Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
TEMATICA examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari

Drept
TEMATICA

examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si procurorilor stagiariDREPT CIVIL

I.     Teoria generala

Actul juridic civil

notiune;

conditiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimtamântul, obiectul si cauza);

conditiile de forma ale actului juridic civil;

modalitatile actului juridic civil;

efectele actului juridic civil;

nulitatea actului juridic civil (notiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

Prescriptia extinctiva

domeniul prescriptiei extinctive;

cursul prescriptiei (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).

II. Drepturile reale principale

Dreptul de proprietate privata si dreptul de proprietate publica;

Circulatia juridica a bunurilor imobile;

Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate;

Actiunea în revendicare;

Posesia.

III. Teoria generala a obligatiilor

  1. Contractul, ca izvor de obligatii

stipulatia pentru altul;

simulatia;

efectele specifice contractelor sinalagmatice.

  1. Raspunderea civila delictuala

raspunderea pentru fapta proprie;

raspunderea pentru fapta altei persoane (raspunderea parintilor pentru fapta copiilor minori, raspunderea institutorilor si artizanilor pentru faptele elevilor si ucenicilor, raspunderea comitentului pentru fapta prepusului);

raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale si de ruina edificiului.

  1. Efectele obligatiilor

executarea directa (în natura) a obligatiilor;

executarea indirecta (prin echivalent) a obligatiilor;

drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului.

IV. Contractele speciale

1. Contractul de vânzare-cumparare;

Contractul de donatie;

Contractul de locatiune;

Contractul de închiriere a locuintei;

Contractul de împrumut;

Contractul de tranzactie;

Contractul de întretinere.

V. Succesiunile (mostenirea)

Mostenirea legala

notiuni generale (nedemnitatea succesorala, principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii, reprezentarea succesorala);

clasa întâi de mostenitori legali (descendentii);

clasa a doua de mostenitori legali (ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati);

clasa a treia de mostenitori legali (ascendentii ordinari);

clasa a patra de mostenitori legali (colateralii ordinari);

drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.

Mostenirea testamentara

testamentul  (definitie, caractere juridice, conditii de validitate, feluri);

legatul (notiune, clasificare, nulitate, revocare, caducitate);

rezerva succesorala (notiune, caractere juridice, mostenitorii rezervatari, calculul rezervei si al cotitatii disponibile, reductiunea liberalitatilor excesive, raportul donatiilor).

Dreptul de optiune succesorala

Partajul succesoral

VI. Efectele casatoriei cu privire la relatiile personale si patrimoniale dintre soti

a) rezolvarea neîntelegerilor dintre soti cu privire la relatiile personale;

b) regimul comunitatii de bunuri si natura sa juridica;

c) bunurile comune;

d) bunurile proprii;

e) dreptul sotilor de a administra, folosi si dispune împreuna de bunurile comune;

f) împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei;

g) datoriile comune ale sotilor.

Desfacerea casatoriei

a) motivele de divort;

b) efectele divortului cu privire la relatiile personale si patrimoniale dintre soti, precum si cele dintre soti si copiii lor minori.

Filiatia

a) actiunea în justitie pentru stabilirea filiatiei fata de mama;

b) contestarea în justitie a maternitatii;

c) prezumtia de paternitate;

d) timpul legal al conceptiei copilului;

e) tagaduirea paternitatii din casatorie;

f) contestarea filiatiei din casatorie;g) contestarea, nulitatea sau anularea recunoasterii paternitatii;

h) actiunea pentru stabilirea paternitatii din afara casatoriei.

Obligatia legala de întretinere

a) persoanele între care exista obligatia legala de întretinere si ordinea în care se datoreaza;

b) conditiile în care exista  obligatia legala de întretinere;

c) executarea întretinerii;

d) încetarea obligatiei de întretinere;

e) caracterele juridice ale obligatiei de întretinere.

Ocrotirea minorului

a) protectia si promovarea drepturilor copilului;

b) notiunea, durata si principiile ocrotirii minorului prin parinti;

c) drepturile si îndatoririle parintesti;

d) atributiile instantei privind ocrotirea parinteasca.
TEMATICA

examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari

DREPT PROCESUAL CIVIL

Competenta

competenta generala a instantelor judecatoresti;

competenta materiala a instantelor judecatoresti;

competenta teritoriala;

incidente referitoare la instanta sesizata (întinderea competentei instantei sesizate, stramutarea, mijloacele procedurale de invocare a necompetentei, conflictele de competenta).

2. Participantii la procesul civil

instanta de judecata (rolul activ al judecatorului, alcatuirea instantei, incidente procedurale referitoare la compunerea si constituirea instantei);

partile (conditiile pentru a fi parte în proces, coparticiparea procesuala, drepturile si îndatoririle procesuale ale partilor, abuzul de drept procedural, participarea tertilor la judecata, reprezentarea partilor în procesul civil);

formele participarii procurorului în procesul civil

3. Dispozitii generale de procedura

actele de procedura (notiune si clasificare, conditii generale pentru îndeplinirea actelor de procedura, citarea si comunicarea actelor de procedura, nulitatea actelor de procedura);

termenele procedurale (notiune si clasificare, durata, decaderea si repunerea în termen).

4. Judecata în prima instanta

etapa scrisa (cererea de chemare în judecata, întâmpinarea, cererea reconventionala);

etapa dezbaterii (sedinta de judecata, exceptiile procesuale, probele, suspendarea judecatii, perimarea, actele procesuale de dispozitie ale partilor);

deliberarea si pronuntarea;

hotarârea (clasificarea hotarârilor judecatoresti, continutul hotarârii, redactarea, semnarea si comunicarea hotarârii, termenul de gratie, cheltuielile de judecata, efectele hotarârilor judecatoresti, investirea cu formula executorie, executarea vremelnica, îndreptarea, lamurirea si completarea hotarârilor).

5. Caile de atac

contestatia în anulare;

revizuirea.

6. Procedurile speciale

procedura necontencioasa;

ordonanta presedintiala;

masurile asiguratorii;

procedura divortului;

partajul judiciar;

procedura somatiei de plata.

TEMATICA

examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari

DREPT PENAL

I.           Partea generala

Aplicarea legii penale în timp

Institutiile fundamentale ale dreptului penal

Infractiunea

Notiunea, trasaturile esentiale ale infractiunii;

Structura infractiunii; continutul constitutiv al infractiunii;

Formele infractiunii;

Unitatea infractiunii;

Pluralitatea de infractiuni;

Pluralitatea de infractori;

Cauzele care înlatura caracterul penal al faptei.

Raspunderea penala

Raspunderea penala ca institutie de drept;

Principiile raspunderii penale;

Cauzele care înlatura raspunderea penala.

Sanctiunile

Sanctiunile în dreptul penal;

Categoriile si limitele generale ale pedepselor;

Individualizarea pedepselor;

Circumstantele atenuante si agravante.

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei;

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

Executarea pedepsei la locul de munca;Mijloacele de individualizare judiciara a pedepsei ;

Liberarea conditionata;

Raspunderea penala a minorilor; regimul sanctionator;

Masurile de siguranta;

Reabilitarea;

Cauzele care înlatura consecintele condamnarii. Procedura aplicarii gratierii (Legea nr.546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii);

II. Partea speciala

Infractiuni contra persoanei

Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii: art.178, art.180-182, 184;

Infractiuni contra libertatii persoanei: art.189 alin.1,2,4-8, art.192, 193, 194;

Infractiuni privitoare la viata sexuala: art.197 alin.1, art.198, 199, 201, 202, 203.

Infractiuni contra patrimoniului: art.208; 209; 210; 211; 213; 214; 215 alin.1-4; 2151   alin.1; 220, 221 din Codul penal

Infractiuni contra autoritatii: art. 239, 239 din Codul penal

Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege

Infractiuni de serviciu sau în legatura cu serviciul: art. 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257 din Codul penal;

Infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei: art. 259, 260, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271 din Codul penal;

Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activitati reglementate de lege: art. 279 si 281 din Codul penal

Infractiuni de fals

5.1. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

5.2. Falsuri în înscrisuri.

Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala

Infractiuni contra familiei: art.305, 306, 307 din Codul penal;

Alte infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala: art.321, 323, 325, 328, 329 din Codul penal.

TEMATICA

examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari

DREPT PROCESUAL PENAL

I.           Partea generala

Reguli de baza si actiunile în procesul penal

Scopul si regulile de baza ale procesului penal;

Actiunea penala si actiunea civila în procesul penal.

Competenta

Felurile competentei;

Incompatibilitatea si stramutarea.

Probele si mijloacele de proba

Dispozitii generale;

Mijloacele de proba.

Masurile preventive si alte masuri procesuale

Masurile preventive;

Alte masuri procesuale.

Acte procesuale si procedurale comune

Asistenta juridica si reprezentarea;

Termenele;

Cheltuielile judiciare;

Nulitatile;

Amenda judiciara.

II.        Partea speciala

Urmarirea penala

Dispozitii generale;

Competenta organelor de urmarire penala;

Supravegherea exercitata de procuror în activitatea de urmarire penala;

Efectuarea urmaririi penale;

Trimiterea în judecata;

Reluarea urmaririi penale;

Plângerea împotriva masurilor si actelor de urmarire penala;

Judecata

Dispozitii generale;

Judecata în prima instanta;

Revizuirea. Contestatia în anulare.

Executarea hotarârilor penale

Amânarea si întreruperea executarii pedepsei;

Înlaturarea sau modificarea pedepsei;

Contestatia la executare.

Proceduri speciale

Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante;

Procedura în cauzele cu infractori minori;Procedura reabilitarii judecatoresti;

Procedura plângerii prealabile.

TEMATICA

examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari

DREPT CONSTITUŢIONAL

Principiile fundamentale înscrise în Constitutia României

Drepturile, libertatile si îndatoririle fundamentale ale cetatenilor;

Autoritatile publice:

Parlamentul:

structura, organizare si functionare;

statutul deputatilor si al senatorilor, mandatul, incompatibilitatea;

imunitatea parlamentara;

activitatea de legiferare;

a)      categorii de legi adoptate de Parlament;

b)      initiativa legislativa;

c)      procedura de adoptare a legilor;

Consiliul Legislativ: atributii, organizare si functionare;

Presedintele României:

alegerea presedintelui;

prerogativele presedintelui;

durata mandatului;

suspendarea din functie a presedintelui;

Guvernul:

rolul si structura;

actele Guvernului;

raspunderea;

Raporturile Parlamentului cu Guvernul;

Administratia publica

administratia publica centrala si de specialitate;

administratia publica locala;

4. Autoritatea judecatoreasca

Curtea Constitutionala

- structura;

- conditiile de numire a judecatorilor;

- incompatibilitati;

- atributii;

- deciziile Curtii Constitutionale.

5. Revizuirea Constitutiei

- initiativa;

- procedura;

- limitele revizuirii.

TEMATICA

examenului de capacitate al judecatorilor stagiari

ORGANIZAREA JUDICIARĂ

Principiile organizarii judiciare;

Accesul la justitie;

Judecatoriile (organizare, competenta, conducere, completele de judecata);

Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instantelor;

Principiile statului magistratilor;

Incompatibilitati si interdictii;

Recrutarea si formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor;

Numirea judecatorilor;

Formarea profesionala continua si evaluarea periodica a judecatorilor;

Delegarea, detasarea si transferul;

Suspendarea din functie si încetarea functiei de judecator;

Drepturile si îndatoririle judecatorilor;

Raspunderea judecatorilor;

Codul deontologic al magistratilor.

TEMATICA

examenului de capacitate al procurorilor stagiari

ORGANIZAREA JUDICIARĂ

Principiile organizarii judiciare;

Accesul la justitie;

Ministerul Public: atributii; organizarea Parchetelor de pe lânga judecatorii;

Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul parchetelor;

Principiile statului magistratilor;

Incompatibilitati si interdictii;

Recrutarea si formarea profesionala initiala a procurorilor;

Numirea procurorilor;

Formarea profesionala continua si evaluarea periodica a procurorilor;

Delegarea, detasarea si transferul;

Suspendarea din functie si încetarea functiei de procuror;

Drepturile si îndatoririle procurorilor;

Raspunderea procurorilor;

Codul deontologic al magistratilor.

Document Info


Accesari: 2555
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )