Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
TEME ATESTAT PROGRAMARE

Informatica
Vacanta   Programe

 1. Scrieti un program care calculeaza si afiseaza volumul unui trunchi de con.
 2. Scrieti un program care generaza toate numerele prime mai mici sau egale cu un numar natural citit de la tastatura.
 3. Se citesc numere intregi pāna la īntālnirea numarului 0, din fisierul "nr.txt". Sa se determine produsul numerelor impare divizibile cu 7.
 4. Se citesc n numere intregi din fisierul "nr.txt" care contine pe primul rānd valoarea lui n si pe rāndul urmator cele n numere separate prin spatiu. Sa se determine cel mai mare numar par citit.
 5. Din fisierul ELEVI.TXT se citeste de pe prima linie numarul n de elevi dintr-o clasa, iar de pe celelalte n linii, nota si numele fiecarui elev. Sa se afiseze numele si nota elevilor clasei si apoi sa se calculeze si sa se afiseze media clasei (media aritmetica a notelor elevilor).


  Se citeste o valoare s. Sa se scrie un program care tipareste urmatorul triu 15415q167p nghi. Exemplu: pentru s=5 se tipareste:
 1. Sa se scrie īn fisierul "vector.txt" elementele impare aflate pe pozitii pare īntr-un sir de n numere introduse de la tastatura.
 2. Se citesc numere intregi pāna la īntālnirea numarului 0, din fisierul "nr.txt". Sa se determine suma numerelor pare de doua cifre.
 3. Sa se calculeze suma s=2+4+6+.+(2n) pentru un n dat la tastatura.
 4. Sa se calculeze suma numerelor naturale impare mai mici sau egale decāt o valoare n data.
 5. Sa se calculeze suma 1!+2!+.+n! pentru un n dat de la tastatura.
 6. Sa se scrie īn fisierul "nr.txt" primii n termeni din sirul lui Fibonacci., pt. n dat.
 7. Sa se determine oglinditul unui numar īntreg dat.
 8. Se citeste de la tastatura o matrice patratica a cu n linii si n coloane. Realizati un program care verifica daca matricea este triunghiulara superior (adica toate elementele de sub diagonala principala sunt nule), tiparind un mesaj.
 9. Scrieti un subprogram care, primind ca parametru un numar intreg n, afiseaza valoarea expresiei

S=1 3 +....+ n(n+1)

 1. Se citesc de la tastatura doua numere intregi a si b. Scrieti un program care verifica daca cele doua numere intregi au acelasi produs al cifrelor
 2. Calculati xk , folosind formula xk = x xk-1. Valorile x si k se citesc de pe prima linie a fisierului in.txt.
 3. Fiind data o matrice A patratica de ordinul n sa se calculeze suma elementelor pare de sub diagonala secundara din matrice (inclusiv diagonala).
 4. Fiind dati doi vectori u si v, cu cate n elemente fiecare, scrieti un program care determina suma celor doi vectori. Vectorul suma w, se defineste astfel: w(i) = u(i) + v(i), pentru i=1,2,.n. Sa se afiseze apoi vectorii cititi precum si vestorul suma w.
 5. Se citeste un sir de caractere (mari si mici) de la tastatura. Se cere :
  1. sa se afiseze sirul de caractere doar litere mici ;
  2. sa se afiseze sirul de caractere doar litere mari ;

26. Se considera o matrice a cu m linii si n coloane si elemente numere īntregi. Realizati un program care calculeaza sumele elementelor de pe liniile matricii, memorāndu-le īntr-un vector S ( fiecare element S[i] va reprezenta suma elementelor de pe linia i a matricii).

Īn fisierul IN1.TXT se afla numere īntregi situate pe o linie cu spatiu īntre ele. Sa se determine si sa se afiseze, cāte dintre aceste numere sunt prime si cel mai mare divizor comun al lor

Sa se genereze un sir de n numere prime care se termina cu aceeasi cifra p. Valorile lui n si p se citesc de la tastatura.

"Cifra de control" a unui numar intreg se obtine efectuand suma cifrelor sale, apoi suma cifrelor acestei sume etc. pana se obtine o suma formata dintr-o singura cifra. In fisierul text IN.TXT se gasesc mai multe numere de cel mult 9 cifre, cate o valoare pe fiecare linie. Se cere sa se scrie in fisierul text OUT.TXT, pe fiecare rand, numerele din fisierul IN.TXT impreuna cu cifra sa de control.

Exemplu.

IN.TXT OUT.TXT

98 8

123 6

111 3

5851 1

Dintre toate numerele intregi situate intr-un interval dat [a,b], sa se tipareasca acelea cu proprietatea ca suma cifrelor lor este un numar prim. Valorile lui a si b se citesc de la tastatura, iar numerele cerute se vor scrie in fisierul 'sprim.txt', unul sub altul.

Sa se rearanjeze elementele unui sir de n numere interschimbānd primul element cu ultimul, al doilea cu penultimul, etc. sirul se citeste de la tastatura, iar rezultatul se afiseaza īn fisierul "sir.txt".

Sa se determine c.m.m.d.c. dintre n numere intregi date de la tastatura folosind functii recursive.

Sa se scrie īn fisierul "nr.txt" toate numerele de trei cifre cu cifrele īn ordine crescatoare. In fisier numerele sunt scrise pe mai multe linii, mai multe numere pe fiecare linie.

Sa se determine cel mai mare numar obtinut din cifrele unui numar n citit de la tastatura, prin rearanjarea lor. Exemplu. Daca n=2641 se va afisa valoarea 6421.Fisierul "nr.txt" contine mai multe numere intregi (mai multe numere pe o linie, fisierul continand mai multe linii). Sa se determine cāte numere din acest fisier au produsul cifrelor divizibil cu 3.

Scrieti un algoritm care verifica daca numerele din fisierul "nr.txt", care contine cate un numar pe o linie, sunt ordonate crescator.

In fisierul NUMERE.TXT se afla mai multe numere naturale din intervalul , scrise pe o singura linie cu spatii intre ele. Sa se creeze fisierul PARE.TXT care sa contina cate una pe linie, doar acele valori din fisierul, NUMERE.TXT, care au suma cifrelor numar par.

Se da o matrice T patratica de ordin N. Sa se determine vectorul V cu n componente, in care V(i) este egal cu raportul dintre suma elementelor din linia i si suma elementelor din coloana i. Daca suma elementelor din coloana i este 0 atunci V(i) va fi 0.

Exemplu. Daca matricea este atunci V=(1.5, 0, 0.3, 1.1818).

Fiind data o matrice A patratica de ordinal n sa se calculeze suma elementelor pare de sub diagonala secundara din matrice (inclusiv diagonala).

Se citesc numere intregi pāna la īntālnirea numarului 6, din fisierul "nr.txt". Sa se determine produsul numerelor impare divizibile cu 3.

Se citesc n numere intregi din fisierul "nr.txt" care contine pe primul rānd valoarea lui n si pe rāndul urmator cele n numere separate prin spatiu. Sa se determine cel mai mare numar impar citit.

Sa se scrie īn fisierul "vector.txt" elementele pare aflate pe pozitii pare īntr-un sir de n numere introduse de la tastatura.

Se citesc numere intregi pāna la īntālnirea numarului 0, din fisierul "nr.txt". Sa se determine suma numerelor pare de trei cifre.

Sa se determine c.m.m.m.c. dintre n numere intregi date de la tastatura.

Sa se determine cel mai mic numar obtinut din cifrele unui numar n citit de la tastatura, prin rearanjarea lor. Exemplu. Daca n=2641 se va afisa valoarea 6421.

Īn fisierul IN1.TXT se afla numere naturale situate pe o linie, cu spatiu īntre ele. Sa se determine si sa se afiseze, cāte dintre aceste numere sunt prime si numerele bine ordonate. (Un numar este bine ordonat daca are cifrele fie īn ordine crescatoare, fie īn ordine descrescatoare; exemplu:12234 e bine ordonat dar 122324 nu e bine ordonat).

Sa se scrie un program care verifica conjunctura lui Goldbach (aceasta conjunctura consta īn posibilitatea scrierii oricarui numar par mai mare decāt 2 ca suma a doua numere prime). Se citesc de la tastatura doua numere n si m (m<n<1000), sa se afiseze cāto o conjunctura pentru fiecare numar par cuprins īntre m si n.

Exemplu: m=700   si n=801; avem: 700=683+17; 702=691+11; 704=701+3; . ; 800=793+7.

Se citesc de la tastatura doua valori a si b, 0<a<b<10000. Dintre toate numerele naturale situate īn intervalul [a,b], sa se scrie īn fisierul OUT5.TXT, pe prima linie, separate prin spatiu, acele numere cu proprietatea ca suma cifrelor lor este un numar prim, iar pe a doua linie, separate prin spatiu, acele numere care au suma divizorilor para.

Se citeste o valoare n. Sa se scrie un program care determina cel mai mic numar natural care are exact n divizori. Programul va repeta citirea lui n si afisarea numarului cu proprietatea ceruta si se va opri atunci cānd utilizatorul nu mai doreste repetarea.

Exemplu: pentru n=4 se afiseaza 6; pentru n=5 se afiseaza 16.

Sa se determine c.m.m.d.c. dintre n numere īntregi date de la tastatura, fara a folosi nici o structura repetitiva. (indicatie: se folosesc functii recursive).

Se citeste un numar natural nenul n. Sa se genereze si sa se afiseze sirul: .

Se citeste doua variabile reale. Sa se interschimbe continutul lor si sa se tipareasca.

Se citeste doua valori reale. Sa se tipareasca valoarea cea mai mica.

Se citesc doua daua variabile intregi. Sa se interschimbe continutul lor, fara a folosi o variabila auxiliara de manevra.

Se citesc doua valori intregi a si b. Se cere sa se tipareasca media lor aritmetica.

Se citeste un numar natural format din 3 cifre . Se cere sa se tipareasca suma cifrelor sale. Exemplu:daca citim 123 se va tipari 6.Se citesc 3 numere naturale. Se cere sa se tipareasca primul numar , suma dintre primul si al doilea , suma primelor 3 numere .

Sa se scrie un algoritm care citeste un numar natural. Daca aceasta este 0 se vor citi doua numere intregi a si b si se va tipari suma lor, contrar se vor citi doua numere reale x si y si se va tipari suma lor.

Se citesc a si b, numerele reale.Sa se rezolve ecuatia de gradul 1 ax+b=0.

Se citeste un numar natural n. Sa se tipareasca numarul obtinut prin inversarea numarului citit .

Sa citesc numerele naturale n1 si n2. Sa se calculeze produsul lor, fara a utiliza operatorul de inmultire .

Se citesc doua numere naturale n1 si n2 .Se cere sa se calculeze catul si restul impartirii intregi a lui a lui n1, fara a utiliza operatori de impartire .

Se citeste n (numar natural). Se cere sa se efectueze suma primelor n numere naturale .

Se citeste n numar natural. Sa se calculeze suma cifrelor sale.

Sa se calculeze suma : S= 0,1 +0,2.+ 0,9.

Se citesc n numere intregi .Se cere sa se tipareasca cel mai mare numar citit.

Se citesc trei numere intregi a , b , c. Sa se tipareasca in ordine crescatoare.

Se citeste un numar natural, strict mai mare ca 1.Sa se precizeze daca este prim sau nu.

Sa se scrie un algoritm care tipareste primele n numere prime, n fiind citit de la tastatura .

Se citeste un numar n,numar natural >1. Sa se descompuna in factori primi.

Sa se afiseze toate numerele naturale mai mici sau egale cu 10000 care se pot descompune in doua moduri diferite ca suma de cuburi.

Se citesc 3 numere intregi. Sa se afiseze (daca exista) un numar care este egal cu suma celorlalte doua.

Se citesc a si b numerele naturale. Cate numere pare sa gasesc in intervalul inchis [a,b] ?

Se dau de la tastatura un numar de tp integer a si un sir de n numere reale.Se cere sa se afiseze cate numere din sir sunt mai mari sau egale cu a.

EXEMPLU:

Pentru -100, n-5 si numerele :

-4 199 56 233 99 2223

se va afisa:

Pentru n numar natural (1_<n_< 10) se cere sa se calculeaza suma: 11+22+..nn.

EXEMPLU: Pentru n=3 se va afisa 32

Pentru un numar natural cu cel mult noua cifre sa se determine numarul de cifre distincte din care se compune.

EXEMPLU:

Pentru numarul 452345150

Se va afisea

Sa se genereze primele n (1<n<1000) perechi de numere gemene

EXEMPLU:

Pentru n=3 se va afisea

(3,5) (5,7) (11,13)

Se citeste de la tastatura mai multe numere naturale pana cand se introduce 0.Se cere sa afiseze media aritmetica a numerelor pare.

EXEMPLU:

Pentru numerele 23 4 35 12 3 14 8 57 0 se va afisa

Se determina maximul a n numerele intregi citite de la tastatura.

Document Info


Accesari: 12487
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )