Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORALA

profesor scoala
ALTE DOCUMENTE

PROIECT DIDACTIC ROMANA
Proiect didactic - Informatica- Tehnologii asistate de calculator
SISTEME sI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE - PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3: LECTURA POEZIEI
ASPECTE METODICE ALE MUNCII DIFERENŢIATE ÎN CICLUL PRIMAR
PROIECT DIDACTIC MATEMATICA
Structuri narative - Proiectarea unitatii de învatare - Limba si literatura romana
Proiect de lectie - Educatie fizica
PLANIFICARE CALENDARISTICA LA LIMBA ENGLEZA
SUBIECTUL, IDEILE PRINCIPALE SI IDEILE SECUNDARE
Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului

Centrul National pentru Curriculum si Evaluare Învatamânt Preuniversitar
LIMBA sI LITERATURA MAGHIARĂ

EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007

PROBA ORAL


MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ÉRETTSÉGI VIZSGA - 2007


SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 515v2111f


Instructiuni

Fiecare bilet de examen se compune din doua subiecte (I. si II.).

Subiectul I. va contine un text la prima vedere ale carui cerinte se refera la: comentarea ideilor textului, exprimarea unor opinii personale legate de mesajul textului etc.


SUBIECTUL II.

II. TÉTEL

A javasolt példaanyag fakultatív jellegű. A vizsgázó tanuló a zárójelben szereplő műveket helyettesítheti más, a témába illő tanult magyar irodalmi művekkel. A zárójelben felsorolt példaanyag tájékoztató jellegű, és elégséges a jelöltnek egy műről beszélnie.

II.       Tárgyalja a tanítás szerepét egy középkori alkotásban (pl. Margit-legenda, Halotti Beszéd és Könyörgés, István király intelmei Imre herceghez - vagy más középkori alkotásban)!

II.       Mutassa be, hogyan ábrázolja egy legenda a középkori embereszményt (pl. Margit-legenda, Ferenc-legenda - vagy más középkori legenda)!

II.       Mutassa be a barokk eposz jellemző vonásait egy választott mű alapján (pl. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem - vagy más barokk eposz)!

II.       Mutassa be a barokk eposz szerkezetét egy választott alkotás segítségével (pl. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem - vagy más barokk eposz)!

II.       Mutassa be egy tanult ballada műfaji sajátosságait (pl. Arany János: Szondi két apródja - vagy más ballada)!

II.       Mutassa be a történelmi téma példázatosságát egy tanult balladában (pl. Arany János: Szondi két apródja - vagy más balladában)!

II.       Mutassa be a történetalakítás és az időkezelés jellemzőit, valamint összefüggéseit egy tanult történelmi regényben (pl. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Móricz Zsigmond: Tündérkert - vagy más történelmi regényben)!

II.       Mutassa be az irodalmi levél műfaji sajátosságait egy választott mű alapján (pl. Mikes Kelemen: Törökországi levelek - vagy más irodalmi levél alapján)!

II.       Mutassa be, hogyan nyilvánul meg a szentimentalista életérzés egy énregényben (pl. Kármán József: Fanni hagyományai - vagy más szentimentalista énregényben)!

II.       Mutasson be egy 20. századi énelbeszélést (pl. Ottlik Géza: Iskola a határon, Kosztolányi Dezső: Esti Kornél - vagy más 20. századi énelbeszélést)!

II.       Mutassa be a történetalakítás változatait (metonimikus, metaforikus) egy választott epikus alkotásban (pl. Jókai Mór: Az arany ember, Krúdy Gyula: Szindbád, Ottlik Géza: Iskola a határon - vagy más epikus műben)!

II.       Mutassa be a folytonosság alakzatait (időbeli folytonosság, ok-okozatiság) egy választott epikus alkotásban (pl. Jókai Mór: Egy magyar nábob, Az arany ember, Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, Móricz Zsigmond: Sárarany - vagy más epikus alkotásban)!II.       Mutassa be a megszakítottság alakzatait (elhallgatás, kihagyás, nézőpontváltás) egy választott epikus alkotásban (pl. Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda, Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött, Ottlik Géza: Iskola a határon - vagy más epikus alkotásban)!

II.       Mutassa be az emlékezés szerkezetalakító szerepét egy választott epikus alkotásban (pl. Krúdy Gyula: Szindbád, Ottlik Géza: Iskola a határon - vagy más epikus alkotásban)

II.       Mutassa be a novella műfajának jellemzőit egy olvasott mű alapján (pl. Móricz Zsigmond: Tragédia, Barbárok, Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda, Krúdy Gyula: A hídon, Tamási Áron: Himnusz egy szamárral - vagy más novella alapján)!

II.       Mutassa be egy tanult novella romantikus stílusjegyeit (pl. Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda, Az a fekete folt, Az a pogány Filcsik - vagy más romantikus novella)!

II.       Mutassa be a történetalakítás jellemzőit egy realista novellában (pl. Móricz Zsigmond: Tragédia, Barbárok - vagy más realista novellában)!

II.       Mutassa be a jellemábrázolás eljárásait egy realista novellában (pl. Móricz Zsigmond: Tragédia, Barbárok - vagy más realista novellában)!

II.       Mutassa be a narrációs eljárásokat (történetalakítás, időkezelés, elbeszélői és szereplői szólamok) egy klasszikus modern epikus alkotásban (pl. Kosztolányi Dezső: A kulcs, Pacsirta, Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött - vagy más klasszikus modern epikus alkotásban)!

II.       Mutassa be az időkezelés sajátosságait egy 20. századi novellában (pl. Krúdy Gyula: A hídon, Utazás éjjel, Kosztolányi Dezső: Esti Kornél - vagy más 20. századi novellában)!

II.       Mutassa be a regény műfaját egy választott mű alapján (pl. Jókai Mór: Az arany ember, Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, Móricz Zsigmond: Sárarany, Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Édes Anna, Krúdy Gyula: A vörös postakocsi, Ottlik Géza: Iskola a határon, Tamási Áron: Ábel a rengetegben - vagy más regény)!

II.       Mutassa be egy olvasott regény romantikus stílusjegyeit (pl. Jókai Mór: Az arany ember, Egy magyar nábob, Sárga rózsa, Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője - vagy más romantikus regény)!

II.       Mutassa be az ellentétnek mint szervezőelvnek az érvényesülését egy olvasott romantikus regényben (pl. Jókai Mór: Az arany ember, Egy magyar nábob, Sárga rózsa, Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője - vagy más romantikus regény)!

II.       Mutassa be a cselekménybonyolítás sajátosságait egy olvasott romantikus regényben (pl. Jókai Mór: Az arany ember, Egy magyar nábob, Sárga rózsa, Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője - vagy más romantikus regény)!

II.       Mutassa be a fő- és mellékszereplők viszonyának rendszerét egy olvasott romantikus regényben (pl. Jókai Mór: Az arany ember, Egy magyar nábob, Sárga rózsa, Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője - vagy más olvasott romantikus regény)!

II.       Mutassa be a jellemábrázolás eljárásait egy romantikus regényben (pl. Jókai Mór: Egy magyar nábob, Az arany ember - vagy más romantikus regény)!

II.       Mutassa be egy olvasott regény realista stílusjegyeit (pl. Móricz Zsigmond: Sárarany, Úri muri, Az Isten háta mögött - vagy más realista regény)!

II.       Mutassa be a jellemábrázolás eljárásait egy realista regényben! (pl. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött - vagy más realista regény)!

II.       Mutasson be egy olvasott klasszikus modern regényt (pl. Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Édes Anna, Krúdy Gyula: A vörös postakocsi, Tamási Áron: Ábel a rengetegben - vagy más klasszikus modern regény)!

II.       Mutasson be egy olvasott 20. századi regényváltozatot (pl. Móricz Zsigmond: Sárarany, Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Édes Anna, Tamási Áron: Ábel a rengetegben, Ottlik Géza: Iskola a határon - vagy más 20. századi regény)!II.       Mutassa be, hogyan alakul főhős és mellékszereplők viszonya egy 20. századi regényben (pl. Móricz Zsigmond: Sárarany, Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Édes Anna, Tamási Áron: Ábel a rengetegben, Ottlik Géza: Iskola a határon - vagy más 20. századi regény)!

II.       Mutassa be az intertextualitás szerkezetalakító és jelentést megsokszorozó szerepét egy választott 20. századi epikus alkotásban (pl. Ottlik Géza: Iskola a határon, Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött, Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj - vagy más 20. századi epikus alkotásban)!

II.       Értelmezze a dal (népdal vagy műköltészeti dal) egy változatát (pl. Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila költeményét - vagy más dalt)!

II.       Mutassa be egy romantikus népies dal jellemzőit (pl. Petőfi Sándor: Fa leszek, ha. - vagy más romantikus népies dal)!

II.       Mutassa be a himnusz műfaji sajátosságait egy tanult alkotás alapján (pl. Ómagyar Mária-siralom, Kölcsey Ferenc: Hymnus - vagy más olvasott himnusz)!

II.       Mutassa be a himnusz középkori változatát (pl. Ómagyar Mária-siralom - vagy más középkori himnusz)!

II.       Mutassa be a romantikus himnusz sajátosságait egy választott alkotás alapján (pl. Kölcsey Ferenc: Hymnus - vagy más romantikus himnusz)!

II.       Mutassa be a romantikus óda sajátosságait egy választott alkotás alapján (Petőfi Sándor, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály egy költeménye - vagy más romantikus óda)!

II.       Mutassa be az imitáció szerepét a humanista költészetben (pl. Janus Pannonius - vagy bármelyik más tanult költő egy lírai alkotása alapján)!

II.       Mutassa be az imitáció szerepét a barokk eposzban (pl. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem című műve alapján)!

II.       Mutassa be az imitáció szerepét a felvilágosodás korának lírájában (pl. Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel - vagy bármelyik más tanult költő egy lírai alkotása alapján)!

II.       Mutassa be az idő- és értékszembesítés példáját a 19. századi magyar lírában (pl. Vörösmarty Mihály, Arany János - vagy bármelyik más tanult költő egy lírai alkotása alapján)!

II.       Mutassa be a szimbolista líra sajátosságait egy tanult költemény alapján (pl. Ady Endre: A magyar Ugaron, Új vizeken járok, Lédával a bálban - vagy más költemény alapján)!

II.       Mutassa be a tárgyias intellektuális líra sajátosságait egy tanult költemény alapján (pl. József Attila: Eszmélet, Téli éjszaka, Óda - vagy más költemény alapján)!

II.       Mutassa be a romantikus lírai én változatait (látnok, teremtő zseni, próféta) egy tanult romantikus költeményben (pl. Petőfi Sándor: A XIX. század költői, Nemzeti dal; Vörösmarty Mihály: A vén cigány - vagy más költemény alapján)!

II.       Mutassa be a romantikus szerelmi líra sajátosságait egy tanult költemény alapján (pl. Petőfi Sándor: Szeptember végén, Minek nevezzelek; Vörösmarty Mihály: Ábránd - vagy más költemény)!

II.       Mutassa be az impresszionista líra sajátosságait egy tanult költemény alapján (pl. Tóth Árpád: Körúti hajnal; Juhász Gyula: Milyen volt... - vagy más költemény)!

II.       Értelmezze az egyéniségkultusz szerepét egy tanult klasszikus modern költeményben (pl. Ady Endre: Új vizeken járok; Góg és Magóg fia vagyok én.- vagy más költemény)!

II.       Mutassa be az önértelmezés lehetőségeit a kései modernség lírájában valamely tanult vers alapján (pl. József Attila: Tiszta szívvel, Eszmélet, Téli éjszaka, Szabó Lőrinc: Az Egy álmai, Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal - vagy más költemény)!

II.       Mutassa be az intertextualitás eljárásait (idézés, rájátszás, utalás) egy tanult költeményben (pl. Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal; Kányádi Sándor: Fától fáig; Szilágyi Domokos: Emeletek avagy a láz enciklopédiája - vagy más költemény)!

II.       Mutassa be a drámai műnem sajátosságait egy tanult dráma alapján (pl. Katona József: Bánk bán; Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde; Madách Imre: Az ember tragédiája; Örkény István: Tóték - vagy más dráma)!II.       Mutassa be egyén és tömeg / egyén és hatalom viszonyát valamely tanult dámában (pl. Madách Imre: Az ember tragédiája; Örkény István: Tóték - vagy más olvasott dráma)!

II.       Mutassa be a konfliktusos dráma jellemzőit egy tanult dráma alapján (pl. Katona József: Bánk bán; Örkény István: Tóték - vagy más dráma)!

II.       Mutassa be egy konfliktusos dráma hősét (Pl. Katona József: Bánk bán - vagy más konfliktusos dráma)!

II.       Mutassa be a kétszintes dráma jellemzőit egy tanult dráma alapján (pl. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde; Madách Imre: Az ember tragédiája - vagy más dráma)!

II.       Mutassa be a drámai költemény jellemzőit egy tanult dráma alapján (pl. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde; Madách Imre: Az ember tragédiája - vagy más dráma)!

II.       Mutassa be az eszmék szerepét és változását egy tanult drámai költemény alapján (pl. Madách Imre: Az ember tragédiája - vagy más drámai költemény)!

II.       Mutassa be egy tanult drámai költemény kompozíciós eljárásait (pl. Madách Imre: Az ember tragédiája - vagy más drámai költemény)!

II.       Jellemezze egy 19. századi dráma nőalakjait (pl. Katona József: Bánk bán, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde - vagy más 19. századi dráma)!

II.       Mutassa be a 20. századi dráma jellemzőit egy tanult dráma alapján (pl. Örkény István: Tóték; Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja - vagy más 20. századi dráma)!
Az értékelés szempontjai

I. tétel:

50 pont

A.      helyes válaszok    20 pont

megközelítőleg helyes válaszok    10 pont

helytelen válaszok 0 pont

B.     megfelelő nyelvhasználat (a szövegértelmezés fogalmainak megfelelő használata) 20 pont

a fogalmak ismerete, részben megfelelő használata    10 pont

helytelen fogalom- és nyelvhasználat    0 pont

C.     a szövegrészlet szép, kifejező felolvasása    10 pont

helytelen, akadozó felolvasás 0 pont

II. tétel:

40 pont

A.      a kérdés szempontjainak helyes kifejtése 20 pont

a szempontok figyelembe vétele, megközelítőleg helyes kifejtése 10 pont

a szempontok figyelmen kívül hagyása    0 pont

B.     a választott irodalmi mű ismerete 10 pont

a vizsgázó egyetlen olyan irodalmi művet sem ismer, amely megfelelne az adott szempontoknak 0 pont

C.     megfelelő nyelvhasználat (a kérdés követelményeinek megfelelő fogalmak helyes használata; szép, érthető, összefüggő beszéd) 10 pont

Megjelenés 10 pont

Összesen 100 pontDocument Info


Accesari: 3081
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )