Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Fisa de apreciere personal de conducere

tehnica mecanica

1. Identificare formular

Simbol formular:FAPM

 

Versiune:


 

Titlu:

Fi[\ de apreciere personal de conducere (management de execu]ie)

Referin]\:

PC-18

Comp. responsabil:

Resurse Umane


2. Func]ionalitate / scop / domeniu de aplicare

Formular utilizat pentru evaluarea periodic\ a personalului de conducere la nivel de [ef de departament/membru Consiliu Director.
3. Procedurile de completare/utilizare

PC-18 Procedura calitate: Resurse umane [i instruire

Prezentele instruc]iuni4. Flux de prelucrare / utilizare

Compartiment 111f518b

Ac]iunea

Condi]ionare

Continuare / trimitere

Pre[edinte CA

Director General

Evaluarea periodic\ a personalului de conducere din subordine [i întocmirea fi[ei de apreciere

Planificare anual\ a Consiliului de Administra]ie sau Consiliului Director


Pre[edinte CA

Director General

Discu]ie cu persoana evaluat\ pt luare la cuno[tin]\ calificativ


Dac\ este cazul se face contesta]ie


Pre[edinte CA

Director General

Stabilire calificativ final; luare la cuno[tin]\


Trimitere la Depart. Resurse Umane

Depart. Resurse Umane

Înregistreaz\ [i stocheaz\ în dosarul personal


O copie se pred\ [efului directMacheta documentului se prezint\ în anex\, pe 2 pagini.

5. Structura formularului [i instruc]iuni de completare/utilizare


Antet: conform proiectului machetei; apare pe fiecare pagin\ a documentului


~n Header:

Simbolul documentului FAPE;

Data: reprezint\ când a fost întocmit\ fi[a (sub forma zz.ll.aaaa);


~n Footer:

Marcajul de proprietate LOGIC Telecom SA a documentului: LOGIC Telecom S.A.

Simbolul [i versiunea formularului utilizat: FAPM - Versiunea 1 (se va asigura folosirea celor în vigoare);

Pagina n din p: pagina curent\ (n) din total pagini ale documentului (p).


Rubricile formularului descris:


Titlul fi[ei: "Fi[\ de apreciere pe anul aaaa", unde aaaa reprezint\ anul de referin]\, adic\ perioada asupra c\reia se face evaluarea;

Numele [i prenumele

Func]ia: func]ia de baz\ (conducere) ocupat\ de persoana c\rei i se întocnme[te fi[a de evaluare;

Locul de munc\ de baz\: direc]ia, departamentul;

Cursuri de perfec]ionare în anul de referin]\: se trec cursurile, cu indicarea perioadei [i a organizatorului;

Aprecieri ale activit\]ii [i comport\rii:

I. Rezultatele calitative ale muncii: se alege una din op]iunle din rubric\;

II. Rezultate cantitative ale muncii: se alege una din op]iunile din rubric\;

II. Rezultate economice: se alege una din op]iunile din rubric\;

IV. Comportament de conduc\tor: se alege una din op]iunile din rubric\;

V. Comportament fa]\ de sarcinile primite: se alege una din op]iunile din rubric\;

TOTAL: suma punctajului de la rubricile mai sus men]ionate în cadrul 5.6;

Calificativul propus: se stabile[te calificativul conform urm\toarei grile:

Sub 10 puncte: calificativ SLAB;

Între 10,5 - 12 puncte: calificativ SATISF|C|TOR;

~ntre 12,5 - 15,5 puncte: calificativ BUN;

Peste 16 puncte: calificativ FOARTE BUN;

Luat la cuno[tin]\ de apreciere: semn\tura persoanei evaluate [i data lu\rii la cuno[tin]\ (idiferent dac\ este sau nu de acord cu notarea);~ntâmpinare (contesta]ie) cu privire la calificativ: motiva]ia pentru care persoana evaluat\ cotest\ notarea, urmat\ de semn\tur\ [i dat\;

Notarea definitiv\: calificativul final acordat (cu sau f\r\ parcurgerea etapei de cotestare), numele [i func]ia evaluatorului, semn\tura [i data evalu\rii finale;

Luat la cuno[tin]\ asupra calificativului definitiv: semn\tura persoanei evaluate [i data lu\rii la cono[tin]\.

Aviz DRU: numele, func]ia [i semn\tura [efului Depart. Resurse Umane [i data prin care se atest\ respectarea procedurii [i înregistrarea fi[ei.6. Condi]ii speciale pentru completarea / utilizarea formularului


Se completeaz\ câte o fi[\ de evaluare/apreciere pentru fiecare manager;

Fi[a de apreciere se p\streaz\ permanent la dosarul personal; o copie revine persoanei apreciate;

Fi[ele de apreciere pot fi consultate de directorul general sau pre[edintele CA;

Cu aprobarea pre[edintelui CA fi[a poate fi consultat\ de membrii unor comisii, care în desf\[urarea activit\]ii invoc\ utilizarea datelor din aceasta;

Fi[a de apreciere nu se înstr\ineaz\.
7. Acordul compartimentelor implicate

Compartiment 111f518b

Proceduri implicate

Data

Nume [i func]ie responsabil

Semn\tura

Depart. Financiar-AdministrativSorin St\nescu

{ef Departament


Depart. SalesOctavian Calin

{ef Departament


Depart. TehnicCostin Marinescu

{ef Departament


Depart. Corporate CommunicationsDaniela V\m\[escu

{ef Departament8. Verificare [i aprobare final\:
~ntocmit

Aviz comp. Resp.

Verificat calitate

Aprobat

Aprobat

Persoana

Judith Solzaru-Kis

Doina Mihalcea

Gh. {erban

Ion Valentin Cojoaca

Traian St\nescu

Func]ia

Referent Princ. Resurse Umane

{ef Depart. Resurse Umane

Manager Calitate

Director General

Pre[edinte CA

Data


Semn\turaDocument Info


Accesari: 3294
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )