Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR - APLICATII

Informatica


GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR - APLICA|II

APLICA|IA 1FIGURI GEOMETRICE

Scopul aplica\iei este de a realiza figurile geometrice elementare prezentate @n figura 1.

COMENZILE UTILIZATE ĪN APLICA|IE sunt:

1. LIMITS

2. GRID

3. SNAP

4. ZOOM

5. PLINE

6. RECTANGLE

7. POLYGON

8. PEDIT

9. CIRCLE

10. LINE

11. TRIM

12. ERASE

Fig.1.

NO|UNI STUDIATE ĪN APLICA|IE:

- Stabilirea limitelor unui desen

- Modul Grid

- Moduri Osnap (Object Snap)

- Comenzi de desenare

- Comenzi de editare

ETAPE:

1. Se stabilesc parametrii ambientali ai desenului folosind comanda LIMITS urmat[ de coordonatele col\ului din stānga-jos al desenului (0,0) ]i col\ului din dreapta-sus (210,297). Se folose]te apoi comanda GRID setānd spa\iul re\elei la valoarea 5, iar cu comanda SNAP se stabile]te saltul cursorului la valoarea minim[ 2.5. Pentru ob\inerea unei magnitudini bune se utilizeaz[ comanda ZOOM cu op\iunea All.

Comenzile se vor derula @n urm[toarea succesiune :

Command: LIMITS

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

Specify upper right corner <200.0000,200.0000>:

Command: GRID

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <0.5000>:

Command: SNAP

Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <0.5000>:

Command: ZOOM

ZOOM

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: ALL

Regenerating model.

Rezultatul grafic ob\inut este prezentat @n figura 2.

Fig.2.

2. Se utilizeaz[ comanda PLINE pentru desenarea unui triunghi echilateral av`nd grosimea de trasare 1, iar la prompterul Specify start point: se alege un punct īn spa\iul de desenare īn zona stānga-sus. Pentru desenarea unei polilinii cu grosime se activeaz[ op\iunea w (width-grosime) ]i se d[ valoarea acesteia 1. Astfel, ori de cāte ori se alege comanda PLINE se creaz[ linii cu aceea]i grosime setat[ anterior.

La promterul succesiv Specify next point or  Arc/Halfwidth/Length/ /Undo/Width se r[spunde folosind coordonatele relative sau polare īncheind prin ap[sarea tastei <Enter>. Pentru a @nchide un contur poligonal se utilizeaz[ op\iunea CLOSE (cl).

Command: PLINE

PLINE

Specify start point: SE ALEGE UN PUNCT #N PARTEA ST~NGA SUS A

SUPRAFE|EI DE DESENARE

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W

Specify starting width <0.0000>:

Specify ending width <1.0000>:

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @60<120

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: CLOSE

Rezultatul grafic al aplic[rii comenzii PLINE este prezentat @n figura 3.

Fig.3.

3. Pentru construirea unui dreptunghi av`nd lungimea 80 ]i l[\imea 40 se poate utiliza fie comanda PLINE, fie comanda specific[ RECTANGLE.

Command: RECTANGLE

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: W

Specify line width for rectangles <0.0000>:

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: SE ALEGE UN PUNCT #N PARTEA DIN DREAPTA A TRIUNGHIULUI DESENAT

Specify other corner point or [Dimensions]: D

Specify length for rectangles <80.0000>:

Specify width for rectangles <40.0000>:

Specify other corner point or [Dimensions]: ENTER

Rezultatul grafic este prezentat @n figura 4.

Fig.4.

4. Pentru desenarea poligoanelor regulate se utilizeaz[ comanda POLYGON.  Astfel, pentru trasarea pentagonului se vor indica urm[torii parametri:

- se precizeaz[ num[rul de laturi (5);

- se fixeaz[ cu cursorul centrul poligonului, p[strānd coresponden\a vederilor;

- se precizeaz[ tipul hexagonului ( i - @nscris);

- se indic[ raza cercului circumscris poligonului (35).

Comanda POLYGON se va rula @n urm[toarea succesiune:

Command: POLYGON

Enter number of sides <4>:

Specify center of polygon or [Edge]: SE INDICI 2

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: ENTER (PENTRU A #NCHIDE PRIMUL SET DE SELEC|IE)

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 3

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 4

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 5

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 6

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 7

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 8

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:  ENTER

Fig.15.

Fig.16.

15. Pentru @ndep[rtarea segmentelor care nu apar\in curbei se utilizeaz[ comanda ERASE aplicat[ punctelor 1, , 5 din figura 17. #n aceea]i figur[ este prezentat rezultatul aplic[rii comenzii.

Command: ERASE

Select objects: 1 found  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 1

Select objects: 1 found, 2 total  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 2

Select objects: 1 found, 3 total  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 3

Select objects: 1 found, 4 total  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 4

Select objects: 1 found, 5 total  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 5

Select objects: ENTER

Fig.17.

16. Pentru a uni ]i @ngro]a segmentele de cerc se utilizeaz[ comanda PEDIT. Op\iunea Joint (J) permite unirea segmentelor @ntr-o entitate care le @nglobeaz[, iar op\iunea Width (W) a comenzii, permite modificarea grosimii de trasare a acestor segmente (figura 18.).

Command: PEDIT

Select polyline or [Multiple]: SE SELECTEAZ{ SEGMENTUL DIN PARTEA

DE JOS A OVOIDULUI

Object selected is not a polyline

Do you want to turn it into one? <Y> Y

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]: J

Select objects: 1 found SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 1

Select objects: 1 found, 2 total SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 2

Select objects: 1 found, 3 total SE SELECTEAZ{ PUNCTUL 3

Select objects: ENTER

3 segments added to polyline

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]: W

Specify new width for all segments:

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]:  ENTER

Fig.18.

17. Ovalul este o figur[ geometric[ care @nlocuie]te elipsa @n reprezent[rile axonometrice (spa\iale). Construc\ia acestei curbe @ncepe cu trasarea diagonalelor unui romb utiliz`nd comanda LINE (figura 19).

Command: LINE

Specify first point: SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]: ENTER

Command: LINE

Specify first point: END

of   SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]: ENTER

Command: LINE

Specify first point: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]: ENTER

Command: LINE

Specify first point: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify next point or [Undo]: @0,-20

Specify next point or [Undo]: ENTER

Fig.19.

18. Se traseaz[ conturul rombului folosind comanda LINE ]i modul OSNAP ENDpoint. Comanda se @nchide cu op\iunea Close (figura 20).

Command: LINE

Specify first point: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify next point or [Undo]: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify next point or [Undo]: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify next point or [Close/Undo]: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify next point or [Close/Undo]: CLOSE

Fig.20.

Se traseaz[ cele patru segmente expuse @n figura 21 care unesc un v`rf al rombului cu mijlocul laturii opuse.

Se repet[ de patru ori urm[toarea succesiune de comenzi:

Command: LINE

Specify first point: END

of  SE SELECTEAZ{ V~RFUL ROMBULUI

Specify next point or [Undo]: MID

of  SE SELECTEAZ{ MIJLOCUL LATURII OPUSE

Specify next point or [Undo]: ENTER

Fig.21.

20. Se traseaz[ un cerc utiliz`nd comanda CIRCLE av`nd centrul @n extremitatea superioar[ a rombului. Se folosesc modurile OSNAP Intersection sau ENDpoint (figura 22).

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: INT

of SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify radius of circle or [Diameter]: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Fig.22.

21. Utiliz`nd comanda CIRCLE se traseaz[ un cerc av`nd centrul @n v`rful inferior al rombului (figura 23).

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: INT

of SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify radius of circle or [Diameter]: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Fig.23.

22. Folosind comanda CIRCLE se traseaz[ dou[ cercuri cu centrele @n punctele 1 ]i 3 av`nd razele date de distan\ele 1-2 ]i 3-4.

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: INT

of SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify radius of circle or [Diameter]: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: INT

of SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Specify radius of circle or [Diameter]: END

of  SE SELECTEAZ{ PUNCTUL

Fig.24.

23. Utiliz`nd comenzile TRIM ]i ERASE se @ndep[rteaz[ elementele constructive ajut[toare astfel @nc`t s[ se ob\in[ construc\ia grafic[ prezentat[ @n figura 25.

Fig.9.25.

24. Utiliz`nd comanda PEDIT se unific[ segmentele curbei ]i se @ngroa][ la valoarea 1 ob\in`ndu-se construc\ia grafic[ din figura 26.

Fig.26.

25. Fololsind comanda ZOOM cu op\iunea ALL se vizualizeaz[ @ntreaga construc\ie a aplica\iei 1 (figura 27).

Fig.27.


Document Info


Accesari: 4302
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )