Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MapSys 4.11 Manual de referinta

tehnica mecanica
© 2000 GEOTOP S.R.L.    MapSys

 

Versiunea 4.11

 


 


Toate denumirile de echipamente hardware sau software mentionate în aceasta documentatie sunt marci înregistrate ale producatorilor acestora.
Cuprins


Instalare   

Introducere

Caracteristici de functionare

Cerinte hardware

Cerinte software

Capacitatea de date

Functii comune

Deplasare fereastra

Selectare punct

Selectare linie

Taste directe

Meniul Lucrare

Lucrare noua   

Deschide lucrare   

Import   

Import ASCII

Import DXF

Import MDB

Referinte   

Construire simbol   

Închide lucrare   

Salveaza   

Salveaza ca   

Export   

Export ASCII

Export DXF

Export SQD

Export WMF

Export MDB

Corectare lucrare   

Configurare plotter

Generare plot   

Plotare   

Configurare Digitizor

Orientare digitizor

Numele utilizatorului

Unitate temporara

Lucrare recenta

Iesire   

Meniul Edit

Undo   

Taie   

Copiere   

Inserare   

sterge   

Mutare în stratul curent

Selectare unul câte unul

Selectare cu fereastra

Selectare cu poligon

Resetare selectie

Meniul Afisaj

Actualizare   

Deplasare   

Marire/Micsorare   

Marire   

Micsorare   

Limite   

Scara afisaj   

Dimensiune   

Setare palete   

Meniul Grafica

Punct   

Creare/Digitizare punct

Cautare punct

Editare punct

sterge punct

Deplasare punct

Inserare punct

Racordare punct

Selectare punct

Modificare puncte selectate

Linie   

Creare/Digitizare linie

Trasare linie

Cautare linie

Editare linie

sterge linie

Selectare linie

Modificare linii selectate

Arc de cerc   

Creare arc - inaltime cunoscuta

Creare arc - raza cunoscuta

Creare arc - cu punct ajutator

Cerc

Cautare arc

Editare arc

Informatii arc

sterge arc

Selectare arc

Modificare arce selectate

Curba   

Creare/Digitizare Curba

Trasare Curba

Cautare Curba

Editare Curba

sterge Curba

Selectare Curba

Modificare curbe selectate

Simbol   

Creare/digitizare simbol

Cautare simbol

Editare simbol

sterge simbol

Deplasare simbol

Selectare simbol

Modificare simboluri selectate

Text   

Creare/digitizare text

Creare/digitizare numar Cadastral

Creare din fisier text

Creare din atribute afisate

Cautare text

Edit text

sterge text

Copiere text

Deplasare text

Selectare text

Modificare texte selectate

Calcule   

Distanta/Orientare

Distanta punct-linie

Suprafata punct cu punct

Suprafata poligon închis

Constructii   

Intersctie linie - linie

Proiectie

Intersectie distante

Radiere

Puncte ortogonale

Împartire

Intersectie arc de cerc - line   

Intersectie arce de cerc   

Paralela la distanta data

Paralela prin punct dat

Ortogonala

Perimetrare ortogonala

Corectii   

Aliniere

Ortogonalizare

Paralelizare

Corectie distanta

Echidistantiere

Aliniere text

Echidistantiere text

Curbe de nivel   

Verificare continuitate

Verificare cote

Cotare curbe de nivel

Numerotare   

Primul numar de punct

Renumerotare puncte pe contur

Renumerotare puncte active

Renumerotare linii active

Verificare numar cadastral

Incrementare numar cadastral

Transformare   

Transformare

Rotire

Setari   

Încarcare parametrii

Parametrii

Setare strat

Informatii   

Meniul Topologie

Construire topologie

Suprapunere straturi

Numerotare obiecte   

Culegere atribute   

Editare obiect   

Selectare obiect   

Deselectare obiect   

Ortogonalizare poligon

Parcelare   

Imagine pentru FBI   

Definire extensii   

Meniul Baza de Date

Deschide baza de date

Meniul Strat tematic

Generare strat tematic

Setare straturi tematice

Adauga legenda

Deplasare legenda

Inaltime legenda

sterge legenda

Meniul Raster

Deschide raster   

Cautare raster

Orientare raster   

Resetare orientare raster

Informatii raster

Meniul Fereastra

Fereastra noua

Aranjare în cascada

Aranjare orizontala

Aranjare verticala

Meniul Help

MapSys Help   

Versiune   

Ghid de utilizare

Recomandari pentru crearea si gestionarea lucrarilor MapSys   

Definirea straturilor

Introducerea datelor

Fisiere ASCII

Crearea planului digital

Functii standard

Calcule

Constructii

Corectii

Curbe de nivel

Numerotare

Transformare

Selectii

Digitizare/Vectorizare imagini raster

Generarea desenelor multiple si a foilor de plan

Generare desene

Corelare ferestre

Generarea foilor de plan

Crearea si tratarea datelor cu referinta spatiala   

Topologie   

Topologia punct

Topologia linie

Topologia poligon

Numerotare poligoane

Culegere atribute   

Suprapunere straturi

Exemplu de operatii topologice pentru extinderea bazelor de date prin suprapunerea de straturi

Straturi tematice   

Module optionale

Modulele FBI M.L.P.A.T. si FBI O.N.C.G.C.

Modulul FCE

Modulul CF

Modulul DTPG

Index

Completari.
Instalare


MapSys se poate instala pe un calculator în retea sau single, care satisface conditiile minime precizate în capitolele Cerinte hardware si Cerinte software.Pentru instalare, se efectueaza urmatoarele operatii:1. Lansati Windows 95, 98 sau NT

2. Introduceti CD-ROM-ul de instalare

3. De pe unitatea de CD-ROM, lansati Setup.exe

Va apare fereastra cu titlul Welcome

Utilizând butonul Next, treceti la urmatoarea fereastra cu titlul Software License Agreement

4. Utilizând butonul Next, treceti la urmatoarea fereastra cu titlul User Information

Introduceti informatiile cerute pentru identificarea utilizatorului si numarul de licenta5. Utilizând butonul Next, treceti la urmatoarea fereastra cu titlul Choose Destination Location

Alegeti destinatia de instalare (implicit \Program Files\Geotop\Mapsysw


6. Utilizând butonul Next, treceti la urmatoarea fereastra cu titlul Setup Type

Alegeti modul de instalare corespunzator (Typical pentru prima instalare, Compact pentru instalarea unei versiuni noi).


Dupa aceste operatii, va începe instalarea propriu-zisa a componentelor de baza MapSys si se va afisa fereastra:

Dupa terminarea instalarii componentelor de baza, programul de instalare avertizeaza utilizatorul ca instalarea componentelor auxiliare DAO si HASP trebuie instalate manual (dupa terminarea rutinei de instalare ale componentelor de baza). Selectati OK pentru a merge mai departe.

În cazul unei instalari corecte, este afisata fereastra informativa:


Selectati butonul Finish pentru a termina instalarea componentelor de baza.


La prima instalare, se procedeaza astfel:

7. Validati instalarea componentelor Windows (comctrl32, dcom98) daca dispuneti de versiuni mai vechi. La terminarea instalarii acestor componente, se va afisa un mesaj informativ.

8. Dupa instalarea MapSys lansati programul de instalare al interfetei bazelor de date DAO din directorul MapSys (implicit \Program Files\Geotop\Mapsysw\DAO \Disk1\Setup.exe)

9. Lansati programul de instalare al driverului HASP din directorul MapSys (implicit \Program Files\Geotop\Mapsysw\HASP\Drivers\Drivers\Install\Hdd32.exe

Pentru instalarea unei versiuni de retea:

10. Pentru instalarea cheii de protectie în retea, lansati programul lmsetup, implicit \Program Files\Geotop\Mapsysw\HASP\Servers\lmsetup.exe

11. Înainte de fiecare lansare MapSys porniti programul Nhsrvw32.exe din directorul C:\Progarm Files\Aladdin\Nethasp lm (se poate introduce în Startup pentru pornire automata la lansarea Windows)


În cazul Windows NT, Fereastra Startup se poate lansa din \Winnt\Profiles\All Users\Start Menu\Programs


Introducere

Gestionarea datelor cu referinta spatiala într-un sistem de programe geo-informational aduce beneficii de remarcat utilizatorului acestor date. Este suficient sa ne gândim la posibilitatea introducerii datelor grafice în valori absolute, fara limite de foi de plan, sau la posibilitatea tratarii în timp real al informatiilor legate de obiectele grafice.

Cerintele utilizatorului sau al unui proiect specific pot fi satisfacute pedeplin numai daca multitudinea de date dintr-un sistem geo-informational este bazat pe un model de date bine stabilit.

Sistemul de programe MAPSYS este destinat crearii si gestionarii planului digital, construirii modelului de date relational cu atributele spatiale corespunzatoare si crearii produselor finale specifice aplicatiei definite de utilizator. Prin facilitatile sale multiple satisface cerintele tehnice impuse lucrarilor de cadastru atât în intravilan cât si în extravilan.

Functiile sale principale de import, export, digitizare/vectorizare, constructii grafice, construirea topologiei, straturi tematice precum si compatibilitatea totala cu programe de prelucrare a datelor brute de teren (TopoSys) si cu sistemele complexe de programe GIS, situeaza MAPSYS în segmentul sistemelor de programe cu care se produc în mod direct date geo-informationale, conform schemei de mai jos.


Prin utilizarea bidirectionala a bazelor de date MS-Access, este asigurata compatibilitatea cu pachetul MS-Office precum si legatura în timp real cu alte aplicatii externe sau sisteme geo-informationale locale sau de retea cuplate pe aceste baze de date.

Prin cuplarea directa a sistemului MAPSYS cu digitizoare, imprimante, plottere, sistemul este recomandat pentru diferite aplicatii topografice sau redactari grafice cu posibilitati de dezvoltare a unei baze de date alfanumerice.

În acest manual sunt descrise toate functiile sistemului MAPSYS, în ordinea hierarchica din meniul sistemului. Manualul este recomandat pentru însusirea amanuntita a fiecarei functii MapSys, precum si a unor operatii necesare pentru generarea unor produse finale standard.

Modificarile de ultima ora referitoare la functionalitatea programului se gasesc în capitolul Completari.
Caracteristici de functionare

Cerinte hardware

Cerinte minime pentru functionare:

- Calculator PC, IBM compatibil

- Procesor compatibil INTEL 486/100 MHz

- Memorie RAM minimum 16 MB

- Hard disk cu spatiu liber de 100 MB

- Placa grafica compatibila EGA sau VGA

- Monitor corespunzator pentru placa grafica

- Tastatura


Cerinte în plus pentru functionare optima:

- Procesor compatibil INTEL Pentium 150

- Memorie RAM minimum 32 MB

- Doua porturi seriale, unul pentru mouse, celalalt pentru digitizor sau plotter.

- Un port paralel pentru imprimanta

- Mouse

- Imprimanta

- Plotter

- Digitizor

- Scanner

Cerinte software

Cerinte minime pentru functionare:

Windows 95, 98 sau NT.

Capacitatea de date

Baza de date grafica

Numar maxim de elemente:

- 2 000 000 000 puncte

- 2 000 000 000 linie + arc de cerc + curba

- 2 000 000 000 simbol + text


Numar maxim de straturi : 128

Numar maxim de linii legate la un punct : 255

Numar maxim de puncte de frângere într - o linie : 65535

Numar maxim de straturi în care poate sa fie trasata o linie : 128

Numar maxim de caractere dintr- un text : 255

Numar maxim de fonturi într-o lucrare : 20Baza de date alfanumerica

Capacitatea bazei de date depinde de cadrul definit de Microsoft Access.

Functii comune

Deplasare fereastraMove_display

Selectare punctHow_to_select_a_point

Selectare linieHow_to_select_a_line

Taste directe.Taste_directe

Deplasare fereastra

În cursul folosirii comenziilor de editare grafica, utilizatororului i se cere selectarea unor elemente care pot fi în afara ferestrei curente la scara curenta.

Pentru a deplasa fereastra în astfel de situatii, fara iesirea din functia curenta, selectati o pozitie pe cadrul stânga, dreapta, sus, jos pentru deplasarea într-unul din aceste directii sau în colturile ferestrei pentru deplasarea pe diagonala.Suprapunerea între limita originala si limita noua va fi de 20 %Pentru a deplasa fereastra cu o valoare si o directie oarecare sau pentru a modifica scara fara sa fiti nevoiti sa renuntati la functia curenta, apelati functiile specializate cuTaste_directe tastele directe.

Selectare punct

Selectarea unui punct este operatia de baza a comenzilor de editare grafica. Punctele pot fi selectate în doua moduri.

Alt+A Redesenare

Alt+C Scara

Alt+D Dimensiuni afisaj

Alt+L Limite afisaj

Alt+P Parametrii

Alt+R Referinte

Alt+S Straturi

Alt+T Setare straturi tematice

Alt+X, Alt+F4 Iesire

Alt+Numar Modificare strat curent

Ctrl+Z, Alt+Backsp Undo

Ctrl+X, Shift+Del Taie

Ctrl+C, Ctrl+Ins Copiere

Ctrl+V, Shift +Ins Inserare

Del sterge selectie


F1 Help

F2 Salvare

F3 Deschide lucrare

F4 Deplasare

F5 Marire/Micsorare

Alt+F3, Ctrl+F4 Inchide lucrare
Meniul LucrareLista lucrarilor de referinta

Lista tuturor lucrarilor de referinta deschise în lucrarea curenta.

Adauga

Deschide o fereastra de selectare lucrare.

sterge

Eliminarea lucrarii de referinta curente.

Parametrii

Deschide fereastra Parametrii a lucrarii de referinta selectate din lista.

Strat

Deschide fereastra Setare straturi a lucrarii de referinta selectate.

Straturi tematice

Deschide fereastra Straturi tematice a lucrarii de referinta selectate.

Lucrarile de referinta se afiseaza dupa parametrii setati la ultima lui deschidere ca lucrare principala.

Pentru a modifica setarile unei lucrari de referinta, deschideti lucrarea ca lucrare normala, apoi setati parametrii doriti.

Construire simbol

Aceasta functie permite editarea si crearea fonturilor de simboluri sI caractere.

Simbolurile sunt stocate în directorul programului sub forma unor fisiere de fonturi cu extensia FNT. Un font reprezinta un grup de maxim 255 de simboluri sau caractere, cu o anumita tematica respectiv de un anumit tip de litere. Numarul fonturilor nu este limitat.

Pentru crearea unui font nou copiati unul existent sub un nume diferit.

Dupa intrarea în meniu urmeaza sa fie încarcata lucrarea având numele SYMEDIT si care contine o retea de puncte în intervalul [-125,125] cu densitatea de 5 unitati. Originea retelei se afla în centru având cordonatele (0, 0).

Crearea simbolurilor sI a caracterelor se face în mod similar, singura diferenta este ca originea (0 , 0) caracterelor trebuie definita la coltul stânga jos, iar originea (0, 0) simbolurilor trebuie definita la centru.

Dimensiunile unui simbol sunt date în valori locale absolute, fiind determinate de latimea, respectiv înaltimea simbolului. Dimensiunea reala în milimetri al unui simbol va fi dat la câmpul Înaltime în fereastra functiei Creare/digitizare simbol sau în fereastra de configurare a straturilor, atunci când se doreste atribuirea unui simbol la toate punctele unui strat

Dimensiunea reala a simbolurilor este data în milimetri, la scara de 1:1000, la creare lor în lucrari. Pentru desenarea simbolurilor la orice scara pe o dimensiune data, setati optiunea Factor marire text din fereastra Parametrii la valoarea numitor scara/1000.

Operatiile ce se pot efectua cu în scopul editarii simbolurilor se afla în meniul Editare simbol.

Functiile meniului Editare simbol:

Simbol Curent

Selectare fontului si a simbolului curent care va fi afisat.Apasând butonul pentru fonturi se poate selecta un fisier font, iar apasând butonul pentru simboluri se poate alege un simbol din fontul selectat. Selectati un simbol existent pentru modificare sau unul gol pentru a crea un simbol nou.

Trasare linie

Traseaza o linie între punctele de retea selectate.

sterge linie

sterge o linie selectata prin puctele ei de capat sau prin introducerea coordonatelor acestora.

Cerc

Creaza un cerc cu centrul dat si raza introdusa de la tastatura.

sterge cerc

sterge cercul selectat prin centrul acesteia si al unui punct pe cerc.

Încarca simbol

Încarca un simbol în suprafata de simbol curenta. Simbolul care se va încarca si fontul de simbol se selecteaza într-o fereastra de selectare standard a simbolurilor.

sterge

sterge simbolul curent. Simbolul este eliminat definitiv din fontul curent numai daca se face o salvare.

Deplasare

Deplaseaza punctul de inserare al simbolului curent.

Marire

Dimensioneaza simbolul curent folosind un factor de scara introdus de utilizator.

Reflectare orizontala

Roteste simbolul curent cu 180 grade în jurul axei verticale.

Reflectare verticala

Roteste simbolul curent 180 grade în jurul axei orizontale.

Rotire

Roteste simbolul curent în sens antiorar cu unghiul dat. Unitatea unghiurilor introduse este grade sexagesimale.

Salvare simbol

Salveaza simbolul curent.

Închide lucrare

Închide lucrarea curenta. Daca lucrarea nu a fost salvata apare un mesaj daca lucrarea respectiva se va salva sau nu.

Salveaza

Salveaza lucrarea curenta. La urmatoarea deschidere, lucrarile de referinta selectate la ultima sesiune de lucru pentru fiecare lucrare principala, vor fi si ele deschise, dar cu parametrii de afisare si de configurare a straturilor conform ultimei modificari a lucrarilor de referinta deschise ca lucrari principale.

Înainte de opreatia de salvare, programul creaza o copie de siguranta a lucrarii curente, în subdirectorul 'BACKUP', în directorul lucrarii curente. În cazul unei erori de salvare (eroare de retea, întrerupere de curent), având ca rezultat o încarcare imposibila a lucrarii, exista posibilitatea copierii fisierelor din directorul 'BACKUP' în directorul lucrarii, si încercarea încarcarii din nou a acestuia.

Salveaza ca

Salveaza lucrarea curenta sub un alt nume.


Export

Export ASCIIHID_EXPASCII

Export DXFHID_EXPDXF

Export SQDHID_EXPSQD

Export WMF

Export MDBHID_EXPWMF


Export ASCII

Exporta un fisier de coordonate ASCII în format punct sau linie.

Formatul se seteaza în sectiunea Format.

Setarile ulterioare se fac în sectiunea Linie sau Linie si Punct în functie de formatul ales.

Ordinea pe linie (capul de tabel) al datelor exportate va fi cel setat în ferastra Câmp.

Aceasta ordine se poate modifica prin selectarea campului dorit si apoi prin selectarea butoanelor sau .
Sectiunea Linie

Numar linie

Identificatorul liniei

Strat linie

Numarul stratului unde se afla linia.

Butoanele si .

Muta câmpul curent cu o pozitie mai sus sau jos.


Sectiunea Punct

Numar punct

Identificatorul punctului.

Coordonate

Coordonatele punctului.

Strat punct

Numarul stratului în care se afla punctul.

Valoare implicita

Aceasta setare are efect numai la importul de date.

Indicatorul de existenta

Setat: câmpul respectiv va exista în fisierul de exportat în pozitia precizata.

Nesetat: câmpul respectiv nu va exista în fisierul exportat.

Format

Seteaza formatul de date. Pentru formatul linie se aplica amândoua setari de câmpuri (Sectiunea Linie si sectiunea Punct) iar pentru formatul punct se aplica numai setarile de la sectiunea Punct.

Dupa precizarea formatului fisierului apare fereastra cu optiunile de export.Fisierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru a specifica o alta pozitie folositi butonul .

Optiuni de export

Sectiunea Suprafata exportata seteaza modul de definire a continutului de exportat.

Limita lucrare

Taie la limitele lucrarii

Limita afisaj

Taie la limitele afisajului grafic

Sectiunea Entitati exportate seteaza tipul continutului de exportat.

Elemente grafice

Exporta toate elementele de tip punct sau linie, în formatul dat anterior (Punct sau Linie), din straturile active.

Obiecte topologice

Genereza tabele cu datele geometrice specifice si datele alfanumerice (atribute) pentru obiectele (poligon, linie, punct) create prin construirea topologiei pentru stratul curent. Continutul tabelelor se seteaza în fereastra care se afiseaza dupa selectarea butonului Atribute.

Atribute

Afiseaza fereastra de selectare si de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de topologie).


Export DXF

Exporta un fisier AutoCad DXF cu sau fara atribute.Sectiunea Suprafata exportata seteaza modul de definire a continutului de exportat.

Limita lucrare

Taie la limitele lucrarii

Limita afisaj

Taie la limitele afisajului grafic

Sectiunea Entitati exportate seteaza tipul continutului de exportat.

Elemente grafice

Exporta toate elementele grafice.

Obiecte topologice

Genereza blocuri DXF din obiectele topologice ale stratului curent. Atributele blocurilor se seteaza cu selectarea butonului Atribute. Daca se valideaza setarea Obiecte topologice, atunci nu mai este necesara validarea setarii Elemente grafice.

Atribute

Afiseaza fereastra de selectare si de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de topologie).Blocurile se vor exporta în ordinea data în optiunea Sort.

Fisierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru a specifica o alta pozitie folositi butonul din fereastra Import/Export.


Export SQD

Exporta un fisier SICAD/SD SQD.Sectiunea Suprafata exportata seteaza modul de definire a continutului de exportat.

Limita lucrare

Taie la limitele lucrarii

Limita afisaj

Taie la limitele afisajului grafic

Sectiunea Entitati exportate seteaza tipul continutului de exportat.

Elemente grafice

Exporta toate elementele grafice.

Conversia tipurilor de elemente MAPSYS în entitati SQD se face în modul urmator:


Punct

PG

Linie, Curba

LY

Arc de cerc

BO

Simbol

SY

Text

TX

Obiecte topologice

Creeaza elemente de tip FL cu datele geometrice (coordonate) pentru obiectele (poligon) create prin construirea topologiei pentru stratul curent.

Prin butonul Atribute se pot selecta atributele care vor fi exportate în cazul exportului de topologie.

Daca se valideaza setarea Obiecte topologice, atunci nu mai este necesara validarea setarii Elemente grafice.

Atribute

Afiseaza fereastra de selectare si de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de topologie).Blocurile se vor exporta în ordinea data în optiunea Sort.

Fisierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru a specifica o alta pozitie folositi butonul din fereastra Import/Export.

Export WMF

Exporta în format Windows Metafile suprafata din lucrarea curenta. Marimea suprafetei este definita de valorile date în meniul Afisaj - Dimensiune.


Export MDB

Exporta un fisier Access MDB, continând baza de date grafica a unei lucrari MapSys. Structura bazei de date exportate este descrisa la meniu Import - Import MDB. În baza de date exportata se pot efectua operatii specifice bazelor de date Access.

Corectare lucrare

Aceasta functie efectueaza o corectie a bazei de date grafice a lucrarii curente. Operatia de corectie se poate face în cazul când lucrarea data este încarcata cu erori sau daca în timpul editarii apar efecte nedorite (de ex. elementele create si vizibile pe afisaj nu pot fi editate).

Configurare plotter

Configurarea plotterului sau imprimantei curente. Aceasta functie apeleaza fereastra Windows de setare a imprimantei. Pentru selectarea unei imprimante sau plotter, driver-ul acestuia trebuie instalat în prealabil. Configurarea plotterului trebuie efectuat înaintea generarii plot-ului.


Generare plot

Deschide fereastra de plotare MapSys. În fondul acestei fereastre apare foaia configurata pentru plotterul/imprimanta, în meniul Sistem submeniul Configurare Plotter. Ferestrele de lucrare apar pe suprafata foii în pozitia si dimensiunile reale. Daca sunt deschise mai multe ferestre, fereastra curenta se poate alege prin selectarea unui punct în interiorul ferestrei dorite. Dimensiunile acesteia se pot modifica cu ajutorul mouse-ului sau prin introducerea valorilor exacte în mm de la originea foii, adica fata de coltul din Stânga-Sus cu ajutorul butonului Dimensiune. Prin selectarea si deplasarea dreptunghiurilor negre mici de pe încadrarea ferestrei, se pot modifica manual dimensiunile acesteia. Deplasarea ferestrelor se face prin selectarea unui punct în interior sI deplasarea cu mouse-ul, în timp ce butonul din stânga al acestuia este apasat. Ferestrele se pot suprapune manual prin deplasare, sau cu valori exacte selectând butonul Corelare. Cu ajutorul butonului Foaie de plan este posibila crearea unor foi de dimensiuni standard la o anumita scara, cu racordare perfecta între foile vecine.

Functiile apelabile prin combinatii de taste se pot folosi si în ferestra de plotare

Pentru desenarea caroiajului, coordonatelor, cadrului ornamental, scarii, se valideaza optiunile corespunzatoare din meniul Parametri.

Functiile oferite de butoanele ferestrei de plotare sunt descrise mai jos.

Print

Apeleaza fereastra comenzilor de imprimare ai plotterului/imprimantei curente.

Dimensiune

Setarea pozitiei si dimensiunilor ferestrei lucrarii, în fereastra de plotare. Distantele sunt masurate de la coltul din stânga-sus a foii de lucru curente, si se refera la coltul din stânga-sus a ferestrei lucrarii.
Drivere

Numele fiecarui driver digitizor existent.

Port

Selecteaza portul serial la care este legat digitizorul.

Portul setat aici trebuie sa fie diferit de portul folosit de mouse.

În cazul în care portul setat coincide cu portul folosit de mouse, nu este posibila folosirea mouse-ului.


Configurare

Fereastra de setare al portului selectat. Setarile efectuate trebuie sa fie identice cu cele ale digitizorului.

Driver curent

Numele driverului curent de digitizor. Selectarea se face prin punctarea cu mouse - ul în lista pe numele digitizorului dorit.

Setare

Setarea parametrilor driver-ului de digitizor curent.

Pentru a crea un driver digitizor, trebuie cunoscut formatul de date trimis de

digitizor: pozitia, lungimea sI semnificatia fiecarei valori din sirul de date. Pentru asta consultati manualul de utilizare a digitizorului sau cititi fisierul ce contine date trimise de digitizor.

Dupa apasarea butonului Setare apare fereastra cu câmpurile necesare pentru crearea unui driver digitizor nou.


Meniul Edit

Meniul Afisaj

Meniul Grafica

Punct

Linie

Arc de cerc

Curba

Simbol

Text

Calcule

Constructii

Corectii

Curbe de nivel

Numerotare

Transformare

Setari

Punct

Creare/Digitizare punctHID_POINTDIG

Cautare punctHID_SEARCHPOINT

Editare punctHID_POINTMOD

sterge punctHID_POINTDEL

Deplasare punctHID_POINTMOVE

Inserare punctHID_POINTINSERT

Racordare punctHID_POINTJOIN

Selectare punctHID_SELECTPOINT

Modificare puncte selectateHID_MODIFYPOINT

Creare/Digitizare punct

Creeaza un punct nou, în stratul curent.

Punctul nou se poate defini în mai multe moduri.


- punctând cu mouse-ul în afisajul grafic, în pozitia dorita

- tastând o pereche de coordonate, separate de spatiu (X Y sau X Y Z)

- digitizând un punct cu digitizorul (orientat)


Indiferent, de modul definirii, se poate cere confirmarea crarii fiecarui punct, în fereastra Parametrii, caz în care va apare o fereastra cu datele (editabile) ale punctului, înainte de crearea acestuia.Punctele create vor fi izolate, adica nu vor fi legate cu nici o linie si se reprezinta cu un cerc mic (cerc nul).

Cautare punct

Cauta un punct în lucrarea curenta. Daca punctul se afla într-o lucrare de referinta, nu poate fi cautat.

Pentru cautare trebuie introdus numarul punctului.

Daca punctul este gasit, ecranul va fi deplasat în asa fel încât sa apara în mijlocul afisajului grafic, folosind scara curenta.

Editare punct

Editeaza punctul selectat. Daca punctul se afla într-o lucrare de referinta, nu poate fi editat.

Punctul se poate selecta cu mouse-ul sau prin introducerea numarului punctului.

Cu exceptia conexiunilor, toate propietatile pot fi editate.


sterge punct

Elimina punctul selectat. Daca punctul se afla într-o lucrare de referinta, nu poate fi sters.

Deplasare punct

Muta un punct de la locul original la un loc nou, împreuna cu liniile care se racordeaza cu punctul respectiv.

Punctul se poate selecta cu mouse-ul sau prin introducerea numarului punctului.

Noua pozitie se poate preciza cu mouse-ul sau prin introducerea unei perechi de coordonate, separate de spatiu.

Inserare punct

Insereaza un punct într-o linie prin legarea punctelor de capat la punctul respectiv.

Punctul inserat va face parte din structura liniei în care a fost inserat.

Punctele care se afla pe o linie, dar nu fac parte din structura liniei, vor crea neînchideri la construire topologiei de tip poligon sau linie. În acest caz, linia trebuie re-trasata în asa fel încât segmentele acestuia sa fie definite de punctele în cauza.

Racordare punct

Muta punctul selectat la un punct existent.

Punctul sursa va fi sters iar liniile care au trecut prin el, vor fi legate la punctul destinatie.

Punctele care geometric se suprapun sau sunt foarte aproape unul de celalalt, dar nu constituie un singur punct, vor crea o erorae de neînchidere la construire topologiei de tip poligon. Corectarea se face prin aceasta functie.

Selectare punct

Selecteaza punctele care îndeplinesc conditiile date de utilizator.

Conditiile pot fi definite cu ajutorul urmatoarelor intervale:

- numar punct

- numar strat

- cota punctului

- numarul de conexiuni


În mod implicit, apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.Punctele selectate vor fi marcate cu culoarea curenta de selectare.

Selectia curenta se adauga la selectia existenta (daca exista).

Modificare puncte selectate

Modifica atributele punctelor selectate.

Urmatoarele atribute pot fi modificate:

- numar punct

- numar strat

- cota


Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Punct, se introduce o valoare. Modificarile se efectueaza pentru toate punctele selectate.Linie

Creare/Digitizare linieHID_LINEDIG

Trasare linieHID_LINETRACE

Cautare linieHID_SEARCHLINE

Editare linieHID_LINEMOD

sterge linieHID_LINEDEL

Selectare linieHID_SELECTLINE

Modificare liniile selectateHID_MODIFYLINE


Creare/Digitizare linie

Creeaza o linie noua precum si punctele care alcatuiesc linia, în stratul curent. Dupa intrarea în comanda, se afiseaza o fereastra dialog cu toleranta de digitizare în milimetrii, la scara planului, cu valorile implicite de 0.5 mm la scara de 1:1000.Daca la digitizarea punctelor se gaseste un punct existent în toleranta data, atunci nu se va creea un punct nou, ci se va face un salt la punctul existent.

Pentru crearea sau digitizarea curbelor de nivel, se poate seta optiunea de cotare a liniilor. În acest caz, înaintea fiecarei linie se cere cota pentru linia respectiva, iar la terminarea liniei, pentru fiecare punct component al liniei se va atribui cota introdusa.

Trasare linie

Creeaza o linie noua pe puncte existente, în stratul curent. Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea numarului punctului.

Cautare linie

Cauta o linie data în suprafata lucrarii curente.

Pentru cautare trebuie introdus numarul liniei.

Daca linia este gasita, afisajul grafic va fi deplasat în asa fel încât linia sa fie pozitionata în mijlocul acesteia, folosind scara curenta.

Editare linie

Editeaza atributele liniei selectate. Linia selectata se poate transforma într-un arc de cerc sau într-o curba prin modificarea optiunii Tip linie. Daca se doreste transformarea liniei într-un arc de cerc, se va introduce înaltimea (raza) arcului de cerc.


sterge linie

sterge linia selectata prin capetele ei sau prin punctare pe linie. Punctele prin care trece linia nu vor fi sterse.

Selectare linie

Selecteaza liniile, arcele de cerc sau curbele care îndeplinesc conditiile date de utilizator.

Conditiile pot fi definite cu ajutorul urmatoarelor intervale:

- numar linie

- numar strat

- înaltime arc

- tip


În mod implicit, apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.


Liniile selectate vor fi marcate cu culoarea curenta de selectare.

Selectia curenta se adauga la selectia existenta (daca exista).

Modificare linii selectate

Modifica atributele liniilor, arcelor de cerc sau a curbelor selectate.

Urmatoarele atribute pot fi modificate:

- numar linie

- numar strat

- înaltime arc (pentru arce de cerc)

- tip

Elementele de tip linie, arc de cerc sau curba existente în selectie se transforma la tipul de elementel date la optiunea Tip linie.Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Linie, se introduce o valoare. Modificarile se efectueaza pentru toate elementele selectate.

Arc de cerc

Creare arc - înaltime cunoscuta

Creare arc - raza cunoscuta

Creare arc -cu punct ajutator

CercHID_CIRCLE

Cautare arcHID_SEARCHCIRCLE

Editare arcHID_CIRCLEMOD

Informatii arcHID_CIRCLEINFO

sterge arc HID_CIRCLEDEL

Selectare arcHID_SELECTCIRCLE

Modifica arce selectateHID_MODIFYCIRCLE

Creare arc - inaltime cunoscuta

Creeaza un arc de cerc pe doua puncte si cu o înaltime data.

Arcul de cerc va fi creat pe partea stânga a liniei care uneste cele doua puncte în ordinea selectarii punctelor. Pentru a crea un arc de cerc pe partea dreapta, introduceti o valoare negativa la înaltime.

Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea numarului punctului.

Creare arc - raza cunoscuta

Creeaza un arc de cerc pe doua puncte si cu o raza data.

Arcul de cerc va fi creat pe partea stânga a liniei care uneste cele doua puncte în ordinea selectarii punctelor. Pentru a crea un arc de cerc pe partea dreapta, introduceti o valoare negativa a razei.

Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea numarului punctului.

Creare arc - cu punct ajutator

Creeaza un arc de cerc pe doua puncte care trece printr-un punct ajutator.

Arcul de cerc va fi creat pe partea stânga a liniei care uneste cele doua puncte în ordinea selectarii punctelor.

Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea numarului punctului.

Cerc

Creeaza un cerc prin selectarea unui punct existent ca centrul cercului si introducând raza cercului.

Cercul se construieste prin crearea a trei puncte si trei arce de cerc, cu unghiul de 120 de grade, peste cele trei puncte.

Cautare arc

Cauta un arc de cerc dat.

Pentru cautare trebuie introdus numarul arcului de cerc.

Daca arcul este gasit, va fi adusa în mijlocul afisajului grafic, folosind scara curenta.

Editare arc

Editeaza atributele arcului de cerc selectat. Arcul de cerc se poate transforma într-o linie sau într-o curba prin modificarea optiunii Tip linie.

Informatii arc

Afiseaza informatii despre arcul de cerc selectat.

Afiseaza coordonatele centrului, unghiurile de start si de sfârsit precum si raza cercului.


sterge arc

sterge arcul de cerc selectat prin punctele de capat ale acesteia sau prin selectarea liniei care leaga punctele de capat ale arcului de cerc.

Selectare arc

Selecteaza arcele, liniile sau curbele care îndeplinesc conditiile date de utilizator.

Conditiile pot fi definite cu ajutorul urmatoarelor intervale:

- numar arc

- numar strat

- înaltime arc

- tip


În mod implicit, apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.Elementele selectate vor fi marcate cu culoarea curenta de selectare.

Selectia curenta se adauga la selectia existenta (daca exista).

Modificare arce selectate

Modifica atributele arcelor, liniilor sau curbelor selectate.

Urmatoarele atribute pot fi modificate:

- numar arc

- numar strat

- înaltime arc (pentru arce de cerc)

- tip

Elementele de tip linie, arc de cerc sau curba existente în selectie se transforma la tipul de elementel date la optiunea Tip linie.


Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Linie, se introduce o valoare. Modificarile se efectueaza pentru toate elementele selectate.

Curba

Creare/Digitizare curbaHID_SPLINEDIG

Trasare curbaHID_SPLINETRACE

Cautare CurbaHID_SEARCHSPLINE

Editare curbaHID_SPLINEMOD

sterge curbaHID_SPLINEDEL

Selectare curbaHID_SELECTSPLINE

Modificare curbe selectateHID_MODIFYSPLINE

Creare/Digitizare Curba

Creeaza o curba Spline noua precum si punctele care alcatuiesc curba, în stratul curent. Dupa intrarea în comanda, se afiseaza o fereastra dialog cu toleranta de digitizare în milimetrii, la scara planului, cu valorile implicite de 0.5 mm la scara de 1:1000.Daca la digitizarea punctelor se gaseste un punct existent în toleranta data, atunci nu se va crea un punct nou, ci se va face un salt la punctul existent.

Pentru crearea sau digitizarea curbelor de nivel, se poate seta optiunea de cotare a curbelor. În acest caz, înaintea fiecarei curbe se cere cota pentru curba respectiva, iar la terminare, pentru fiecare punct component al curbei se va atribui cota introdusa.

Trasare Curba

Creeaza o curba noua pe puncte existente, în stratul curent. Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea numarului punctului. Dupa terminarea crearii, se va actualiza afisajul.

Cautare Curba

Cauta o curba data.

Pentru cautare trebuie introdus numarul curbei.

Daca este gasita, afisajul grafic va fi deplasat în asa fel încât curba sa fie pozitionata în mijlocul acesteia, folosind scara curenta.

Editare Curba

Editeaza atributele curbei selectate prin doua puncte ale curbei, sau printr-un segment al acestuia. Curba se poate transforma într-o linie sau într-un arc de cerc prin modificarea optiunii Tip linie.sterge Curba

sterge segmentul de curba selectat prin doua puncte ale curbei, sau printr-un segment al acestuia. Segmentele de curba care ramân nesterse se redeseneaza conform punctelor care au ramas în alcatuirea curbei. Punctele componente ale curbei sterse vor ramâne nesterse.

Selectare Curba

Selecteaza arcele, liniile sau curbele care îndeplinesc conditiile date de utilizator.

Conditiile pot fi definite cu ajutorul urmatoarelor intervale:

- numar curba

- numar strat

- înaltime curba

- tip


În mod implicit, apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.Elementele selectate vor fi marcate cu culoarea curenta de selectare.

Selectia curenta se adauga la selectia existenta (daca exista).

Modificare curbe selectate

Modifica atributele arcelor, liniilor sau curbelor selectate.

Urmatoarele atribute pot fi modificate:

- numar arc

- numar strat

- înaltime arc (pentru arce de cerc)

- tip

Elementele de tip linie, arc de cerc sau curba existente în selectie se transforma la tipul de elementel date la optiunea Tip linie.Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Linie, se introduce o valoare. Modificarile se efectueaza pentru toate elementele selectate.


Simbol

Creare/digitizare simbolHID_SYMDIG

Cautare simbolHID_SEARCHSYM

Editare simbolHID_SYMMOD

sterge simbolHID_SYMDEL

Deplasare simbolHID_SYMMOVE

Selectare simbolHID_SELECTSYM

Modificare simboluri selectateHID_MODIFYSYM

Creare/digitizare simbol

Creaza un simbol nou, implicit în stratul curent. La apelarea meniului, apare fereastra Atribute text prin care se seteaza parametrii simbolului. Dupa aceste setari, daca se doreste o alta pozitionare a simbolului, se selecteaza o noua pozitie.


Text

Numarul simbolului. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit. Daca simbolul cautat se afla într-o alta biblioteca de simboluri, aceasta se selecteaza cu butonul din dreptul câmpului Font.

Înaltime simbol

Înaltimea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Directia

Directia simbolului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care va fi creat simbolul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt numar de strat.

Coordonate

Coordonatele originii simbolului. Originea simbolului, de obicei, se afla în centrul lui.

Font

Numarul fontului de simbol. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca simbolul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea simbolului.

Cautare simbol

Prin introducerea numarului simbolului din tabelul de simboluri, optiunea aduce în centru ecranului, pe rând, toate simbolurile de acelas tip, prin apasarea tastei Enter.

Editare simbol

Editeaza simbolul selectat cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor acestuia. Dupa gasirea simbolului apare fereastra Atribute text prin care se pot modifica parametrii simbolului.Text

Numarul simbolului. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit. Daca simbolul cautat se afla într-o alta biblioteca de simboluri, aceasta se selecteaza cu butonul din dreptul câmpului Font.

Înaltime simbol

Înaltimea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Directia

Directia simbolului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care va fi creat simbolul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt numar de strat.

Coordonate

Coordonatele originii simbolului. Originea simbolului, de obicei, se afla în centrul lui.

Font

Numarul fontului de simbol. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca simbolul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea simbolului.

sterge simbol

sterge simbolul selectat. Selectarea se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor de origine ale simbolului.

Deplasare simbol

Deplaseaza simbolul selectat într-o pozitie noua. Selectarea pozitiilor se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor de la tastatura.

Selectare simbol

Selecteaza simbolurile care îndeplinesc o conditie data.

Conditiile pot fi definite cu ajutorul intervalelor afisate în fereastra Atribute text.

Implicit, se vor afisa intervalele maxime.Extremele intervalelor se seteaza folosind urmatoarele parametrii:

Text

Numarul simbolului. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit.

Înaltime simbol

Înaltimea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Directia

Directia simbolului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care este simbolul.


Z

Coordonat a Z al originii simbolului.

Font

Numarul fontului de simbol. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca simbolul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea simbolului.

Modificare simboluri selectate

Modifica simbolurile selectate conform parametrilor introdusi în fereastra Atribute text. Se modifica numai acei parametri unde a fost introdus o valoare sau la care s-a modificat o optiune.


Text

Numarul simbolului. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit. Daca simbolul cautat se afla într-o alta biblioteca de simboluri, aceasta se selecteaza cu butonul din dreptul câmpului Font.

Înaltime simbol

Înaltimea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Directia

Directia simbolului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care va fi creat simbolul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt numar de strat.

Coordonate

Coordonatele originii simbolului. Originea simbolului, de obicei, se afla în centrul lui.

Font

Numarul fontului de simbol. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca simbolul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea simbolului.

Text

Creare/digitizare textHID_TEXTDIG

Creare/digitizare numar cadastral

Creare din fisier text

Creare din atribute afisateHID_SHOW2TEXT

Cautare textHID_SEARCHTEXT

Edit textHID_TEXTMOD

sterge textHID_TEXTDEL

Copiere textHID_TEXTCOPY

Deplasare textHID_TEXTMOVE

Selectare textHID_SELECTTEXT

Modificare textele selectateHID_MODIFYTEXT

Creare/digitizare text

Creaza un text nou, implicit în stratul curent. Dupa apelarea meniului se selecteaza pozitia originii textului sau se introduce perechea de coordonate a acesteia, dupa care apare fereastra Atribute text prin care se seteaza parametrii textulului. Dupa aceste setari, daca se doreste o alta pozitionare a textului, se introduc noile valori de coordonate ale originii textului.Text

Continutul textului. Tabela caracterelor din fontul curent se poate vizualiza cu butonul. Daca se doreste folosirea unui alt font existent, aceasta se selecteaza cu butonul din dreptul câmpului Font.

Înaltime

Înaltimea textului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara.

Directia

Directia textului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care va fi creat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt numar de strat.

Coordonate

Coordonatele originii textului. Originea textului, se afla în coltul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaza textul.

Font

Numarul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca textul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea textului (cotare).

Creare/digitizare numar Cadastral

Creaza texte sau numere sau combinatiile acestora care se incrementeaza automat la fiecare pozitionare pe suprafata de lucru. Dupa apelarea meniului apare fereastra Atribute text prin care se seteaza parametrii textulului. În câmpul Text se introduce o combinatie de caractere, care va fi primul numar cadastral. Urmatoarele numere cadastrale vor fi formate prin modificarea ultimului caracter al sirului în urmatorul caracter din lista standard de caractere (a - z, 0 - 9).


Text

Continutul textului. Tabela caracterelor din fontul curent se poate vizualiza cu butonul. Daca se doreste folosirea unui alt font existent, aceasta se selecteaza cu butonul din dreptul câmpului Font.

Înaltime

Înaltimea textului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara.

Directia

Directia textului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care va fi creat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt numar de strat.

Coordonate

Coordonatele originii textului. Originea textului, se afla în coltul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaza textul.

Font

Numarul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca textul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea textului (cotare).


Creare din fisier text

Creaza un element text prin citirea unui fisier dat. Calea de acces si numele fisierului se introduc în câmpul Text al ferestrei Atribute text dupa selectarea pozitiei originii textului, aflat în coltul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaza prima linie de text.Text

Continutul textului. Tabela caracterelor din fontul curent se poate vizualiza cu butonul. Daca se doreste folosirea unui alt font existent, aceasta se selecteaza cu butonul din dreptul câmpului Font.

Înaltime

Înaltimea textului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara.

Directia

Directia textului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care va fi creat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt numar de strat.

Coordonate

Coordonatele originii textului. Originea textului, se afla în coltul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaza textul.

Font

Numarul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca textul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea textului (cotare).

Creare din atribute afisate

Aceasta operatie efectueaza conversia elementelor de tip text sau simbol vizibile, afisate global pentru una sau mai multe straturi, în elemente text sau simbol individuale. Astfel ele se pot modifica unul câte unul în functie de necesitati. Toate elementele create din atribute afisate se vor prelua în stratul curent. Dupa efectuarea operatiei, afisarea globala se poate opri în fereastra Setare strat din meniul Grafica - Parametrii.

Cautare text

Prin introducerea textului cautat, optiunea aduce în centrul ecranului, pe rând, toate elementele text care corespund cu sirul de caractere introdus, prin apasarea tastei Enter.


Edit text

Editeaza textul selectat. Selectarea se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor originii textului, aflat în coltul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaza textul. Dupa gasirea textului apare fereastra Atribute text prin care i se pot modifica parametrii.


Text

Numarul textului. Tabela bibliotecii de texte din fontul curent se poate vizualiza cu butonul .

Înaltime

Înaltimea textului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Directia

Directia textului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care va fi creat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt numar de strat.

Coordonate

Coordonatele originii textului. Originea textului, se afla în coltul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaza prima linie a textului.

Font

Numarul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca textul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea simbolului.

sterge text

sterge textul selectat. Selectarea se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor de origine ale textului, aflat în coltul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaza prima linie a textului.

Copiere text

Copiaza textul selectat într-o pozitie noua.

Deplasare text

Deplaseaza textul selectat într-o pozitie noua.

Selectare text

Selecteaza textele care îndeplinesc o conditie data.

Conditiile pot fi definite cu ajutorul intervalelor afisate în fereastra Atribute text.

Implicit, se vor afisa intervalele maxime.Extremele intervalelor se seteaza folosind urmatoarele parametrii:

Text

Continutul textului. Se face selectarea textelor care contine combinatia de caractere aflat în intervalul dat. Pentru selectarea unui text anume, în ambele ferestre se introduce acelas text. Tabela de caractere din fontul curent se poate vizualiza cu butonul .

Înaltime

Înaltimea textului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Directia

Directia textului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care se cauta textul. Pentru cautarea într-un singur strat, în ambele ferestre se introduce numarul stratului respectiv.

Z

Cota originii textului. Intervalul de cote unde se cauta textul.

Font

Numarul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca textul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea textului.

Modificare texte selectate

Modifica textele selectate conform parametrilor introdusi în fereastra Atribute text. Se modifica numai acei parametri unde a fost introdus o valoare sau la care s-a modificat o optiune.


Text

Numarul textului. Tabela bibliotecii caractere din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . Modificarea fontului se face cu butonul din dreptul câmpului Font.

Înaltime

Înaltimea textului se poate introduce în milimetri sau se poate masura ca distanta dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Directia

Directia textului se poate introduce direct sau se poate masura ca directia dintre doua puncte cu ajutorul butonului Masoara

Strat

Numarul stratului în care va fi plasat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt numar de strat.

Coordonate

Coordonatele originii textului. Originea textului se afla în coltul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaza textul.

Font

Numarul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului . Fisierele cu fonturi au extensia FNT si trebuie sa fie în directorul programului.

Optiuni

Aceste optiuni permit ca textul sa apara înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referinta trasat de la un punct la originea simbolului.

Calcule

Distanta/OrientareHID_CLDISTOR

Distanta punct-linie

Suprafata punct cu punctHID_CLDISTPA

Suprafata poligon închisHID_CLPOLYAREA

Distanta/Orientare

Calculeaza distanta si orientara fata de directia Nord dintre doua puncte.

Rezultatul este afisat în linia de stare.

Distanta punct-linie

Calculeaza distanta dintre un punct si o linie selectata, prin proiectarea ortogonala a punctului pe dreapta.

Rezultatul este afisat în linia de stare.

Suprafata punct cu punct

Calculeaza suprafata unui contur prin selectarea unul câte unul a punctelor de frângere a conturului. Pentru a închide conturul, selectati din nou primul punct sau apasati butonul din dreapta a mouse-ului; în acest caz ultimul punct se va închide cu primul punct.

Rezultatul este afisat în linia de stare.

Suprafata poligon închis

Calculeaza suprafata unui poligon care se închide prin linii aflate în stratul curent. Pentru alegerea conturului se va selecta o linie care apartine poligonului.

Rezultatul este afisat în linia de stare.

Constructii

Intersctie linie - linieHID_MPINTERSECT

ProiectieHID_MPPROJECT

Intersectie distanteHID_MP2D

RadiereHID_MPPOLAR

Puncte ortogonaleHID_ORTPOINT

ÎmpartireHID_MPDIVIDE

Intersectie arc de cerc - lineHID_MPINTERSECTAL

Intersectie arce de cercHID_MPINTERSECTAA

Paralela la distanta dataHID_PARALELD

Paralela prin punct datHID_PARPOINT

OrtogonalaHID_MAORTO

Perimetrare ortogonalaHID_MAPERIM


Intersctie linie - linie

Creeaza un punct izolat la intersectia a doua linii.

Punctul se va crea în stratul curent.

Proiectie

Proiecteaza ortogonal un punct pe o dreapta. Punctul creat nu se va integra în linie.

Punctul se va crea în stratul curent.

Intersectie distante

Creeaza un punct izolat prin intersectarea a doua distante masurate de la doua puncte de baza. Dupa selectarea celor doua puncte de baza se cer pe rand distantele masurate, de la punctele bazei. Intersectarea se va face pe partea stânga a bazei.

Punctul se va crea în stratul curent.

Radiere

Creeaza puncte izolate prin introducerea coordonatelor polare. Dupa selectarea celor doua puncte de baza si a directiei origine, necesare pentru orientare, se pot introduce perechile de directie/distanta pentru calcularea punctelor radiate. Punctele vor fi calculate fata de primul punct de baza.

Punctele izolate vor fi create în stratul curent.

Puncte ortogonale

Creeaza în stratul curent puncte prin introducerea distantelor ortogonale. Dupa selectarea punctelor de baza se cere introducerea distantelor masurate pe directia bazei si perpendicular pe baza. Distantele pozitive creeaza puncte în directia sau pe partea stânga a bazei, cele negative în spatele sau pe partea dreapta a bazei.Punctele vor fi calculate fata de primul punct de baza.

Împartire

Împarte distanta dintre doua puncte în parti egale. Dupa selectarea celor doua puncte de baza se cere introducerea numarului de parti (n) în care se va împarte dreapta. Se vor crea în stratul curent n -1 de puncte izolate.

Intersectie arc de cerc - line

Creaza doua puncte izolate la intersectia a unei arc de cerc cu o dreapta.

Punctele izolate vor fi create în stratul curent.

Intersectie arce de cerc

Creaza doua puncte izolate la intersectia a unei arc de cerc cu un alt arc de cerc.

Punctele izolate vor fi create în stratul curent.

Paralela la distanta data

Creaza o paralela cu o baza data la o distanta data. Distantele pozitive creeaza paralela pe partea stânga a bazei, cele negative pe partea dreapta a bazei.

Pentru a trasa o paralela prin mai multe puncte, punctele dorite se vor selecta consecutiv.

Pentru a trasa o paralela cu o linie întreaga, se va selecta linia fara punctare pe unul din punctele ce le compune. La terminarea definirii liniei de baza, se va apasa butonul din stânga al mouse-ului. si se va introduce distanta la care va fi creata paralela.

Liniile si punctele noi vor fi create în stratul curent.

Paralela prin punct dat

Creeaza o paralela cu o baza data, la o distanta egala cu distanta dintre un punct dat si primul segment de linie a bazei.

Pentru a trasa o paralela prin mai multe puncte, punctele dorite se vor selecta consecutiv.

Pentru a trasa o paralela cu o linie întreaga, se va selecta linia fara punctare pe unul din punctele ce le compune. La terminarea definirii liniei de baza, se va apasa butonul din stânga al mouse-ului.

Liniile si punctele noi vor fi create în stratul curent.

Ortogonala

Creeaza o linie ortogonala pe o baza, printr-un punct dat si cu lungime data. Lungimile pozitive creaza ortogonala pe partea stânga a bazei, cele negative pe partea dreapta a bazei.

Perimetrare ortogonala

Aceasta comanda creaza puncte ortogonale, fiind cunoscute sensul si lungimile de la baza. Construirea se face continuu, luându-se ca baza linia precedenta, prin introducerea valorilor Înainte/Înapoi si Stânga/Dreapta.

La început trebuie precizata o baza prin selectarea unei linii sau a doua puncte. Construirea începe din cel de-al doilea punct al bazei prin introducerea pentru fiecare noua linie a distantelor masurate pe directia bazei si ortogonal pe baza. Linia creata va deveni noua baza si se repeta operatia de introducere a distantelor pâna la renuntarea comenzii.

Distantele pozitive creeaza punctele în fata sau pe partea stânga a bazei, cele negative în spatele sau pe partea dreapta a bazei. Daca se doreste construirea unor linii perpendiculare sau în prelungire, una din valorile Înainte/Înapoi, Stânga/Dreapta trebuie sa fie zero.

Corectii

AliniereHID_CRALIGN

OrtogonalizareHID_CRORTO

ParalelizareHID_CRPARALEL

Corectie distantaHID_CROFFSET

EchidistantiereHID_CREQ

Aliniere textHID_CRALIGNTEXT

Echidistantiere textHID_CREQTEXT

Aliniere

Muta prin proiectie punctele care cad în interiorul unei distante date pe cele doua parti a unei baze, pe linia bazei.

Baza se selecteaza cu mouse-ul sau prin doua puncte.

Ortogonalizare

Muta punctul al doilea a unei linii astfel încât linia sa devina ortogonala fata de o baza.

Prima data se cere selectarea bazei, apoi repetat liniile care vor fi ortogonalizate.

Pentru ortogonalizarea unui obiect topologic de tip poligon, apelati la meniul Topologie -

Ortogonalizare poligon.

Paralelizare

Muta punctul al doilea a unei linii astfel încât linia sa devina paralela fata de o baza.

Prima data se cere selectarea bazei, apoi repetat liniile care vor fi paralelizate fata de baza.

Corectie distanta

Muta punctul al doilea a unei baze, înainte sau înapoi pe directia bazei astfel încât distanta dintre cele doua puncte ale bazei sa fie egala cu cea introdusa de utilizator.

Echidistantiere

Muta punctele aflate la o distanta data pe cele doua parti a unei baze, paralel cu baza, astfel încât distanta dintre punctele mutate sa devina egala.

Aliniere text

Muta inscriptiile aflate la o distanta data pe cele doua parti a unei baze, pe directia bazei, în asa fel încât originea textelor sa fie aliniate.

Echidistantiere text

Muta inscriptiile aflate la o distanta data pe cele doua parti a unei baze, paralel cu baza, astfel încât distanta dintre inscriptiile mutate sa devina egala.

Curbe de nivel

Verificare continuitateHID_LEVCHCONT

Verificare coteHID_LEVCHCOTE

Cotare curbe de nivelHID_LEVADCOTE

Verificare continuitate

Verifica continuitatea curbelor de nivel, prin efectuarea unei topologii de linie, detecteaza si afiseaza numerele si coordonatele punctelor de intersectie, daca exista. Aceste puncte pot fi ulterior cautate si corectate de erorile de continuitate. Dupa terminarea operatiei, se afiseaza urmatorii parametrii:

- Unirile de linii

- Intersectiile de linii

Verificare cote

Cu aceasta functie se pot verifica cotele punctelor curbelor de nivel sau a punctelor izolate cotate, din stratul curent. Se cer valorile extreme ale intervalului de cote în care se face verificarea cotelor. În cazul în care o curba de nivel contine puncte cu cote diferite, sau exista puncte care sunt în afara valorilor minime si maxime introduse, operatorul va trebui sa introduca valoarea corecta a curbei de nivel examinate. Ca urmare, toate punctele curbei de nivel examinate vor primi aceeasi cota.

Cotare curbe de nivel

Cu aceasta functie se pot modifica cotele tuturor punctelor curbei de nivel selectate, la o noua valoare data.

Numerotare

Primul numar de punctHID_NRP0

Renumerotare puncte pe conturHID_NRPCONTUR

Renumerotare puncte activeHID_NUMPL

Renumerotare linii activeHID_NRARC

Verificare numar cadastralHID_NRCVER

Incrementare numar cadastralHID_NRCINC

Primul numar de punct

Afiseaza implicit numarul ultimului punct din baza de date grafica a lucrarii. Aceasta valoare se poate seta liber.

Primul punct nou creat va avea numarul introdus în fereastra, iar restul se vor incrementa cu 1.

Sunt permise numere de punct duplicate.

Renumerotare puncte pe contur

Renumeroteaza punctele unui poligon selectat printr-o linie sau prin doua puncte care apartin poligonului. Se va selecta întotdeuna poligonul din dreapta liniei, fata de ordinea de selectare a punctelor acesteia.

Pentru renumerotare se cere numarul primului numar de punct si valoarea cu care se incrementeaza numerele.

Renumerotarea se va face începând cu primul punct selectat si se va continua în ordinea punctelor ce definesc poligonul

Renumerotare puncte active

Aceasta functie atribuie numere de puncte noi pentru toate punctele active din straturile vizibile, începând de la un numar de punct si un pas dat. Pentru a activa sau a dezactiva straturi întregi sau elementele unui snumit strat, folositi fereastra de configurare a straturilor din meniul Grafica - Setari - Setare strat. Pentru a renumerota o selectie de puncte, creati mai întâi selectia, apoi activati selectia folosind optiunea 'Numai cele selectate' din meniul Grafica - Setari - Parametrii.

Renumerotare linii active

Aceasta functie atribuie numere de linii noi pentru toate liniile active din straturile vizibile, începând de la un numar dat si un pas dat. Pentru a activa sau a dezactiva straturi întregi sau elementele unui snumit strat, folositi fereastra de configurare a straturilor din meniul Grafica - Setari - Setare strat. Pentru a renumerota o selectie de linii, creati mai întâi selectia, apoi activati selectia folosind optiunea 'Numai cele selectate' din meniul Grafica - Setari - Parametrii.

Verificare numar cadastral

Aceasta comanda verifica numerele cadastrale aflate în stratul curent. Rezultatul se va salva într-un fisier LOG care se va afisa pe ecran.

Fisierul contine urmatoarele date:


- Numarul total de numere

- Primul numar

- Ultimul numar

- Erori de numerotare:

- Continuitate întrerupta ( Ex.: dintre 1-10 si 1-12 lipseste 1-11)

- Numere cadstrale duplicate (Ex.: 1-11 este folosit de mai multe ori)

Incrementare numar cadastral

Incrementeaza fiecare numar cadastral din stratul curent care cade în intervalul definit de utilizator.

Se cere introducerea primului si ultimului numar cadastral dupa care se cere introducerea valorii cu care vor fi incrementate numerele.

Daca la primul numar nu se introduce nimic, numarul cadastral cel mai mic va fi primul numar.

Daca la ultimul numar nu se introduce nimic, numarul cadastral cel mai mare va fi ultimul numar.

Transformare

TransformareHID_TRAN

Rotire


HID_TRANROT


Transformare

Aplica fara posibilitatea de refacere, o transformare liniara întregii lucrari. Parametrii de transformare se pot introduce manual sau pot fi calculate pe baza unei transformari cu puncte comune. Parametrul dZ permite modificarea cotelor tuturor elementelor.Tabelul punctelor comune cu numele TRANSFRM, care se afla în baza de date a lucrarii, poate fi editat prin apasarea butonului Puncte comune. Daca acest tabel nu contine înregistrari, se va afisa un mesaj de avertizare. Adaugarea coordonatelor se face cu butonul Adauga.

În fereastra Baza de date, se va afisa tabelul care contine numerele de punct si coordonatele corespondente - X1, Y1 în sistemul curent si X2, Y2 în sistemul în care se face transformarea. Pentru a avea control la calculele de transformare sunt necesare cel putin trei perechi de coordonate.

Închiderea bazei de date se face prin selectarea acestuia din partea stânga a ferestrei si apasarea tastei Del. Închiderea tabelului ferestrei se face prin selectarea butonului din partea superioara a ferestrei Baza de date.


Dupa introducerea perechilor de coordonate ale punctelor comune, se închide fereastra Baza de date. Va apare din nou fereastra cu formula si parametrii transformarii. Pentru calculul transformarii se selecteaza butonul. Va apare ferastra care contine coordonatele care se folosesc la transformare, precum si diferentele de coordonate în punctele comune. Eliminarea punctelor cu diferente inacceptabile de utilizator se face prin deselectarea perechii de coordonate. Selectarea sau deselectarea unei linii se face prin punctarea cu mouse-ul al semnului .


Metoda

În optiunea Metoda se poate selecta tipul transformarii aplicate:

- Ortogonala (Factor de scala unic pe cele doua axe, pastrarea unghiului dintre axe)

- Afina (Factor de scala diferit pe cele doua axe, posibila schimbare a unghiului dintre axe)

Recalculare

Calculul sau repetarea calculului parametriilor de transformare.

Parametrii de transformare se calculeaza folosind metoda celor mai mici patrate.

Rezultatele ultimei transformari se scriu în fisierul text TRANSFRM.LOG. Continutul fisierului este afisat dupa fiecare calcul. Oprirea afisarii se face cu butonul OK.

Pentru acceptarea parametrilor calculati apasati butonul în fereastra Transformare plana cu puncte comune. Se va afisa din nou fereastra cu formula si parametrii transformarii. Efectuarea propriu-zisa a transformarii se face prin selectarea butonului OK din fereastra Transformare plana.

Rotire

Aplica o transformare de tip rotatie întregii lucrari. Pentru efectuarea operatiei trebuie precizata o directie, determinata de doua puncte existente. Primul punct selectat va fi centrul de rotatie, iar al doilea punct va determina directia care se va roti împreuna cu lucrarea întreaga pe directia Nordului, în sensul acelor de ceasornic.

Setari

Încarcare parametriiHID_LOADPARAM

ParameteriiHID_PARAM

Setare stratHID_LAYER


Încarcare parametrii

Încarca parametrii unei lucrari existente din fisierul de parametrii a lucrarii (*.PRM). Parametrii încarcati vor suprascrie parametrii lucrarii curente.

Parametrii contin toate setarile lucrarii care apar în ferestrele Parametrii, Strat si Tocuri Plotter.

Parametrii

Afiseaza fereastra de setarea a parametrilor generali ai lucrarii curente.Optiuni

Seteaza optiunile de afisare pentru lucrarea curenta. Pentru fiecare optiune se poate seta separat culoarea si grosimea liniei cu care va fi afisata optiunea respectiva. Culoarea se alege prin dublu-clic la casuta din dreptul optiunii dorite, iar grosimea prin introducerea unui numar întreg în campul corespunzator.

Eroare neînchidere

Meniul Baza de Date


Deschide baza de dateHID_DBFOPEN

Deschide baza de date

Deschide o baza de date MDB Access existenta. Bazele de date ale lucrarilor MapSys sunt create în directorul lucrarilor, au numele lucrarii, si contin toate tabelele create în lucrarea respectiva. Dupa selectarea bazei de date dorite, apare fereastra tabelelor existente:Editarea unui tabel din lista se face prin selectarea numelui acestuia si selectarea butonului OK.

Se pot selectate si mai multe tabele, tinând apasata tasta Ctrl sau Shift.


Tabelele cu referinta grafica vor avea icon-ul . În caz contrar apare icon-ul .

Numele bazei de date este marcat cu icon-ul .

În cazul tabelelor cu referinte la un strat topologic, selectarea unuia sau mai multor înregistrari din tabel are ca rezultat si selectarea grafica a obiectelor topologice corespondente, si invers.

Selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului unui câmp text care care contine numele complet cu calea de acces al unui fisier imagine, audio sau video porneste editorul implicit al acestui tip de fisier.Daca se doreste deschiderea unui alt tabel din aceeasi baza de date, se reiau operatiile de la început cu operatia Deschide baza de date. Astfel tabelele deschise se vor afisa ca ramuri ale bazei de date a lucrarii. Se va afisa acel tabel care este selectat.Închiderea bazei de date se face prin selectarea numelui acestuia din partea stânga a ferestrei si apasarea tastei Del. Eliminarea unui tabel din lista tabelelor deschise se face prin selectarea acestuia si apasarea tastei Del. Închiderea tabelului ferestrei se face prin selectarea butonului din partea superioara a ferestrei Baza de date sau prin tasta ESC.

Invertare selectie

Prin selectarea butonului aflat lânga butonul Cauta, selectia facuta se poate inverta.

Cauta

Cautarea unei înregistrari prin selectarea unui câmp din tabel, al operatorului si a valorii.

Prin selectarea butoanelor apar numele coloanelor existente în tabel respectiv operatorii posibili.

În cazul tabelelor cu referinte la un strat topologic, cautarea se face si pentru obiectul topologic corespondent si are ca rezultat afisarea în centrul ecranului a obiectului respectiv.

Ordonarea crescatoare a unei coloane se poate face prin selectarea numelui coloanei din capul de tabel.Select

Selectarea înregistrarilor care satisfac un criteriu dat de utilizator în format NumeColoana Operator Valoare. Se pot da si criterii combinate folosind operatorii logici SQL.Selectare: rezultatul se selecteaza

Invertare: rezultatul se deselecteaza

Resetare: resetarea la modul Neselectat


Query

Introducerea unei interogari SQL pentru tabelul curent. Interogarea se introduce în fereastra care apare dupa selectarea butonului Query. Se poate folosi orice operator al limbajului SQL, în afara operatorului Select. Pentru efectuarea interogarilor continând operatorul Select, se va utilza butonul Select din fereastra de afisare al tabelului selectat.Adauga

Adaugarea unei înregistrari noi, dupa înregistrarea curenta. Valorile câmpurilor se completeaza în fereastra de mai jos.Selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului unui câmp text care care contine numele complet cu calea de acces al unui fisier imagine, audio sau video porneste editorul implicit al acestui tip de fisier.

Eliminarea unei înregistrari din tabel se face prin selectarea acestuia si apasarea tastei Del.


Meniul Strat tematic

Nume

Numele stratului tematic; implicit este introdus numele stratului topologic curent

Reprezentare

Seteaza modul de reprezentare al atributelor câmpului tematic. Configuratia acestui grup depinde de setarea Tip (Hasura, Simbol, WMF).

Scara culori

Meniul Raster

Meniul Fereastra

Meniul Help

Ghid de utilizare


sistemul de coordonate corespunzator datelor: (N(X) -E(Y) sau E(X) -N(Y))

unitatile de masura

definirea categoriei de elemente ce se mentin într-un strat

definirea straturilor necesare efectuarii operatiilor ulterioare


Definitii indirecte care trebuie fixate înaintea începerii culegerii/crearii datelor:


definirea parametrilor elementelor ce se reprezinta (dimensiuni, tipuri, culoare)

configurarea straturilor

definirea modelului de date

definirea produselor finale care trebuie scoase din MAPSYS

Fisiere ASCII

Fisierele ASCII recunoscute de MAPSYS pot avea urmatorul continut:


cordonate cu cod de strat

linii (perechi de coordonate) cu cod de strat

descriptori AutoCad DXF


Pentru primele doua formate, numarul de punct din baza de date grafica, este preluat din câmpul de numar punct al fisierului de coordonate.

Pentru formatul DXF, numerotarea punctelor se face cu o atribuire interna.

Crearea planului digital

Planul digital se creeaza si se poate extinde cu ajutorul functiilor de editare si de constructii grafice.


Functiile sunt împartite pe opt grupe:

Functii standard

Functiile standard sunt destinate pentru crearea, modificarea, cautarea, selectarea si stergerea fiecarui tip de entitate în parte. Aceste functii se gasesc în fiecare din submeniurile apartinând meniurilor de creare a elementelor grafice de baza (punct, linie, arc, curba, text, simbol).


Functiile de creare realizeaza entitatile direct prin intermediul afisajului grafic. Locul entitatilor create se poate preciza cu digitizorul, mouse-ul sau prin tastatura. În cazul în care trebuie precizate alte caracteristici ale entitatilor, aceasta se face prin ferestrele dialog.


Pentru modificare trebuie selectata unul sau mai multe elemente existente, dupa care se afiseaza caracteristicile acestora într-o fereastra, oferindu-se posibilitatea modificarii uneia sau mai multor parametri, dupa necesitati.


Pentru cautarea unui element se introduce numarul elementului sau textul in cazul inscriptiilor. Daca se gaseste o entitate cu proprietatea precizata, afisajul grafic va fi deplasat în asa fel încât elementul respectiv sa apara în mijlocul afisajului.


Selectarea elementelor grafice se poate face si în functie de proprietatile acestora. Dupa precizarea unei valori minime si maxime pentru o proprietate, programul selecteaza toate elementele ale caror proprietate cade în intervalul precizat. Astfel se pot selecta de exemplu punctele ale caror numar este cuprins între 1000 si 2000.

Calcule

Cu ajutorul acestor functii este posibila calculul unor valori din geometria elementelor, care nu sunt stocate în baza de date. Se poate calcula distanta dintre doua puncte, distanta dintre un punct si o linie, suprafata determinata de o serie de puncte, sau suprafata determinata de un contur închis. Conturul se precizeaza prin selectarea a doua puncte aflate pe o linie. Urmarind directia data de cele doua puncte, sistemul va incerca sa inchida conturul.

Distanta punct-punct Distanta punct-linie Suprafata punct cu punct Suprafata închisa


Constructii

Constructiile grafice au ca rezultat crearea unor elemente noi de tip punct sau liniare, pe baza unei relatii fata de entitatile existente.

Punctele se pot crea prin intersectie, proiectie, din doua distante, radiere si împartirea în parti egale a distantei între doua puncte.

Elementele liniare se creaza prin contsructii paralele sau ortogonale. Este posibila construirea cladirilor ortogonale prin introducerea în serie a lungimii fiecarui laturi (perimetrare).


Intersectie Proiectie Din doua distante Împartire
Intersectie linie - arc Intersectie arc - arc Perimetrare

Corectii

Corectiile modifica coordonatele punctelor existente pentru obtinerea unor relatii geometrice între elemente. Se pot efectua corectii pentru ortogonalizarea sau paralelizarea a doua elemente liniare, sau se pot alinia pe o directie data punctele care se afla la o anumita distanta fata de directia respectiva.

Curbe de nivel

Functii speciale pentru verificarea continuitatii si cotarii curbelor de nivel. Se folosesc dupa digitizarea curbelor de nivel.

Numerotare

Functiile de numerotare ajuta la atribuirea corecta a numerelor de punct. Se pot renumerota punctele aflate pe un contur închis, dupa ordinea în care apar pe contur.
Renumeroatre puncte pe conturÎn cazul numerelor cadastrale se poate verifica daca acestea au fost create corect, fara întreruperea continuitatii. În cazul in care se doreste inserarea unui numar nou într-un sir continuu de numere, numerele existente se pot incrementa pentru pastrarea continuitatii.

Transformare

Aplica o transformare plana tuturor elementelor lucrarii. Parametrii transformarii se pot introduce direct sau se pot calcula pe baza unor puncte comune.

Se poate folosi metoda ortogonala sau afina.

Selectii

Prin selectare se creeaza un subset de entitati care poate fi tratat separat de restul bazei de date grafice. Daca la parametrii lucrarii se seteaza optiunea Numai cele selectate pe afisaj vor apare numai entitatile selectate si numai acestea vor participa la operatiile efectuate. În cazul în care sunt afisate toate entitatile, cele selectate vor fi afisate cu o culoare si grosime diferita.

Selectarea se poate face element cu element sau cu definirea unei ferestre sau al unui contur închis. Vor fi selectate acele entitati care cad în interiorul ferestrei sau sunt pe conturul selectat si care sunt afisate pe ecran. Aceasta înseamna ca acele elemente care sunt dezactivate în tabela de straturi, nu vor fi selectate.

O functie speciala este stergerea entitatilor selectate. Se vor sterge toate entitatile care sunt selectate în momentul executarii operatiei.

Dupa terminarea lucrului cu entitatile selectate, acestea se pot deselecta prin resetarea selectiei.

Digitizare/Vectorizare imagini raster

Poligoane închise create din elemente liniare

 

Baza de date a stratului topologic creat

 Topologie

Construirea topologiei înseamna definirea si crearea unor obiecte grafice noi prin stabilirea unor relatii între entitatile grafice primare din baza de date grafica. Pentru fiecare strat grafic se poate construi un strat topologic de tip punct, linie sau poligon. În fiecare strat topologic se pot include oricare dintre straturile grafice existente, însemnând ca topologia se poate construi luând în considerare elemente grafice sau text din mai multe straturi.

În afara crearii obiectelor topologice, odata cu construirea topologiei se face si o depistare a erorilor de digitizare si editare. Astfel pot fi depistate si corectate erorile de închidere si de intersectie.

La sfârsitul operatiei se genereaza o baza de date cu câmpurile specifice tipului de topologie construit. Baza de date va avea numele stratului curent pentru care a fost construita topologia.


Fereastra dialog pentru construirea topologiei
Topologia punct

Vor fi incluse toate punctele izolate din straturile selectate. Baza de date va contine numarul si coordonatele punctului.

Topologia linie

Vor fi incluse toate entitatile liniare din straturile selectate. Optional se poate face unificarea într- o singura linie a liniilor aflate între doua puncte nodale. Baza de date va contine numarul si lungimea liniilor.

Topologia poligon

La acest tip se realizeaza construirea suprafetelor închise din entitatile liniare selectate. Entitatile liniare pot fi situate în straturi diferite. Astfel se pot construi poligoane din linii aflate în straturi diferite fara ca linile sa fie copiate în acelasi strat. Cu aceasta se previne înca o data crearea redundantei si se pastreaza coerenta bazei de date grafice. Dupa asamblarea poligoanelor, fiecarui poligon i se atribuie un numar, care este preluat din entitatile de tip text (numarul cadastral). Dupa terminarea operatiei sunt semnalizate eventualele erori de închidere si de numerotare. Baza de date va contine numarul, suprafata si perimetrul poligonului.


Pentru toate cele trei cazuri de topologie, este valabil ca, obiectele trebuie sa aiba un identificator (numar cadastral). În lipsa acestuia, dupa crearea topologiei, atributele bazei de date create în alte coloane decât cele implicite, se vor reseta, adica vor pierde datele continute anterior.

Poligoanele care nu au un identificator unic prin definitie (subparcele, constructii), se pot numerota cu functia Numerotare poligoane.

Numerotare poligoane

Prin aceasta functie se poate efectua o numerotare automata a poligoanelor, liniilor sau punctelor aflate în stratul topologic curent. În cursul operatiei sunt parcurse toate obiectele grafice si se calculeaza coordonatele centrelor de greutate ale acestora, si se creeaza o entitate de tip text în aceasta pozitie. În cazul poligoanelor la care coordonatele centrului de greutate calculate cad în afara poligonului, utilizatorului i se cere sa puncteze cu mouse-ul locul unde va fi creat textul. Valoarea textului se poate selecta din câmpurile bazei de date alfanumerice, asociat stratului topologic.

Culegere atribute

Aceasta functie este inversa functiei de numerotare automata. În cursul operatiei sunt parcurse toate poligoanele din stratul curent si se cauta entitatile de tip text aflate în interiorul poligoanelor. Daca este gasita o entitate text, ea este preluata în unul din coloanele bazei de date, al stratului topologic dorit. Straturile în care sunt cautate textele, si câmpurile bazei de date alfanumerice în care vor fi preluate textele, pot fi setate la începerea operatiei.

Suprapunere straturi

Aceasta este functia topologica cea mai complexa, care are ca rezultat crearea unei baze de date relationale, oglindind relatiile logice rezultate din pozitia reciproca a obiectelor topologice. Operatia presupune existenta a doua straturi topologice de tip poligon: strat sursa si strat destinatie, fara erori de închidere. Rezultatele se vor stoca în stratul si baza de date destinatie, unde pot fi preluate campurile din baza de date sursa prin suprapunerea geometrica a poligoanelor din cele doua straturi.

Utilitatea acestei functii consta în posibilitatea reflectarii în baza de date a pozitiei unor poligoane componente fata de poligoanele în care sunt incluse.

Înainte de operatia de suprapunere straturi se vor crea coloane noi în baza de date a stratului destinatie, care vor contine identificatoarele preluate din stratul sursa (NrCadParcela)


Suprapunere straturi


 Crearea straturilor de lucru sau

Copierea parametrilor de la o lucrare existenta configurata


Straturi necesare:


- Parcela Limita parcela

- NrCad Numar cadastral parcela

- SubParc Limita subparcela

- IdSubp Identificator unic subparcela

- CatFol Categoria de folosinta

- NrSubp Numar subparcela în cadrul parcelei

- Cladire Limite cladiri si constructii anexe

- IdClad Identificator unic cladire

- Corp Corp cladire


2. Crearea planului digital


topologie parcele

topologie subparcele

- Parcela

- SubParc


topologie cladiri

- Cladire


4. Numerotare obiecte


strat SubParc

- câmp NR

- strat destinatie: IdSubP


strat Cladire

- câmp NR

- strat destinatie: IdClad


5. Construire Topologie 2


Straturi active:


topologie subparcele

- Parcela

- SubParc

- IdSubP


topologie cladiri

- Cladire

- IdClad


6. Editare baze de date


Creare coloane noi:


baza de date subparcele

- NRSUBP

- NRID


baza de date constructii

- CORP

- NRID


7. Suprapunere straturi


Preluarea numarului cadastral al parcelei - restul liniilor ramân neschimbate


strat SUBPARCELE

strat sursa: strat Parcela

strat destinatie: strat SubParc

Câmp: NRID Valoare: Parcela.NRCAD


strat CLADIRI

strat sursa: strat PARCELE

strat destinatie: strat CLADIRI

Câmp: NRID Valoare: Parcela.NRCAD


8. Culegere atribute


Preluarea atributelor text


strat SubParc

Câmp: NRSUBP Strat: NrSubP


strat Cladire

Câmp: CORP Strat: Corp

Straturi tematice


Modificarea reprezentarii straturilor tematice pentru obiecte individuale

În cazul existentei unui strat tematic definit, modificarea tipului de afisare pentru un obiect topologic, se poate face prin selectarea înregistrarii corespunzatoare stratului obiectului din fereastra Caracteristici strat tematic din meniul Strat tematic - Setare strat tematic.
Dupa selectarea câmpului corespunzator, în fereastra de mai jos, se pot face setarile individuale dorite, si se selecteaza butonul Ok. În fereastra Caracteristici strat tematic va apare modificarea individuala. Se selecteaza butonul Ok pentru acceptarea modificarii. Daca se doreste refacerea modificarii, se selecteaza butonul Actualizare.
Reprezentarea tematica a cladirilor cu curti interioare


În cazul cladirilor cu curti interioare, suprafata neacoperita a cladirii nu trebuie reprezentata ca partea plina. Acest lucru se poate realiza pe baza proprietatii conform careia suprafetele negative nu sunt umplute în stratul tematic. Deoarece curtile interioare nu au valori de corp, ele se pot schimba în suprafete negative cu ajutorul unei interogari SQL, în tabelul de cladiri al bazei de date a lucrarii.

Pentru reprezentarea tematica a cladirilor cu curti interioare, se vor efectua urmatoarele operatii:


Index
aplicatii, 121

Arbore quadral, 72

Atribute strat

baza de date, 87

Cadru ornamental, 72

Calcule, 109

Câmp tematic, 92

Capacitatea de date, 15

cautare elemente grafice

Cerinte hardware, 15

Cerinte software, 15

CF, 122

Clipboard, 37, 38

Configurare Digitizor, 34

Configurare plotter, 31

Configuratia straturilor, 106

Constructii, 110

Construire simbol, 25

Copiere, 37

Corectare lucrare, 31

Corectii, 110

Corelare, 32

Corelare ferestre, 113

cotare linii, 48

Creare din atribute afisate, 62

Creare din fisier text, 61

creare elemente grafice

Crearea planului digital, 109

Culegere atribute, 81, 116

Curbe de nivel, 110

Date temporare, 36

Datele cu referinta spatiala

Definire extensii, 84

Definirea straturilor, 106

Deplasare fereastra, 16

Deschide lucrare, 19

Dimensiune, 32, 42

distanta dintre doua puncte

distanta dintre un punct si o linie

Distanta minima, 72

Distanta cautare text, 78

DLL, 84

doua distante

DTPG, 122

DXF, 21, 29

Export ASCII, 27

Export MDB, 31

Factor marire text/simbol, 72

FBI, 121

FCE, 121

Fisiere ASCII, 109

Foaie de plan, 33

Functii comune, 16

Functii standard, 109

Generare desene, 112

Generare plot, 31

Generarea foilor de plan, 114

identificator

Identificator fereastra, 85

Import ASCII, 20

Import MDB, 23

Inserare, 38

interogare, 89

Intersectare, 78

intersectie

introducerea datelor

împartirea în parti egale

Încarcare parametrii, 71

legenda, 95, 96

Limite, 41

Marire/Micsorare, 41

MDB, 87

modificare elemente grafice

Module optionale, 121

Mutare în stratul curent, 38

Numai cele selectate

numar cadastral, 60

numar cadastral

Numele utilizatorului, 36

Numerotare, 110

Numerotare obiecte, 80

Numerotare poligoane, 116

operatii topologice, 118

orientare, 111

Orientare digitizor, 35

ortogonale

ortogonalizare

Ortogonalizare poligon, 82

palete, 43

paralele

paralelizare

Parameterii, 71

Parcelare, 82

Perimetrare ortogonala, 67

proiectie

puncte comune, 35

Puncte fixe, 111

Query, 89

Racordare, 77

radiere

raster, 97, 98

Referinte, 24

Resetare selectie, 39

Salveaza, 26

scara, 42

Scara culori, 93

Scara marimi, 93

Selectare cu poligon, 39

Selectare linie, 17

Selectare punct, 16

Selectare unul câte unul, 38

selectarea elementelor grafice

Selectii, 111

SQD, 30

SQL, 89

strat tematic, 91

strat topologic

structura de directori, 105

subset

suprafata determinata de o serie de puncte

suprafata determinata de un contur închis

Suprapunere straturi, 78, 116

sterge selectie, 38

Taie, 37

Taste directe, 17

Topologia linie, 116

Topologia poligon, 116

Topologia punct, 116

topologie, 77

Topologie, 115

transformare, 112

Transformare, 69, 111

transformare plana, 35, 37

Undo, 37

Unificare segmente, 77

Unitate temporara, 36

vectorizare, 111

WMF, 31, 83, 94Document Info


Accesari: 5571
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )