Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTABILITATEA FINANTARII SI A MIJLOACELOR BANESTI

Contabilitate


CONTABILITATEA FINANŢĂRII sI A MIJLOACELOR BĂNEsTI

Structura capitolului:

3.1. Consideratii generale privind finantari, subventii, transferuri3.2. Contabilitatea finantarii din bugetul de stat, bugetele locale si fondurile

speciale

3.2.1. Contabilitatea finantarii din bugetul de stat

3.2.2. Contabilitatea finantarii din bugetele locale

3.2.3. Contabilitatea finantarii din fondul national unic de asigurari sociale de

sanatate

3.2.4. Contabilitatea finantarii din fonduri externe nerambursabile (PHARE;

ISPA; SAPARD)

3.3. Contabilitatea mijloacelor banesti

Obiectivul capitolului:

Obiectivul acestui capitol îl constituie aprofundarea contabilitatii finantarii

institutiilor publice si a particularitatilor privind mijloacele banesti la nivelul

institutiilor publice. Institutiile publice beneficiaza de finantare de la bugetul

central, bugetele locale sau fondurile speciale. De cele mai multe ori, institutiile

publice recurg si la autofinantare, sau primesc donatii sau sponsorizari. O

modalitate mai moderna de finantare o constituie finantare pe baza de programe,

iar aceasta finantare se apreciaza a fi considerabila dupa aderarea României la

Uniunea Europeana. România participa si beneficiaza, de asemenea de asistenta

prin intermediul mai multor programe Phare multi-tara si orizontable, precum

TAIEX (Biroul de Asistenta Tehnica pentru Schimbul de Informatii), Facilitatea de

finantare a întreprinderilor mici si mijlocii, SIGMA (Sprijin pentru Îmbunatatirea

Guvernarii si a Managementului Public), Programul privind Securitatea Nucleara

si Programul Phare pentru micro-proiecte. Schemele de finantare nerambursabila

(grant-urile) din bugetul Uniunii Europene sunt destinate entitatilor publice

(autoritati publice locale, institutii publice) si/sau private (IMM-uri, persoane

fizice), în functie de specificul fiecarui program.

Concepte-cheie: finantare pe baza de programe, finantare de la buget,

finantare externa, contabilitatea angajamentelor.

Consideratii generale privind finantari, subventii, transferuri

Potrivit prevederilor Legii privind finantele publice nr. 500/2002, finantarea

institutiilor publice se asigura astfel:

integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de

stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

Universitatea SPIRU HARET

din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul

asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

integral din venituri proprii.

Creditele deschise pe seama ordonatorilor principali de credite finantati din

bugetul de stat si bugetele locale se evidentiaza în conturi în afara bilantului. De

asemenea, creditele repartizate de catre ordonatorii principali de credite pe seama

institutiilor publice subordonate se evidentiaza în conturi în afara bilantului.

Potrivit legii contabilitatii, contabilitatea institutiilor publice asigura înregistrarea

platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare,

potrivit bugetului aprobat.

Platile efectuate din contul de finantare bugetara sau din contul de disponibil

pentru bunurile aprovizionate, lucrarile executate si serviciile prestate, reprezinta

plati de casa. În aceasta categorie se includ si serviciile efectuate prin casierie, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare. Totodata, institutiile publice pot avea

si alte surse de finantare, respectiv: fonduri externe nerambursabile, disponibilul

trezoreriei sau efectuarea de compensari, pe baza unor acte normative speciale.

Aceasta grupa cuprinde urmatoarele surse de finantare:

finantare de la buget (contul 770);

finantarea în baza unor acte normative speciale (contul 771);

venituri din subventii (contul 772);

venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciale (contul 773);

finantarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774).

Institutiile publice care încaseaza venituri pentru bugetul de stat, bugetele

locale sau bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa caz, au obligatia sa vireze

veniturile respective la capitolele si subcapitolele de venituri ale bugetelor carora

acestea se cuvin.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale,

alte autoritati publice, institutii publice autonome, precum si institutii din

subordinea acestora, ai caror conduc&# 838l119i 259;tori au calitatea de ordonatori de credite,

organizeaza si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor încasate,

precum si a angajamentelor si a platilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.

Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de subordonare

locala, care au personalitate juridica si ai caror conducatori au calitatea de

ordonator de credite, organizeaza si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a

veniturilor încasate, precum si a angajamentelor si a platilor efectuate, potrivit

bugetului aprobat.

Institutiile publice cu personalitate juridica, finantate din bugetul asigurarilor

sociale de stat, ai caror conduc&# 838l119i 259;tori au calitatea de ordonator de credite, organizeaza

si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor încasate, precum si

a angajamentelor si a platilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.

Reflectarea unitara în contabilitate a cheltuielilor efectuate de institutiile

publice pe articolele si aliniatele prevazute în Clasificatia economica, se asigura cu

Universitatea SPIRU HARET

ajutorul "Îndrumarului" elaborat de catre ordonatorii principali de credite, cu

aprobarea Ministerului Finantelor Publice.

Conturile de venituri si finantari se închid la sfârsitul perioadei în vederea

stabilirii rezultatului patrimonial. Prin perioada se întelege anul bugetar, asa cum

este denumit în Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, an bugetar care se suprapune cu anul calendaristic.

Contabilitatea finantarii din bugetul de stat,

bugetele locale si fondurile speciale

Contabilitatea finantarii din bugetul de stat

Institutiile publice sunt finantate în fiecare an de la buget pe seama creditelor

bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli. în mod corespunzator caile

de finantare a institutiilor de la buget sunt diferite în functie de subordonarea lor.

Din punct de vedere al subordonarii exista institutii publice de subordonare

centrala si institutii publice de subordonare locala.

În contabilitatea finantarii se identifica trei conturi specifice, care reflecta

modul în care creditele bugetare sunt aprobate, repartizate si utilizate pentru nevoi

proprii:

8060 "Credite bugetare aprobate"

8061 "Credite deschise de repartizat"

8062 "Credite deschise pentru nevoi proprii"

Pentru înregistrarea creditelor bugetare aprobate, institutiile folosesc contul în

afara bilantului Credite bugetare aprobate". Acest cont tine evidenta

creditelor bugetare aprobate de la buget trimestrial. În debitul contului se înregistreaza

la începutul fiecarui trimestru alocarile de credite pe baza repartizarii

trimestriale, precum si suplimentarile efectuate în cursul trimestrului. În creditul

contului se înregistreaza diminuarile sau anularile de credite efectuate în cursul

trimestrului respectiv. Soldul contului la finele trimestrului sau la finele anului

reprezinta valoarea creditelor bugetare aprobate pâna la finele perioadei respective.

Exemplu:

La începutul trimestrului III 2007 s-au înregistrat alocari de credite în valoare

de 20.000.000 Ron de la buget. Pe parcursul trimestrului se majoreaza creditul

bugetar cu 2.000.000 Ron, iar la sfârsitul trimestrului III 2007 se retrage din

creditul aprobat suma de 2.000.000 Ron.

Debit 8060 20.000.000 Ron

Debit 8060 2.000.000 Ron

Credit 8060 2.000.000 Ron

Spre deosebire de acest cont care reflecta volumul total de credite aprobat,

ordonatorii principali si secundari organizeaza evidenta creditelor deschise în

Universitatea SPIRU HARET

vederea repartizarii lor institutiilor subordonate. Pentru aceasta se foloseste contul

în afara bilantului Credite deschise de repartizat". Acest cont functioneaza

în mod diferit pentru ordonatorii principali fata de cei secundari.

Astfel, pentru ordonatorii principali, în debitul contului se înregistreaza creditele

deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor subordonati, precum si creditele

retrase de la acestia, iar în creditul contului se înregistreaza sumele efectiv repartizate

subordonatilor, precum si creditele retrase.

Pentru ordonatorii secundari, în debitul contului se înregistreaza sumele

repartizate de ordonatorul principal spre a fi repartizate de acesta ordonatorului

tertiar, precum si creditele retrase ordonatorului tertiar. În creditul contului se

înregistreaza creditul repartizat ordonatorului tertiar, precum si creditele retrase de

ordonatorul principal.

Exemplu:

Un ordonator de credite principal repartizeaza credite în valoare de

20.000.000 Ron ordonatorului secundar. În cursul perioadei acesta retrage din

valoarea creditului suma de 5.000.000 Ron.

Debit 8061 20.000.000 Ron

Credit 8061 20.000.000 Ron

Debit 8061 5.000.000 Ron

Creditele deschise de la buget pentru cheltuieli proprii sunt evidentiate în

contabilitatea ordonatorilor principali, secundari si tertiari cu ajutorul contului

Credite deschise pentru nevoi proprii

În debitul contului sunt evidentiate la nivelul ordonatorilor principali de

credite creditele deschise pe baza cererii de deschidere, iar la ordonatorii secundari

si tertiari creditele repartizate pe baza dispozitiei bugetare. În creditul contului sunt

evidentiate creditele retrase sau anulate.

Exemplu:

Un ordonator principal de credite înregistreaza credite deschise însumând

100.000.000 Ron pentru cheltuieli proprii, la începutul trimestrului I 2007. În

cursul anului se retrag credite însumând 30.000.000 Ron.

Debit 8062 100.000.000 Ron

Credit 8062 30.000.000 Ron

Finantarea propriu-zisa se evidentiaza cu ajutorul conturilor din grupa 77

Finantari, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie

speciala". În cadrul acestei grupe finantarea de la buget este reflectata de contul

Finantare de la buget

Universitatea SPIRU HARET

Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II :

7701 "Finantarea de la bugetul de stat";

7702 "Finantarea de la bugetele locale";

7703 "Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat";

7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj";

7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de

sanatate".

Contul 7701 "Finantare de la bugetul de stat" este utilizat de catre toti

ordonatorii de subordonare centrala pentru a tine evidenta platilor nete de casa

efectuate din credite bugetare deschise sau repartizate pentru realizarea prevederilor

bugetare. Are functiune contabila de pasiv.

În creditul contului se înregistreaza sumele platite, iar în debit, sumele recuperate

din finantarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare

(avansuri recuperate sau sume neutilizate în totalitate din cele ridicate din cont,

sume recuperate din imputatii ce privesc exercitiul bugetar curent etc.). În debit, se

înregistreaza, la sfârsitul perioadei totalitatea platilor nete efectuate pentru închiderea

contului prin creditul contului de rezultat patrimonial.

Soldul creditor al contului, înaintea operatiunii de închidere reprezinta totalul

platilor efectuate. La sfârsitul perioadei, contul nu prezinta sold. Contabilitatea

analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare.

Exemplu:

O institutie publica primeste finantare de la buget în suma 100.000 Ron. În

cursul lunii au loc urmatoarele operatiuni:

Înregistrare achizitie carnete de numerar de la banca sau alte valori;

532 = 7701 20.000 lei

Alte valori Finantare de la bugetul de stat

- Înregistrarea sumelor platite furnizorului pentru prestari de servicii, executari de

lucrari, livrari de materiale;

401 = 7701 80.000 lei

Furnizori Finantare de la bugetul de stat

- Închiderea contului de finantare;

100.000 lei

Finantare de la bugetul de stat Rezultatul patrimonial

Contabilitatea finantarii din bugetele locale

Finantarea institutiilor publice din administratia publica locala se asigura astfel:

Integral din bugetul local, în functie de subordonare;

Din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul local;

Integral din venituri proprii.

Universitatea SPIRU HARET

Potrivit dispozitiilor legale, fiecare comuna, oras, municipiu, judet si municipiul

Bucuresti întocmesc bugetul propriu în conditii de autonomie. Administrarea

bugetelor locale se asigura de catre consiliile locale. Functia de ordonator principal

de credite este îndeplinita de catre primari sau, dupa caz, de catre presedintele

consiliului judetean.

Cheltuielile din bugetele locale se efectueaza în limita prevederilor legale, cu

repartizarea acestor cheltuieli pe trimestre. Sursele de acoperire a cheltuielilor se

realizeaza din veniturile proprii si transferurile din bugetul de stat pentru echilibrarea

bugetului local respectiv.

Platile dispuse de ordonatorii de credite se efectueaza prin trezorerie, numai

dupa deschiderea creditelor bugetare din bugetul local respectiv.

Pentru a se derula efectuarea platilor, cu ocazia deschiderii creditelor din

bugetul local, ordonatorii de credite trebuie sa stabileasca lunar cheltuielile ce

urmeaza a se efectua din bugetul propriu. Ca urmare, se va tine cont de cheltuielile

aprobate prin bugetul local, necesarul de cheltuieli, veniturile proprii si transferurile

din bugetul de stat pentru echilibrare, din care se acopera platile respective.

Ordonatorul principal de credite determina volumul creditelor bugetare în

limita carora urmeaza sa se efectueze plati prin trezorerie, atât pentru activitatea

proprie, cât si pentru institutiile proprii din subordine.

Pentru a stabili necesarul de credite care urmeaza a se deschide pentru luna

respectiva, fiecare ordonator de credite principal va întocmi o Comunicare de

deschidere a creditelor. Acest document se întocmeste în doua exemplare, la

nivelul fiecarui capitol de cheltuieli aprobat în bugetul local si se prezinta pâna în

ziua de 20 a fiecarei luni, pentru creditele aferente lunii urmatoare. Ulterior, acest

document se prezinta compartimentului de coordonare a bugetului local din cadrul

trezoreriei, care verifica si analizeaza:

încadrarea creditelor bugetare deschise în prevederile bugetelor locale

aprobate anual, cu repartizarea pe trimestre. Cu aceasta ocazie se verifica si daca

aceste credite au acoperire din veniturile proprii si subventiile ce urmeaza a fi

alocate de la bugetul de stat în completarea veniturilor proprii pentru luna respectiva;

daca creditele bugetare deschise se încadreaza în prevederile aprobate prin

bugetul local.

Finantarea de la bugetul local se evidentiaza cu ajutorul contului 7702

"Finantarea de la bugetele locale", cont de pasiv utilizat pentru înregistrarea

platilor nete, dupa aceleasi reguli ca si în cazul finantarii de la bugetul de stat.

Contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale" este utilizat de catre toti

ordonatorii de subordonare locala pentru a tine evidenta platilor nete de casa efectuate

din credite bugetare deschise sau repartizate pentru realizarea prevederilor

bugetare. Are functiune contabila de pasiv.

În creditul contului se înregistreaza sumele platite, iar în debit, sumele

recuperate din finantarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor

bugetare (avansuri recuperate sau sume neutilizate în totalitate din cele ridicate din

cont, sume recuperate din imputatii ce privesc exercitiul bugetar curent etc.). În

Universitatea SPIRU HARET

debit, se înregistreaza, la sfârsitul perioadei, totalitatea platilor nete efectuate

pentru închiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial.

Soldul creditor al contului, înaintea operatiunii de închidere, reprezinta totalul

platilor efectuate. La sfârsitul perioadei, contul nu prezinta sold. Contabilitatea

analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare.

Exemplu:

O institutie publica prezinta urmatoarele operatiuni pe parcursul perioadei:

1. Ridicare numerar de la trezorerie în suma de 10.000 Ron

53111 = 7702 10.000 Ron

Casa în lei Finantare de la bugetele locale

2. Plata furnizori în suma de 5.000 Ron

401 = 7702 5.000 Ron

Furnizori Finantare de la bugetele locale

3. Achitare datorii fata de bugetul de stat 1.000 Ron

4481 = 7702 1.000 Ron

Alte datorii fata de buget Finantare de la bugetele locale

4. Închiderea contului de finantare

7702 = 121.02 16.000 Ron

Finantare de la Rezultatul patrimonial - bugetul local

bugetele locale

O particularitate a finantarii din bugetele locale o constituie încasarea din

creante bugetare. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului

local, iar fondurile se vor utiliza potrivit destinatiilor stabilite. În contabilitatea

institutiilor se utilizeaza contul 464 "Creante ale bugetului local". Cu ajutorul

acestui cont unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta creantelor bugetului

local, potrivit dispozitiilor legale. Contul 464 "Creante ale bugetului local" este un

cont de activ. În debitul contului se înregistreaza creantele bugetului local

reprezentând obligatiile contribuabililor, persoane fizice sau juridice, iar în credit

se înregistreaza stingerea creantelor bugetului local, potrivit legii. Soldul debitor al

contului reprezinta creante ale bugetului local existente la un moment dat.

Contul 464 "Creante ale bugetului local" se debiteaza prin creditul conturilor:

4672 "Creditori ai bugetului local"

cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din

oficiu, potrivit dispozitiilor legale, reprezentând sume platite în plus fata de

obligatia fiscala ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor

legale sau prin hotarâri ale organelor judiciare sau altor organe competente.

Universitatea SPIRU HARET

730 "Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane juridice"

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la bugetul

local datorate de persoane juridice, pe baza titlurilor de creanta sau a altor

documente legale (pe structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor cu dobânzile si penalitatile de

întârziere din contributii la bugetul local datorate de persoane juridice (pe structura

clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor provenite din contributii la

bugetul local datorate de persoane juridice, pe baza actelor de control sau a altor

documente legale;

cu sumele reprezentând bonificatia acordata potrivit hotarârii consiliului

local pentru plata cu anticipatie a unor impozite datorate pentru întregul an (în

rosu);

cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creantelor bugetare pe

structura clasificatiei bugetului local (operatiune în rosu);

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la bugetul

local datorate de persoane juridice, stinse urmare a procedurii de executare silita

(operatiune în rosu).

732 "Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital"

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la bugetul

local datorate, pe baza titlurilor de creanta sau a altor documente legale (pe

structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor cu dobânzile si penalitatile de

întârziere din contributii la bugetul local datorate (pe structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor provenite din contributii la

bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;

cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creantelor bugetare pe

structura clasificatiei bugetului local (operatiune în rosu);

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la

bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silita (operatiune în

rosu).

734 "Impozite si taxe pe proprietate"

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la

bugetul local datorate, pe baza titlurilor de creanta sau a altor documente legale

(pe structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor cu dobânzile si penalitatile de

întârziere din contributii la bugetul local (pe structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor provenite din contributii la

bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;

cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creantelor bugetare pe

structura clasificatiei bugetului local (operatiune în rosu);

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la

bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silita (operatiune în

rosu).

Universitatea SPIRU HARET

735 "Impozite si taxe pe bunuri si servicii"

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la bugetul

local datorate, pe baza titlurilor de creanta sau a altor documente legale (pe

structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor cu dobânzile si penalitatile de

întârziere din contributii la bugetul local datorate (pe structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor provenite din contributii la

bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;

cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creantelor bugetare pe

structura clasificatiei bugetului local (operatiune în rosu);

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la

bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silita (operatiune în

rosu).

739 "Alte impozite si taxe fiscale"

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la bugetul

local datorate, pe baza titlurilor de creanta sau a altor documente legale (pe structura

clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor cu dobânzile si penalitatile de

întârziere din contributii la bugetul local datorate (pe structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând majorarea creantelor provenite din contributii la

bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;

cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creantelor bugetare pe

structura clasificatiei bugetului local (operatiune în rosu);

cu sumele reprezentând creante bugetare provenite din contributii la

bugetul local datorate, stinse ca urmare a procedurii de executare silita (operatiune

în rosu).

750 "Venituri din proprietate"

cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului local,

stabilite pe baza documentelor legale (pe structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând dobânzi, penalitati de întârziere calculate potrivit

legii;

cu sumele reprezentând dividende aferente actiunilor pe termen mediu si

lung, dobândite ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor bugetare;

cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creantelor bugetare pe

structura clasificatiei bugetului local (operatiune în rosu).

751 "Venituri din vânzari de bunuri si servicii"

cu sumele reprezentând venituri din vânzari de bunuri si servicii datorate

bugetului local (pe structura clasificatiei bugetare);

cu sumele reprezentând taxe speciale constituite, potrivit legii;

cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creantelor bugetare pe

structura clasificatiei bugetului local (operatiune în rosu).

Universitatea SPIRU HARET

Contul 464 "Creante ale bugetului local" se crediteaza prin debitul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescriptie si alte modalitati prevazute

de lege, reprezentând creante ale bugetului local, daca veniturile provin din

anii precedenti.

4672 "Creditori ai bugetului local"

cu sumele de compensat, care exced creantele bugetului local, cu obligatii

de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii.

5211 "Disponibil al bugetului local"

cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului, pe structura

clasificatiei bugetului local (pentru veniturile care au la baza declaratie fiscala sau

decizie emisa de organul fiscal).

531 "Casa"

cu sumele încasate în numerar, pe structura clasificatiei veniturilor bugetului

local.

550 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"

cu sumele încasate provenite din dividende aferente titlurilor de participare

detinute.

654 "Pierderi de creante si debitori diversi"

cu sumele reprezentând creante ale bugetului local neîncasate, potrivit legii.

730 "Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane juridice"

cu sumele stinse prin scutire, anulare si alte modalitati prevazute de lege,

reprezentând creante ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent

(operatiunea se poate înregistra si 464=730 în rosu).

732 "Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital"

cu sumele stinse prin scutire, anulare si alte modalitati prevazute de lege,

reprezentând creante ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent

(operatiunea se poate înregistra si 464=732 în rosu).

734 "Impozite si taxe pe proprietate"

cu sumele stinse prin scutire, anulare si alte modalitati prevazute de lege,

reprezentând creante ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent

(operatiunea se poate înregistra si 464=734 în rosu).

735 "Impozite si taxe pe bunuri si servicii"

cu sumele stinse prin scutire, anulare si alte modalitati prevazute de lege,

reprezentând creante ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent

(operatiunea se poate înregistra si 464=735 în rosu).

739 "Alte impozite si taxe fiscale"

cu sumele stinse prin scutire, anulare si alte modalitati prevazute de lege,

reprezentând creante ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent

(operatiunea se poate înregistra si 464=739 în rosu).

Universitatea SPIRU HARET

750 "Venituri din proprietate"

cu sumele stinse prin scutire, anulare si alte modalitati prevazute de lege,

reprezentând creante ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent

(operatiunea se poate înregistra si 464=750 în rosu).

751 "Venituri din vânzari de bunuri si servicii"

cu sumele stinse prin scutire, anulare si alte modalitati prevazute de lege,

reprezentând creante ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent

(operatiunea se poate înregistra si 464=751 în rosu).

În contabilitatea institutiilor au loc urmatoarele înregistrari:

1. Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificatiei veniturilor bugetului

local prin casierie, inclusiv dobânzi si penalitati:

5311 = 464 - cu sumele încasate

Casa în lei Creante ale bugetului local

2. Depunerea sumelor în contul de trezorerie

5211 = 5311 - cu sumele depuse

Disponibil al bugetului Casa în lei

local

3. Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificatiei veniturilor bugetului

local prin intermediul trezoreriilor

5211 = 464 - cu sumele încasate

Disponibil al bugetului Creante ale bugetului local

local

4. Înregistrarea creantelor bugetelor locale

464 = % - cu sumele înregistrate

Creante ale bugetului local grupa 73

Venituri fiscale

Grupa 75

Venituri nefiscale

5. Înregistrarea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor de restituit platite

în plus fata de obligatia fiscala

464 = 4672 - cu sumele de restituit

Creante ale bugetului local Creditori ai bugetului local

6. Restituirea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor platite în plus fata de

obligatia fiscala

4672 = 5211 - cu sumele de restituit

Creditori ai bugetului local Disponibil al bugetului

local

Universitatea SPIRU HARET

Exemplu:

Pentru modernizarea infrastructurii locale, Consiliul local a aprobat contractarea

unui împrumut pe termen scurt în suma de 2.000.000 Ron, pentru reabilitarea

retelelor de alimentare cu apa în municipiu.

Lucrarile de investitii încep si constructorul, conform prevederilor contractuale,

solicita un avans de 25% din valoarea totala a contractului.

Rezolvare:

1. Avansul este platit din creditul contractat, prin trageri din împrumutul intrat în

contul de disponibil:

5161 = 162 500.000 Ron

Disponibil în lei Împrumuturi interne si

din împrumuturi interne externe contractate de

si externe contractate de autoritatile administratiei

autoritatile administratiei publice

publice

2. Acordarea avansului conform contractului, din contul de disponibil:

232 = 5161 500.000 Ron

Avansuri acordate Disponibil în lei

pentru active fixe din împrumuturi interne

corporale si externe contractate de

autoritatile administratiei

publice

3. Trageri din împrumut si plata furnizorilor din contul de disponibil, conform

situatiilor de lucrari, în suma de 500.000 Ron:

5161 = 162 500.000 Ron

Disponibil în lei Împrumuturi interne si

din împrumuturi interne externe contractate de

si externe contractate de autoritatile administratiei

autoritatile administratiei publice

publice

404 = 5161 500.000 Ron

Furnizori de active Disponibil în lei

fixe din împrumuturi interne

si externe contractate de

autoritatile administratiei

publice

4. Constructorul prezinta, dupa 3 luni situatii definitive de lucrari în valoare de

1.500.000 Ron, fiind necesara operatiunea de regularizare a avansurilor:

404 = 232 500.000 Ron

Furnizori de active Avansuri acordate

fixe pentru active fixe corporale

Universitatea SPIRU HARET

404 = 162 1.000.000 Ron

Furnizori de active Împrumuturi interne si

fixe externe contractate de

autoritatile administratiei

publice

5. Rambursarea împrumutului la scadenta, conform graficului în suma de 50.000

lunar, iar dobânda aferenta împrumutului este de 5.100 lei:

162 = 7702 50.000 Ron

Împrumuturi interne si Finantarea de la bugetele locale

externe contractate de

autoritatile administratiei

publice

666 = 7702 5.100 Ron

Cheltuieli privind dobânzile Finantarea de la bugetele locale

6. Plata unor comisioane aferente împrumutului, în suma de 1.000 lei:

627 = 7702 1.000 Ron

Cheltuieli cu serviciile bancare si Finantarea de la bugetele locale

asimilate

Contabilitatea finantarii din fondul national unic

de asigurari sociale de sanatate

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a

ocrotirii si promovarii sanatatii populatiei care asigura acordarea unui pachet de

servicii de baza. Constituirea fondului se face din contributia de asigurari sociale

de sanatate suportata de asigurati, de persoane fizice si juridice care angajeaza

personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si alte surse - donatii,

sponsorizari, dobânzi, potrivit legii.

Finantarea din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se

realizeaza cu ajutorul conturilor specifice sistemului de asigurari sociale. Astfel,

pentru evidenta disponibilului se utilizeaza contul 571 "Disponibil din Fondul

national unic de asigurari sociale de sanatate".

Cu ajutorul acestui cont, casele de asigurari de sanatate si Casa Nationala de

Asigurari de Sanatate tin evidenta disponibilitatilor bugetului asigurarilor sociale

de sanatate, urmare veniturilor încasate si platilor efectuate prin conturile deschise

la unitatile trezoreriei statului.

Contul 571 "Disponibil din Fondul national unic de asigurari sociale de

sanatate" este un cont bifunctional. În debitul contului se înregistreaza încasarile

reprezentând veniturile bugetului asigurarilor sociale de sanatate pe structura

clasificatiei bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau

platite din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Universitatea SPIRU HARET

Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile bugetului Fondului

national unic de asigurari sociale de sanatate aflate la trezoreria statului. Disponibilitatile

de la sfârsitul anului se utilizeaza pentru restituirea subventiilor primite de

la bugetul de stat.

Soldul creditor al contului, reprezinta sumele cu care cheltuielile exced

veniturile la nivelul caselor de asigurari de sanatate si Casei Nationala de Asigurari

de Sanatate.

Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul national unic de asigurari

sociale de sanatate"

5712 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent"

5713 "Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti"

Contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de

asigurari sociale de sanatate" se debiteaza prin creditul conturilor:

260 "Titluri de participare"

cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare

vândute;

cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare

si pretul de cesiune.

4665 "Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"

cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creante,

detaliate pe structura clasificatiei bugetului Fondului national unic de asigurari

sociale de sanatate.

4675 "Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de

sanatate"

cu sumele încasate în contul de disponibil fara existenta unui titlu de creanta,

ce urmeaza a se restitui contribuabilului.

5712 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent"

la sfârsitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului

Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

531 "Casa"

cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului Fondului

national unic de asigurari sociale de sanatate depuse la trezorerie.

7469 "Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale"

cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând

încasari din alte surse aferente bugetului Fondului national unic de asigurari sociale

de sanatate.

750 "Venituri din proprietate"

cu sumele încasate reprezentând venituri din proprietate aferente Fondului

national unic de asigurari sociale de sanatate pe structura clasificatiei bugetului

Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Universitatea SPIRU HARET

7514 "Diverse venituri"

cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând

încasari din diverse venituri aferente bugetului Fondului national unic de asigurari

sociale de sanatate.

7515 "Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)"

cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând

încasari din donatii, sponsorizari si alte transferuri voluntare pentru bugetul

Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

766 "Venituri din dobânzi"

cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând

dobânzi aferente bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

772 "Venituri din subventii"

cu sumele reprezentând subventii primite de la bugetul de stat si de la alte

administratii la nivelul caselor de asigurari de sanatate.

Contul 5711 "Disponibil din Fondul national unic de asigurari sociale de

sanatate" se crediteaza prin debitul conturilor:

4675 "Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"

cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate

eronat, fara existenta unor titluri de creanta, platite în plus fata de obligatia fiscala,

ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale,

stabilite prin hotarâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit

legii;

cu sumele virate catre alte bugete, în urma compensarii;

cu sumele reprezentând dobânzi platite contribuabililor pentru sumele

restituite dupa termenul legal de plata.

527 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonantei Guvernului

nr. 150/2002"

la sfârsitul anului, cu sumele reprezentând fond de rezerva, constituit

potrivit legii.

5712 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent"

la sfârsitul anului, cu soldul debitor al contului venituri ale bugetului

Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

7453 "Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate"

cu sumele destinate stimularii personalului constituite potrivit legii.

7463 "Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate"

cu sumele destinate stimularii personalului constituite potrivit legii.

7469 "Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale"

cu sumele destinate stimularii personalului constituite potrivit legii.

Universitatea SPIRU HARET

7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"

la sfârsitul perioadei cu totalul platilor nete de casa efectuate.

În contabilitatea institutiilor au loc urmatoarele înregistrari:

1. Constituirea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Disponibil din veniturile curente Alte contributii ale altor

ale Fondului national unic de persoane pentru asigurari sociale

asigurari sociale de sanatate

sau

Disponibil din veniturile curente Diverse venituri

ale Fondului national unic de

asigurari sociale de sanatate

sau

Disponibil din veniturile curente

ale Fondului national unic de Transferuri voluntare, altele decât

asigurari sociale de sanatate subventiile (donatii, sponsorizari)

2. Achizitionare materiale sanitare

Medicamente si materiale sanitare Furnizori

3. Consumul de materiale sanitare

Cheltuieli privind medicamentele Medicamente si materiale sanitare

si materialele sanitare

4. Închiderea conturilor de venituri

Rezultatul patrimonial-bugetul Fondului

national unic de asigurari sociale de sanatate

Alte contributii ale altor

persoane pentru asigurari sociale

Diverse venituri

Transferuri voluntare, altele decât

subventiile (donatii, sponsorizari)

Universitatea SPIRU HARET

5. Închiderea contului de cheltuieli

Rezultatul patrimonial-bugetul Fondului Cheltuieli privind medicamentele

national unic de asigurari sociale de sanatate si materialele sanitare

Exemplu:

1. Se încaseaza contributii la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

5711 = 7469 100.000 Ron

Disponibil din veniturile curente Alte contributii ale altor

ale Fondului national unic de persoane pentru asigurari sociale

asigurari sociale de sanatate

2. Se achizitioneaza materiale sanitare în suma de 5.000 Ron

3029 = 401 5.000 Ron

Medicamente si materiale sanitare Furnizori

3. Se dau în consum materiale sanitare

6029 = 3029 5.000 Ron

Cheltuieli privind medicamentele Medicamente si materiale sanitare

si materialele sanitare

4. Se închid conturile de venituri

7469 = 121.05 100.000 Ron

Alte contributii ale altor Rezultatul patrimonial-bugetul Fondului

persoane pentru asigurari sociale national unic de asigurari sociale de sanatate

5. Se închide contul de cheltuieli

121.05 = 6029 5.000 Ron

Rezultatul patrimonial-bugetul Fondului Cheltuieli privind medicamentele

national unic de asigurari sociale de sanatate si materialele sanitare

Contabilitatea finantarii din fonduri externe

nerambursabile (PHARE; ISPA; SAPARD)

Programele comunitare reprezinta un set de programe adoptate de catre

Uniunea Europeana pentru o perioada de mai multi ani, pentru a promova cooperarea

între statele membre în diferite domenii specifice legate de politicile Uniunii.

Destinate, în principiu exclusiv statelor membre, aceste programe au fost deschise

treptat participarii tarilor candidate în scopul de a sprijini pregatirea acestora pentru

aderare.

Universitatea SPIRU HARET

Fiecare tara trebuie sa contribuie din resursele proprii al bugetul general al

fiecarui program la care participa. Finantarea pe care o tara o primeste în cadrul

acestor programe depinde de calitatea propunerilor de proiecte depuse de proprii

solicitanti, care intra în concurenta cu proiectele depuse de solicitanti din toate

tarile participante la program.

România participa la o serie de programe comunitare, precum Programul

Cadru 6 pentru cercetare si dezvoltare, Leonardo da Vinci, Socrates si Tineret/Youth

- în domeniul educatiei si pregatirii profesionale, Egalitatea de gen, Combaterea

Excluderii Sociale si Combaterea discriminarii - în mediul social etc.

România participa si beneficiaza, de asemenea de asistenta prin intermediul

mai multor programe Phare multi-tara si orizontable, precum TAIEX (Biroul de

Asistenta Tehnica pentru Schimbul de Informatii), Facilitatea de finantare a

întreprinderilor mici si mijlocii, SIGMA (Sprijin pentru Îmbunatatirea Guvernarii

si a Managementului Public), Programul privind Securitatea Nucleara si Programul

Phare pentru micro-proiecte. Schemele de finantare nerambursabila (grant-urile)

din bugetul Uniunii Europene sunt destinate entitatilor publice (autoritati publice

locale, institutii publice) si/sau private (IMM-uri, persoane fizice), în functie de

specificul fiecarui program.

PHARE a fost creat în anul 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si

Ungariei, si s-a extins treptat, incluzând 13 state partenere (inclusiv România). Din

anul 1997, când România a devenit tara candidata la Uniunea Europene, Phare s-a

orientat catre sprijinirea pregatirii acesteia pentru aderare.

Phare este simbolul Poland-Hungary Aid for Reconstruction of the

Economy, adica Polonia-Ungaria ajutor pentru Reconstructia Economiei. Acest

program este activ de la 1 ianuarie 2007 pentru urmatoarele domenii: Mecanismul

de protectie civila, Fiscalis, Vama, Sanatate publica, protectia consumatorului.

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion - Instrumentul

pentru Politici structurale de Pre-aderare) finanteaza proiecte majore de infrastructura:

În domeniul protectie mediului

În domeniul transporturilor: dezvoltarea cailor ferate, a soselelor, a cailor

de navigatie si a aeroporturilor.

Banii alocati Românei prin programul comunitar de asistenta ISPA, în special

dedicat infrastructurii, trebuie cheltuiti pâna în anul 2010. Pâna în prezent România

a cheltuit numai 18% din bugetul programului ISPA.

SAPARD - sprijina România pentru participarea la Politica Agricola

Comuna si Piata Interna a Uniunii Europene. Programul urmareste îmbunatatirea

vietii comunitatilor rurale, crearea unui sector competitiv de producere si prelucrare

a produselor agricole, crearea de locuri de munca în mediul rural, asigurarea

unei dezvoltari durabile a acestor regiuni.

Universitatea SPIRU HARET

SAPARD (Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural

Development - Programul special de Pre-aderare pentru Agricultura si Dezvoltare

Rurala) finanteaza proiecte de investitii si infrastructura în diverse domenii din

agricultura si dezvoltarea rurala: agroturism, silvicultura, refacerea drumurilor,

cresterea animalelor, sere de flori, activitati mestesugaresti etc.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea privind finantele

publice nr. 500/2002, fondurile externe nerambursabile fac parte din categoria

fondurilor publice. Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la

bugetele ordonatorilor principali de credite si se aproba odata cu acestea.

Institutiile publice - beneficiari finali ai bunurilor, lucrarilor si serviciilor

finantate din fonduri externe nerambursabile - vor proceda la înregistrarea în

contabilitate a acestora, indiferent de modul de derulare a fondurilor, respectiv prin

Oficiul de Plati si Contractare Phare, alte institutii sau prin conturi proprii de

disponibilitati.

Bunurile achizitionate, platite din mai multe surse, se înregistreaza în

contabilitate, cu întreaga valoare a bunurilor determinata în functie de platile

efectuate din toate sursele, pe baza receptiei si a documentelor care atesta intrarea

în institutie a acestora. Sumele reprezentând avansuri si plati intermediare se vor

înregistra numai în contabilitatea Oficiului de Plati si Contractare Phare sau a altor

agentii/autoritati de implementare, nu si a beneficiarilor finali.

Redam în continuare înregistrarile contabile aferente operatiunilor derulate:

A. Înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice beneficiari finali

ai bunurilor, lucrarilor si serviciilor primite cu titlu gratuit, dar care au fost

platite de Oficiul de Plati si Contractare Phare sau alte agentii/autoritati de

implementare, se efectueaza astfel:

a) În situatia în care institutiile publice primesc fonduri:

- sume de primit de la agentii/autoritati de implementare pe baza cererilor de

fonduri:

Sume de primit de la Finantarea din fonduri externe

agentii/autoritati de nerambursabile

implementare

- sumele încasate în contul de disponibil:

Disponibil din fonduri Sume de primit de la

externe nerambursabile agentii/autoritati de

implementare

- efectuarea platilor:

Disponibil din

Furnizori fonduri externe

Furnizori nerambursabile

de active fixe

b) În situatia în care institutiile publice primesc bunuri si servicii:

Universitatea SPIRU HARET

- înregistrarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor primite cu titlu gratuit:

Finantarea din fonduri externe

Constructii nerambursabile

Instalatii tehnice, mijloace

de transport animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica

echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale

si alte active fixe corporale

Materiale consumabile

6xx Cheltuieli......

etc.

În situatia în care cofinantarea aferenta fondurilor externe nerambursabile se

vireaza în cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului, aceasta se

înregistreaza astfel:

673 Transferuri interne = %

560 Disponibil al institutiilor

publice finantate integral

din venituri proprii

770 Finantarea de la buget

si:

558 Disponibil din cofinantarea = 778 Venituri din cofinantarea de

de la buget aferenta la buget aferenta

programelor/proiectelor programelor/proiectelor

finantate din finantate din

fonduri externe fonduri externe

nerambursabile nerambursabile

Utilizarea sumelor din cofinantare se evidentiaza astfel:

Disponibil din cofinantarea de la

Debitori buget aferenta programelor/

Furnizori proiectelor finantate din fonduri

Furnizori de active fixe externe nerambursabile

Cheltuieli

etc.

Universitatea SPIRU HARET

Conturile 778 Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si 6xx 'Cheltuieli

' efectuate din acestea se închid la sfârsitul perioadei, prin conturile: 121.01

'Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din buget' sau 121.10

'Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial

din venituri proprii', dupa caz.

Conturile 774 'Finantarea din fonduri externe nerambursabile' si 6xx

'Cheltuieli...' efectuate din acestea se închid la sfârsitul perioadei prin contul 121.08

'Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile'.

B. Înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice care primesc

fonduri externe nerambursabile în conturi de disponibil deschise pe seama

acestora si care nu sunt beneficiari finali ai fondurilor, bunurilor si serviciilor

- sumele de primit pe baza cererilor de fonduri:

458 Sume de primit de la = %

agentii/autoritati de 401 Furnizori

implementare 404 Furnizori de active fixe

- primirea fondurilor în contul de disponibil:

515 Disponibil din fonduri = 458 Sume de primit de la

externe nerambursabile agentii/autoritati de

implementare

- efectuarea platilor:

% = 515 Disponibil din fonduri

401 Furnizori externe nerambursabile

404 Furnizori de active fixe

Pentru operatiunile de cofinantare se vor avea în vedere înregistrarile de la lit.

A, folosindu-se contul 558 "Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta

programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile".

Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor privind contributia financiara

nerambursabila a Comunitatii Europene se efectueaza în euro si în lei, la cursul

INFO-euro . Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operatiunilor

din luna curenta (n) este cel din penultima zi lucratoare a lunii precedente (n-

1). Acest curs va fi utilizat de catre toate institutiile publice care efectueaza

operatiuni finantate din fonduri comunitare PHARE, ISPA etc., respectiv: agentii

Cursul INFO-euro reprezinta rata de schimb între euro si moneda nationala, este

comunicat de Banca Centrala Europeana si poate fi gasit pe site-ul Comisiei Europene, la

urmatoarea adresa: https://europa.eu.int/comm/budget/infoeuro/en/index.htm. Universitatea SPIRU HARET

si/sau autoritati de implementare, institutiile - beneficiari finali ai fondurilor respective

sub diverse forme: disponibilitatii, bunuri sau servicii.

Elementele monetare exprimate în euro: disponibilitati si depozite bancare,

creante si datorii se reevalueaza cel putin trimestrial, la întocmirea situatiilor

financiare, la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucratoare a lunii în care

se întocmesc situatiile financiare (de exemplu, 30 decembrie, pentru situatiile

financiare ce se întocmesc la 31 decembrie).

Contabilitatea mijloacelor banesti

Trezoreria reprezinta un element important al gestiunii financiare a institutiei

publice. Ca înteles generic, trezoreria reprezinta totalitatea mijloacelor financiare

de care dispune o unitate patrimoniala pentru a-si achita datoriile fata de furnizori,

salariati, creditori, bugetul de stat etc. Achitarea acestor obligatii se poate realiza

utilizând:

Disponibilitatile din conturile curente

Numerarul din casierie

Carnetele de cecuri

Alte valori

Disponibilitatile din conturile curente sunt reflectate în contabilitate cu

ajutorul conturilor din clasa 5 "Conturi la trezoreria statului si banci comerciale".

Printre cele mai utilizate conturi în evidenta trezoreriei sunt urmatoarele:

51 CONTURI LA TREZORERIA

STATULUI sI BĂNCI

510 Disponibil din Împrumuturi din disponibilitatile contului

curent general al trezoreriei statului

511 Valori de încasat

5112 Cecuri de încasat

512 Conturi la banci

5121 Conturi la banci în lei

5124 Conturi la banci în valuta

5125 Sume în curs de decontare

513 Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate

de stat

Acestea se dezvolta pe conturi analitice în functie de specificul fiecarei

institutii publice.

Evidenta operatiunilor banesti se realizeaza fie prin numerar, fie prin

virament bancar. Evidenta operativa a operatiunilor banesti în numerar se

realizeaza la nivelul casieriei cu ajutorul registrelor de casa, iar evidenta sintetica

se realizeaza cu ajutorul contului 531 "Casa

Acesta este un cont de mijloace banesti cu functie contabila de activ. În

debitul contului se înregistreaza intrarile de numerar sub forma încasarilor din

venituri proprii ale institutiilor publice, ridicari de numerar din contul de

disponibil. În creditul contului se înregistreaza platile efectuate catre furnizori,

Universitatea SPIRU HARET

terti, salariati, precum si depunerea de numerar în contul de disponibil. Soldul

contului este debitor si reprezinta marimea sumelor aflate la dispozitia institutiei

sub forma de numerar.

Conform legii, casieria este organizata pentru evidenta numerarului în Ron si

în valuta, iar în contabilitate exista conturi distincte pentru casa în lei si casa în

valuta.

53 CASA sI ALTE VALORI

531 Casa

5311 Casa în lei

5314 Casa în valuta

Întreaga activitate privind gestionarea numerarului se desfasoara pe baza

prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa si a normelor stabilite de catre

Banca Nationala a României. Pentru intrarile si iesirile de numerar din casieria

institutiei se întocmesc documente justificative. La încasarea oricarei sume (în

afara ridicarii numerarului de la tezaurul trezoreriei sau de la banca), casierul este

obligat sa elibereze chitanta cu numele platitorului, suma încasata si explicatii

privind natura încasarii (restituire, avans spre decontare, imputatii etc.).

Platile de numerar din casierie se fac pe baza de acte justificative (stat de

salarii, concedii de boala, avansuri pentru deplasari etc.), având viza de control

preventiv si aprobate de catre ordonatorul de credite. Cel mai frecvent caz îl

constituie plata salariilor pe baza statelor de plata neverificate sau nevizate de catre

persoana împuternicita cu acordarea vizei de control preventiv. Aceasta fapta

atrage dupa sine raspunderea materiala a persoanei vinovate.

Primitorul banilor de la casierie trebuie sa semneze de primirea sumei personal

sau prin procura legala.

Pentru operatiunile efectuate zilnic casierul întocmeste Registrul de casa, în

care se înscriu separat încasarile si platile, stabilindu-se soldul scriptic al casei, care

se compara cu numerarul aflat în casierie. În caz de lipsuri sau plusuri de numerar,

se reverifica operatiunile consemnate în Registrul de casa si documentele justificative.

Cu ajutorul contului Alte valori " se tine evidenta timbrelor fiscale si

postale, tichetelor de calatorie, bonurilor cantitati fixe, reprezentând cantitatea de

carburanti si lubrifianti platita de institutie si care urmeaza a fi ridicata ulterior la

unitatile de desfacere.

De asemenea, în acest cont se evidentiaza la valoarea lor nominala biletele de

intrare la muzee, expozitii, biletele de intrare si programele pentru spectacole

predate casierilor, difuzorilor de bilete desemnati în vederea vânzarii, precum si

chitantierele pentru taxe forfetare, prestari de servicii, cartele de masa pentru

cantine, scoase din magazie si date gestionarilor spre difuzare si încasare.

Contabilitatea analitica se tine pe feluri de valori (timbre, tichete de calatorie,

bonuri cantitati fixe etc.), iar pentru biletele de intrare la spectacole si programe se

tine distinct pe persoanele însarcinate cu primirea, distribuirea si încasarea

acestora.

Universitatea SPIRU HARET

Contul Alte valori" are functiune contabila de activ. În debitul

contului se înregistreaza valoarea valorilor achizitionate, iar în creditul contului

valorile utilizate sau distribuite salariatilor spre a fi consumate. Soldul contului este

debitor si reflecta marimea valorilor detinute de institutie. Acest cont sintetic de

gradul I se dezvolta pe conturi sintetice de gradul II în functie de natura valorilor

utilizate:

532 Alte valori

5321 Timbre fiscale si postale

5322 Bilete de tratament si odihna

5323 Tichete si bilete de calatorie

5324 Bonuri valorice pentru carburanti auto

5325 Bilete cu valoare nominala

5326 Tichete de masa

Principalele înregistrari ocazionate de utilizarea acestor valori sunt exemplificate

mai jos:

1. Achizitionarea bonurilor pentru combustibil prin banca

5324 = 770 - cu valoarea bonurilor achizitionate

Bonuri valorice Finantare de la buget

pentru carburanti auto

2. Distribuirea bonurilor catre angajati

461 = 5324 - cu valoarea bonurilor distribuite

Debitori Bonuri valorice

pentru carburanti auto

3. Depunerea decontului de catre angajati cu anexarea bonurilor justificative

6022 = 461 - cu valoarea decontului justificat

Cheltuieli privind Debitori

combustibilul

Concluzii:

Contabilitatea finantarii reprezinta o problematica complexa la nivelul institutiilor

publice. Diversitatea fondurilor publice a determinat consacrarea unor

modalitati specifice de reflectare în contabilitatea publica a surselor de finantare si

a modului în care acestea sunt utilizate la nivelul verigilor sistemului public.

Institutiile publice sunt finantate în fiecare an de la buget pe seama creditelor

bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli. în mod corespunzator,

caile de finantare a institutiilor de la buget sunt diferite în functie de subordonarea

lor. Din punct de vedere al subordonarii exista institutii publice de subordonare

centrala si institutii publice de subordonare locala.

Finantarea de la bugetele locale prezinta particularitati în functie de structura

administrativ teritoriala. Potrivit dispozitiilor legale, fiecare comuna, oras, municipiu,

judet si municipiul Bucuresti întocmesc bugetul propriu în conditii de

Universitatea SPIRU HARET

autonomie. Administrarea bugetelor locale se asigura de catre consiliile locale.

Functia de ordonator principal de credite este îndeplinita de catre primari sau, dupa

caz, de catre presedintele consiliului judetean.

Constituirea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se face

din contributia de asigurari sociale de sanatate suportata de asigurati, de persoane

fizice si juridice care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de

stat, precum si alte surse - donatii, sponsorizari, dobânzi, potrivit legii. Finantarea

din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se realizeaza cu ajutorul

conturilor specifice sistemului de asigurari sociale.

Contabilitatea mijloacelor banesti asigura evidenta existentei si miscarii

titlurilor de plasament, a altor valori de trezorerie, a disponibilitatilor existente în

conturi la:

1. trezoreria statului

2. Banca Nationala a României

3. bancile comerciale si

4. în casierie

Întreaga activitate privind gestionarea numerarului se desfasoara pe baza

prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa si a normelor stabilite de catre

Banca Nationala a României.


Document Info


Accesari: 17329
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )