Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Descrierea organizatiei/institutiei aplicante- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

medicina


I.          Descrierea organizatiei/institutiei aplicante- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Prezentarea institutiei aplicante

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova este unitate sanitară cu personalitate juridică,aflat în subordinea Directiei de Sănătate Publică a judetului Dolj. Având în vedere prevederile Art. 6 si 8 Capitolul 2 din Legea spitalelor 270/2003 cu modificările si completările ulterioare, Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova are în prezent (luna martie 2008) un număr de 31 de sectii (din care 28 clinice si 3 neclinice), acoperind 27 de specialităti. Sediul unitătii este pe strada Tabaci nr. 1 (denumirea fostei adrese "Bulevardul Maresal Ion Antonescu, nr. 60" a fost schimbată în anul 2004 (devenind "str. Tabaci nr. 1", printr-o hotărâre a Consiliului Local al Primăriei Municipiului Craiova)

Obiect de activitate


Spitalul asigură asistentă medicală de specialitate, spitalicească si ambulatorie la circa 300.000 locuitori din orasul Craiova, comunele arondate judetului Dolj si judetele limitrofe.

Între structura pe sectii si specialităti pe care o avea spitalul la data intrarii în folosintă (1971) si cea actuală există unele deosebiri.

Conform Ordinului Ministerului Sănătătii si Familiei nr. 331/2003, 398/2003, structura actuală a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Craiova este următoarea:

- Sectia clinică dermato-venerologie - 50 paturi

- Sectia clinică medicina muncii - 25 paturi

- Sectia clinică diabet zaharat, nutritie si boli metabolice - 35 paturi

- Sectia clinică endocrinologie - 30 paturi

- Compartiment clinic hemodializă (Centrul de hemodializă cu 13 aparate) - 13 paturi

- Sectia clinică medicină internă I, din care:

- comp. reumatologie 10 paturi

- Sectia clinică gastroenterologie -25 paturi

- Sectia clinică medicină internă II - 70 paturi

- Compartiment clinic nefrologie - 12 paturi

- Sectia clinică neonatologie, din care: - 70 paturi

- comp. prematuri 20 paturi

- comp. TI 10 paturi

- Comp. clinică neurologie - 15 paturi

- Sectia clinică oncologie medicală - 55 paturi

- Sectia clinică pediatrie I - 55 paturi

- Sectia clinică pediatrie II - 55 paturi

- comp. oncopediatrie 5 paturi

- Sectia clinică radioterapie - 47 paturi

(comp. medicina nucleară - 2 paturi)

- Sectia clinică chirurgie generală I - 70 paturi

- Sectia clinică chirurgie generală II - 70 paturi

- Sectia clinică chirurgie generală III - 40 paturi

- Sectia clinică chirurgie si ortopedie pediatrică - 30 paturi

- Sectia clinică chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă - 35 paturi

- Sectia clinică chirurgie toracică - 25 paturi

- Sectia clinică neurochirurgie - 25 paturi

- Sectia clinică obstetrică ginecologie I, din care: - 80 paturi

- spitalizare de zi 7 paturi

- Sectia clinică obstetrică ginecologie II, din care: - 60 paturi

- spitalizare de zi 7 paturi

- Sectia clinică oftalmologie - 45 paturi

- Sectia clinică ortopedie si traumatologie - 70 paturi

- Sectia clinică ORL, din care: - 60 paturi

- comp. ORL copii 12 paturi

- Sectia clinică urologie - 70 paturi

- Sectia clinică chirurgie maxilo-facială - 25 paturi

- Unitate Primire Urgente (UPU)

- Camere de gardă

TOTAL: 1. 452 PATURI

Blocuri operatorii

Laborator de anatomie patologică

Laborator analize medicale

Laborator explorări functionale

Compartiment endoscopie

Laborator recuperare, medicină fizică si balneologie

Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale

Laborator medicină nucleară

Laborator de radiologie si imagistică medicală

- CT

- RMN

- Comp. radiologie dentară

- echografie

Laborator radioterapie

Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cabinet oncologie medicală

Centrul de planificare familială

Cabinet medicina muncii

Farmacii

Compartiment psihiatrie de legătură

Cabinete medicale scolare

Cabinete medicale din Grădinite nr. 25-27, nr. 28, 39, 41

Cabinet medical - Grădinita Fabricii de confectii

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI

Cabinete medicină internă

Cabinet geriatrie si gerontologie

Cabinet neurologie

Cabinet oftalmologie - copii

Cabinet ORL - copii

Cabinet chirurgie si ortopedie pediatrică

Cabinete pediatrie

Cabinete chirurgie generală

Cabinet recuperare, medicină fizică si balneologie

Cabinet dermatovenerologie

Cabinet urologie

Cabinet endocrinologie

Cabinet ortopedie si traumatologie

Cabinet ORL adulti

Cabinet chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

Cabinet chirurgie maxilo-facială

Cabinet oftalmologie

Cabinete obstetrică ginecologie

Cabinet alergologie

Cabinete protezare auditivă

Cabinete gastroenterologie

Cabinet psihiatrie

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI

Cabinet explorări functionale

Laborator analize medicale

Cabinet medicină internă/cardiologie

Cabinet medicină sportivă

Cabinet ortopedie si traumatologie

Cabinet stomatologie

Laborator radiologie si imagistică medicală

Cabinet oftalmologie

Cabinet medicină sportivă (antropometrie si dezvoltare fizică)

Cabinet medicină sportivă (diagnostic selectie aviz medical)

Cabinete baze sportive

Sală CFM

Ambulatoriul de specialitate stomatologie adulti

Ambulatoriul de specialitate stomatologie copii

Ambulatoriul de specialitate nr. 1 stomatologie adulti - Calea Bucuresti nr. 194

Ambulatoriul de specialitate nr. 2 stomatologie - Str. General Nicolae Fălcoianu nr. 1

În ambulatoriile de specialitate de stomatologie se desfăsoară activitate de învătământ.

La nivelul spitalului functionează Centrul Clinic Judetean de Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice.

Laboratoarele si compartimentele sunt unice, deservind atât sectiile cu paturi cât si ambulatoriul de specialitate al spitalului.


Scurt istoric

Încă din anul 1955, pe lângă alte asezăminte medicale din Craiova, exista Spitalul Regional Craiova (unde în prezent se află localul "vechi" al Facultătii de Medicină si Farmacie). Începând cu anii '60, acest spital începe să nu mai răspundă la comanda socială a unei zone geografice în continuă transformare (regiunea Oltenia) si a unui oras (Craiova) a cărui populatie si suprafată cresteau considerabil de la un an la altul (de altfel, Craiova este declarat municipiu în anul 1968).

Autoritătile locale, imediat după înfiintarea Universitătii din Craiova, au făcut toate demersurile necesare pentru constructia unui spital clinic mare, care să-si aducă o contributie esentială la îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei din zona Olteniei, în afară de contributia necesară pentru practica medicală a s 19219j92t tudentilor.

Cu sustinerea unor oameni cu munci de răspundere (si, mai ales, de decizie si "influentă") ce îsi desfăsurau activitatea în institutii centrale ale statului român de atunci (cum ar fi Consiliul de Ministri, Marea Adunare Natională, Ministerul Sănătătii, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul de Finante) au început demersurile "în fortă" pentru constructia actualului Spital Clinic Judetean de Urgentă Craiova.

Acestea au fost niste premize de necontestat care au fixat contextul în care începem să discutăm despre istoria acestui asezământ medical.

Activitatea de sustinere a înfiintării unei Facultăti de Medicină la Craiova a antrenat multi oameni care au continuat-o cu constructia unui spital clinic la Craiova.

Printre acestia ar trebui amintiti prof. dr. Iancu Jianu, prof. dr. Petre Vancea, dr. Voinea Marinescu (fost si ministru al Sănătătii, în acea perioadă), acad. Prof. Theodor Burghele, dr. docent Mihai Cănciulescu, acad. Ilie Murgulescu, Ion Popescu-Puturi, Stefan Voitec (fost presedinte al Marii Adunări Nationale), dr. René Zamfirescu, dr. Mihai Bumbăcescu, acad. prof. dr. Stefan Milcu, dr. Enache Gheorghe, dr. Ion Rosculescu, ministrii Gheorghe Gaston-Marin si Maxim Bergheanu, Patriarhul Iustinian Marina si altii.

De fapt, ei au continuat demersurile mai vechi ale unor ambitiosi precursori olteni (cu vechi "state" în medicina din regiunea Oltenia, cum ar fi dr. Anton Dobrescu), demersuri atestate de unele documente de arhivă, cum ar fi AVIZUL nr. 1305 din 29 decembrie 1962 al Sfatului Popular Regional Oltenia - Consiliul Tehnico-Stiintific, aviz care propunea calificativul "Foarte bine" în urma analizei documentatiei privind studiul tehnico-economic pentru "Construirea Spitalului general cu 900 paturi în orasul Craiova", lucrare în valoare de 75'000'000 lei, prin refolosirea Proiectului Spitalului din Constanta.

În anul 1963 si prima parte a anului 1964 se fac numeroase studii tehnico-economice, acestea fiind concretizate de o "DISPOZITIE privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru construirea unui spital general, în orasul Craiova":

Întocmirea proiectului de executie a fost în sarcina Institutului de Proiectări a judetului Dolj, al cărui director era arhitectul Theodor Cocheci, un profesionist si un om admirabil.

Amplasamentul, potrivit schitei de sistematizare, a fost stabilit în zona de sud a orasului, în apropierea Parcului craiovean "Nicolae Romanescu". Asa cum am mentionat anterior, a fost ales ca bază proiectul spitalului din orasul Constanta, cu 900 paturi, dar, în urma adaptării acestuia, a rezultat proiectul nr. 435/1965 al Institutului de Proiectare Judetean Dolj, intitulat "Spital general de 1620 paturi, cuplat cu policlinică, în municipiul Craiova" (odată stabilit ca obiectiv de investitii în Craiova, oltenii au sustinut necesitatea ca acest spital să aibă o capacitate de 1620 paturi, devenind, astfel, cel mai mare spital monobloc din tară).

În final, valoarea de investitii a spitalului a fost de 120 milioane lei (circa 9 milioane dolari USD).

S-a hotărât inaugurarea noului spital craiovean, pe data de 13 martie 1971.

Directia Sanitară a Judetului Dolj a transmis pentru acest eveniment invitatii al căror continut era următorul:

Festivitatea de inaugurare a noului spital a început la ora 10, în prezenta unui număr mare de participanti. Se aflau prezenti: prof. univ. dr. Dan Enăchescu, ministrul Sănătătii, dr. Mihai Aldea, adjunct al Ministrului Sănătătii, Constantin Băbălău, presedintele Consiliului Popular al judetului Dolj, Petre Gigea, primvicepresedinte al Consiliului Popular Judetean, Mircea Popa, vicepresedinte al Consiliului Popular Judetean, Ion Zăvăleanu, primar al municipiului Craiova, Marin Năstase, primvicepresedinte al Consiliului Popular al municipiului Craiova, dr. Mihai Costescu, dr. Enache Gheorghe, dr. Iosif Ciobanu, dr. Semen Iulian, dr. Vladimir Beldiman, dr. Iustin Mihăescu, dr. Serban Cretu, dr. Paula Bucur, dr. Tănase Voicu, ing. Ilie Bădicut, dr. Ion Rosculescu, dr. Mihai Bumbăcescu, dr. René Zamfirescu, dr. Anton Dobrescu.


PROBLEMA: absenta conditiilor pentru buna desfasurare a activitatii la sectia de boli transmisibile si cornice din Spitalul Clinic de Urganta din municipiul Craiova, Judetul Dolj


Obiectiv general:

Imbunatatirea conditiilor la sectia de boli transmisibile si cronice a Spitalului Clinic de Urgenta din municipiul Craiova, judetul Dolj

Obiective specifice:

I.        Dotarea sectiei cu echipamente medicale adecvate (ustensile, aparatura medicala specifica)

II.     Pregatirea profesionala a medicilor la nivelul standardelor Uniunii Europene

III.   Imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare

Activitati:

I.1 masurarea disponibilului de echipamente si stabilirea necesarului de aprovizionare in urma unei cercetari prealabile in cadrul sectiei (in functie de numarul pacientilor)

I. masurarea disponibilului de echipamente si stabilirea necesarului de aprovizionare in urma unei cercetari prealabile in cadrul sectiei (in functie de numarul pacientilor

II.1 existenta unor traininguri specifice in domeniul sanatatii destinate specializarii personalului   

II.2 pregatirea personalului in domeniul informaticii pentru o mai buna administrare a bazei de date (documente, conectarea tuturor furnizorilor de servicii medicale)

III.1 crearea de bai proprii fiecarui salon

III.2 Activitatea 4:


II.ANALIZA SWOT a Spitalului Clinic de Urgenta a municipiului Craiova, judetul Dolj

PUNCTE FORTE:

OPORTUNITATI:

Gradul de acoperire al serviciilor medicale furnizate de acest spital referitor la o parte a municipiului si judetului, în ceea ce priveste calitatea si aria geografica

Realizarea unui sistem sanitar la standardele Uniunii Europene

cadre medicale superioare la nivel national

colaborarea cu medii de la nivel international

receptivitate la schimbareinitierea colaborarii cu asociatiile profesionala pentru introducerea ghidurilor de practica

dotarea cu aparatura de inalta performanta ce conduce la posibilitatea intrarii unui sistem puternic concurential pe piata serviciilor medicale

obtinerea unor resure materiale din transferuri voluntare, sponzorizari, donatii, etc

PUNCTE SLABE:

AMENINTARI:

absenta aparaturii medicale specializate

pierderea unui segment important de piata datorita lipsei aparaturii de inalta performanta

absenta cunostintelor aprofundate a medicilor in domeniu si la "noul" pe piata

aparitia unor societati medicale private dotate cu aparatura modern ace tinde sa acapareze din segmental care apartine spitalului de stat

sistem informational unic integrat slab,neactualizat


imaginea: nu exista o reputatie de excelenta medicala a sistemului medical din oras si din regiune

prezenta ridicata a bolilor transmisibile si cornice


ANALIZA DIAGNOSTIC:


PUNCTE FORTE

CAUZE

EFECTE

Gradul de acoperire al serviciilor medicale furnizate de acest spital referitor la o parte a municipiului si judetului, în ceea ce priveste calitatea si aria geografica

o       Spitalul municipal Craiova este asezat in partea de nord a orasului


o       Exista mai multe mijloace de transport public local puse la dispozitie pentru a ajunge exact la spital: autobuze, maxi-taxi, diferite curse speciale pentru persoanele din afara localitati

o       un spital mare, are toate sectiile de specialitate

zona accesibila tuturor categoriilor de personae deoarece este aproape de centrul orasuluiaccesibilitate mare de apelare la serviciile medicale oferite de acest spital


tratarea rapida a pacientilor

cadre medicale superioare la nivel national

o       In cadrul spitalului exista doctori cu pregatire profesionala inalta


diagnosticarea exacta a pacientilor si tratarea acestora in mod corespunzator

medici recunoscuti la nivel national pentru buna activitate desfasurata

receptivitate la schimbare


o       Marea majoritate a personalului este tanara (pana in 50 de ani)

sunt persoame deschise la tot ce este nou si tot ce are un efect pozitiv.


PUNCTE SLABEabsenta aparaturii medicale specializate

Insuficienta atentie acordata serviciilor de promovare a sanatatii si educatie în domeniul

absenta cunostintelor aprofundate a medicilor in domeniu si la "noul" pe piata

Medicii nu au realizat training-uri de aprofundare a cunostintelor la nivel international,nu au facut schimb de experiente


cunostinte specializate doar la nivel national,acestia neconformandu-se standardelor Uniunii Europene

Servicii de Urgenta Reduse care acopera orasul si mare parte din judet

Spitalul este relativ mic in comparatie cu populatia Craiovei acesta nefacand fata Serviciului de Urgenta

agravarea situatiei pacientilor

Imaginea: Nu exista o reputatie de excelenta medicala a sistemului medical din oras si din regiune

Desi Spitalul Municipal Craiova este pozitionat strategic acesta nu are o reputatia de centru medical de excelenta

limiteaza afluxul de pacienti din judetele limitrofe

Lipsa unui sistem informational unic integrat

Poate sa conecteaza toti furnizorii de servicii medicale, precum si institutiile responsabile de îngrijirile de sanatate

sistemul va permite o mai buna administrare a fondurilor disponibile

va oferi o baza de date moderna

Comunicarea dintre medici este mult mai facila si rapida


Administrarea fondurilor mult mai eficienta si lipsita de erori.

Munca va fi mult mai usoara si rapida
II.Prezentarea potentialului financiar, uman si informational din cadrul spitalului.


Spitalul Clinic Judetean din Craiova dupa cum am punctat si in analiza Swot in cadrul punctelor slabe detine un departament It cu un sintem unic integrat dar care nu mai face fata cerintelor pietei. Departamentul IT  a luat fiinta in 1995 obiectivul general al proiectului fiind reprezentat de dezvoltarea infrastructurii Spitalului prin introducerea unui sistem informatic integrat, care sa raspunda optim la solicitarile complexe reclamate de managementul activitatii medicale.Din acest an sistemul nu a mai suferit nici o modificare,nici o imbunatatire.Programele din cadrul sistemului se misca incet,se blocheaza acest lucru ingreunand munca si in acelasi timp nu se mai pot lua decizii rapide si eficiente pe baza informatiilor reale provenite din sistemul condus.Desi exista acest departament in cadrul spitalului multi dintre pacienti si chiar medici sustin ca s-ar descurca la fel de bine sau poate si mai bine fara el deoarece acesta nu ii ajuta asa cum ar trebui ci din contra,de multe ori rezulta a fi doar o pierdere de timp.

Avandu-se in vedere importanta deosebita a obiectivului in asigurarea asistentei medicale de urgenta pentru un numar mare de persoane ,functionarea acestuia in bune conditii este vitala pentru asigurarea serviciilor medicale de calitate pentru populatie.Dat fiind faptul ca acest obiectiv nu mai este de actualitate in cadrul acestui spital pentru o imbunatatire care sa corespunda standardelor Uninii Europene si sa usureze munca personalului din cadrul spitalului acesta ar trebui sa sufere unele modificari si anume:Sistem integrat de securitate a datelor

Folosirea judicioasa a resurselor umane si materiale

Cunoasterea operativa  a veniturilor si cheltuielilor pentru reducerea costurilor

Posibilitatea de imbunatatire a serviciilor medicale prin cresterea posibilitatii de comunicatie la nivelul compartimentelor spitalului.

Definirea, urmarirea si determinarea criteriilor de performanta

Determinarea evolutiei volumului de activitate

Obtinerea rapida de rapoarte sintetice in mod text si/sau grafic care sunt utile administratorilor spitalului.

Cresterea eficientei in folosirea resurselor

Imbunatatirea relatiilor: medic - pacient; management - personal; unitate sanitara - for tutelar; spital - sursa de finantare

Asigurarea accesului la servicii de sanatate

Acoperirea intregii populatii aferente spitalului cu servicii complete

Stimularea furnizarii de servicii eficace si eficiente

Acordarea de servicii corelate cu nevoile de sanatate

Colaborarea cu alte sectoare care influenteaza starea de sanatate 

Detaliat, prin Sistem Informatic Integrat trebuie avuta in vedere urmarirea intregului parcurs al pacientului si inregistrarea tuturor datelor ale acestuia, prin toate etapele intermediare parcurse necesare efectuarii actului medical.


Astfel :

       inregistrarea datelor pasaportale ale pacientului, a informatiilor privind asigurarea de sanatate (casa de asigurari, carnet de sanatate, medic de familie cod medic de familie, caz social), precum si listarea tuturor formularelor medicale in vigoare: fisa de internare, fisa de consultatie, scrisoare catre medicul de familie, etc;

        inregistrarea pacientului in spital pe parcursul tuturor etapelor: camere de garda, internare (sectie, salon, pat), transferuri intre sectii, externare, transfer la alt spital, etc. ;

        inregistrarea datelor clinice si pastrarea dosarului electronic al pacientului, cu posibilitatea de vizualizare a informatiilor privitoare la internari anterioare in spital: diagnostice, tratamente, medicatie, analize, etc. ;

        urmarirea costurilor pe pacient si tiparirea notei de plata, atat in momentul efectuarii investigatiei sau consultului, cat si centralizat, la plecarea acestuia din spital (nota de plata reflecta atat costurile directe referitoare la fiecare pacient, cat si costurile indirecte -curent electric, gaze, apa, etc-);

        vizualizarea direct pe sectii, in camerele de garda, in salile de operatie sau ATI a rezultatelor investigatiilor efectuate in laboratoarele de specialitate;

        posibilitatea vizionarii de oriunde exista un calculator (pe sectii, in garzi, etc) a imaginilor realizate in cadrul laboratoarelor de imagistica, radiologie si explorari functionale din spital; totodata sa se poate realiza arhiva de CD-uri a tuturor imaginilor generate de aparatele de imagistica precum si posibilitatea de TELEDIAGNOSTIC.

        procesarea tuturor activitatilor sa se realizeze in timp real (de la cerere pana la rezultate finale), precum si tiparirea unui buletin centralizat cu rezultatele analizelor direct pe sectia de unde s-a facut cererea de analize;

        sa se permita urmarirea activitatii din ambulatoriu de spital, atat din punct de vedere statistic, cat si clinic (consultatii, tratamente, controale, pansamente, etc.)

       sa ofere posibilitatea introducerii regimului de masa a pacientului si emiterea foii de masa pentru intreaga sectie;

       posibilitstea tipariri biletului de externare la iesirea pacientului din spital precum si posibilitatea revederii foii de observatie a acestuia in cazul reintoarcerii in spital;

         sa se permita gestionarea stricta (cantitativ-valoric) a medicamentelor din cadrul farmaciei spitalului (inclusiv a celor de productie proprie), precum si monitorizarea medicatiei prescrisa si administrata fiecarui pacient;

       permiterea informatizarii complete a intregii activitati de gestiune, contabilitate si salarizare existente in unitatea sanitara, cu obtinerea de: situatii ale stocurilor de materiale, centralizatoare bonuri de consum, avize expeditie, facturi, balante, note contabile, fise conturi, bilanturi trimestriale/anuale, etc;

         generarea de rapoarte specifice fiecarui modul - garda, laborator, sectie, imagistica, cabinet de consultatie - necesare statisticii interne a spitalului sau pentru raportarile catre CJAS sau DSP, cat si pentru partea clinica a activitatii curente a departamentului respectiv;

         accesul la datele medicale sa se faca pe baza de parola individuala, structurat pe niveluri distincte de utilizatori;

         programul sa permite actualizarea permanenta a tuturor parametrilor (nomenclatorul medicilor spitalului, al utilizatorilor programului, nomenclatorul de medicamente, de proceduri medicale, de analize de laborator, de coduri O.M.S., etc);

         Analiza financiara a pornit de la luarea in calcul a tuturor costurilor necesare pentru functionarea spitalului, in varianta inainte de informatizare cat si in varianta fara informatizare, evidentiindu-se astfel contributia financiara adusa de implementarea proiectului.


         Scopul declarat al introducerii unui sistem informatic integrat, a fost acela de a eficientiza actul medical in sine si de a reduce costurile necesare efectuarii acestuia prin facilitatile oferite, cu referire directa la micsorarea timpilor necesari prelucrarii datelor pacientilor, desfasurarea in timp real a monitorizarii acestora pe intreg parcursul urmat in cadrul unitatii sanitare, si reducerea costurilor legate de investigatiile necesare si consumuri in toate etapele parcurse de pacient pe toata durata actului medical.


Potentialul uman din cadrul spitalului este alcatuit din personalul medical reprezentat de : 6 medici - doctori în stiinte medicale, medici primari, medici specialisti, rezidenti ; 46 asistenti medicali.
In spital functioneaza 2 linii de garda pentru specialitatile: boli cronice,transmisbile, pediatrieBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2007
mii lei

Nr. crt

Capitol

Subcap

Paragraf

Denumirea indicatorilor

Prevederi anuale

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A. TOTAL VENITURI PROPRII


I. VENITURI CURENTE


C. VENITURI NEFISCALE


C1 VENITURI DIN PROPRIETATE


Venituri din concesiuni si închirieri


Alte venituri din proprietate


C2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI


Venituri din prestari de servicii - CASA DE PENSII


Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa


Venituri din cercetare


Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *)


Din care - Sold la 31.12.2006


Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati **)


TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENTIILE


Donatii si sponsorizari


Din care - Sold la 31.12.2006 (în contul 5041 + 5007)


Alte transferuri voluntare


Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sanatate


Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile


Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile


Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat


Alte transferuri voluntare


II. VENITURI DIN CAPITAL


VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI


Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice


Venituri din privatizare


Alte venituri din valorificarea unor bunuri


IV. SUBVENTII


Subventii de la bugetul de stat


Subventii de la bugetul de stat pentru spitale


Programe nationale de sanatate


Investitii, in conditiile legii


Reparatii capitale


Actiuni sanitare


Aparatura medicala de inalta performanta


Alte cheltuieli


Subventii de la alte administratii


Subventii de la bugetele locale pentru spitale


Subventii de la bugetele locale pentru spitale - Sold la 31.12.2006


Sume alocate din bugetul constituit din contributiile instituite pentru combaterea consumului excesiv pentru produse din tutun si alcool


Infrastructura sanitara


Programe nationale de sanatateTitlu

Articol

Aliniat

Denumirea indicatorilor


B. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRIITitlu

Articol

Aliniat

Denumirea indicatorilor


01. CHELTUIELI CURENTE


10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariale in bani


Salarii de baza


Salarii de merit


Indemnizatii de conducere


Spor de vechime


Sporuri pentru conditii de munca


Alte sporuri


Ore suplimentare


Fond de premii


Prima de vacanta


Fond pentru posturi ocupate prin cumul


Fond aferent platii cu ora


Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii


Indemnizatii de delegare


Indemnizatii de detasare


Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca


Alocatii pentru locuinte


Alte drepturi salariale in bani


Cheltuieli salariale in natura


Tichete de masa


Norme de hrana


Uniforme si echipament obligatoriu


Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa


Transportul la si de la locul de munca


Alte drepturi salariale in natura


ContributiiCa urmare a analizei economico - financiare cu privire la activitatea desfasurata în anul 2007, s-a constatat încadrarea în Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2007. Raportul de activitate clinica la nivelul unitatii, ajuta managementul în fundamentarea deciziilor de ordin financiar, cu impact în eficientizarea activitatii medicale. Urmare a evaluarii economico-financiare solicitate de Ministerul Sanatatii Publice, s-a raportat de catre Autoritatea de Sanatate Publica a judetului Dolj, ca Spitalul este singurul spital fara datorii din judet.
Contravaloarea serviciilor medicale decontate de Casa Judeteana de Sanatate constituie veniturile unitatii spitalicesti, la care se adauga si veniturile realizate prin servicii la cerere. În contextul noii reforme în sanatate se observa o diminuare a cheltuielilor cu salariile de la 55,34% la 55,07% si o scadere a medicamentelor prescrise bolnavilor internati de la 9,66% la 8,89.
Rezultate estimate
Obiectiv general:

Imbunatatirea conditiilor la sectia de boli transmisibile si cronice a Spitalului Clinic de Urgenta din municipiul Craiova, judetul Dolj

Obiective specifice:

I.        Dotarea sectiei cu echipamente medicale adecvate (ustensile, aparatura medicala specifica)

II.     Pregatirea profesionala a medicilor la nivelul standardelor Uniunii Europene

III.   Imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare

Activitati:

I.1 masurarea disponibilului de echipamente si stabilirea necesarului de aprovizionare in urma unei cercetari prealabile in cadrul sectiei (in functie de numarul pacientilor)


Rezultat:Se va realiza un studiu in spital pentru a se identifica numarul de aparate disponibile,apoi se va analiza numarul pacientilor si in functie de aceste caracteristici se va identifica de cate aparate mai are nevoie spitalul respectiv.Pentru ca acest rezultat propus sa fie cat mai concret se va face un studiu in amanunt in decursul a 4 zile la care vor participa 2 medici primari si 4 asistenti medicali.Studiul consta in numararea exacta a aparatelor disponibile,apoi informarea medicilor si asistentilor asupra aparaturii de ultima generatie,si in funtie de numarul de pacienti ai spitalului si de posibilitatile acestia se vor achizitiona aparatele respective.

I.2 dotarea sectiei cu aparatura medicala de ultima generatie

Rezultat:Spitalul va fi dotat cu aparatura cara sa corespunda standardului Uniunii Europene astfel incat sa satisfaca un numar cat mai mare de pacienti

II.1 existenta unor traininguri specifice in domeniul sanatatii destinate specializarii personalului   


Rezultat:Se va demara un program de training in vederea perfectionarii medicilor si de asemenea se va face schimb de experiente cu doctorii de peste hotare.

II.2 pregatirea personalului in domeniul informaticii pentru o mai buna administrare a bazei de date (documente, conectarea tuturor furnizorilor de servicii medicale)


Rezultat:In spitalul din Craiova se vor incepe niste cursuri speciale in domeniul informaticii la care va participa tot personalul din cadrul spitalului

III.1 crearea de bai proprii fiecarui salon


Rezultat:Se va incepe constructia bailor in fiecare salon

III.2 vopsit, varuit proaspat, dezinsectie permanenta


Rezultat:Se va mari personalul administrativ deorece se va incepe un program de curatenie mult mai strict(dezinfectie permanenta,vopsit etc)


III.     Necesitatea si oportunitatea proiectului


Imbunatatirea conditiilor pentru buna desfasurare a activitatii in spitale este o problema mult discutata la ora actuala. Majoritatea spitalelor de stat se confrunta cu probleme grave dupa cum spune si ministrul sanatatii "Deficientele sesizate în legatura cu nerespectarea conditiilor igienico-sanitare sunt cauzate, în principal, de managementul defectuos al spitalelor si, ca urmare, a nerespectarii normelor existente de igiena, indolentei si obisnuintei cu mizeria". Astfel, s-au propus ca obiective urmatoarele: reorganizarea si restructurarea unitatilor sanitare cu paturi, masuri pentru diminuarea deficientelor în acordarea de medicamente compensate si gratuite în ambulatoriu si activitati organizatorice si gospodaresti pentru îmbunatatirea conditiilor igienico-sanitare, de curatenie în institutiile sanitare.

In cadrul sectiei de boli transmisibile si cronice din Spitalul Clinic Judetean Craiova este necesar proiectul pentru imbunatatirea conditiilor in ceea ce priveste buna desfasurare a activitatii medicale deoarece se constata un numar tot mai mare de persoane suferinde. Nivelul de trai redus si lipsa de informare fac ca statisticile medicale sa ne situeze printre "fruntasi" la bolile transmisibile foarte grave cum ar fi SIDA, Sifilis, TBC, Hepatita C, Diabet pentru care tratamentul este lung si destul de costisitor. Deci, exista un numar important de personae ce trebuie tratate si conditia actuala de dotare a sectiei este precara:

Nu exista un numar de paturi proportional cu numarul pacientilor

Echipamente medicale (ustensile, aparatura medicala specifica) invechite

Conditii igienico-sanitare deficitare

Doctorii nu cunosc o pregatire profesionala continua, in conformitate cu standardele Uniunii Europene

In urma activitatilor de indeplinire a obiectivelor propuse s-ar stinge o mare parte din probleme si anume:

asigurarea subdiviziunii medicale cu utilaj medical necesar, intensificarea colaborarii cu organizatiile neguvernamentale din tara si de peste hotare în vederea suplinirii necesitatilor de medicamente si utilaj medical in urma carora bolnavii ar fi tratati mult mai rapid, dar si medicillor li s-ar usura munca

ameliorarea situatiei pacientilor prin tratarea acestora in conditii igienico-sanitare satisfacatoare, aerisire, iluminare, incalzire la un nivel mai inalt

De asemenea, oportunitatea acestui proiect are ca rezultate:

- cresterea eficientei si calitatii actului medical;

- cresterea satisfactiei pacientilor

- cresterea satisfactiei personalului medical

- imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalelor

In concluzie, este necesara derularea proiectului datorita numarului mare si crescand de bolnavi si este oportun pentru tratarea lor cat mai rapid si in conditii cat mai bune.Document Info


Accesari: 14445
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )