Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


MONITORING SI DEZVOLTAREA SPATIULUI RURAL - Structuri informationale europene si organisme de atragere a surselor de finantare a agriculturii

agricultura


Structuri informationale europene

si organisme de atragere a surselor de finantare a agriculturiiAgentia de plati si interventii în agricultura (APIA)

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) functioneaza în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale în baza Legii 1/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Din punct de vedere organizatoric, APIA are un organism central de conducere, 8 centre regionale, 42 de centre judetene si 210 centre locale.

Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA deruleaza fondurile europene pentru implementarea masurilor de sprijin finantate din Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA).

Subventiile se acorda sub forma de plati directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) si în cadrul masurilor de piata pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura administreaza sistemul de certificate de export-import si garantii pentru 222b18c importul si exportul produselor agricole, elaboreaza si implementeaza procedurile privind aplicarea sistemului de interventie pentru produsele agricole.

Cele mai importante atributii ale APIA sunt:

Asigura derularea operatiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;

Asigura verificarea cererilor de plata primite de la beneficiari;

Autorizeaza plata catre beneficiari în urma verificarii cererilor de plata sau îi înstiinteaza pe acestia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea solutionarii acestora;

Executa platile autorizate catre beneficiari;

Ţine contabilitatea platilor efectuate;

Urmareste încadrarea în fondurile alocate pentru activitatile prevazute mai sus;

Asigura îndeplinirea cerintelor cu privire la informarea publica privind activitatile desfasurate;

Asigura desfasurarea în bune conditii a activitatilor economice, administrative, contabile, de personal si audit ale Agentiei;

Colaboreaza pentru îndeplinirea atributiilor specifice cu organele administratiei publice centrale si locale;

Pregateste si implementeaza prevederile privind mecanismele comerciale;

Administreaza sistemul de certificate de export-import si garantii pentru 222b18c importul si exportul produselor agricole

Elaboreaza si implementeaza procedurile privind aplicarea sistemului de interventie pentru produsele agricole;

Este autoritatea publica responsabila cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

Asigura managementul cotelor de productie de zahar si izoglucoza si gestioneaza contributiile aferente acestor cote;

Elaboreaza manuale de proceduri si metodologii în vederea implementarii corespunzatoare a atributiilor care îi revin;

Implementeaza si administreaza restitutiile la export si sistemul de garantii aferente restitutiilor;

Furnizeaza toate informatiile solicitate de Organismul coordonator al agentiilor de plati pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit.

Sistemul Integrat de Administrare si control (IACS)

Pachetul financiar negociat de România cu UE pentru agricultura, pe perioada 2007-2009 cuprinde urmatoarele sume, acordate pe cei doi piloni ai Politicii Agricole Comune:

Pilonul I – Plati directe

Pilonul II – Dezvoltare rurala

Masuri de piata

TOTAL

Pachetul de plati directe 967,9 mil € reprezinta influxul financiar comunitar preconizat pentru doi ani (2008 si 2009). Acest lucru este explicabil prin faptul ca platile directe pe 2007 vor fi suportate de la bugetul de stat si rambursate de Uniune în 2008, iar cele din 2008 vor fi rambursate în 2009.

Având în vedere suma uriasa de bani aflata în joc, România trebuie ca în perioada pre-aderarii sa îsi pregateasca infrastructura si mecanismele capabile sa asigure absorbirea acestor fonduri de catre fermierii români.

Platile directe, reprezinta subventii ce vor fi acordate de UE agricultorilor din România cu conditia ca acestia sa fie eligibili. Conditiile de eligibilitate pentru o ferma sunt urmatoarele:

Utilizarea unei suprafete de teren agricol mai mare sau egala cu 1ha.Aceasta suprafata nu poate fi formata din parcele mai mici de 0.3 ha .

Mentinerea terenului agricol respectiv în bune conditii agricole si de mediu.

Platile directe se acorda uniform, sub forma unei plati pe hectar, tuturor fermierilor care întrunesc conditiile de mai sus si înainteaza o cerere de subventie.

Institutia abilitata sa gestioneze platile directe comunitare este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (API), din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Una dintre conditiile esentiale pe care statul român trebuie sa le îndeplineasca pentru a putea absorbi aceste fonduri pentru platile directe este crearea unui sistem care sa asigure administrarea si controlul riguros al cererilor de subventie astfel încât sa previna fraudarea bugetului comunitar. Acest sistem se numeste Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), iar crearea, implementarea si gestionarea lui este în atributiile Agentiei de Plati si Interventie.

Acest sistem este format dintr-un ansamblu de componente reunind personal, proceduri, tehnica de calcul si telecomunicatii. Aceste componente sunt:

baza de date a cererilor de subventie

sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS)

registrul fermelor

registrul animalelor

sistemul de controale (administrative, încrucisate, la fata locului, prin teledetectie)

Toate aceste componente ale sistemului urmaresc sa gestioneze cererea de subventie înaintata de fermier si sa se asigure de corectitudinea informatiilor declarate de acesta.

Acest control al corectitudinii se realizeaza prin compararea datelor declarate de fermier in cererea de subventie cu o serie de date de referinta, stocate în bazele de date ale sistemului.

Întrucât suma platilor directe acordate unui fermier depinde în mod direct de suprafata de teren utilizata de acesta, devine evident ca cel mai important rol in cadrul IACS îl detine sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS).

Pe lânga constructia infrastructurii logistice si de IT necesare, pentru a putea avea un IACS functional la momentul aderarii, Agentia de Plati si Interventie deruleaza în prezent, cu sprijinului Proiectului de Înfratire Phare RO 2003/IB/AG/01, o serie de activitati cu caracter obligatoriu.

O prima activitate o constituie înregistrarea fermelor si fermierilor în Registrul Fermelor. Aceasta activitate urmareste înregistrarea tuturor fermelor din România care utilizeaza peste 1ha de teren agricol. Fermierii trebuie sa furnizeze datele de identificare personale si ale exploatatiilor pe care le conduc precum si o lista cu toate parcelele agricole aflate în exploatare si marimea lor.

O a doua activitate a APIA o constitutie crearea LPIS. Acesta va fi creat pe baza de ortofotoplanuri pe care se identifica blocurile fizice. Se va crea un sistem de blocuri fizice unic identificate, la nivel national. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va pune la dispozitia APIA ortofotoplanurile care sa acopere întreaga suprafata a tarii. Pe baza acestora, APIA va scoate la licitatie digitizarea blocurilor fizice într-un sistem de identificare unica la nivel national. Aceste doua tipuri de date (ortofoto si blocurile fizice) se vor reuni într-un sistem de informatii geografice (GIS).

O a alta activitate o va reprezenta identificarea parcelelor agricole, ca o temelie pentru viitorul LPIS. Fermierilor înregistrati în Registrul Fermelor li se vor pune la dispozitie materiale grafice (ortofotoplanuri pe care sunt identificate blocurile fizice) si vor fi avizati sa îsi localizeze parcelele declarate în Registrul fermelor pe acest material. Scopul acestei activitati este acela de a înregistra si putea comunica fermierilor identificatorul blocului fizic corespondent fiecare parcele declarate de acesta.

Datele declarate de fermieri se compara cu datele de referinta din calculator. Suprafata agricola a fiecarui bloc fizic este cunoscuta dupa încheierea procesului de digitizare. În cazul în care suma suprafetelor declarate de catre fermieri ca parcele agricole utilizate în cadrul unui bloc fizic este mai mare decât suprafata de referinta a acestuia, este clar ca unul sau mai multi fermieri au declarat suprafete mai mari decât cele folosite. În acest caz se va declansa automat o procedura de control la fata locului.

Dupa 2007, fermierul va completa o cerere de subventie, un document diferit de formularul de pre-inregistare. Fiind vorba despre o cerere financiara, lipsa de corectitudine a datelor declarate atunci de fermier va avea implicatii financiare si chiar penale.

Fluxul tipic al operatiunilor derulate prin IACS va fi urmatorul:

Fermierul va completa cererea de subventie, in care va declara numarul si marimea parcelor utilizate. Va face o schita a acestor parcele pe materialul grafic pus la dispozitie de APIA la centrul local.

Cererea si materialul grafic vor fi depuse de fermier la centrul local APIA.

Aici, ele vor fi verificate formal de un specialist APIA. În caz ca sunt erori formale, fermierului i se va cere sa le corecteze. Când cererea este completa si corecta formal, ea este acceptata de ofiterul APIA.

Cererea acceptata este introdusa în baza de date a cererilor.

La încheierea perioadei de depunere a cererilor de subventie, dupa introducerea acestor cereri in calculator, are loc o verificare încrucisata, în care suma suprafetelor parcelelor agricole este comparata cu suprafata de referinta la nivelul fiecarui bloc fizic. Toti fermierii din blocurile fizice cu erori sunt trecuti automat pe o lista pentru control la fata locului.

Dupa verificarea încrucisata are loc o analiza de risc. Analiza de risc se face automatizat, de catre calculator. Rezultatul ei este o alta lista de ferme ce urmeaza sa fie controlate. Acest esantion trebuie sa acopere minim 5% din totalul cererilor de sprijin, însa este foarte probabil ca în primul an dupa aderare, marimea esantionului sa fie mai mare.

Aceste ferme sunt selectate cumulativ, atât în baza unor factori de risc (marimea subventiei cerute, existenta unor incidente financiare in trecut, marimea suprafetei agricole, tipul de cultura, etc.) cât si în baza unui proces de selectie aleator, astfel încât fiecare ferma sa aiba sansa de a putea fi selectata spre control. Esantionul de control de la acest punct este separat în 2 categorii: ferme care vor fi controlate prin control la fata locului si ferme care vor fi controlate prin teledetectie, cu ajutorul imaginilor satelitare. Lista fermelor care se vor controla la fata locului va include si fermele de la punctul anterior.

Inspectorii APIA vor controla la fata locului toate fermele selectate si vor încheia procese verbale de control, care vor fi introduse în baza de date a APIA.

Organisme specializate ale APIA sau contractori privati carora li se va delega aceasta sarcina vor executa controlul prin teledetectie si vor încheia procese verbale de control, care vor fi introduse în baza de date a APIA.

Calculatorul va determina exact, pentru fiecare caz de abatere, cuantumul penalizarilor ce urmeaza a fi aplicate.

Structura de aprobare a platilor din APIA verifica listele, cuantumurile si da aprobarea finala asupra efectuarii platii.Lista cu platile si beneficiarii e trimisa la banca (trezorerie) si banii sunt virati direct în conturile fermierilor.

Reteaua de Informatii Contabile Agricole (RICA)

Reteaua de informatii contabile agricole (RICA) a fost instituita în UE în anul 1965 pe baza Regulamentului 79/65/CEE, întregit ulterior cu o serie de reglementari si finalizat prin Decizia nr.36/1990. Scopul RICA este de a determina veniturile si de a analiza activitatea economica a exploatatiilor agricole pe baza informatiilor contabile colectate de la ferme. Agentia de legatura, din fiecare stat membru, colecteaza informatiile contabile printr-o cercetare selectiva , efectuata dupa o metodologie specifica, pe baza unui esantion reprezentativ de exploatatii agricole.

Implementarea RICA în România a început în anul 2002 cu o serie de etape pregatitoare, iar în anul 2005 a fost instituit sistemul la nivel national prin OG 67/2004 si aprobat apoi prin Legea 465/2004, care cuprinde 42 responsabili teritoriali pe judete si 8 responsabili teritoriali pe cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii.

Comisia Europeana foloseste informatiile colectate de RICA în vederea întocmirii rapoartelor anuale de analiza economica catre Consiliul si Parlamentul European privind situatia agriculturii, a pietelor agricole si a veniturilor fermelor din Comunitatea Europeana.

Responsabilitatea adoptarii si implementarii acquis-ului comunitar pentru acest domeniu în România revine Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Serviciul RICA din cadrul Directiei Generale de Integrare Europeana si Relatii Internationale.

Reteaua de anchetatori statistici din domeniul agroalimentar (RASA)

Statistica oficiala din România este coordonata de catre Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale.

Functionarea statisticii oficiale în România este reglementata prin Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 cu modificarile ulterioare, care are la baza principiile autonomiei, confidentialitatii, transparentei, relevantei, deontologiei statistice si a raportului cost-eficienta.

Pentru transpunerea în practica a acestor principii functioneaza Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica, constituit din reprezentanti ai producatorilor de date statistice si diferitelor categorii de utilizatori ai statisticilor.

Elaborarea studiilor de analiza a rezultatelor si de stabilire a unor strategii de perspectiva presupune culegerea, vehicularea operativa si stocarea informatiilor tehnico-economice specifice diferitelor genuri de productie. În acest sens, este necesara organizarea colectarii periodice a datelor din sectorul agrar cu privire la:

Utilizarea pamântului

Statistica productiei vegetale

Statistica animalelor

Industria alimentara

Structura si tipologia fermelor agricole

Statistica pescuitului

Statistica viticulturii

Statistica pomiculturii

Preturile marfurilor agricole de pe pietele de desfacere,

Inputuri si productia finita,

Pentru realizarea acestor obiective se impune constituirea unei retele de anchetatori statistici la nivel national. Misiunea principala a retelei de anchetatori statistici consta în introducerea normelor si standardelor EUROSTAT în efectuarea anchetelor statistice. În România, RASA a luat fiinta prin Ordinul MAPDR nr. 45/2001, urmând a-si desfasura activitatea în coordonare cu Institutul National de Statistica (INS).

Armonizarea Statisticii Agricole din România cu normele si standardele Sistemului Statistic European se va realiza cu sprijin comunitar printr-un proiect de înfratire institutionala la care participa INS, MAAP si Ministerul Agriculturii din Italia, iar prin proiectele pilot lansate de EUROSTAT (Biroul de statistica al Comunitatii Europene), vor fi definitivate:

ancheta structurala a exploatatiilor agricole;

balante de aprovizionare la produsele agricole vegetale;

statistica pescuitului;

Prima ancheta structurala pilot s-a realizat la sfârsitul anului 2000 si a cuprins 50000 gospodarii individuale ale populatiei din 737 localitati; 3700 unitati cu personalitate juridica care au ca principala activitate agricultura. Aceasta ancheta a avut ca obiective definirea exploatatiei agricole ca unitate de observare statistica, definitivarea nomenclatorului de produse agricole si alinierea partiala la continutul Deciziei CE  98/377/98,.

Anchete structurale periodice, conform prevederilor Deciziei nr. 377/98 ale Comisiei, se vor realiza o data la 2 ani (Hotarârea de Guvern nr. 540/2001), iar recensamântul general agricol, o data la 10 ani. In prezent, activitatea statisticii agricole este în responsabilitatea Institutului National de Statistica si a Ministerului Agriculturii si  Dezvoltarii Rurale. MADR preia anumite componente statistice privind activitatea de colectare, validare si centralizare a datelor statistice.

Registrul agricol

Registrul agricol reprezinta documentul oficial de evidenta primara în care se înscriu date pentru fiecare gospodarie a populatiei, care poseda teren sau animale în localitatea respectiva indiferent de domiciliul pe care îl are.

Datele înscrise în registrul agricol se refera la capul familiei si la membrii acesteia, la terenurile în proprietate pe categorii de folosinta, la suprafetele cultivate cu principalele culturi, la numarul de pomi pe specii, la efectivele animale pe specii si categorii existente la începutul anului, la constructiile detinute, la mijloacele de transport si utilaje agricole detinute.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaratiei date, sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau a unui membru major al gospodariei, prin vizitarea gospodariei sau la sediul consiliului local.

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP)

Înfiintata prin Ordonanta de Urgenta nr.13 din 27 februarie 2006 , Agentia are o unitate centrala, opt Centre Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (C.R.P.D.R.P.) si câte un Oficiu Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (O.J.P.D.R.P.) în fiecare judet al tarii.

APDRP este autoritatea nationala responsabila de implementarea financiara si tehnica a Programului SAPARD.Structura nou înfiintata va gestiona, dupa integrare si în urma acreditarii sale, sumele alocate României prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) si Fondul European pentru Pescuit (FEP).

Pâna la data integrarii în Uniunea Europeana, APDRP va gestiona în continuare Programul SAPARD.

Totodata o componenta foarte importanta va fi si cea de conservare a biodiversitatii prin împaduriri a terenurilor agricole, încurajarea metodelor de productie agricola compatibile cu protectia si îmbunatatirea mediului, dar si mentinerea fermelor din zonele montane.

Nu în ultimul rând, o prioritate de finantare este si implementarea unui program pilot LEADER prin încurajarea inovatiei în sectorul agricol si forestier, folosirea resurselor naturale si culturale într-un mod rational si îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale.

APDRP este reprezentata la nivel regional de 8 Centre Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP), iar la nivel judetean de 42 de Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP).

Fondurile aferente acestui Program european se ridica la un total de 1,5 miliarde de euro, cererile de finantare fiind peste nivelul sumei alocate (1,63 miliarde de euro).

Agentia Domeniilor Statului

Agentia Domeniilor Statului (ADS) este institutia specializata care realizeaza privatizarea societatilor comerciale agricole si concesionarea terenurilor proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola, administrate de aceste societati. ADS a fost înfiintata prin Legea nr.268/2001, ca institutie de interes public, cu caracter financiar si comercial, în subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR).

Principalele atributii ale Agentiei sunt:

exercita atributiile de proprietar al terenurilor agricole din domeniul privat al statului;

administreaza terenurile cu destinatie agricola din domeniul public si privat al statului si asigura exploatarea eficienta a acestora prin concesionare sau arendare catre persoane juridice specializate, fermieri individuali sau asociatii agricole;

privatizeaza societatile comerciale cu capital de stat cu profil agricol prin vânzare de actiuni, prin restructurare si vânzare de active sau prin privatizarea managementului;

concesioneaza sau închiriaza bunuri, activitati si servicii publice aflate în subordinea MADR.

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI

TIMISOARA –

MONITORING SI DEZVOLTAREA SPATIULUI RURAL

Document Info


Accesari: 3877
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )