Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MEMORIU TEHNIC - INSTALATII ELECTRICE -

Arhitectura constructii
- MEMORIU TEHNIC -- INSTALATII ELECTRICE -

Numar document: ZX 201-DE-E-MT

Cod Site: ZX 201

Intocmit

Verificat

Aprobat

Nume

Data

Semna-tura

Nume

Data

Semna-tura

Nume

Data

Semna-tura

ing. L. Ionescu

ing. V. Lazar

ing. M. Mocanu

- CUPRINS -

DATE GENERALE

SCOPUL LUCRARII

DATE TEHNICE

Caracteristici electrice

Caracteristici de mediu

DESCRIEREA LUCRARILOR

Instalatia de alimentare cu energie electrica

Sistem de fixare a cablurilor pentru antene

Instalatia de paratrasnet si legare la pamant

Instalare feederi

PROTECTIA INSTALATIILOR ELECTRICE

Mijloace tehnice

Masuri organizatorice

Protectia la tensiuni accidentale tranzitorii

TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

VERIFICAREA INSTALATIEI IN VEDEREA RECEPŢIEI

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

PROTECŢIA MUNCII sI PROTECŢIA CONTRA INCENDIILOR

Masuri generale

Masuri pentru perioada de executie

Paza contra incendiilor

DATE GENERALE

Denumirea lucrarii

Instalatii electrice aferente reconfigurarii statiei radio pentru telefonie celulara in sistem GSM

Amplasament

Localitatea. Poiana, Jud. Galati

SCOPUL LUCRARII

Prezentul proiect stabileste conditiile tehnice de executie, montaj si receptie pentru urmatoarele lucrari:

Cablurile de antena va urma traseul patului de cabluri nou pina la sheltere.

Realizarea alimentarii cu energie electrica a shelterelor.

Realizarea instalatiei de impamintare pentru noul amplasament;

DATE TEHNICE

Situatia propusa

Se vor amplasa 3 antene RF pe noul turn H=50m.

Se va amplasa 1 antena MW 0.6m.

Se amplaseaza pe o platforma betonata noua 2 sheltere.

Caracteristici electrice:

Putere instalata: Pi= 9 kW

Tensiune de utilizare:  U=380V, 50 Hz

Regim de lucru:  continuu

Rezistenta prizei de pamant:   <1W

Caracteristici de mediu:

altitudinea peste nivelul marii: 1-1000m;

temperaturi ambiante:

maxim +400 C

minim -300 C

indice isokeraunic  35-40 zile

DESCRIEREA LUCRARILOR

Proiectarea instalatiei electrice pentru alimentare cu energie electrica a consumatorului s-a facut conform Temei de Proiectare indicata de beneficiar, urmând ca, daca este cazul, proiectul sa sufere modificari conform Avizului de Racordare dat de S.C. Electrica S.A.

Instalatia de alimentare cu energie electrica

Blocul de masura si protectie (PMB) :

se monteaza pe un suport fixat cu conexpanduri de fundatia din beton ; PMB se concteaza la circuitul 100/100A.

PLC se monteaza in interiorul shelterului. Din PLC se alimenteaza instalatia de balizaj si echipamentele ;

Legatura dintre PMB si LDB se face cu cablu CYY-F 5x16mm˛ ;

Legatura dintre LDB si lampa de balizaj se face cu cablu CYY-F 3x2.5mm˛ ; Legatura dintre PLC si fotocelula se face cu cablu CYY 3x1.5mm˛ ;

Sistemul de fixare a cablurilor pentru antene

Cablurile se monteaza pe un traseu de cabluri vertical fixat de scara de acces, respectiv pe un traseu orizontal fixat pe stalpi, pana la shelter. Cablurile de antene se vor fixa cu cleme speciale.

Instalatia de paratrasnet si legare la pamant

Instalatia de protectie impotriva trasnetului si legare la pamant este alcatuita din:

tija de captare;

conductorul de coborare la priza de pamant;

priza de pamant.

Tija de captare

Tija de captare este instalata în partea superioara a turnului si este conectata la priza de pamant printr-un conductor din StZn Ф10.Conductorul de coborare la priza de pamant

Este realizat din StZn Ф10 si este pozat pina la priza de pamint pe scara turnului.

Priza de pamant

Priza de pamint este noua.

Instalare feederi

La instalarea feeder-ilor se vor avea in vedere urmatoarele reguli:

Raza minima de curbura

Feeder 1/2":  120mm

Feeder 7/8":  250mm

Feeder 1 1/4":  380mm

Feeder 1 5/8":  450mm

Distanta maxima intre punctele de fixare

Feeder 1/2":  0.6m

Feeder 7/8":  0.8m

Feeder 1 1.0m

Feeder 1 1.0m

Conectori

Pentru jumper: conector 7-16 male (tata)

Pentru feeder : conector 7-16 female (mama)

Conexiunile se izoleaza folsind waterproofing kit. Conexiunile se vor acoperi intai cu banda cauciucata (mastic), apoi cu banda electroizolanta, aflate in componenta kit-ului.

Grounding kit

Ecranul feeder-ilor se va conecta la instalatia de impamantare a site-ului, astfel :

Site-uri outdoor

Rooftop: 2 buc grounding kit de exterior per cablu, unul langa cabinet si unul langa antena, dupa fiecare conexiune cu jumperi ;

Turn: 3 buc grounding kit de exterior - unul langa cabinet si unul langa antena, dupa fiecare conexiune cu jumperi si unul la urcarea feeder-ilor pe turn ;

Site-uri indoor

Rooftop:

2 buc grounding kit de exterior, unul la iesirea din camera si unul langa antena;

1 buc grounding kit de interior, la conexiunea cu jumperul dinspre cabinet.

Conexiunea grounding kit - feeder izoleaza, acoperindu-se intai cu banda cauciucata (mastic), apoi cu banda electroizolanta, aflate in componenta kit-ului.

Grounding kit-ul se conecteaza in sens descendent la cablul de egalizare potential.

Etichete

Feederii si jumperii se vor eticheta corespunzator, in scopul identificarii celulelor.

Se aplica 4 etichete pe feeder : o eticheta pe fiecare jumper si doua pe feeder, in apropierea conectorilor. Etichetele se fixeaza cu tie wrap (coliere de plastic cu autoblocare)

PROTECTIA INSTALATIILOR ELECTRICE

Protectia circuitelor electrice impotriva supracurentilor si scurtcircuitelor. Aceasta protectie se realizeaza prin alegerea unor sigurante si intreruptoare corespunzatoare.

Masuri de protectie impotriva tensiunilor de atingere si de pas. Pentru instalatia electrica proiectata în cadrul acestei documentatii se va realiza protectia prin legare la nulul de protectie, cu respectarea prevederilor STAS 12604/5. Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice mijloace tehnice si dupa caz organizatorice.

Mijloace tehnice:

inchideri in carcase sau acoperiri cu învelisuri exterioare;

utizarea protectiei diferentiale;

protectia prin amplasare (asigurarea distantelor minime de protectie) ;

legarea la pamant si in scurtcircuit direct sau prin dispozitive speciale (conf. SR EN 61230-97) ;

Masuri organizatorice :

scoaterea de sub tensiune a instalatiilor sau echipamentelor la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei tensiunii ;

folosirea mijloacelor de protectie electroizolante (manusi electroizolante, clesti electroizolanti, indicatoare de tensiune, indicatoare de corespondenta a fazelor, placi si folii electroizolante, teci electroizolante, cizme electroizolante, platforme si scule cu manere electroizolante) ;

inscriptionarea de avertizare a instalatiilor si echipamentelor (tensiunea nominala, curentul nominal) sau prevederea unor placi avertizoare pentru indicarea prezentei tensiunii.

Protectia la supratensiuni accidentale tranzitorii

Protectia echipamentelor la aparitia unor supratensiuni accidentale (descarcari atmosferice indirecte, supratensiunilor injectate în retea prin punerea în functiune a motoarelor si masinilor electrice, comutari în reteaua furnizorului de energie electrica - comutare de transformatoare, contacte accidentale între liniile aeriene, etc.) se realizeaza cu dispozitivul "surge arrestor".

TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

Distanta dintre cablurile de energie electrica si cablurile coaxiale ale antenelor trebuie mentinuta la cel putin 20 cm.

Cele 5 conductoare ale cablului de energie se vor eticheta de catre executantul instalatiilor electrice astfel : cele trei faze cu L1, L2 , L3 , nulul de lucru cu N, iar nulul de protectie cu simbolul de pamant. Codificarea este :

ROSU = L1

GALBEN = L2

ALBASTRU = L3

MARO = N,

GALBEN-VERDE = PE

Etichetele pot sa fie : tile, etichete adezive sau orice alta eticheta usor de notat, rezistenta la intemperii.

Armatura metalica a cablurilor se va conecta la borna PE a tablourilor electrice.

Lucrarile executate, sunt realizate în solutie definitiva, conform normativelor în vigoare. În santier, materialele vor fi depozitate corespunzator evitandu-se afectarea lor. Responsabilitatea protejarii lucrarilor executate si depozitarii materialelor pe santier pana la punerea în functiune a obiectivului revine executantului.

VERIFICAREA INSTALATIEI IN VEDEREA RECEPŢIEI

Pentru echipamentul din furnitura, executantul va realiza cu aparatura specifica toate probele conform PE 116 si C56 (masurarea rezistentei de izolatie).

In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor de legare la pamant, executantul trebuie sa întocmeasca si sa predea beneficiarului documentatia tehnica respectiva, procesul verbal de lucrari ascunse pentru elementele îngropate (daca este cazul), buletine de verificare si procesul verbal de receptie.

Receptia lucrarii se va realiza de catre o comisie formata din reprezentantii beneficiarului, executantului si proiectantului.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente ;

I 7 - 98  Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu

tensiuni pâna la 1000V c.a si 1500V c.c. ;

I 18 - 96  Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor interioare de

telecomunicatii din cladirile civile si industriale ;

I 20 - 2000  Normativ privind protectia constructiilor împotriva traznetului.

Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

P 118 Norme tehnice privind protectia impotriva focului ;

PE 107 - 95  Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice ;

PE 103 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice sitermice in conditii de scurtcircuit ;

PE 116 Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice ;

PE 120 Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele electrice si la consumatorii industriali si similari ;

PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari ;

PE 134 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurt circuit in retelele electrice ;

PE 143 Normativ privind limitarea regimului deformant ;

STAS 12604/4-89 Instalatii electrice fixe ; Protectia impotriva electrocutarilor ; Prescriptii ;

STAS 12604/5-90 Instalatii electrice fixe ; Protectia impotriva electrocutarilor ; Prescriptii de proiectare, executie si verificare ;

STAS 8778/1-85  Cabluri de energie electrica cu izolatie si manta de PVC. Conditii generale ;

STAS 8778/2-80 Cabluri de energie electrica cu izolatie si manta de PVC. Constructie si dimensiuni ;

STAS 8779-80 Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC.

PROTECŢIA MUNCII sI PROTECŢIA CONTRA INCENDIILOR

Prezenta documentatie a fost întocmita în conformitate cu PE 119. De asemenea s-au respectat prevederile din regulamentele de exploatare tehnica a instalatiilor electrice, din fisele tehnologice si din celelalte reglementari în vigoare privind protectia muncii.

Masuri generale

Înainte de începerea lucrarilor executantul va lua legatura cu personalul de exploatare al Electrica S.A. si al altor întreprinderi care detin instalatii în apropiere si va lucra pe baza autorizatiilor de lucru scrise, acolo unde este cazul, emise de organele competente, care vor specifica instalatiile din apropiere precum si masurile de protectia muncii ce trebuiesc luate. În situatia în care simultan cu executia lucrarilor de retele electrice se constata deschiderea de alte santiere, se va lua legatura cu conducerea santierelor respective cu care se vor încheia întelegeri scrise, prin care se vor stabili masurile de protectia muncii ce trebuiesc luate. Conventia respectiva se va întocmi pentru fiecare loc de munca în parte, cu stabilirea masurilor concrete ce trebuiesc luate si respectate în zona respectiva, indicandu-se si modul de asigurare a asistentei tehnice de specialitate de catre personalul Electrica S.A.

Masuri pentru perioada de executie

Lucrarile în instalatiile electrice în exploatare se pot executa numai în baza unei autorizatii de lucru scrise si cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei.

Se considera lucrari cu scoaterea de sub tensiune acele lucrari la care, în functie de tehnologia adoptata, se scoate de sub tensiune întreaga instalatie sau doar acea parte a instalatiei la care urmeaza sa se lucreze în conditii de securitate.

În vederea realizarii zonei protejate se vor lua urmatoarele masuri  tehnice în ordinea indicata mai jos :

-întreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei ;

-blocarea aparatelor de comutatie prin care s-a facut separatia vizibila si montarea -indicatoarelorde securitate cu caracter de interzicere ;

-verificarea lipsei tensiunii ;

-legarea instalatiei la pamant si în scurtcircuit.

Numai dupa luarea acestor masuri instalatia se considera scoasa de sub tensiune.

În vederea realizarii zonei de lucru se vor lua urmatoarele masuri tehnice, în ordinea indicata mai jos :

-verificarea lipsei tensiunii;

-legarea instalatiei la pamant si în scurtcircuit (operatie ce cuprinde si descarcarea sarcinilor capacitive) ;

-delimitarea materiala a zonei de lucru ;

-masuri tehnice pentru protejarea împotriva accidentelor de natura neelectrica.

În situatia în care apar neconcordante între proiect si teren va fi chemat proiectantul la fata locului spre a da solutii adecvate.

La executarea lucrarilor în instalatii de circuite secundare se vor respecta Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

Paza contra incendiilor

Lucrarile cuprinse în proiect se încadreaza în prevederile normelor de prevenire, stingere si dotare împotriva incendiilor din unitatile din ramura energiei electrice si termice PE 009.

- LISTA DE MATERIALE ELECTRICE -

Echipamente electrice:

Nr. Crt.

Denumire/ Name

UM

Cant.

Cine furnizeaza

Shelter BTS echipat standard

Buc

COSMOTEShelter GN echipat standard

Buc

COSMOTE

PMB

Buc

COSMOTE

Instalatia de alimentare cu energie electrica:

Nr. Crt.

Denumire/ Name

UM

Cant.

Cine furnizeaza

CYAbY 5x16mm2

m

CONEL

CYAbY 5x16mm2 (PMB-PLC)

m

CYAbY 5x2.5mm˛ (balizaj)

m

Copex metalic ф 65

m

3. Cabluri de împamântare:

Nr. Crt.

Denumire/ Name

UM

Cant.

Obs.

Cablu NYA 50mm˛

m

Aproviz.

Otel Ř8 StZn

m

Aproviz.

Otel Ř10 StZn

m

Aproviz.

Pb. OlZn 40x4mm

m

Aproviz.

Electrozi priza pamant 3.0m

buc

Aproviz

Papuci ф12x50 mm de Cu

buc

Aproviz.

Cleme de compresie tip CK50x50

buc

Aproviz.

Surub M10 complet echipat

buc

Aproviz.

JURNAL DE CABLURI

Nr. Crt.

Tip cablu

De la

Pâna la

Lungime

CYAbY-F 5x16mm2

TGE

PMB

CONEL

CYAbY-F 5x16mm2

PMB

PLC

12 mCYY-F 3x2.5mm2

Balizaj

Shelter

65m

- LISTA MATERIALE RF/MW -

ED Material

Tip

Cantitate (m/buc.)

1. Cable

Cable Cellflex LCF 7/8"

348 m

Cable Superflex SCF 1/2"

Cable Cellflex LCF 1/2"

Cable Cellflex LCF 1.1/4"

Cable RG-213

46 m

Cable RG-58

2. Jumper

Jumper 1m

Jumper 2m

Jumper 3m

Jumper 5m

3. Connector

7/16" female for LCF 7/8"

N male for LCF 7/8"

7/16" male for LCF 1/2"

12 buc

N male for LCF 1/2"

7/16" female for LCF 1.1/4"

N male for LCF 1.1/4"

N female for RG-213

TNC male for RG-213

4. Hanger

Hanger for LCF 7/8", 1 feeder

Hanger for LCF 7/8", 2 feeders

Hanger for LCF 7/8", 3 feeders

Hanger for LCF 1/2", 1 feeder

Hanger for SCF 1/2", 1 feeder

Hanger for LCF 1.1/4", 1 feeder

Hanger for LCF 1.1/4", 2 feeders

Hanger for LCF 1/2", 3 feeders

Hanger for RG-213

5. Ggounding kit

Grounding kit for LCF 7/8"

18 buc

Grounding kit for LCF 1/2"

Grounding kit for SCF 1/2"

Grounding kit for LCF 1.1/4"

Grounding kit for RG-213

6. Weather

proofing kit

Andrew: 8 mastic + 3 scotch = 1 buc./ 3connector

4 buc

RFS: 1 mastic + 2 scotch = 1 buc./connector

12 buc


Document Info


Accesari: 11427
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )