Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Proza scurta - Limba si literatura româna

profesor scoala


scoala: Colegiul National "Arany János" Salonta

Prof. ZOE NAGY Clasa a X-a C / 4 ore saptamânalDisciplina: Limba si literatura româna    Saptamâna I - VII / 2006 - 2007


Unitatea de învatare: Proza scurta

Nr. ore alocate:

Manualul editurii Art


Continuturi

(detalieri)

C.S.

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Basmul cult

Povestea lui Harap-Alb de Ion Creanga

- p 15515w2222p reliminarii
Activitate de stabilire a genezei operei

Activitate de rezumare a basmului

Activitate frontala

Activitate frontala

Observarea sistematica

- structura narativaExercitii de identificare a momentelor subiectului

Exercitii de identificare a temei si a motivelor operei

Activitate independenta

Activitate frontala

Observarea sistematica

- p 15515w2222p ersonajele

- semnificatii
Activitate de caracterizare a personajelor (Harap-Alb, Spânul, tovarasii lui Harap-Alb, Sfânta Duminica)

Exercitii de identificare a trasaturilor bildungsromanului.

Activitate individuala cu raportare frontala

Activitate frontala

Observarea sistematica

- arta literara

Exercitii de identificare a elementelor de oralitate a stilului (expresii paremiologice, adresarea directa catre un auditor, proza ritmata, interjectii etc)

Exercitii de identificare a elementelor comice (exprimarea mucalita, ironia, porecle si apelative caricaturale, zeflemisirea, diminutive cu valoare augmentativa, scene comice etc)

Activitate pe grupe cu raportare frontala

Activitate individuala

Tema pentru acasa

- basm popular, basm cult

Exercitii de diferentiere a basmului popular de basmul cult

Exercitii de stabilire a trasaturilor basmului cult

Exercitii de argumentare a apartenentei la basmul cult a operei

Activitate pe grupe

Activitate frontala

Activitate independenta

Tema pentru acasa

Limba si comunicare

Influenta elementelor nonverbale si paraverbale asupra întelegerii mesajului oral


Exercitii de comparare a unor argumente diferite pentru formularea judecatilor proprii (p. 20-21)

Exercitii de explicare a rolului semnelor de punctuatie în diferite texte (ex. p. 22)

Exercitii de identificare a elementelor orale în diferite texte (ex. P. 23)

Activitate frontala

Activitate frontala


Activitate individuala

Observarea sistematica

Povestirea. Negustor lipscan de M. SadoveanuDiscutii pe marginea textului citit

Încadrarea povestirii în ansamblul operei

Activitate frontala

Activitate frontala

Observarea sistematica

- p 15515w2222p ovestirea (caracteristici)


Exercitii de identificare a particularitatilor povestirii în textul studiat

Exercitii de comparare a povestirii cu alte specii ale genului epic

Exercitii de argumentare a apartenentei povestirii la genul epic

Activitate frontala


Activitate pe grupe


Activitate pe grupe cu raportare frontala

Observarea sistematica

- constructia discursului narativ

Exercitii de identificare a elementelor si tehnicilor de constructie a textului narativ (alternanta, înlantuire, incipit, final)

Exercitii de recunoastere a tehnicii povestirii în rama

Activitate frontalaActivitate frontala

Observarea sistematica

-instantele comunicarii narative (autor, narator, personaje, cititor)
Exercitii de identificare a instantelor comunicarii narative

Exercitii de diferentiere a tipurilor de naratori

Activitate pe grupe


Activitate frontala

Observarea sistematica

- arta literara
Exercitii de identificare a elementelor de oralitate a stilului

Exercitii de identificare a particularitatilor de limbaj (marci ale prezentei naratorului, modalitati ale nararii, limbajul personajelor, registre stilistice)

Activitate pe grupe cu raportare frontala


Activitate individuala

Tema pentru acasa

Limba si comunicare

Nivelul stilistico-textual de constituire a mesajului în comunicare. Argoul. Jargonul
Exercitii de identificare a diferitelor tipuri de limbaje (ex. p. 39-40)

Exercitii de identificare a elementelor de argou si jargon în diferite texet (ex. p. 40-41)

Activitate pe grupe


Activitate frontala

Observarea sistematica

Evaluare


Activitate individuala

Nuvela

Moara cu noroc de I. Slavici

Nuvela - trasaturi
Exercitii de identificare a particularitatilor nuvelei în textul studiat

Exercitii de argumentare a apartenentei la nuvela a operei

Activitate pe grupe


Activitate individuala

Observarea sistematica

Constructia subiectului

Structura narativa

Exercitii de rezumare a nuvelei si de comparare a rezumatelor

Exercitii de analiza a structurii operei

Exercitii de identificare a conflictelor

Activitate pe grupe


Activitate frontala

Activitate frontala

Tema pentru acasa

Personajele - caracterizareExercitii de identificare a tipurilor de personaje

Exercitii de caracterizare a personajelor

Activitate frontala

Activitate pe grupe

Observarea sistematica

Investigarea psihologica
Exrcitii de identificate a mijloacelor de investigare psihologica

Exercitii de identificare a particularitatilor stilistice

Activitate pe grupe

Activitate individuala

Tema pentru acasa

Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber


Exercitii de identificare a tipurilor de stiluri si de transpunere a unui text dintr-un stil în altul

Activitate individuala cu raportare frontala

Observarea sistematica

Caracterizarea personajului (Actualizarea cunostintelor)


Ecercitii de caracterizare a personajului favorit din nuvela studiata

Activitate individuala

Tema pentru acasa

Eseul structurat (Actualizarea cunostintelor)


Exercitii de elaborare a unui eseu structurat pe o tema data

Activitate individuala

Tema pentru acasa

Monologul (Actualizarea cunostintelor)


Exercitii de utilizare adecvata a regulilor de exprimare orala în monolog

Activitate frontala

Observarea sistematica

Evaluarescoala: Colegiul National "Arany János" Salonta Clasa a X-a C / 4 ore saptamânal

Disciplina: Limba si literatura româna    Saptamâna VII - XIV / 2006 - 2007


Unitatea de învatare: Romanul

Nr. ore alocate:


Manualul editurii Art


Continuturi

(detalieri)

C.S.

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Romanul

Ciocoii vechi si noi de N. Filimon

- p 15515w2222p roblematicaActivitate de identificare a problematicii operei

Activitate de identificare a structurii romanului

Activitate frontala

Activitate frontala

Observarea sistematica

- conflicteActivitate de identificare a conflictelor romanului

Exercitii de identificare a particularitatilor constructiei subiectuluii

Activitate pe grupe

Activitate pe grupe cu raportare frontala

Observarea sistematica

- p 15515w2222p ersonajele


Exercitii de identificare a tipurilor de personaje

Exercitii de caracterizare a personajului principal si de identificare a modalitatilor de caracterizare ale acestuia


Activitate pe grupe

Activitate independenta

Tema pentru acasa

Romanul realist de factura romanticaExercitii de identificare a trasaturilor romanului realist

Exercitii de argumentare a apartenentei operei la romanul realist de factura romantica

Activitate frontala

Activitate individuala

Tema pentru acasa

Arta narativa


Exercitii de comentare a limbajului personajelor, a limbajului naratorului, a registrelor stilistice folosite

Activitate pe grupe cu raportare frontala

Observarea sistematica

Limba si comunicare

Evaluarea discursului oralExercitii de constientizare a diferentelor de comportamentsi de exprimare a discursului oral, datorate contextului diferit în care se produce (ex. p.75)

Activitate frontala

Observarea sistematica

Romanul social-obiectiv

Ion de Liviu Rebreanu

Geneza si compozitiaActivitate de comentare a relatiei realitate-opera

Exercitii de identificare a constructiei simetrice a romanului

Activitate frontala

Activitate independenta

Observarea sistematica

Problematica romanului Structura si actiunea

Activitate de identificare a conflictelor romanului si a problematicii acestuia

Exercitii de comparare a unor argumente diferite pentru formularea unor judecati proprii

Activitate pe grupe


Activitate frontala


Observarea sistematica

PersonajeleExercitii de caracterizare a personajelor si de identificare a modalitatilor de caracterizare ale acestora

Exercitii de argumentare a pluralitatii perspectivelor asupra protagonistului

Dezbatere privind vinovatia sau nevinovatia personajului Ion

Activitate independenta


Activitate pe grupe


Activitate frontala

Tema pentru acasa

Tehnica contrapunctului
Exercitii de identificare a secventelor cu semnificatie convergenta

Exercitii de comentare a afirmatiei lui Rebreanu ca "Romanul este o viata de fictiune izvorâta dintr-o viata adevarata: a mea!"

Activitate frontala


Activitate independenta

Observarea sistematica

Instantele comunicarii

Romanul realist obiectivExercitii de identificare a instantelor comunicarii

Exercitii de argumentare a apartenentei operei la romanul realist obiectiv

Activitate frontala

Activitate individuala

Tema pentru acasa

Limba si comunicare

Scrierea si pronuntarea numelor proprii


Exercitii de utilizare în exprimare si în scris a normelor actuale ale limbii române

Activitate frontala

Observarea sistematica

Dialogul (Actualizarea cunostintelor)


Exercitii de utilizare adecvata a regulilor de exprimare orala în dialog

Activitate frontala

Observarea sistematica

DezbatereaDezbatere pe margineaa afirmatiei lui Lovinescu si a lui Calinescu în legatura cu Ion (ex. 1,2, p. 95)

Activitate frontala

Observarea sistematica

Maitreyi de M. Eliade

- geneza si structura
Exercitii de identificare a sensului corect al cuvintelor

Activitate de comentare a relatiei realitate-opera

Exercitii de identificare a constructiei simetrice a romanului

Activitate frontala

Activitate frontala

Activitate independenta

Observarea sistematica

- structura si compozitie


Exercitii de identificare a structurii si compozitiei romanului

Activitate pe grupe

Observarea sistematica

- personajele

- perspectiva narativa
Exercitii de caracterizare a personajelor si de identificare a modalitatilor de caracterizare ale acestora

Exercitii de identificare a perspective narative în roman

Activitate pe grupe


Activitate frontala

Observarea sistematica

- temaExercitii de identificare temelor romanului

Exercitii de încadrare a romanului în tema iubirii

Activitate frontala

Tema pentru acasa

Arta narativa


Exercitii de comentare a limbajului personajelor, a limbajului naratorului, a registrelor stilistice folosite

Activitate pe grupe cu raportare frontala

Observarea sistematica

Limba si comunicare

Expresivitatea textului la nivel sintactic


Exercitii de identificare a surselor expresivitatii unui text (ex. p. 108)

Activitate frontala

Observarea sistematica

Recenzia. Mircea Eliade: "Maitreyi" (Roman) de Pompiliu ConstantinescuExercitii de receptare corecta a unei recenzii

Activitate de cunoastere a sensului corect a neologismelor

Activitate frontala

Activitate frontala

Observarea sistematica

- tema textuluiExercitii de identificare a temei textului

Exercitii de identificare a ideilor principale ale recenziei

Activitate în perechi

Activitate pe grupe

Observarea sistematica

- judecati de valoare
Exercitii de identificare a judecatilor de valoare exprimate de autorul recenziei

Exercitii de redactare a unei recenzii pe marginea unei opere citite

Activitate pe grupe cu raportare frontala

Activitate individuala

Tema pentru acasa

Evolutia prozei în literature românaExercitii de redactare a unui proiect pe tema evolutiei prozei în literatura româna

Activitate pe grupe

Proiectul

Evaluare sumativa
scoala: Colegiul National "Arany János" Salonta Clasa a X-a C / 4 ore saptamânal

Disciplina: Limba si literatura româna    Saptamâna XIV - XVII; I - IX / 2006 - 2007


Unitatea de învatare: Poezia

Nr. ore alocate:


Manualul editurii Art


Continuturi

(detalieri)

C.S.

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Poezia epica. Iepurele, ogarul si copoiul de Grigore Alexandrescu

- compozitie si limbajDiscutii pe marginea impresiei produse de text

Exercitii de identificare si de analiza a elementelor de compozitie si de limbaj în textul poetic

Activitate frontala

Activitate pe grupe

Observarea sistematica

- p 15515w2222p oezia epica; fabula - conventii constitutive;

- semnificatii alegorice

- p 15515w2222p oezia pasoptista
Exercitii de decodare a semnificatiilor alegorice ale textului

Exercitii de evidentiere a trasaturilor pasoptiste ale textului dat

Activitate frontala


Activitate independenta

Tema pentru acasa

Limba si comunicare

Stilurile functionale ale limbii române

Exercitii de identificare a trasaturilor specifice stilurilor functionale

Exercitii de argumentare a apartenentei unui text dat la un stil functional

Activitate în perechi


Activitate pe grupe

Observarea sistematica

Texte functionale: Curriculum vitae


Exercitii de redactare a unui CV

Activitate independenta

Tema pentru acasa

Scrisoarea de intentie; Scrisoarea în format electronic


Exercitii de redactare a unei scrisori de intentie si a unei scrisori în format electronic

Activitate independenta

Tema pentru acasa

Poezia lirica. Floare albastra de M. Eminescu

- geneza, surse de inspiratie
Discutii pe marginea impresiei produse de text

Exercitii de identificare a sensurilor cuvintelor în limbajul comun si în limbajul poetic

Activitate frontala

Activitate pe grupe

Observarea sistematica

- romantismul (prezentare generala);

Exercitii de identificare a elementelor romantice în textul dat

Exercitii de argumentare a apartenentei textului la estetica romantica

Activitate pe grupe


Activitate independenta

Tema pentru acasa

- tema, motiv(e) literar(e) romantice;

Exercitii de identificare si de interpretare a temelor si a motivelor literare

Exercitii de identificare a marcilor eului liric

Activitate frontala


Activitate pe grupe

Observarea sistematica

- identificarea si analiza elementelor de compozitie si de limbaj în textul poetic


Exercitii de evidentiere a expresivitatii limbajului poetic la toate nivelurile sale (fonetic, lexical, morfologic, sintactic, prozodic, stilistic)

Activitate pe grupe

Observarea sistematica

Limba si comunicare

Figurile de stil


Exercitii de identificare a figurilor de stil si de evidentiere a expresivitatii lor în context

Activitate în perechi


Observarea sistematica

- analiza stilistica


Exercitii de analiza stilistica a unor opere lirice si de identificare a figurilor de stil, specificând semnificatia lor în context

Activitate pe grupe

Observarea sistematica

Analiza.

definitie, trasaturi, producere de text


Exercitii de redactare aunei compuneri (p. 132)


Activitate independenta

Tema pentru acasa

Comentariul

definitie, trasaturi, producere de text


Exercitii de redactare a unui comentariu literar al poeziei studiate de Eminescu (p. 132)


Activitate independenta

Tema pentru acasa

Poezia lirica.

Pe lânga plopii fara sot de Mihai Eminescu

- geneza textului; surse de inspiratie
Discutii pe marginea impresiei produse de text

Exercitii de identificare a sensurilor cuvintelor în limbajul comun si în limbajul poetic

Activitate frontala

Activitate pe grupe

Observarea sistematica

- tema, motiv(e) literar(e) romanticeDiscutii legate de semnificatia temelor si a motivelor literare

Exercitii de identificare a elementelor romantice în textul dat

Exercitii de argumentare a apartenentei textului la estetica romantica

Activitate frontala


Activitate pe grupe


Activitate individuala

Tema pentru acasa

- identificarea si analiza elementelor de compozitie si de limbaj în textul poetic
Exercitii de identificare a marcilor eului liric

Exercitii de evidentiere a expresivitatii limbajului poetic la toate nivelurile sale (fonetic, lexical, morfologic, sintactic, prozodic, stilistic)

Activitate pe grupe

Activitate frontala

Observarea sistematica

Eseul liberExercitii de argumentare a unui punct de vedere personal

Activitate independenta

Tema pentru acasa

- jurnal de lectura


Exercitii de redactare a unui jurnal de lectura dupa un plan dat (p. 138)

Activitate independenta

Tema pentru acasa

Studiul critic: Titu Maiorescu, Eminescu si poeziile lui

- definirea termenilor critica literara, istorie literara, teorie literara

Exercitii de familiarizare cu continutul textului: identificarea conectorilor logici ai argumentatiei, Identificarea ideilor principale, evidentierea argumentelor etc.Activitate frontala


Activitate pe grupe

Observarea sistematica

- evidentierea rolului lui Titu Maiorescu în evolutia culturii românesti


Discutii pe marginea ideilor enuntate de Titu Maiorescu (ex. p. 143)

Activitate frontala


Observarea sistematica

- analiza    textului criticConfruntarea opiniilor maioresciene cu ideile altor critici literari

Activitate frontala


Observarea sistematica

Limba si comunicare

Texte functionale: Procesul-verbal
Exercitii de redactare a unui proces-verbal (p. 144)

Activitate independenta

Tema pentru acasa

Cererea


Exercitii de redactare aunei cereri (p. 145)

Activitate independenta

Tema pentru acasa

EvaluarePoezia lirica. Amurg violet de G. Bacovia

- simbolismul (prezentare generala)Exercitii de familiarizare cu notiunile-cheie ale simbolismului: sugestie, muzicalitate, simbol, sinestezie, corespondente, vers liber etc.

Activitate frontala


Observarea sistematica

- elemente simboliste în text


Exercitii de recunoastere si de interpretare a elementelor simboliste în textul dat


Activitate frontala


Observarea sistematica

- analiza complexa a textului liric;


Discutii legate de semnificatia temelor si a motivelor literare

Activitate frontala


Observarea sistematica

- particularitati stilistice - p 15515w2222p ortofoliu: Imaginea orasului în lirica bacoviana

Exercitii de identificare a expresivitatii si a subiectivitatii în limbajul poetic

Exercitii de recunoastere a figurilor de stil în vederea realizarii comentariului stilistic

Activitate pe grupe


Activitate independenta

Tema pentru acasa

Limba si comunicare

Receptarea diverselor tipuri de mesaje.


Exercitii de evidentiere a expresivitatii elementelor fonetice, ortografice sau de punctuatie în textul literar

Activitate frontala


Observarea sistematica

Nivelul fonetic, ortografic si de punctuatieExercitii de evidentiere a expresivitatii elementelor fonetice, ortografice sau de punctuatie în textul literar

Activitate frontala


Observarea sistematica

ProiectulParticiparea la pregatirea si la realizarea unui proiect pe o tema data - Cromatica bacoviana în volumul de poezii Plumb si expresia ei plastica

Activitate independenta

Tema pentru acasa

Aci sosi pe vremuri de I. Pillat


- p 15515w2222p reliminarii

Exercitii de familiarizare cu textul

Exercitii de identificare a modului în care este organizat discursul liric

Exercitii de identificare a asemanarilor si deosebirilor celor doua povesti prezentate

Activitate frontala

Activitate pe grupe


Activitate pe grupe

Observarea sistematica

- arta poetica
Activitate de explicare si aplicare a conceptelor operationale în studiul poeziei

Activitate de argumentare ca poezia studiata este o arta poetica

Activitate frontala


Activitate independenta

Tema pentru acasa

- traditionalism
Exercitii de identificare a trasaturilor tarditionalismului în poezie

Exercitii de încadrare a poeziei în traditionalism

Activitate frontala


Activitate independenta

Tema pentru acasa

Poezia lirica. Cuvânt de T. Arghezi

- modernismul arghezian;
Exercitii de familiarizare cu estetica modernismului arghezian

Discutii pe marginea impresiei produse de text

Activitate frontala


Activitate frontala

Observarea sistematica

- compozitie

- teme si motive

Exercitii de identificare a elementelor compozitionale

Exercitii de identificare si de interpretare a temelor si a motivelor literare

Exercitii de identificare a marcilor eului liric

Activitate frontala

Activitate pe grupe


Activitate pe grupe

Observarea sistematica

- simboluri


Exercitii de identificare si explicare a simbolurilor din text, pornind dee la explicarea cuvântului cheie

Activitate pe grupe cu raportare frontala

Observarea sistematica

- arta poetica

Exercitii de evidentiere a expresivitatii limbajului poetic la toate nivelurile sale (fonetic, lexical, morfologic, sintactic, prozodic, stilistic)

Activitate de argumentare ca poezia studiata este o arta poetica

Activitate frontalaActivitate independenta

Tema pentru acasa

Limba si comunicare

Valori stilistice ale unor categorii morfosintactice


Exercitii de evidentiere a expresivitatii unor categorii morfosintactice în limbajul poetic

Activitate frontalaObservarea sistematicaExercitii de evidentiere a expresivitatii unor categorii morfosintactice în limbajul poetic

Activitate frontala


Observarea sistematica

Poezia lirica. Cu o usoara nostalgie de N. Stanescu

- neomodernismul (prezentare generala )Exercitii de familiarizare cu estetica neomodernismului Discutii pe marginea impresiei produse de text


Activitate frontala


Activitate frontala

Observarea sistematica

teme si motiveExercitii de identificare a elementelor compozitionale

Exercitii de identificare si de interpretare a temelor si a motivelor literare


Activitate pe grupe


Activitate frontala

Observarea sistematica

- ambiguitatea limbajului poetic;
Exercitii de identificare a marcilor eului liric

Exercitii de evidentiere a expresivitatii limbajului poetic la toate nivelurile sale (fonetic, lexical, morfologic, sintactic, prozodic, stilistic)

Activitate frontala

Activitate pe grupe


Observarea sistematica

- p 15515w2222p oezie neomodernistaExercitii de identificare a elementelor de prozodie

Activitate de argumentare ca poezia studiata apartine neomodernismului

Activitate în perechi

Activitate independenta

Tema pentru acasa

Evolutia poeziei în literatura româna


Exercitii de redactare a unui proiect pe tema evolutiei prozei în literatura româna

Activitate pe grupe

ProiectulDiscutii pe marginea eseurilor sau a proiectelor redactate/realizate de elevi: Imaginarul romantic, Imaginarul simbolist, Receptarea critica a operei bacoviene, Limbajul poetic modern etc.

Prezentarea proiectelor individuale: Antologia mea de poezie

Activitate frontalâ

Tema pentru acasa

Evaluare
scoala: Colegiul National "Arany János" Salonta Clasa a X-a C / 4 ore saptamânal

Disciplina: Limba si literatura româna    Saptamâna IX - XV / 2006 - 2007


Unitatea de învatare: Dramaturgia

Nr. ore alocate:


Manualul editurii Art


Continuturi

(detalieri)

C.S.

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Comedia

(Text suport - O scrisoare pierduta de I.L. Caragiale)

- text dramatic
Joc de rol - interpretarea unor secvente din piesa


Discutarea trasaturilor textului dramatic

Text suport, p. 180-182

Activitate în grupe

Activitate frontala


Evaluarea interpretarii

Constructia subiectului în textul dramatic

intriga

secvente narative în textul dramatic

conflictul dramatic

Exercitii de identificare a momentelor subiectului

Analiza situatiilor conflictuale din piesa

Activitate în grupe

Activitate în perechi

Observarea sistematica

Constructia subiectului în textul dramatic
Activitati de argumentare orala/în scris a rolului situatiilor conflictuale în economia piesei

Dezbatere asupra rolului cetateanului turmentat si a lui Agamita Dandanache în economia piesei

Activitate individuala cu raportare frontala

Activitate frontala si pe grupe

Observarea sistematica

Modalitati de caracterizare a personajelor

limbajul personajelor

comportament si atitudini

notatiile autorului

numele personajelorActivitate de identificare a modalitatilor de caracterizare a personajelor în textul studiat

Dezbatere asupra profilului unor personaje si asupra relatiilor stabilite între diverse perechi de personaje

Activitate în grupe

Activitate frontala si pe grupe

Observarea sistematicaComicul si comedia

surse ale comicului

tipuri de comic

comedie

arta spectacolului

Exercitii de identificare a surselor comicului comparând textul citit cu o montare filmata a piesei

Discutarea trasaturilor comediei

Activitate de argumentare a apartenentei operei la comedie

Activitate în grupe


Activitate frontala

Activitate individuala

Observare sistematica

Tema pentru acasa

Limba si comunicare

Caracterizarea personajului în textul dramatic


Exercitii de redactare a unei caracterizari a personajului dramatic (p. 183)


Activitate individuala

Tema pentru acasaExercitii de redactare a unei caracterizari a personajului dramatic dintr-un text la prima vedere

Activitate individuala

Tema pentru acasa

Cronica de spectacol. O scrisoare pierduta - cronica teatrala - de Ascanio


Analiza unor cronici de spectacol


Activitate frontala

Observarea sistematicaExercitii de redactare a unor cronici de spectacol

Activitate individuala

Tema pentru acasa

Limba si comunicare

Structuri si tehnici argumentative în textul literar si nonliterar
Exercitii de identificare a structurilor si a tehnicilor argumentative în texte literare si nonliterare

Activitate frontala

Observarea sistematica

- argumentarea


Exercitii de construire a unei argumentatii (scris si oral)


Activitate individuala

Tema pentru acasa

Niveluri de constituire a mesajului în comunicarea orala si scrisa (fonetic, ortografic si de punctuatie)


Exercitii de evidentiere a rolului elementelor paraverbale în perceperea mesajului

Activitate frontala

Observarea sistematica

Hipercorectitudinea. Etimologia populara


Exercitii de identificare a hipercorectizudinii si a etimologiei populare n diferite texte literare

Activitate frontala

Observarea sistematica

Drama

(Text suport - Suflete tari, de Camil Petrescu)

- subiectul piesei

Lectura si întelegerea textului


Extragerea ideilor principale din textul de prezentare

Activitate frontala


Activitate în grupe

Observare sistematica

Drama

- definitie, caracteristiciActivitate de rezumare a piesei

Identificarea trasaturilor specifice dramei ca text dramatic

Activitate în grupe

Activitate frontala

Observare sistematica

Conflictul piesei

- conflictul interior


Exercitii de identificare si de comentare a tipurilor de conflict ilustrate în piesa

Activitate în perechi

Observare sistematica

Modalitati de construire a personajelor

- monologul dramaticComentarea relatiilor dintre personaje

Activitate de interpretare aevolutiei personajelor, a relatiilor dintre ele

Activitate frontala

Activitate frontala si pe grupe

Observare sistematica

comentarea rolului expresiv al elementelor de limbajDezbateri pe marginea problematicii propuse de piesa

Exercitii de analiza a limbajului personajelor

Activitate pe grupe

Activitate frontala

Observare sistematica

Limba si comunicare

Interviul publicistic


Exeritii de recunoastere si de sistematizare a trasaturilor interviului publicistic pornind de la exemple concrete

Exercitii de redactare

Activitate pe grupe

Activitate frontala

Observare sistematica

Interviul de angajare

Exeritii de recunoastere si de sistematizare a trasaturilor interviului publicistic pornind de la exemple concrete

Joc de rol privind inerviul de angajare

Activitate pe grupe


Observare sistematica

Evolutia dramaturgiei în literatura românaExercitii de redactare a unui proiect pe tema evolutiei dramaturgiei în literatura româna

Activitate pe grupe

ProiectulDiscutii pe marginea eseurilor sau a proiectelor redactate/realizate de elevi

Activitate frontalâ

Tema pentru acasa

Evaluare


Document Info


Accesari: 7269
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )