Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Instructiuni de proiectare

Arhitectura constructii


Transformatoarele, motoarele si multi alti consumatori electrici preiau de la reteaua de alimentare, pe langa puterea utila, activa, si putere reactiva.

Aceasta putere reactiva suprasolicita nu numai reteaua de alimentare, ci si generatoarele, cablurile, transformatoarele si statiile de distributie, si produc prin aceasta cheltuieli suplimentare.

Prin utilizarea instalatiilor de reglare cu condensatori poate fi totusi transmisa o putere activa sensibil mai mare. Echipamentele de transmisie pot fi astfel degrevate de puterea reactiva, se reduc costurile cu consumul de energie si nu mai sunt necesare masuri costisitoare de extindere a instalatiei.Factorul de putere "cos j" este raportul intre puterea activa si puterea aparenta.

Pentru a imbunatati factorul de putere existent (cos j ) al unui utilizator, la valoarea ceruta de lege, impusa la cos j 0,92, se utilizeaza urmatoarea formula:

La proiectarea unei instalatii de reglare cu condensatori, se poate pleca de la premiza ca

intr-o retea cu un numar predominant de motoare asincrone cu un cos j mediu de 0,7, este necesara o putere a condensatorilor de cca 50 % din puterea activa, pentru a tinde catre un cos j 0,92. O instalatie de reglare a puterii reactive se poate proiecta simplu si precis, daca se foloseste una din metodele prezentate in continuare.

Exemplul 1:

Compensarea unui consum de 750 kVA de la cosj = 0,7 la cosj

Valori calculate:

fara compensare

cu compensare

Puterea aparenta

S1=750kVA

Factorul de putere

cos j

Curentul aparent

I1=750kVA/ 3/400V=1083A

Puterea activa rezultata P

P=S1xcos j =525kW

525kW

Factorul de putere imbunatatit

cos j

Puterea aparenta redusa

S2=525kW/0,95=553kVA

Curentul aparent redus

I2=553kVA/ 3/400V=798A

Rezultat:

Reducerea puterii aparente

= (750 kVA - 553 kVA) / 750 kVA = 26%

Reducerea pierderilor la transmisie

= (1083A2 - 798A2) / 1083A2 = 46%

Prin compensarea de la cos j = 0,7 la

cos j = 0,95 poate fi transmisa o putere activa cu 26 % mai mare iar pierderile prin transmisie se micsoreaza cu 46 %.

Instalatia de reglare nefiltrata cu condensatori este recomandabila atunci cand:

a)      se exploateaza multi consumatori diferiti;

b)      se modifica in permanenta consumatorii;

c)      puterea redresoarelor nu reprezinta mai mult de 20 % din puterea totala a consumatorilor.

Regulatorul de putere reactiva are rolul sa comande astfel instalatia de reglare cu condensatori, incat sa se cupleze sau sa se decupleze succesiv puterea reactiva corespunzatoare necesarului variabil de curent reactiv. Datorita unui program de optimizare, instalatia de reglare reactioneaza mai rapid la abateri mari intre valoarea impusa si cea existenta, si mai lent la abateri mici, pentru a se evita aparitia unor comutari oscilante.

Alegerea instalatiilor corespunzatoare de reglare cu condensatori trebuie astfel efectuata incat sa se atinga

cos j dorit la valoarea medie a puterii. In functie de puterea fiecarei instalatii se alege o instalatie de reglare cu pana la 12 trepte, desi, de obicei, 6 trepte sunt suficiente.

La instalatiile mici si cele de marime mijlocie de pana la cca 150 kvar, se incearca mentinerea pretului cat mai jos posibil prin utilizarea a cat mai putine aparate de comutare; este posibil si prin conectarea de condensatori cu puteri diferite (de exemplu secventa de reglare

1 : 2 : 2 : 2 .)

Fig. 01: Principiul compensarii curentului reactiv cu o instalatie de reglare cu condensatori.

S =P + Q

P=U x I x cos j=S cos j

cos j = P / S

Q=U x I x sin j=S sin j

Fig. 02: Diagrama puterilor pentru o instalatie de consumatori, necompensata si compensata.

Fig. 03: retea de consumatori cu o instalatie centrala de reglare cu condensatori.

Tabelul 01:

Conversia de la cos j la

tan j pentru

cos j

tan j

determinarea puterii de

compensare necesare

Exemplul 2:

P = 100 kW, cos j

Cos j dorit=0,95

Ce putere de compensare este

necesara pentru a atinge

Cos j

Qc = P x (tanj -tanj

100 kW x (1,02-0,33) = 69 kVar

Exemplul 3:

Calculul puterii reactive Q [kVAr] plecand de la P [kW]

Tabelul 02

Cos j

Coeficientul K

cosj initial = 0,64; cosj dorit = 0,90; coeficientul K = 0,72

puterea P = 300 kW

puterea reactiva Q = P x K = 300 x 0,72 = 216 kVA

Probleme de rezonanta:

In retelele industriale moderne trebuie sa se ia in considerare un procent mai mare sau mai mic de armonici. La utilizarea de instalatii de reglare cu condensatori si / sau condensatori de compensare fixa in retele de exploatare cu o componenta de putere la invertoare mai mare de 20 % din puterea totala, se pot produce fenomene periculoase de rezonanta.

Daca se considera puterea instalata de condensatori in corelatie cu inductivitatile retelei (reactanta inductiva a transformatorului) atunci se observa ca acestea formeaza, privind dinspre partea de joasa tensiune, un circuit oscilant paralel cu frecventa rezultanta proprie fR.

Daca aceasta frecventa proprie corespunde perfect cu o armonica a retelei, atunci circuitul oscilant paralel va fi atacat de catre aceasta. Prin aceasta se ajunge la fenomene de suprasolicitare si, posibil, de defectare.

De aceea, este necesar ca inainte de a stabili dimensionarea unei instalatii de reglare cu condensatori si a treptelor acesteia si / sau a condensatorilor de compensare fixa, sa se efectueze mai intai, din motive de tehnica securitatii, o verificare a posibilelor situatii de rezonanta. Puterile de compensare critice la armonici de retea de ordinul n pot fi determinate dupa cum urmeaza:

QC Strafo x 100 / n / uK [var]

corespunde la fR = ffundam. x (Strafo x 100 / QC / uK) [Hz]

uK = tensiunea de scurtcircuit a transformatorului [%]

Fig. 04: Schema simplificata pentru situatia de rezonanta la instalatii de condensatori si / sau condensatori de putere.

Cresteri de tensiune datorate instalatiilor de reglare cu condensatori:

In practica se mai intalnesc cresteri de tensiune datorate condensatorilor. Acestea mai apar numai in cazul in care se conecteaza la retea o putere de compensare fixa neobisnuit de mare. Cresterea de tensiune depinde atunci, in mod destul de apropiat, de raportul dintre puterea condensatorilor si puterea transformatorului:

D U = QC x uK / Strafo [%]

De exemplu:

Strafo = 630 kVA, uK = 6 %, QC = 250 kvar

D U = 250 x 6 / 630 = 2,38 % pentru UN = 400 V 9,5 V

Standarde:

Pentru proiectarea, amplasarea si racordarea condensatorilor de putere propunem respectarea urmatoarelor prescriptii si recomandari europen:

VDE 0100 "Norme pentru realizarea instalatiilor de curenti tari cu puteri nominale pana la 1000 V".

VDE 0560 Cap. 46 "Condensatori paraleli de putere cu autoreparare pentru instalatii de curent alternativ cu o tensiune nominala pana la 1000 V; din acesta in special paragrafele principale "Cerinte de Tehnica Securitatii" si "Introducere in Realizare si Exploatare".

VDE 0550 Cap. 550 "Combinatii de aparate de comutare pentru joasa tensiune".

VBG4 "Colectie de prescriptii privind prevenirea accidentelor a Consiliului de Conducere al Asociatiilor Profesionale".

DIN 40050 Pag. 1 "Protectia la atingere, corpuri straine si apa pentru utilaje electrice".

Conditii tehnice de racordare (TAB) a VDEW (Uniunea Electrocentralelor Germane)

Condensatori de putere (Detalii in E04-01 E/04)

Prin condensatori de putere se inteleg unitatile trifazate, de obicei conectate in triunghi, care se utilizeaza exclusiv pentru imbunatatirea cosj in retelele de consumatori. La acestea capacitatea rezulta din puterea reactiva ce trebuie compensata.

Ex: Condensator de putere trifazat 50kvar/400 V/50 Hz

Tolerante de capacitati si de putere:

Conform VDE 0560 Cap. 46 si IEC 831 - 1 si 831 - 2 sunt valabile urmatoarele linii directoare:

- pentru instalatii de condensatori pana la 100 kvar : -5 la +15 % (ESTA

- pentru instalatii de condensatori peste 100 kvar : 0 la +10 % (ESTA + 5 %)

La condensatorii trifazati trebuie ca raportul intre valoarea maxima si minima a capacitatii masurate intre racordurile la retea sa nu depaseasca 8 %.

Factorul de pierderi:

La condensatorii de putere ESTA - PhMKP, factorul de pierderi in dielectric este < 2,5 x 10-4.

Suprasarcina la condensatorii ESTA:

Tensiune: 1,1 x UN 8 h zilnic

1,15 x UN 30 min. zilnic

1,2 x UN 5 min.

1,3 x UN 1 min.

Curent:  pentru condensatorii de putere ESTA - PhMKP este admisibil 1,3 ori curentul nominal.

Descarcare:

DIN VDE 0560 Cap. 46 Paragraful principal 4 spune ca fiecare unitate condensator si / sau baterie trebuie sa fie echipata cu un dispozitiv auxiliar pentru descarcare.

Cu ajutorul acesteia trebuie ca orice unitate sa se descarce, in decurs de max. 3 minute (180 secunde), de la valoarea limita existenta anterior ( 2 x UN) la 75 V sau mai putin . Pentru aceasta pot fi folosite atat rezistente cu o putere corespunzatoare cat si bobine.

Valoarea rezistentei pentru rezistentele de descarcare la condensatorii de putere trifazati se determina cu urmatoarea formula:

RD 180 / CN / ln( 2UN /75) [W

si P UN2 / RD [W]

Ex: Condensatori de putere trifazati 50 kvar, 400V, 50Hz

RD 180 / 331,5 x 106 (ln ( 2 x 400) - ln 75) = 268,7 kW

P 4002 / 268700 = 0,6 W

Timpul de descarcare la condensatorii ESTA < 1 minut.

Varfuri de curent la cuplare:

La instalatiile de reglare cu condensatori, contactorii sunt mai solicitati, in mod semnificativ, la cuplarea treptelor de condensatori.

Aceasta se intampla datorita cuplarii in paralel cu treptele de condensatori deja cuplate. La cuplarea unei noi trepte de condensatori, curentul de comutare este amortizat numai in mica masura de catre conductoarele de legatura relativ scurte si de pierderile reduse ale condensatorului.

De aceea trebuie ca, functie de conditiile constructive sa se ia in calcul un varf de curent la cuplare de pana la de 200 x IC.

Domeniul de temperatura:

Temperatura aerului de racire qK este temperatura aerului de racire masurata in conditii de functionare in punctul cel mai cald, de exemplu intre condensatori.

Definirea claselor de temperatura conform VDE 0560 Cap. 46 si CIE Publ. 831

Limita sup. a clasei de

Temp. [ 0C]

Temp. de racire

Medie pe 1 h

maxima admisibila

Medie pe 24 h

[0C ]

Medie pe

1 an

Temperatura limita inferioara dmin este cea mai mica temperatura in punctul cel mai rece al suprafetei unui condensator, la care condensatorul inca mai poate fi cuplat.

Temperatura limita superioara dmax este temperatura care este permis sa apara in cazul cel mai defavorabil la punctul cel mai cald al suprafetei unui condensator, inclusiv incalzirea proprie.

Gradul de protectie:

Pentru diversele forme constructive se indica respectivele grade de protectie, conform

DIN 40050. Gradele de protectie se noteaza printr-un simbol care este compus din literele "IP" si doua cifre combinate pentru gradul de protectie.

Gradele de protectie indicate, pe scurt:

IP 00

- nici o protectie speciala impotriva atingerii partilor aflate sub tensiune;

- nici o protectie la apa.

IP 31

- protectie impotriva patrunderii corpurilor straine 2,5 mm;

- protectie impotriva picaturilor de apa care cad vertical.

IP 43

- protectie impotriva patrunderii corpurilor straine 1 mm;

- protectie impotriva depunerilor de forma granulara;

- protectie impotriva apei pulverizate 9picaturi fine de apa).

ECHIPAMENT DEZACORDAT

Armonice, origini si efecte:

Progresul tehnic si raspandirea pe scara larga a componentelor electronice de putere au transformat multi utilizatori in "consumatori neliniari".

Acesti consumatori neliniari antreneaza de la retea un curent nesinusoidal chiar cand este alimentat cu tensiune sinusoidala. Curentul nesinusoidal poate fi descompus in intelesul analizei Fourier intr-o serie de oscilatii sinusoidale individuale, adica oscilatia fundamentala a retelei la principala frecventa fn* si un numar de oscilatii armonice nedorite de frecventa f x fn ( = numar de ordine). Variatele oscilatii au frecvente care sunt de ordinul multiplu v al frecventei principale fn, a caror amplitudine descreste odata cu cresterea numarului de ordine

In general, vom numi aceste oscilatii simplu: armonici. Tabelul de mai jos prezinta frecventele lor la o frecventa a retelei de fn = 50Hz.

Numar de ordine

frequency of the harmonic [Hz]

f fn

Pentru toate frecventele inalte f ( sau frecventa unghiulara ω = 2 x π x f), reactanta capacitiva a condensatorului C cuprins in reteaua pentru curent reactiv de compensare, descreste. Ca o consecinta a acesteia, si dependenta de tipul si incarcarea retelei, curentii armonici cauzeaza o sarcina suplimentara pe condensatori, diminuand astfel durata de viata a acestora.

Urmatoarele probleme apar la functionarea echipamentului cu condensatori:

● supraincarcarea termica a condensatorilor;

● aparitia rezonantei intre reactanta inductiva a retelei si reactanta capacitiva a condensatorilor: cand efectele reactantelor capacitive si inductive se anuleaza reciproc, curentul creste si va fi limitat numai de rezistenta ohmica, curentul avand o valoare de varf ridicata, si acesta putand fi un supracurent periculos, cauzand semnificative pericole pentru echipamente. O variatie a acestor conditii de rezonanta poate coincide cu echipamentul de corectare a factorului de putere, depinzand de marimea si numarul de trepte ale echipamentului.

● circuite de blocarea emiterii de frecvente audio care perturbeaza functionarea receptoarelor.

● cand se utilizeaza convertori de curent, se creaza circuite extrem de mari in perioada de comutare a fazelor; frontul de comutare a acestor curenti pot defecta componentele de putere.

● frecventa principala: frecventa fundamentala a retelei.

Filtru dezacordat:

Filtrele dezacordate constau dintr-un condensator si un reactor (inductanta) conectate in serie, formand un circuit rezonant. Daca frecventa retelei fn este mai joasa decat frecventa de rezonanta fres a filtrului, trebuie adaugat ca performantele capacitive ale filtrului sa contina compensarea curentului reactiv. Mai sus de frecventa de rezonanta, performantele trebuie aranjate in asa fel incat sa se comporte ca o inductanta; aceasta inseamna ca, in cazul in care f > fres, nu exista rezonanta cu inductanta retelei.

Pentru frecventa de rezonanta, circuitul in serie se comporta ca o pura rezistenta, adica curentul este limitat numai de rezistenta ohmica, si curentul este suntat pe calea cea mai usoara. Pentru a produce un circuit in serie in banda, frecventa de rezonanta trebuie sa fie cuprinsa pe o armonica a retelei. Aceasta reduce considerabil nivelul tensiunii armonicei, adica armonica este eliminata.

Mai multe informatii pe acest subiect pot fi obtinute de la noi din lucrarea: E04-07 E/01 pentru filtrele pe circuite de echipamente pentru corectia factorului de putere.

Circuitul de rezonanta in serie este numit dezacordat atunci cand frecventa de rezonanta fres nu coincide cu o armonica a frecventei retelei fn. Dezacordul trebuie sa fie realizat mai jos decat cea mai mica armonica probabila.

Filtrele dezacordate sunt necesare pentru protectia condensatorilor impotriva rezonantei si a curentilor mari rezultati.

La o frecventa apropiata, se poate obtine blocarea frecventei audio sau partial reducerea efectului armonicei.

Dezacordul este recomandat cand convertoarele cu sarcina pe retea genereaza armonice intre 15 si 20% din consumul total de putere din retea. Capacitorii dezacordati sunt selectati exclusiv in acord cu puterea reactiva pentru care se doreste corectarea factorului de putere. Astfel, oriunde este planificat un nou echipament de corectie a factorului de putere, trebuie determinata influenta convertoarelor asupra retelei. Aceasta poate fi executata, de exemplu, la analiza curentului prin masurarea armonicei. Acelasi lucru poate fi efectuat atunci cand se planifica o extindere a echipamentului existent. De obicei, cand echipamentul existent este nedezacordat, el nu poate fi dezacordat deoarece dezacordarea creste tensiunea pe condensator, care este functie de factorul de dezacord p; si tensiunea pe condensator va fi descrescuta in raport cu tensiunea respectivei retele.

Factorul de dezacord p:

Factorul de dezacord p (exprimat in %) este definit de frecventa retelei fn si de frecventa de rezonanta dorita fres.

(1)

Alternativ, de la factorul de dezacord dat, frecventa de rezonanta fres a filtrului poate fi calculata astfel:

(2)

Exemple de factori de dezacord cand frecventa principala este fn = 50Hz:

Folosind formulele ( 1 ) si ( 2 ), urmatorii factori de dezacord, care sunt frecvent folositi, la frecventele de rezonanta corespunzatoare pot fi calculati:

Factor de dezacord

p [%]

Frecventa de rezonanta fres [Hz]

De notat ca frecventa de rezonanta fres descreste odata cu cresterea factorului de dezacord p si invers.

Factorul de dezacord p < 6% impune o analiza precisa a conditiilor de pe retea, cu scopul de a evita incarcarea inadmisibila, avand drept sursa armonicele.

Urmatoarele criterii sunt relevante in selectarea factorului de dezacord:

● localizarea si stabilirea tipului de generator de armonici,

● extinderea componentelor pentru blocarea frecventelor audio,

● raportul dorit de reducerea armonicelor.

Daca armonicele sunt produse mai ales in reteaua de alimentare, factorul de dezacord p = 7% este recomandat, deoarece efectele blocarii pentru aceste armonice cresc.

Daca armonicele sunt produse in reteaua consumatorilor, va fi selectat factorul de dezacord care produce cea mai mare reducere a armonicelor din reteaua consumatorilor.

Exemple:

Circuitul serie este dezacordat cu factorul p = 7%. Folosind formula ( 2 ), rezulta urmatoarea frecventa de rezonanta:

Tensiunea retelei este Un = 400V (faza-faza) cu necesitatea compensarii armonicei fundamentale la o putere de iesire Nc.

Apoi, tensiunea UC intre terminalele condensatoarelor se calculeaza in modul urmator:

Este ales un condensator cu tensiunea Ucr = 440V. Aceasta permite o tensiune de rezerva de aproximativ 10V pentru sarcinile armonice. Condensatorul cu puterea de Qcr, este calculat astfel:

Pentru o putere de iesire de Nc = 50kvar la o retea de 400V, condensatorul impreuna cu o tensiune de 440V, va produce la iesire:

La aceasta iesire, capacitatea condensatorilor conectati in stea poate fi calculata astfel:

Capacitatea condensatorilor conectati in delta CΔ se calculeaza astfel:

Pentru functionarea circuitului in serie, conectarea in stea sau delta a condensatorilor nu are importanta.

Inductanta bobinei se calculeaza astfel:

Bobina trebuie sa fie calculata la valoarea totala a curentului( fundamentala + curenti armonici). Suplimentar, inductanta trebuie sa aiba o suficienta liniaritate, astfel ca rezonanta frecventei fres sa ramana ferma. De asemenea, capacitatea condensatorilor trebuie sa ramana constanta. In consecinta, este recomandata posibilitatea de utilizare a unui numar mic de condensatori folositi pe trepte de iesire.

Cu condensatori ESTAprop® de tip PhMKP 440.3.28,1, 28,1kvar la 440V, se poate realiza un echipament de filtrare. Pentru exemplul mentionat mai sus, doua unitati din acest filtru sunt necesare pe o treapta.

Ca o regula, tensiunea condensatorilor la iesire Qcr pentru un filtru de iesire dorit la puterea Nc, pentru tensiunea retelei Un, si un factor de dezacord p se pot determina din urmatoarele tabele care au fost luate din catalogul nostru de condensatori E 04-01 E/04.

Calculation of the requested rated capacitor output in detuned filter circuits

(factors to be multiplied with the required output per step)

supply voltage: 400 [V]

rated voltage *

of capacitor [V]

detuning factor in [%]

supply voltage: 415 [V]

rated voltage *

of capacitor [V]

detuning factor in [%]

supply voltage: 440 [V]

rated voltage *

of capacitor [V]

detuning factor in [%]

supply voltage: 480 [V]

rated voltage *

of capacitor [V]

detuning factor in [%]

Exemplu:

required output per step at supply voltage :

50 kvar

kvar

supply voltage :

400 V

V

detuning factor :

rated voltage of the capacitor :

440 V

V

factor of the table :

requested rated output of the capacitors :

50 kvar 1.125 = 56.25 kvar

Selection :

for instance 2 * PHMKP 440.3.28,1

* For filter circuits the capacitor rated voltage has to be chosen always higher than the supply voltage.

I.e.: Fundamental voltage increased by the reactor and harmonics.

Sigurante in amonte

Se folosesc numai sigurante tip NH cu caracteristica lenta, adica tipul gL.

Sigurantele NH servesc numai pentru protectie la scurtcircuit si nu sunt corespunzatoare pentru protectie la suprasarcina.

Contactoare:

Pentru instalatiile de reglare cu condensatori, nefiltrate, se folosesc numai contactoare specializate cu amortizarea curentului de cuplare. Aceasta trebuie neaparat avut in vedere la procurarea pieselor de schimb.

Aceste contactoare specializate pentru condensatori sunt echipate cu rezistente de amortizare, astfel incat sa reduca varfurile de curent la cuplare de la valori de 200xIC la valori mai mici de 70xIC, conform indicatiilor din prospecte.

Gama de contactoare produsa de BENEDIKT&JÄGER - Austria este oferita pentru treptele de: 12,5 kVar, 20 kVar, 25 kVar, 33 kVar si 50 kVar si corespunde cerintelor de mai sus.

Condensatori:

Conform VDE 0560 Cap. 46 / martie 1996.

Constructia in tehnica MKP (film polipropilenic metalizat) si cu impregnare fara PCB cu regenerare si cu pierderi deosebit de reduse ( 0,25 W/kvar).

Datorita incalzirii proprii reduse si greutatii reduse, condensatorii MKP sunt deosebit de potriviti pentru montajul in dulapuri de distributie.

Este deosebit de important sa se asigure intre condensatori temperatura aerului qK 600C.

Durata de viata: 100.000 ore de functionare.

Gama de condensatori oferita: de la 2,5 kVar la 25 kVar monofazati sau trifazati, pentru tensiuni cuprinse intre 400V 660V.

Descarcare:

Conform VDE 0560 Cap. 46, pentru fiecare condensator de putere este necesara o rezistenta de descarcare care asigura in decurs de maxim 3 minute, o descarcare la o tensiune mai mica de 75 V. Intre condensatorii de putere si rezistentele de descarcare nu pot fi prevazute nici intrerupatoare, nici sigurante si nici alte dispozitive de separare. Rezistentele de descarcare utilizate de catre ESTA asigura o descarcare sigura la mai putin de 75 V in decurs de 1 minut.

Atentie, inainte de atingerea bornelor de racord ale condensatorului trebuie scurtcircuitate clemele si legate cu carcasa.

Circuite de legatura:

Liniile de conectare trebuie sa aiba o sectiune care sa asigure ca acestea pot suporta continuu un curent de 1,3 ori mai mare decat curentul care ar circula in valoare eficace la tensiunea sinusoidala nominala si frecventa nominala. Alte cresteri ale valorii de curent, care se mentin pana la +10 % pe baza tolerantelor de fabricatie uzuale retelei, nu este necesar sa fie luate in considerare la instalatiile de reglare ESTApact.

Alegerea si amplasarea transformatoarelor de crt.:

Marimea transformatoarelor de curent se stabileste prin consumul total de curent al utilizatorului ce trebuie compensat. Intrarea de curent a regulatorului ESTAmat este echipata pentru transformator de curent la alegere, de 5 A sau 1 A cu 5 VA, clasa I.

Transformatorul de curent trebuie sa sesizeze intregul consum de curent, inclusiv cel al instalatiei de reglare cu condensatori, adica el trebuie sa fie amplasat dupa contorul de tarifare sau dupa racordul de alimentare al utilizatorului sau al unei parti al acestuia pentru cazul utilizatorilor. Daca fazele sunt neechilibrat incarcate, atunci transformatorul trebuie montat pe faza cea mai incarcata.

In cazul unor distante mari intre transformatorul de curent si regulator, trebuie avuta in vedere o sectiune corespunzatoare de cablu si / sau o putere corespunzatoare a transformatorului.

Racordul instalatiilor de reglare cu condensatori:

La utilizarea unui ESTAmat este important ca faza pe care este montat transformatorul de curent si faza de pe care se preia tensiunea de masura sa fie aceeasi.

Regulatoarele au urmatoarele caracteristici principale:

- afiseaza continuu valoarea cosj

- contorizeaza numarul de comutari pe fiecare treapta;

- permite alegerea unui factor de putere intre 0,85 inductiv -1-0,95 capacitiv, in trepte de 0,01.

Indicatii complete se pot prelua din Instructiunea noastra de montaj MV 1141 sau MV 1151.

Conditii pentru reglarea automata:

Raportul de conversie al transformatorului de curent trebuie sa corespunda consumului real de curent, In cazul unui transformator de curent supradimensionat, regulatorul de putere reactiva primeste un semnal de masura prea mic si semnalizeaza sub forma de deranjament "Cadere de curent". In acest caz el regleaza inexact sau nu regleaza deloc.

Aceasta este desigur valabil si pentru un transformator de curent ales prea mic.

Curentul de pornire:

Conditia pentru acesta este ca in circuitul transformatorului de curent sa circule un curent de minimum 150 mA, corespunzator consumului. In afara de aceasta, trebuie ca cea mai mica treapta de comutare din cadrul instalatie de reglare cu condensatori sa aiba convertita, in secundarul transformatorului de curent, o valoare intre 0,05 si 1 A.

Valoarea C / K:

Valoarea C/K este valoarea de raspuns a unui regulator de putere reactiva. Ea se calculeaza din cea mai mica marime de trepte de comutare "C" si din raportul de convertire al transformatorului de curent "K". In cazul in care regulatorul este programat pe functionare cu initializare automata, atunci regulatorul de putere reactiva ESTAmat isi determina singur valoarea C / K.

Declansarea la tensiune zero:

La o intrerupere a tensiunii 10 ms se decupleaza toate treptele de condensatori care erau cuplate. Dupa reaparitia tensunii de alimentare regulatorul incepe, functie de modul de initializare "S", direct cu comutarea in trepte.

Timpii de comutare:

Comutarile neobisnuit de dese la functionare la sarcina redusa, sau chiar la sarcina normala, pot fi corectate prin modificarea factorului de timp de comutare la regulatorul de putere reactiva.

Autoprogramabil:

Dupa punerea in functiune, regulatorul isi determina singur, prin diverse comutari de proba, modul de conectare adica pozitia de montaj a transformatorului si secventa de reglare, inclusiv treptele de condensatori racordate.

Alarma de deranjament:

Atunci cand dispare tensiunea de alimentare sau nu se realizeaza compensarea, se inchide un contact liber de potential al unui releu de alarma.

Deranjamentul "subcompensare" se activeaza atunci cand cosj impus programat nu se atinge deloc timp de o ora si, totodata, cosj masurat este <0,9 ind. (cosj impus trebuie sa fie >0,9).

Masuri de tehnica securitatii:

Condensatorii ESTA PhMKP poseda un dielectric cu auto-regenerare. Daca datorita suprasarcinii (de exemplu supratensiune) se ajunge la o strapungere, atunci infasurarea se regenereaza. Pe langa aceasta fiecare condensator in parte poseda ca masura de siguranta suplimentara o protectie interna de intrerupere, cu functionare sigura care actioneaza la suprapresiune.

Daca, datorita suprasarcinii de tensiune, curent sau temperatura, efectul de auto-regenerare nu reuseste, atunci capacul paharului actioneaza ca o membrana de supra-presiune, umflandu-se in sus si intrerupand astfel conductorul de legatura interior catre elementele de infasurare. Cu aceasta, condensatorul defect se separa singur de retea.

Protectiile interne nu pot totusi inlocui masurile de protectie externa, ca de exemplu sigurantele fuzibile conectate in amonte pentru scurtcircuit.

Indicatii de intretinere:

Condensatorii de putere MKP nu necesita intretinere si sunt conceputi pentru durata de viata statica de peste 150.000 ore de functionare.

Pentru control, se pot citi, pe regulatorul de compensare a puterii reactive ESTAmat, curentii treptelor pe partea secundara a transformatorului de curent sau se pot masura direct, pe fiecare faza, cu un cleste ampermetric.

Contactoarele specializate utilizate pentru condensatori sunt concepute pentru 100.000 comutari. Numarul de comutari efectuat, pe fiecare treapta poate fi citit de regulatorul ESTAmat.

Protectia prin sigurante si racordarea:

Daca trebuie sa fie prevazuta o siguranta exterioara pentru protectia unitatii condensator la scurtcircuit, atunci valoarea acesteia se alege intre 1,43 si 1,8 ori curentul nominal.

Sigurantele trebuie sa aiba caracteristica lenta din cauza valorilor mari de curent de conectare pe timp scurt.

Cablurile de racord se aleg pentru valori de 1,5 ori curentul nominal si chiar mai mari.

VD 0100 Cap. 430 / 8.81 formeaza baza pentru datele de mai jos.

Tabelul 04: Sectiuni de racordare si dimensionarea sigurantelor pentru instalatii de compensare a curentului reactiv, respectiv pentru compensari fixe:

Puterea condensatorului, respectiv a instalatiei

(kvar)

Capacitatea

mF)

Curentul

(A)

Sectiunea de racordare pentru cablu cu 4 respectiv 3,5 conductoare (mm2)

Intensitatea de curent a sigurantei

(A lent)

3 x 16.6

3 x 33.2

3 x 49.7

3 x 66.3

3 x 82.9

3 x 99.5

3 x 110.7

3 x 132.6

3 x 165.8

3 x 182.4

3 x 198.9

3 x 220.8

3 x 248.7

3 x 265.3

3 x 331.6

3 x 364.7

3 x 397.6

3 x 442.3

3 x 464.2

3 x 497.4

3 x 552.4

3 x 596.8

3 x 663.1

sau 2 x 50/25 *)

3 x 828.9

sau 2 x 70/35 *)

3 x 884.0

sau 2 x 70/35 *)

3 x 994.7

sau 2 x 70/35 *)

3 x 1193.7

sau 2 x 95/50 *)

3 x 1326.3

2 x 95/50 *)

3 x 1657.9

2 x 150/70 *)

3 x 1989.4

2 x 185/95 *)

*) these are parallel cables. All data of cable cross-section and fuse current rating are minimum values applicable for normal operating conditions and an ambient temperature of 30° C; they should be set higher in case of deviating conditions (e.g. for harmonics conditions).


Document Info


Accesari: 5522
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )