Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE. OBLIGATIILE TEST GRILA

Drept


UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE DREPT sI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

ANUL IISEMESTRUL I

DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE. OBLIGAŢIILE 1

TESTE GRILĂ

TEST 1

1.     Patrimoniul este compus din:                                               

a.      activ

b.     pasiv

c.     activ si pasiv 21221o145v

2.     O constructie este un bun :                                                  

a.      incorporal

b.     comnsumptibil

c.     imobil

3.     Īn functie de modul de dobāndire, dreptul                            

de proprietate are urmatoarele forme:

a.      dreptul de proprietate al persoanelor fizice

si dreptul de proprietate al persoanelor juridice

b.     dreptul de proprietate dobāndit prin acte juridice

dreptul de proprietate dobāndit prin fapte juridice

c.     dreptul de proprietate publica si dreptul de

proprietate publica

4.     Constituie forma a proprietatii comune pe                            

cote-parti:

a.     coproprietatea obisnuita sau temporara

b.     proprietatea rezolubila

c.     propriatatea anulabila

5.     Actiunile posesorii se clasifica īn:                                         

a.     actiunea īn complāngere si actiunea īn reintegrare

b.     actiunea confesorie si actiunea negatorie

c.     actiunea īn revendicare si actiunea īn resciziune

6. Constituie un mod de transmitere a obligatiilor :                     

a.      novatia

b.     cesiunea de creanta

c.     delegatia

7. Despagubirea care se acorda īn cazul raspunderii civile          

    delictuale este īntotdeauna :

a.      patrimoniala

b.     morala

c.     īn echivalent banesc

8. Rezilierea contractului :                                                         

a.      se aplica īn caz de neexecutare a unor

contracte cu executie instantanee

b.     desfiinteaza retroactiv contractul

c.     se aplica īn cazul neexecutarii unor contracte cu executare succesiva

9. Sanctiunea specifica simulatiei este, de regula :                      

a.      nulitatea absoluta

b.     nulitatea relativa

c.     inopozabilitatea fata de terti a situatiei juridice creata

prin contractul secret si dupa caz, īnlaturarea simulatiei

pe calea actiunii īn simulatie

10. Contractele cu titlu gratuit se clasifica īn :                            

a.      contracte comutative si contracte aleatorii

b.     contracte dezinteresate si liberalitati

c.     contracte principale si contracte accesorii

TEST 2

6.     Dreptul de uzufruct este un drept :                    

a.     real principal

b.     de creanta

c.     real accesoriu

7.     Atributele dreptului de proprietate sunt :            

a.      animus si corpus

b.     jus utendi, jus fruendi si jus abutendi

c.     elementul material si elementul psihologic

8.     Constituie obiect al dreptului de proprietate       

privata:

a.     domeniul privat al statului

b.     domeniul public judetean

c.     domeniul public local

9.     Īn cazul īncheierii unui act de īnstrainare a         

unui imobil de catre unul dintre sotii proprietari

sanctiunea este:

a.      inopozabilitatea

b.     nulitatea absolutac.     nulitatea relativa

5. Constituie servitute legala:                                  

a.      servitutea izvoarelor

b.     servitutea de vedere

c.     servitutea de scurgere a apelor naturale

6. Conform art. 1093 C.civ., plata se poate face :                                

a.      numai de o persoana interesata

b.     numai de o persoana neinteresata

c.     de orice persoana interesata si chiar de o persoana neinteresata

7. Temeiul juridic al raspunderii civile delictuale este :                          

a.      art. 969 C.civ.

b.     art. 998-1003 C.civ.

c.     art. 480 C.civ.

8. Temeiul juridic al invocarii exceptiei de neexecutare a                      

     contractului īl constituie :

a.      interdependenta obligatiilor reciproce din contractul sinalagmatic

b.     principiul pacta sunt servanda

c.     principiul relativitatii efectelor contractului

9. Oferta de a contracta poate fi facuta :                                             

a.      īn scris, verbal sau chiar īn mod tacit

b.     numai īn scris

c.     numai īn mod expres

10.Elementele raportului juridic de obligatie sunt :                                

a.      subiectele, continutul si obiectul

b.     subiectul activ, subiectul pasiv si continutul

c.     subiectul activ, subiectul pasiv si obiectul

TEST 3

1.     Este un drept real principal :                             

a.     dreptul de uz

b.     dreptul de gaj

c.     dreptul de ipoteca

2. Alimentele sunt bunuri :                                     

a.     consumptibile

b.     incorporale

c.     imobile

3.     Atributele dreptului de proprietate publica

se exercita de catre :

a.      stat si particulari

b.     particulari si unitatile administrativ-teritoriale

c.     stat si unitatile administrativ-teritoriale

4.     Bunurile din domeniul privat al statului     

pot fi:

a.      īnstrainate prin acte cu titlu gratuit

b.     date īn plata

c.     vāndute prin licitatie publica

5.     Constituie actiuni petitorii:                                

a.      actiunea īn complāngere

b.     actiunea īn revendicare

c.     actiunea īn reintegrare

6.     Īn functie de opozabilitatea lor, obligatiile civile se clasifica īn :       

a.      obligatii civile perfecte si obligatii civile imperfecte (naturale)

b.     obligatii obisnuite, obligatii reale si obligatii opozabile si tertilor

c.     obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de anu face

7. Contractele cu titlu oneros se clasifica īn :                                       

a.      contracte comutative si contracte aleatorii

b.     contracte dezinteresate si liberalitati

c.     contracte numite si contracte nenumite

8.     Succesorii universali, succesorii cu titlu universal,                          

succesorii cu titlu particular si creditorii chirografari

ai partilor contractului sunt :

a.      parti īn contract

b.     terti fata de contract

c.     succesori ai partilor contractului (avānzi-cauza)

9.     Simulatia este :                                                                              

a.      o exceptie de la opozabilitatea fata de terti a contractului

b.     o aparenta exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului

c.     o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului

10. Īn lipsa unui pact comisoriu, rezolutiunea contractului :         

a.      opereaza de drept
b.     intervine prin simpla vointa a partilor

c.     opereaza numai īn urma pronuntarii unei hotarāri judecatoresti

TEST 4

1. Dreptul de servitute este :                                  

a.     un drept real accesoriu

b.     un drept real principal

c.     un drept de creanta

2. Conform art. 136, alin.3 din Constitutie,             

    marea teritoriala face obiectul :

a.      proprietatii comuna pe cote parti

b.     proprietatii publice

c.     proprietatii private

3.     Caracterele dreptului de proprietate publica       

sunt:

a.     inalienabilitatea, imprescriptibilitatea si insesizabilitatea

b.     alienabilitatea, prescriptibilitatea si sesizabilitatea

c.     prescriptibilitatea extinctiva si prescriptibilitatea achizitiva

4.     Elementele posesiei sunt:                                  

a.     animus si corpus

b.     uzus, fructus si abuzus

c.     jus fruendi, jus utendi si jus abutendi

5. Constituie servitute naturala:                              

a.      servitutea de vedere

b.     servitutea de trecere

c.     servitutea izvoarelor

3.     Partile raportului juridic rezultat īn urma platii lucrului            

nedatorat sunt :

a.      gerantul si geratul

b.     solvens si accipiens

c.     gestionarul si gestionatul

4.     Raspunderea civila delictuala este:                                                 

a.     o sanctiune civila cu caracter reparator

b.     o pedeapsa

c.     o forma a raspunderii contractuale

5.     Raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor este                  

reglementata de:

a.      art. 1002 Cod civil

b.     art. 1001 Cod civil

c.     art. 1000 alin. 3 Cod civil

9. Stabilirea despagubirilor (daunelor-interese) nu se poate face: 

a.     numai prin vointa excusiva a debitorului despagubirilor

b.     prin conventia partilor

c.     pe cale judecatoreasca

10.Modurile de stingere a obligatiilor care duc la realizarea                   

     creantei creditorului sunt:

a.      remiterea de datorie si imposibilitatea fortuita de executare

b.     compensatia, confuziunea si darea īn plata

c.     darea īn plata, confuziunea si remiterea de datorie

TEST 5

1. Este un drept real accesoriu :                             

a.      dreptul de uz

b.     dreptul de uzufruct

c.     dreptul de gaj

2. Dreptul de abitatie este :                                    

a.      un drept de creanta

b.     un drept real accesoriu

c.     un drept real principal

3.     Titularii (subiectii) dreptului de proprietate         

publica pot fi :

a.     comuna si orasul

b.     persoanele fizice

c.     orice persoane juridice

4.     Caracterele dreptului de proprietate privata        

sunt:

a.      inalienabilitatea, imprescriptibilitatea si insesizabilitatea

b.     alienabilitatea, prescriptibilitatea si sesizabilitatea

c.     prescriptibilitatea extinctiva si prescriptibilitatea achizitiva

5.     Īncetarea coproprietatii fortate asupra               

partilor comune din cladirile cu mai multe

apartamente se poate realiza:

a.     prin hotarārea adunarii generale a proprietarilor

b.     prin hotarārea majoritatii proprietarilorc.     prin acordul tuturor proprietarilor

6.     Dupa sanctiunea juridica care le este proprie, obligatiile se              

clasifica īn:

a.      obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de a nu face

b.     obligatii pozitive si obligatii negative

c.     obligatii civile prefecte si obligatii civile imperfecte (naturale)

7. Dupa modul de formare, contractele se clasifica īn:                         

a.      contracte consensuale, contracte solemne si contracte  reale

b.     contracte sinalagmatice si contracte unilaterale

c.     contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit

8. Este posibil īn dreptul civil romān ca o persoana straina                  

de contract  sa fie obligata printr-un contract la care nu a fost parte ?

a.      da

b.     nu

c.     depinde de tipul contractului

9. Promisiunea faptei altuia :                                                               

a.      este o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului

b.     este o exceptie aparenta de la principiul relativitatii efectelor contractului

c.     este o exceptie de la opozabilitatea fata de terti a contractului

10.Ipoteca este:                                                                                 

a.      o garantie personala

b.     o garantie reala mobiliara

c.     o garantie reala imobiliara

 

TEST 6

2.     Īn functie de posibilitatea de īnlocuire unele       

cu altele īn executarea unei obligatii, bunurile se clasifica īn :

a.     fungibile si nefungibile

b.     frugifere si nefrugifere

c.     mobile si imobile

3.     Conform art. 136, alin.3 din Constitutie,            

apele cu potential energetic valorificabil de

interes national fac obiectul exclusiv al :

a.      proprietatii private

b.     propriatatii publice

c.     proprietatii comune pe cote parti

4.     Pot constitui moduri de īncetare a dreptului

de proprietate publica:

a.     pieirea bunului pe cale naturala

b.     donatia

c.     uzucapiunea

5.     Īncetarea coproprietatii fortate se poate   

realiza prin:

a.      vointa unuia dintre proprietari

b.     partaj

c.     expropriere pentru cauza de utitlitate publica

5. Avulsiunea este:                                       

a.     un caz de accesiune naturala

b.     un caz de accesiune artificiala

c.     un caz de accesiune mobiliara

6. Partile raportului juridic rezultat īn urma gestiunii de afaceri sunt :     

a.      gerantul si geratul

b.     solvens si accipiens

c.     gestionarul si gestionatul

7. Raspunderea reglementata de art. 998-1003 Cod civil este               

    o forma a raspunderii:

a.      penale

b.     administrative

c.     civile

8.     Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este          

     reglementata de:

a.      art. 1003, alin.3 Cod civil

b.     art. 998 Cod civil

c.     art. 1000, alin.4 Cod civil

9.     Suma de bani pe care debitorul trebuie sa o plateasca pentru          

     fiecare zi de īntārziere īn cazul obligatiei de a face constituie:

a.      daune cominatorii

b.     daune moratorii

c.     daune compensatorii

10.Constituie un mod de transformare a obligatiilor:                   

a.      novatia

b.     cesiunea de creanta

c.     subrogatia īn drepturile creditorului prin plata creantei


loading...Document Info


Accesari: 12192
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )