Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Contabilitate


CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU RISCURI sI CHELTUIELI

În spiritul principiului prudentei se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli care cumuleaza pâna înmomentul utilizarii lor volumul sumelor incluse în cheltuielile anuale. Ele sunt destinate finantarii riscurilor si

cheltuielilor pe care evenimente trecute sau actuale le fac probabile (litigii, penalitati, impozite, cheltuieli provocate

de reparatii ce se repartizeaza pe mai multe exercitii). În mod indirect ele reprezinta echivalentul unor datorii

probabile generatoare de pierderi sau de cheltuieli. Cazurile cele mai tipice sunt:

a) litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;

b) cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia

acordata clientilor;

c) provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea;

d) provizioane pentru restructurare;

O abordare mai moderna a provizioanelor pentru riscuri este aceea prezentat 111g62b 59; în standardele internationale

de contabilitate. Astfel, provizionul este o datorie a carei marime sau scadenta este incerta.

Reglementarile contabile armonizate precizeaza ca "provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie

în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveste natura lor, dar care, la data

închiderii bilantului, sunt probabile sau certe, dar nedeterminate ca valoare sau data de producere

Daca din punct de vedere tehnic provizioanele nu ridica probleme deosebite, recunoasterea lor este aceea

care necesita o analiza atenta. Criteriile de recunoastere sunt prezentate în tabloul de mai jos:

DATORII PROVIZIOANE

o întreprindere are o obligatie curenta (legala sau implicita)

generata de un eveniment anterior

probabilitatea unei iesiri de resurse purtatoare de

beneficii economice

probabilitatea unei iesiri de resurse purtatoare de beneficii

economice sa fie necesare pentru a onora obligatia

evaluarea se poate face în mod credibil evaluarea se poate face în mod credibil

Exista o obligatie curenta generata de un eveniment constrângator ?

Este probabila

aparitia

unei iesiri

de resurse ?

Exista o

obligatie

potentiala ?

Se poate

realiza o

estimare

Corecta ?

Iesirea

e

înlaturata ?

NU Iesirea

e

înlaturata?

DA NU DA NU - NU DA

Provizion Datorie

contingenta

- Datorie

contingenta

- Datorie

contingenta

PREZENTAREA

CAZULUI

Evenimentul constrângator -EXISTA si îl constituie vânzarea produsului cu perioada de

garantie fapt ce genereaza o obligatie legala.

Caz 1: Pe baza experientei anterioare se considera

ca este probabil sa existe în perioada de garantie

unele solicitari din partea cumparatorilor de

reparare sau de înlocuire a produselor.

Caz 2: Pe baza experientei anterioare

se considera ca întreprinderea a luat

toate masurile ca timp de trei ani sa nu

apara defecte.

Caz 2.1.

Experienta

anterioara a

aratat ca nici un

cumparator nu a

solicitat timp de

trei ani repararea

sau înlocuirea

produselor.

Caz 2.2.

Experienta

anterioara a

aratat ca 1 la

100.000 din

cumparatori au

solicitat timp de

trei ani repararea

sau înlocuirea

produselor

Este probabila aparitia unei iesiri de resurse

pentru a onora obligatia pentru garantia în

ansamblu.

În acest caz nu este probabila aparitia

unei iesiri de resurse.

Se recunoaste un provizion la cea mai buna

estimare a costurilor necesare remedierii în

conditiile garantiei produselor vândute înainte de

data bilantului.

Iesirea de resurse

este total

înlaturata.

Iesirea de resurse

nu poate fi total

înlaturata.

1.Un producator

ofera garantie la

produsele vândute.

Prin contractul de

vânzare el se

angajeaza sa

remedieze, prin

reparare sau

înlocuire produsele

la care apar

defecte de

fabricatie timp de

trei ani de la data

vânzarii.

Nu se efectueaza

nici o

înregistrare.

Datoria potentiala

de efectuare a

remedierilor nu va

fi recunoscuta în

bilant - se

prezinta informatii

referitoare la

datoria

contingenta

Exista o obligatie curenta generata de un eveniment constrângator ?

Este probabila

aparitia

unei iesiri

de resurse ?

Exista o

obligatie

potentiala ?

Se poate

realiza o

estimare

corecta ?

Iesirea

e

înlaturata ?

NU Iesirea

e

înlaturata?

DA NU DA NU - NU DA

Provizion Datorie

contingenta

- Datorie

contingenta

- Datorie

contingenta

PREZENTAREA

CAZULUI

Caz 1: Prin politica facuta publica în domeniul

mediului întreprinderea s-a angajat sa elimine orice

contaminare pe care ar genera-o activitatea sa.

Caz 2: Întreprinderea nu a facut nici

un fel de angajament public referitor la

eliminarea efectelor contaminarii pe

care ar genera-o activitatea sa.

Obligatia curenta generata de un eveniment anterior

care obliga - EXISTA: întreprinderea a indus celor

afectati o asteptare referitoare la faptul ca va

proceda la eliminarea contaminarii, deci exista o

obligatie implicita.

Obligatia curenta generata de un

eveniment anterior care obliga - NU

EXISTA.

Caz 1.1. Pâna

în prezent

întreprinderea

si-a respectat

politica

declarata.

Caz 1.2.Pâna

în prezent

întreprinderea

nu si-a

respectat

niciodata

politica

declarata.

Caz 1.3. Pâna

în prezent

întreprinderea

si-a respectat

în 1 % din

cazuri politica

declarata.

Nu se efectueaza nici o înregistrare

contabila.

2.O întreprindere

care activeaza în

domeniul petrolier

într-o tara care nu

dispune de

legislatie pentru

protejarea

mediului

înconjurator

genereaza

contaminarea unui

teren.

Iesirile de

resurse

concretizate în

beneficii

economice

necesare

onorarii

obligatiei -

sunt probabile.

Iesirea de

resurse: este

înlaturata

total.

Iesirea de

resurse: nu este

înlaturata.

Se recunoaste

un provizion la

cea mai buna

estimare a

costurilor

necesare

eliminarii

contaminarii.

Nu se

efectueaza nici

o operatie.

Datoria

potentiala de

eliminare a

contaminarilor

nu va fi

recunoscuta în

bilant - se

prezinta

informatii

referitoare la

datoria

contingenta.

Exista o obligatie curenta generata de un eveniment constrângator ?

Este probabila

aparitia

unei iesiri

de resurse ?

Exista o

obligatie

potentiala ?

Se poate

realiza o

estimare

corecta ?

Iesirea

e

înlaturata ?

NU Iesirea

e

înlaturata?

DA NU DA NU - NU DA

Provizion Datorie

contingenta

- Datorie

contingenta

- Datorie

contingenta

PREZENTAREA

CAZULUI

Caz 1: Prin politica facuta publica

întreprinderea s-a angajat sa practice

restituirea banilor la înapoierea

produselor defecte si respectarea

politicii este bine cunoscuta.

Caz 2: Prin politica facuta

publica întreprinderea s-a

angajat sa practice restituirea

banilor la înapoierea

produselor defecte dar nu a

respectat acest lucru decât

rar.

Caz 3: Magazinul

nu a facut nici un

fel de angajament

public referitor la

restituirea banilor

la înapoierea

produselor defecte.

Obligatia curenta generata de un

eveniment anterior care obliga -

EXISTA: întreprinderea a indus celor

afectati o asteptare referitoare la

faptul ca va restituii banii la

înapoierea marfurilor defecte.

Obligatia curenta generata de

un eveniment anterior care

obliga - EXISTA:

întreprinderea a indus celor

afectati o asteptare

referitoare la faptul ca va

restituii banii la înapoierea

marfurilor defecte.

Obligatia curenta

generata de un

eveniment anterior

care obliga - NU

EXISTA.

3.Un magazin îsi

desfasoara

activitatea într-o

tara care nu

dispune de

legislatie

referitoare la

rambursarea

banilor

cumparatorilor

nemultumiti de

produsele defecte.

Caz 1.1: Pe baza

experientei

anterioare se

considera ca este

probabil sa existe

produse defecte

pentru care

cumparatorii sa

ceara restituirea

banilor.

Caz 1.2: Pe

baza

experientei

anterioare se

considera ca

întreprinderea

a luat toate

masurile

pentru a nu

vinde marfuri

defecte.

Iesirea de resurse: nu este

probabila dar nu poate fi

total înlaturata.

Nu se efectueaza

nici o înregistrare.

Este probabila

aparitia unei iesiri

de resurse este

probabil ca o parte

din marfurile

vândute sa fie

înapoiate.

Iesirea de

resurse: nu

este probabila.

Se recunoaste un

provizion la cea

mai buna estimare

a costurilor de

restituire.

Datoria

potentiala de

restituire a

banilor nu va

fi recunoscuta

în bilant - se

prezinta

informatii

referitoare la

datoria

contingenta.

Datoria potentiala de

restituire a banilor nu va fi

recunoscuta în bilant - se

prezinta informatii

referitoare la datoria

contingenta.

Exista o obligatie curenta generata de un eveniment constrângator ?

Este probabila

aparitia

unei iesiri

de resurse ?

Exista o

obligatie

potentiala ?

Se poate

realiza o

estimare

corecta ?

Iesirea

e

înlaturata ?

NU Iesirea

e

înlaturata?

DA NU DA NU - NU DA

Provizion Datorie

contingenta

- Datorie

contingenta

- Datorie

contingenta

PREZENTAREA

CAZULUI

Caz 1. Pe parcursul anului situatia

financiara a întreprinderii B este buna.

Caz 2. Pe parcursul anului situatia financiara

a lui B se deterioreaza si are probleme cu

restituirea creditului.

Obligatia curenta generata de un eveniment

anterior care obliga - EXISTA: evenimentul

care obliga îl constituie acordarea garantiei

ce genereaza o obligatie legala.

Obligatia curenta generata de un eveniment

anterior care obliga - EXISTA: evenimentul

care obliga îl constituie acordarea garantiei

ce genereaza o obligatie legala.

În acest caz nu este probabila aparitia unei

iesiri de resurse .

Este probabila aparitia unei iesiri de resurse.

4.O întreprindere

A garanteaza un

credit altei

întreprinderi B.

Datoria potentiala reprezentata de garantie

nu va fi recunoscuta în bilant - se prezinta

informatii referitoare la datoria contingenta.

Se recunoaste un provizion pentru cea mai

buna estimare a obligatiei.

Caz 1: Consilierii juridici considera ca

întreprinderea este vinovata si va trebui sa

plateasca despagubirile cerute.

Caz 2: Consilierii juridici considera ca

întreprinderea a luat toate masurile de

protectie a muncii si sentinta va fi favorabila

ei.

Obligatia curenta generata de un eveniment

anterior care obliga - EXISTA: întreprinderea

a indus celor afectati o asteptare referitoare

la faptul ca va proceda la plata

despagubirilor deci exista o obligatie

implicita.

Obligatia curenta generata de un eveniment

anterior care obliga- NU EXISTA, dar exista o

obligatie potentiala de a plati despagubirile

în cazul în care se considera ca este vinovata.

Iesirile de resurse concretizate în beneficii

economice necesare onorarii obligatiei - sunt

probabile.

Iesirile de resurse nu pot fi total înlaturate.

5.O întreprindere

este angajata în

justitie de un

angajat pentru

despagubiri legate

de un accident de

munca.

Se recunoaste un provizion la cea mai buna

estimare a costurilor necesare despagubirii.

Datoria potentiala de plata a despagubirilor

nu va fi recunoscuta în bilant - se prezinta

informatii referitoare la datoria contingenta.

În contabilitatea provizioanelor se disting doua momente:

a) constituirea provizionului prin recunoasterea sa ca:

(a1) parte a costului activului, de exemplu, provizion pentru costurile estimate pentru demontarea si

mutarea activelor, respectiv pentru costurile de restaurare a amplasamentului:

2xx = 15x

Imobilizari corporale Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

(a2) componenta a cheltuielilor:

6xx

Cheltuieli cu provizioanele Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

b) reluarea provizionului prin diminuare sau anulare:

(b1) daca provizionul initial a fost inclus în costul activului, iar costurile au devenit exigibile:

= 7xx

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri din provizioane

iar daca nu s-au efectuat costurile previzionate, în mod corespunzator se diminueaza valoarea activului

tinând seama de deprecierea acumulata sau amortizarea acumulata:

= 2xx

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Imobilizari corporale

(b2) daca provizionul initial a fost trecut pe cheltuieli:

= 7xx

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri din provizioane

Totodata, cheltuielile sau pierderile devenite exigibile în raport de natura lor se înregistreaza în conturile din

clasa 6 "Conturi de cheltuieli".

Înregistrarea de la punctul (b) intervine si în situatia în care la închiderea exercitiului financiar provizionul

devine fara obiect si se anuleaza total sau partial, dupa caz.

Exemplu privind provizioanele pentru garantii acordate clientilor.Un producator de televizoare ofera

garantie la momentul vânzarii bunurilor. Conform termenilor contractului de vânzare producatorul întelege sa

elimine prin reparatii sau înlocuire defectele ce apar într-o perioada de 12 luni de la data bilantului Daca

sunt probabile doar defecte minore, costurile de reparatie si înlocuire vor fi de 5.000.000 lei, iar daca sunt majore de

15.000.000 lei. Pe baza informatiilor trecute, întreprinderea estimeaza ca în anul 2000, 85 % din bunurile vândute

nu vor avea defecte, 10 % vor avea defecte minore si 5 % defecte majore. În anul 2001 expira perioada de garantie a

produselor vândute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri.

a)determinarea valorii estimate a costului reparatiilor:

SPECIFICARE CALCUL COST

85 % din TV vândute nu vor

avea defecte

0 lei 0

10 % din TV vândute vor avea

defecte minore

5 000 000 lei 500 000

5 % din TV vândute vor avea

defecte majore

15 000 000 lei 750 000

TOTAL 1 250 000 lei

b) constituirea unui provizion pentru garantii acordate clientilor:

1 250 000 lei 6812 = 1512 1 250 000 lei

Cheltuieli de exploatare

privind provizioanele pentru

riscuri si cheltuieli

Provizioane pentru

garantii acordate

clientilor

c)anularea în anul 2001 a provizionului constituit si devenit fara obiect:

1 250 000 lei 1512 = 7812 1 250 000 lei

Provizioane pentru garantii

acordate clientilor

Venituri din

provizioane pentru

riscuri si cheltuieli

Exemplu privind provizioanele penteu dezafectari imobilizari corporale si alte actiuni similare O

întreprindere de exploatare miniera achizitioneaza un utilaj de extractie în valoare de 15.000.000 lei. Întreprinderea

estimeaza ca la terminarea extractiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea si restaurarea activului în valoare

de 5.000.000 lei din care 2.000.000 materiale si 3.000.000 lei salariale.

a) înregistrarea achizitiei mijlocului fix:

15 000 000 lei 2131 = 404 15 000 000 lei

Echipamente tehnologice

(masini, utilaje si instalatii de

lucru)

Furnizori de imobilizari

b) constituirea provizionului pentru dezafectare imobilizari corporale, prin includerea lor în costul initial

al mijlocului fix conform IAS 37:

5 000 000 lei 2131 = 1513 5 000 000 lei

Echipamente tehnologice

(masini, utilaje si instalatii

de lucru)

Provizioane pentru

dezafectare imobilizari

corporale si alte

actiuni similare legate

de acestea

c)înregistrarea cheltuielilor cu demontarea si mutarea utilajului la expirarea perioadei de utilizare:

c1) cheltuieli materiale:

2 000 000 lei 602 = 302 2 000 000 lei

Cheltuieli cu materialele

consumabile

Materiale consumabile

c2) cheltuieli salariale:

3 000 000 lei 641 = 421 3 000 000 lei

Cheltuieli cu salariile

personalului

Personal salarii

datorate

d) anularea provizionului constituit cu aceasta destinatie si ramas fara obiect:

5 000 000 lei 1513 = 7812 5 000 000 lei

Provizioane pentru

dezafectare imobilizari

corporale si alte actiuni

similare legate de acestea

Venituri din

provizioane pentru

riscuri si cheltuieli

Exemplu privind provizioanele pentru restructurare. În procesul de restructurare a activitatii, Consiliul

de Administratie al întreprinderii A decide sa închida o fabrica care produce produse chimice.

Pe data de 20 decembrie 2000, Consiliul de Administratie a aprobat un plan detaliat legat de acest

eveniment, au fost trimise scrisori clientilor pentru a identifica alte surse de aprovizionare, iar personalul unitatii

respective a fost informat asupra restructurarii. Costurile estimate cu închiderea si dezafectarea fabricii se ridica la

5.000.000 lei iar plata compensatiilor catre angajatii ce vor fi concediati la 4.000.000 lei. Totodata, conducerea

societatii a luat decizia vânzarii cladirilor apartinând fabricii existând deja un cumparator. Valoarea contabila neta

a cladirilor sectiei este de 25.000.000 lei, pretul de vânzare negociat fiind de 32.000.000 lei. În anul 2001 are loc

vânzarea cladirilor si se efectueaza plati compensatorii celor afectati de restructurare, în suma de 2.000.000 lei.

Operatii efectuate în anul 2000:

a) înregistrarea constituirii provizionului pentru restructurare:

9 000 000 lei 6812 = 1514 9 000 000 lei

Cheltuieli de exploatare

privind provizioanele pentru

riscuri si cheltuieli

Provizioane pentru

restructurare

Operatii efectuate în anul 2001:

a)vânzarea fabricii:

32 000 000 lei 461 = 7583 32 000 000 lei

Debitori diversi Venituri din vânzarea

activelor si alte operatii

de capital

b) scoaterea din evidenta a constructiilor vândute:

25 000 000 lei 6583 = 212 25 000 000 lei

Cheltuieli privind activele

cedate si alte operatii de

capital

Constructii

c) efectuarea platilor compensatorii:

2 000 000 lei 6588 = 462 2 000 000 lei

Alte cheltuieli de exploatare Creditori diversi

2 000 000 lei 462 = 5311 2 000 000 lei

Creditori diversi Casa în lei

d) anularea provizionului constituit cu aceasta destinatie:

9 000 000 lei 1514 = 7812 9 000 000 lei

Provizioane pentru

restructurare

Venituri din

provizioane pentru

riscuri si cheltuieli

Exemplu privind provizioanele pentru litigii.Un exemplu semnificativ privind constituirea si utilizarea

provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli este cel privitor la crearea unui provizion pentru un litigiu în valoare de

10.000.000 lei. În exercitiul N s-a creat litigiul, iar în N+1 s-a solutionat, întreprinderea fiind obligata la plata daune

- interese.

Exercitiul N:

a) constituirea provizionului pentru litigii::

10 000 000 lei 6812 = 1511 10 000 000 lei

Cheltuieli exceptionale

privind provizioanele pentru

riscuri si cheltuieli

Provizioane pentru litigii

b) în exercitiul urmator, plata de daune interese, stabilite de instanta la suma de 10 000 000 lei:

10 000 000 lei 6711 = 512 10 000 000 lei

Despagubiri, amenzi si

penalitati

Conturi curente la banci

c) reluarea (diminuarea provizionului):

10 000 000 lei 1511 = 7812 10 000 000 lei

Provizioane pentru litigii Venituri din provizioane

pentru riscuri si cheltuieli

Implicatii fiscale - lectura de referinta. Conform Hotarârii Guvernului nr. 335/1995 au regim de

deductibilitate fiscala urmatoarele categorii de provizioane : provizioanele pentru clientii declarati falimentari prin

hotarâre judecatoreasca definitiva si provizioane pentru garantii de buna executie. Dintre acestea, numai ultimel tip se

încadreaza în categoria provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

Provizioanele pentru riscuri au consecinte asupra cheltuielii cu impozitul pe profit, daca aceasta este

recunoscuta dupa metoda impozitului amânat. În consecinta, întreprinderile care aplica Reglementarile contabile

armonizate trebuie sa recunoasca consecintele fiscale ale constituirii provizioanelor nedeductibile sau partial

deductibile conform standardului international IAS 12 "Impozitul pe profit".

Exemplu. MARTINA S.A. a constituit la sfârsitul exercitiului 2 000 trei tipuri de provizioane pentru riscuri,

ale caror consecinte fiscale sunt prezentate în tabelul urmator.

Tip Valoare

contabila

Valoare fiscala Diferente

temporare

deductibile

Creante din

impozite

amânate

Provizion pentru

litigii

(nedeductibil)

Provizion pentru

garantii

(deductibil în limita cotei

medii din exercitiul

precedent)

Provizion pentru

cheltuieli de

repartizat pe mai

multe exercitii

(nedeductibil)

TOTAL

Datorita constituirii lor în exercitiul 2000, întreprinderea are o creanta din impozitul amânat, în viitor,

când vor surveni riscurile provizionate, marimea impozitului pe profit exigibil se va diminua corespunzator. Daca

singurele elemente cu consecinte asupra cheltuielii cu impozitul pe profit ale Martin S.A. ar fi aceste provizioane, si

daca sunt îndeplinite criteriile de recunoastere a creantei de 18.000.000 lei, s-ar înregistra formula contabila:

18 000 000 lei 44x = 69x 18 000 000 lei

Creante din impozite

amânate

Venituri din provizioane

amânate

Remarca Asa cum se degaja din IAS 37 "Provizioane, datorii si active contingente" nu se constituie

provizioane pentru pierderi din schimb valutar. Un asemenea tratament a fost generat de prevederea din IAS 21

"Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar potrivit careia diferentele de curs valutar" care apar la raportarea

elementelor monetare ale unei întreprinderi la cursuri diferite fata de cele care au fost înregistrate initial pe

parcursul perioadei sau fata de cele raportate în situatiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca pierderi sau

venituri în perioada în care apar. O asemenea procedura, fara a fi textual aplicata, se degaja si din "Reglementarile

contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Standardele Internationale de

Contabilitate" atunci când sunt operate modificarile din PCG, în sensul expedierii la cutia neagra a contului 1514

"Provizioane pentru pierderi din schimb valutar".


Document Info


Accesari: 9419
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )