Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Formular_de_cerere_de_finantargte_nerambursabila_CBC

economieAnexa A


Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Programul Phare CBC Romania – Bulgaria 2005


Schema de GrantFormularul de cerere de finantare nerambursabila

Pentru Solicitarea de propuneri de proiecte – anul 2005Licitatie deschisa de propuneri de proiecte


Prioritatea 3: Protectia si Dezvoltarea Durabila a Mediului

Masura 3.1: Protectia si Dezvoltarea Durabila a Mediului


Linia bugetara:

Referinta RO 2005/017-535.01.01 sau RO 2005/017-535.01.02
Termenul limita pentru primirea aplicatiilor: 1 Octombrie 2007

Numele solicitantului:

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ZONALA MEDGIDIA
Dosar nr.


(numai pentru uz oficial)


NOTA


Toate datele cu character personal (cum ar fi numele, adresa, CV-ul, etc.) mentionate in formularul de cerere de aplicatie vor fi procesate in conformitate cu Regulamentul nr. 45/2001 a Parlamentului European si a Consiliului din 18 Decembrie 2000, privind protectia persoanelor, procesarea datelor personale de catre institutiile si organismele europene si libera circulatie a acestor date. Raspunsurile la intrebarile existente in formularul de aplicatie sunt necesare pentru evaluarea cererii de finantare nerambursabila si vor fi procesate doar cu acest scop de catre departamentul insarcinat de catre Comunitatea Europeana cu programul de finantare nerambursabila. La cerere, puteti trimite, corecta sau completa datele personale. Pentru orice nelamurire privitoare la aceste date, va rugam sa contactati departamentul Comisiei Europene caruia i s-a repartizat acest formular. Beneficiarii pot depune in orice moment o plangere impotriva procesarii datelor lor personale la “European Data Protection Supervisor” (Jurnalul Oficial L8, 12.1.2001))


Va rugam sa cititi si sa completati acest formular cu toata atentia, in conformitate cu prevederile Ghidului Aplicantului.


Va atragem atentia ca procedura a fost modificata. Evaluarea aplicatiei dvs. va fi efectuata numai daca nota conceptuala a fost selectata provizoriu. Aplicatia dvs. va fi supusa apoi evaluarii. Verificarea conformitatii cu criteriile de eligibilitate se va efectua numai pentru propunerile de proiecte care au fost selectate provizoriu in functie de punctajul obtinut dupa evaluare, pe baza documentelor justificative solicitate de Autoritatea Contractanta si a Declaratiei Aplicantului, semnata si transmisa impreuna cu aplicatia propriu-zisa.


FORMATUL NOTEI CONCEPTUALE


Nota conceptuala trebuie sa raspunda celor 4 sectiuni in maxim 4 pagini (maximum 1 pagina pentru fiecare sectiune – fontul nu poate fi mai mic decat Arial 10). Orice Nota conceptuala care nu corespunde acestor cerinte de baza va fi respinsa fara a fi evaluata.


1. Sumarul actiunii

Va rugam furnizati urmatoarele informatii:

Scurta descriere a actiunii propuse.

Proiectul “Natura prietenie fara frontiere” va fi implementat prin programul de cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria, prin parteneriatul intre Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia (ADZ Medgidia), Asociatia pentru colaborare si dezvoltare transfrontaliera “Dobrogea Dunareana” din Silistra (ADD Silistra), Agentia pentru Protectia Mediului Constanta (APM Constanta), Directia Silvica Constanta (DS Constanta) si Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Constanta (OSPA Constanta).

Proiectul isi propune sa sustina dezvoltarea integrata a mediului in zona de frontiera prin intarirea parteneriatului interinstitutional romano-bulgar, actiuni comune de studii si cercetari in urmatoarele domenii:

instalarea perdelelor si siturilor forestiere,

identificarea resurselor naturale si cultivate utilizabile in obtinerea energiilor alternative,

punerea in functie a unui Centru zonal de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale.

Activitatile proiectului prin implementare vor duce la refacerea biodiversitatii in zona de granita, scaderea emisiilor de CO2, estetizarea zonei din punct de vedere al peisajului cultivat, identificarea siturilor Natura 2000. Documentele realizate prin proiect vor sustine strategia de dezvoltare a teritoriilor de frontiera, vor sta la baza implementarii strategiei Europene si Nationale pentru protectia mediului.


2. Relevanta:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

Cat de relevanta este propunerea dvs. pentru nevoile si constrangerile din tara(tarile)sau din regiunea tinta?

In principal propunerea de proiect sustine refacerea mediului natural din zonele de frontiera, aceasta reprezinta o actiune importanta in programele de cooperare transfrontaliere.

Refacerea perdelelor si siturilor forestiere va crea noi habitate pentru animalele salbatice, va creste atractivitatea turistica a zonelor, va spori calitatea activitatilor agricole, va crea noi surse de venituri pentru populatie, noi locuri de munca prin implementarea meseriilor specifice. Centrul de formare si cercetare va reprezenta un suport pedagogic si stiintific pentru pregatirea in meseriile specifice in mesemediului si protectiei acestuia.

Pe de alta parte se vor completa deficitul de informatii care a fost identificat in ambele zone cu privire la Siturile Natura 2000 si va crea o noua provocare bilaterala de a identifica proiecte comune.

Prin implementare proiectul va participa la integrarea economica prin conservarea mediului natural, diversificarea activitatilor din zona rurala, expansiune economica in zonele de granita prin dezvoltarea turismului si extensia acestuia de la Dunare sau Marea Neagra spre zonele impadurite din interior.

In ansamblul sau proiectul va raspunde implementarii Agendei Lisabona prin promovarea cunostintelor bazate pe managementul biodiversitatii, practici inovative in zona prin utilizarea energiilor neconventionale - energie verde, implementarea de noi tehnologii si meserii in aceste zone.

Centrul de formare va oferi elemente inovante in domeniul energiilor verzi, va pastra parteneriatul prin organizarea continua a formarilor dar si ca element de diseminare pentru realizarile proiectului, va participa la intensificarea cooperarii intre decidorii locali, agricultori, antreprenori, investitori si experti.


Care sunt problemele care trebuie rezolvate si nevoile care trebuie avute in vedere?

In ansamblu proiectul trebuie sa aiba in vedere rezolvarea urmatoarele probleme:

probleme de natura fizica ale mediului din regiunea de frontiera:

pericolul desertificarii;

eroziunea solului;

disparitia lacurilor si a baltilor;

disparitia unor specii de animale si plante;

disparitia lemnului ca sursa de venituri.

probleme care se adreseaza resursei umane:

foarte slaba intelegere a legislatiei de mediu;

slaba pregatire a populatiei cu privire la importanta biodiversitatii;

slab management al resurselor de mediu;

foarte slaba intelegere a cadrului legislativ national si Natura 2000.


Care sunt actorii implicati (beneficiari finali, grupuri tinta)?

Grupul tinta va fi format din 7 agenti de dezvoltare din cadrul celor 7 primarii care compun Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia, 7 consilieri locali care au sarcina in domeniul protectiei mediului si 3 membri ai ADZ Medgidia din partea romana. Din partea bulgara grupul tinta va fi format din 7 agenti de dezvoltare din zona Silistra, 3 membii ai ADD Silistra, 7 consilieri locali din Districtul Silistra.

Beneficiarii finali sunt 2500 de agenti economici din domeniul agricol, horticol, zootehnic, prelucrarea produselor agricole, turism din cele doua teritorii de frontiera, reprezentanti din 14 comunitati locale din cele doua teritorii de frontiera, 6 ONG-uri din Romania si Bulgaria cu activitati in dezvoltare durabila si protectia mediului, populatia zonelor care va beneficia de noua calitate a mediului, turisti, antreprenoriatul din cele doua zone, mediul educational local care va beneficia de un centru specializat in formare specifica domeniului resurselor naturale.


Care sunt obiectivele si rezultatele asteptate?

Obiectivul specific al proiectului este promovarea cooperarii transfrontaliere in domeniul protectiei si dezvoltarii durabile a mediului prin realizarea studiilor, cercetarilor si identificarea planurilor de actiune comune pentru a intari pe viitor parteneriatul transfrontalier in domeniul protectiei mediului.

Obiective specifice:

intarirea cooperarii interinstitutionale intre zonele Medgidia si Silistra;

crearea echipei tehnice de proiect (Romania si Bulgaria) in implementarea actiunilor specifice de dezvoltare durabila a mediului;

elaborarea studiilor si cercetarilor pentru infiintarea perdelelor forestiere;

identificarea pe teren a siturilor Natura 2000;

promovarea implementarii energiilor verzi;

realizarea studiilor de fezabilitate pentru punerea in functie a “Centrului de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale”.

Rezultate asteptate:

Cooperare interinstitutionala transfrontaliera deschisa, pe termen lung prin organizarea in comun a actiunilor:

14 agenti de dezvoltare (echipa tehnica de proiect) din cadrul primariilor din zona Medgidia   (7agenti) si Silistra (7agenti) pregatiti in domeniul protectiei mediului, politici de mediu, actiuni Natura 2000, care vor lucra impreuna cu expertii de mediu din cadrul parteneriatului la elaborarea studiilor;

Studii de fezabilitate pentru instalarea perdelelor de protectie si a siturilor forestiere;

Proiecte tehnice pentru infiintarea perdelelor de protectie si a siturilor forestiere;

Cercetari si studii de prefezabilitate pentru identificarea surselor de plante oleaginoase si determinarea potentialului de obtinere a biodisel-ului;

Studiu de prefezabilitate pentru identificarea resurselor naturale de producere a biogazului;

Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru punerea in functie a “Centrului de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale”;

Studiu pentru realizarea independentei energetice a centrului de formare.


Plusvaluarea proiectului este consolidarea cooperarii interinstitutionale si transfrontaliera, prin implicarea reprezentantilor locali din cele doua tari la actiuni comune de cercetare si analiza, formari specifice si seminarii.

Proiectul va realiza documente finale (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) care vor sta la baza infiintarii perdelelor si siturilor forestiere, a centrului de formare si cercetare.

Actorii implicati in proiect vor capata competente specifice de analiza si diagnoza a mediului dar si competente de dezvoltare durabila. Echipa tehnica de proiect va fi capabila sa ofere consultanta in domeniul dezvoltarii integrate a mediului natural atat in Bulgaria cat si in Romania.

Persoanele implicate in proiecte vor intelege importanta socio-economica a ariilor Natura 2000 mai ales in zonele de frontiera.

Centrul de formare si cercetare va promova noi meserii si practici inovative in domeniul energiei verzi.

Implicarea actorilor din zonele de frontiera din sistemul guvernamental si nonguvernamental in actiuni de sustinere a dezvoltarii durabile a mediului ( unul din principalele elemente ale politicii de mediu in Uniunea Europeana) .

De asemenea proiectul prin implementare va crea noi locuri de munca si noi meserii.


3. Metodologie si sustenabilitate:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

Care sunt principalele activitati ale proiectului?

Principalele activitati ale proiectului sunt:

1) activitati de mangement a proiectului:

intalnire de lucru a partenerilor proiectului pentru a se asigura implementarea acestuia in functie de calendarul propus;

elaborarea documentelor de angajare a echipei de management si alte persoane angajate prin proiect;

pregatirea rapoartelor.

2) campanie de informare:

elaborarea si distribuirea materialelor de informare si promovare in cele doua teritorii (pliante cu tema dezvoltarii durabile a mediului si pagina WEB);

seminar tematic (1) la Medgidia cu durata de 3 zile pentru a fi prezentate standarde nationale de mediu din România, stabilirea modului de implementare a energiilor verzi in mediul economic local si instalarea centrului de formare si cercetare pentru resurse naturale la Medgidia, vizita de studiu in teren;

seminar tematic (2) la Silistra cu durata de 3 zile pentru a fi prezentate standardele nationale de mediu din Bulgaria, stabilirea modului de implementare a energiilor verzi in mediul economic local, studierea posibilitatilor de recunoastere a calificarilor obtinute in cadrul centrului de la Medgidia in Bulgaria, vizita de studiu in teren.

3) activitati de instruire, studii si proiectare:

pregatirea echipei tehnice de proiect pentru a fi competenta sa aplice instrumentele de studiu si cercetare in teritoriu si pentru a intelege legislatia de mediu si standardele UE;

elaborarea diagnozei locale in domeniul protectiei mediului si a resurselor naturale pentru energie verde;

pregatirea documentatiei si organizarea licitatiilor publice pentru atribuirea lucrarilor care se subcontracteaza;

elaborarea studiului de fezabilitate pentru instalarea perdelelor si a siturilor forestiere;

elaborarea proiectelor tehnice de infiintare a perdelelor si siturilor forestiere;

elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru infiintarea centrului de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale;

organizarea unei sesiuni de 4 zile (2 in România si 2 in Bulgaria) pentru a se prezenta si valida studiile elaborate si rezultatele proiectului.

4) activitati de public-relation:

- organizarea a 4 evenimente promotionale –conferinta de presa (2 in Romania si 2 in

Bulgaria), minim 2 prezentari in reteaua de TV locala/nationala din Romania si Bulgaria, minim

4 aparitii in presa scrisa locala/nationala din Romania si Bulgaria.


3.2 Care vor fi principalii parteneri in implementare, care este amploarea relatiilor cu acestia (de cât timp aveti relatii cu acestia) si cum vor fi implicati in proiect?


Partener 1) Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia - este constituita in anul 2005 prin asocierea municipiului Medgidia cu 6 comunitati limitrofe (Castelu, Cuza Voda, Tortoman, Silistea, Mircea Voda, Pestera). Parteneriatul si relatiile cu Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea Dobrogea” din Silistra dateaza de 3 ani prin participarea la evenimente culturale organizate in comunitatile Medgidia si Silistra. Prin implementarea proiectului se va largi aria de activitatilor parteneriale si se va pune in functie un instrument de colaborare pe termen lung prin activitati specifice dezvoltarii durabile a mediului in zona de granita si posibilitatea de a colabora in proiecte viitoare de interes comun. Reprezentantii comunitatilor locale care de fapt sunt membrii fondatori ai celor doua asociatii prin intermediul proiectului vor fi implicate in actiuni si evenimente bilaterale, formari si seminarii si implementarea practicilor pozitive ale programului Natura 2000.

Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia se va implica in coordonarea proiectului, asigurarea derularii la termenele stabilite a obiectivelor propuse prin proiect, mentinerea spiritului de echipa intre toti partenerii proiectului.

Partener 2) Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea   Dobrogea” din Silistra - se va implica in implementarea proiectului in zona Silistra, va organiza evenimentele locale din Bulgaria, va selecta grupul tinta propus, va participa cu 3 experti in actiunile   de studiu, analiza si diagnoza, va implica grupul tinta in actiunile de formare specifice, de asemenea se va implica in punerea in functie a Centrului de formare si cercetare pentru resurse naturale.

Partener 3) Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, este un colaborator cu istoric al municipalitatilor componente a ADZ Medgidia, va oferi expertiza in domeniul diagnozei mediului, va pregati materialele educationale pentru sesiunile de fo 13513x2314n rmare si pentru seminarii, se va implica in organizarea laboratoarelor specifice protectiei mediului din cadrul Centrului de formare si cercetare pentru resurse naturale.

Partener 4) Directia Silvica Constanta - este un partener important al Asociatiei de Dezvoltare Zonala Medgidia implicat in activitati de elaborare a strategiei locale de dezvoltare, proiectarea siturilor forestiere, aprovizionarea cu material forestier. Se va implica in pregatirea documentatiei in vederea elaborarii proiectului tehnic de infiintare a perdelelor si siturilor forestiere.

Partener 5) Oficiul de studii pedologice si agrochimice Constanta - este institutia care dovedeste colaborarea de lunga durata in zona de dezvoltare Medgidia, prin elaborarea documentelor de cartare a terenurilor, identificarea zonelor de eroziune si participarea la mai multe proiecte de cooperare externa si interna.

In proiect OSPA se va implica in elaborarea materialelor strategice pentru reducerea desertificarii zonelor, va elabora un set de masuri pe termen scurt si lung pentru stoparea degradarii terenurilor. Aceste materiale vor fi utilizate la elaborarea studiilor de fezabilitate. De asemenea se va implica in organizarea laboratoarelor de studio solului din cadrul Centrului de formare si cercetare pentru resurse naturale.


Cum isi va demonstra proiectul sustenabilitatea (cum va deveni sustenabil)?

Sustinerea financiara se va realiza prin organizarea evenimentelor similare utilizand surse locale de finantare, atragerea altor finantari externe prin programele CBC, Planul Operational Sectorial pentru Mediu, Planul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Planul Operational pentru Dezvoltare Rurala, Planul Operational Regional. Centrul de formare si cercetare va beneficia de sustinerea financiara locala a municipalitatilor componente ale Asociatiei de Dezvoltare Zonala Medgidia.

Pe termen scurt sustinerea va fi asigurata prin aplicarea programelor de finantare nationale si europene pentru instalarea perdelelor si siturilor forestiere (programe Romsilva si de dezvoltare rurala 2007-2013). Formarea in meserii specifice domeniului resurselor naturale se va realiza prin aplicare la POSDRU si programe Life Long Learning. Construirea spatiilor de formare si cercetare se va realiza prin programele CBC, POR, PNDR. Activitatile de cercetare se vor sustine prin proiecte MAKIS, FP7, INFRATECH, INTERREG.

La nivel institutional, proiectul se va sustine prin functionarea Centrului de formare si Cercetare pentru resurse naturale de la Medgidia care va reuni continu formabili si formatori atat din Medgidia si Silistra cat si din partea partenerilor proiectului.

La nivelul politicilor, proiectul va participa la implementarea politicilor de mediu in regiunile   de frontiera, va implica decidorii locali in continuarea actiunilor de sustinere a dezvoltarii durabile a mediului, va participa la elaborarea strategiilor comune de dezvoltare.


Proiectul va avea efecte multiplicatoare?

Punerea in functie a Centrului de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale va asigura activitati continue de formare si cercetare in beneficiul tuturor pertenerilor din proiect.

Se va studia impreuna cu partenerul din Bulgaria posibilitatea recunoasterii calificarilor.

Prin implementare proiectul va duce la crearea de noi locuri de munca in noi domenii de activitate.

Implementarea proiectului in cele doua teritorii va realiza extensia acestuia spre teritoriile vecine in   care au fost identificate aceleasi probleme de dezvoltare durabila a mediului (lipsa perdelelor de protectie, terenuri degradate, pericol de desertificare, utilizarea resurselor naturale in obtinerea energiei verzi.

Se preconizeaza o crestere economica vizibila dupa un an de la finalizare, dar si cresterea competitivitatii si performantei locale a resurselor umane.


4. Expertiza si capacitate operationala:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

Care este experienta organizatiei dvs. in managementul proiectelor?

Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia cu toate ca este destul de tanara, este deja implicata in mai multe proiecte cu finantare externa care sunt deja in derulare. ADZ Medgidia se bazeaza de asemenea pe competenta echipei de lucru care are experienta de peste 6 ani in derularea proiectelor de finantare prin fonduri PHARE, Educatie si Cultura. ADZ Medgidia nu a participat la programe PHARE CBC, dar are experienta in parteneriatul cu institutii din Bulgaria prin proiecte Life Long Learning, dar si prin proiecte locale culturale.

Proiecte in curs de implementare ale ADZ Medgidia:

proiect VATRA – Valorizarea prin formare a spatiului rural – proiect de mobilitati internationale prin programul LLL - finantare 37.000 euro;

proiect One to One (Model educational personalizat pentru invatamant deschis la distanta), proiect pilot LLL cu parteneri din 6 tari (1 partener din Bulgaria – Agentia Nationala pentru Invatamant Vocational si Tehnic) - finantare 320.000 euro;

proiect RURALITY ( Dezvoltarea pedagogiei in mediul rural) pilot LLL cu parteneri din 7 tari - finantare de 540.000 euro;

proiect Divesity in SME’s, proiect european prin programul PROGRESS - finantare 1.000.000 euro - parteneri din 10 tari ale Uniunii Europene;

proiect INTEREG I-RECORA ( Scaderea emisiilor de CO2 in mediul rural prin   implementarea energiilor verzi) - finantare 2.5 milioane euro - parteneri din 6 state UE;

Alte proiecte coordonate de fondatorii Asociatiei de Dezvoltare Zonala Medgidia:

proiect PHARE „Atelier de productie beton celular usor (BCU)” in Municipiul Medgidia, cu finantare de 54.334,6 Euro;

proiect PHARE Serviciul de informare cetateni si administrare resurse proprii” Primaria Medgidia - Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, cu finantare de 15.800 Euro

proiect PHARE „Achizitie echipamente IT la nivel local pentru o descentralizare financiara fluenta, Primaria Medgidia - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, cu finantare de 20.000 Euro

proiect PHARE Mediu „Reabilitarea sistemelor municipale existente de transport si colectare deseuri – Phare 2004”, Primaria Medgidia, cu finantare de 618.328 Euro;

proiect SAPARD – Alimentare cu apa in comuna Silistea, satele Silistea si Tepes Voda, Primaria Silistea, cu finantare de 1.587.000 ron;

proiect SAPARD – Impietruire drumuri 17 km in comuna Castelu, Primaria Castelu;

proiect finantat prin Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare - comuna Cuza Voda   intitulat “Utilaje pentru Asociatia Agricola a Romilor din Cuza Voda” in valoare de 291.176 Ron.


Partenerul din Silistra este implicat in mai multe proiecte locale adresate dezvoltarii mediului dar si prin proiectul CBC “Sustinerea dezvoltarii si conservarea biodiversitatii”, dispune de o echipa proprie de experti in domeniul dezvoltarii mediului dar dovedeste colaborarea permanenta cu 14 experti externi in domeniul resurselor naturale.

Partenerii Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Directia Silvica Constanta, Oficiul pentru studii Pedologice si Agrochimice Constanta, sunt institutii publice care ofera expertiza locala in domeniul protectiei mediului, managementul resurselor naturale, managementul ariilor protejate, implementarea politicilor nationale si europene in domeniul protectiei mediului.


FORMULARUL COMPLET AL APLICATIEI


I. ACŢIUNEA

1. DESCRIERE


Titlu : Natura prietenie fara frontiere
Locatia (locatiile


Ţara / tari, regiune / regiuni, oras / orase

Actiunea va fi localizata in Romania si Bulgaria, respectiv judetul Constanta – municipiul Medgidia si districtul Silistra – orasul Silistra. Anumite activitati vor fi promovate pe toata zona de frontiera romano-bulgara.

Costuri totale eligibile ale actiunii

Suma solicitata de la

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

( Romania)

% din costul eligibil total al actiunii

104.069 EUR

93.269 EURN.B. Procentul din totalul costurilor eligibile se calculeaza prin impartirea Sumei solicitate de la Autoritatea Contractanta la Costul eligibil total al actiunii si inmultirea cu 100.


Sumar


Maxim 1 pagina

Durata actiunii

12 luni

Obiectivele actiunii

Obiectivul specifica al proiectului este: Promovarea cooperarii transfrontaliere in domeniul protectiei si dezvoltarii durabile a mediului prin realizarea studiilor, cercetarilor si identificarea planurilor de actiune comune pentru a intari pe viitor parteneriatul transfrontalier in domeniul protectie mediului.

Obiective generale:

Intarirea cooperarii interinstitutionale intre zonele Medgidia si Silistra.

Elaborarea studiilor si cercetarilor (studii de prefezabilitatea, fezabilitatea si proiecte tehnice) Identificarea pe teren a siturilor Natura 2000

Promovarea implementarii energiilor verzi.

Realizarea studiilor pentru punerea in functie a “Centrului formare si cercetare in domeniul resurselor naturale”

Partener(i)

Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia, Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere Dunarea Dobrogea din Silistra, Agentia pentru protectia mediului Constanta, Directia Silvica Constanta, Oficul de studii pedologice si agrochimice Constanta.

Grup (grupuri tinta)

7 agenti de dezvoltare din cadrul celor 7 primariilor care compun Asociatia pentru dezvoltare zonala Medgidia, 7 consilieri locali si 3 membri ai ADZ Medgidia din partea romana. Din partea bulagara grupul tinta va fi format din 7 agenti de dezvoltare din zona Silistra, 3 membrii ai Asociatiei Dunarea Dobrogea, 7 consilieri locali din Districul Silistra.

Beneficiari finali

2500 de agenti economici din domeniul agricol, horticol, zootehnic, prelucrarea produselor agricole, turism din cele doua teritorii de frontiera, reprezentatnti din 14 comunitati localedin Romania si Bulgaria, 6 ONG din RO si BG, populatia locala

Rezultate estimate

Cooperare interinstitutionale transfrontaliera deschisa, pe termen lung. 14 agenti de dezvoltare pregatiti in domeniul protectiei mediului, politici de mediu, actiuni Natura 2000, Studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru instalarea perdelelor de protectie si a siturilor forestiere. Studii si cercetari pentru identificarea surselor naturale pentru obtinerea eneriilor verzi. Studiul de fezabilitatea si proiect tehnic pentru Centrul de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale. – Studiu pentru realizarea independentei energetice a centrului de formare.

Activitati principale

1) Activitati de mangement a proiectului:

-Intalnire de lucru la Medgidia a partenerilor proiectului pentru a se asigura strategia de implementarea -Elaborarea documentelor de angajare a echipei de management si alte persoane engajate prin proiect, - pregatirea rapoartelor.

2) Campanie de informare

- Elaborarea si distribuirea materialelor de promovare in RO si BG. -Organizare seminar (1) la Medgidia; -Organizare seminar (2 ) la Silistra.

3) Activitati de instruire, studii si proiectare:

-Pregatirea grupului tinta pentru a fi competent sa aplice instrumentele de studiu si cercetare in teritoriu; -Elaborarea diagnozei locale in domeniul protectiei mediului si a resurselor naturale pentru energie verde; -Pregatirea documentatiei si organizarea licitatiilor publice pentru atribuirea lucrarilor care se subcontracteaza; -Elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru instalarea perdelelor si a siturilor forestiere; -Elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru infiintarea centrului de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale; -Organizarea unei sesiuni de 4 zile (2) in RO si (2) in BG pentru a se prezenta si valida studiile elaborate si rezultatele proiectului.

4) Activitati de public-relation

-Organizarea a 4 evenimente promotionale; –Conferinta de presa (2 in RO si 2 in BG); - Minim 2 prezentari in reteaua de TV locala/nationala din RO si BG; -Minim 4 aparitii in presa scrisa locala/nationala din RO si BG; -Elaborarea si printarea in cele doua limbi (pliante, postere, promovare website); -Elaborarea, printarea si distribuirea documentelor finale ale reuniunilor in limba romana si bulgara.


Unde este posibil, indicati in mod clar sectorul, tema sau aria geografica la care se refera actiunea propusa, asa dupa cum se mentioneaza in Solicitarea de propuneri de proiecte.


ObiectiveMaximum 1 pagina. Descrieti obiectivul / obiectivele general(e) la care va contribui actiunea si obiectivul specific pe care actiunea isi propune sa îl atinga.


Integrarea celor doua state in Uniunea Europeana din acest an, reprezinta un exercitiu al regiunilor de granita in ceea ce priveste capacitatea de a intelege si aprecia eforturile nationale, de a instala pe termen lung un mediu natural durabil cu activitatea benefica pentru populatia de frontiera a RO si BG in principal dar si pentru a realiza un impact major benefic, la nivel global in scaderea emisiilor de CO2 si pentru a influenta schimbarile climatice prin care trece planeta in ultimii ani.

In acest sens obiectivul general al proiectului contribuie la consolidarea parteneriatului interinstitutional si la proiectarea in comun a masurilor de protejare si mentinere a durabilitatii mediului natural.

Obiectivul specific al proiectului este promovarea cooperarii transfrontaliere in domeniul protectiei si dezvoltarii durabile a mediului prin realizarea studiilor, cercetarilor si identificarea planurilor de actiune comune pentru a intari pe viitor cooperarea transfrontaliera in domeniul protectiei mediului.

Obiective generale:

 • Intarirea cooperarii interinstitutionale intre zonele Medgidia si Silistra - cooperarea interinstitutionala nu se va limita numai la partenerii proiectului ci va cuprinde institutiile publice din cele doua zone prin implicarea in activitatile proiectului a decidorilor locali, a agentilor de dezvoltare din cadrul a 14 primari componente a celor doua zone de dezvoltare (Medgidia si Silistra );
 • Pregatirea echipelor de lucru formate din agenti locali de dezvoltare, consilieri locali, membrii ai ADZ Medgidia si membrii ai ONG de mediu din zona Silistra (definiti ca grup tinta) pentru a utiliza instrumente de diagnoza a teritoriilor. Aceste instrumente sunt realizate anterior conceptiei prezentului proiect si reprezinta instrumente de lucru ale Agentiei pentru Protectia Mediului, OSPA, Directia Silvica;
 • Elaborarea studiilor si cercetarilor pentru refacerea perdelelor si siturilor forestiere. Acest obiectiv va fi realizat prin utilizarea diagnozei in teren si va beneficia de coordonarea expertilor din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, Directia Silvica Constanta, Oficiul pentru studii pedologice si agrochimice Constanta si expertii in domeniul protectiei mediului din partea Asociatiei pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere ‘Dunarea Dobrogea” din Silistra;
 • Identificarea pe teren a siturilor Natura 2000 se va face prin utilizarea hartilor puse la dispozitie de parteneri, se va elabora un plan comun de interventie prin programe specifice conservarii mediului;   
 • Promovarea implementarii energiilor verzi este o extensie a proiectului INTERREG RECORA si va avea in vedere constientizarea mediului economic local in implementarea energiilor verzi;
 • Realizarea studiului de fezabilitate pentru punerea in functie a Centrului de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale si dezvoltarea sistemelor educative pentru formarea continua, este de asemenea o extensie a proiectului RECORA, centru va beneficia de laboratoare de studiu mediului, pedologie, obtinerea biodisel-ului si biogaz.

FundamentareMaximum 3 pagini. Va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:


Relevanta actiunii pentru obiectivele si prioritatile programului


Prin implementare proiectul se pliaza pe cadrul general al programelor PHARE CBC pentru ca promoveaza cooperarea regiunilor de granita din tarile Europei Centrale si de Est cu regiunile adiacente din tara vecina (Romania si Bulgaria) astfel încât sa ajute regiunile de granita sa depaseasca problemele de dezvoltare specifice ce pot aparea, inter alia, din partea lor în cadrul economiei nationale, în interesul populatiei locale si într-o anumita masura compatibile cu protectia mediului.

Relevanta fata de programul PHARE CBC 2005, proiectul se pliaza pe obiectivul general al programului promovarea dezvoltarii economice durabile a regiunii de granita Romania-Bulgaria, cu scopul de a reduce caracterul periferic, prin cresterea cooperarii transfrontaliere intre sectoarele privat si public si intre persoane prin implicarea a 14 comunitati de granita reunite in 2 asociatii locale si antrenarea in proiect a decidorilor locali, profesionisti, ONG-uri agenti economici din mediul rural si urban. Prin implementare proiectul va crea o adevarata revigorare naturala si economica a zonei de frontiera.

Relevanta fata de obiectivul proiectului propus se materializeaza prin promovarea actiunilor de refacere a mediului natural si a biodiversitatii, identificarea ariilor protejate si aplicarea de strategii comune prin Natura 2000, utilizarea resurselor locale in obtinerea energiilor verzi.

Relevanta fata de obiectivele specifice:

Intarirea cooperarii interinstitutionale intre zonele Medgidia si Silistra prin propunerea si implementarea planurilor de actiune comuna in domeniul dezvoltarii durabile si implementarii programelor Natura 2000;

Pregatirea echipei tehnice de lucru va permite utilizarea in comun a instrumentelor de cercetare si diagnoza si transferabilitatea studiilor si cercetarilor la nivel de concept.

Elaborarea studiilor si cercetarilor care sunt documente transferabile ca metoda de lucru si vor sta la baza extensiei proiectului in alte zone;

Identificarea pe teren a siturilor Natura 2000 va permite elaborarea unor strategii comune de cooperare pe termen lung pentru sustinerea ariilor protejate;

Promovarea implementarii energiilor verzi este o masura importanta in dezvoltarea economica locala si utlizarea resurselor locale naturale si cultivate;

Dezvoltarea Centrului de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale va participa la cresterea competitivitatii capitalului uman din cele doua zone, cresterea performantei individuale, calificari si recalificari, implementarea de noi meserii.


Identificarea nevoilor si constrângerilor observate în tara/tarile tinta, in special in regiunea/regiunile vizate

Probleme de natura fizica ale mediului din regiunea de frontiera:

pericolul desertificarii;

eroziunea solului;

disparitia lacurilor si a baltilor;

disparitia unor specii de animale si plante;

disparitia lemnului ca sursa de venituri.

Probleme care se adreseaza resursei umane:

foarte slaba intelegere a legislatiei de mediu;

slaba pregatire a polulatiei cu privire la importanta biodiversitatii;

slab management al resurselor de mediu;

foarte slaba intelegere a cadrului legislativ national si Natura 2000.

Descrierea ariilor tinta si probleme identificate

Teritoriul aferent Asociatiei de Dezvoltare Zonala Medgidia este situat in centrul Dobrogei la mijlocul distantei dintre Dunare si Marea Neagra. In anii 1965 – 1968 din dorinta de a se reda cat mai mult teren agriculturii au fost defrisate mari suprafete de perdele de protectie si paduri fara a se tine seama de efectele viitoare. In acest fel a inceput sa se instaleze fenomenul de desertificare si sa apara arii cu zone de eroziune; au disparut unele animale si plante s-au inmultit acele specii care sunt specifice zonelor de stepa, au disparut mai multe lacuri si balti ceea ce a dus la o scadere a mediei


umiditatii atmosferice. In concluzie, toate aceste fenomene au participat la degradarea treptata a mediului.

Teritoriul Asociatiei pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea Dobrogea” din Silistra este situat la sud de Dunare, beneficiaza de microclimatul Dunarii si a lacului Sreburna care este din anul 1948 proclamata rezervatie naturala, in anul 1983 a fost inclus in patrimoniul UNESCO dar cu toate acestea teritoriul Silistra a suferit de aceleasi distrugeri ale comunismului prin defrisari masive pentru a se reda agriculturii suprafete cat mai mari de teren.


Precizarea nevoilor si constringerilor identificate in zone

Nevoile socio-economice si de refacere a biodiversitatii


Activitatile agricole si populatia din aceste zone mai ales din mediul rural depind de calitatea mediului natural. Productia agricola mai sufera inca de mentalitatea comunista, adica practicarea unei agriculturi extensive care nu tine cont de conservarea biodiversitatii; populatia creaza involutar surse punctiforme de poluare mai ales a apelor freatice; in unele zone teritoriul agricol este exagerat divizat. Reorganizarea productiei agricole in functie de proiectarea perdelelor si siturilor forestiere va rezolva problema refacerii biodiversitatii locale. Instalarea perdelelor de protectie va rezolva problema fortei de munca necalificata din zonele rurale.

Pe de alta parte se va crea o zona protejata de vanturi puternice, se va realiza un microclimat mai usor de suportat de catre populatie, se vor extinde si diversifica activitatile economice.

Pentru a se realiza protectia si mentinerea calitatii mediului natural se vor implementa practici inovative de protejare sustinute prin programul Natura 2000.


Nevoia de implicare a autoritatilor locale si a ONG-urilor cu activitate in domeniul mediului. Se identifica nevoia instituirii unui proces consultativ continuu intre autoritatile locale din toate comunitatile din zona Medgidia si districtul Silistra pentru a promova permanenta posibilitatilor de dezvoltare a proiectelor comune prin consultarea permanenta a ONG-urilor cu activitati in domeniul mediului. Elaborarea in permanenta de catre aceste ONG-uri a documentelor de informare adresate populatiei locale pentru a se intari responsabilitatea acesteia in respectarea mediului natural.


Nevoia de implicarea a publicului

Beneficiile socio-economice realizate vor fi in interesul publicului larg atat local cat si ca celor care tranziteaza teritoriile. Pentru a intelege aceste beneficii populatia in marea ei masa trebuie constientizata dar si implicata. Se constata o foarte slaba pregatire a populatiei dar si dezinteresul general fata de mediul natural inconjurator, in general populatia dar mai ales cei care practica diferite activitati economice sunt atrasi mai de graba de rezultatul imediat al afacerii in detrimentul mediului natural.

Populatia va trebui sa inteleaga beneficiile socio-economice a programelor de dezvoltare a mediului natural, posibilitatile de recuperare a pierderilor economice imediate prin aplicarea programelor de refacere a mediului (ex: AXA 2 din cadrul PNSDR) si proiectelor (prin programul Natura 2000).


Descrierea grupului/grupurilor tinta si a beneficiarilor finali, numarul estimat al acestora


Grupul tinta va fi format din 7 agenti de dezvoltare din cadrul celor 7 primarii care compun Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia, 7 consilieri locali care au sarcini in domeniul protectiei mediului si 3 membri ai ADZ Medgidia din partea romana. Din partea bulgara grupul tinta va fi format din 7 agenti de dezvoltare din zona Silistra, 3 membrii ai Asociatiei “Dunarea Dobrogea”, 7 consilieri locali din Districtul Silistra.

Agentii de dezvoltare sunt functionari publici angajati in cadrul primariilor cu activitate in implementarea strategiilor nationale si europene de dezvoltare, rurala si urbana. O axa principala a strategiilor se refera la dezvoltarea si protectia mediului.

Consilierii locali sunt persoane publice alese care asigura transmiterea informatiei catre populatie, implica populatia in actiuni comune pentru implementarea politicilor de dezvoltare care includ si politici de mediu.

Membrii Asociatiei de dezvoltare zonala Medgidia si Asociatiei “Dunarea Dobrogea” Silistra sunt implicati in elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, atragerea fondurilor, implementarea proiectelor la nivel national si transnational.

Beneficiarii finali sunt 2500 de agenti economici din domeniul agricol, horticol, zootehnic, prelucarea produselor agricole, turism din cele doua teritorii de frontiera, reprezentanti din 14 comunitati locale din cele doua teritorii de frontiera, 6 ONG-uri din Romania si Bulgaria cu activitati in dezvoltare durabila si protectia mediului, populatia zonelor care va beneficia de noua calitate a mediului, turisti,
antreprenoriatul din cele doua zone, mediul educational local care va beneficia de un centru specializat in formare specifica domeniului resurselor naturale.


Motivele selectiei grupului/grupurilor tinta si identificarea nevoilor si constrangerilor acestora. Cum contribuie Actiunea la nevoile grupului (grupurilor) tinta si a beneficiarilor finali?


Grupul tinta ales este format din persoane implicate in activitati de dezvoltare in comunitatile locale, consilieri locali care sunt persoane alese si beneficiaza de toata increderea populatiei comunitatilor din care fac parte si membrii unor ONG-uri care sunt vizibile in zona.

Agentii de dezvoltare sunt persoane care se implica in implementarea programelor de dezvoltare rurala locala, cunosc potentialul comunitatii, pot demonstra nivelul masei critice locale in termeni de resurse umane si de mediu. Agentii se vor implica in continuare la derularea proiectelor de infiintare a plantatiilor de arbori, vor aplica in comunitatile lor proiectele tehnice de plantare.

Consilierii locali au calitatea de a fi persoane cu autoritate locala, pot sa infuenteze implicarea larga a populatiei in actiuni specifice protectiei mediului natural, pot decide interventiile viitoare si pot influenta consiile locale in a aproba eventuale cofinantari.

Membrii ONG-urilor sunt persoane implicate in elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, au capacitatea de a ajuta comunitatile in elaborarea aplicatiilor viitoare, pot organiza campanii de informare si constientizare a populatiei din teritoriile pertenere.

Toti membrii grupului tinta au nevoie de formarea competentelor specifice dezvoltarii durabile a mediului, competente de consultanta pentru populatia localitatilor din care fac parte.Descrierea detaliata a activitatilorMaximum 9 pagini. Includeti titlul si o descriere detaliata a fiecarei activitati care va fi întreprinsa în scopul obtinerii rezultatelor, justificând alegerea acestor activitati si specificand, acolo unde este cazul, rolul fiecarui partener (ori asociati sau subcontractori) in desfasurarea activitatilor. În acest sens, descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie sa repete continutul planului de actiune (vezi sectiunea 1.9.).


Proiectul „Natura prietenie fara frontiere” va realiza obiectivele specifice pe care si le propune printr-o serie de activitati structurate in categorii care se sustin si se conditioneaza reciproc. Intregul proiect, datorita interesului partenerilor de a obtine un impact cat mai larg este insotit de actiuni de mediatizare a proiectului si a rezultatelor acestuia.


Activitatile proiectului sunt structurate in urmatoarele categorii:

1) Activitati de mangement a proiectului:

intalnire de lucru a partenerilor proiectului pentru a se asigura implementarea acestuia in functie de calendarul propus;

elaborarea documentelor de angajare a echipei de management si alte persoane angajate prin proiect;

pregatirea si trimiterea rapoartelor.

2) Campanie de informare si interrelationare intre parteneri:

elaborarea si distribuirea materialelor de informare si promovare in cele doua teritorii (pliante cu tema dezvoltarii durabile a mediului si pagina WEB);

seminar tematic (1) la Medgidia cu durata de 3 zile pentru a fi prezentate standarde nationale de mediu din Romania, stabilirea modul de implementare a energiilor verzi in mediul economic local si instalarea centrului de formare si cercetare pentru resurse naturale la Medgidia, vizita de studiu in teren;

seminar tematic (2) la Silistra durata de 3 zile pentru a fi prezentate standardele nationale de mediu din Bulgaria, stabilirea modului de implementare a energiilor verzi in mediul economic local, studierea posibilitatilor de recunoastere a calificarilor obtinute in cadrul centrului de la Medgidia in Bulgaria, vizita de studiu in teren.

3) Activitati de instruire, studii si proiectare:

pregatirea echipei tehnice de proiect pentr a fi competenta sa aplice instrumentele de studiu si cercetare in teritoriu si pentru a intelege legislatia de mediu si standardele UE;

pregatirea documentatiei si organizarea licitatiilor publice pentru atribuirea lucrarilor care se subcontracteaza;

elaborarea diagnozei locale in domeniul protectiei mediului si a resurselor naturale pentru energie verde;


elaborarea studiului de fezabilitate pentru instalarea perdelelor si a siturilor forestiere;

elaborarea proiectelor tehnice de infiintare a perdelelor si siturilor forestiere;

elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru infiintarea centrului de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale;

organizarea unei sesiuni de 4 zile 2 in Romania si 2 in Bulgaria pentru a se prezenta si valida studiile elaborate prin proiect.

4) Activitati de public relation:

organizarea a 4 evenimente de promovare –conferinta de presa (2 in RO si 2 in BG), minim 2 prezentari in reteaua de TV locala/nationala din Romania si Bulgaria, minim 4 aparitii in presa scrisa locala/nationala din RO si BG.

Activitatile proiectului sunt prezentate in ordine cronologica, cu exceptia activitatilor de mediatizare, astfel incat sa se scoata in evidenta modul logic si cronologic in care se succed, precum si interdependentele dintre ele.

O parte din lista de activitati vor fi sustinute de activitati pregatitoare.


) Activitati de mangement a proiectului:

Aceste activitati vor incepe imediat dupa semnarea contractului de grant intre unitatea de management si beneficiar.

Scopul acestei activitati este de a asigura buna implementare a proiectului, respectarea obiectivelor, a activitatilor si planificarea lor in timp. In urma evaluarii modului de implementare se vor face ajustari care sa asigure o mai mare eficienta a activitatilor, eventual a impactului proiectului, cum ar fi: caile de promovare a relatiilor de cooperare transfrontaliera, vizitele de studiu si cunoasterea legislatiilor. Aceasta activitate este derulata de echipa de implementare, care organizeaza si utilizeaza resursele adecvate ale proiectului (umane, financiare, de timp si fizice) intr-o maniera controlata si structurata.


Intalnirea echipei de management a proiectului formata din membrii ai Asociatiei de dezvoltare zonala Medgidia si Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea Dobrogea” din Silistra si cel putin o persoana din partea APM, DS, OSPA pentru a se asigura implementarea efectiva in acord cu obiectivele si programul de lucru. Echipa de proiect va stabili intalniri lunare pentru a se asigura un management de calitate, monitorizarea efectiva si controlul implementarii proiectului, aparitia unor riscuri si modalitatile de solutionare. In timpul reuniunii se va preciza:

instalarea conform legii a echipei de management a proiectului;

numirea responsabililor de activitati si implicarea partenerilor in etapele proiectului;

modalitati de comunicare proactiva a progresului proiectului;

lista documentelor proiectului, modalitati de raportare si evaluare;

stabilirea programului de lucru (se va elabora un program de lucru cu specificarea datelor concrete de inceput si sfarsit a fiecarei activitati). Programul va fi distribuit la toti partenerii proiectului.


Elaborarea documentelor de angajare a echipei de management si alte persoane angajate prin proiect.

Se vor aplica reglementarile legislative in conformitate cu Codul Muncii pentru angajarea personalului proiectului;

Se va aplica reglementarile legislative pentru functionarii publici care sunt implicati in proiect.


Pregatirea si trimiterea rapoartelor

Raportari intermediare trimestriale care includ raport narativ si raport financiar;

Raport final tehnic, narativ si financiar;

Audit extern financiar.


Locatia intalnirii: Primaria Municipiului Medgidia,

Perioada in prima luna a proiectului saptamana 2, durata 1 zi.

Numar estimat de participanti: 11 persoane.

Asociatia de dezvoltare zonala Medgidia – 5 persoane;

Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea Dobrogea” din Silistra - 3 persoane;

Agentia pentru protectia mediului Constanta – 1 persoana;

Directia Silvica Constanta – 1 persoana;

OSPA Constanta – 1 persoana.2) Campanie de informare si interrelationare intre parteneri, grupuri tinta si beneficiari.Debutul propriu-zis al proiectului va fi marcat de doua evenimente de lansare care se vor organiza la Medgidia si Silistra. Organizarea evenimentelor de lansare a proiectului va coincide cu derularea seminariilor tematice. Scopul activitatii este de a transmite participantilor din RO si BG informatii relevante referitoare la legislatie, modalitati de implementare a POS mediu, beneficiile socio – economice a aplicarii programelor de dezvoltare durabila a mediului natural, posibilitatile de valorizare a resurselor naturale locale in obtinerea energiilor verzi.


(2.1) seminar tematic (1) la Medgidia cu durata de 3 zile pentru a fi prezentate legislatia nationala de mediu din RO si POS mediu cu referire directa la zona Dobrogea, stabilirea modului de implementare a energiilor verzi in mediul economic local si instalarea centrului de formare si cercetare pentru resurse naturale la Medgidia, vizita de studiu in teren.


 • Pregatire seminar tematic Medgidia:

Rolul partenerilor.

Agentia pentru Protectia Mediului Constanta:

Culegere si prelucrare informatii legislatie nationala de mediu;

Culegere si prelucrare informatii Planul Operational Regional Mediu 2007-2013;

Elaborare materiale seminar;

Traducere in limba bulgara;

Printare.

Directia Silvica Constanta:

Culegere prelucrare informatii legislatie nationala referitoare la infiintarea perdelelor si siturilor forestiere;

Culegere si prelucrare informatii despre Planul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 AXA 2 “Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale”;

Elaborare materiale seminar;

Traducere in limba bulgara;

Printare.

Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Constanta:

Culegere prelucrare informatii referitoare la desertificare, eroziune si terenuri degradate;

Culegere si prelucrare informatii despre Planul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 AXA 1 si 3 despre refacerea calitatii solului, refacerea terenurilor degradate;

Elaborare materiale seminar;

Traducere in limba bulgara;

Printare.

Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia:

Culegere si prelucrare de informatii despre utilizarea energiilor renovabile – extensie proiect RECORA;

Prezentarea functiilor Centrului de formare si cercetare pentru resurse naturale;

Elaborare meteriale seminar;

Traducere in limba bulgara;

Printare.

Derulare seminar Medgidia.


Locatie Medgidia.

Participanti autoritati locale din RO si BG, reprezentanti ai institutiilor deconcertate, ONG-uri din RO si BG implicate in activitati de dezvoltare locala, mediu, dezvoltare rurala, consileri locali, agenti de dezvoltare, agenti economici.

Numar estimat: din BG 18-20 persoane, din RO 22-25 persoane, (se estimeaza ca din RO vor participa mai multi agenti economici)


Ziua 1 :

Primirea invitatilor si deschiderea oficiala a lucrarilor.

Vor fi prezentate materiale din partea Agentiei pentru protectia mediului si a Directiei Silvice.

Legislatie nationala de mediu, Planul Operational Regional Mediu 2007-2013,

Legislatie nationala referitoare la infiintarea perdelelor si siturilor forestiere,

Planul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 AXA 2


Ziua 2 :

Vor fi prezentate materiale din partea OSPA si Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia.

Informatii referitoare la desertificare, eroziune si terenuri degradate.

Planul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 AXA 1 si 3 despre refacerea calitatii solului, refacerea terenurilor degradate.


Intensificarea cooperarii transfrontaliere si transnationale in domeniul energiilor verzi, modalitati de implicare a decidorilor local, agentilor economici din mediul agricol.

Prezentarea diferitelor tehnologii de obtinere a energiilor renovabile, cu referire directa asupra costurilor de achizitie, surse de materii prime, eficienta economica.

Prezentarea functiilor si ofertei centrului de formare si cercetare pentru resurse naturale.


Ziua 3 :

Vizita de studii in teren, se va vizita zona in ansambu pentru a se putea obtine o vizualizare a perisajului, se vor studia zone expuse desertificarii, zone de eroziune, arii naturale degradate.

Vizita in teren are drept scop exemplificarea practica a fenomenelor expuse in timpul seminarului.


Detalii:Toti lectorii vor pregati prezentari in PowerPoint PPT. Materialele pentru seminar vor fi multiplicate si legate, materialele vor fi in format A4 elaborate in policromie, se va cauta a se realiza continuturi atractive. Pe timpul seminarului se va asigura traducere interactiva in limba bulgara si romana.

Sesiunile vor fi structurate in secvente de 2 ore, ultima jumatate de ora va fi dedicata discutiilor libere si intrebarilor, chestionare de feed-back.


(2.2) Seminar tematic (2) la Silistra durata de 3 zile pentru a fi prezentate politicile nationale de mediu din BG, Strategia Nationala a Bulgariei pentru Mediu 2007-2013, stabilirea modului de implementare a energiilor verzi in mediul economic local, studierea posibilitatilor de recunoastere a calificarilor obtinute in cadrul centrului de la Medgidia in Bulgaria, vizita de studiu in teren.


 • Activitati pregatitoare

Toate activitatile pregatitoare vor fi organizate in Bulgaria de Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea Dobrogea” din Silistra. In timpul elaborarii proiectului s-a hotarat ca la seminarul din Silistra sa prezinte materiale documentare urmatoarele institutii:

Agentia pentru mediu natural Silistra

Culegere si prelucrare informatii legislatie/politici nationale de mediu;

Culegere si prelucrare informatii Strategie Nationala Mediu 2007-2013;

Elaborare materiale seminar;

Traducere in limba romana;

Printare in Romania.

Municipalitatea Silistra

Proiecte si initative locale implementate in zona;

Elaborare materiale seminar;

Traducere in limba romana;

Printare in Romania.

Center for environmental innovative practices from Silistra

Influenta asupra mediului a lacului Srebarna;

Elaborarea materiale de seminar;

Traducere in limba romana;

Printare in Romania.

Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea Dobrogea” din Silistra.

Modalitati de construire a parteneriatelor viitoare in domeniul energiilor renovabile;

Posibilitatile legislative de recunoastere a calificarilor intre RO si BG;

Traducere in limba romana;

Printare in Romania.


 • Derulare seminar Silistra

Locatie Silistra, participanti autoritati locale din RO si BG, reprezentanti ai institutiilor deconcertate, ONG-uri din RO si BG implicate in activitati de dezvoltare locala, mediu, dezvoltare rurala, consilieri locali, agenti de dezvoltare, agenti economici.

Numar estimat: din BG 20-25 persoane, din RO 18-20 persoane, (se estimeaza ca din BG vor participa mai multe persoane).


Ziua 1 si 2 :

Evenimentele se vor derula in sala special inchiriata pentru seminar, aparatura de proiectare, amplificare si traducere va fi asigurata de alicant.


Ziua 3 :

Se va organiza o vizita de lucru in teritoriu, transportul va fi asigurat cu un mijloc auto din RO.(2.3) Elaborarea si distribuirea materialelor de informare si promovare in cele doua teritorii. (pliante cu tema dezvoltarii durabile a mediului si pagina WEB).

Activitate de elaborare a site-ului WEB – se subcontracteaza

La seminariile din RO si BG se vor distribui materiale de promovare si documentare.

Pliante cu continut atractiv, realizate in policromie traduse in RO si BG.

Pliantele vor fi distribuite prin intermediul participantilor la evenimente in comunitati locale din RO si BG, la institutiile partenere, la institutiile deconcertate. Se estimeaza 1000 de pliante in limba romana si 1000 pliante in limba bulgara pe eveniment.

Materialele documentare vor fi traduse, printate si legate si distribuite participantilor la evenimente (se estimeaza 60 de dosare pe eveniment).

Materialele de promovare si documentare vor contine elementele de vizibilitate ale programului PHARE CBC.

La sfirsitul seminariilor vor fi organizate doua conferinte de presa una in Romania si una in Bulgaria la care va fi invitata presa scrisa si audio-vizuala. Cu aceasta ocazie se vor transmite si doua comunicate de presa.

Evenimentele se vor derula in luna 2 si 3 a proiectului.

Evaluare:

La finele activitatii se va evalua impactul evenimentului (chestionare de evaluare). Dupa caz, rezultatele evaluarii vor fi utilizate de partenerii proiectului pentru a imbunatati continutul la organizarea celorlate evenimente din RO si BG.


3) Activitati de instruire, studii si proiectare.

(3.1) Pregatirea echipei tehnice de proiect pentru a fi competenta sa aplice instrumentele de studiu si cercetare in teritoriu si pentru a intelege legislatia de mediu si standardele UE.

 • Pregatirea activitatii:

Colectarea si sintetizarea materialelor documentare;

Elaborare suport de curs;

Elaborare curriculum;

Traducere in limba bulgara;

Printare.

Continutul cursului.

Instrumente de analiza si diagnoza a mediului natural – Agentia pentru Protectia Mediului Constanta (4 ore formare).

Politici europene pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Constanta (6 ore formare).

Modalitati de instalare in teritoriu a perdelelor si siturilor forestiere – Directia Silvica Constanta (4 ore).

Tehnologii de infiintare a plantatiilor forestiere - Directia Silvica Constanta (4 ore).

Plantarea terenurilor degradate cu arbori si arbusti – OSPA Constanta (3 ore).

Rolul sistemelor asociative intercomunitare in gestiunea mediului natural – Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia si Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea Dobrogea” din Silistra ( 3 ore).

Cursurile se vor derula prin metode interactive pentru a asigura atractivitate si pentru a face ca formabilul sa devina partener al propriei formari.

Durata totala a formarii va fi de 24 de ore sau 4 zile (considerand 6 ore/zi pentru a se respecta capacitatea maxima de asimilare a cursantilor).

Numarul de lectori se va fixa ulterior de catre fiecare institutie.

Pentru organizarea cursului se va solicita expertiza Centrului Regional pentru Dezvoltare Rurala Durabila Constanta care este acreditat furnizor national de formare in domeniul agricol pentru toate meseriile din acest domeniu in conformitate cu Codul Ocupatiilor din Romania. Acreditarea a fost facuta in anul 2005 in conformitate cu HG 129/2003.

La finalizare cursantii vor primi un certificat de absolvire care va asigura 2 credite transferabile.

 • Derularea activitatii.

Activitatea de formare se va derula in Medgidia.

Participanti 14 persoane/cursanti 7 din RO si 7 din BG. Cursantii sunt agenti locali de dezvoltare angajati ai comunitatilor componente a Asociatiei de Dezvoltare Zonala Medgidia si Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea Dobrogea” din Silistra.

Se va asigura traducere interactiva in limba bulgara si romana.

Cursantii vor primi suport de curs in limba bulgara si romana.

Lectorii vor pregati materialele de formare in PPT .

Activitatile se vor derula in luna 3 si 4.
(3.2) Elaborarea diagnozei locale in domeniul protectiei mediului si a resurselor naturale pentru energie verde.

Diagnoza locala va fi elaborata de agentii de dezvoltare prin utilizarea instrumentelor si metodelor de diagnoza asimilate in timpul formarii.

Fiecare agent de dezvoltare se va baza pe hartile existente in cadrul primariilor sau puse la dispozitie de parteneri. Actualizarea hartilor se va face prin studiu in teren pentru a se identifica zone intrate in procesul de degradare, balti, mlasini, pasuni naturale erodate, versanti de dealuri erodati din cauza precipitatiilor si care creaza pericolul inundatiilor, soluri mobile nisipoase aparute ca efect al desertificarii. Toate aceste informatii vor fi consemnate pe harti si se va realiza o noua cartare a acestor arii.

Pentru a se obtine un impact maxim al actiunii in comunitati se vor aplica chestionare autoritatilor locale, functionarilor, publici agentilor economici, proprietarilor de terenuri agricole. Se vor aplica minim 200 de chestionare pe comunitate, chestinarele vor fi elaborate de parteneri si vor contine intrebari simple cu referire la calitatea mediului si disponibilitatea proprietarilor de teren de a planta perdele de protectie.

Pe timpul analizelor in teritoriu agentii de dezvoltare vor fi in contact cu institutiile partenere in proiect pentru a cere sprijinul atunci cand nu pot sa decida singuri.

Activitatea se va derula in luna 4 si 5

Personalul implicat - 18 persoane (14 agenti de dezvoltare + 4 specialisti in probleme de mediu, sol, silvic).

Datele colectate in teren, identificarea zonelor cu pericol de degradare si propuneri pentru instalarea perdelor si siturilor forestiere vor fi materializate in harti pentru fiecare comunitate. Aceste harti vor sta la baza orientarii administratiilor publice in elaborarea planurilor urbanistice pentru infiintarea drumurilor de ferma si a drumurilor de acces la exploatatiile forestiere si la pozitionarea in teritoriu a adaposturilor de animale, sedii de ferma, etc.

Elaborarea acestor harti va intra in sarcina parteneriatului.

Suprafata supusa diagnozei este de 59.000 de hectare in Romania si 43.000 de hectare in Bulgaria.

Activitatea de diagnoza se va derula in lunile 5, 6, 7, 8, 9.


(3.3) Sinteza datelor si elaborarea planurilor operationale locale

In lunile 10 si 11 se vor elabora documentele finale reprezentate de planurile operationale locale de interventie pentru infiintarea perdelelor de protectie si a siturilor forestiere, distribuirea in timp, perioada 2008-2013 activitati pe fiecare comunitate, ritmul plantarilor.


(3.4) Pregatirea documentatiei si organizarea licitatiilor publice pentru atribuirea lucrarilor care se subcontracteaza

- Activitatea pregatitoare.

Redactarea si continutul documentatiei de atribuire – documentele trebuie sǎ continǎ toate prevederile si informatiile de care au nevoie ofertantii pentru a-si prezenta ofertele, respectiv : caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii, fisa de date a achizitiei, formulare si modele, alte informatii cu privire la impozitare, protectia mediului, protectia muncii, etc.

Criteriile de selectie si adjudecare vizeazǎ capacitatea ofertantului de a executa contracte similare.

Criteriile de adjudecare aplicate la ofertele admisibile din punct de vedere administrative si ethnic sunt : pretul si, acolo unde sunt impuse, cerinte pentru serviciile necesare de asigurat dupǎ vânzare si/sau training, calitatea acestor cerinte.

Anul 1


Semestrul 1

Semestrul 2


Activitatea

Luna

Organismul de implementare

1 ) Activitati de management a proiectului:

ADZ Medgidia

(1.1) Intalnirea echipei de management (lunar)

ADZ Medgidia

(1.2) Elaborarea documentelor de angajare

ADZ Medgidia

(1.3) Pregatirea si trimiterea rapoartelor

Toti partenerii

2 ) Campanie de informare si interrelationare intre parteneri, grupuri tinta si beneficiari:

Toti partenerii

(2.1) Seminar tematic (1) la Medgidia

Toti partenerii

Pregatire seminar tematic Medgidia

Toti partenerii

Derulare seminar Medgidia

Toti partenerii

(2.2) Seminar tematic (2) la Silistra

Toti partenerii

Pregatire seminar tematic Silistra

Toti partenerii

Derulare seminar Silistra

Toti partenerii

(2.3) Elaborarea si distribuirea materialelor de informare

Toti partenerii

Activitate de elaborare a site-ului WEB

ADZ Medgidia

ADD Silistra

3) Activitati de instruire, studii si proiectare:

ADZ Medgidia, APM, DS, OSPA, ADDS

(3.1) Pregatirea echipei tehnice de proiect

ADZ Medgidia, APM, DS, OSPA, ADDS

Activitate pregatitoare

ADZ Medgidia, APM, DS, OSPA, ADDS

Derulare activitate

ADZ Medgidia, APM, DS, OSPA, ADDS

(3.2) Elaborarea diagnozei locale

ADZ Medgidia

ADD Silistra

(3.3) Sinteza datelor si elaborarea planurilor operationale locale

ADZ Medgidia

ADD Silistra

(3.4) Organizarea procedurilor de subcontractare

ADZ Medgidia


(3.5) Elaborarea studiului de fezabilitate pentru instalarea perdelelor

ADZ Medgidia


(3.6) Elaborarea proiectelor tehnice de infiintare a perdelelor

ADZ Medgidia


(3.7) Elaborarea studiului de fezabilitate pentru infiintarea centrului

ADZ Medgidia
(3.8) Elaborare proiect tehnic pentru infiintarea centrului de formare

ADZ Medgidia

(3.9) Organizarea a doua seminarii in RO si BG

ADZ Medgida

ADD Silistra

Pregatire seminarii

Toti partenerii

Derulare seminarii

Toti partenerii

(3.10) Elaborarea si distribuirea materialelor de informare

Toti partenerii

4) Activitati de public-

relation:

ADZ Medgidia

ADD Silistra

REZULTATE PREVIZIONATE


Impactul anticipat asupra grupurilor tinta/beneficiarilorMaximum 2 pagini. Indicati modul în care actiunea va îmbunatati:


Situatia grupurilor tinta/beneficiarilor


Actiunea va intari relatia transfrontalierea a comunitatilor componente a celor doua asociatii, cooperarea cu autoritatile locale din cele doua tari va crea un climat partenerial pe termen lung, dar si un climat de performanta si competitivitate. Promovarea dezvoltarii durabile a mediului la nivelul administratiilor publice dar si implicarea a 2500 de agenti economici din cele doua teritorii va demonstra pentru un numar mare al populatiei locale, beneficiile socio-economice a refacerii mediului natural. Adminstratiile publice isi vor spori calitatea serviciilor publice adresate mediului natural si vor oferi o noua calitate a managementului resurselor naturale.


Prin implementare proiectul va promova necesitatea respectarii standardelor UE in protectia mediului. Grupul tinta si beneficiarii finali vor intelege importanta aplicarii tehnologiilor prietenoase cu mediul, vor avea sansa sa isi completeze deficienta de informatii in domeniul politicilor de mediu si influenta economica a respectarii dezvoltarii durabile a mediului natural.


Actiunile proiectului vor intari vizibilitatea colaborarii transfrontaliere prin programele PHARE CBC, va permite echipei tehnice de proiect sa participe activ in comunitatile lor la implementarea strategiilor si proiectelor de mediu.


Dupa implementarea proiectului toti beneficiarii vor avea acces la o serie de facilitati care le va spori gradul de informare si le va da posibilitatea sa fie asistati in promovarea propunerilor de proiecte si in cautarea de parteneri. Website-ul proiectului va oferi baza de date on-line, baza de informare. In plus, se va avea in vedere promovarea altor proiecte care vor continua sa asigure un cadru organizat de intalniri pentru propunerile si initiativele transfrontaliere, beneficiind de asistenta partenerilor proiectului


In concluzie:


Echipa de management si echipa tehnica de proiect vor avea posibilitatea sa isi intareasca capacitatile manageriale, capacitatile de lucru in echipa si capacitatile de comunicare. Profesional echipa de management si echipa tehnica de proiect vor capata competenta de a oferi consultanta in domeniul dezvoltarii integrate a mediului natural atat in BG cat si RO, administratiile publice locale vor beneficia de competenta agentilor de dezvoltare dar si de noile competente achizitionate de consilierii locali.


Proiectul va intari relatia intre aplicant si perteneri si va deschide calea unor noi cooperari in programe specifice valide in perioada 2007-2013.Asociatia de dezvoltare zonala Medgidia si Asociatia pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunarea Dobrogea” din Silistra isi vor dezvolta capacitatea de management, isi vor intari imaginea in comunitatile pentru care lucreaza, vor putea sa dezvolte in continuare servicii competitive in domeniul mediului dar si in domeniul parteneriatelor transfrontaliere, animarea si coordonarea activitatilor proiectului, vor extinde aptitudinile echipei de implementare prin cresterea abilitatii de a lua decizii intr-un timp scurt si de a si le asuma si a cresterea capacitatii de a coordona activitati la nivel regional, de a avea o privire de ansamblu asupra unui grup mare de beneficiari.


Rezultate concreteMaximum 1 pagina. Fiti specifici si cuantificati rezultatele pe cât de mult posibil. Indicati publicatiile importante preconizate.


 • Cooperare interinstitutionala transfrontaliera deschisa pe termen lung prin participarea la seminarii, sesiuni de formare, studii si analize a echipelor mixte din Romania si Bulgaria.

4 seminarii tematice (2 in BG si 2 in RO).

12 intalniri de lucru a echipei de management a proiectului.

1 sesiune de formare cu participare mixta (7 stagiari din RO + 7 stagiari din BG) si (4 formatori din RO + 3 formatori din BG).

10.000 de pliante 5000 in limba bulgara si 5000 in limba romana.

Primul set de pliante va fi pregatit la organizarea primelor 2 seminarii si vor contine informatii despre legislatii de mediu din RO si BG si standarde europene care trebuie aplicate.

Setul al doilea de pliante va contine informatii despre modul de interventie pentru refacerea mediului natural in zona de frontiera – concluzii ale studiilor.

Pliantele se vor elabora in format atractiv, policrome, dimensiune A4.

 • 14 agenti de dezvoltare pregatiti - (echipa tehnica de proiect) din cadrul primariilor din zona Medgidia (7agenti) si Silistra (7agenti) pregatiti in domeniul protectiei mediului, politici de mediu, actiuni Natura 2000, care vor lucra impreuna cu expertii de mediu din cadrul parteneriatului la elaborarea studiilor.
 • 1 set de materiale pedagogice (support de curs si curriculum) pentru pregatirea in domeniul legislatiei de mediu, standarde europene de mediu si     instrumente de analiza si diagnoza.
 • 1 document comun de diagnoza a starii actuale a mediului natural din zonele implicate in proiect
 • 1 studiu de fezabilitate pentru instalarea perdelelor de protectie si a siturilor forestiere.
 • 1 proiect tehnic pentru infiintarea perdelelor de protectie si a siturilor forestiere
 • 1 document de cercetare si studiu de prefezabilitate pentru identificarea surselor de plante oleaginoase si determinarea potentialului de obtinere a biodiselului,
 • 1 studiu de prefezabilitate pentru identificarea resurselor naturale de producere a biogazului.
 • 1 studiul de fezabilitatea pentru Centrul de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale.
 • 1 proiect tehnic pentru construirea Centrului formare si cercetare in domeniul resurselor naturale.
 • 1 studiu pentru realizarea independentei energetice a centrului de formare.
 • 2 caiete de sarcini pentru achizitii publice (unul pentru proiect ethnic - infiintare perdele si situri forestiere si unul pentru proiect ethnic - constructie Centru de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale.

Vizibilitate crescuta a programului PHARE CBC prin:

 • Doua conferinte de presa in Romania.
 • Doua conferinte de presa in Bulgaria.
 • Doua aparitii TV in RO + 2 aparitii TV in BG.
 • 4 aparitii in presa scrisa din RO + 4 aparitii in presa scrisa din BG

Efecte multiplicatoareMaximum 1 pagina. Descrieti posibilitatile de replicare si de extindere a rezultatelor actiunii.


Punerea in functie a Centrului de formare si cercetare in domeniul resurselor naturale va asigura activitati continue de formare si cercetare in beneficiul tuturor partenerilor din proiect. Se va studia impreuna cu partenerul din Bulgaria posibilitatea recunoasterii calificarilor.

Prin implementare proiectul va duce la crearea a noi locuri de munca in noi domenii de activitate.


Implementarea proiectului in cele doua teritorii va realiza extensia acestuia spre teritoriile vecine in care au fost identificate aceleasi probleme de dezvoltare durabila a mediului (lipsa perdelelor de protectie, terenuri degradate, pericol de desertificare, neutilizarea resurselor naturale in obtinerea energiei verzi).

Se preconizaeaza o crestere economica vizibila dupa 1 an de la finalizare, dar si cresterea competitivitatii si performantei locale a resurselor umane.

Cresterea economica va apare ca rezultat major al proiectului prin utilizarea studiilor in proiectele de infiintare a siturilor forestiere finantate prin FEADR axa 2, transmiterea aplicatiilor la programul Natura 2000 si la POS Mediu.


In judetul Constanta sunt in curs de constituire 9 Asociatii zonale de dezvoltare (Grupuri de actiune locala) care se vor implica in elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare rurala 2007-2013. Aceste asociatii vor fi primele institutii care vor apela la rezultatele proiectului care sunt transferabile ca metodologie.
SustenabilitateMaximum 3 pagini. Faceti diferenta între urmatoarele trei niveluri ale sustenabilitatii:


Aspectul financiar (Cum vor fi finantate activitatile dupa încetarea finantarii nerambursabile?)

Aspectul institutional (În ce mod structurile existente vor permite desfasurarea activitatilor dupa încheierea actiunii? Va exista “proprietate locala” asupra rezultatelor actiunii?)

Aspectul politic, dupa caz (Ce impact structural va avea actiunea – de ex. va conduce la îmbunatatirea legislatiei, a normelor de conduita, metodelor, etc.?)


Sustinerea financiara se va realiza prin organizarea evenimentelor similare utilizand surse locale de finantare, atragerea altor finantari externe prin programele CBC, Planul Operational pentru Mediu, Planul operational pentru dezvoltarea resurselor umane, Planul operational pentru dezvoltare rurala, Planul operational regional. Centrul de formare va beneficia de sustinerea locala a municipalitatilor componente a Asociatiei de Dezvoltare Zonala Medgidia.

Pe termen scurt sustinerea va fi asigurata prin aplicarea la surse de finantare pentru instalarea perdelelor si siturilor forestiere prin programul de dezvoltare rurala 2007-2013. Formarea in meserii specifice domeniului resurselor naturale se va realiza prin aplicare la POSDRU si prograle de Life Long Learning, construirea spatiilor de formare si cercetare se va realiza prin programele CBC, POR, POSDRU. Activitatile de cercetare se vor sustine prin proiecte MAKIS, FP7, INFRATECH, INTERREG.

La nivel institutional proiectul se va sustine prin functionarea Centrului de formare si cercetare pentru resurse naturale de la Medgidia care va reuni continuu formabili si formatori atat din Medgidia si Silistra cat si din partea a toti partenerii proiectului.

La nivelul politicilor proiectul va participa la implementarea politicilor de mediu in regiunile de frontiera, va implica decidorii locali in continuarea actiunilor de sustinere a dezvoltarii durabile a mediului, va participa la elaborarea strategiilor comune de aplicare in programele Natura 2000.


Matricea cadru logic


Completati Anexa C


BUGETUL ACTIUNII


Completati Anexa B (foaia de lucru 1) din Ghidul aplicantilor pentru întreaga durata a actiunii si pentru primele 12 luni. Pentru informatii suplimentare consultati Ghidul aplicantilor (Sectiunea 2.1.4).4. SURSELE DE FINANTARE PRECONIZATECompletati Anexa B (foaia de lucru 2) din Ghidul alicantilor pentru a furniza informatii cu privire la sursele preconizate de finantare a actiunii.

Va rugam sa observati ca se vor completa doua foi de lucru diferite.
II. APLICANTUL

1. Partenerul principal (aplicantul)

1.1 Date de identificare


Denumirea legala completa (numele organizatiei):

Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia

Acronim

(dupa caz)

ADZM

Numarul de înregistrare ca platitor de TVA

(dupa caz):


Nationalitatea

Romana

Statutul legal (precizati forma de organizare – ONG, etc.)

ONG

Adresa oficiala


Str. Decebal, nr.35, Medgidia

Adresa postala


Nr. telefon: codul tarii + codul orasului + numarul)

004.0241.820800/int. 113

Nr. fax: codul tarii + codul orasului + numarul


Adresa de e-mail a organizatiei

galmedg@yahoo.com

Site –ul organizatiei


Persoana de contact pentru actiune

Livadariu Constantin

E-mail-ul persoanei de contact

livadariu_g@yahoo.com


Orice modificare in adresa, numere de telefon, numere de fax si mai ales a adresei de e-mail trebuie anuntate in scris Autoritatii Contractante. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila in cazul in care aplicantul nu poate fi contactat.2. DATE BANCARE


Inainte de semnarea contractului de finantare nerambursabila, aplicantii selectati vor furniza

formularul de identificarea financiara, folosind modelul din Anexa V a Ghidului aplicantilor,

certificat de banca prin care se vor efectua platile.3. DESCRIEREA APLICANTULUI


Când a fost înfiintata si când si-a început activitatea organizatia dvs.?


Asociatia de dezvoltare zonala Medgidia a fost infiintata la 22 iulie 2005 prin asocierea municipiului Medgidia cu 6 comunitati limitrofe (Castelu, Cuza Voda, Tortoman, Silistea, Mircea Voda, Pestera).

Asociatia si-a inceput activitatea din anul 2006 cand a elaborat diganoza locala pentru mediul rural si a identificat nevoia de instalare a perdelelor si siturilor forestiere. De asemenea prin participarea la proiectul RECORA a capatat competente in utilizarea energiilor verzi. Personalul care lucreaza in cadrul asociatiei este licentiat in domeniul agricol, resurselor naturale, economic si juridic.


3.2. Care sunt principalele activitati pe care le desfasoara în prezent organizatia dvs.?

Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia cu toate ca este destul de tanara, este deja implicata in mai multe proiecte cu finantare externa care sunt deja in derulare.

Echipa de lucru a asociatiei elaboreaza in prezent planurile operationale locale. Asociatia a organizat prima structura din Romania care functioneaza pe principiul Grupurilor de Actiune Locala in conformitate cu axa 4 din Regulamentul Consiliului Europei 1698/2005. (FEADR)

Asociatia este implicata in mai multe proiecte de cooperare internationala mai ales in domeniul educational, studii si cercetari. Asociatia incurajeaza si implica biroul de plan proiecte din cadrul Primariei Municipiului Medgidia la participarea in actiuni de cooperare internationala, considerand pe fiecare membru al acestui birou un partener de implementare.

Proiecte ale ADZ Medgidia in curs de implementare:

proiect VATRA – Valorizarea prin formare a spatiului rural – proiect de mobilitati internationale prin programul LLL cu finantare de 37.000 euro;

proiect One to One (Model educational personalizat pentru invatamant deschis la distanta) proiect pilot LLL cu parteneri din 6 tari (1 partener din BG – Agentia Nationala pentru Invatamant Vocational si Tehnic) cu finantare de 320.000 euro;

proiect RURALITY (Dezvoltarea pedagogiei in mediul rural) pilot LLL cu parteneri din 7 tari cu finantare de 540.000 euro;

proiect Divesity in SME’s, proiect european prin programul PROGRESS cu finantare de 1.000.000 euro - partenerii proiectului sunt din 10 tari ale Uniunii Europene;

proiect INTERREG I-RECORA (Scaderea emisiilor de CO2 in mediul rural prin implementarea energiilor verzi) cu finantare de 2.5 milioane euro avand parteneri din 6 state membre UE.


3.3. Lista cu membrii consiliului/comitetului director al organizatiei dvs.Nume

Profesie


Nationalitate

Functie

Vechime în consiliu

Dl. Moinescu Dumitru

inginer

Romana

Primar

2 ani

Dl. Anghel Nicolae

economist

Romana

Primar

2 ani

Dl. Cosor Ion

contabil

Romana

Primar

2 ani

Dl. Soare Mihai

jurist

Romana

Primar

2 ani

Dl. Dedu Dumitru

electrician

Romana

Primar

2 ani

Dl. Dumitru Eugen

inginer

Romana

Primar

2 ani

Dl. Panait Gheorghe

administrator

Romana

Primar

2 ani

Dl. Livadariu Constantin

inginer

Romana

Director executiv

2 ani

Dl. Bucur Ionica

arhitect

Romana

Director

programe

2 ani

Dl. Sima Dan

inginer

Romana

Director dezvoltare

2 ani

Dl. Dumitrache Daniel

economist

Romana

Consilier Marketing

2 ani

Dl. Titimeaua Ionut

jurist

Romana

Sef serv. Administratie publica locala

2 ani


Comitetul de conducere al ADZ Medgidia


Nume

Profesie


Nationalitate

Pozitie

Functie in ADZ Medgidia

Dl. Moinescu Dumitru

inginer

Romana

Primar

presedinte

Dl. Anghel Nicolae

economist

Romana

Primar

vicepresedinte

Dl. Dedu Dumitru

inginer

Romana

Primar

vicepresedinte

Dl. Livadariu Constantin

inginer

Romana

Expert dezvoltare rurala

director executiv4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT SI DE IMPLEMENTARE A ACTIUNILOR


4.1. Experienta în actiuni similareMaximum 1 pagina pentru fiecare actiune. Furnizati o descriere detaliata a actiunilor desfasurate de organizatia dvs. în ultimii 5 ani în domeniile acoperite de acest program, identificând foarte clar, pentru fiecare actiune:


4.1.1 Obiectul si localizarea actiunii

4.1.2 Rezultatele actiunii

4.1.3 Rolul jucat de organizatia dvs. (partener principal / solicitant sau partener) si gradul de implicare în actiune

4.1.4 Costul actiunii

4.1.5 Finantatori/sponsori ai actiunii (nume, adresa si e-mail, telefon, suma furnizata)Aceste informatii vor fi utilizate pentru a evalua daca exista experienta suficienta si temeinica în desfasurarea de actiuni în acelasi sector si comparabile ca amploare cu cea pentru care se solicita finantarea nerambursabila.


Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia nu a promovat si coordonat proiecte prin Programul PHARE CBC.

Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia se bazeaza pe experienta membrilor fondatori in derularea programelor si proiectelor finantate prin fonduri europene.

Astfel pe teritoriul de dezvoltare au fost derulate 14 proiecte SAPARD, 11 proiecte PHARE, 16 proiecte Leonardo da Vinci.


proiecte coordonate de membrii fondatori ai Asociatiei de Dezvoltare Zonala Medgidia:

proiect PHARE „Atelier de productie beton celular usor (BCU)” in Municipiul Medgidia, cu finantare de 54.334,6 Euro;

proiect PHARE Serviciul de informare cetateni si administrare resurse proprii” Primaria Medgidia - Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, cu finantare de 15.800 Euro

proiect PHARE „Achizitie echipamente IT la nivel local pentru o descentralizare financiara fluenta, Primaria Medgidia - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, cu finantare de 20.000 Euro

proiect PHARE Mediu „Reabilitarea sistemelor municipale existente de transport si colectare deseuri – Phare 2004”, Primaria Medgidia, cu finantare de 618.328 Euro;

proiect SAPARD – Alimentare cu apa in comuna Silistea, satele Silistea si Tepes Voda, Primaria Silistea, cu finantare de 1.587.000 ron;

proiect SAPARD – Impietruire drumuri 17 km in comuna Castelu, Primaria Castelu;

proiect finantat prin Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare - comuna Cuza Voda intitulat “Utilaje pentru Asociatia Agricola a Romilor din Cuza Voda” in valoare de 291.176 Ron.


ResurseMaximum 3 pagini. Furnizati o descriere detaliata a resurselor de care dispune organizatia dvs., si în special, a urmatoarelor:


4.2.1. Venitul anual în ultimii 3 ani, mentionând dupa caz, pentru fiecare an, numele principalilor sustinatori financiari si ponderea din venitul annual cu care fiecare dintre acestia a contribuit


SURSE DE VENIT (EURO)
total venituri (euro)

10.000 (proiect

pilot VIVRE)


(contributie

membrii

fondatori)


(contributie

membrii

fondatori)


4.2.2. Date financiare. Va rugam, furnizati urmatoarele informatii, pe baza contului de profit si pierderi si a balantei organizatiei dvs.


Anul

Cifra de afaceri sau echivalent

Profituri nete sau echivalent

Balanta totala sau bugetul

Contributiile actionarilor sau echivalent

Debite pe termen lung si mediu

Debite pe termen scurt (< 1 an)

NN-1N-2Alte garantii furnizate de terti.

Alti factori care demonstreaza viabilitatea financiara si alte riscuri sau incertitudini cu privire la implementarea proiectului.

Mai mult decat atat, daca finantarea nerambursabila solicitata depseste 300 000 Euro (75 000 Euro pentru un grant operational) va rugam sa furnizati concluziile raportului de audit extern intocmit de un auditor autorizat . Aceasta obligatie nu este necesara in cazul organizatiilor internationale sau al institutiilor publice


4.2.3 Numarul de personal angajat cu norma redusa (part-time) sau cu norma întreaga, pe categorii (de ex. numarul managerilor de proiect, contabili, etc.) indicând si locul lor de munca


Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia dispune de un numǎr de 3 angajati cu normǎ part-time si un consultant juridic in urmatoarea organigramǎ:


Director Executiv – 1 persoana


Economist – 1 persoana


Agent local dezvoltare – 1 persoana4.2.4 Birouri si echipamente


Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia dispune de un birou in cadrul Primariei Medgidia si de urmǎtoarele dotǎri cu tehnicǎ de calcul/ logisticǎ: 2 calculatoare, 1 laptop, 1 – imprimanta + fotocopiator + scanner, videoproiector, tel/fax, mobilier aferent.
4.2.5 Alte resurse relevante (de ex. voluntari, organizatii asociate, retele care pot contribui la implementare)


Organizatii asociate:

Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurala Durabila (CEDER) Constanta.


Retele:

Reteaua VIVRE www.vivreurope.org;

Reteaua Formater www.formater.com.


Aceste informatii vor fi utilizate pentru a evalua gradul în care dispuneti de suficiente resurse pentru implementarea unei actiuni de amploarea celei pentru care solicitati acordarea finantarii nerambursabile.


5. ALTE SOLICITĂRI DE FINANŢARE DEPUSE LA INSTUTII EUROPENE, FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE SI ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE


5.1 Finantari nerambursabile, contracte si împrumuturi obtinute în ultimii 3 ani de la institutii ale Uniunii Europene, de la Fondul European de Dezvoltare si de la Statele Membre ale Uniunii Europene  Cereri de finantare nerambursabila depuse (sau în curs de a fi depuse) catre institutii ale Uniunii Europene, catre Fondul European de Dezvoltare si Statele Membre ale Uniunii Europene în anul curent.Tara in care s-a intervenit

Linia bugetara a CE, FED sau a altor State Membre

Suma (EUR)

Romania

CE Program Educatie si Cultura - coordonator


Spania

CE Program Educatie si Cultura – partener

320.000 euro

Spania

CE Program Educatie si Cultura – partener

540.000 euro

Belgia

CE Program PROGRESS – partener

1.000.000 euro

Austria

FED Program INTERREG – partener

2.5 mil.euro


N.B. Aplicantul va informa fara intarziere departamentul Comisiei la care a fost depusa aplicatia daca aceeasi solicitare de finantare a fost inaintata si aprobata de catre alte departamente sau institutii ale Comisiei DUPA depunerea acestei aplicatii.III.     PARTENERI AI PARTENERULUI PRINCIPAL (APLICANT) CARE PARTICIPĂ LA ACŢIUNE


1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie partenera, în conformitate cu sectiunea 2.1.2 din Ghidul aplicantilor. Orice asociati definiti in aceeasi sectiune nu trebuie mentionati. Acest tabel va fi multiplicat astfel încât sa fie completat pentru toti partenerii.Partener 1

Partener 2

Denumirea legala completa a organizatiei:

Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia

Asociatia pentru colaborare si dezvoltare transfrontaliera “Dobrogea Dunareana”

Nationalitatea

Romana

Bulgara

Statutul juridic

ONG

ONG

Adresa oficiala

Romania, Medgidia, str. “Decebal”, nr.35

Bulgaria, Silistra, str. “Dobrogea” 20 A, et. 2, camera 1

Persoana de contact

Dumitru Moinescu

Alexander Pavlov

Nr. telefonNr. faxAdresa de e-mail

galmedg@yahoo.com

acbc_office@ccpro. com ; acbc_office@dir.bg

Numarul de angajati

4 + 14 colaboratori

6 (sase) + 10

Alte resurse relevante

25000 euro/an participare membrii asociati, finantari nerambursabile

Bugete locale si proiecte europene

Experienta în actiuni similare, în corelatie cu rolul în implementarea actiunii propuse

Echipa de management a asociatiei are o experienta de peste 7 ani in actiuni similare prin participare la mai multe proiecte transnationale.

Asociatia a coordonat 3 proiecte prin Programul PHARE CBC

Istoricul cooperarii cu solicitantul

Solicitant

Cooperare prin programme culturale locale.

Rolul si implicarea în pregatirea actiunii propuse

A initiat elaborarea proiectului, a contactat partenerii si a coordonat echipa de elaborare a aplicatiei.

A identificat nevoile in Silistra, a participat la conceptul propunerii de proiect.

Rolul si implicarea în implementarea actiunii propuse

Coordoneaza implementarea proiectului, raspunde de managementul activitatilor.

Va coordona activitatile din Bulgaria va participa cu doua persoane in echipa

de management.


Partener 3

Partener 4

Denumirea legala completa a organizatiei:

Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Constanta (OSPA)

Directia Silvica Constanta

Nationalitatea

Romana

Romana

Statutul juridic

Institutie publica

Regie autonoma

Adresa oficiala

Romania, Constanta, str. “Revolutiei”, nr.17-19

Romania, Constanta, str. “bd. I.C.Bratianu”, nr.250

Persoana de contact

Nicolaescu Marioara

Neacsu Mihai

Nr. telefon
Nr. faxAdresa de e-mail

ospaconstanta@yahoo.com

neacsu_mh@yahoo.co.uk

Numarul de angajatiAlte resurse relevante

studii si programe de cercetare

Bugetul de stat, finantari externe.

Experienta în actiuni similare, în corelatie cu rolul în implementarea actiunii propuse

baza activitatii OSPA

Planificarea si

impadurirea a aprox.3000 ha de terenuri degradate in ultimii 3 ani

Istoricul cooperarii cu solicitantul

Cooperare in elaborarea strategie locale de dezvoltare, in participarea in proiecte comune prin alte programme de finantare.

cooperare in elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a agriculturii si silviculturii in judetul Constanta

Rolul si implicarea în pregatirea actiunii propuse

A partcicipat cu 1 persoana in echipa de elaborare a cererii de finantare.

A partcicipat cu 1 persoana in echipa de elaborare a cererii de finantare

Rolul si implicarea în implementarea actiunii propuse

Se va implica in conformitate cu programul detaliat, in procesul de studii, formare si diagnoza locala

Se va implica in conformitate cu programul detaliat in formare, studii, elaborare harti, infiintarea perdelelor forestiere.
Partener 5

Partener 6

Denumirea legala completa a organizatiei:

Agentia pentru Protectia Mediului

Constanta


Nationalitatea

Romana


Statutul juridic

Institutie publica


Adresa oficiala

Strada Unirii nr.23 Constanta, Cod 900 532, Romania


Persoana de contact

Adrian MANOLE


Nr. telefonNr. faxAdresa de e-mail

office@mediu-constanta.ro


Numarul de angajatiAlte resurse relevante

Bugetul de stat, taxarea serviciilor publice.


Experienta în actiuni similare, în corelatie cu rolul în implementarea actiunii propuse

Agentia controleaza si sprijinǎ aplicarea mǎsurilor de conservare a rezervatiilor naturale, alto zone protejate si monumentelor naturii de pe raza administrative – teritorialǎ a judetului.


Istoricul cooperarii cu solicitantul

Participari la conferinte si seminarii.

Prezenta aplicatie este prima cooperare intre parteneri.


Rolul si implicarea în pregatirea actiunii propuse

Conducerea APM a nominalizat o persoana care a oferit consultanta de spacialitate in timpul elaborarii aplicatiei.


Rolul si implicarea în implementarea actiunii propuse

Agentia pentru Protectia Mediului Constanta va participa, in calitate de partener, la activitǎtile propuse in

proiect si va avea responsabilitǎti clare privind realizarea de materiale pentru seminarii si formare.Important: Acest formular de cerere de finantare nerambursabila trebuie însotit de o declaratie de parteneriat semnata si datata de catre fiecare partener, în conformitate cu modelul furnizat pe pagina urmatoare.


V.   LISTA DE VERIFICARE

NUMARUL DE REFERINTA : RO 2005/017-535.01.01; RO 2005/017-535.01.02

TITLUL SOLICITARII DE PROPUNERI DE PROIECTE : NATURA PRIETENIE FARA FRONTIERE.

LINIA BUGETARA: RO 2005/017-535.01.01; RO 2005/017-535.01.02

DATE ADMINISTRATIVE

Se va completa de catre Aplicant

Numele Aplicantului

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ZONALA MEDGIDIA

Nationalitatea

Romana

Numarul formularului de inregistrare ca persoana juridica


Statutul legal

ONG

Data infiintarii organizatiei


Partener 1

Nume:Asociatia pentru colaborare si dezvoltare transfrontalierea “Dobrogea Dunareana”

Nationalitate: Bulgara

Statut legal: ONG

Partener 2

Nume: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

Nationalitate: Romana

Statut legal: Institutie Publica

Partener 3

Nume: Directia Silvica Constanta

Nationalitate: Romana

Statut legal: regie autonoma

Partener 4

NB: Adaugati un numar de rânduri egal cu numarul partenerilor

Nume: Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta

Nationalitate: Romana

Statut legal: Institutie Publica

INAINTE DE A EXPEDIA PROPUNEREA, VA RUGAM    SA VERIFICATI DACA FIECARE DINTRE URMATOARELE DOCUMENTE A FOST COMPLETAT SI DACA RESPECTA URMATOARELE CRITERII:

Se va completa de catre Aplicant

Se va completa de catre Autoritatea Contractanta


Da

Nu

Da

Nu

A fost utilizat Formularul corect de cerere pentru finantarea nerambursabila, publicat pentru aceasta Solicitare de propuneri de proiecte

X
2. Propunerea este dactilografiata si este în conformitate cu conditiile prevazute in Ghidul aplicantului aferent licitatiei de proiecte lansata

X
3. Sunt incluse 1 original si 4 copii

X
4. Este anexat un CD-rom

X
5. Fiecare partener a completat si semnat declaratia de parteneriat, iar declaratiile sunt incluse

X
6. Bugetul este prezentat in formatul solicitat, este exprimat in Euro si este anexat

X
7. Matricea cadru logic a fost completata si este anexata

X
8. Durata actiunii este egala sau mai mica decat 12 luni (perioada specificata in Ghidul aplicantilor, pentru masura corespunzatoare, vezi sectiunea 2.1.3)

X
Durata actiunii este egala sau mai mare decat 12 luni (perioada specificata in Ghidul aplicantilor, pentru masura corespunzatoare, vezi sectiunea 2.1.3)


X10. Contributia solicitata este egala sau mai mare decat 50.000Euro (suma minima permisa) vezi sectiunea 1.3 din Ghidul aplicantilor

X
Contributia solicitata este egala sau mai mica decat 150.000 Euro (suma maxima permisa) vezi sectiunea 1.3 din Ghidul aplicantilor

X
Contributia solicitata este egala sau mai mare decat 10% din totalul costurilor eligibile (procentul minim admis) vezi sectiunea 1.3 din Ghidul aplicantilor

X
Contributia solicitata este egala sau mai mica decat 10% din totalul costurilor eligibile (procentul maxim admis) vezi sectiunea 1.3 din Ghidul aplicantilor


X14. Declaratia aplicantului a fost completata si semnata

X
Titlul propunerii

Natura prietenie fara frontiere
VI. DECLARATIA APLICANTULUI

A. Aplicantul declara urmatoarele:

Are sursele de finantare, competenta profesionala si calificarile cerute in sectiunea 2.3 din Ghidul aplicantilor;

Intelege sa se conformeze principiilor de bun parteneriat mentionate in sectiunea III.2 din formularul de cerere de finantare nerambursabila:

Este direct responsabil de pregatirea si managementul actiunii impreuna cu partenerii sai si nu va actiona ca intermediar;

El si partenerii sai nu fac parte categoriile (a) pana la (f) enumerate in sectiunea 2.1.1(3) din Ghidul aplicantilor;

El si partenerii sai sunt constienti ca vor fi exclusi din participarea la solicitarea de propuneri de proiecte, daca la momentul lansarii acesteia, fac parte din una dintre categoriile (g) pana la (i) enumerate in sectiunea 2.1.1 (3) din Ghidul aplicantilor;

El si partenerii sai sunt constienti de faptul ca nu este permisa dubla finantare si vor anunta Autoritatea Contractanta asupra activitatilor care sunt deja finantate sau sunt in curs de a obtine finantarea, sau asupra aplicatiilor depuse in vederea obtinerii de fonduri guvernamentale, UE sau alte surse internationale, si ca se angajeaza sa asigure exploatarea si intretinerea infrastructurii finantate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la finalizarea proiectului;   

Garanteaza propria sa contributie in numerar, cel putin 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, numai in numerar

In cazul in care îi va fi acordata mai mult decat o finantare nerambursabila, are capacitatea sa furnizeze toate resursele necesare implementarii tuturor proiectelor

In cazul in care va fi selectat, este capabil sa furnizeze imediat, la cerere, documentele justificative mentionate la pct. 2.4 din Ghidul Aplicantilor

Mai mult, Aplicantul declara urmatoarele :

Se va completa de catre Aplicant

Se va completa de catre Autoritatea Contractanta


Da

Nu

Da

Nu

1. Este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.1 din Ghid)

X
2. Partenerul 1 este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.2 din Ghid) (daca exista)

X
3. Partenerul 2 este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.2 din Ghid) (daca exista

X
4. Partenerul 3 este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.2 din Ghid) (daca exista

NB: Adaugati un numar de randuri egal cu numarulde parteneri

X
5. Partenerul 4 este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.2 din Ghid) (daca exista )

X
6. Partenerul 5 este eligibil (in conformitate cu criteriile mentionate la pct. 2.1.2 din Ghid) (daca exista )

X
5. Contributia in numerar este de 10800 EURO

X
B. SEMNATURA:

Eu, subsemnatul si persoana responsabila cu aceasta propunere de proiect in cadrul organizatiei aplicante, declar ca informatiile furnizate in acesta Decalaratie sunt corecte.

Data: 26/09/2007

Nume: Livadariu Constantin Semnatura:

Pozitia/Functia: Director executiv


VII. GRILA DE EVALUARE

(NUMAI PENTRU UZUL AUTORITATII CONTRACTANTE
DA

NU

1. Termenul limita a fost respectat
2. Formularul de Aplicatie indeplineste toate criteriile mentionate in Lista de verificare (Sectiunea V din Formularul de cerere de finantare nerambursabila).Verificarea Listei de verificare a fost efectuata de ……………………………………… La data de ……………………………………………..

DECIZIA 1: Comitetul a decis sa recomande Nota de fundamentare in vederea Evaluarii dupa verificarea Conformitatii administrative .

(In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de verificare administrativa CRIS si in Raportul de verificare administrativa CRIS)DECIZIA 2: Comitetul a aprobat Nota de fundamentare si a decis sa evalueze intreaga propunere dupa pre-selectia celor mai bune Note de fundamentare.

(If In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de evaluare a Notelor de fundamentare CRIS – aceasta include evaluari din partea asesorilor si a delegatilor, in Raportul de evaluare a Notei de fundamentare si in instiintarile transmise aplicantilor)

DA

NU

DECIZIA 3: A. Comitetul a recomandat propunerea in vederea verificarii eligibilitatii dupa selectarea temporara a acesteia in topul punctajelor acordate si in limita disponibilitatilor financiare.

(In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de evaluare CRIS – aceasta include evaluari din partea asesorilor si a delegatilor, in Raportul de evaluare si in instiintarile transmise aplicantilor.)B. Comitetul a recomandat propunerea in vederea verificarii eligibilitatii propunerii dupa includerea acesteia pe lista de rezerva, in cazul in care oricare dintre propunerile temporar selectate nu va indeplini conditiile de eligibilitate in urma verificarii acesteia, in conformitate cu topul punctajelor acordate si in limita disponibilitatilor financiare.

(In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de evaluare CRIS – aceasta include evaluari din partea asesorilor si a delegatilor, in Raportul de evaluare tehnica CRIS si in instiintarile transmise aplicantilor.)3. Documentele justificative enumerate mai jos, depuse in conformitate cu Ghidul aplicantilor (sectiunea 2.2.5), indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru applicant si partenerii sai (daca exista).

a. Statutul aplicantului.b. Statutele si adovezile de asociere ale tuturor partenerilor .c. Raportul de audit extern al aplicantului (dupa caz)f. Copie dupa cele mai recente acte contabile.Verificarea eligibilitatii a fost efectuata de ……………………………………………. …La data de ………………………………….

DECIZIA 4: Comitetul a selectat propunerea in vederea finantarii dupa verificarea eligibilitatii in conformitate cu criteriile mentionate in Ghid.

(In caz contrar, justificarile se vor mentiona in Grila de evaluare CRIS – aceasta include evaluari din partea asesorilor si a delegatilor, in Gila de evaluare a eligibilitatii CRIS si in instiintarile transmise aplicantilor.)


Numarul de pagini mentionat este maxim si poate fi redus numai pentru finantari nerambursabile mici ca valoare.

Nu mai mare de 12 luni

“Grupurile tinta” sunt acele grupuri/enitati care vor fi afectate pozitiv in mod direct de proiect la nivelul Scopului Proiectului

“Beneficiarii finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului la nivelul societatii sau al sectorului vizat

Explicatii pot fi gasite la urmatoarea adresa:

https://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf

Partenerul principal (aplicantul) – organizatie, persoana juridica sau unitate administrativa care depune o aplicatie in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile si, in cazul in care proiectul sau este selectat de Comitetul Comun de Evaluare, va primi aceasta finantare nerambursabila in vederea realizarii activitatilor proiectului. Partenerul principal (aplicantul) este responsabil de coordonarea tuturor partenerilor implicati in proiect. In cazul proiectelor comune aceasta implica, printre altele, armonizarea activitatilor proiectului, stabilirea si mentinerea de contacte regulate cu toti partenrii de proiect din fiecare tara participanta si pregatirea de rapoarte comune asupra proiectului, inclusiv rapoartele financiare.

Partenerul principal (aplicantul) din fiecare tara este responsabil de implementarea proiectului in conformitate cu conditiile si modalitatile de implementare specificate in contract. Contractul obliga Partenerul principal (aplicantul) sa asigure folosirea corecta a fondurilor PHARE, precum si conformitatea cu conditiile si cerintele referitoare la raportare, audit si plata.

Mentionati numai daca este cazul, in conformitate cu valoarea finantarilor nerambursabile care vor fi acordate in cadrul acestei Solicitari de propuneri de proiecte.

Mentionati numai in cazul in care organizatiile internationale sunt eligibile in aceasta Solicitare de propuneri de proiecte.

Mentionati numai daca institutiile publice sunt eligibile in aceasta Solicitare de propuneri de proiecte si daca Autoritatea Contractanta, in functie de analiza managementului riscurilor, decide sa le excluda de la aceasta obligatie.

Daca aplicantul are deja semnat un contract cu Comisia Europeana

De ex. Organizatii non-guvernamentale, non-profit, organizatii internationale

In cazul autoritatilor administratiei publice, va fi furnizata o Hotarare a Consiliului Local privitoare la asumarea acestui anagajament

Aceasta situatie va fi luata in calcul numai daca aplicantul depune mai mult decat o singura propunere pentru aceasta Solicitare de propuneri de proiecte

Mentionati “Nu se aplica” (NA) daca nu aveti nici un partener

Mentionati “Nu se aplica” (NA) daca nu aveti nici un partener

Mentionati “Nu se aplica” (NA) daca nu aveti nici un partener


Mentionati “Nu se aplica” (NA) daca nu aveti nici un partener


Mentionati “Nu se aplica” (NA) daca nu aveti nici un partener


Mentionati “Nu se aplica ” (NA) daca prin valoarea grantul ui solicitat nu este necesara prezentarea raportului de audit extern (Grant < 300 000€ - Grant operational < 75 000€)


Document Info


Accesari: 3735
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )