Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PROIECTAREA ORGANELOR DE MASINI in ACAD R14

autocad


PROIECTAREA ORGANELOR DE MAsINI

în ACAD R14

1. Setari initialeAceasta lucrare constitue doar prezentarea gradata a elementelor strict necesare învatarii comenzilor de lucru pentru realizarea unui desen tehnic (proiect), fiind utila atât celor care doresc sa treaca singuri de la proiectarea pe planseta de desen la proiectarea pe calculator cât si studentilor facultatilor tehnice cu profil mecanic. Este recomandabil ca lucrarea sa fie urmarita pas cu pas în paralel cu lucrul pe calculator, comenzile indicate fiind însotite de ilustrarea rezultatelor obtinute.


Dupa deschiderea calculatorului se lanseaza ACAD R 14 (dublu clic cu mouse pe pictograma), pe ecran apare o caseta de dialog (prezentata în Fig.1.1) prin care sunt precizate setarile initiale. Astfel, dac 22522c210w a se doreste asistenta se selecteaza butonul "use a Wizard", daca se porneste de la un model (sablon) -de ex. Acadiso.dwt- sunt selectate butoanele respective, iar la sfârsit OK.


În urma acestor comenzi, pe ecran apare suprafata de lucru pentru crearea unui desen nou.

Ecranul are 4 zone:

1. Zona de dialog (trei linii în partea de jos a ecranului)

2. Zona de informatii (în partea de sus a ecranului). Aceste informatii pot fi sub forma denumiri uzuale pentru programele sub Windows (File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, Help) si a unor pictograme (din bara de comenzi standard).

3. Zona de comenzi aleatoare (pictograme asezate dupa dorinta utilizatorului, de obicei în zonele din dreapta si din stânga ecranului)

4. Zona de desen efectiv situata în restul ecranului, între celelalte 3 zone.

Pe masura ce se dau comenzi noi, dialogul apare în zona 1 si defileaza în sus, pe ecran

ramânând vizibile numai ultimele trei linii. Daca se doreste vizualizarea comenzii anterioare,

se apasa tasta : F1

dupa care pe ecran apare dialogul anterior; o noua apasare a tastei F1 aduce la loc

ultima comanda. Deplasarile pe masa ale mouse-ului corespund cu deplasarile pe

ecran ale cursorului-colimator.In orice moment se doreste anularea unei comenzi

aflate în executie se apasa simultan tastele:    CTRL + C

Pentru a afla informatii despre o anumita comanda, dupa emiterea comenzii

respective se da comanda "invizibila" HELP precedată de apostrof. Prin comanda

HELP (F1) sunt date informatii generale privind comenzile disponibile.

Un desen este denumit "Fisier" (File): FILE

La începerea unui desen nou se da comanda : NEW

iar la deschiderea unui desen (fisier) existent , comanda :    OPEN

Dupa ce s-a creat un desen se poate parasi ACAD R12 prin una din comenzile: END

(încheiere normala a sesiunii de lucru, cu salvarea desenului) sau,   

daca se doreste abandonarea sesiunii curente fara salvarea desenului : QUIT

In cazul ACAD R 14, se poate apasa semnul X(Close) din coltul din dreapta sus al

ecranului. Din când în când, pentru a nu se pierde accidental desenul realizat (în

cazul unei pene de curent) este recomandabil ca acesta să fie salvat prin comanda: SAVE

Desenele (fisierele) au un nume dat de utilizator (maximum 8 semne) urmat

de un punct si o extensie, de obicei dwg (drawing). Daca la salvarea desenului

acest fisier exista, desenul este redenumit cu acelasi nume dar cu extensia bak,

astfel ca întotdeauna exista posibilitatea recuperarii unei versiuni anterioare a

desenului. Dupa finalizarea desenului si eventuala lui salvare pe o discheta,

fisierele cu extensia bak trebuie sterse pentru a nu încarca inutil discul.   

Ca si în cazul unui desen executat pe hârtie, si în cazul proiectarii pe calculator

este bine sa existe o schita sau /si un alt proiect de referinta asemanator, pe baza

carora se poate stabili dimensiunea colii de desen, a formatului si a amplasarii

diferitelor proiectii. În cazul ACAD R 14, ecranul este similar colii de hârtie,

dimensiunile acesteia fiind date prin asa numitele setari (Settings). Daca s-a pornit

de la un sablon (Template) prestabilit, setarile initiale sunt atribuite automat,

totusi, daca se doreste verificarea sau modificarea lor, aceasta se poate face prin

urmatoarele comenzi

Stabilirea sistemului de unitati de masura se poate face prin comanda: UNITS

La aparitia casetei de dialog, pentru proiectele de organe de masini

se prefera optiunea 2:    DECIMAL Pentru numarul de zecimale care vor fi afisate (Number of digits

to right of decimal point) se va tasta numarul dorit, de exemplu: 2

Pentru sistemul de masurare al unghiurilor se prefera optiunea 1: DECIMAL DEGREES

Numarul de zecimale pentru unghiuri (Number of fractional places

for display of angles) este de asemenea optional, de exemplu: 0

Originea de la care începe masurarea unghiurilor (Direction of

angle 0) are semnificatia uzuala din trigonometrie implicita: EAST 3 O"CLOCK =0

Directia în care se masoara unghiurile are ca valoare implicită pe

cea trigonometrica. Daca se doreste sensul orar ( Do you want angles

measured clockwise? <N> se va tasta Y, daca nu:    ENTER

Stabilirea limitelor formatului desenului se poate face prin comanda : LIMITS

Aici se precizeaza coordonatele punctului (x,y) din coltul stânga-jos

(originea), de obicei prin valorile 0,0 ( ON/OFF/<Lower left

corner> <0.00,0.00>) :    ENTER

si coordonatele punctului (x,y) din coltul dreapta-sus (Upper right corner

<12.00,9.00>:), pentru formatul A3 culcat:    420,297

Stabilirea densitatii punctelor retelei ajutatoare -similar cu utili-

zarea unei hârtii milimetrice- se face cu ajutorul comenzii:    GRID

Distanta dintre punctele retelei (Grid spacing (X) or ON/OFF/Snap/Aspect <1>: de ex.:10

Daca nu se doreste afisarea punctelor retelei se poate da din nou comanda GRID

si se va tasta OFF, sau, mult mai simplu se apasa tasta:    F7

(la repetarea apasarii tastei F7 punctele retelei apar si dispar din nou,

curatind si ecranul de urmele punctelor selectate)   

Stabilirea pasului de deplasare a cursorului se face cu comanda: SNAP

Pasul deplasarii -pentru cresterea preciziei poate fi ales foarte mic,

de ex. 0.1- în acest fel deplasarile colimatorului pe ecran si implicit

obiectele desenate au valori si pozitii "rotunde" în loc de a fi date

prin mai multe zecimale.(Snap spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/Style:) 0.1

Eliminarea deplasarii cursorului cu pas fix se face fie prin repetarea

comenzii SNAP urmata de OFF, fie prin apasarea tastei F9: F9

Stabilirea gradarii axelor de coordonate se face cu comanda : AXIS

Marimea acestor gradari (Tick spacing (X) or ON/OFF/Snap/Aspect<1>:de ex : 10

Înlaturarea axelor de coordonate se face prin repetarea comenzii AXIS

dupa care se tasteaza OFF.

Modul de afisare permanenta a coordonatelor poate fi activat prin apasarea

simultana a tastelor :    CTRL+D

sau prin apasarea tastei F6 (COORDS ON/OFF) :    F6

Daca trebuie trasate numai linii orizontale si verticale (într-o anumita zona

a desenului) este recomandabil sa fie activat modul ORTHO. Aceasta se face

fie prin scrierea acestui cuvânt (ORTHO), urmat de optiunea ON, sau, pentru ORTHO

iesirea din mod, de optiunea OFF:    ON/OFF

Acelasi lucru se poate obtine prin apasarea repetata a tastei F8: (F8).

2. Barele cu instrumente de lucru din ecranul initial

Suprafata pe care se va desena este de obicei de culoare neagra (mai putin obositoare pentru ochi) si este înconjurata de o serie de pictograme. Daca se doreste modificarea culorii de baza a ecranului (de exemplu, pentru copierea desenului respectiv în Word, fondul trebuie sa fie alb),

se selecteaza (clic cu mouse-ul pe textul respectiv din partea superioara a ecranului) succesiv comenzile Tools Preferences Display - apare o caseta de dialog - în care se selecteaza cu mouse-ul butonul COLOR si apoi se selecteaza culoarea dorita, iar la sfârsit OK.

Forma obisnuita pentru cursor (imaginea pe ecran a pozitiei mouse-lui) este de patratel peste care se suprapun doua fire reticulare încrucisate. Daca se doreste modificarea acestei forme (marirea sau micsorarea lungimii firelor reticulare), se selecteaza succesiv comenzile

Tools Preferences Pointer Cursor size Percentage of screen size

Apply OK.

În Fig.2.2. este reprodusa imaginea initiala a ecranului (cu fond alb), pe care au fost specificate semnificatiile pictogramelor (asa cum apar ele atunci când cursorul-colimator este mentinut câteva secunde pe pictograma respectiva) din meniul principal (sus), din meniul Draw = desen (stânga), din meniul Object Snap= salt la respectivul punct (dreapta) si din meniul Modify= modificari (jos).

Pentru a nu suprapune aceste texte, pentru primele 8 pictograme din meniul principal semnificatiile au fost date separat în Fig.2.1, iar pentru meniul Dimension (Cotare) în Fig.2.3.

 


Fig.2.2. Aspectul ecranului initial si denumirile principalelor pictograme din ACAD R 14

 
În partea superioara a ecranului, dupa pictograma caracteristica si denumirea AutoCAD apare numele fisierului respectiv urmat de un punct si extensia dwg (drawing) (în exemplul din Fig.2.1 Ecran.dwg), apoi, pe rândul urmator se afla bara de meniuri File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Help, sub care se afla bara cu instrumente standard.

Sub primul rând al barei de instrumente standard (New. . . . .Help) se afla pictogramele

cu ajutorul carora se poate crea un strat (Layer) sau poate fi activata caseta de dialog pentru straturi (Layers), iar pictogramele urmatoare ofera posibilitatea de a activa sau dezactiva straturile (On/Off, Freeze, Lock/Unlock) de a vedea culoarea stratului activ si tipul de linie

Semnificatia (în limba româna) si modul de utilizare al acestor

pictograme vor fi date în capitolele urmatoare .

Make Layer Layer s

În Fig.2.2. sunt prezentate pictogramele din barele de instrumente Draw, Modify, Object Snap, care pot fi mutate oriunde (cu ajutorul mouse-lui) sau pot fi sterse (clic sus pe x).

Pentru cotare este util sa fie activata si bara de instrumente Dimension


Linear Aligned Ordinate Radius Diameter Angular Baseline Continue Leader Tolerance

Center Dimension Dim.Text

Mark Edit Edit

Daca se doreste sa fie "la îndemâna" si alte pictograme (ca exemplu, "Text" A ), acestea pot fi aduse alaturi de celelalte cu urmatoarea succesiune de taste

View - Toolbars - Customize - Draw - Se "agata" pictograma respectiva cu mouse-ul si se trage la locul dorit -Close

Înafara acestor pictograme(comenzi) care pot fi aduse pe ecran la îndemâna, comenzile pot fi selectate si din bara de meniuri Windows, pentru care exista urmatoarele posibilitati;

File

New Ctrl+N

Open Ctrl+O All

Save Ctrl+S Layers

Save As    Linetype

Export    Text Styles

Printer Setup    Dimension Styles

Print Preview Audit Multiline Styles

Print Ctrl+P Recover Blocks

Drawing Utilities Purge Shapes

Edit    Insert

Undo Ctrl+z Block

Redo Ctrl+y External Reference

Cut Ctrl+x Raster Image

Copy Ctrl+c 3D Studio

Copy Link    ACIS Solid

Paste Ctrl+v Drawing Exchange Bynary

Paste Special    Windows Metafile

Ole Links    Encapsulated Post Script

OLE Object

Format

Layer

Color

Linetype

Text Style

Dimension Style

Point Style

Units

Thickness

Drawing Limits

Rename

Tools

Spelling    Bring to Front

Display Order Send to Back

Bring Above Object

Send Under Object

Distance

Area

Mass Properties

Inquiry List

I D Point

Time

Status

Set Variable

Load Application

Run Script

View

Display Image Save

Administration

Rows

External Data Base Links

Select Objects

Export Links

SQL Editor

Object Snap Settings

Drawing Aids

Preset UCS

Named UCS

Previous

Restore

Save

Delete

UCS List

World

Object

View

Origin

Z Axis Vector

3 Point

X Axis Rotate Y Axis Rotate Z Axis Rotate

Grips

Object Group On

Tablet Off

Calibrate

Configure

Customize Menus

Preferences

Draw

Line   

Ray

Construction Line

Multiline   

Polyline   

D Polyline 3 Points Start, End, Direction

Polygon Start, Center, End Start, End, Radius

Rectangle    Start, Center, Angle Center, Start, End

Arc    Start, Center, Length Center, Start, Angle

Start, End Angle Center, Start, Length

Continue

Center, Radius

Center, Diameter

Circle 2 Points

3 Points

Tan, Tan, Radius

Tan, Tan, Tan

Donut

Spline Center

Ellipse Axis, End

Arc

Make

Block    Base

Define Attributes

Single Point

Multiple Point

Point Divide

Measure

Hatch

Boundary

Region Multiline Text

Text Single Line Text

2 D Solid

3 D Face

3D Surfaces

Edge

Surfaces    3 D Mesh

Revolved Surface

Tabulated Surface

Ruled Surface

Edge Surface

Box

Sphere

Cylinder

Cone

Wedge

Torus

Solids Extrude

Revolve

Slice

Section

Interference Drawing

Setup View

Profile

Dimension

Linear

Aligned

Ordinate

Radius

Diameter

Angular

Baseline

Continue

Leader

Tolerance

Center Mark Home

Oblique Angle

Align Text Left

Style Center

Override    Right

Update

Modify

Properties External Reference Bind

Match Properties    Frame

Object Image Adjust

Erase    Quality

Copy    Clip Transparency

Mirror Image Clip Frame

Offset Hatch

Array    Polyline

Move (Object) Spline

Rotate Multiline

Scale Attribute Single

Stretch Text Global

Lengthen

Trim

Extend

Break

Chamfer 3 D Array

Fillet Mirror 3 D

3 D Operation Rotate 3 D

Align

Union

Boolean    Subtract

Explode Intersect

VIEW

Redraw    Realtime

Regen    Previous

Regen All Window

Zoom    Dynamic

Pan    Real Time Scale

Aerial View Point Center

Model Space (Tiled) Left In Layout

Model space(Floating) Right Out 1 Viewport

Paper Space    Up All 2 Viewports

Down Extens 3 Viewports

Tiled Viewports    4 Viewports

Floating Viewports Select Restore

Named Views Rotate Delete

Tripod Current UCS Join

D Viewpoint Vector World UCS Save

Plan View Named UCS

3 D Dynamic View Top

Bottom

Left

Right

Front

Back

SW Isometric

SE Isometric

NE Isometric

NW Isom

Render

Scene

Hide    256 Color Light

Shade    256 Color Edge Highlight Materials

16 Color Hidden Line Materials Lybrary

16 Color Filled Maping

Render    Background

Fog

Landscape New

Landscape Edit

Landscape Library

Display    UCS Icon Origin Normal Preferences

Attribute Display On Statistics

Text Windows F2 Off

Toolbars


Document Info


Accesari: 2771
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )