Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ADEZIVI PE BAZA DE ELASTOMERI

Arhitectura constructii
Societate comercial~ pe ac\iuni

STR. VIRTUTII 6-8, C.P. 496, O.P. 3 J/35/1152/1993

1900 TIMISOARA, ROMANIA  C.F. 3982864

TEL: 056/133720  BRD TIMISOARA

FAX: 056/133720  CONT: 4072996058048


Prezentare asupra adezivilor posibil de produs la DERMATINA pe instala\ia nou~.Aceast~ prezentare are scop pur informativ.

ADEZIVI PE BAZA DE ELASTOMERI

I.       ADEZIVI PE BAZA DE CAUCIUC NATURAL

A. Aspecte generale

Adezivii pe baz~ de cauciuc natural pot fi utiliza\i īn dou~ forme: vulcanizabili `i nevulcanizabili. Exist~ dou~ tehnologii de fabrica\ie: realizarea unui amestec uscat care se di 959h73j zolv~ ulterior `i dizolvarea separat~ a componen\ilor.

In cazul utiliz~rii cauciucului natural este necesar~ o masticare prealabil~. Cu cāt masticarea este mai avansat~ cu atāt dizolvarea este mai rapid~, dar scade rezisten\a mecanic~ a cauciucului. Adezivii cu cele mai bune propriet~\i provin din cauciucuri pu\in masticate.

Adezivii pe baz~ de cauciuc natural sunt solu\ii cu concentra\ie de aproximativ 8% īn dizolvan\i. Solventul cel mai īntālnit este benzina de extrac\ie (80 - 100). Pentru reglarea vāscozit~\ii se adaug~ 3% etanol. Pentru m~rirea rezisten\ei `i stabilit~\ii lipiturii se adaug~ amtiplastifian\i 0,1% (benzidin~, p-anisidin~). Pentru m~rirea aderen\ei `i rezisten\ei termice se adaug~ r~`ini naturale (colofoniu) sau sintetice (fenolice, cumaron-indenice).

Vulcanizarea se realizeaz~ cu sulf `i acceleratori.

Au flexibilitate, rezisten\~ la trac\iune `i alungire mare. De asemenea au aderen\~ bun~.

Dezavantajele acestor sisteme sunt: rezisten\a slab~ la solven\i `i īmb~trānire, rezisten\a termic~ mic~, pentru sistemele care se utilizeaz~ f~r~ vulcanizare.

B.    Domenii de utilizare

Domeniul principal de utilizare este lipirea produselor din cauciuc. Se pot utiliza la īnc~l\~minte dar cu performan\e mai slabe ca adezivii policloroprenici. Se utilizeaz~ la repararea camerelor de aer `i anvelopelor sparte.

C.    Re\ete

Inc~l\~minte

a.      vulcanizabil

Cauciuc natural 100

R~`in~ fenolic~ (ROMFEN D 110) 5

Oxid de zinc 60

Sulf  2

Acceleratori  0,5

Benzin~ de extrac\ie 400

Toluen  200

MEK  200

967,5

Cauciuc natural 100

R~`in~ cumaron indenic~ 5

Oxid de zinc 60

Sulf  2

Acceleratori  0,5

Benzin~ de extrac\ie 400

Toluen  200

MEK  200

967,5

b.     nevulcanizabil

Cauciuc natural 9,5

Colofoniu  0,5

Benzin~ de extrac\ie 90

100

Anvelope (vulcanizabil)

Cauciuc natural 70

Cauciuc butadien stirenic 30

R~`in~ cumaron indenic~ 5

Oxid de zinc 60

Sulf  2

Acceleratori  0,5

Negru de fum 35

Antioxidan\i  2

Benzin~ de extrac\ie 400

Toluen  200

MEK  200

1004,5

D.   Materii prime

-cauciuc natural (Smoked sheets)

-cauciuc butadien - stirenic (CAROM TL, TS) Carom One`ti

-r~`ini fenolice (ROMFEN D 110) Victoria Tārgovi`te

-r~`ini cumaron indenice

-colofoniu

-negru de fum

-sulf

-acceleratori

-antioxidan\i

-oxid de zinc

-benzin~ de extrac\ie (80 - 100)

-toluen

-MEK

II.    ADEZIVI PE BAZA DE CAUCIUC NITRILIC

A.    Aspecte generale

Se utilizeaz~ copolimeri butadien - acrilonitrilici cu un con\inut de acrilonitril de 25 - 40%. Pentru m~rirea aderen\ei īn structura copolimerului se introduc grup~ri acide 1%. Pentru m~rirea rezisten\ei termice `i a aderen\ei se pot ad~uga r~`ini adezive. De asemenea se pot compounda cu cauciucuri clorurate. Vulcanizarea se realizeaz~ cu sulf `i acceleratori.

Se aplic~ sub form~ de solu\ii īn cetone, tetrahidrofuran cu concentra\ii de 20 - 25 %. Func\ie de domeniul de utilizare se pot ad~uga umpluturi.

Principalul avantaj este rezisten\a la produse petroliere `i la ulei. De asemenea au o rezisten\~ climatic~ foarte bun~.

Dezavantajul este c~ se aplic~ īn solu\ii realizate cu solven\i foarte volatili, timpul de lucru fiind scurt.

B.    Domenii de utilizare

Sunt adezivi de uz general datorit~ capacit~\ii de a lipi foarte multe materiale: lemn, metal, piele, hārtie, lemn, materiale plastice, cauciuc, etc. Se pot utiliza `i ca adezivi pentru īnc~l\~minte. Un domeniu important de utilizare este īn industria construc\iilor la lipirea pe beton sau metal a materialelor plastice: PVC, polistiren, poliuretani.

C.    Re\ete

uz general

Cauciuc nitrilic (CAROM ) 100

R~`in~ terpen fenolic~ 50

R~`in~ cumaron indenic~ 10

Aceton~  440

600

Cauciuc nitrilic (Perbunan N) 100

R~`in~ fenolic~ (BKR 2620) 100

Aceton~  470

670

Inc~l\~minte

Cauciuc nitrilic (Paracril CV) 100

Cauciuc clorurat (Alloprene 40) 200

Toluen  160

MEK  650

1110

Construc\ii

Cauciuc nitrilic (Paracril CV) 200

Cauciuc clorurat (Alloprene 40) 100

Toluen  160

MEK  650

Parafin~ clorurat~ 50

Ultrasil  10

1170

Cauciuc nitrilic (Paracril CV) 100

Cauciuc clorurat (Alloprene 40) 200

Toluen  120

MEK  450

Oxid de zinc 8

Carbonat de calciu 20

898

D.   Materii prime

-cauciuc nitrilic

CAROM AN Carom One`ti

PARACRIL CV Uniroyal, USA

HYCAR B.F. Goodrich Chemical, USA

PERBUNAN N Bayer

BUTAKON ICI

-r~`ini fenolice

BKR 2620 Union Carbide

-r~`ini terpen fenolice

-r~`ini cumaron indenice

-oxid de zinc

-toluen

-aceton~

-MEK

-cauciuc clorurat

ALLOPRENE ICI

-Ultrasil

-parafin~ clorurat~

-carbonat de calciu

III.   ADEZIVI PE BAZA DE CAUCIUC POLICLOROPRENIC

A.    Aspecte generale

In produc\ia de adezivi se utilizeaz~ cauciucuri policloroprenice mediu sau īnalt cristaline. Pentru m~rirea rezisten\ei termice `i a aderen\ei se compoundeaz~ cu r~`ini adezive. Se pot amesteca cu cauciucuri clorurate.

Se aplic~ ca solu\ii cu concentra\ia de 20 - 30% īn solven\i. Solven\ii uzuali sunt cetonele `i hidrocarburile aromatice.

Ca agent de vulcanizare se utilizeaz~ oxidul de zinc. La amestecul cauciucurilor policloroprenice cu r~`ini fenolice se adaug~ oxid de magneziu. Acesta formeaz~ un complex cu r~`ina fenolic~ m~rind stabilitatea termic~ a sistemului.

Caracteristicile adezivilor policloroprenici sunt reglementate de STAS 9351-87.

B.    Domenii de utilizare

Datorit~ aderen\ei la foarte multe substraturi adezivii policloroprenici au o utilizare foarte larg~. Se utilizeaz~ īn principal ca adezivi pentru īnc~l\~minte, dar `i īn industria construc\iilor, la lipirea metalelor, lemnului, materialelor plastice. De asemenea sunt adezivii de uz casnic cei mai r~spāndi\i.

C.    Re\ete

Lemn

Cauciuc policloroprenic (Neoprene AC) 100

Cauciuc clorurat (Alloprene 20) 50

Oxid de zinc 5

Oxid de magneziu 4

Aceton~  140

Clorur~ de metilen 550

849

Cauciuc policloroprenic (Neoprene AC) 100

Cauciuc clorurat (Alloprene 20) 50

Aceton~  225

Acetat de etil 225

600

Construc\ii

Cauciuc policloroprenic (Neoprene AC) 100

Cauciuc clorurat (Alloprene 20) 50

R~`in~ terpenfenolic~ (Bakelite BKRA 0834) 50

Aceton~  300

Acetat de etil 300

800

Inc~l\~minte

Cauciuc policloroprenic (Neoprene AC) 100

Cauciuc clorurat (Alloprene 20) 50

R~`in~ butil fenolic~ (Bakelite R14634) 25

Oxid de zinc 5

Oxid de magneziu 6

Acetat de etil 280

Toluen  280

746

Cauciuc policloroprenic (Denka A 90) 100

Cauciuc clorurat (Alloprene 20) 16

R~`in~ butil fenolic~ (Bakelite R14635) 16

Oxid de zinc 5

Oxid de magneziu 6

Acetat de etil 70

Toluen  215

Benzin~ de extrac\ie 145

573

Cauciuc policloroprenic (Baypren 320) 100

R~`in~ terpen fenolic~ (Schenectady SP560) 10

R~`in~ terpen fenolic~ (Schenectady SP184) 15

Ultrasil  2

Antioxidant  1

Acetat de etil 130

Toluen  85

Benzin~ de extrac\ie 215

558

Cauciuc policloroprenic (Neoprene AC) 100

Cauciuc clorurat (Alloprene 20) 50

MEK  360

Toluen  100

610

D.   Materii prime

-cauciuc policloroprenic

NEOPRENE AC Dupont de Nemours

BUTACLOR Distugil, Fran\a

BAYPREN 320 Bayer

DENKA A 90 Denki Kagaku Kogyo, Japonia

-r~`ini fenolice (butil fenolice, terpen fenolice)

BAKELITE R BXL Plastiscs Ltd, Anglia

ALRESEN Reichhold Albert Chemie AG, Germania

CK RESIN Union Carbide, USA

SP RESIN Schenectady, Anglia

DUREZ Hooker Chemical Corp. USA

-cauciuc clorurat

ALLOPRENE ICI

-ultrasil

-oxid de zinc

-oxid de magneziu

-aceton~

-benzin~ extrac\ie

-MEK

-toluen

-acetat de etil

-clorur~ de metilen

-antioxidant 

IV. ADEZIVI PE BAZA DE POLIURETANI

A.    Aspecte generale

Adezivii poliuretanici sunt sistemele cele mai moderne de adezivi īn solven\i organici.

Aceste sisteme au multe avantaje. In primul rānd tehnologic sunt u`or de realizat, receptura de fabrica\ie fiind foarte simpl~. Un alt mare avantaj este c~ ader~ la foarte multe substraturi. Propriet~\ile lor sunt superioare celorlalte clase de adezivi.

Se pot compunda cu r~`ini adezive `i cauciuc clorurat.

Se aplic~ ca solu\ii cu concetra\ie de 15 - 25% īn cetone sau hidrocarburi aromatice.

Singurul impediment al acestor adezivi este pre\ul.

B.    Domenii de utilizare

Sunt adezivi de uz general. Ader~ foarte bine la la: metal, materiale plastice, cauciuc, piele, lemn. Se pot utiliza ca adezivi pentru īnc~l\~minte. Cu adaus de umplutur~ sunt folosi\i īn construc\ii.

C.    Re\ete

Poliuretan (Desmocoll 400) 20

Toluen  40

Aceton~  20

Acetat de etil 20

100

Poliuretan (Desmocoll 540) 17

Toluen  2

Aceton~  65

MEK  16

100

Poliuretan (Desmocoll 400) 10

Poliuretan (Desmocoll 420) 10

MEK  64

Acetat de etil 16

100

Poliuretan (Witcotane 40) 20

Toluen  40

Aceton~  20

Acetat de etil 20

100

Poliuretan (Witcotane 40) 10

Poliuretan (Witcotane 35) 10

Aceton~  37

Toluen  43

100

Poliuretan (Luphen 1421) 20

Toluen  2

Aceton~  60

MEK  18

100

D.   Materii prime

-poliuretani

DESMOCOLL Bayer

WITCOTANE Witco, Anglia

LUPHEN BASF

-aceton~

-MEK

-toluen

-acetat de etil


Document Info


Accesari: 3552
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )