Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ASIGURARILE FACULTATIVE

Asigurari


ASIGURARILE FACULTATIVE

Asigurarile facultative pot fi de bunuri, de raspundere civila si de persoane. Pentru bunuri si raspundere civila nu se pot incheia contracte avand acelasi obiect, decat pentru partea sau riscurile neacoperite prin asigurare. Asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari  de raspundere civila sau pentru acelasi bun. Ratiunea acestei reguli este ca indemnizatia de asigurare nu poate depasi cuantumul pagubei.1. Asigurarea de bunuri

1.1. Asigurarea de transport terestru

Sunt incheiate in practica doua mari tipuri de contracte de asigurare de transport: asigurarea bunurilor pentru pagube cauzate in timpul transportului terestru intern (cargo) si asigurarea autovehiculelor (casco).

1.1.Asigurarea bunurilor pentru pagube cauzate in timpul transportului

Partile contractului pot fi persoane fizice sau juridice pe de-o parte si societati de asigurare care au in portofoliu acest tip de asigurare.

Obiectul asigurarii il reprezinta bunuri aflate in parcurs de transport pe teritoriul tarii, precizate prin Conditiile de asigurare ale acestui tip de asigurare.

De regula, nu sunt asigurate in transportul terestru: bunurile inflamabile, explozibile sau usor comestibile, lichide acide, bani, hartii de valoare, registre, manuscrise, obiecte de valoare (aur, argint etc.) Astfel, asigurarea bunurilor se poate incheia in urmatoarele conditii: a) toate riscurile, cu exceptia celor rezultate sau provocate de atitudinea asiguratului, pierderea uzuala in greutate sau uzura normala, asamblare, razboi, 252b11c greva, viciul bunului b) fara avarie particulara, care acopera riscurile de pierdere si avarie cauzate de incendiu, explozii si orice accident cu exceptiile mentionate anterior

Polita de asigurare se poate incheia in una din formele:

a.       polita de transport care presupune asigurarea pe o ruta definita si pentru sume stabilite pentru fiecare transport;

b.      polita generala sau polita abonament ce presupune asigurarea pe orice ruta si pentru toate transporturile efectuate intr-o perioada de timp.

            Constatarea si evaluarea pagubelor are loc in urma sesizarii organelor de politie cu participarea inspectoratului de daune al societatii. Cererea de despagubire trebuie sa contina: polita in original, dovada de plata a primei, documentul de transport, factura marfurilor, documente care sa ateste producerea daunei, actele de constatare ale politiei. Daca bunul asigurat si furat a fost gasit dupa plata, asiguratul va restitui indemnizatia.

1.2. Asigurarea facultativa a autovehiculelor pentru avarii si furt

            Obiectul asigurarii il formeaza autovehiculele inmatriculate in Romania si fata de care asiguratul are un interes. Pentru acestea, asiguratorul emite polite de asigurare, in baza carora se angajeaza sa suporte riscurile urmatoare: la politele 'standard': incendiu, trasnet, explozie (riscuri generale), ciocniri, loviri sau rasturnari (riscuri specifice) iar la politele 'toate riscurile' sunt suportate: furtul autovehicolului sau al unor parti componente, la care se adauga riscurile prevazute la polita 'standard'.

La ambele tipuri de polite se acorda despagubiri si pentru cheltuielile legate de transportul la atelierul de reparatii si pagubele datorate masurilor luate in timpul producerii evenimentului.

Asiguratorul nu acorda despagubiri in urmatoarele cazuri:

accidentul a fost produs cu intentie sau in timpul conducerii autovehicolului sub influenta alcoolului;

pentru pagube produse prin intrebuintare, uzura normala;

pentru pagube datorate temperaturii motorului, a lipsei ungerii sau inghetarii apei;

pentru cheltuielile facute pentru imbunatatirea starii autovehicolului;

pentru pagube produse de razboi, revolutie, greve, confiscare, explozie atomica etc…..

Pentru riscul de furt nu se acorda despagubiri: daca politia nu confirma furtul, daca la comiterea acestuia au luat parte membri ai familiei asiguratului, daca paguba s-a marit prin neluarea masurilor necesare de catre asigurat. Asiguratorul nu acorda despagubiri nici atunci cand cererea de despagubire este frauduloasa si in legatura  cu dauna a fost declansata o ancheta penala.

Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii sau reinnoirii asigurarii. Valoarea reala este cea a autoturismului nou din care se scade uzura stabilita in raport de vechime.  Polita de asigurare se poate incheia prin aplicarea unei fransize (stabilita contractual), ce reprezinta partea din dauna  suportata de asigurat.

Prima de asigurare se achita integral sau in rate la datele scadente, conform regulilor generale.

Constatarea si evaluarea pagubelor se face de asigurator impreuna cu asiguratul, iar in afara tarii de imputernicitii asiguratorului. In caz de producere a riscului asigurat, asiguratii au obligatia de a aviza in scris asiguratorul, intr-un termen stabilit in conditiile generale de asigurare.

Dosarul de daune auto va contine: instiintarea asiguratorului in termenul prevazut, certificatul de inmatriculare, procesul verbal al politiei, al inspectorului de daune, polita de asigurare, fotografii concludente, actele de reparatie, referatul de plata privind dauna auto.

1.3. Asigurarea maritima

Riscurile asigurate prin asigurarea maritima sunt grupate in trei mari categorii:

a) forta majora: uragan, furtuna, incendiu etc.;

b) pagube provocate de neglijenta personalului;

c) pagube determinate de persoane straine de nava.

Avariile, pagubele produse pot fi totale sau partiale. Cea partiala poate fi particulara ce se adreseaza fortei majore sau comuna ce se datoreaza faptei intentionate a comandantului in ideea de a salva nava (aruncarea unei parti din marfa, utilizarea combustibilului etc.). Pierderea rezultata din avaria comuna se imparte proportional intre participantii la expeditia maritima indiferent daca bunul a fost asigurat sau nu. In cazul avariei particulare, paguba se suporta fie de nava, fie de incarcatura in functie de bunul afectat.

In baza asigurarii incheiate se despagubesc:

a.       pagubele datorate incendiului, exploziei, furt, piraterie, coliziune cu alta nava, accidente la incarcare, descarcare, masuri de salvare a navei, eroare de navigatie etc.

b.      cheltuielile pentru prevenirea pagubei;

c.       retributii de salvare sau asistenta a navei.

Nu se acorda despagubiri pentru pagube create de fortarea ghetii sau sau scoaterea epavei.

Asiguratorii sunt organizati in Uniunea Internationala a Asigurarilor Maritime, organizatie ce are ca scop reprezentarea, apararea intereselor lor etc.

Estimarea pagubelor si cheltuielile admise in avaria comuna se efectueaza de experti numiti dispasori, iar documentul emis de ei dispasa.

1.4. Asigurari financiare

Asigurarile financiare fac parte din categoria asigurarilor facultative de bunuri si au ca scop transformarea riscurilor de pierderi financiare ce pot apare in activitate catre asigurator.

 a) Asigurarea de credit intern

Asigurarea de credit are drept scop protejarea asiguratilor impotriva pierderilor financiare datorate neplatii, incapacitatii de plata sau insolvabilitatii cumparatorilor ce au cumparat pe credit sau beneficiarilor de credit.

            a. Evaluarea riscului se face avand in vedere: bonitatea si reputatia cumparatorului, natura afacerii, numarul si dimensiunea conturilor etc.

            Riscul asigurat (neplata) poate apare in intervalul de timp de la livrarea marfii sau a serviciilor si momentul platii acestora.

b. Raspunderea asiguratorului inceteaza la data rambursarii integrale a creditului sau a platii, produsului sau odata cu plata indemnizatiei.

c. Constatarea pierderilor si plata despagubirilor se face avand in vedere: fransiza, platile facute de cumparator pana la declansarea insolvabilitatii,  plati in contul datoriei facute in alt mod decat cel prevazut in contractul de vanzare de bunuri sau de creditare si sumele obtinute din realizarea garantiilor.

In functie de clauzele contractuale, despagubirile se platesc: dupa expirarea perioadei de asteptare, dupa dovedirea neplatii prelungite, declansarea procedurii falimentului etc.

Printre riscurile acoperite, pe langa cele comerciale amintite se afla si riscul politic. Acesta se poate concretiza in imposibilitatea transferului unor sume de bani ca urmare a unor decizii sau actiuni guvernamentale.

b) Asigurarea creditelor de export

Asigurarea creditelor de export are rolul de a proteja importatorul, care cumpara pe credit, impotriva riscului de neplata, insolvabilitate sau riscului politic.

Avantajele politei de asigurare a creditelor de export:

reducerea costurilor prin asigurare in comparatie cu garantia bancara;

reducerea raspunderii conducerii societatii;

protectia impotriva unor pierderi majore.

La stabilirea primei de asigurare se au in vedere tara cumparatorului (si riscul de tara), modalitatea de plata si termenul de livrare.

Organizatia ce a reglementat contractele de asigurare a creditelor este Uniunea de la Berna. Aceasta a fost infiintata in 1934 pe baza Codului Civil Elvetian sub numele Asociatia Internationala a Asiguratorilor de Credite si Investitii. In 1974, organizatia si-a modernizat statutul, iar in prezent are 43 de membri. (Eximbank - cu statut de observator).

2. Asigurarea de raspundere civila

Asigurarea facultativa de raspundere civila acopera in limita sumei prevazuta in contract daunele pe care asiguratul le-a cauzat unor terte persoane. Asigurarea poate acoperi si prejudiciile create prin angajarea raspunderii civile a altor persoane, de ex. sotul sau alte persoane aflate in intretinere.

Terta persoana poate fi una fizica sau juridica pagubita prin fapta proprie a asiguratului (sau a altor persoane prevazute in contract), ori chiar de lucrul stipulat in contracte.

Despagubirea se stabileste in baza contractului si prin tranzactie intre asigurat, tertul pagubit si asigurator. Atunci cand tertul prejudiciat nu este despagubit, el poate, conform art. 42, alin.1 al Legii 136/1995, sa se indrepte impotriva celui raspunzator de producerea pagubei. Hotararea va fi opozabila asiguratorului numai daca a fost introdus in proces.

O a doua posibilitate a tertului prejudiciat este actiunea directa impotriva asiguratorului in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare (art.42, alin.2).

Daca asiguratul dovedeste ca l-a despagubit pe tertul pagubit, asiguratorul e obligat sa plateasca indemnizatia. Asiguratorul poate refuza plata indemnizatiei numai daca paguba a fost cauzata intentionat de catre asigurat ori persoanele prevazute in contract.

Despagubirile stabilite prin tranzactie sau hotarare judecatoareasca se platesc nemijlocit asiguratului, sau tertului pagubit, fara a intra in patrimoniul asiguratului si in consecinta nu pot fi urmarite de creditorii acestuia.

Printre tipurile de contracte de raspundere civila sunt intalnite :

Ø      asigurarea de raspundere civila a angajatorului pentru salariatii sai;

Ø      asigurarea de raspundere civila a cadrelor didactice pentru prejudiciile aduse tertilor de elevi si ucenici aflati sub supravegherea lor;

Ø      asigurarea de raspundere civila a managerilor pentru prejudicii cauzate societatii ca urmare a neindeplinirii obligatiilor ce le revin;

3. Asigurarile de viata

3.1. Notiune

Cele mai vechi forme cunoscute ale asigurarilor de persoane sunt indemnizatiile de deces si asigurarea de renta viagera existente in zona Marii Mediterane in perioada antica.

In momentul de fata, in functie de riscul asigurat, asigurarile de persoane se impart in asigurari de viata si asigurari de persoane-altele decat cele de viata.

Asigurarea de viata este acea forma de asigurare prin care se asigura protectia financiara a familiei sau a altor persoane in caz de deces al asiguratului. Riscul financiar legat de deces, boala sau invaliditate este suportat de un grup de indivizi expusi aceluiasi risc, care contribuie la constituirea fondului de plata a sumelor asigurate.

Plecand de la ideea ca viata nu poate fi evaluata, asigurarile de viata nu urmaresc acoperirea unei pagube. Daca in cazul asigurarii de daune indemnizatia nu poate depasi valoarea bunului asigurat in momentul producerii evenimentului, in cazul asigurarilor de viata notiunea de paguba nu poate fi privita ca un punct de referinta. Asigurarea de viata are deci o natura neindemnitara, ceea ce presupune ca:

suma asigurata are caracter forfetar

La incheierea contractului partile stabilesc suma ce se va plati in caz de aparitie a riscului asigurat, fara a se tine cont de valoarea pagubei. (Art. 38: 'Suma se plateste indiferent de sumele din asigurarile sociale, despagubiri de la vinovat sau in baza raspunderii civile delictuale').

2. suma asigurata nu are caracter de reparatie a prejudiciului fiind doar obligatia asumata la incheierea contractului.

3. asiguratorul nu are dreptul de recurs impotriva celor responsabili de producerea evenimentului. Legea 136/1995 in art.22 stabileste ca asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor responsabili de producerea pagubei, doar in cazul asigurarilor de bunuri si de raspundere civila.

Asigurarile de viata clasice ce acopereau riscul decesului, au fost inlocuite treptat de asigurarile mixte de viata ce presupun economisiri, investitii, pensie, tratament medical etc.

3.2. Reguli speciale in materia asigurarile de persoane

Contractul de asigurare fiind unul de adeziune, toate societatile de asigurare elaboreaza, potrivit Legii 32/2000 privind societatile de asigurare, propriile conditii de asigurare. Prin semnarea contractului, asiguratul accepta si conditiile generale ale contractului elaborat de asigurator.

Pe langa regulile generale ce guverneaza un contract de asigurare, Legea 136/1995 prevede si urmatoarele reguli speciale in privinta beneficiarului asigurarii:

a. in asigurararea de persoane asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca suma asigurata persoanei asigurate sau beneficiarului desemnat (art.31, 32);

b. desemnarea beneficiarului se face la incheierea contractului, in timpul derularii sau prin testament (art.33);

c. daca nu s-a desemnat un beneficiar, suma se plateste mostenitorilor (art.32);

d. inlocuirea beneficiarului se poate face oricand in timpul derularii contractului;

e. cand sunt mai multi beneficiari, acestia au drepturi egale daca asiguratul nu a dispus altfel (art.34)

Legea 136/1995 prevede in art.35 cazurile in care asiguratorul nu este obligat la plata sumei la care e obligat prin contract:

a. atunci cand riscul asigurat s-a produs prin sinuciderea asiguratului intr-o perioada de 2 ani de la incheierea contractului;

b. riscul asigurat s-a produs prin comiterea cu intentie de catre asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevazuta in contract;

c. riscul asigurat a fost produs intentionat de beneficiarul asigurarii, caz in care suma asigurata poate fi platita celorlalti beneficiari desemnati sau mostenitori.

3.3. Principalele forme de asigurari de viata

In functie de riscul care se asigura sunt intalnite urmatoarele forme de asigurari de viata: asigurari de viata (rar intalnite), asigurari mixte de viata, asigurari de accidente, asigurari de economie si invaliditate din accidente.

1) Asigurarea de viata in forma ei tip acopera numai riscul de deces. Asiguratul plateste prima, iar la producerea evenimentului asigurat, beneficiarul desemnat va incasa suma asigurata.

In cazul asigurarilor de viata pe termen limitat suma asigurata va fi platita numai daca decesul intervine in perioada de valabilitate a contractului (in interiorul termenului). Deoarece nu presupune nici capitalizarea si nici nu acopera riscul in mod avantajos pentru asigurat sunt preferate asigurarile de viata pe termen nelimitat sau cele mixte de viata.

2) Asigurarea mixta de viata este una care pe langa riscul de deces acopera si riscul de supravietuire, oferind deci protectie dubla. Astfel, daca asiguratul este in viata la expirarea termenului, el va primi suma asigurata, daca nu ea revine beneficiarului.

Atunci cand asiguratul doreste retragerea banilor, reziliaza practic contractul primind de la asigurator nu suma asigurata, ci una diminuata, denumita valoare de rascumparare.

Asigurare tip unit – linked este tot o asigurare mixta de viata care presupune pe langa protectie, economisire si investire. Protectia este garantata de o asigurare de viata pentru care plata primelor se face fie pana la expirarea termenului, fie pana la pensionare.

            Prima platita de asigurat este investita in mai multe fonduri de investitii puse la dipozitie de asigurator din care asiguratul primeste un anumit numar de unit-uri. Astfel se realizeaza si componenta investitionala.

            Odata cu plata fiecarei prime se achizitioneaza noi unitati de cont (unit-uri). Valoarea acestora se stabileste de regula saptamanal in functie de cresterea oferita de investirea fondurilor. Asiguratul are si posibilitatea de a retrage o cota din numarul unit-urilor din contul sau.

            3) Asigurarile de accidente acopera riscurile unui accident: decesul sau invaliditatea permanenta totala sau partiala. Fac de regula exceptie accidentele suferite in timpul savarsirii unei infractiuni, in caz de razboi, cele datorate energiei nucleare.

            In caz de producere a evenimentului asigurat, respectiv invaliditatea, asiguratul are dreptul la:

o suma proportionala cu gradul de invaliditate;

indemnizatie zilnica de spitalizare;

indemnizatie pentru convalescenta;

cresterea prestatiei in functie de gradul de invaliditate.

In functie de contract, in caz de deces suma asigurata se plateste in intregime numai daca acesta intervine intr-un interval de timp de la accident (de ex. 1 an). Dupa expirarea termenului, suma asigurata va fi diminuata in functie de prestatiile anterioare efectuate.

4) Asigurarile de economie si de invaliditate permanenta din accidente nu acopera riscul decesului. In caz de invaliditate, asiguratul va primi pentru o perioada de timp sume suplimentare. La expirarea contractului, indiferent de plata acestora, asiguratul va incasa suma asigurata integral.

4. Asigurari de persoane-altele decat cele de viata

Cele mai intalnite in practica internationala sunt asigurarile medicale. Acestea acopera total sau partial costurile de spitalizare, atunci cand acesta depaseste un numar de zile, a costurilor tratamentului unei boli sau vatamari corporale. Nu este acoperit riscul de deces.

            Sumele asigurate vor acoperi costurile de spitalizare, convalescenta, consultatii servicii private de ambulanta etc.

Aceste asigurari pot fi intalnite in una dintre urmatoarele forme:

1. asigurare pentru boli incurabile - acopera riscul diagnosticarii unei boli incurabile. Suma asigurata va compensa, in principiu, cheltuielile cu tratamentul medical. Printre factorii de calcul al primei se afla: sistemul international de clasificare a bolilor conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii si frecventa aparitiei bolilor pe categorii de varsta si sex.

2. clauza de asigurare pentru interventii chirurgicale - riscul acoperit este cel al unei interventii chirurgicale ca rezultat al unei boli sau accident. Suma asigurata este platita in momentul interventiei chirurgicale. Contractul nu va inceta insa, el producandu-si efecte pana la expirarea lui.

In Romania este reglementat sistemul asigurarilor de sanatate ca sistem national si obligatoriu. Astfel, toate persoanele care realizeaza venituri sunt obligate sa vireze o cota lunara in Contul Casei Nationale de Sanatate. In aceste conditii, ele primesc carnet de asigurat ce acopera cheltuielile de spitalizare si partial pe cele de tratament ambulatoriu.


Document Info


Accesari: 16095
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )