Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...Calitatea suprafetelor prelucrate

tehnica mecanica
Calitatea suprafetelor prelucrate


5.1. Generalitati

Este necesar sa se precizeze de la început faptul ca notiunea de calitate a suprafetei prelucrate este legata de precizia prelucrarii. La fel de importanta este si notiunea asupra calitatii suprafetei, ca fiind o alta latura a preciziei si anume cea care cuprinde si aspectul microgeometric al acestea (inclusiv o structura corespunzatoare a ei).
Astfel calitatea suprafetei prelucrate cuprinde doua aspecte importante:

- aspectul fizic al calitatii suprafetei

- aspectul geometric al calitatii suprafetei

Fig. 5.1.

În timp ce primul este legat de abaterile proprietatilor fizico-mecanice ale stratului superficial, al doilea defineste abaterile suprafetei reale fata de cea considerata ideala, indicata în desenele de executie ale reperelor.

Ocupându-ne de aspectul geometric al calitatii (cel mai vizibil influentat de procesul tehnologic), analizam cele trei categorii ale acestei abateri:

- macroneregularitati

- ondulatii

- microneregularitati (rugozitati)

Asa cum se observa din fig.5.1., macroneregularitatile sunt abateri de înaltime mica (notate cu RM) având însa pasul foarte mare. Abaterea de înaltime este raportata fata de forma teoretica a suprafetei.

Exemple de macroneregularitati:

- pentru suprafete plane: - neplaneitatea

- convexitatea

- concavitatea

- pentru suprafete cilindrice: - ovalitatea

- conicitatea

- forma de butoi

- forma de hiperboloid, etc.

De obicei microneregularitatile se datoreaza impreciziei sistemului tehnologic de prelucrare (în special în urm 17317h71r a uzurii elementelor sistemului).

Ondulatiile pot fi definite ca macroneregularitati ce se repeta la intervale regulate (relativ egale si comparabile ca dimensiuni).

Fig. 5.2.

Înaltimea lor e relativ mica RO si cu un pas mediu P. (fig.5.2.)

Ele se daroreaza neuniformitatii procesului de aschiere, deformatiilor plastice în zona de aschiere, vibratiilor sistemului tehnologic, precum si altor perturbatii ale sistemului.

De precizat ca aceste neregularitati (ondulatiile) au pasul P mai mare decât avansul de lucru. Observam în fig. 5.2. cele doua directii perpendiculare de lucru: orizontal (O) si transversal (t). Ht - reprezinta înaltimea ondulatiilor pe directia avansului transversal (t), respectiv HO pe cel orizontal (O). Pt, respectiv PO sunt pasii ondulatiilor pe cele doua directii.

Microneregularitatile (rugozitatile) sunt acele abateri de înaltime foarte mica Rm (fig. 5.1.) si cu un pas mult mai mic decât cel al ondulatiilor. Tehnologic, ele reprezinta urmele lasate de scula aschietoare.

Rugozitatile se datoreaza unor serii de factori: forma (geometria) sculei aschietoare, parametrii regimului de aschiere, deformatiile elastico - plastice ale materialului din fata taisului sculei, etc.

În conditiile cerute azi produselor fabricate, în vederea unei fiabilitati cât mai ridicate, se impune realizarea unei rugozitati corespunzatoare, prescrise.

Se cunosc criteriile de apreciere (cantitativa) a rugozitatii (în baza sistemului liniei medii):

- criteriul Ra

- criteriul Rz

- criteriul Rmax (criteriu suplimentar)

Fig.5.3.


Criteriul Ra, numit si al abaterii medii aritmetice, reprezinta valoarea medie a ordonatelor y1,y2,.,yn ale profilului efectiv " P ", pâna la linia medie " m " luate în limitele lungimii de referinta " l ".(fig. 5.3.).

Linia medie m este în asa fel aleasa, încât suma patratelor ordonatelor y1,y2,.,yn sa fie minima.

Relatia de calcul este:

sau (aproximativ) (5.1.)

Fig. 5.4.

Criteriul Rz , este criteriul înaltimii medii a neregularitatilor care se defineste ca fiind distanta medie dintre cele mai înalte cinci puncte ale vârfurilor si cele mai joase cinci puncte ale bazei profilului efectiv (fig. 5.4.), toate cuprinse între limitele lungimii de referinta "l" .

Astfel (5.2.):

Criteriul Rmax, numit si criteriul secundar, acesta se refera la înaltimea maxima a neregularitatilor ca fiind distanta dintre linia exterioara (e) si cea interioara (i) a profilului neregularitatilor (fig. 5.3.) în limitele lungimii de referinta " l ".

Exista relatii de legatura, menite sa exprime echivalenta dintre criteriile Ra, Rz si Rmax.

Acestea sunt:

log Rz=0,65+0,97 log Ra

log Rmax=1,97+0,98 log Ra (5.3.)

Rmax=(3.6) Ra

Referitor la relatia ultima Rmax=f(Ra), valorile mai mari se iau pentru prelucrari de degrosare, în timp ce valorile mai mici pentru prelucrarile de finisare.


5.2. Influenta rugozitatii asupra preciziei dimensionale

Din cunostintele dobândite în cadrul disciplinei de control tehnic, reiese ca precizia dimensionala este hotarâtoare asupra preciziei (sau modului) de functionare. Rugozitatile fiind de fapt microneregularitati ale suprafetelor exterioare sau interioare prelucrate, influenteaza ajustajul provocând dupa un timp de functionare "slabirea" strângerii, respectiv marirea jocului, denaturând prescriptiile initiale (tipul ajustajului).

Uzura functionala actioneaza asupra asperitatilor suprafetelor de contact. Ca orice fenomen de uzura, în prima perioada de functionare, produce reducerea cu peste 50% a înaltimii microasperitatilor, provocând micsorarea (la arbori) sau marirea (la alezaje) a dimensiunilor. Astfel se produce schimbarea naturii ajustajului. Legat de aceasta apare functionarea defectuoasa a subansamblului sau ansamblului respectiv (chiar deteriorarea).

Exista prescriptii si recomandari pentru a stabilii rugozitatea suprafetelor obisnuite de contact cu frecare (de aderenta), date de practica tehnologica si cercetarea aplicativa:

Rz= (0,10.0,15) T [μm] pentru d,D > 50mm

Rz= (0,15.0,20) T [μm] pentru d,D = 18-50mm (5.4.)

Rz= (0,20.0,25) T [μm] pentru d,D =1-8mm

unde T reprezinta toleranta cotei prescrise.


5.3. Influenta rugozitatii asupra rezistentei la uzura, oboseala si coroziune

Privitor la uzura, la începutul functionarii, contactul se realizeaza pe vârful microasperitatilor. Acest fenomen produce "tocirea" initiala a lor. Legat de aceasta, nici presiunea ce se transmite de la o piesa la alta, nu se distribuie pe toata suprafata teoretica de contact, ci pe o suprafata mult mai mica. Rezulta o presiune reala mult mai mare decât cea calculata teoretic.

Fig. 5.5.

Pe parcursul functionarii, asperitatile se tocesc în continuare, ducând la cresterea suprafetei portante reale.

Precizam aceasta suprafata prin cota (ordonata) "y" careia îi corespunde la un moment dat (fig. 5.5.) zona uzata.

Se poate definii printr-un raport cu relatia:

(5.5.)

ceea ce reprezinta proportia (în sectiune) dintre zona reala de contact si cea teoretica (L).

Fig. 5.6.

Acest lucru mai exprima si de câte ori se reduce rezistenta reala la uzura comparativ cu cea teoretica. Se poate vedea si în fig. 5.6., dependenta u=f() în acelasi timp cu u=f(R).

În urma cercetarilor experimentale s-a ajuns la concluzia necesitatii obtinerii unei rugozitati "optime" din punctul de vedere al conditiilor de functionare (fig. 5.7.).

Se observa ca atât rugozitatea inferioara (mare) cât si cea superioara (mica) tinde catre valoarea optima (cca 1,8 µm). De aici rezulta importanta alegerii corespunzatoare a rugozitatilor, respectiv a procedeelor tehnologice adecvate obtinerii calitatilor functionale cerute produselor.

Rezistenta la oboseala este direct influentata de valoarea (marimea) rugozitatii suprafetelor. Studiata si luata în considerare la rezistenta materialelor, factorii βK, ε, γ intervin direct în calculul coeficientului de siguranta (prin metoda Soderberg). Acesti factori exprima într-o forma sau alta influentele geometriei pieselor sau suprafetelor asupra rezistentei la oboseala.Fig. 5.7.

Totodata e cunoscut faptul ca tensiunile ce apar la fundul asperitatilor sunt de aproximativ 1,5.2,5 mai mari decât tensiunile medii care actioneaza asupra stratului superficial.

În urma cercetarilor experimentale s-au putut efectua determinari care sa precizeze influenta procedeului de prelucrare si a rezistentei la rupere () asupra rezistentei la oboseala ().

Astfel în fig. 5.8., semnificatia curbelor este:

1 - prelucrarea de rectificare

2 - rectificare fina

3 - lustruire

4 - prelucrare cu jet de alice

Fig. 5.8.

Se poate trage concluzia influentei negative a rugozitatii suprafetei asupra rezistentei la oboseala, cu cât materialul are o rezistenta la rupere mai mare ().

Se poate exprima aceasta si prin definirea unui asa numit coeficient de sensibilitate (DK) a carei expresie este:

(5.6.)

unde: - rezistenta la oboseala a unei epruvete etalon cu o rugozitate minima;

- rezistenta la oboseala a unei epruvete etalon având o anumita rugozitate (cea în cauza).

Concluzie generala:

- influenta procedeului de prelucrare, respectiv a regimului de aschiere asupra rezistentei la oboseala se manifesta prin intermediul rugozitatii. Cu cât procedeul de prelucrare precum si regimul de aschiere asigura o rugozitate mai mica, cu atât mai mult creste rezistenta la oboseala.

Din punct de vedere al rezistentei la coroziune, în timpul functionarii, suprafetele pieselor aflate în contact sunt supuse si la actiunea diferitilor agenti corozivi (gaze, lichide, vapori, etc.).

Fig. 5.9.

Actiunea coroziva a acestora va fi cu atât mai puternica, cu cât suprafata atacata are o rugozitate mai mare (respectiv invers). Conform celor prezentate în fig. 5.9., se observa actiunea mai accentuata a agentilor corozivi la baza adânciturilor, propagându-se în lungul flancurilor, ca directie, iar ca sens spre interiorul materialului.


5.4. Principalii factori care influenteaza rugozitatea suprafetelor prelucrate

Din multitudinea de factori care influenteaza asupra rugozitatii, am ales pe cei principali, în contextul importantei tehnologice a acestora.

Acestia sunt:

- geometria partii aschietoare a sculei;

- calitatea suprafetei partii taietoare a sculei (inclusiv uzura ei);

- regimul de aschiere;

- deformatiile plastice si elastice ale materialului;

- rigiditatea sistemului tehnologic elastic de prelucrare;

- lichidul de racire - ungere.


5.4.1. Influenta geometriei partii aschietoare a sculei asupra rugozitatii suprafetei prelucrate

Cercetarea experimentala a studiat acest caz cu referire principala la strunjire (fiind situatia cea mai accesibila). Este evident ca se pot trage concluzii si pentru alte tipuri de prelucrari (rabotare, frezare, gaurire, etc..).

Se prezinta, în continuare, influenta geometriei partii active a cutitului.

Fig. 5.10.

Fig. 5.10. prezinta influenta unghiului de degajare go asupra rugozitatii suprafetei în situatia prelucrarii unui material OLC-45 (v = 42 m/min, la diferite avansuri).

Se poate constata ca la marirea unghiului de degajare go, materialul se deformeaza mai putin si aluneca mai usor pe suprafata de degajare.

Fig. 5.11.

Figura 5.11. ilustreaza influenta unghiului de asezare (ao) asupra rugozitatii suprafetei prelucrate.

Se observa ca la unghiuri de asezare mai mari, formându-se pe tais o cantitate mai mare de material în stare plastica (datorita aderentelor existente pe suprafata de asezare), aceasta se preseaza pe suprafata piesei marind rugozitatea.

Desigur cele constatate în fig. 5.10. si fig. 5.11. sunt orientative.

Influenta unghiurilor de atac principal si secundar rezulta din fig. 5.12. a si b.

Fig. 5.12.

Considerând raza de racordare la vârf r=0, din triunghiurile ANC si BNC (fig. 5.12./b) rezulta:

respectiv (5.7.)

exprimând HC = NC (unde HC - înaltimea calculata a asperitatilor) relatiile (5.7.) devin :

si (5.8.)

Mergând mai departe :

S = AN + NB (5.9.)

înlocuind pe AN si NB rezulta imediat :

)

iar de aici :

Fig. 5.13. Fig. 5.14.


Corelarea dintre înaltimea HC si unghiurile si prin intermediul avansului (s) se poate vedea si în figurile 5.13. si 5.14.

Fig.6.13.

  Deci, odata cu micsorarea unghiurilor si , asperitatile scad.

În cealalta situatie când cutitul de strung are raza la vârf (r 0), deci majoritatea cazurilor reale, înaltimea calculata HC va rezulta diferit fata de situatiile anterioare (observându-se bine din figura 5.15.)

Geometric rezulta :

HC = r - ON (5.11.)

deci (5.12.)

astfel HC = r (1-cosαo)    (5.13.)

Din trigonometrie se cunoaste ca :

(5.14.)
iar :

(5.15.)

înlocuind relatia (5.15.) în (5.13.) se va obtine :

HC (5.16.)

urmarind figura 5.15. se poate exprima:

sau (5.17)

(întrucât este vorba de valori mici ale lui ao

deci:

(5.18.)

ridicând la patrat:

(5.19)

iar în final relatia (5.16.) va deveni:

HC (5.20)

Relatia (5.20) exprima influenta razei de vârf asupra înaltimii calculate a asperitatilor, dependenta care arata ca, cu cât avansul este mai mare, cu atât asperitatile (HC) vor fi si ele mai pronuntate (mai mari). În mod contrar, cresterea razei de vârf (r) va duce la scaderea valorii rugozitatilor.

Fig. 5.16.

Revenind la relatia (5.10.), unde dependenta era de forma HC=f(), folosirea unor cutite care au teoretic unghiul sau nul, duce la aplicarea în prelucrare a cutitelor zise "late", adica cu taisul secundar paralel cu directia avansului longitudinal. Rezulta teoretic rugozitati nule sau practic vorbind foarte mici. În situatia în care muchia aschietoare nu este paralela cu avansul de lucru (vezi fig.5.16.), atunci profilul suprafetei prelucrate va avea forma unor dinti de fierastrau. În practica asemenea cutite implica

folosirea unor sisteme tehnologice cu rigiditati mari. Realitatea confirma situatia în care se obisnuieste sa se dea taisului o înclinare la un anumit unghi (conform fig. 5.17.).

Fig. 5.17.

În acest caz rezulta o suprafata cu profil teoretic conform fig. 5.18. (în sectiune longitudinala).

Fig. 5.18.


Înaltimea calculata a microasperitatilor (rugozitatilor) HC va rezulta geometric, dupa cum urmeaza din fig. 5.17/b.:

HC =OC-OM=R-OM (5.21.)

iar din triunghiul dreptunghic OMN se deduce:

OM = R cos ε (5.22.)

de unde rezulta:

HC = R(1 - cos ε) (5.23.)

folosind aceleasi relatii ca cele de forma (5.15.) se obtine:

1-cos ε = 2 sin2 (5.24.)

introducând (5.24.) în (5.23.), HC va deveni:

HC = 2R sin2 (5.25.)

urmarind însa si fig. 5.17./a se observa ca:

sau (5.26.)

(pe acelasi considerent ca e e foarte mic, iar MN = m)

de aici: (5.27.)

introducând aceasta valoare a lui (sin) data de relatia (5.27) în formula (5.25.) se obtine: (5.28.)

observând însa ca valoarea lui (m) din fig. 5.17./a este:

(5.29.)

relatia (5.28.) devine:

sau (5.30.)

întrucât D= 2R

Fig. 5.19.

si din relatia anterioara (5.30.) se poate observa rolul avansului de lucru (S) asupra marimii neregularitatilor aparute pe suprafata prelucrata. În situatia unui pas (p) mare, se poate considera ca fiind chiar înaltimea ondulatiilor ce se genereaza în timpul prelucrarii.

În mod similar se poate calcula si în cazul operatiei de frezare cilindrica a unei suprafete plane (fig. 5.19.).

Geometric se deduce:

(5.31.)

de aici.

(5.32.)

ridicând ambele parti la patrat:

(5.33.)

considerând (datorita valorii foarte mici; subunitare) si reducând termenii, obtinem:

(5.34.)

de unde:

(5.35.)

relatie în care:

S [mm/rot] - avansul de lucru al frezei (pe o rotatie a sculei)

iar D [mm] - diametrul frezei cilindrice


5.4.2. Influenta calitatii suprafetei partii taietoare a sculei asupra rugozitatii suprafetei prelucrate

Calitatea muchiei aschietoare a sculei, prin însasi procedeul de degajare a aschiilor si generare a suprafetei prelucrate, are o influenta directa asupra calitatii suprafetei prelucrate, asupra rugozitatii ei, fenomenul fiind de copiere.

Acest lucru este cât se poate de vizibil si usor de constatat mai ales în cazul folosirii sculelor profilate în prelucrari mecanice de aschiere, care lucreaza cu avansuri transversale (radiale), fie în situatia cutitelor late.

Fig. 5.20.

Se subîntelege rolul muchiei aschietoare, sub aspect calitativ (al rugozitatii) mai ales în cazul sculelor de finisare (alezoare, brose, cutite profilate, freze de finisare, etc.), aceste scule caracterizându-se printr-o înalta calitate a suprafetei, deci printr-o rugozitate cât mai mica (uneori obtinuta prin lepuire).

Functionarea în timp, implica si factorul de uzura al sculei. Acest fenomen nedorit, dar real si inevitabil duce la modificarea geometriei partii aschietoare a sculei, influentând direct calitatea si deci rugozitatea suprafetei prelucrate. Fig. 5.20., reflecta influenta durabilitatii sculei (prin intermediul uzurii) asupra rugozitatii suprafetei prelucrate.

Conform graficului se constata ca dupa cca. 20-30 min de aschiere, pe fata de asezare a cutitului formându-se o fateta de uzura de 0,4 mm, rugozitatea va creste brusc. Se intra astfel într-o zona de uzura nepermisa, graficul indicând de fapt durabilitatea economica a sculei (a muchiei ei).


5.4.3. Influenta regimului de aschiere asupra rugozitatii suprafetei prelucrate

S-a constatat ca parametrul care influenteaza cel mai mult rugozitatea suprafetei este viteza de aschiere. În urma determinarilor de laborator s-a putut obtine dependenta Rmax = f(v).Fig. 5.21.    Fig. 5.22.

Astfel în fig. 5.21. si 5.22. se pot urmarii curbele Rmax = f(v) în cazul strunjirii:

Urmarind graficele se remarca o zona (interval) de viteze v = 20 ÷ 30 m/min, unde se obtine o rugozitate maxima. Explicatia consta în depunerile pe tais cauzate de regimul de aschiere, calitatea materialului si conditiile de lucru.

Este de asteptat ca acest domeniu sa se evite în timpul prelucrarilor.

O dependenta (cantitativa) între rugozitatea suprafetei si viteza de aschiere (în cazul strunjirii) se poate exprima prin relatia:

(5.36.)

unde Cv, kv, xv si yv sunt constante care depind de conditiile de aschiere.

De mentionat ca viteza de aschiere are o influenta foarte mare si în celelalte cazuri de prelucrari (diferite de strunjire): rabotare, mortezare, frezare, alezare, rectificare, etc. Un exemplu îl poate ilustra determinarile facute în cadrul prelucrarilor de alezare (fig. 5.23. a, b, c).

Fig. 5.23. a

Ce se observa: la început asperitatile cresc lent, apoi marindu-se viteza de aschiere, încep sa creasca mai repede.

Rugozitatile considerate ca fiind bune (corespunzatoare) se obtin în jurul vitezelor v = 4 ÷ 5 (m/min) (la prelucrarea OLC-45).

Revenind la fig. 5.22., influenta avansului (S) asupra rugozitatii, (functie de viteza) confirma afirmatia dupa care cresterea lui, duce la înrautatirea calitatii suprafetei. De fapt si relatiile stabilite în cadrul subcapitolului 5.4.1., confirma aceasta dependenta.

Fig. 5. 23. b, c


Cercetarea experimentala a stabilit dependente dintre rugozitate, parametrii regimului de aschiere precum si geometria activa a sculei (în cazul prelucrarii prin alezare a materialului OLC-45) astfel:

[μm] (5.37.)

unde: CR - constanta în functie de natura materialului prelucrat;

- unghiurile de asezare respectiv degajare ale dintilor alezorului.

Analizând influenta adâncimii de aschiere (t), asupra rugozitatii, se pot constata urmatoarele:

- din punct de vedere pur geometric, ea este mult mai mica (în cazul strunjirii). Dar, tinând seama de faptul ca odata cu marirea adâncimii (t) cresc fortele de aschiere, rezulta automat cresterea deformatiilor elastice.

Se poate logic exprima, de exemplu, în cazul strunjirii valoarea limita inferioara a adâncimii de aschiere, pornind de la o relatie cunoscuta si dedusa în acest capitol (subcapitolul 5.4.1.), astfel:

(5.38.)

Influenta R=f(t) prezinta în cazul alezarii o foarte mare importanta. Daca adâncimea (t) respectiv adaosul de prelucrare este prea mare, apare pericolul ca aschiile detasate nu încap între golurile dintre dinti, producând astfel zgârieturi ale suprafetei prelucrate. În caz contrar, când t este prea mic, asperitatile obtinute la operatia precedenta se taseaza, alezorul practic nu aschiaza în conditii corespunzatoare, deci însasi operatia e ineficienta (microprecizia fiind compromisa).

Relatia de legatura este:

[μm] (5.39.)

valabila pentru t<0,2 mm

Concluzia este ca desi adâncimea (t) de aschiere influenteaza în mica masura rugozitatea, totusi la o crestere sensibila a adâncimii, rugozitatea se înrautateste.

În cazul prelucrarilor de rectificare, cu cât viteza discului de rectificat este mai mare si viteza piesei este mai mica, cu atât rugozitatea suprafetei este mai buna. De retinut însa faptul ca micsorarea excesiva a vitezei piesei poate duce la arderea stratului superficial al ei, compromitând prelucrarea. În practica, în vederea îmbunatatirii în si mai mare masura a rugozitatii suprafetei se rectifica piesa în continuare fara a mai da o noua adâncime de aschiere la o noua cursa dubla, efectuându-se astfel 2 ÷ 3 sau mai multe treceri, fara un avans transversal.

Se vede necesara studierea si experimentarea variatiei rugozitatii suprafetelor în functie de regimul de aschiere la diferite materiale si conditii de lucru, în cazul diverselor procedee de prelucrare, la fiecare existând domenii care trebuiesc însusite (aplicate), fie evitate.


5.4.4. Influenta deformatiilor plastice si elastice ale materialului asupra rugozitatii

Proprietatile fizico-mecanice ale materialului piesei (plasticitatea, elasticitatea etc.) prezinta influente asupra rugozitatii obtinute. Relatiile anterior prezentate fac abstractie de deformatiile elasto-plastice ale materialului prelucrat, tinând cont numai de parametrii geometrici ai sculei fie de cei cinematicii (ai prelucrarii).

Astfel, rugozitatea teoretic calculata HC (adâncimea calculata a rugozitatilor) difera de Rmax (HCRmax). Deci acele relatii au caracter mai mult orientativ si ca de fapt rugozitatea Rmax>HC, tocmai datorita deformatiilor elasto-plastice ale materialului.

În cazul strunjirii, de exemplu, între Rmax     si HC exista relatia aproximativa de legatura:

Rmax=K· HC (5.40.)

unde coeficientul K = (3 ÷ 12)

ex.: K=3 pt. S=0,12 mm/rot

K=12 pt. S=0,04 mm/rot

toate valorile corespund la t = 0,5 mm si v<100 m/min

Este cert ca procesul de aschiere se desfasoara dupa legile generale ale deformatiilor plastice (în particular). În piesa, deformatiile plastice se propaga pâna la o adâncime oarecare în acelasi timp având loc si o deformatie elastica în structurile superficiale ale materialului. Raportul dintre compresiunile plastice si elastice este variabil; dupa trecerea vârfului cutitului, vârfurile neregularitatilor deformate elastic se reînalta (revin), astfel modificându-se valoarea rugozitatii. Din acest motiv RmaxHC. astfel de fenomene plastice apar si se produc în cazul prelucrarii materialelor ductile (oteluri cu continut redus de carbon, cupru, etc.). Datorita acestor fenomene plastice, materialele mentionate prezinta fenomene rugoase.

De asemenea s-a constatat ca acele piese cu structura ferito-perlitica a materialului lor de baza, prezinta dupa prelucrare o suprafata mai rugoasa (ferita fiind un constituent cu proprietati ductile).

La fel, structurile troostito-martensitice duc la obtinerea unor rugozitati mai bune.

În mod contrar, la prelucrarea prin aschiere a materialelor tenace (în general cu un continut scazut de carbon) se obtine o rugozitate a suprafetei mai proasta. Ca recomandare generala asupra otelurilor mai sarace în continut de carbon, în vederea obtinerii unei rugozitati mai bune a suprafetei, se recomanda sa se faca o normalizare a semifabricatelor la o temperatura de 860 ÷ 870 oC.


5.4.5. Influenta rigiditatii sistemului tehnologic elastic asupra rugozitatii

Procedeul de prelucrare, sistemul de prindere al semifabricatului si sculei, rigiditatea piesei, dispozitivului si masinii-unelte, influenteaza rugozitatea obtinuta.

În continuare se exemplifica cele afirmate prin fig. 5.24., valabila în cazul strunjirii unui arbore în patru scheme de instalare.

Se observa în coloana finala valoarea rugozitatilor Ra max si Ra min, variatia lor (epura valorii Ra) în functie de modul de prindere al semifabricatului.


5.4.6. Influenta lichidului de racire-ungere asupra rugozitatii

Pentru a întelege aceasta influenta, consideram ca este cazul a reaminti rolul lichidelor de racire-ungere:

- absorbtia (preluarea) caldurii degajate în zona de aschiere împiedicând în cea mai mare masura formarea depunerilor pe tais;

- micsorarea (reducerea) frecarilor din zona de aschiere prin crearea asanumitei actiuni de ungere (inclusiv o forta portanta);

- vehicularea si eliminarea mai usoara a aschiilor.

Rolul dublu de racire si ungere trebuie interpretat în functie de necesitati. Deci alegerea lor trebuie facuta corect si nu la întâmplare.

Considerând ca în urma transferului de caldura, precum si prin actiunea de ungere se micsoreaza mult fortele de frecare, prin aceasta se îmbunatateste considerabil rugozitatea suprafetelor.

Actiunea de ungere face sa se anuleze contactul suprafetelor metalice, împiedicându-se fenomenul de alipire locala, rugozitatea îmbunatatindu-se simtitor.

Totodata ungerea cu lichid contribuie la micsorarea fortelor de aschiere în stratul superficial, al celor de frecare, rezultând o rugozitate superioara.

Fig. 5.24.

Trebuie mentionat si faptul ca vibratiile se micsoreaza, ceea ce conduce la scaderea microasperitatilor. La prelucrari cu scule profilate sau care lucreaza în conditii grele (burghie, adâncitoare, largitoare, scule de danturare, etc.) se recomanda utilizarea lichidelor la care actiunea de ungere sa fie cea primordiala.

5.4.7. Influenta dimensiunilor piesei prelucrate asupra rugozitatii

Fig. 5.25.

În urma constatarilor experimentale s-a ajuns la concluzia ca de exemplu diametrele suprafetelor ce se prelucreaza, nu influenteaza în mod esential rugozitatea (doar indirect prin efectul vibratiilor).

Desi, în diagramele din fig.5.25. si 5.26. se observa foarte mici variatii ale rugozitatii, în cazul rectificarii (fig. 5.26.) este bine sa se tina cont de determinarile concrete efectuate.

Fig. 5.26.

loading...
Document Info


Accesari: 16689
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )