Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
SUBIECTE MATEMATICA - INFORMATICA, INTENSIV INFORMATICA

Informatica
MINISTERUL EDUCAŢIEI sI CERCETĂRII

INSPECTORATUL sCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREsTI

Str. Icoanei Nr.19, Sectorul 2, Tel.: 211.88.41; 211.84.85; Fax: 210.75.31, www.ismb.edu.ro

SUBIECTE PENTRU PROBA PRACTICĂ A EXAMENULUI

PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI PROFESIONAL DE CĂTRE ABSOLVENŢII CLASELOR DE

MATEMATICĂ - INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ

OBSERVAŢII:

A.) Fiecare liceu cu clase terminale de matematica-informatica, intensiv informatica, pentru sustinerea examenului pentru obtinerea atestatului profesional, pentru verificarea subiectelor privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date, va crea în directorul (folder-ul) C: \ Atestat o tabela numita atestat.dbf cu urmatoarea structura:


NUME C(15) PRENUME C(20) DATAN D (LL/ZZ/AA) ADRESA M

CLASA C(5) SEX C(1) MEDIER N(5,2) MEDIEM N(5,2) MEDIEI N (5,2)

MEDIELS N(5,2) MEDIE N(5,2) PROMOVAT L


unde: MEDIER = media la disciplina "Limba si literatura româna";

MEDIEM = media la disciplina "Matematică 828b117i ;";

MEDIEI = media la disciplina "Informatica";

MEDIELS = media la limba straina 1 studiata;

MEDIE = media generala la unele dintre disciplinele pentru examenul de bacalaureat

Tabela va contine 25 de înregistrari cu elevii claselor de matematica-informatica, intensiv informatica (se vor presupune minimum doua clase)

B.) În cazul în care se solicita crearea de noi tabele, acestea vor fi create interactiv, iar realizarea cerintelor se va face prin program.

C.) Pentru subiectele de verificare a abilitatilor de tehnoredactare se va folosi fisierul atestat.doc care va contine din metodologia selectiva a desfasurarii atestatului - ce cuprinde toate articolele si paragrafele referitoare la clasele de matematica-informatica, intensiv informatica - numai prima pagina.

D.) La începerea probei fiecare elev va crea în directorul (folder-ul) C: \ Atestat un nou director (folder) având numele candidatului în care va copia cele doua fisiere atestat.dbf si atestat.doc, operatie obligatorie.

I. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Calculati valoare mediei si actualizati în baza de date câmpul MEDIE si câmpul PROMOVAT;

b.) Afisati o lista având câmpurile: NUME, PRENUME, MEDIE, PROMOVAT în ordinea descrescatoare a mediilor.

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se creeze o noua tabela promovat.dbf preluând din baza de date atestat.dbf numai câmpurile NUME, PRENUME, CLASA, MEDIE si o tabela nepromovat.dbf (daca o medie <5) preluând câmpurile NUME, PRENUME, CLASA si adaugând un nou câmp NRCORIG N(1);

b.) Sa se afiseze cele doua tabele nou create, cu toate câmpurile acestora.

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se creeze o noua tabela fete.dbf preluând din baza de date atestat.dbf câmpurile NUME, PRENUME si adaugând câmpul ÎNĂLŢIME si o tabela baieti.dbf preluând din baza de date atestat.dbf câmpurile NUME, PRENUME si adaugând câmpul GREUTATE. Sa se completeze apoi minimum cinci înregistrari doar pentru noul câmp;

b.) Sa se afiseze cele doua tabele nou create, cu toate câmpurile acestora.

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se creeze o noua tabela alocatii.dbf având câmpurile: NUME, PRENUME, DATAN, ADRESA, CLASA care sa contina numai elevii care nu au împlinit 18 ani pâna la 1 iunie 2003;

b.) Sa se afiseze alfabetic baza de date nou creata.

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se stearga toti elevii corigenti (minimum o medie<5);

b.) Sa se afiseze elevii ramasi din baza initiala, sortati descrescator dupa medie, având doar câmpurile NUME, PRENUME, MEDIE.

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) În cadrul unei ferestre sa se solicite numele unui elev pentru care sa se modifice adresa (daca nu s-a gasit, sa se afiseze un mesaj corespunzator);

b.) Sa se afiseze toate fetele, din fiecare clasa separat, având doar câmpurile NUME, PRENUME, CLASA care au media la "Informatica" > 8.

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se faca calculul mediei generale pe clase si sa se afiseze clasa si media acesteia;

b.) Sa se afiseze pentru fiecare clasa numarul de elevi care au media generala < media clasei.

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se adauge (la sfârsitul bazei de date) 3 înregistrari, folosind o fereastra de dialog;

b.) Sa se afiseze noua baza de date având doar câmpurile: NUME, PRENUME, CLASA.

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se calculeze pentru o anumita clasa - introdusa de la tastatura - media generala pentru fiecare dintre cele 4 discipline;

b.) Sa se afiseze toti elevii clasei respective, care au MEDIEI mai mare decât media clasei la disciplina "Informatica".

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un meniu pentru realizarea urmatoarelor optiuni:

a.) Listarea structurii tabelei;

b.) Listarea tabelei separat pentru fete si pentru baieti;

c.) Iesirea din meniu;

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un meniu pentru realizarea urmatoarelor optiuni:

a.) Adaugare date;

b.) Listare completa a tabelei;

c.) Iesirea din meniu;

Considerându-se tabela existenta atestat.dbf, sa se scrie un meniu pentru realizarea urmatoarelor optiuni:

a.) Modificarea adresei pentru un elev a carui nume este citit de la tastatura;

b.) Listarea bazei de date separat pentru fete si pentru baieti;

c.) Iesirea din meniu.

Sa se creeze tabela telefon.dbf cu urmatoarea structura: NUME, PRENUME, TELEFON, ADRESĂ, VALOARE, ACHITAT. Sa se introduca minimum 5 înregistrari. Sa se scrie apoi un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se afiseze restantierii la achitarea telefonului având doar câmpurile: NUME, PRENUME, VALOARE;

b.) Sa se afiseze suma totala pentru toti restantierii.

Sa se creeze tabela telefon.dbf cu urmatoarea structura: NUME, PRENUME, TELEFON, ADRESĂ, VALOARE, ACHITAT. Sa se introduca minimum 5 înregistrari. Sa se scrie apoi un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se citeasca de la tastatura un nume si sa se verifice daca a achitat sau nu telefonul si în ultimul caz sa se afiseze valoarea restanta;

b.) Sa se afiseze numarul total al restantierilor.

Sa se creeze tabela carti.dbf cu urmatoarea structura: AUTOR, TITLU, AN APARITIE, NR.EXEMPLARE, PRET. Sa se introduca apoi minimum 5 înregistrari. Sa se scrie apoi un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.)    Sa se afiseze cartile aparute într-un an, introdus de la tastatura;

b.)    Sa se afiseze numarul total al cartilor aparute în anul respectiv.

Sa se creeze tabela carti.dbf cu urmatoarea structura: AUTOR, TITLU, AN APARITIE, NR.EXEMPLARE, PRET. Sa se introduca apoi minimum 5 înregistrari. Sa se scrie apoi un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.)      Sa se afiseze pentru cartile care contin în titlu un anumit sir de caractere, citit de la tastatura, câmpurile AUTOR, TITLU, AN APARITIE;

b.)    Sa se afiseze AUTOR, TITLU pentru toate titlurile autorilor care au 1 exemplar.

Sa se creeze tabela carti.dbf cu urmatoarea structura: AUTOR, TITLU, AN APARITIE, NR.EXEMPLARE, PRET. Sa se introduca apoi minimum 5 înregistrari. Sa se scrie apoi un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.) Sa se afiseze toate cartile aparute între anii 1970 - 2003, având câmpurile AUTOR, TITLU, AN APARITIE, NR.EXEMPLARE

b.) Sa se afiseze toate cartile cu pretul cuprins între 10.000 si 999.999 lei având câmpurile AUTOR, TITLU, AN APARITIE, PRET.

Sa se creeze tabela pacienti.dbf cu urmatoarea structura: NUME, PRENUME, AN NAsTERE , ÎNĂLŢIME, GREUTATE, TEMPERATURA cu conditiile:

- anul nasterii sa fie între anii 1910 si 1989;

- înaltimea între 1,30m si 1,99;

- greutatea între 39Kg si 120Kg;

- temperatura între 360 si 400.

Sa se introduca apoi minimum 5 înregistrari. Sa se scrie apoi un program pentru realizarea urmatoarelor cerinte:

a.)    Sa se listeze persoanele cu vârsta mai mare decât o valoare citita de la tastatura;

b.)    Sa se afiseze câte persoane sunt nascute între anii 1910-1950.

II. A. ABILITĂŢI DE TEHNOREDACTARE

Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-ati copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat sa se efectueze modificarile precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fisierul atestat1.doc, pastrându-se si documentul initial cu denumirea sa.a.) Textul din document se va formata în felul urmator:

caracterele vor fi scrise cu fontul Times New Roman (sau Times New Roman CE) de dimensiune 11 pt;

textul se aliniaza cu fixarea marginilor (aliniat si la stânga si la dreapta);

numai paragrafele 1, 2, 3 si 4 de la I se vor marca folosind literele A, B, C si D;

titlurile capitolelor I. Dispozitii generale si II. Continutul probei de specialitate pentru obtinerea atestatului se vor modifica folosind literele înclinate, îngrosate si subliniate, cu alt font ales de candidat de dimensiune 14 pt;

sa se vizualizeze documentul pentru tiparirea acestuia si sa se precizeze comanda (fara a o executa) pentru a-l tiparii în ordine inversa de la ultima la prima pagina, realizandu-se doua copii.

b.) La sfârsitul textului se va importa o imagine grafica preexistenta adecvata documentului (*.wmf, *.bmp, si altele ).

Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-ati copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat sa se efectueze modificarile precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fisierul atestat1.doc, pastrându-se si documentul initial cu denumirea sa.

a.)    Textul din document se va formata în felul urmator:

dimensiunea textului "atestatului profesional de catre absolventii claselor de matematica - informatica, intensiv informatica" se va mari la o dimensiune maxima astfel încât acest titlu sa apara pe trei linii;

textul continând cele patru paragrafe de ala I. numerotate 1, 2, 3 si 4 se vor alinia si la stânga si la dreapta pe doua coloane;

textul Art.17 din capitolul V. Evaluarea probei sa se scrie cu un alt font dorit de candidat, de dimensiune 16 pt, sa fie înclinat, îngrosat si nesubliniat;

sa se renumeroteze paginile documentului astfel încât prima pagina sa nu fie numerotata iar celelalte pagini sa fie numerotate în mijlocul paginii, în partea de sus în zona rezervata antetului.

b.) La sfârsitul textului se va adauga un text artistic "Bafta la examen!" cu un efect de umbra si fara sa fie orizontal.

Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-ati copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat sa se efectueze modificarile precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fisierul atestat1.doc, pastrându-se si documentul initial cu denumirea sa.

a.) Textul din document se va formata în felul urmator:

textul se va aseza într-o pagina având formatul A4, pe latime;

fontul se va schimba în alt font la alegere, dimensiune 11 pt;

distanta dintre rânduri va fi dubla;

începutul de paragrafe va fi la 2 cm de la marginea din stânga;

sa se stearga numerotarea paginilor documentului si sa se adauge doar în pagina a doua un antet care sa contina în stânga Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar in dreapta Nr.5149 din 13.12.2003

b.) Sa se simuleze tiparirea documentului, doar pagina a doua a documentului, în 3 exemplare.

Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-ati copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat sa se efectueze modificarile precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fisierul atestat1.doc, pastrându-se si documentul initial cu denumirea sa.

a.) Textul din document se va formata în felul urmator:

tabulatorul la stânga se fixeaza la 1 cm;

titlul se centreaza si se modifica având doar majuscule, îngrosate de 17 pt;

titlurile capitolelor I, II, III sa se realizeze cu aceeasi scriere artistica, orizontal, de culori diferite;

Art.14 (1), din capitolul IV se va modifica folosind o scriere înclinata, îngrosata, nesubliniata si se va încadra cu un chenar cu colturile rotunjite si cu umbre.

b.) Sa se renumeroteze paginile documentului astfel încât prima pagina sa nu fie numerotata iar celelalte pagini sa fie numerotate în mijloc, în partea de sus în zona rezervata antetului.

Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-ati copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat sa se efectueze modificarile precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fisierul atestat1.doc, pastrându-se si documentul initial cu denumirea sa.

a.) Textul din document se va formata în felul urmator:

dimensiunea titlului capitolului II se va mari la o dimensiune maxima astfel încât acest titlu sa apara pe doua linii si se va centra;

textul continând cele trei paragrafe numerotate 5, 6 si 7 se vor alinia si la stânga si la dreapta pe doua coloane;

textul de la paragraful 7 a) sa se scrie cu un alt font dorit de candidat, sa fie înclinat, îngrosat si subliniat, marcate cu simbolul "K

paragraful 6 sa fie scrise pe trei coloane, cu textul aliniat la stânga, cu un alt font de aceeasi dimensiune.

b.) La sfârsitul textului se va adauga un tabel (centrat pe pagina) având urmatoarea structura. având maximum 4 linii în care se va trace comisia de atestat cu functia fiecarui membru al acesteia:

NR.

CRT.

NUMELE sI PRENUMELE

FUNCŢIA

OBSERVAŢII

Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-ati copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat sa se efectueze modificarile precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fisierul atestat1.doc, pastrându-se si documentul initial cu denumirea sa.

a.) Textul din document se va formata în felul urmator:

titlul se va modifica folosind o scriere artistica la alegerea elevului, majuscule si doua culori;

cele doua probe obligatorii pentru obtinerea atestatului de la 13 (1) (a) si (b) sa fie îngrosate si înclinate, cu un alt font si introduse într-un chenar colorat cu umbra;

sa se înlocuiasca automat în textul initial cuvântul "matematica" cu "matem.";

sa se sublinieze subtitlurile de la paragrafe cu doua linii.

b.) La sfârsitul textului se va copia alcatuirea comisiilor si atributiile acestora, fiecare pe doua coloane cu linie dubla, orizontala despartitoare între ele.

În directorul vostru, creat în C:\Atestat creati un fisier orar.doc care sa contina orarul clasei sub forma de tabel. Folositi ca titlu un text artistic, structura tabelului fiind la latitudinea voastra. Capul de tabel trebuie sa fie diferentiat de restul tabelului, folosindu-se un alt font, marginile duble si liniile din interior simple, o culoare de fond diferit de restul tabelului. Introduceti datele pentru minimum trei zile din orar.

În directorul vostru, creat în C:\ Atestat realizati un pliant pe care sa-l salvati în fisierul promotie.doc care sa contina:

doua coloane pentru elevi (cu minim 5 nume ) si pentru profesori (cu minimum 5 nume );

un moto încadrat într-un chenar, având fondul si textul de culori diferite si nu alb - negru;

o imagine sugestiva creata sau importata (fisiere *.wmf, *.bmp si altele).

În directorul vostru, creat în C:\ Atestat realizati un document pe care sa-l salvati în fisierul medie.doc. Acesta sa contina:un titlu îngrosat si subliniat cu doua linii, folosind un alt font decât Times New Roman (sau Times New Roman CE) de dimensiune 18 pt;

un tabel inserat având doua linii si urmatoarea structura: Clasa, Medier =media la disciplina "limba si literatura româna", Mediem = media la disciplina "Matematica", Mediei= media la disciplina "Informatica", Medials = media la limba straina 1 studiata, Medie = media generala la unele dintre disciplinele pentru examenul de bacalaureat;

completati datele din tabel, calculând media generala, folosind aplicatia Calculator;

realizati apoi o reprezentare grafica a disciplinelor cu mediile aferente.

În directorul vostru, creat în C:\ Atestat realizati un document pe care sa-l salvati în fisierul invitati.doc. Acesta sa contina:

un titlu artistic, nu orizontal;

un text la alegere adecvat;

o imagine sugestiva fie creata, fie importata;

încadrarea imaginii cu un chenar colorat în ton, umbrit.

B. SISTEME DE OPERARE (WINDOWS)

Pentru ca cele doua fisiere atestat.dbf si atestat.doc sa fie mai rapid accesate, sa se realizeze urmatoarele:

sa se creeze în folder-ul cu numele vostru un folder cu numele ATESTAT1;

sa se asocieze fiecarui fisier câte o pictograma (shortcut), folosind doua modalitati diferite, My Computer si Explorer;

folosind meniul Start, sa se deschida unul din documente;

sa se stearga folderul nou creat ATESTAT1;

sa se stearga apoi shortcut-urile create;

Observatie se vor nota toate comenzile efectuate, pe o coala de hârtie semnata de candidat.

Folosind programul Paint al sistemului Windows sa se realizeze un desen si anume:

sa contina 2 figuri geometrice la alegere si o figura formata dintr-o linie curba, folosind grosimi si culori diferite pentru contururi (minim 3);

sa se coloreze fondul paginii cu o alta culoare folosind spray-ul;

sa se decupeze una dintre figurile geometrice si sa se copieze de 2 ori în cadrul desenului;

sa se stearga cealalta figura geometrica;

sa se salveze desenul într-un fisier cu numele desen.bmp, în folder-ul candidatului.

Folosind programul Paint al sistemului Windows sa se realizeze un desen si anume:

sa contina figurile geometrice: dreptunghi, patrat, elipsa, un cerc si o figura formata dintr-o linie frânta închisa folosind grosimi diferite pentru contururi (minim 3);

sa se coloreze fiecare figura geometrica cu o alta culoare folosind pensula pentru contururi, instrumentul de umplere si spray-ul;

sa se introduca un text "Desen geometric" folosind majuscule, îngrosate si subliniate;

decupati patratul si apoi copiati-l de 3 ori în cadrul desenului, apoi modificati-l astfel ca dimensiunile patratelor sa fie diferite;

sa se salveze desenul creat cu numele figuri.bmp în directorul candidatului.

Deschiderea documentului atestat.doc existent în directorul pe care l-ati creat:

sa se deschida documentul folosind meniul Start:

sa se repete aceeasi operatie folosind My Computer si Explorer:

sa se asocieze fisierului o pictograma (shortcut) :

sa se acceseze programul Word prin meniul Start - Run si sa se deschida apoi fisierul atestat.doc:

sa se descrie pasii pentru setarea imprimantei pentru tiparirea documentului, fara a se executa comenzile.

Pentru personalizarea sistemului de operare Windows, prin intermediul sistemului Display sa se faca configurarea diferitelor elemente:

sa se aleaga un model decorativ;

sa se afiseze pe întreaga suprafata de lucru noul model ales;

sa se modifice culorile;

sa se aleaga un alt program de protectie a ecranului si sa se stabileasca timpul de asteptare la 3 minute si apoi sa se testeze;

alegeti un interval de 2 minute de inactivitate înainte ca monitorul sa treaca în regimul cu consum redus de energie (low - power standbay).

Pentru instalarea si configurarea unei noi imprimante prin Gestionarul de tiparire (Printer) :

sa se aleaga driver-ul de imprimanta dorit (altul decât cel existent) din lista imprimantelor disponibile;

instalarea imprimantei alese;

sa se aleaga portul dorit;

sa se deschida fisierul atestat.doc direct prin accesarea acestuia din directorul candidatului;

sa se seteze imprimarea textului pe un format A4 cu foaia orizontala.

Observatie se vor nota toate comenzile, pe o coala de hârtie semnata de candidat fara sa se execute.

Sa se editeze un document care sa reprezinte o comunicare telefonica scurta, folosind programul WordPad, care sa contina:

sa se insereze data si ora la care a fost facuta comunicarea prin care se anunta data la care se va sustine examenul de atestat;

sa se foloseasca un font la alegere, dimensiune 16 pt;

sa se salveze fisierul sub numele de atestat, în folder-ul candidatului;

sa se creeze un folder pe desktop, numit AtestatDesk;

sa se caute pe hard toate fisierele care au extensia txt;

sa se copieze primele trei dintre ele în folder-ul creat.

La sfârsitul evaluarii stergeti folderul AtestatDesk.

8. Sa se realizeze urmatoarele cerinte:

sa se lanseze în executie aplicatiile Paint, Notepad si Calculator;

sa se comute controlul între aplicatii;

sa se închida aplicatiile deschise anterior;

sa se configureze tastatura ca tastatura româneasca;

sa se vizualizeze capacitatea discului C:\ , spatiul liber si spatiul ocupat;

sa se inspecteze configuratia hard a calculatorului pe care lucrati si realizeze un fisier document fisahard.txt care sa contina datele referitoare la: tip microprocesor, capacitate memorie RAM, tip monitor, tip tastatura.III. PROGRAMARE

Se citeste o data calendaristica sub forma de sir de caractere zz-ll-aa, unde zz, ll, aa sunt numere. Sa se scrie în fisierul text DC.TXT ziua care urmeaza acestei date calendaristice sub forma zz-ll-aa (ziua, luna si anul se memoreaza pe câte 2 cifre) sau mesajul 'data invalida' în cazul în care data calendaristica este eronata. Se considera, în mod simplificat, an bisect, numarul aa multiplu de 4.

Se considera fisierul text FRACTII.IN care contine pe fiecare linie câte 2 numere naturale nenule <=100, separate printr-un spatiu, cu semnificatia ca primul numar reprezinta numaratorul, iar al doilea numitorul unei fractii.

a)      sa se creeze fisierul text FRACTII.OUT care contine numaratorii si numitorii fractiilor ireductibile corespunzatoare din fisierul FRACTII.IN.

b)      pe ultima linie din fisierul FRACTII.OUT sa se adauge numaratorul si numitorul fractiei suma, corespunzatoare fractiilor din fisierul FRACTII.IN, sub forma de fractie ireductibila.

3. Fiind dat un numar natural n (cu maxim 9 cifre) care se gaseste pe prima linie a fisierului DATE.TXT sa se determine toate numerele care pot fi obtinute mutând, pe rând, prima cifra a numarului n si a celor obtinute pe parcurs, pe ultima pozitie. Numerele obtinute vor fi scrise în fisierul REZULTATE.TXT pe linii distincte.

4. În fisierul DATE.TXT se gaseste pe prima linie numarul natural n<=5. Sa se scrie în fisierul REZULTATE.TXT toate numerele naturale de n cifre cu proprietatea ca sunt egale cu suma factorialelor cifrelor lor. În caz ca nu exista un astfel de numar sa se afiseze un mesaj corespunzator.

5. Se considera un fisier INPUT.TXT care contine un text format din cuvinte separate printr-un singur spatiu. Se cere determinarea numarului de cuvinte si a literei cu frecventa de aparitie maxima. În cazul în care exista mai multe solutii se vor afisa toate. Fisierul de intrare contine pe fiecare linie maxim 250 de caractere. Nu se va face distinctie între litera mica si litera mare. Rezultatele se vor afisa pe ecran.

Din fisierul DATE.TXT se citeste numarul natural n (0<n<10). Sa se scrie în fisierul SOLUŢII.TXT toate numerele, de câte n cifre, care adunate fiecare cu numarul obtinut prin inversarea ordinii cifrelor sale dau un numar patrat perfect.

Din fisierul DATE.TXT se citeste de pe prima linie un numar natural n (0<n<60). Sa se scrie în fisierul REZULTATE.TXT toate posibilitatile distincte de a-l scrie pe n ca suma de cel putin doua numere prime distincte. Fiecare solutie va fi scrisa sub forma:

Solutia nr...

P1 + P2 + .

Se considera ca doua solutii nu sunt distincte daca au aceeasi termeni în alta ordine.

Scrieti un program pentru aranjarea a n cuburi etichetate de la 1 la n, de laturi Li si culori Ci , i=1, n în turnuri de K cuburi. Turnurile trebuie sa fie stabile (nu se va aseza un cub mare peste unul mai mic), iar culorile cuburilor alaturate sa fie diferite.

Datele se citesc din fisierul DATE.TXT astfel:

pe prima linie, numerele naturale n si k

pe linia a doua valorile Li , separate prin spatiu

pe linia a treia valorile Ci , despartite prin spatiu.

Fiecare solutie (turn stabil de k cuburi) se va scrie in fisierul "turnuri.out", câte o solutie pe fiecare linie a fisierului.

Pentru reprezentarea unui poligon convex se retin în ordine coordonatele carteziene ale vârfurilor poligonului într-o lista înlantuita circulara. Scrieti un program care sa calculeze si sa afiseze pe ecran aria unui poligon astfel reprezentat.

Datele de intrare se citesc din fisierul text POLIGON.TXT, care are urmatoarea structura:

N numarul de vârfuri din poligon

x1 y1 abscisa si ordonata primului vârf

x2 y2 abscisa si ordonata celui de al doilea vârf

xn yn abscisa si ordonata vârfului n

Se considera o matrice A de dimensiune n x n, n<=10. Sa se interschimbe liniile si coloanele matricei, astfel încât elementele de pe diagonala principala sa apara în ordine crescatoare. Numarul n se citeste de la tastatura, iar elementele matricei sunt numere naturale generate aleator, mai mici sau egale cu 100.

În fisierul MATRICE.TXT se vor scrie, pe linii distincte:

- textul 'MATRICEA INIŢIALĂ ESTE:',

- matricea initiala, sub forma de tablou

- textul 'MATRICEA FINALĂ ESTE:'

- matricea finala, sub forma de tablou.

Sa se afiseze câte unul pe linie toate secventele strict crescatoare de lungime k (k<10) ale unui sir de numere reale date. sirul se citeste din fisierul text "sir.in", iar k se citeste de la tastatura.

12. Din fisierul lista.in se citeste un sir de numere reale, separate prin spatii, cu care se construieste o lista liniara, reprezentata dinamic, în ordinea inversa citirii din fisier.
Între oricare doua noduri consecutive, care contin valori strict pozitive, sa se insereze media lor geometrica.
Afisati în fisierul lista.out noua lista, valorile sa fie reprezentate cu trei zecimale si separate prin spatii. Pe ultima linie a fisierului sa se afiseze numarul de noduri inserate.

13. Din fisierul numere.in se citesc numere întregi, separate prin spatii. Sa se construiasca o lista liniara, implementata dinamic, doar cu numerele care sunt palindroame. In fisierul numere.out se va depune continutul listei (informatiile din noduri sa fie separate prin spatii) sau un mesaj corespunzator (lista vida).

14. Se considera doua siruri de numere întregi depuse, fiecare, în câte un fisier, si anume f1.in, respectiv f2.in. Numerele sunt separate prin spatii. În primul fisier numerele sunt ordonate crescator, iar in cel de-al doilea sunt ordonate descrescator.
Sa se construiasca doua liste liniare cu elementele citite din fiecare fisier si apoi sa se interclaseze. Prin parcurgerea listei obtinuta dupa interclasare, se obtine un sir ordonat descrescator. Continutul acestei liste se va depune în fisierul f.out (valorile sunt separate prin spatii).

15. Se citesc numarul n de noduri ale unui graf neorientat si adiacentele dintre ele (n<=10), sub forma de perechi de noduri, din fisierul graf.in. Pe prima linie se gaseste n, iar pe urmatoarele, cate o pereche de noduri adiacente. Sa se afiseze pe ecran:
nodurile de grad maxim;
mesajul "Graful este hamiltonian", daca este cazul.

Se da un sir de n (n<=500) numere reale si o valoare reala k. Valorile se citesc din fisierul text "numere.in", pe prima linie a fisierului aflându-se numerele n si k separate printr-un spatiu, iar pe urmatoarea linie, elementele sirului, separate prin câte un spatiu. Sa se determine printr-o cautare binara, daca valoarea k se gaseste printre elementele sirului si pozitia sa în sir. Se va afisa pe ecran pozitia sa sau mesajul "Nu exista", în cazul în care k nu se afla în sir.

17. Dându-se valorile (numere naturale) elementelor unei matrice patratice de dimensiune n, sa se realizeze, în mod recursiv, suma elementelor amplasate în triunghiul superior, delimitat de cele doua diagonale si produsul elementelor plasate în triunghiul din dreapta, delimitat de diagonale, exclusiv valorile de pe diagonale. Matricea este memorata în fisierul text "matrice.in", pe coloane. Numarul n se citeste de la tastatura. Se va afisa pe ecran matricea (în ordinea liniilor), suma si produsul determinate.

18. Se da un graf orientat G=(X, U) având n vârfuri. Sa se determine si sa se afiseze nodurile cu proprietatea ca au numarul maxim de incidente interioare si în acelasi timp numarul minim de incidente exterioare. Se citesc din fisierul text "graf.in", de pe prima linie numarul n de vârfuri, iar de pe urmatoarele n linii, matricea de adiacenta asociata grafului.


NOTĂ: Se considera datele citite din fisierele de intrare ca fiind valide. Exceptie - problema 1

Document Info


Accesari: 2790
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )