCRU

-activitate operative de dimensiuni mici

 
back-office ii

-evidenta operatiunilor

-mg. operatiilor bancareFRONT-OFFICE I

(CLIENTELEI)

-VAND PRODUSELE BANCARE

-INTRETIN PRODUSELE DEJA VANDUTE


2.2 CONDUCEREA INSTITUTIILOR DE CREDIT

Comitetul Director- executa ce spune Ad. Gen. si Comit. Director (pt. Sucursale) si de seful /director de Agentie pt. Agentii.

ACREDITAREA CLIENTELEI LA BANCI

Ointreprindere pt. a-si deschide un cont la o banca trebuie sa depuna o documentatie formata din urmatoarele elemente :

cererea de deschidere a contului ;

o copie dupa actul de infiintare a societatii ;

statutul/contractul de societate ;

actul de inregistrare sau inmatriculare la Reg. Comertului ;

un Certificat constatator de la Reg. Comertului ;actul de inregistrare la Finantele publice si de acordare a C.U.I. ;

Cursul nr 6 26.03.2008 Prof : Gust Marius

5. Costul creditului Este format din doua elemente : dobanda si comisioanele.

a). Dobanda : Poarta numele de dobanda perceputa (incasata), este elementul pricipal al costului creditului si se formeaza astfel :

- la costul resurselor de creditare (dobanda platita de banca la depozite)aceasta va adauga o marja reprezentand cheltuieli de functionare ale bancii si o rata de profit considerata normala, se obtine astfel dobanda minima incasata de banca la creditele acordate celor mai buni clienti ai sai.

- pentru clientii noi sau cei ocazionali nivelul ratei dobanzii creste la valori cu mult superioare. Dinte factorii care determina nivelul dobanzii amintim : riscul afacerii finantate, referintele si istoricul bancar al solicitantului, inflatia, raportul dintre cerere si oferta.

Dobanda se calculeaza dupa relatia : C x T x rd

comisionul de analiza a dosarului de creditare (suma fixa) ;

com. da acordare a creditului (%, suma fixa) ;

com. de gestionare sau administrare a creditului (sunt platite lunar sau anual) ;

com. de neutilizare a creditului ;

com. de rambursare anticipata a creditului.

De mentionat ca pe langa dobanda si comision debitorii mai suporta si alte costuri, precum : onorarii platite evaluatorilor pentru evaluarea garantiilor materiale, taxe pt. inregistrarea ipotecilor, primele de asigurare.

6. Consemnarea creditului. Presupune ca orice credit acordat de banca sa se materializeze intr-un act juridic numit contract sau conventie de creditare si in care vor fi inscrise urmatoarele elemente :

destinatia creditului ;

suma acordata de banca ;

termenul de acordare ;

modul de utilizare ;

costurile creditului ;

graficul de rambursare ;

garantiile creditului ;

riscurile pe care banca nu si le asuma ;

alte clauze ale creditului.

II. CREDITUL ACORDAT PERSOANELOR FIZICE (P.F.)

a). Documentatia de creditare:

- crererea de creditare;

- copii dupa actele de identitate ale solicitantului;

- docum. din care sa rezulte veniturile (adev de venit) ;

- docum. din care sa rezulte permanenta si certitudinea veniturilor (copii dupa cartea de munca, ale contract. de munca, ale conventiilor de colaborare, ale contractelor de inchiriere) ;

- docum. justificative privind destinatia creditului solicitat (numai la creditele nominalizat, precum : fact. proforme pentru bunuri de fol. indelungata, vouchere eliberate de Ag. de turism, contracte de scolarizare, docum. din care sa rezulte costul tratamentelor medicale).

- acte de proprietate asupra bunurilor ce pot servi drept garantie materiala ;

- declaratii privind angajament de plata ale solicitantului.

- acorduri de consultare a bazelor de date referitoare la credite si garantii (Biroul de Credite, Centrala riscurilor bancare) ;

- alte documente solicitate de banca.

b). Oferta de credite pentru persoane fizice.

Se impart in :1. creditele de consum -1.1.-linii de creditare

(finanteaza consumul de subzistenta   -1.2. - credite nenominalizate

si achizitionarea de bunuri de fol.   -1.3. -credite nominalizate.

indelungata)

2. credite pentru investitii imobiliare

Liniile de creditare - Se mai numesc credite revolving/reincarcabile. Sunt acele creditecare permit trageri si rambursari multiple in cursul perioadei de creditare, fara a se depasi planul de creditare stabilit de banca. Aceste termene se acorda pe termene de 1-2 ani, pot fi reinnoite, se acorda prin intermediul cardurilor, de regula si se garanteaza prin gaj asupra veniturilor viitoare.

Credite nenominalizate (de nevoi personale) - Sunt acele credite care nu au o destinatie precisa stabilita de banca, ele finantand in general nevoiloe debitorului. In Romania le gasim in 2 variante :- de valoare mica-5.000-10.000 Euro acordate pana la 10 ani si garantate prin garantii personale (giranti, polite de asig.) ; - de valoare mare - >10.000 Euro, acordate pe termene ce ajung la 25 ani si garantate de ipoteca. Idiferent de volumul lor aceste credite sunt costisitoare, avand cele mai ridicate dobanzi de pe piata.

1.3.Credite nominalizate (cu destinatie speciala) - Cele mai des intalnite in Romania sunt : credite pentru cumpararea de bunuri de fol. indelungata, pentru studii, pt. voiaje turistice, auto, pt. tratamente medicale.

Termenul de acordare poate fi de 1 an de zile, in cazul in care ele au valori mici (pt. bunuri de fol. indelungata sau de turism) si pot ajunge pana la 10 ani cum sunt cele de valori mari pt. cump. de auto. Sunt garantate cu garantii personale, giranti, etc sau gaj asupra bunului cumparatdin credit.

2. Credite pentru investitii imobiliare . Au ca destinatie cumpararea sau constructia de locuinte,modernizarea si reabilitarea loc. existente si achizitionarea de terenuri in scopuri locative. Termenul de acordare poate ajunge la 30-35 de ani si sunt garantate cu ipoteca asupra bunului cumparat din credit (caz in care ele se numesc ipotecare) sau cu un alt bun imobil din patrimoniul solicitantului( caz in care se numesc imobiliare).

c). Analiza solicitarii de credite In cazul P.F., aceasta are 2 etape :

Tehnica utilizata de banci pentru a aprecia bonitatea se numeste ,,scoring'' (acordarea de puncte/note). Concret, bancile stabilesc un set de indicatori (nivelul veniturilor, nr. pers. aflate sub intretinere, vechimea in munca, studiile si ocupatia solicitantului situatia locativa a acestuia, existenta unor referinte bancare, etc.) si acordarea pt. fiecare dintre acestia a unor note/ puncte care se totalizeaza intr-un scor general. Cu cat acesta este mai mare cu atat solicitantul poate obtine mai usor creditul solicitat.

Evaluarea capacitatii de rambursare :

In aceasta etapa banca pe baza unui buget ia in calcul :

veniturile solicitantului ajustandu-le in functie de permanenta si certitudine;

cheltuielile de subzistenta (240-278 max/pers) si angajamentele de alta natura decat cele rezultate din credite (chirii, pensii alimentare, obligatii fata de instituitiile publice).

Prin balansarea celor 2 categorii se obtine venitul net disponibil care sta la baza stabilirii grafdului de indatorare (acesta nu poate depasi in Romania 65-70%).

I.           Credite pt. activitati curente.

credite nenominalizate-finanteaza global activitatea curenta ;

1.1.1.- linii de credit (se acorda pe peioada de 1 an si pot fi reinnoite, ele permit trageri si rambursari repetate) sunt in suma de 20-30% din cifra de afaceri estimata a se obtine in perioada de creditare ;

1.1.2.- credite globatle de exploatare (se aseamana cu liniile de creditare, deosebirea fiind ca nu permit trageri multiple ;

1.1.3.- facilitati de casa (se acorda pe max 90 zile, in cazul in care solicitantul inregistreaza un deficit de lichiditate).

credite nominalizate - au destinatie speciala.

conturii de disponibil (din care se pot face plati in limita disponibilului existent)

conturii simple de imprumut au rolul de a evidentia acordarile de credite respectiv ranbursarea acestora. Mentionam ca conturile simple de imprumut functioneaza in paralel cu conturile de disponibil (creditele primite de agentii economici au ca efect cresterea disponibilului, rambursarea conduce la scaderea disponibilitatilor)

conturile curente - permit efectuarea de plati mai mari fata de disponibilul existent, cu conditia existentei unui plafon stabilit de banca.

Caracterizarea generala a creditului bancar

Credite pentru persoane fizice

Credite pentru persoane juridice (inteprinderi)

Produse financiare hibride

Riscul la credite

Caracterizarea generala a creditului bancar. Creditul este o operatiune contractuala intre banca (creditor) si o persoana fizica sau juridica (debitor), prin care banca da cu inprumut o suma determinata pe un anumit termen, contra unei promisiuni ferme de rambursare din partea debitorului si cu plata unei dobanzi pentru banca creditoare.

Subiectii creditului sunt: - banca (creditorul) si debutorii (persoanele fizice sau juridice)

Obiectul creditului - bani

Transferul financiar ranbursabil

Scopul creditului: - pentru debitor complectarea resurselor, - pentru creditor (banca) profitul

Functile creditului sunt: - f. de mobilizare a resurselor (strangerea depozitelor). - f. de repartitie sau distributie se suprapune peste procesul de acordare a creditelor.

Elementele creditului sunt:

a)     Promisiunea de rambursare - este elementul central fundamental al oricarei relati de rambursare, daca credirori nu ar rambursa bancilor imprumuturile, bancile sar confrunta cu 2 felurii de riscuri:

Gaj cu deposedare, (tinute la banca) , bunuri care intrun volum mic include o valoare mare (metale pretioase, depozite, actiunii, obligatiuni).

Gajul fara deposedare, stocuri de marfuri fixe.

bunurile sa fie in stare de functionare

bunul sa nu fie uzat mai mult de 50%

bunurile nu trebuie sa fie grevate de creante anterioare

bunurile trebuie inregistrate (cele imobile la cartea funciara, iar cele mobile la arhiva electronica de valori reale mobiliare pentru a preveni instrainarea lor)

bunurile trebuie asigurate si cesionat dreptul de despagubire in favoarea banci.

a)    Termenul de acordare

Termene scurte (sub un an), finanteaza consumul (in cazul persoanelor fizice) si activitatea curenta de exploatare adica productia si comertul (in cazul persoanelor juridice)

Termen mediu (1-5 ani) finanteaza activitatile de investitile de mica amploare

Termen lung (peste 5 ani) realizarea unor investiti de mare amploare.

Schema de rambursare - creditele sunt rambursate iar dobanzile sunt platite dupa una din urmatoarele scheme:

Atat creditul cat si dobanda se achita intro singura transa la sfarsitul perioadei de creditare.

Creditul se ramburseaza intro singura transa la scadenta iar dobanda esalonat pe parcursul perioadei de creditare.

Atat creditul cat si dobanda se platesc esalonat pe perioada de creditare.

Dobanda se plateste anticipat la acordarea credituluiiar creditul se ramburseaza fie esalonat, fie o singura transa la scadenta.

Finantarea unor stocuri sau cheltuieli constituite temporar

Fin. Activitatilor sezoniere (agricole)

Fin. Exportului (a productiei destinata exportului dar si a comertului pe pietele externe)

Fin. Docum. remise spre incasare (cec, combi, B O, reprezentand creante asupra clientilor ce urmeaza sa fie incasate)

Creditele pentru investitii - se acorda pe intervale medi si lungi de timp, prin conturi separate de imprumut si au ca destinatie cumpararea de noi mijloace fixe, modernizarea celor existente, construirea de noi capitaluri de productie, etc. Dupa depunerea documentatiei la banca , aceasta evaluiaza solicitarea, de regula procedurile bancare prin care se evaluiaza solicitarile sunt compuse din urmatoarele etape:

Analiza ec - financiara (analiza bonitati) - consta in calculul unor indicatori necoantificabili( despre MG si organizarea intreprinderi, despre relatia cu furnizori, clienti, salariati, despre performantele managerilor, etc ), si pe baza doc. contabile o serie de indicatorii cuoantificabili ( rentabilitate, lichiditate, solvabilitate, gradul de indatorare). Tehnica utilizata pentru aprecierea utilitatii este scoringul ( punctul in functie de marimea indicatorilor respectivi)

Analiza capacitati de rambursare - aici banca pe baza documentelor financiare se vor evalua posibilitatea intreprinderi de a obtine in viitor venituri din care sa se plateasca ratele scadente si dobanzile.

Selectarea si evaluarea garantiilor materiale - banca va alege din lista cu bunuri ce vor servi drept garantie pe acelea care conserva cel mai bine valuarea, se va ingriji ca aceasta sa fie in stare de functionare, sa se respecte celelante conditi referitoare la garantie, si ca aceste bunuri sa fie evaluate la preturi actuale de piata din care se va scadea o marja care sa previna banca de riscul scaderi preturilor in viitor.

Produse financiar hibride

Leasing-ul - este o operatiune contractuoala incheiata intre o persoana numita finantator ( si care este intrep de leasing, adica banca sau o institutie financiara) si o a doua persoana numita utilizator (firma sau pers fizica), prin care finantatorul pune la dispozitie celei dea doua persoane pe o perioada determinata de timp, dreptul de folosinta asupra unui bun al carrui propietar este contra unor plati periodice numite rata de lizing. La sfirsitul contractului de lizing , utilizatorul are urmatoarele posibilitati:

Sa cumpere bunul in cauza achitand pentru acesta o valoare reziduala

Sa incheie un nou contract de leasing

Sa renunte la bunul in cauza

Bancile si institutile financiare pot efectua in Romania operatiuni de leasing financiar. Contractul de leasing financiar sunt cele care prevad cel putin una din urmatoarele clauze:

Riscurile si beneficile ce decurg din utilizarea bunului cad in sarcina utilizatorului

Contractul de leasing se incheie pe cel putin 75% din durata de functionare a bunului

Se prevede expres dreptul utilizatorului de a cumpara bunuri ce fac obiectul contractului la scadenta per. de leasing

Operatiunea de leasing financiar au ca obiect bunurile imobiliare( spati locative) sau bunuri de folosinta indelungata.

Costurile leasingului sunt formate din:

Ratele de leasing (care trebuie sa ocopere amortizarea bunului ce face obiectul contractului, precum si o dobanda pentru finantare)

Primele de asigurare

Comisioanele de analiza a dosarului, de aprobare aleasinguluisi comisonul de gestiune.

Finantarea creantelor comerciale (aderentul primeste de la factor la incheerea contractului pana la 80% din valoarea facturilor, diferenta find achitate atunci cand factorul le va incasa de la client)

Urmarirea si incasarea creantelor (vanzand facturile aderentul nu va mai tine evidenta acestora, nu urmareste termenele de incasare, nu va mai cheltui resurse umane si financiare, pentru incasarea facturi toate aceste cheltuieli cad in sarcina factorului.

Se elimina riscul de neplata (daca persoana care trebuie sa plateasca da faliment, dupa vanzarea facturilor, pierderea nu va mai fi suportata de aderent si de factor).

Costurile operatilor de factoring sunt formate din:

Comisionul de factoring ( cca 1-2 % din suma finantata platit la incheerea contractului)

Comision de finantare (similar cu dobanda la credite dar mai mare pentru ca contine si riscul de incasare)

Primele de asigurare.

Factoring cu regres - daca factoringul nu va mai incasa contravaloarea facturi cumparate, atunci el se va intoarce catre adrent pentru asi recupera prejudiciu, in acest caz costurile factoringului sunt mici.

Factoringul fara regres - in cazul in care factorul nu incaseaza facturile va trebui sa suporte integral paguba, caz in care costurile operatiei sunt ridicate.

Riscul la credite - cele mai multe dintre pierderile bancilor apor ca urmare a operatilor de creditare si pentru a evita aceste pierderi bancile utilizeaza anumite tehnici si procedurii:

Analiza economico financiara (bonitatea) - are scop de a selecta solicitantii care inregistreaza performante financiare, sunt solvabili ei avand statut de creditabili

Garantarea creditului - au rostul de a acoperi eventualele pierderi inregistrate atunci cand debitori nu respecta obligatile fata de banci.

Utilizarea unor informati din baza de date referitoare la credite si debitori. In Romania sunt operationale 2 baze de date cu informati despre credite si debitori.

Centrul riscurilor bancar (CRB)

Biroul de credite (BC)

CRB - este o structura care functioneaza pe langa BNR si in care informatia primita de la banci este inregistrata in 4 registre:

a)     registru general al creditelor - in care se inregistreaza toate creditele mai mari de 20000 ron

b)    registrul creditelor restante - care stringe informati despre debitori care inregistreaza restante mai mari de 30 zile, informatia este pastrata 7 ani.

c)     Registrul grupurilor de firme - legaturile dintre firme prin prisma actionariatului.

d)    Registrul fraudelor cu carduri.

Finalizata in vara lui 2004, a vizat colectarea informatilor negative ( restante > 30 zile, informati despre fraudufenti bancari, precum si declarati de inavertente). In prezent se raporteaza toate restantele mai mari de 10 ron, infornatia se mentine 4 ani, si se face dupa instintarea debitorului.

A inceput in vara lui 2005 si a avut in vedere colectarea informatilor plus (toate creditele contactate de acestea si comportamentul financiar al acestora)

In faza de proiect vizeaza construirea unui scoring pentru fiecare persoana fizica care sa fie utilizat in procesul creditarii.

Clasificarea si provizionarea portofoliului de credite. Acest procedeu este obligatoriu pentru toate bancile romanesti si se executa lunar.

Creditele acordate de banci se clasifica in urmatoarele categori: - cred standard, - cred in observatie, - cred substandard, - cred indoelnice, - cred pierdere.

Criterile care stau la baza clasificari creditelor sunt:

serviciul datoriei debitorului (nr de zile intarziere inregistrate de debitor de la plata ratelor scadente si a dobanzilor)

performanta financiara a debitorului, apreciata prin intermediul unor indicatori, (solvabilitate, rentabilitate, lichiditate) si in functie de care debitori se impart in 5 clase de la a la e, in ordinea descrescanda a performantei.

Initierea unor proceduri judiciare de executie silita sau de faliment. Daca au fost initiate astfel de proceduri, creditele se considera a fi pierdere.

Dupa ce si - au clasificat portofoliul bancile trec la provizionare, adica isi maresc cheltuielile cu niste sume de bani pecare le vor utiliza in viitor, atunci cand intervin pierderi din operatiuni de creditare.

In Romania procentele de provizionare sunt urmatoarele:

Categoria creditului

Credite in lei

Credite in valuta acordate persoanelor fizice

standardIn observaresubstandardindoelnicepierderi

Document Info


Accesari: 5593
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )