Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
INSTALATII DE GAZ INERT

Arhitectura constructii


INSTALATII DE GAZ INERT

Indicatii generale

Instalatia de gaz inert poate fi folosita ca:

1.mijloc principal pentru stins incendiul din magaziile de marfuri uscate,cu conditia instalarii unui generator independent pentru gaz inert2.mijloc de prevenire a aparitiei incendiului prin crearea si mentinerea permanenta in tancurile de marfa a unei atmosfere neinflamabile,cu exceptia cazului cand este necesara efectuarea degazarii acestor tancuri.

Instalatia trebuie sa asigure:

1.mentinerea atmosferei in orice parte a tancului de marfa cu un continut de oxigen nu mai mult de 8% din volum si a unei presiuni excedentare,tot timpul cand nava se afla in port sau navigheaza,cu exceptia cazului cand trebuie facuta degazarea tancului respectiv.Mentinerea atmosferei in orice parte a magaziei de marfuri uscate cu un continut de oxigen nu mai mult decat 14% din volum.

2.excluderea necesitatii introducerii aerului in tanc in cursul operatiilor obisnuite,cu exceptia 22222t1918w cazurilor cand trebuie facuta degazarea tancului respectiv;

3.purjarea vaporilor de hidrocarburi din tancurile de marfa goale.

Continutul de oxigen in gazul inert debitat in tancurile de marfa nu trebuie sa depaseasca 5% din volum.

Temperatura gazului inert care se introduce in incaperea protejata trebuie sa fie :

1.nu mai mare decat 650C pentru tancurile de marfa;

2.nu mai mare decat 500C pentru magaziile de marfuri uscate

Ca gaz inert pot fi utilizate gazele arse si prelucrate,captate din cosurile de fum ale caldarilor principale sau auxiliare,sau gazele de la generatoare montate in acest scop.

RNR poate admite folosirea instalatiilor in care se utilizeaza alte surse de gaz inert sau orice combinatie de astfel de surse,cu conditia asigurarii aceluiasi nivel de eficacitate.

Fiecare sursa de gaz inert trebuie sa fie dotata cu regulator automat de ardere care sa asigure calitatea gazului inert.

In instalatiile care utilizeaza CO2 se vor lua masuri care sa reduca la minimum pericolul aprinderii ca urmare a formarii electricitatii statice de catre instalatie.

Debitul instalatiei

Pentru tancurile de marfa ,instalatia trebuie sa asigure un debit de gaz inert egal cu cel putin 125% din debitul total maxim de descarcare al pompelor de marfa (exprimat volumetric).

Pentru magaziile de marfuri uscate debitul instalatiei trebuie sa fie suficient pentru a umple cel putin 25% din volumul celei mai mari incaperi protejate in timp de o ora de functionare a generatorului pentru gaz inert din momentul pornirii.

Functionarea instalatiei cu debitul indicat trebuie sa fie asigurata in timp de cel putin 72 ore.

Echipamentul

Pentru recirea eficienta a volumului de gaz si pentru epurarea gazului de particulele solide si de compusii sulfurosi,se va prevedea un epurator (scrubber) .

Apa va fi debitata de o pompa independenta.De asemenea,se va prevedea posibilitatea alimentarii epuratorului cu apa de racire de la o pompa de rezerva,fara a deregla functionarea altor consumatori esentiali.

Epuratorul (scrubberul) trebuie sa fie conceput astfel incat in conditii normale de bandare si asieta eficacitatea acestuia sa nu fie redusa cu mai mult de 3% ,iar temperatura gezelor la iesire sa nu depaseasca temperatura prescrisa cu mai mult de 30C.

Epuratorul va fi prevazut cu orificii adecvate si vizoare din material incasabil si termostabil ,care sa permita efetuarea inspectiilor si aplicarea masurilor de profilaxie.

Trebuie sa fie prevazute cel putin doua ventilatoare capabile sa asigure impreuna un debit de gaz inert .

In corpul ventilatorului se vor prevedea un numar suficient de orificii pentru efectuarea inspectiilor.

Suprafetele interioare ale epuratorului si ventilatoarelor trebuie sa fie executate din materiale rezistente la coroziune sau vor avea o acoperire de protectie contra actiunii corozive a gazului.

Pentru a reduce la minimum cantitatea de apa si particule solide captate,se vor prevedea filtre sau dispozitive echivalente.

Protectia tancurilor de marfa la suprapresiune (sau depresiune)

Instalatia de gaz inert se va proiecta astfel incat sa nu fie depasita presiunea de proba a oricarui tanc de marfa.In nici un caz presiunea nu trebuie sa depaseasca 0,24 bar.

Pe magistrala de debitare a gazului inert se vor prevedea unul sau mai multe dispozitive care sa actioneze pentru echilibrarea suprapresiunii sau depresiunii in tancurile de marfa,daca astfel de dispozitive nu sunt prevazute in instalatia de evacuare a gazelor sau separat pe fiecare tanc de marfa.

In conditiile normale de exploatare ,in timpul umplerii tancurilor de marfa cu gaz inert ,precum si in tancurile umplute cu gaz inert ,trebuie sa se mantina o suprapresiune de cel mult 0,20 bar.

Dispozitive de retinere

Pe magistrala de alimentare cu gaz inert trebuie prevazute cel putin doua dispozitive de retinere,din care unul sa fie inchizatorul hidraulic (de apa) de punte,iar celalalt -o valvula de retinere sau un alt dispozitiv echivalent ,montat dupa inchizatorul hidraulic.

Dispozitivele mentionate vor fi amplasate pe punte,in zona tancurilor de marfa,si vor fi dispuse intre valvula automata si cea mai dinspre pupa ramificatie la oricare tanc de marfa sau tubulatura de marfa.

Se va prevedea alimentarea inchizatorului hidraulic de punte de la doua pompe separate,fiecare din ele asigurand debitul necesar in permanenta.

Se va prevedea conectarea automata a fiecarei pompe de apa care alimenteaza inchizatorul hidraulic de punte,precum si umplerea automata cu apa a acestui inchizator in cazul intreruperii debitarii gazului inert (pentru inchizatoarele de tip "semi uscat" sau "uscat" ).

Tubulatura de drenare a inchizatorului hidraulic nu trebuie sa treaca prin incaperile de masini.Scurgerile vor fi evacuate direct peste bord.

Se va asigura protectia inchizatorului hidraulic impotriva inghetului,insa astfel incat integritatea inchizatorului sa nu fie afectata de supraincalzire.

Inchizatorul hidraulic de punte si toate celelalte inchizatoare hidraulice trebuie sa inpiedice returul vaporilor de hidrocarburi la o presiune egala cu presiunea de proba a tancurilor de marfa.

Valvula de retinere poate fi de tip cu retinere si inchidere,sau pe magistrala gazului inert,in prova valvulei de retinere se va prevedea o valvula de inchidere.

Pe toate tubulaturile destinate alimentarii cu apa si drenarii,precum si pe toate tubulaturile de evacuare a gazelor si de masurare a presiunii, care duc la incaperile in care patrunderea vaporilor de hidrocarburi poate crea pericolul de incendiu sau de toxicitate,se vor prevedea inchizatoare hidraulice sau alte dispozitive aprobate.Se vor lua masuri de prevenire a desecarii acestor dispozitive ca urmare a depresiunii.

Inchizatorul hidraulic de punte trebuie sa fie prevazut cu orificii adecvate si vizoare care sa permita efectuarea inspectiilor si controlul nivelului de apa.

Materialele utilizate in constructia dispozitivelor de retinere vor fi rezistente la actiunea acizilor produsi de gaz.

Tubulaturi

Magistrala principala de gaz inert poate fi divizata in doua sau mai multe ramificatii principale in prova dispozitivelor de retinere.

Magistrala principala (sau ramificatii principale) de gaz inert trebuie sa fie prevazuta cu ramificatii pentru fiecare tanc de marfa.Aceste ramificatii vor fi prevazute cu valvule de inchidere sau cu dispozitive echivalente pentru izolarea fiecarui tanc de isntalatie de gaz inert.

Valvula de inchidere va fi prevazuta cu dispozitiv de incuiere care sa excluda posibilitatea manevrarii valvulei de catre persoanele neavizate.

La navele combinate dispozitivul de izolare a tancurilor de decantare care contin hidrocarburi sau reziduuri de hidrocarburi de la instalatia de gaz inert va consta din flanse oarbe.

Racordurile de intrare ale tubulaturilor pentru debitare a gazului inert in magaziile de marfuri uscate vor fi amplasate in partea inferioara a magaziilor.Astfel de magazii cu un volum de 500m3si peste,trebuie sa aiba doua racorduri de intrare amplasate in partile opuse ale incaperii.

Racordurile de intrare ale tubulaturilor pentru debitarea gazului inert in tancurile de marfa vor fi amplasate in partea superioara a tancurilor.

Pe magistrala principala de gaz inert se va prevedea o valvula de reglare a debitului de gaz inert.

Valvula trebuie sa asigure reglarea automata a debitului de gaz inert in tancurile de marfa daca nu sunt prevazute dispozitive de control automat al turatiei ventilatoarelor de gaz inert.

In cazul cand intre magistrala principala de gaz inert si tubulatura de incarcare a marfii exista o legatura,se vor prevedea dispozitive care sa asigure decuplarea lor eficace,tinand seama de diferentele mari de presiune ce pot exista intre instalatii.

Aceste dispozitive vor consta din doua valvule de inchidere din care valvula de pe magistrala de marfa va fi de retinere si un dispozitiv de ventilare sigura a spatiului intre cele doua valvule;sau se va utiliza intre cele doua sisteme de tubulaturi un racord demontabil cu flansele respective de inchidere.

Valvula care separa magistrala principala de gaz inert de tubulatura de incarcare a marfii amplasata pe partea instalatiei de marfa trebuie sa fie de tip cu inchidere si retinere.

Instalatiile cu tubulaturi vor fi astfel concepute incat sa previna acumularea de marfa sau de apa in tubulaturi in conditii normale de exploatare.

Se vor prevedea dispozitive de ventilare a portiunii de tubulatura intre valvule pentru cazul cand tubulatura este inchisa.

Diametrul tubulaturii trebuie sa fie stabilit astfel incat viteza gazului in orice portiune a instalatiei de distributie sa nu depaseasca 40m/s,cand sistemul de gaz inert functioneaza la capacitatea sa maxima.

Tubulatura intre epurator(scrubber) si ventilatoare,precum si tubulatura de recirculare si de evacuare a instalatiei de epurare si racire a gazelor trebuie sa aiba acoperire anticoroziva.

Se vor prevedea dispozitive corespunzatoare care sa permita conectarea magistralei de gaz inert la o sursa exterioara de alimentare cu gaz inert.

Magistrala de gaz inert poate fi utilizata pentru ventilarea tancurilor de marfa.

Mijloace de control si semnalizare

Se vor prevedea mijloace pentru masurarea continua a temperaturii si presiunii gazului inert pe partea de refulare a ventilatoarelor de gaz inert, cand acestea sunt in functiune.

Se vor prevedea pentru perioada de alimentare cu gaz inert,aparate de control care sa indice continuu si sa inregistreze permanent:

1.presiunea in magistrala de gaz inert situata spre prova fata de dispozitivele de retinere.

2.continutul de oxigen in gazul inert din magistrala de gaz inert pe partea de refulare a ventilatoarelor.

Aceste aparate vor fi amplasate in postul de comanda a operatiunilor de incarcare descarcare a marfii.Daca un astfel de post nu este prevazut,aparatura se va amplasa intr-un loc usor accesibil pentru persoana raspunzatoare de efectuarea operatiunilor de incarcare descarcare a marfii.

Suplimentar se vor prevedea aparate de masura:

1.pe puntea de navigatie -pentru indicarea permanenta a presiunii si a presiunii din tancurile de decantare la navele combinate,ori de cate ori aceste tancuri sunt deconectate de magistrala de gaz inert.

2.in postul central de comanda sau in incaperea de masini-pentru indicarea continutului de oxigen.

Fiecare tanc de marfa trebuie sa fie prevazut cu dispozitive corespunzatoare pentru prelevarea probelor de atmosfera din tancuri prin utilizarea analizatoarelor portabile de masurare a continutului de oxigen si a concentratiei de vapori inflamabili.

Trebuie prevazute mijloace adecvate pentru calibrarea pozitiei zero si a diapazonului de masurare atat pentru aparatura fixe cat si pentru cea portabila destinata masurarii concentratiei gazelor.

Se va prevedea semnalizarea ortica si acustica pentru a indica:

1.presiunea scazuta a apei sau debitul scazut al apei in sistemul epuratorului de gaze de ardere

2.temperatura ridicata a gazului inert

3.continutul de oxigen in gazul inert peste 8% din volum

4.defectiunile sursei de alimentare cu energie a sistemului de control automat al valvulei care regleaza debitul gazului inert si a aparatelor de control

5.nivelul scazut al apei in inchizatorul hidraulic de punte

6.presiunea gazului inert sub 100mmcol.apa .Dispozitivul de semnalizare trebuie sa asigure controlul permanent al presiunii in tancurile de decantare la navele combinate

7.presiunea maxima a gazului-1000mmcol.apa

8.in functie de tipul instalatiei de gaz inert se vor prevedea si alarme

Semnalizarea va fi prevazuta in incaperea de masini si in postul de comanda al operatiunilor de incarcare descarcare (daca acesta este prevazut) insa in orice caz intr-un loc care sa asigure primirea semnalului de catre persoanele responsabile din echipaj.

Semnalizarea optica si acustica pentru indicarea nivelului scazut al apei in inchizatorul hidraulic de punte se va declansa inainte ca inchizatorul sa devina ineficace.Pentru inchizatoare hidraulice de tip uscat sau semiuscat,alarma sus mentionata se va declansa atunci cand nu se face alimentarea cu gaz inert.

Independent de sistemul de semnalizare se va prevedea semnalizarea acustica sau decuplarea automata a pompelor de marfa,in cazul scaderii presiunii sub 50mmcol.apa in magaziile de gaz inert in prova dispozitivelor de retinere.

Instalatii utilizand gazele de ardere de la caldari

Epuratorul (scrubberul) si ventilatoarele trebuie sa fie amplasate in pupa tuturor tancurilor de marfa,incaperilor pentru pompe de marfa si a coferdamurilor care separa aceste incaperi de incaperile de masini de categoria A.

Amplasarea epuratorului deasupra liniei de incarcare trebuie sa fie astfel stabilita incat evacuarea drenarii sa nu fie afectata cand nava este complet incarcata.

Constructia si amplasarea epuratorului si ventilatoarelor impreuna cu tubulaturile si armaturile aferente,trebuie sa impiedice scurgerea gazelor de ardere in incaperile inchise.

Pe aspiratia si refularea ventilatoarelor se vor prevedea dispozitive de inchidere corespunzatoare.Se vor prevedea dispozitive care sa asigure functionarea stabila a instalatiei de gaz inert inainte de inceperea descarcarii marfii.

Pe tubulatura intre cosul caldarii si epuratorul gazelor de ardere se va prevedea o valvula de inchidere cu indicatorul pozitiei "deschis-inchis".Se vor lua masuri pentru mentinerea etanseitatii la gaze a valvulei precum si pentru prevenirea depunerii funinginii pe scaunul valvulei.

Se vor lua masuri care sa nu permita suflarea funinginii cand valvula mentionata este deschisa.

In cazul utilizarii ventilatoarelor pentru degazarea tancurilor de marfa,pe tubulatura de aspiratiei a ventilatoarelor se va prevedea un stut pentru prelevarea probelor de aer,inchis cu un obturator.

Valvula de inchidere trebuie sa fie confectionata din materiale rezistente la temperatura gazelor de ardere si la actiunea coroziva a acesteia.

Tubulatura intre valvula de inchidere si epuratorul gazelor de ardere se va executa din otel rezistent la coroziune.

Intre valvula de inchidere si epuratorul gazelor de ardere ,sau la, intrarea gazelor in epurator,se va prevedea un inchizator hidraulic sau alte mijloace eficiente care previn scurgerea gazelor de ardere.

Valvula va fi amplasata pe peretele prova aferent incaperii celei mai din prova care nu prezinta pericol la gaze,si prin care trece magistrala gazului inert.

Suplimentar se va prevedea semnalizarea optica si acustica care sa indice:

1.nivelul maxim de apa in epuratorul gazului de ardere

2.defectiunile ventilatoarelor de gaz inert

Instalatia cu generator (generatoare) de gaz inert

Pentru generatorul de gaz inert (un complex de echipamente compus din ventilatoare ,camere de ardere,epurator,pompe de combustibil,injectoare ,aparate de automatizare si control) se va utiliza un combustibil care sa corespunda prescriptiilor.

La utilizarea pentru generatoare a unui combustibil cu temperatura de aprindere sub +600C dar nu mai mica de  +430C generatoarele vor fi amplasate intr-o incapere speciala .

Generatorul va fi prevazut cu doua ventilatoare.RNR poate admite un singur ventilator daca acesta poate sa debiteze in tancurile de marfa cantitatea totala de gaz inert si cu conditia ca la nava sa existe o rezerva necesara de piese de schimb pentru ventilator si actionarea lui,in vederea asigurarii reparatiilor cu fortele echipajului navei.

Generatorul va fi prevazut cu doua pompe de combustibil.RNR poate admite o singura pompa cu conditia ca la nava sa existe o rezerva necesara de piese de schimb pentru pompa si actionarea ei,in vederea asigurarii reparatiilor cu fortele echipajului navei.

Daca se prevede mai mult de un generator pe refularea fiecarei dintre ele se va prevedea un dispozitiv de inchidere.

Se vor prevedea dispozitive pentru evacuarea gazului inert in atmosfera in timpul pregatirii instalatiei pentru pornire sau in caz de avarie.

Daca generatorul de gaz inert este prevazut cu ventilator volumic,pe partea de refulare se vor instala dispozitive de siguranta pentru prevenirea presiunii excedentare.

Suplimentar se va prevedea semnalizare optica si acustica care sa indice:

1.debit scazut de combustibil

2. defectarea sursei de alimentare cu energie a generatorului

3.defectarea sursei de alimentare cu energie a sistemelor de comanda automata a generatoarelor

Se va asigura inchiderea automata a valvulei de reglare,a debitului de gaz inert si intreruperea debitului de combustibil la generator in cazul atingerii parametrilor limita.

Inchiderea automata a valvulei de reglare a debitului de gaz inert trebuie sa fie asigurata.


Document Info


Accesari: 15720
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )